Week 5: 28 - 30 April 2020 - Huttenpark

of 21 /21
Week 5: 28 - 30 April 2020 Vak Instruksie Datum Voltooi Afrikaans Huistaal * Homofone (x 2 Werkkaarte) * Homonieme (x 2 Werkkaarte) * Leesbegrip - TB (Inligtingstuk) * Werk aan jou mondeling (Klasgroep 12 April) 30 April Engels (EAT) * Degrees of comparison worksheet * Pronouns worksheet 30 April Wiskunde * Antwoorde vir Werkkaart 3 * Voltooi Werkkaart 4 30 April Natuurwetenskap * Metale en Nie-Metale (Verlede week uitgegee) 30 April Aardrykskunde * Kwartaal 2 - Uiteensetting van werk * Eenheid 3 - Fisiese Kenmerke van SA riviere (Verlede week uitgegee) 30 April Geskiedenis Geen huiswerk vir hierdie week!!!

Embed Size (px)

Transcript of Week 5: 28 - 30 April 2020 - Huttenpark

Vak Instruksie Datum Voltooi
Afrikaans Huistaal * Homofone (x 2 Werkkaarte) * Homonieme (x 2 Werkkaarte) * Leesbegrip - TB (Inligtingstuk) * Werk aan jou mondeling (Klasgroep 12 April)
30 April
30 April
30 April
30 April
Aardrykskunde * Kwartaal 2 - Uiteensetting van werk * Eenheid 3 - Fisiese Kenmerke van SA riviere (Verlede week uitgegee)
30 April
www.saworksheets.co.za
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Maak ‘n kort sin met elk van die volgende homofone woorde sodat beide betekenisse
duidelik sal word.
1. Bod / Bot
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Maak ‘n kort sin met elk van die volgende homofone woorde sodat beide betekenisse
duidelik sal word.
1. Bod / Bot
Kortaf en onbeleef.
2. Bond / bont
HOMOFOON
www.saworksheets.co.za
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Maak ‘n kort sin met elk van die volgende homofone woorde sodat beide betekenisse
duidelik sal word.
1. Faal / vaal
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Maak ‘n kort sin met elk van die volgende homofone woorde sodat beide betekenisse
duidelik sal word.
1. Faal / vaal
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Maak 2 sinne met elk van die volgende homonieme woorde sodat beide betekenisse
duidelik sal word.
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Maak 2 sinne met elk van die volgende homonieme woorde sodat beide betekenisse
duidelik sal word.
Deel van ‘n motor.
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Maak 2 sinne met elk van die volgende homonieme woorde sodat beide betekenisse
duidelik sal word.
Naam en van: ________________________________________________ Graad: ______________
Datum: ___________________________________ My punte is? _____________________________
Maak 2 sinne met elk van die volgende homonieme woorde sodat beide betekenisse
duidelik sal word.
4. Kant
Uiterste rand.
Fyn weefsel.
HOMONIEME
Bestudeer die volgende inligtingskaart en beantwoord dan die vrae. Wat is TB?
TB is kort vir “tuberkulose”. Mense asem TB-kieme in. Dit beland in jou longe. Jou bloed vervoer die kieme na die res van jou liggaam. Die kieme beland in jou bene, derms, niere en ook in jou longe. Dis wanneer jy vreeslik siek word.
Hoe kry jy TB?
As iemand met TB hoes, nies, spoeg of praat, beland daar druppels slym in die lug. As jy dit inasem kan jy TB kry.
Wat is die tekens dat jy TB het?
Dit sal eers lyk of jy nog gesond is. Later begin jy baie hoes. Jy verloor ook baie gewig. Jy wil nie meer eet nie. Daar kan bloed in jou spoeg wees. Jy kan koors kry en sweet as jy slaap.
Wat moet jy doen?
Jy behoort vir ‘n inenting te gaan om te keer dat jy TB kry. As jy dink jy het TB, gaan dadelik dokter toe!
1. Skryf die woord wat in die eerste opskrif afgekort is neer en skryf dit dan
volledig uit. (2)
__________________________________
2. Verbind die volgende twee sinne met die voegwoord tussen hakies. (2)
Die een opskrif handel oor wat TB is. Die tweede opskrif beskryf hoe jy TB kan opdoen. (terwyl) 3. Skryf die korrekte meervouds- en verkleiningsvorm van die skuinsgedrukte
woorde neer. (4)
As jy kleiner (long) ______________________ as ander mense het en jy
sien klein (druppel) _____________________ slym in die lug, moet jy bekommerd
wees. Teen die dokter se (spreekkamermuur) ___________________ is daar
(tekening) __________________ van ‘n TB-pasiënt.
4. Skryf die korrekte vorm van die skuinsgedrukte woorde neer. (2)
Bongiwe is baie siek en hoes baie terwyl (Bongiwe) __________ in
(Bongiwe) ______________ bed lê.
Pronouns
A pronoun is a word that takes the place of a noun.
example: John is a mail carrier. John carries a blue bag.
To make the second sentence sound better, you can change the word John to he.
new sentence: John is a mail carrier. He carries a blue bag.
The word he is a pronoun that takes the place of the word John.
Some common pronouns include:
I, you, he, she, it, we, they, you, him, her, them, it, us
Rewrite each sentence. Change the underlined word or words to a pronoun.
1. Sarah made dinner for the whole family.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pronouns
Circle the pronouns in the sentences below. Some sentences have more than one pronoun.
5. She went to the store with Angela.
6. Six of us had to squeeze in the tiny car.
7. Every Thursday, Kenny goes to Wal-Mart with them.
8. At the store, the cashier gave her some change.
9. When the sun comes up, he leaves for work.
10. I enjoyed seeing them on the playground.
11. Have you hung the painting on the wall yet?
12. If I eat all of these vegetables, mother will let me watch television.
13. We played with the puppy, then fed her a biscuit.
14. Have you seen the sandcastle we built?
15. I bounced the ball and Jack ran after it.
Super Teacher Worksheets - www.superteacherworksheets.com
Pronouns
A pronoun is a word that takes the place of a noun.
example: John is a mail carrier. John carries a blue bag.
To make the second sentence sound better, you can change the word John to he.
new sentence: John is a mail carrier. He carries a blue bag.
The word he is a pronoun that takes the place of the word John.
Some common pronouns include:
I, you, he, she, it, we, they, you, him, her, them, it, us
Rewrite each sentence. Change the underlined word or words to a pronoun.
1. Sarah made dinner for the whole family.
She made dinner for the whole family.
2. Tyler played tag with Miguel and Ramon.
Tyler played tag with them.
3. Mr. Cane went to the movies with Mrs. Cane.
Mr. Cane went to the movies with her.
4. The house needs a fresh coat of paint.
It needs a fresh coat of paint.
Super Teacher Worksheets - www.superteacherworksheets.com
ANSWER KEY Pronouns
Circle the pronouns in the sentences below. Some sentences have more than one pronoun.
5. She went to the store with Angela.
6. Six of us had to squeeze in the tiny car.
7. Every Thursday, Kenny goes to Wal-Mart with them.
8. At the store, the cashier gave her some change.
9. When the sun comes up, he leaves for work.
10. I enjoyed seeing them on the playground.
11. Have you hung the painting on the wall yet?
12. If I eat all of these vegetables, mother will let me watch television.
13. We played with the puppy, then fed her a biscuit.
14. Have you seen the sandcastle we built?
15. I bounced the ball and Jack ran after it.
Super Teacher Worksheets - www.superteacherworksheets.com
Here is the answer sheet for the worksheet.
Oefening/Exercise 1
1)
a) 3 + 8 = 11 b) 5 + 9 = 14 c) 2 + 7 = 9
d) 12 + 7 = 19 e) 25 + 3 = 28 f) 27 + 9 = 36
g) 9 – 4 = 5 h) 5 – 1 = 4 i) 8 – 5 = 3
j) 67 – 5 = 62 k) 18 – 9 = 9 l) 24 – 7 = 17
2)
40 000 + 2 000 + 900 + 30 + 7
+30 000 + 8 000 + 0 + 0 + 8
= 70 000 + 10 000 + 900 + 30 + 15
= 80 945
80 000 + 9 000 + 1200 + 10010 +10
- 50 000 – 3 000 – 100 – 80 – 7
= 30 000 + 6 000 + 0 + 20 + 3
= 36 023
R27 008
x 2
R54 016
Oefening/Exercise 2
1) Voltooi die tabel deur elke getal tot die naaste 10, 100 en 1 000 af te rond. (15)
Getal Naaste 10 Naaste 100 Naaste 1 000 a) 4 287 4 290 4 300 4 000 b) 32 183 32 180 32 200 32 000 c) 57 302 57 300 57 300 57 000 d) 63 211 63 210 63 200 63 000 e) 126 438 126 440 126 400 126 000
Oefening 3
Oefening/Exercise 4
a) 2000ml
b) 7000ml
c) 3500ml
d) 250ml
e) 5750ml
OefeningExercise 5
Oefening/Exercise 7
1
Doen asseblief die volgende werksvel op ‘n los vel papier. Ons sal sodra die skool begin dit op die nodige plek inplak. Onthou ook om tafels te oefen. Bly veilig, ek hoop om julle gou weer te sien!
1. Skryf die volgende in dalende orde: 140 456; 986 456; 650; 560; 120 465
2. Bereken die volgende (a) 478 924 – 289 123 + 289 123
(b) 4591 + 67823 – 4591 (c) 9256 – 9256 + 87238
3. Vervang * met > of < of = (a) 23 + 56 + 45 * 56 + 23 + 45 (b) 300 000 + 40 000 + 1 000 + 800 + 70 + 1 * 341 871
4. Kyk na die staafgrafiek en beantwoord die vrae wat volg:
(a) Watter leerder is die ligste?
(b) Watter leerder is die swaarste?
(c) Watter leerders het dieselfde massa?
(d) Wat is die verskil tussen Siya en Oscar se massa?
(e) Wat is die totale massa van al 5 leerders?
2
5. Vul die volgende 5 getalle in: a) 2; 4; 6; 8; 10; b) 3; 6; 9; 12; 15; c) 4; 8; 12; 16; 20; d) 5; 10; 15; 20; 25; e) 6;12; 18; 24; 30; f) 7; 14; 21; 28; 35; g) 8; 16; 24; 32; 40; h) 9; 18; 27; 36; 45; i) 10; 20; 30; 40; 50; j) 11; 22; 33; 44; 55; k) 12; 24; 36; 48; 60; l) 13; 26; 39; 52; 65;
.
Afr - Homofoon 1
Afr - Homofoon 2
Afr - Homonieme 1
Afr - Homonieme 2
Eng (EAT) - Degrees of comparisson-page-001
Eng (EAT) - Degrees of comparison - memo
Eng (EAT) - Pronouns