Die LP3- benadering

of 21 /21
‘Handboek’: Die Bybel

description

‘Handboek’: Die Bybel. Die LP3- benadering. yne. anele. ortrette. rente. 12. 30+. Die LP3- benadering. yne. anele. ortrette. rente. 12. Die LP3- benadering. Oerverhale, Verstaanshorison. Paneel 1: Die Oerverhale. Abraham, Isak, Jakob, Josef. Paneel 2: Aartsvaders. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Die LP3- benadering

Page 1: Die LP3- benadering

‘Handboek’:Die Bybel

‘Handboek’:Die Bybel

Page 2: Die LP3- benadering

aneleanele

ortretteortrette

yneyne

renterente

Page 3: Die LP3- benadering

aneleanele

ortretteortrette

yneyne

renterente

Page 4: Die LP3- benadering

Oerverhale,

Verstaanshorison

Page 5: Die LP3- benadering

Abraham, Isak, Jako

b, Josef

Page 6: Die LP3- benadering

Egipte tot Intog in Kanaän

Page 7: Die LP3- benadering

Rigters en Konings

Page 8: Die LP3- benadering

Ballingskap en

terugkeer

Page 9: Die LP3- benadering

Jesus se geboorte

tot Kruisigi

ng

Page 10: Die LP3- benadering

Jesus se kruisigin

g tot Paulus

Page 11: Die LP3- benadering

Eerste eeue nC

Page 12: Die LP3- benadering

Donker Middele

eue

Page 13: Die LP3- benadering

Begin boek-era, en

Hervorming

Page 14: Die LP3- benadering

Tegnologiese

Era/Sending-era

Page 15: Die LP3- benadering

Elektroniese/

Digitale era

(Post-moderni

sme)

Page 16: Die LP3- benadering

• Eredienste• Kleingroepies• Eredienste• Kleingroepies

• Sistematies deur Bybel• Groot lyne van Christendom• Visuele inprenting• Hou kerngroepe (gesinne) bymekaar • Werk volgens Kerklike Jaar

Page 17: Die LP3- benadering

5

Lukas +Matteus +

Johannes +

Aartsvaders +

Egiptetot

Kanaän +

Oerverhale, Konings

totballingskap

Page 18: Die LP3- benadering

• Eredienste• Kleingroepies• Eredienste• Kleingroepies

• Sistematies deur Bybel• Groot lyne van Christendom• Visuele inprenting• Hou kerngroepe (gesinne) bymekaar • Werk volgens Kerklike Jaar• Bybelkarakters = my geestelike familie

Page 19: Die LP3- benadering

Portrette oorsig

Elia

Abraham Isak Jakob Josef

Moses Josua

Gideon Simson Rut

Saul Dawid Salomo JosiaAgab

Daniël EsterNehemia

Konstantyn

Maleagi

JesajaSamuel Jona

PaulusJohannesPetrusMaria Luther Calvyn

Portret: Iets kenmerkendsAbraham

sterre

Page 20: Die LP3- benadering

• Eredienste• Kleingroepies• Eredienste• Kleingroepies

• Sistematies deur Bybel• Groot lyne van Christendom• Visuele inprenting• Hou kerngroepe (gesinne) bymekaar • Werk volgens Kerklike Jaar• Bybelkarakters = my geestelike familie

• Bou verhoudings• Leer God ken• Breek boodskap af tot op verstaansvlak• Oefen die geloof in

Page 21: Die LP3- benadering

Kleingroepies

Fokus 1

Hoe gaan dit met jou?

Fokus 2

Wat was interessantin die erediens?

Foku

s 3

Hoe is

God

(Vad

er, S

eun,

Hei

lige

Gees?

)

Foku

s 4

Hoe w

as d

ie m

ense

van

die

Byb

else

tyd?