Waarderende benadering of appreciative inquiry

of 48 /48
De waarderend benadering: een nieuwe wind door je organisatie Erwin De bruyn, directeur Stebo

Embed Size (px)

Transcript of Waarderende benadering of appreciative inquiry

Page 1: Waarderende benadering of appreciative inquiry

De waarderend benadering: een nieuwe wind door je organisatie

Erwin De bruyn, directeur Stebo

Page 2: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 3: Waarderende benadering of appreciative inquiry

afdelingen voor 6 werkdomeinen

0 medewerkers

6 financieringscontracten

000 klanten per jaar

1 medewerkers met andere etnische achtergrond

specialismen

kantoren

[Stebo voorstellen in kenmerken]

Page 4: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Principe: welk vraagstuk?

Page 5: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 6: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 7: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Marcus Buckingham:

Goed is niet het

tegenovergestelde van

slecht.

Het tegenovergestelde

van slecht is ‘niet-

slecht’, en dat is iets

heel anders dan ‘goed’

Page 8: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 9: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Narratief Principe

Page 10: Waarderende benadering of appreciative inquiry

V e r h a l e n

scheppen

s a m e n h a n g

Page 11: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Metaforen om over organisaties te praten: Organisatie als piramide

Page 12: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Metaforen om over organisaties te praten: Organisatie als familie

Page 13: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Metaforen om over organisaties te praten: Organisatie als Machine

Page 14: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Metaforen om over organisaties te praten: Organisatie als ‘culturen’

Page 15: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Principe: Relationele Praktijken

Page 16: Waarderende benadering of appreciative inquiry

‘Competenties, talent, bezieling’

Misschien zit ‘t niet

zozeer

‘tussen de oren’

Maar wel

‘tussen de neuzen’

(René Bouwen)

Page 17: Waarderende benadering of appreciative inquiry

De waardeketen-

Joep De Jong

Data • +

toegevoegde waarde

Informatie • +

toegevoegde waarde

Kennis • +

toegevoegde waarde

Visie / wijsheid

• + toegevoegde waarde

Holistische ervaring

Page 18: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Heliotropisch Principe

Page 19: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Een aantrekkelijk

toekomstbeeld

zet ons aan tot

actie hier en nu

Page 20: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 21: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 22: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Sociaal Constructionistisch Principe

Page 23: Waarderende benadering of appreciative inquiry

W

O

R

D

S

C

R

E

A

T

E

W

O

R

L

D

S

Page 24: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Over woorden

Het is nooit mijn gewoonte geweest om

lichtzinnig om te springen met woorden.

Als 27 jaar in de gevangenis ons al iets

geleerd hebben, is het om door de stilte

van de eenzaamheid in te zien hoe

kostbaar woorden zijn en wat de impact

van het gesproken woord is op de

manier waarop mensen leven en

sterven.

Nelson Mandela

Page 25: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Wat zijn we:

De organisatie we organiseren

De missie we missioneren

De strategie we ontwerpen

Ronald Fry

Page 26: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Principe: Een vraag is een interventie

Page 27: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Wat aandacht krijgt, groeit.

We kunnen kiezen waar onze aandacht naartoe gaat

Onze vragen zijn richtinggevend

Wat aandacht krijgt, groeit.

We kunnen kiezen waar onze

aandacht naartoe gaat

Onze vragen zijn richtinggevend

Page 28: Waarderende benadering of appreciative inquiry

PRAKTIJK

methodiek

Page 29: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Projectlevenscyclus

Aanloop Initiatie Uitvoering Afsluiting

Hoge impact

op uitkomst

Werkelijke aandacht

van management

Index van aandacht en impact

Project fases

Page 30: Waarderende benadering of appreciative inquiry

“De beste voorspeller

van succes in

organisaties is de mate

waarin medewerkers

zich betrokken voelen.

De beste voorspeller

van betrokkenheid is de

mate waarin

medewerkers dagelijks

hun sterkten kunnen

inzetten.”

Ronald Fry

Page 31: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 32: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 33: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Dialoog is de sleutel

• Van ‘mijn waarheid’ en ‘jouw waarheid’ naar

‘onze werkelijkheid’

• Verhalen delen is betekenis delen

• De woorden die we kiezen doen groeien of

krimpen – “words create worlds”

• Iedere vraag richt de aandacht!

Page 34: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 35: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Een essentie

Peter Drucker:

‘The ageless essence

of leadership is to

create an alignment of

strengths in ways that

make a system’s

weaknesses irrelevant’

Page 36: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Leiderschap

Het managen van talent

= het managen van de relaties

≠ het managen van procedures

Page 37: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Waarderend organiseren bij Stebo

Een tevredenheidsmeting die echt

tevredenheid meet

Page 38: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Waarderend organiseren bij Stebo

Stebo AI Summit: Samen Duurzaam ondernemen

Page 39: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Waarderend organiseren bij Stebo

waarderende stakeholdersbevraging

Inquiry= in relatie treden

Page 40: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Waarderend organiseren bij Stebo

Naar een cultuur van waarderend onderzoek

-duo gesprekken als vast onderdeel van

bijeenkomsten

-delen van sterke ervaringen

-vanuit AI naar een afdelingsstrategie werken (liber

Amicorum Karel Dewitte)

Page 41: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Waarderend organiseren bij Stebo

Herorganisatie van een afdeling op basis van

talent

Page 42: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Waarderend organiseren bij Stebo

SOAR analyses:

Strengths

Oportunities

Aspirations

Results

Page 43: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Waarderend organiseren bij Stebo

Woonbeleid:

multi stakeholder

Multi perspectief

Negotiërend ontwerpen

Page 44: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Waarderend organiseren bij Stebo

Stebo Flowleert

Naar een innovatief leerbeleid

Meting leerklimaat

Page 45: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 46: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Waarderend organiseren

≠ wandeling in het park

Page 47: Waarderende benadering of appreciative inquiry
Page 48: Waarderende benadering of appreciative inquiry

Alle presentaties en meer info > www.hrwijs.be