Viessmann Cennik od 01.04. 2013

of 36 /36
Cenník 2013 M o ž n o s ť p r e d ĺ ž e n i a z á r u k y s o s e r v i s n o u z m l u v o u n a 5 rokov! Cenník vybraných produktov firmy Viessmann Platný od 1. apríla 2013

Embed Size (px)

Transcript of Viessmann Cennik od 01.04. 2013

Cennk 2013

Cennk vybranch produktov rmy Viessmann Platn od 1. aprla 2013

redenia z p

ky so servi u r

ov k o r 5

m ou z luvou sn

!

Mono s na

Vysvetlenia k cennku

n V tomto cennku njdete nasledujci vrobn program: Nstenn kotly Zsobnkov ohrievae vody Solrne systmy Systmov technika n Jednotlivm oblastiam vrobkov s priraden materilov skupiny, ktor udvaj vstupn podmienky/stupne zliav (skratka Mat. sk.). n Pre vber jednotlivch dielov sli program ETEK, vi. www.viessmann.com.

Ceny s nezvznm odporanm bez zkonnej dane z pridanej hodnoty. Nie s uren pre konenho spotrebitea, ale slia ako podklad pre rozpoet. Ak nie je uveden inak, plat pre tieto vrobky krtkodob dodacia lehota. Platia veobecn predajn podmienky uveden v prlohe aktulneho cennka 2013. Zmeny s vyhraden. Viessmann, s.r.o., Ivansk cesta 30/A, 821 04 Bratislava Telefn: (02) 33 23 01 00 Telefax: (02) 32 23 01 23 www.viessmann.sk

Obsah

2/3

Vitogas 200-F Vitopend 100-W, typ WH1D Vitopend 100-W, typ WHKB Vitopend 111-W, typ WHSB Systm odvodu spaln Vitocrossal 300 Vitodens 100-W Vitodens 111-W Vitodens 200-W Vitodens 222-W/222-F/242-F Vitodens 300-W Vitodens 333-F/343-F Systm odvodu spaln Vitocal 160-A Vitocal 200/222/242-G Vitocal 300/333/343/350-G Vitocal 200/222/242-S Vitocal 300/350-A Vitoligno 100-S Vitoligno 300-P Vykurovacie systmy na drevo KB Vykurovacie systmy na drevo Mawera Vitosol 100/200-F Vitosol 200-F Vitosol 200-T Vitosol 300-T Prsluenstvo pre Vitosol Vitovolt Vitovent 300 Vitocell 100-V/-W Vitocel 100-V/300-V Vitocell 100-L Vitocell 100-B/100-U/-W/300-B Vitocell 100-E/140-E/160-E Vitocell 340-M/360-M Vitotrans 100/200 Membrnov expanzn ndoby Hydraulick vyrovnvae tlakov Cirkulan a obehov erpadl Rchlomontne sady Podlahov vykurovanie Rozvody Vykurovacie teles Ventil Kompakt Vykurovacie teles Kompakt Prsluenstvo pre vykurovacie teles Stanice na pravu vody Bezpenostno-technick vybavenie Membrnov poistn ventily Doskov vmennky tepla pre tepeln erpadl Ploch vykurovacie teles Kpeov raditory

Stacionrny plynov kotol Nstenn kotol na plyn Nstenn kotol na plyn Nstenn kotol na plyn pre Vitopend Stacionrny kondenzan kotol na plyn Nstenn kondenzan kotol Nstenn kondenzan kotol Nstenn kondenzan kotol Nstenn kondenzan kotol Kompaktn centrla Nstenn kondenzan kotol Kompaktn centrla pre Vitodens Tepeln erpadlo vzduch/voda Tepeln erpadlo soanka/voda Tepeln erpadlo soanka/voda Delen tepeln erpadlo vzduch/voda Tepeln erpadlo vzduch/voda Kotol na siahovicu Vykurovac kotol na pelety

18,0 a 60,0 kW 10,5 a 24,8 kW 10,5 a 30,0 kW 10,5 a 24 (30) kW

Cennk 2013 Strana 4 Cennk 2013 Strana 5 Strana 6-7

5,2 a 60,0 kW 6,5 a 35,0 kW 6,5 a 35,0 kW 3,2 a 35,0 kW 17,0 a 800,0 kW 4,8 a 35,0 kW 1,9 a 35,0 kW 1,9 a 26,0 kW

Cennk 2013 Strana 8 Strana 9 Strana 10 Cennk 2013 Strana 11 Strana 12 Strana 13 Strana 14-16

1,5 kW 5,8 a 17,0 kW 5,9 a 117,8 kW 3,0 a 10,6 kW 3,0 a 18,5 kW 25 a 80 kW 4 a 48 kW 35 a 1250 kW 110 a 13000 kW

Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 na dopyt na dopyt Strana 18-19 Strana 20 Strana 21 Strana 21 Strana 22

Ploch kolektory Zostavy na ohrev pitnej vody Vkuov trubicov kolektory Vkuov trubicov kolektory

2,3 m2 2,0 m2 2 a 3 m2 2 a 3 m2

Fotovoltick moduly Vetracie systmy so sptnm zskanm tepla Zsobnkov ohrieva vody Zsobnkov ohrieva vody Nabjac zsobnk Bivalentn zsobnkov ohrievae vody Akumulan zsobnk vykurovacej vody Kombinovan zsobnk Vmennk tepla Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo 180 a 400 m3/h 100 a 500 litrov 130 a 1000 litrov 500 a 1000 litrov 300 a 500 litrov 200 a 950 litrov 750 a 950 litrov

na dopyt Cennk 2013 Strana 23 Cennk 2013 Cennk 2013 Strana 23 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Strana 24 Strana 25 Strana 26 Strana 27 Strana 28 Strana 29 Strana 30-31 Strana 32-33 Strana 34 Strana 35 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013

Cennk 2013

VITOPEND 100-W, 10,5 a 24,8 kWPopis Menovit tepeln vkon Vyhotovenie Nstenn kombinovan (prietokov) kotol na plyn Vitopend 100-W na vykurovanie miestnost a ohrev pitnej vody pre prevdzku nezvisl/zvisl na vzduchu v miestnosti Nstenn vykurovac kotol na plyn Vitopend 100-W na vykurovanie miestnost a ohrev pitnej vody pre prevdzku zvisl/nezvisl na vzduchu v miestnosti 80/60 C 10,7 24,8 Turbo WH1D281 982, 10,5 24,0 Komn Mat. sk. 25

WH1D282 Obj. . 912, Eur

WH1D283 944,

WH1D284 Obj. . 860, Eur

Popis Menovit tepeln vkon Vyhotovenie n Nzkoteplotn vykurovacie zariadenie (vyhotovenie zvisl ako aj nezvisl na vzduchu v miestnosti). n Vemi kompaktn rozmery prstroja. n Vysok tandard kvality a vysok prevdzkov bezpenos na zklade obsiahlych vvojovch a sriovch skok. n Vysok komfort prpravy teplej vody vaka integrovanmu doskovmu vmennku tepla t. j. rchla prprava teplej vody s kontantnou teplotou. n Regulcia ovldan poda teploty v miestnosti s integrovanm diagnostickm systmom. n Mimoriadne montne, drbrske a servisn vhody vaka jednotnmu princpu s modulrnou technikou a zhodnmi kontruknmi dielcami. n Kompaktn hydraulick jednotka s multikonektorovm systmom. Vitotrol 100, typ RT n izbov termostat so spnacm vstupom (dvojbodov) Popis Sada odtokovho lievika n odtokov lievik so sifnom a rozetou Kryt armatr n (nie pre zsobnkov ohrieva vody umiestnen pod kotlom) Snma teploty zsobnka NTC n na meranie teploty pitnej vody (dka 3,75 m) Popis

80/60 C

10,7 24,8 Turbo

10,5 24,0 Komn

Mat. sk. 25

Nstenn kotol na plyn Vitopend 100-W na vykurovanie miestnost a ohrev pitnej vody pre prevdzku nezvisl/zvisl na vzduchu v miestnosti, vrtane izbovho termostatu Vitotrol 100 typ UTDB, jednotlivch armatr, plynovho kohta a n zsobnkom Vitocell 100-W, objem 100 litrov n zsobnkom Vitocell 100-W, objem 120 litrov n prepojovacej sady kotol-zsobnk n zsobnkom Vitocell 100-W, objem 150 litrov n prepojovacej sady kotol-zsobnk WH1D446 1432, WH1D285 1670, WH1D286 1719, WH1D448 Obj. . 1360, Eur WH1D287 Obj. . 1599, Eur WH1D288 Obj. . 1647, Eur

Mat. sk. 20 7459591 Obj. . 25, Eur 7243374 Obj. . 35, Eur 7179114 Obj. . 74, Eur

Mat. sk. 10 7141709 Obj. . 34, Eur Z007694 Obj. . 103, Eur Z007695 Obj. . 193, Eur

Vitotrol 100, typ UTDB n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom Vitotrol 100, typ UTDB RF n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom, bezdrtov

4/5

VITOPEND 111-W, 10,5 a 24,0 (30,0) kWPopis Menovit tepeln vkon Vyhotovenie 80/60 C 10,5 24,0 (30,0) Turbo 10,5 24,0 (30,0) Komn Mat. sk. 25

Vitopend 111-W Kompaktn kotol na plyn na vykurovanie miestnost a ohrev pitnej vody s 46-litrovm nabjacm zsobnkom pre prevdzku nezvisl/zvisl na vzduchu v miestnosti n montna sada n montna pomcka WHSB069 1543, WHSB070 1661, WHSB067 Obj. . 1451, Eur WHSB068 Obj. . 1569, Eur

Popis Mat. sk. 20 n Cenovo atraktvny a kompaktn Sada odtokovho lievika n odtokov lievik so sifnom a rozetou Kryt armatr n pre rku zariadenia 600 mm Membrnov expanzn ndoba n pre pitn vodu, objem 2 l 7459591 Obj. . 25, Eur 7438340 Obj. . 56, Eur 7824494 Obj. . 63, Eur nstenn kotol na plyn pre najvy komfort prpravy teplej vody kompletne zmontovan. n innos: a 93 %. n inn spsob prevdzky: Nezvisle na vzduchu v miestnosti ako nzkoteplotn kotol. Popis Mat. sk. 10 Vitotrol 100, typ RT n izbov termostat so spnacm vstupom (dvojbodov) Vitotrol 100, typ UTDB n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom Vitotrol 100, typ UTDB-RF n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom, bezdrtov 7141709 Obj. . 34, Eur Z007694 Obj. . 103, Eur Z007695 Obj. . 193, Eur n Vysok komfort pitnej vody n 46-litrov nabjac zsobnk z uachtilej ocele zabezpeuje stlu dostupnos teplej itkovej vody. n Prevdzka Booster 30 kW zaisuje krtke doby ohrevu pitnej vody.

Cennk 2013

Systm odvodu spaln pre VitopendPoz. Popis Mat. sk. 20 Rozmer systmu ( mm) Priechodka cez strechu koaxilna pozostva z: n pripojovac nstavec kotla (rozmer systmu 80/125 mm s integrovanou zchytkou kondenztu) n pri rozmere systmu 60/100 mm so zchytkou kondenztu AZ n priechodka cez strechu n upevovac strme 1 2 3 Pripojovac nstavec kotla Univerzlne krycie lity Univerzlna stren taka n pre krytiny z bobrovky, bridlice a in krytiny farba ierna farba kridlicovo ervenPrvod vzduchu Odvod spaln

60/100 farba ierna farba kridlicovo erven 7246543 144, 7246544 146,

80/125 7246545 Obj. . 269, Eur 7246546 Obj. . 269, Eur

7197742 24, 7185139 34, 7373290 28, 7373291 28, 7338645 23, 90 45 (2 kusy) 7194836 21, 7194837 34, 7194841 24, 7194842 21, 7194833 78, 7194834 91, 7197769 29, 7179307 30,

7198586 Obj. . 71, Eur 7185140 Obj. . 35, Eur 7373290 Obj. . 28, Eur 7373291 Obj. . 28, Eur 7338645 Obj. . 23, Eur 7198594 Obj. . 39, Eur 7198593 Obj. . 65, Eur 7198592 Obj. . 52, Eur 7198591 Obj. . 38, Eur 7198598 Obj. . 82, Eur Obj. . Eur Obj. . Eur 7179307 Obj. . 30, Eur

alebo Lem plochej strechy AZ koleno

AZ rra

dka 1 m (upraviten na mieru) dka 0,5 m (upraviten na mieru)

Revzny kus AZ priamy AZ revzne koleno 90 AZ vloka pre odvod kondenztu Sifn odtoku kondenztu s hadicou (dka 1,5 m)

Pripojenie cez vonkajiu stenu, koaxilne, pozostva z: n pripojenie cez vonkajiu stenu (vrt. stenovch cln) n pripojovac nstavec kotla-koleno pri rozmere systmu 60/100 mm alebo pripojovac nstavec kotla s integrovanou zchytkou kondenztu a AZ kolenom (87) pri rozmere systmu 80/125 mm alebo Pripojenie cez vonkajiu stenu, koaxilne, proti zamrznutiu pozostva z: n pripojenie cez vonkajiu stenu (vrt.stenovch cln) n pripojovac nstavec kotla-koleno pri rozmere systmu 60/100 mm alebo pripojovac nstavec kotla s integrovanou zchytkou kondenztu a AZ kolenom (87) pri rozmere systmu 80/125 mm 1 2 Pripojovacie koleno kotla AZ rra dka 1 m (upraviten na mieru) dka 0,5 m (upraviten na mieru) 3 Ochrann mrieka pri vstupe v blzkosti komunikci.

7194844 52,

7246540 Obj. . 261, Eur

7246579 84,

Obj. . Eur

Prvod vzduchu Odvod spaln

7194858 25, 7194841 24, 7194842 21, 7337276 37,

Obj. . Eur 7198592 Obj. . 52, Eur 7198591 Obj. . 38, Eur 7337276 Obj. . 37, Eur

6/7

Systm odvodu spaln pre VitopendPoz. Popis Mat. sk. 20 Rozmer systmu ( mm) Zkladn paraleln prechod ikmou a plochou strechou, pozostva z: n pripojovacieho nstavca kotla (paralelnho) n zvislho prechodou strechou, n upevovacieho strmea n zpadky kondenztu 1 2 Pripojovac nstavec kotla (paraleln) z 60/100 na 80/80 mm (mus sa objedna) Zvisl koaxilny prechod strechou z 80/125 na 80/80 mm farba ierna farba kridlicovo erven 3 Univerzlna stren taka farba ierna farba kridlicovo erven alebo Lem plochej strechy 4 5 Univerzlne krycie lity Upevovac strme ( 125 mm) Koleno ( 80 mm) 90 45 (2 kusy) 6 Rra ( 80 mm) dka 1 m (upraviten na mieru) dka 0,5 m (upraviten na mieru) Zpadka kondenztu ( 80 mm) Revzny kus, priamy Sifn odtoku kondenztu s hadicou (dka 1,5 m) farba ierna farba kridlicovo erven 80/80 7246549 Obj. . 193, Eur 7246550 Obj. . 193, Eur

7194859 Obj. . 46, Eur 7338656 Obj. . 150, Eur 7183940 Obj. . 150, Eur 7338644 Obj. . 35, Eur 7183692 Obj. . 35, Eur 7338645 Obj. . 23, Eur 7185140 Obj. . 35, Eur 7198596 Obj. . 7,50 Eur 7198578 Obj. . 11, Eur 7198579 Obj. . 24, Eur 7198580 Obj. . 18, Eur 7198581 Obj. . 11, Eur 7198577 Obj. . 16, Eur 7197777 Obj. . 53, Eur 7179307 Obj. . 30, EurPrvod vzduchu Odvod spaln

1 2

Pripojovac nstavec kotla (paraleln) z 60/100 na 80/80 mm (mus sa objedna) Zvisl prechod strechou 80 mm farba ierna farba kridlicovo erven

7194859 Obj. . 46, Eur 7338658 Obj. . 161, Eur 7199791 Obj. . 119, Eur 7338644 Obj. . 35, Eur 7183692 Obj. . 35, Eur 7338645 Obj. . 23, Eur 90 45 (2 kusy) 7198578 Obj. . 11, Eur 7198579 Obj. . 24, Eur 7198580 Obj. . 18, Eur 7198581 Obj. . 11, Eur 7162669 Obj. . 29, EurPrvod vzduchu Odvod spaln

3

Univerzlna stren taka

farba ierna farba kridlicovo erven

alebo Lem plochej strechy 6 Koleno ( 80 mm)

7

Rra ( 80 mm)

dka 1 m (upraviten na mieru) dka 0,5 m (upraviten na mieru)

8

Prpoj prvodu vzduchu na vonkajej stene ( 80 mm) so stenovmi clonami a ochranou prvodu vzduchu pred vetrom

Cennk 2013

VITODENS 100-W, 6,5 a 35,0 kWPopis Menovit tepeln vkon 50/30 C 80/60 C 6,5 19,0 5,9 17,3 6,5 26,0 5,9 23,7 WB1C091 1470, 8,8 35,0 8,0 31,9 Mat. sk. 25

Plynov kondenzan kombinovan kotol Vitodens 100-W, pre prevdzku zvisl a nezvisl na vzduchu v miestnosti Plynov kondenzan vykurovac kotol Vitodens 100-W, pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti

WB1C092 Obj. . 1524, Eur

WB1C088 1363,

WB1C089 1457,

WB1C090 Obj. . 1492 , Eur

Popis Menovit tepeln vkon

50/30 C 80/60 C

6,5 19,0 5,9 17,3

6,5 26,0 5,9 23,7

8,8 35,0 8,0 31,9

Mat. sk. 25

n Normovan stupe vyuitia: 97% (Hs)/108% (Hi). n Modulan rozsah 1:4. n Vmennk tepla Inox-Radial z uachtilej ocele. n Cylindrick hork MatriX. n Jednoduch, analgov obsluha pomocou regulcie s otonmi regultormi a vekm displejom. n Regulcia s monosou pripojenia pre modulrne priestorov termostaty (rozhranie Opentherm) a manulnym obmedzenm vkonu.

Vitodens 100-W Plynov kondenzan vykurovac kotol vrtane pripjacch armatr, izbovho termostatu Vitotrol 100 typ UTDB pre prevdzku na kontantn teplotu a: n zsobnka Vitocell 100-W objem 100 litrov n zsobnka Vitocell 100-W objem 120 litrov n prepojovacej sady kotol-zsobnk n zsobnka Vitocell 100-W objem 150 litrov n prepojovacej sady kotol-zsobnk n zsobnka Vitocell 100-W objem 300 litrov, typ CVB n prepojovacej sady kotol-zsobnk Vitodens 100-W Plynov kondenzan vykurovac kotol vrtane pripjacch armatr, prepojovacej sady kotol/zsobnk, izbovho termostatu Vitotrol 100, typ OT a snmaa vonkajej teploty pre ekvitermick prevdzku a: n zsobnka Vitocell 100-W objem 120 litrov n zsobnka Vitocell 100-W objem 150 litrov n zsobnka Vitocell 100-W objem 300 litrov, typ CVB WB1C245 2091, WB1C248 2151, WB1C251 2587, WB1C246 2172, WB1C249 2232, WB1C252 2667, WB1C247 Obj. . 2202, Eur WB1C250 Obj. . 2262, Eur WB1C253 Obj. . 2696, Eur WB1C329 1859, WB1C093 2026, WB1C096 2086, WB1C099 2512, WB1C330 1946, WB1C094 2108, WB1C097 2168, WB1C100 2591, WB1C331 Obj. . 1977, Eur WB1C095 Obj. . 2138, Eur WB1C098 Obj. . 2198, Eur WB1C101 Obj. . 2620, Eur

Popis Mat. sk. 10 Vitotrol 100, typ RT n izbov termostat so spnacm vstupom (dvojbodov) Vitotrol 100, typ UTDB n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom Vitotrol 100, typ UTDB-RF2 n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom, bezdrtov Vitotrol 100, typ OT n izbov termostat pre ekvitermick prevdzku v spojen so snmaom vonkajej teploty Snma vonkajej teploty n pre ekvitermick prevdzku v spojen s Vitotrol 100, typ OT 7141709 Obj. . 34, Eur Z007694 Obj. . 103, Eur Z011486 Obj. . 254, Eur Z011931 Obj. . 103, Eur Mat. sk. 30 Z006506 Obj. . 94, Eur

Popis Mat. sk. 50 Pre zostavy s Vitocell 100-W, typ CVB Doplnkov balk Vitosol 100-F pozostva z: n 2 kolektorov Vitosol 100-F, typ SV1A/SH1A, plocha absorbra 4,6 m, solrnej expanznej ndoby (25/40 litrov), nkrutky so zvieracm krkom s odvzdunenm, prpojnch veden, teplonosnho mdia (25 litrov), odluovaa, erpacou stanicou Solar-Divicon, regulciou Vitosolic 100, plniacou armatrou Doplnkov balk Vitosol 200-F pozostva z: n 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SV2H/SH2A, plocha absorbra 4,6 m, solrnej expanznej ndoby (25/40 litrov), nkrutky so zvieracm krkom s odvzdunenm, prpojnch veden, teplonosnho mdia (25 litrov), odluovaa, erpacou stanicou Solar-Divicon, regulciou Vitosolic 100, plniacou armatrou typ SV1A typ SH1A SK02461 Obj. . 2103, Eur SK02462 Obj. . 2131, Eur

typ SV2A typ SH2A

SK02465 Obj. . 2426, Eur SK02466 Obj. . 2454, Eur

Je potrebn objedna prsluenstvo pre mont kolektorov na strechu poda voby. Vi strana 18 - 19.

8/9

VITODENS 111-W, 6,5 a 35,0 kWPopis Menovit tepeln vkon 50/30 C 80/60 C 6,5 19,0 5,9 17,3 B1LA024 1890, 6,5 26,0 5,9 23,7 B1LA025 1921, 8,8 35,0 8,0 31,9 Mat. sk. 25

Vitodens 111-W Kompaktn kondenzan kotol na plyn s 46-litrovm nabjacm zsobnkom pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti.

B1LA026 Obj. . 1981, Eur

Popis Mat. sk. 20 Pripjacie prsluenstvo pre mont: na omietku pod omietku Montna pomcka pre mont: na omietku pod omietku Sada odtokovho lievika n odtokov lievik so sifnom a rozetou Kryt armatr n pre rku zariadenia 600 mm Membrnov expanzn ndoba n pre pitn vodu, objem 2 l 7495443 Obj. . 114, Eur 7495445 Obj. . 127, Eur 7248408 Obj. . 197, Eur 7248401 Obj. . 261, Eur 7459591 Obj. . 25, Eur 7438340 Obj. . 56, Eur 7824494 Obj. . 63, Eur n Mimoriadne priestorovo nenron plynov kondenzan nstenn kotol s integrovanm nabjacm zsobnkom z uachtilej ocele. n Normovan stupe vyuitia do 97 % (Hs)/108 % (Hi). n Dlh ivotnos a vysok vkonnos vaka vmennku tepla InoxRadial. n Modulrny valcov hork MatriX s vyou ivotnosou vaka tkanivu z nehrdzavejcej ocele MatriX odoln proti vysokmu teplotnmu Popis Mat. sk. 10 Vitotrol 100, typ RT n izbov termostat so spnacm vstupom (dvojbodov) Vitotrol 100, typ UTDB n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom Vitotrol 100, typ UTDB-RF2 n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom, bezdrtov Vitotrol 100, typ OT n izbov termostat pre pre ekvitermick prevdzku v spojen so snmaom vonkajej teploty Snma vonkajej teploty n pre ekvitermick prevdzku v spojen s Vitotrol 100, typ OT 7141709 Obj. . 34, Eur Z007694 Obj. . 103, Eur Z011486 Obj. . 254, Eur Z011931 Obj. . 103, Eur Mat. sk. 30 Z006506 Obj. . 94, Eur zaaeniu. n Regulcia s ahkou obsluhou s manulnym obmedzenm vkonu a monosou pripojenia modulovanch priestorovch termostatov. n Vysok komfort pitnej vody vaka nabjaciemu systmu a integrovanmu nabjaciemu zsobnku z uachtilej ocele (objem 46 litrov). n Manulna adaptcia spaln umouje dlh, maximlne dky dymovodov bez straty vkonu.

Cennk 2013

VITODENS 200-W, 3,2 a 35,0 kWPopis Menovit tepeln vkon kW 50/30 C 80/60 C 3,2 13,0 2,8 11,8 B2HA001 1558, 3,2 19,0 2,9 17,2 B2HA002 1769, 6,5 26,0 5,9 23,7 WB2C573 1862, 8,8 35,0 8,0 31,7 Mat. sk. 20

Vitodens 200-W Kondenzan vykurovac kotol na plyn pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti. Regulcia Vitotronic 100, typ HC1B. Vitodens 200-W Kondenzan vykurovac kotol na plyn pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti. Regulcia Vitotronic 200, typ HO1B. Montna pomcka k monti na omietku

WB2C574 Obj. . 2080, Eur

B2HA003 1809,

B2HA004 2020,

WB2C579 2113,

WB2C580 Obj. . 2331, Eur

Z002723 144,

Z002723 144,

Z002723 144,

Z002723 Obj. . 144, Eur

n innos a do 98 % (Hs) / 109 % (Hi) vaka vhrevnm plochm Inox-Radial. n Vhrevn plochy Inox-Radial so samoistiacim efektom hladkch stien z nerezu vaka usmernenmu toku kondenztu a spaln. n Cylindrick hork MatriX s vysokm stupom vyuitia vaka tkanivu z uachtilej nehrdzavejcej ocele odoln pri vysokch teplotch. n Regulcia spaovania Lambda Pro Control pre vetky druhy plynu. n Tich chod vaka nzkym otkam ventiltora. n Kompaktn rozmery, rka len 450 mm (3,2 a 35 kW). n Volitene dostupn ako kombinovan alebo vykurovac kotol. n S vysoko innm obehovm erpadlom (energetick trieda A).

Popis Menovit tepeln vkon kW

50/30 C 80/60 C

3,2 13,0 2,8 11,8

3,2 19,0 2,9 17,2

6,5 26,0 5,9 23,7

8,8 35,0 8,0 31,7

Mat. sk. 50

Vitodens 200-W Kondenzan vykurovac kotol na plyn s montnou pomckou, pripjacia sada pre zsobnkov ohrieva vody, vrtane regulcie Vitotronic 100, typ HC1B pre prevdzku s kontatntou teplotou s izbovm termostatom Vitotrol 100, typ UTDB n so zsobnkom Vitocel 100-W typ CUG objem 120 litrov n so zsobnkom Vitocel 100-W typ CUG objem 150 litrov n so zsobnkom Vitocel 100-W typ CVB objem 300 litrov Vitodens 200-W Kondenzan vykurovac kotol na plyn, s montnou pomckou, pripjacia sada pre zsobnkov ohrieva vody, vrtane regulcie Vitotronic 200, typ HO1B pre ekvitermicky riaden prevdzku s diakovm ovldanm Vitotrol 200A n so zsobnkom Vitocel 100-W typ CUG objem 120 litrov n so zsobnkom Vitocel 100-W typ CUG objem 150 litrov n so zsobnkom Vitocel 100-W typ CVB objem 300 litrov B2HA367 2455, B2HA369 2517, B2HA371 2943, B2HA368 2628, B2HA370 2691, B2HA372 3112, WB2CB74 2704, WB2CB77 2768, WB2CB80 3186, WB2CB75 Obj. . 2883, Eur WB2CB78 Obj. . 2948, Eur WB2CB81 Obj. . 3360, Eur B2HA359 2233, B2HA361 2294, B2HA363 2725, B2HA360 2406, B2HA362 2468, B2HA364 2894, WB2CE27 2499, WB2CE29 2561, WB2CE31 2986, WB2CE28 Obj. . 2677, Eur WB2CE30 Obj. . 2741, Eur WB2CE32 Obj. . 3160, Eur

Popis Mat. sk. 50 Pre zostavy s Vitocell 100-W, typ CVB Doplnkov balk Vitosol 100-F pozostva z: n 2 kolektorov Vitosol 100-F, typ SV1A/SH1A, plocha absorbra 4,6 m, solrnej expanznej ndoby (25/40 litrov), nkrutky so zvieracm krkom s odvzdunenm, prpojnch veden, teplonosnho mdia (25 litrov), odluovaa, erpacou stanicou Solar-Divicon, solrneho modulu SM1, plniacej armatry Doplnkov balk Vitosol 200-T pozostva z: n kolektora Vitosol 200-T, plocha absorbra 3 m, solrnej expanznej ndoby (25/40 litrov), nkrutky so zvieracm krkom s odvzdunenm, prpojnch veden, teplonosnho mdia (25 litrov), odluovaa, erpacou stanicou Solar-Divicon, solrneho modulu SM1, plniacej armatry typ SV1A typ SH1A SK02742 Obj. . 2083, Eur SK02743 Obj. . 2112, Eur SK03233 Obj. . 3138, Eur

typ SP2

Je potrebn objedna prsluenstvo pre mont kolektorov na strechu poda voby. Vi strana 18 - 19.

Popis Menovit tepeln vkon kW

50/30 C 80/60 C

6,5 26,0 5,9 23,7 WB2C583 2274,

8,8 35,0 8,0 31,7

Mat. sk. 20

Vitodens 200-W Kondenzan kombinovan (prietokov) kotol na plyn pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti. Regulcia Vitotronic 100, typ HC1B. Vitodens 200-W Kondenzan kombinovan (prietokov) kotol na plyn pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti. Regulcia Vitotronic 200, typ HO1B. Montna pomcka k monti na omietku

WB2C584 Obj. . 2520, Eur

WB2C587 2525,

WB2C588 Obj. . 2771, Eur

Z002719 156,

Z002719 Obj. . 156, Eur

10/11

VITODENS 222-W, 4,8 a 35,0 kWPopis Menovit tepeln vkon 50/30 C 80/60 C Vitotronic 100 typ HC1B objem zsobnka Vitotronic 200 typ HO1B objem zsobnka 4,8 19,0 4,3 17,2 WS2B068 2175, 46 WS2B074 2426, 46 6,5 26,0 5,9 23,7 WS2B069 2238, 46 WS2B075 2489, 46 8,8 35,0 8,0 31,7 Mat. sk. 20

Vitodens 222-W Kompaktn kondenzan kotol na plyn s nabjacm zsobnkom pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti, 2-stupov obehov erpadlo.

WS2B070 Obj. . 2308, Eur 46 l WS2B076 Obj. . 2559, Eur 46 l

Popis Mat. sk. 20 Montna pomcka na omietku pod omietku Kryt armatr Sada odtokovho lievika n odtokov lievik so sifnom Membrnov expanzn ndoba n pre pitn vodu, objem 2 l 7248408 Obj. . 197, Eur 7248401 Obj. . 261, Eur 7438340 Obj. . 56, Eur 7459591 Obj. . 25, Eur 7824494 Obj. . 63, Eur n Obzvla priestorovo sporn plynov kondenzan zariadenie s integrovanm nabjacm zsobnkom. n Vysok komfort teplej vody s okamitou dostupnosou. n Modulrny cylindrick hork MatriX s vyou ivotnosou vaka tkanivu z nehrdzavejcej ocele MatriX odoln proti vysokmu teplotnmu zaaeniu.

VITODENS 222/242-F, 4,8 a 35,0/4,8 a 26,0 kWPopis Menovit tepeln vkon 50/30 C 80/60 C Vitotronic 100 typ HC1B objem zsobnka Vitotronic 200 typ HO1B objem zsobnka Vitotronic 100 typ HC1B objem zsobnka Vitotronic 200 typ HO1B objem zsobnka Vitotronic 200 typ HO1B objem zsobnka 4,8 19,0 4,3 17,2 FS2B037 3137, 100 FS2B043 3388, 100 FR2B001 3137, 130 FR2B005 3388, 130 FB2B015 3868, 170 6,5 26,0 5,9 23,7 FS2B038 3248, 100 FS2B044 3499, 100 FR2B002 3248, 130 FR2B006 3499, 130 FB2B016 3976, 170 8,8 35,0 8,0 31,7 Mat. sk. 20

Vitodens 222-F Kompaktn kondenzan kotol na plyn s nabjacm zsobnkom pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti, 2-stupov obehov erpadlo. Vitodens 222-F Kompaktn kondenzan kotol na plyn s vntorne ohrievanm zsobnkovm ohrievaom vody pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti, 2-stupov obehov erpadlo. Vitodens 242-F Kompaktn kondenzan kotol na plyn s nabjacm zsobnkom so solrnou podporou pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti. 2-stupov obehov erpadlo.

FS2B039 Obj. . 3340, Eur 130 l FS2B045 Obj. . 3591, Eur 130 l Obj. . Eur l Obj. . Eur l Obj. . Eur l Mat. sk. 50

n Modulovan cylindrick hork MatriX s inteligentnou regulciou spaovania Lambda Pro Control zabezpe nizke emisie a vysok stupe vyuitia.

Popis Mat. sk. 20 Pripjacia sada pre intalciu na omietku nahor n pre Vitodens 222/333-F Pripjacia sada pre intalciu na omietku nahor n pre Vitodens 242/343-F Pripjacia sada pre intalciu na omietku zava alebo zprava n pre Vitodens 222/333-F Pripjacia sada pre intalciu na omietku zava alebo zprava n pre Vitodens 242/343-F 7348566 Obj. . 207, Eur 7348552 Obj. . 241, Eur 7350854 Obj. . 207, Eur 7347985 Obj. . 241, Eur

n Dlh ivotnos a efektvnos vaka teplovmennej ploche Inox-Radial. n Modulovan cylindrick hork MatriX s inteligentnou regulciou spaovania Lambda Pro Control zabezpe nzke emisie a vysok stupe vyuitia. n Jednoducho ovldaten regulcia s jasnm textom a gra ckm znzornenm, regulan jednotka sa d z kotla odmontova a upevni na vhodnejom mieste.

Cennk 2013

VITODENS 300-W, 1,9 a 35,0 kWPopis Menovit tepeln vkon kW 50/30 C 80/60 C 1,9 11,0 1,7 10,1 1,9 19,0 1,7 17,2 4,0 26,0 3,6 23,7 4,0 35,0 3,6 32,0 Mat. sk. 20

Vitodens 300-W Kondenzan vykurovac kotol na plyn pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti. Regulcia Vitotronic 200 RF, typ HO1C. n so snmaom vonkajej teploty, s kblom n so snmaom teploty, bezdrtovm Montna pomcka k monti na omietku B3HA001 2925, B3HA005 3018, ZK00026 139, B3HA002 3104, B3HA006 3197, ZK00026 139, B3HA003 3309, B3HA007 3402, ZK00026 139, B3HA004 Obj. . 3716, Eur B3HA008 Obj. . 3809, Eur ZK00026 Obj. . 139, Eur

n Mal poet taktov aj pri nzkom odbere tepla vaka optimalizcii intervalov prestvky a vekmu regulanmu rozsahu a 1:10. n innos a do 98 % (Hs) / 109 % (Hi) vaka vhrevnm plochm Inox-Radial. n Dlh ivotnos a vysok innos zaruuje vmennk tepla Inox-Radial, vodou chladen predn a zadn stena a funkcia odvzunenia. n Plynov hork MatriX (polguov hork) s regulciou spaovania Lambda Pro Control pre trvalo vyiu inos a nzke hodnoty emisi. n sporn vysokoinn obehov erpadlo (zodpovedajce energetickej triede A). n Jednoduch hydraulick napojenie: nie je potrebn zabezpeenie minimlneho prietoku.

Popis Menovit tepeln vkon kW

50/30 C 80/60 C

1,9 11,0 1,7 10,1

1,9 19,0 1,7 17,2

4,0 26,0 3,6 23,7

4,0 35,0 3,6 32,0

Mat. sk. 50

Vitodens 300-W Kondenzan vykurovac kotol na plyn s montnou pomckou, pripjacia sada pre zsobnkov ohrieva vody, vrtane regulcie Vitotronic 200, typ HO1C a izbovm termostatom Vitotrol 200-A. n so zsobnkom Vitocel 100-W typ CUG objem 120 litrov n so zsobnkom Vitocel 100-W typ CUG objem 150 litrov n so zsobnkom Vitocel 100-W typ CVB objem 300 litrov B3HA087 3448, B3HA091 3496, B3HA095 3975, B3HA088 3599, B3HA092 3646, B3HA096 4082, B3HA089 3771, B3HA093 3819, B3HA097 4248, B3HA090 Obj. . 4113, Eur B3HA094 Obj. . 4161, Eur B3HA098 Obj. . 4581, Eur

Popis Mat. sk. 50 Pre zostavy s Vitocell 100-W, typ CVB Doplnkov balk Vitosol 200-F pozostva z: n 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SV2A/SH2A, plocha absorbra 4,6 m, solrnej expanznej ndoby (25/40 litrov), nkrutky so zvieracm krkom s odvzdunenm, prpojnch veden, teplonosnho mdia (25 litrov), odluovaa, erpacou stanicou Solar-Divicon, solrneho modulu SM1, plniacej armatry Doplnkov balk Vitosol 300-T pozostva z: n kolektora Vitosol 300-T, plocha absorbra 3 m, solrnej expanznej ndoby (25/40 litrov), nkrutky so zvieracm krkom s odvzdunenm, prpojnch veden, teplonosnho mdia (25 litrov), odluovaa, erpacou stanicou Solar-Divicon, solrneho modulu SM1, plniacej armatry typ SV2A typ SH2A SK02744 Obj. . 2406, Eur SK02745 Obj. . 2434, Eur SK02747 Obj. . 3381, Eur

typ SP3A

Je potrebn objedna prsluenstvo pre mont kolektorov na strechu poda voby. Vi strana 19 - 21.

12/13

VITODENS 333-F, 1,9 a 26,0 kWPopis Menovit tepeln vkon 50/30 C 80/60 C 1,9 11,0 1,7 10,1 1,9 19,0 1,7 17,2 4,0 26,0 3,6 23,7 Mat. sk. 20

Vitodens 333-F Kompaktn kondenzan kotol na plyn s nabjacm zsobnkom pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti, vysokoinn obehov erpadlo, regulcia Vitotronic 200 RF, typ HO1C, objem integrovanho zsobnka 100 l n so snmaom vonkajej teploty, s kblom n so snmaom teploty, bezdrtovm B3TA001 4121, B3TA004 4214, B3TA002 4232, B3TA005 4325, B3TA003 Obj. . 4340, Eur B3TA006 Obj. . 4433, Eur

Popis Mat. sk. 20 Pripojovacia sada pre intalciu na omietku nahor n Pre Vitodens 222/333-F Pripojovacia sada pre mont na omietku zava alebo zprava n Pre Vitodens 222/333-F Pripojovacia sada cirkulanho erpadla n Na mont do zariadenia Pripojovacia sada pre expanzn ndobu na pitn vodu n Na mont do zariadenia 7348566 Obj. . 207, Eur 7350854 Obj. . 207, Eur 7514306 Obj. . 310, Eur 7351854 Obj. . 198, Eur

n Kompaktn plynov kondenzan kotol s integrovanm nerezovm nabjacim zsobnkom, 1,9 a 26 kW. n Expanzn ndoba na pitn vodu a cirkulan erpadlo je mon integrova do zariadenia. n Univerzlne pripojovacie sady pre individulnu mont pri stene. n Vysokoinne erpadlo na jednosmern prd.

VITODENS 343-F, 1,9 a 19,0 kWPopis Menovit tepeln vkon 50/30 C 80/60 C 1,9 11,0 1,7 10,1 1,9 19,0 1,7 17,2 Mat. sk. 50

Vitodens 343-F Kompaktn kondenzan kotol na plyn s nabjacm zsobnkom so solrnou podporou pre prevdzku zvisl alebo nezvisl na vzduchu v miestnosti, vysokoinn erpadlo, regulcia Vitotronic 200 RF, typ HO1C, objem zsobnka 220 l n so snmaom vonkajej teploty, s kblom n so snmaom teploty, bezdrtovm B3UA001 4930, B3UA003 5023, B3UA002 Obj. . 5043, Eur B3UA004 Obj. . 5136, Eur

Popis Mat. sk. 20 Pripojovacia sada pre intalciu na omietku nahor Pripojovacia sada pre mont na omietku zava alebo zprava 7348552 Obj. . 241, Eur 7347985 Obj. . 241, Eur n Kompaktn plynov vykurovacia centrla s integrovanm solrnym zsobnkom. n Rozmontovaten pre jednoduchiu dopravu. n Univerzlne prpojky pre individulnu mont. n Vysok komfort teplej vody vaka zsobnku z uachtilej nehrdzavejcje ocele s objemom 220 litrov. n Cylindrick hork MatriX s regulcioou spaovania Lambda Pro Control zaisuje trvalo vysok innos a nzke emisie. n Solrne krytie > 60 percent.

Cennk 2013

Systm odvodu spaln pre VitodensPoz. Popis Mat. sk. 20 Rozmer systmu ( mm) 1 2 Pripojovac nstavec kotla (v rozsahu dodvky vykurovacieho kotla) Zkladn zostava achty (PPs, tuh) Pozostva z: n oporn koleno n ulon prol n zakrytie achty (PPs) n ditann driak (3 ks) alebo Zkladn zostava achty (kov/PPs, tuh) Pre dvojahov komny (jeden ah pre kotol na tuh paliv) Pozostva z: n oporn koleno n ulon prol n zakrytie achty (kov) n koncov rra (nehrdzavejca oce) n ditann driak (3 ks) Rozpierka (3 kusy) 3 Rra 1,95 m dlh (2 kusy 1,95 m = 3,9 m) 1,95 m dlh 1 m dlh 0,5 m dlh Koleno 30 (2 kusy) 15 (2 kusy) 4 5 6 7 Revzny kus priamy Revzny AZ-kus priamy Stenov clona AZ rra 1 m dlh 0,5 m dlh 8 AZ koleno 87 45 (2 kusy) AZ revzne koleno (T-kus) 87 9 10 AZ-posuvn hrdlo Koleno 87 45 (2 kusy) revzne koleno (T-kus) 11 Vetracia clona 7373211 76, 7194305 82, 7247534 Obj. . 115, Eur 60/100 80/125 100/150

7502679 163,

7502680 174,

7502681 Obj. . 218, Eur

7176729 7,90 7373213 27, 7373212 15, 7373214 7,90 7373215 5,50 7373220 15, 7373221 15, 7373216 15, 7373228 40, 7176760 4,10 7373224 32, 7373223 21, 7373226 26, 7373227 47, 7373229 44, 7373236 29, 7373218 5,90 7373219 12, 7373217 16, 7176728 19,

7147033 15, 7194309 54, 7194308 28, 7194310 18, 7194311 13, 7194316 15, 7194317 15, 7194312 21, 7199781 48, 7176662 12, 7194321 40, 7194320 32, 7194323 42, 7194324 58, 7199782 61, 7194329 24, 7194314 7,90 7194315 16, 7194313 31, 7176634 25,

7339873 Obj. . 16, Eur 7247554 Obj. . 68, Eur 7247555 Obj. . 41, Eur 7247556 Obj. . 29, Eur 7247557 Obj. . 23, Eur 7247562 Obj. . 23, Eur 7247563 Obj. . 23, Eur 7247558 Obj. . 33, Eur 7247541 Obj. . 74, Eur 7176681 Obj. . 13, Eur 7247537 Obj. . 58, Eur 7247536 Obj. . 49, Eur 7247539 Obj. . 64, Eur 7247540 Obj. . 85, Eur 7247547 Obj. . 85, Eur 7247543 Obj. . 41, Eur 7247560 Obj. . 15, Eur 7247561 Obj. . 23, Eur 7247559 Obj. . 44, Eur 7516597 Obj. . 55, Eur

Prvod vzduchu Spaliny Revzny otvor Spojovac kus

14/15

Systm odvodu spaln pre VitodensPoz. Popis Rozmer systmu ( mm) 1 2 Pripojovac nstavec kotla (v rozsahu dodvky vykurovacieho kotla) AZ-prechod strechou farba ierna s upevovacm strmeom farba kridlicovo erven s upevovacm strmeom Predenie nad strechou farba ierna, 0,5 m dlh farba ierna, 1,0 m dlh s prchytkou. farba kridlicovo erven 0,5 m dlh farba kridlicovo erven, 1,0 m dlh. S prchytkou 3 Univerzlna stren taka Pre plen krytinu, krytinu z vlnoviek, bobroviek, bridlice a alie krytiny. alebo Lem plochej strechy alebo Rrkov priechodky na vlnovkov taky Klber Prslun stren taku Klber m doda zkaznk. 4 5 6 7 8 9 Revzny AZ-kus priamy AZ-posuvn hrdlo Univerzlne krycie lity Ochrann mrieka Pripojenie AZ-potrubia cez vonkajiu stenu AZ rra 1 m dlh 0,5 m dlh 10 AZ koleno 87 45 (2 kusy) AZ revzne koleno (T-kus) 87 Upevovac strme n biely AZ adaptr n 60/100 na 80/125 AZ adaptr n 80/125 na 60/100 farba ierna farba kridlicovo erven farba ierna farba kridlicovo erven 7373230 98, 7373231 98, 7311367 43, 7311369 57, 7311368 43, 7311370 57, 7452499 33, 7452500 33, 7426187 26, 7174281 24, 7174279 24, 7373228 40, 7373236 29, 7185139 34, 7189821 41, 7373232 54, 7373224 32, 7373223 21, 7373226 26, 7373227 47, 7373229 44, 7176762 5,50 7373240 40, 7373239 55, 7373271 122, 7373272 122, 7311371 37, 7311373 64, 7311372 37, 7311376 64, 7452499 33, 7452500 33, 7426187 26, 7174281 24, 7174279 24, 7199781 48, 7194329 24, 7185140 35, 7189821 41, 7435861 47, 7194321 40, 7194320 32, 7194323 42, 7194324 58, 7199782 61, 7176664 7,90 7373240 40, 7373239 55, 7373249 Obj. . 161, Eur 7373250 Obj. . 161, Eur 7373251 Obj. . 78, Eur Obj. . Eur 7373252 Obj. . 78, Eur Obj. . Eur 7452501 Obj. . 48, Eur 7452502 Obj. . 48, Eur 7426529 Obj. . 37, Eur Obj. . Eur Obj. . Eur 7247541 Obj. . 74, Eur 7247543 Obj. . 41, Eur 7190026 Obj. . 38, Eur Obj. . Eur Obj. . Eur 7247537 Obj. . 58, Eur 7247536 Obj. . 49, Eur 7247539 Obj. . 64, Eur 7247540 Obj. . 85, Eur 7247542 Obj. . 85, Eur 7176682 Obj. . 12, Eur Obj. . Eur Obj. . EurA Prvod vzduchu B Spaliny C Revzny otvor10 5 9 4 8

60/100

80/125

100/150

Mat. sk. 20

Prvod vzduchu Spaliny Revzny otvor

Rozmer systmu: 60/100 a 80/125

Cennk 2013

Systm odvodu spaln pre VitodensPoz. Popis Mat. sk. 20 Rozmer systmu ( mm) 1 2 Pripojovac nstavec kotla (paraleln) AZ prechod strechou s upevovacmi prvkami farba ierna farba kridlicovo erven 3 4 Veko uzveru AZ-prechod strechou Univerzlna stren taka n pre krytinu zo kridiel a vlnoviek, pre krytiny z bobrovky, bridlice a in krytiny. alebo Lem plochej strechy 5 6 Univerzlne krycie clony Pripojenie cez vonkaj mr pre paraleln odvod spalna prvod vzduchu (vrtane stenovej clony a veka stia) Koleno 87 (1 kus) 45 (2 kusy) AZ revzne koleno (T-kus) 87 8 Rra 1,95 m dlh (2 kusy 1,95 m = 3,9 m) 1,95 m dlh (1 kus) 1 m dlh (1 kus) 0,5 m dlh (1 kus) Rozrenie vekos systmu 60 mm na 80 mm *Pre vekos systmu 80 sa mus doobjedna rozrenie farba ierna farba kridlicovo erven 60 7418011 24, 7373230 98, 7373231 98, 7426185 12, 7452499 33, 7452500 33, 7426187 26, 7185139 34, 7426188 52, 7373218 5,90 7373219 12, 7373217 16, 7373213 27, 7373212 15, 7373214 7,90 7373215 5,50 7373338 6, 80* 7418012 Obj. . 24, Eur 7373271 Obj. . 122, Eur 7373272 Obj. . 122, Eur 7426186 Obj. . 13, Eur 7452499 Obj. . 33, Eur 7452500 Obj. . 33, Eur 7426187 Obj. . 26, Eur 7185140 Obj. . 35, Eur 7426189 Obj. . 59, Eur 7194314 Obj. . 7,90 Eur 7194315 Obj. . 16, Eur 7194313 Obj. . 31, Eur 7194309 Obj. . 54, Eur 7194308 Obj. . 28, Eur 7194310 Obj. . 18, Eur 7194311 Obj. . 13, Eur 7373338 Obj. . 6, Eur

7

16/17

Prsluenstvo regulciePopis Vitotrol 100, typ UTDB n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom Vitotrol 100, typ UTDB-RF n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom, bezdrtov Prlon termostat n na obmedzenie max. teploty pre podlahov vykurovanie Vitotrol 200A n diakov ovldanie Vitotrol 300A n diakov ovldanie Vitotrol 200 RF n diakov ovldanie, bezdrtov Vitotrol 300 RF n diakov ovldanie, bezdrtov, s driakom na stenu Vitotrol 300 RF n diakov ovldanie, bezdrtov, so stolnm driakom Bezdrtov zklada n na komunikciu medzi regulciou Vitotronic a Vitotrolom 200/300 RF a/alebo so snmaom vonkajej teploty Bezdrtov snma vonkajej teploty n iba pre typ B2HA, B3HA, B3TA a B3UA Bezdrtov zosilova n zosilova na zvenie dosahu Doplnkov sada s motorom zmieavaa Doplnkov sada bez motora zmieavaa Intern rozrenie H1 Rozrenie AM1 Rozrenie EA1 Vitocom 100, typ LAN bez komunikanho modulu LON n pre diakov ovldanie vykurovacch zariaden prostrednctvom internetu a IP-siet (LAN) s routerom DSL Vitocom 100, typ GSM2 n diakov dohad a ovldanie vykurovacieho zariadenia prostrednctvom siete GSM Komunikan modul LON n na vmenu dajov cez systmov zbernicu Viessmann LON Spojovac kbel LON n na vmenu dajov medzi regulciami, dka 7 m Koncov odpor n na zakonenie systmovej komunikanej zbernice Vitotronic 200-H n typ HK1B Vitotronic 200-H n typ HK3B Vitotronic 100 Typ HC1B Z007694 103, Z007695 193, Vitotronic 200 Vitotronic 200 Mat. sk. 10 Typ HO1B Typ HO1C Obj. . Eur Obj. . Eur

7151729 127, Z008341 123, Z008342 198, Z011219 166, Z011412 467, Z011410 556, Z011413 154, 7455213 119, 7456538 311, 7301063 279, 7301062 183, 7498513 68, 7452092 84, 7452091 162,

7151729 Obj. . 127, Eur Z008341 Obj. . 123, Eur Z008342 Obj. . 198, Eur Z011219 Obj. . 166, Eur Z011412 Obj. . 467, Eur Z011410 Obj. . 556, Eur Obj. . Eur

7498513 68, 7452092 84, 7452091 162,

7455213 Obj. . 119, Eur 7456538 Obj. . 311 Eur 7301063 Obj. . 279, Eur 7301062 Obj. . 183, Eur 7498513 Obj. . 68, Eur 7452092 Obj. . 84, Eur 7452091 Obj. . 162, Eur Z011389 Obj. . 217, Eur Mat. sk. 50 Z011396 Obj. . 345, Eur Mat. sk. 50 v rozsahu Obj. . dodvky Eur 7143495 Obj. . 38, Eur 7143497 Obj. . 7,90 Eur Z009462 Obj. . 483, Eur Z009463 Obj. . 755, Eur

Z011396 345,

Z011396 345, 7179113 180, 7143495 38, 7143497 7,90 Z009462 483, Z009463 755,

Popis Prlon snma teploty n NTC 10 kOhm, dka 5,8 m Komunikan modul LON n potrebn pre komunikciu s nadradenou regulciou Ponorn sma teploty n NTC 10 kOhm, dka 5,8 m Konektor 52 n 3 ks Konektor 20 n 3 ks Doplnkov sada so zmieavaom

Vitotronic 200-H Mat. sk. 10 Typ HK1B/HK3B 7426463 Obj. . 68, Eur 7172173 Obj. . 180, Eur 7438702 Obj. . 74, Eur 7415057 Obj. . 10, Eur 7415056 Obj. . 9,70 Eur 7441998 Obj. . 225, Eur

Cennk 2013

VITOSOL 100/200-F, zvisl prevedeniePopis Farba zsobnka strieborn Solrny balk Vitosol 100-F n pre napojenie na stvajce zdroje tepla Solrny balk Vitosol 200-F n pre napojenie na stvajce zdroje tepla pozostva z: n 2 kolektorov Vitosol 100/200-F plocha absorbra 4,6 m, bivalentnho zsobnkovho ohrievaa vody Vitocell 100-B/-W, 300 l, solrnej expanznej ndoby (25 litrov), nkrutky so zvieracm krkom s odvzdunenm, prpojnch veden, teplonosnho mdia (25 litrov), odluovaa, erpacej stanice SolarDivicon, regulcie Vitosolic 100, plniacej armatry typ SV1A 2 kolektory typ SV2A 2 kolektory SK02015 3358, SK01684 3738, biela Mat. sk. 50

SK02016 Obj. . 3358, Eur SK01685 Obj. . 3738, Eur

VITOSOL 100-F n Vysoko vkonn, cenovo atraktvny ploch kolektor. n Univerzlne pouiten pre mont na strechu a na vonom priestranstve. n Vysok stupe efektvnosti vaka selektvne povrchovo upravenmu absorbru a krytom zo solrneho skla odolnho proti krupobitiu. n Trval tesnos a vysok stabilnos vaka dookola ohnutmu hlinkovmu rmu a bezvovmu tesneniu. n Zadn stena z pozinkovanho oceoveho plechu odoln voi prerazeniu a hrdzaveniu. n Upevovac systm Viessmann so staticky preskanmi a nehrdzavejcimi dielcami z uachtilej ocele a hlinka (jednotnmi pre vetky kolektory Viessmann) umouje jednoduch mont. n CE znaka poda normy EN 12975 a certikt poda Solar Keymark.

Popis Mat. sk. 40 Kolektor Vitosol 100-F, typ SV1A n plocha absorbra 2,3 m2 Kolektor Vitosol 200-F, typ SV2A n plocha absorbra 2,3 m2 Spojovacie rry, 1 pr n pre prepojenie kolektorov do poa Pripojovacia sada n pre kolektorov pole do 10 kolektorov Sada puzdier n jedna pre solrne zariadenie 7417761 Obj. . 549, Eur 7374162 Obj. . 740, Eur 7248239 Obj. . 32, Eur 7248240 Obj. . 64, Eur 7174993 Obj. . 35, Eur

Prsluenstvo pre upevnenie Upevovacia sada pre ikm strechy Pre krytinu z vlnovch kridiel Pre krytinu z bobroviek Pre krytinu z bridlc Pre upevnenie bez strench hkov n napr. pre mont zo strany stavby na plechovch strechch Pre vlnit dosky n prol 5 a 6 (v oblk) Pre vlnit dosky n prol 8 (men oblk)

Potrebn prsluenstvo poda potu kolektorov 2 Z008481 218, Z008489 176, Z008497 178, Z008505 118, Z008513 168, Z008521 168, 3 Z008482 323, Z008490 253, Z008498 255, Z008506 179, Z008514 243, Z008522 243, 4 Z008483 412, Z008491 330, Z008499 334, Z008507 236, Z008515 318, Z008523 318, 6 Mat. sk. 40 Z008485 Obj. . 608, Eur Z008493 Obj. . 486, Eur Z008501 Obj. . 490, Eur Z008509 Obj. . 354, Eur Z008517 Obj. . 468, Eur Z008525 Obj. . 468, Eur

Prsluenstvo pre upevnenie Upevovacia sada pre ploch strechy Pre umiestnenie na stojany na plochch strechch k monti na vonom priestranstve na nosn kontrukciu zo strany stavby, napr. oceov nosnky Uhol sklonu 25 a 60 n zaaenie snehom a 2,55 kN/m2 Uhol sklonu 30 n zaaenie snehom a 1,5 kN/m2 Uhol sklonu 45 n zaaenie snehom a 1,5 kN/m2 Uhol sklonu 60 n zaaenie snehom a 1,5 kN/m2

Potrebn prsluenstvo poda potu kolektorov 2 3 4 6 Mat. sk. 40

Z005452 588, Z009001 484, Z009009 484, Z009017 484,

Z005453 880, Z009002 712, Z009010 712, Z009018 712,

Z005454 1172, Z009003 940, Z009011 940, Z009019 940,

Z005456 Obj. . 1756, Eur Z009005 Obj. . 1396, Eur Z009013 Obj. . 1396, Eur Z009021 Obj. . 1396, Eur

18/19

VITOSOL 100/200-F, vodorovn prevedeniePopis Farba zsobnka strieborn Solrny balk Vitosol 100-F n pre napojenie na stvajce zdroje tepla Solrny balk Vitosol 200-F n pre napojenie na stvajce zdroje tepla pozostvaj z: n 2 kolektorov Vitosol 100/200-F plocha absorbra 4,6 m, bivalentnho zsobnkovho ohrievaa vody Vitocell 100-B/-W, 300 l, solrnej expanznej ndoby (40 litrov), nkrutky so zvieracm krkom s odvzdunenm, prpojnch veden, teplonosnho mdia (25 litrov), odluovaa, erpacej stanice SolarDivicon, regulcie Vitosolic 100, plniacej armatry typ SH1A 2 kolektory typ SH2A 2 kolektory SK02022 3387, SK01695 3767, biela Mat. sk. 50

SK02023 Obj. . 3387, Eur SK01696 Obj. . 3767, Eur

VITOSOL 200-F n Trval tesnos a vysok stabilita pouitm priebene ohbanho hlinkovho rmu. n Rchle a bezpen pripojenie kolektorov pomocou osvedench Mat. sk. 40 vlnovcovch spojok z nereze. n Univerzlne pouitie ako vone stojace zariadenie, pre monta na strechu ako aj integrciu do strechy. n Vkonn ploch kolektory s vysoko selektvne povrstvenm absorbrom. n Upevovac systm Viessmann so staticky preskanmi a nehrdzavejcimi dielcami z uachtilej ocele a hlinka (jednotnmi pre vetky kolektory Viessmann) umouje jednoduch mont.

Popis

Kolektor Vitosol 100-F, typ SH1A n plocha absorbra 2,3 m2 Kolektor Vitosol 200-F, typ SH2A n plocha absorbra 2,3 m2 Spojovacie rry, 1 pr n pre prepojenie kolektorov do poa Pripojovacia sada n pre kolektorov pole do 10 kolektorov Sada puzdier n jedna pre solrne zariadenie

7417762 Obj. . 549, Eur 7374161 Obj. . 740, Eur 7248239 Obj. . 32, Eur 7248240 Obj. . 64, Eur 7174993 Obj. . 35, Eur

Prsluenstvo pre upevnenie Upevovacia sada pre ikm strechy Pre krytinu z vlnovch kridiel Pre krytinu z bobroviek Pre krytinu z bridlc Pre upevnenie bez strench hkov n napr. pre mont zo strany stavby na plechovch strechch Pre vlnit dosky n prol 5 a 6 (v oblk) Pre vlnit dosky n prol 8 (men oblk)

Potrebn prsluenstvo poda potu kolektorov 2 Z008529 328, Z008537 288, Z008545 290, Z008553 230, Z008561 280, Z008569 280, 3 Z008530 479, Z008538 420, Z008546 422, Z008554 346, Z008562 410, Z008570 410, 4 Z008531 632, Z008539 554, Z008547 558, Z008555 460, Z008563 542, Z008571 542, 6 Mat. sk. 40 Z008533 Obj. . 940, Eur Z008541 Obj. . 822, Eur Z008549 Obj. . 826, Eur Z008557 Obj. . 690, Eur Z008565 Obj. . 804, Eur Z008573 Obj. . 804, Eur

n CE znaka poda normy EN 12975 a certikt poda Solar Keymark.

Prsluenstvo pre upevnenie Upevovacia sada pre ploch strechy Uhol sklonu 25 a 45 n pre umiestnenie na stojany na plochch strechch k monti na vonom priestranstve (betnov dosky zo strany stavby) n zaaenie snehom a 2,55 kN/m2 Uhol sklonu 25 a 45 n pre umiestnenie na stojany na plochch strechch k monti na vonom priestranstve na nosn kontrukciu zo strany stavby (napr. oceov nosnky) n zaaenie snehom a 2,55 kN/m2 Uhol sklonu 45 n pre umiestnenie na stojany na plochch strechch k monti na vonom priestranstve na nosn kontrukciu zo strany stavby (napr. oceov nosnky) n zaaenie snehom a 1,5 kN/m2

Potrebn prsluenstvo poda potu kolektorov 2 Z005484 518, 3 Z005485 775, 4 Z005486 1032, 6 Mat. sk. 40 Z005488 Obj. . 1546, Eur

Z005492 408,

Z005493 610,

Z005494 812,

Z005496 Obj. . 1216, Eur

Z009033 394,

Z009034 578,

Z009035 762,

Z009037 Obj. . 1130, Eur

Cennk 2013

Solrna zostava na ohrev pitnej vodyPopis Farba zsobnka strieborn Solrna zostava na ohrev pitnej vody pozostva z: n 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SVK s plochou absorbra 4,0 m2 , bivalentnho zsobnkovho ohrievaa vody Vitocell 100-B/-W, 250 l, s integrovanou erpacou stanicou Solar Divicon vrtane 3-stupovho/vysoko innho obehovho erpadla, solrnej expanznej ndoby 18 l, modulu solrnej regulcie SM1, odluovaa vzduchu, teplonostnho mdia, plniacej armatry Solrna zostava na ohrev pitnej vody pozostva z: n 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SVK s plochou absorbra 4,0 m2 , bivalentnho zsobnkovho ohrievaa vody Vitocell 100-B/-W, 250 l, s integrovanou erpacou stanicou Solar Divicon vrtane 3-stupovho/vysoko innho obehovho erpadla, solrnej expanznej ndoby 18 l, regulcie Vitosolic 100, typ SD1, odluovaa vzduchu, teplonostnho mdia, plniacej armatry obehov erpadlo: 3-stupov obehov erpadlo: S regulciou otok SK03486 2266, SK03488 2308, biela Mat. sk. 50

SK03490 Obj. . 2266, Eur SK03492 Obj. . 2308, Eur

VITOSOL 200-F n tandardizovan solrna zostava na ohrev pitnej vody. n Bivalentn zsobnkov ohrieva vody s namontovanou erpadlovou stanicou a regulciou. n Ndoba zsobnka z ocele s ochranou proti korzii so smaltovanm Ceraprotect. Dodaton katodick ochrana prostrednctvom horkovej andy, andy s externm napjanm, dodvaten ako prsluenstvo. n Jednoduch a rchla mont plniace, odvzduovacie, uzatvracie ventily a solrna regulcia s sasou Solar-Divicon a s namontovan na zsobnku n pecilna meandrov hydraulika na dobr stagnan sprvanie.

obehov erpadlo: 3-stupov obehov erpadlo: s regulciou otok

SK03485 2266, SK03487 2308,

SK03489 Obj. . 2266, Eur SK03491 Obj. . 2308, Eur

Upevovacia sada pre ikm strechy (mont na strechu) pre 2 kolektory Pre krytinu z vlnovch kridiel Pre krytinu z bobroviek Pre krytinu z bridlc Na upevnenie bez strench hkov n na mont zo strany stavby na plechovch strechch Pre vlnit dosky n prol 5 a 6 (v oblk) Pre vlnit dosky n prol 8 (men oblk)

Mat. sk. 40 Z011883 Obj. . 216, Eur Z011884 Obj. . 173, Eur Z011885 Obj. . 175, Eur Z011886 Obj. . 115, Eur Z011899 Obj. . 165, Eur Z011900 Obj. . 165, Eur

20/21

VITOSOL 200/300-TPopis Farba zsobnka strieborn Solrny balk Vitosol 200-T n pre napojenie na stvajce zdroje tepla Solrny balk Vitosol 300-T n pre napojenie na stvajce zdroje tepla pozostva z: n kolektora Vitosol 200/300-T plocha absorbra 3 m, bivalentnho zsobnkovho ohrievaa vody Vitocell 100-B/-W, 300 l, solrnej expanznej ndoby (25 litrov), nkrutky so zvieracm krkom s odvzdunenm, prpojnch veden, teplonosnho mdia (25 litrov), odluovaa, erpacej stanice Solar-Divicon, regulcie Vitosolic 100, plniacej armatry typ SP2 3 m2 typ SP3A 3 m2 SK03214 4414, SK02568 4657, biela Mat. sk. 50

SK03215 Obj. . 4414, Eur SK02569 Obj. . 4657, Eur

n Plochy absorbru s vysoko selektvnym povrstvenm s integrovan do vkuovej trubice a s odoln voi zneisteniu. n Oton trubice sa daj optimlne nasmerova voi slnku a zabezpe2m2

Popis 3m2

Mat. sk. 40

uj tak najvyiu mieru vyuitia energie. n Vysoko inn tepeln izolcia zberaa minimalizuje tepeln straty. n Jednoduch mont pomocou montnych a spojovacch prvkov rmy Viessmann.

Kolektor Vitosol 200-T, typ SP2 Kolektor Vitosol 300-T, typ SP3A Spojovacie rry, 1 pr n pre prepojenie kolektorov do poa Pripojovacia sada n pre kolektorov pole do 15 m2

SK02100 1590, SK01430 1781, 7296485 69, 7296487 93,

SK02101 Obj. . 2378, Eur SK01431 Obj. . 2663, Eur 7296485 Obj. . 69, Eur 7296487 Obj. . 93, Eur

Prsluenstvo pre upevnenie zvisl mont Upevovacia sada pre ikm strechy Pre krytinu z vlnovch kridiel Pre krytinu z bobroviek Pre krytinu z bridlc Pre vlnit dosky n prol 5 a 6 (v oblk) Pre vlnit dosky n prol 8 (men oblk) Pre upevnenie bez strench hkov (na ikm plechov strechy)

Vitosol 200-T 2 m2/3 m2 Z008343 133, Z008344 117, Z008345 117, Z008346 111, Z008347 111, Z008348 79,

Vitosol 300-T 2 m2/3 m2 Mat. sk. 40 Z006580 Obj. . 133, Eur Z006582 Obj. . 117, Eur Z006584 Obj. . 117, Eur Z006588 Obj. . 111, Eur Z006590 Obj. . 111, Eur Z006586 Obj. . 79, Eur

Prsluenstvo pre upevnenie zvisl mont Upevovacia sada pre ploch strechy Pre mont v leatom preveden Pre mont na stojany na plochch strechch a pre mont na vonom priestranstve

Vitosol 200-T 2 m2/3 m2 Z008365 85, Z008366 259,

Vitosol 300-T 2 m2/3 m2 Mat. sk. 40 Obj. . Eur

Z006547 Obj. . 259, Eur

Prsluenstvo pre upevnenie vodorovn mont Upevovacia sada pre ikm strechy Pre krytinu z vlnovch kridiel Upevovacia sada pre fasdy

Vitosol 200-T 2 m2/3 m2 Mat. sk. 40 Z008367 Obj. . 205, Eur Z008453 Obj. . 132, Eur

Cennk 2013

Solrne prsluenstvoPopis Mat. sk. 40 Solar-Divicon n typ PS 10, pre prv kolektorov okruh Solar-Divicon n typ P 10, pre al kolektorov okruh Odluova vzduchu n s nkrutkami so zvieracm krkom ( 22 mm) Rchly odvzuova (mosadz) n s nkrutkami so zvieracm krkom ( 22 mm) Nkrutka so zvieracm krkom n priamy skrutkov spoj pre 22 mm Nkrutka so zvieracm krkom s odvzdunenm n priamy skrutkov spoj pre 22 mm Pripojovacie potrubia (2ks) n dka 1 m, priemer prpoja 22 mm Solrna expanzn ndoba n s uzatvracm ventilom a s upevnenm n farba biela objem: 18 l 10 bar objem: 25 l 10 bar objem: 40 l 10 bar objem: 50 l 10 bar objem: 80 l 10 bar Plniaca armatra n na preplachovanie, plnenie a vyprzovanie solrnych systmov Solrne run plniace erpadlo n na doplovanie a zvyovanie tlaku Teplonosn mdium Tyfocor LS n objem 25 l Teplonosn mdium Tyfocor LS n objem 200 l Modul solrnej regulcie, typ SM1 n v spojen s regulciou Vitotronic 100 HC1B, HO1B Vitosolic 100, typ SD1 n pre jednu teplotn diferenciu Vitosolic 200, typ SD4 n pre a 4 teplotn diferencie Ponorn snma teploty n pre solrny modul SM1 Ponorn snma teploty n pre Vitosolic 100/200 Snma teploty kolektora n pre Vitosolic 200 7188391 Obj. . 477, Eur 7188393 Obj. . 370, Eur 7316049 Obj. . 73, Eur 7316789 Obj. . 44, Eur 7316568 Obj. . 10, Eur 7316263 Obj. . 10, Eur 7316252 Obj. . 78, Eur 7248241 Obj. . 89, Eur 7248242 Obj. . 110, Eur 7248243 Obj. . 144, Eur 7248244 Obj. . 215, Eur 7248245 Obj. . 298, Eur 7316261 Obj. . 41, Eur 7188624 Obj. . 87, Eur 7159727 Obj. . 112, Eur 7159729 Obj. . 906, Eur 7429073 Obj. . 319, Eur Z007387 Obj. . 343, Eur Z007388 Obj. . 595, Eur 7438702 Obj. . 74, Eur Mat. sk. 10 7426247 Obj. . 58, Eur 7831913 Obj. . 55, Eur

22/23

Zsobnkov ohrievae vodyPopis Farba zsobnka strieborn Vitocell 100-W, typ CUG n na ohrev pitnej vody v spojen s nstennmi zariadeniami n z ocele, so smaltovanm Ceraprotect objem 100 l objem 120 l objem 150 l Vitocell 100-W/100-V, typ CVA n na ohrev pitnej vody v spojen s vykurovacmi kotlami a diakovm ohrevom n pri objeme zsobnka od 300 l s prrubovm otvorom objem 160 l objem 200 l objem 300 l objem 500 l Vitocell 100-B, typ CVB n stojat zsobnkov ohrieva vody n z ocele, so smaltovanm Ceraprotect n s 2 vykurovacmi pirlami objem 300 l objem 400 l objem 500 l * Mat. sk. 10 ** Mat. sk. 40 Popis Mat. sk. 10 Poistn skupina poda STN 736666 n DN 15, pre zsobnky do 200 l Poistn skupina poda STN 736666 n DN 20, pre zsobnky od 300 l Teplomer n na mont do tepelnej izolcie Zvitov uhonk n na mont snmaa teploty zsobnka pri solrnej prevdzke n pre Vitocell 100-V, typ CVA, objem 160 a 300 l Zvitov uhonk n na mont snmaa teploty zsobnka pri solrnej prevdzke n pre Vitocell 100-V, typ CVA, objem 500 l Elektrick vykurovacia vloka n voliten vkon ohrevu 2, 4 alebo 6 kW n pre 300 l zsobnky typu CVA, CVB Elektrick vykurovacia vloka EHE n voliten vkon ohrevu 2, 4 alebo 6 kW n pre 400 a 500 l zsobnky typu CVA, CVB Elektrick vykurovacia vloka n voliten vkon ohrevu 2, 4 alebo 6 kW n na mont do hornej asti Vitocellu, typ CVB Prepojovacia sada pre podstaven zsobnk n pre Vitopend 100-W, Vitodens 200/300-W Prepojovacia sada pre podstaven zsobnk n pre Vitodens 100-W Prepojovacia sada pre zsobnk umiestnen veda n skrutkov vyhotovenie Termostatick zmieavac automat n rozsah nastavenia 35 a 65 C, zvitov prpojka G1 Snma teploty zsobnka n na meranie teploty pitnej vody (dka 3,75 m) 7219722 Obj. . 138, Eur 7180662 Obj. . 138, Eur 7819509 Obj. . 13, Eur 7175213 Obj. . 24, Eur Mat. sk. 40 7175214 Obj. . 24, Eur Mat. sk. 40 Z004954 Obj. . 405, Eur Z004955 Obj. . 402, Eur 7247972 Obj. . 300, Eur 7178347 Obj. . 157, Eur Mat. sk. 20 7510285 Obj. . 157, Eur Mat. sk. 20 7178349 Obj. . 126, Eur Mat. sk. 20 7438940 Obj. . 49, Eur Mat. sk. 40 7179114 Obj. . 74, Eur Mat. sk. 20 3003702* 781, 3003703* 807, Z002575* 1033, Z002576* 1833, Z002577** 1477, Z002883** 1715, Z002578** 1924, biela Mat. sk. 20

Z011870 Obj. . 525, Eur Z002356 Obj. . 761, Eur Z002357 Obj. . 818, Eur Z002358 Obj. . 781, Eur Z002359 Obj. . 807, Eur Z002360 Obj. . 1033, Eur Obj. . Eur

Z002361** Obj. . 1477, Eur Z005379** Obj. . 1716, Eur Obj. . Eur

Cennk 2013

Mebrnov expanzn ndobyPopis Farba strieborn Expanzn ndoba pre vykurovacie systmy N 25 objem 25 l N 35 objem 35 l N 50 objem 50 l N 80 objem 80 l N 100 objem 100 l n Pre uzavret vykurovacie zariadenia poda DIN 4751-2, schvlenie poda smernice 97/23/ES. n Max. prevdzkov teplota 120 C. n Prednastaven tlak z vroby 1,5 bar. n Farba strieborn Vitosilber, ndoby 25 a 140 litrov takisto v isto bielej (RAL 9010). n Vysok prevdzkov bezpenos. n Vysokohodnotn membrna pre teplotn zaaenie do 70 C. Nstenn driak pre ndobu N 25 Ventil so zaistenm n na kontrolu, drbu a vmenu expanznch ndob R 3/4 pre N 25 a 50 R1 pre N 80 a 500 9572216 Obj. . 5, Eur 9572213 Obj. . 25, Eur 9565673 Obj. . 28, Eur Popis Mat. sk. 30 N 140 objem 140 l N 200 objem 200 l N 250 objem 250 l N 300 objem 300 l 9572214 37, 9572212 40, 9572215 68, 9572904 100, 9572905 148, 9572906 206, 9572907 259, 9572908 301, 9572909 342, biela Mat. sk. 30

9572994 Obj. . 37, Eur 9572995 Obj. . 40, Eur 9572996 Obj. . 68, Eur 9573664 Obj. . 100, Eur 9573665 Obj. . 148, Eur 9573666 Obj. . 206, Eur Obj. . Eur Obj. . Eur Obj. . Eur

Popis Mat. sk. 30 Expanzn ndoba pre intalciu pitnej vody DD 8 objem 8 l DD 12 objem 12 l DD 18 objem 18 l DD 25 objem 25 l DD 33 objem 33 l Prepojovacia sada pre zsobnk n prietokov armatra R 3/4 Nstenn driak n pre ndoby do 25 l 9572217 Obj. . 97, Eur 9572218 Obj. . 104, Eur 9572219 Obj. . 116, Eur 9572350 Obj. . 138, Eur 9573667 Obj. . 161, Eur 9572220 Obj. . 33, Eur 9572216 Obj. . 5, Eur

24/25

Hydraulick vhybky a hydraulick prsluenstvoPopis Mat. sk. 30 Hydraulick vhybka typ 60/60 n prietok vykurovacej vody do 3 m 3/h n pripojovacie hrdl R 1 vntorn zvit n Rp hrdl pre odvzdunenie, vypanie a ponorn pzdro pre snma teploty n vrtane izolcie Hydraulick vhybka typ 80/60 n prietok vykurovacej vody do 4,5 m 3/h n pripojovacie hrdl R 1 1/4 vonkaj zvit n Rp hrdl pre odvzdunenie, vypanie a ponorn pzdro pre snma teploty n vrtane izolcie Hydraulick vhybka typ 120/80 n prietok vykurovacej vody do 8 m 3/h n pripojovacie hrdl R 2 vonkaj zvit n Rp hrdl pre odvzdunenie, vypanie a ponorn pzdro pre snma teploty n vrtane izolcie Hydraulick vhybka typ 160/80 n prietok vykurovacej vody do 10 m 3/h n prpojn ntrubok s privarenou prrubou DN 65 PN 6 n pripojovacie hrdl R 2 na odstrnenie usadenn n hrdlo Rp pre snma teploty vrtane ponornho pzdra n podstavec s otvormi pre upevnenie na podlahe Tepeln izolcia typ 160/80 n pre hydraulick vhybku typ 160/80 7501894 Obj. . 188, Eur

7501895 Obj. . 221, Eur

7501896 Obj. . 306, Eur

9572678 Obj. . 441, Eur

9572682 Obj. . 278, Eur

Popis

Vodorovn prpojka vntorn zvit R 3/4 vntorn zvit R 1 vntorn zvit R 1 1/4 vntorn zvit R 1 1/2 9148396 80, 9148398 89, 9148399 123, 9148400 142, 9144458 80, 9144460 89, 9144461 123, 9144462 142,

Zvisl prpojka

Mat. sk. 30

Odkalova Spirotrap n na nepretrit odstraovanie neistt n max. prev. teplota: 110C n max. prev. tlak: 10 bar

9148401 Obj. . 117, Eur 9148403 Obj. . 125, Eur Obj. . Eur Obj. . Eur 9144466 Obj. . 117, Eur 9144468 Obj. . 125, Eur Obj. . Eur Obj. . Eur

Odvzduova Spirovent n na nepretrit odstraovanie vzduchovch bubln n max. prev. teplota: 110C n max. prev. tlak: 10 bar

vntorn zvit R 3/4 vntorn zvit R 1 vntorn zvit R 1 1/4 vntorn zvit R 1 1/2

Popis Mat. sk. 30 Fllcombi BA 6628 n na automatick plnenie vykurovacch zariaden 9566931 Obj. . 213, Eur

Cennk 2013

erpadl GrundfosPopis Mat. sk. 30 Obehov erpadl Alpha 2 15-40 n montna dka 130 mm, 1 x 230 V 50 Hz Alpha 2 15-60 n montna dka 130 mm, 1 x 230 V 50 Hz Alpha 2 25-40 n montna dka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz Alpha 2 25-50 n montna dka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz Alpha 2 25-60 n montna dka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz n Obehov erpadl typ Alpha2, Magna. n Cirkulan erpadl typ UP. n Nzka spotreba energie. n Nzka rove hluku. n irok rozsah pouitia. n Jednoduch intalcia. Alpha 2 32-50 n montna dka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz Alpha 2 32-60 n montna dka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz Magna 25-40 n montna dka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 25-60 n montna dka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 25-80 n montna dka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 25-100 n montna dka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 32-60 n montna dka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 32-80 n montna dka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 32-100 n montna dka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 32-80 F n montna dka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 32-100 F n montna dka 220 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 32-120 F n montna dka 220 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 40-80 F n montna dka 220 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 40-100 F n montna dka 220 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 40-120 F n montna dka 250 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 40-150 F n montna dka 250 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 50-40 F n montna dka 240 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 50-60 F n montna dka 240 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 50-80 F n montna dka 240 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 50-100 F n montna dka 280 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 50-120 F n montna dka 280 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz Magna 3 50-150 F n montna dka 280 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz 7534011 Obj. . 226, Eur 7529558 Obj. . 251, Eur 7534014 Obj. . 213, Eur 7533018 Obj. . 226, Eur 7533019 Obj. . 242, Eur 7534019 Obj. . 251, Eur 7534020 Obj. . 263, Eur 7440143 Obj. . 448, Eur 7198420 Obj. . 568, Eur 7457127 Obj. . 611, Eur 7198421 Obj. . 605, Eur 7198422 Obj. . 601, Eur 7534021 Obj. . 646, Eur 7194343 Obj. . 676, Eur 7457129 Obj. . 689, Eur 7457130 Obj. . 721, Eur 7519140 Obj. . 1029, Eur 7519141 Obj. . 1019, Eur 7519142 Obj. . 1125, Eur 7457128 Obj. . 1250, Eur 7534022 Obj. . 1529, Eur 7534024 Obj. . 1125, Eur 7519145 Obj. . 1327, Eur 7519146 Obj. . 1462, Eur 7519147 Obj. . 1548, Eur 7519148 Obj. . 1635, Eur 7534023 Obj. . 1885, Eur

Popis Mat. sk. 30 Cirkulan erpadl Comfort up 15-14B PM n montna dka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz Comfort up 15-14BA PM n montna dka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz Comfort up 20-14BX PM n montna dka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz Comfort up 20-14BXA PM n montna dka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz 7519126 Obj. . 129, Eur 7519127 Obj. . 218, Eur 7519128 Obj. . 156, Eur 7519129 Obj. . 246, Eur

26/27

Rchlomontne sadyPopis Dimenzia DN 20 Sada bez zmieavaa M 31 n s erpadlom Alpha 2 60 n max. prenesen vkon pri t = 20 K/10 K Sada so zmieavaom M 32 n s erpadlom Alpha 2 60 n max. prenesen vkon pri t = 20 K/10 K Sada na nastavenie kontantnej teploty M 33 n s erpadlom Alpha 2 60 n max. prenesen vkon pri t = 20 K/10 K Sada so zmieavaom a bypassom M 34 n s erpadlom Alpha 2 60 n max. prenesen vkon pri t = 20 K/10 K Modulrny rozdeova 2-nsobn n s tepelnou izolciou, monos pripoji a 3 vykurovacie okruhy n max. prenesen vkon pri t = 20 K/10 K Modulrny rozdeova 3-nsobn n s tepelnou izolciou, monos pripoji a 5 vykurovacch okruhov n max. prenesen vkon pri t = 20 K/10 K Rozirovac modul rozdeovaa n s tepelnou izolciou Hydraulick vhybka n pre mont pod rozdeova, s tepelnou izolciou n max. prietok Upevnenie na stenu pre rozdeova Upevnenie na stenu pre rchlomontne sady n pre mont rchlomontnej sady bez rozdeovaa 7419212 314, 30/15 7419213 384, 21/10,5 7457060 505, 10/5 7457156 399, 21/10,5 7159829 194, 50/25 7159830 279, 50/25 7159828 134, 7194454 149, do 2200 9556120 28, 9569444 39, DN 25 7424142 364, 50/25 7457072 454, 33/16,5 7441169 558, 20/10 7457079 461, 45/22,5 7194269 264, 80/40 7194271 379, 80/40 9529053 139, 7194456 201, do 3500 7194276 30, 9569445 41, DN 32 Mat. sk. 30

7419219 Obj. . 419, Eur 65/32,5 kW 7457093 Obj. . 545, Eur 51/25,5 kW Obj. . Eur kW 7457100 Obj. . 565, Eur 64/32 kW 7194270 Obj. . 313, Eur 150/75 kW 7194272 Obj. . 448, Eur 150/75 kW 9529054 Obj. . 168, Eur 7194457 Obj. . 244, Eur do 4800 l/h 7194277 Obj. . 34, Eur 9569446 Obj. . 56, Eur n Rchlomontne sady v dimenzich DN 20, DN 25, DN 32. n Integrovan erpadlo Grundfos. n 100% izolcia armatr z EPP. n Integrovan celokovov teplomer. n Uzatvraten erpadlo nie je potrebn vypustenie pri servise. n Vetky vodu vodiace asti z mosadze. n Sptn klapka v spiatoke. n Spiatoka tandardne na avej strane, monos zmeny priamo na mieste.

Popis Mat. sk. 30 Redukcia DN 20 DN 25 n pre mont rchlomontnej sady DN 20 na rozdeova DN 25 n znenie rozostupu zo 125 mm na 90 mm Redukcia DN 25 DN 32 n pre mont rchlomontnej sady DN 25 na rozdeova DN 32 Redukcia DN 32 DN 25 n pre mont rchlomontnej sady DN 32 na rozdeova DN 25 Ponorn snma teploty n na meranie teploty hydraulickej vhybky v spojen s regulciou Vitotronic 200 Puzdro pre ponorn snma teploty n pre mont snmaa teploty do hydraulickej vhybky R 1/2 s vonkajm zvitom Servomotor SR 10 n servopohon pre zmieava, voliten run alebo automatick prevdzka Montna sada pre doplnkov sadu pre vykurovac okruh so zmieavaom n pre mont doplnkovej sady poda voby 7301 063, 7441 998 Doplnkov sada pre jeden vykurovac okruh so zmieavaom n s motorom zmieavaa pre mont na zmieava n pre Vitotronic 200 (Typ HO1B, HO1C) Doplnkov sada pre jeden vykurovac okruh so zmieavaom n pre nstenn mont, bez motora zmieavaa n pre Vitotronic 200 (Typ HO1B, HO1C) 9566612 Obj. . 34, Eur 7194333 Obj. . 28, Eur 7194334 Obj. . 23, Eur 7179488 Obj. . 74, Eur Mat. sk. 20 9556119 Obj. . 12, Eur Mat. sk. 20 7199567 Obj. . 139, Eur 7454467 Obj. . 33, Eur 7301063 Obj. . 279, Eur Mat. sk. 10 7301062 Obj. . 183, Eur Mat. sk. 10

Cennk 2013

Podlahov vykurovaniePopis Mat. sk. 30 Systmov doska NM 50/30, celkov plocha 10,08 m2 n max. prevdzkov zaaenie: 5 kN/m2 Spojovac kot VNM 30, celkov plocha 10 m2 n ako izolcia v koti s fliou z pskovanej tkaniny (30 x 1000 x 10000 mm) Kotviace sponky, 600 ks n v zsobnkoch po 50 ks 5-vrstvov rra PEXc, 16 x 2 mm n max. prevdzkov tlak: 6 bar, max. prevdzkov teplota: 95 C 200 m na koti 600 m na koti 5-vrstvov rra PE-RT, 16 x 2 mm n max. prevdzkov tlak: 4 bar, max. prevdzkov teplota: 70 C 200 m na koti 600 m na koti Rozdeova s prietokomerom vstupn a vratn rrky s z mosadze a je mon ich pripoji doava alebo doprava cez vonkajie zvity R 1. Prvod: n s uzatvratenmi prietokomermi (rozsah nastavenia 0-4 l/min) k nastaveniu jednotlivch ohrievacch okruhov. Spiatoka: n s integrovanmi, uzatvracmi ventilmi termostatu n prpojky vykurovacch okruhov uskutoni pomocou euroknusu R n rozdeova namontovan na dvoch konzolch izolujcich hluk. Rozsah dodvky: Rozdeova, koncov diely s uzatvranm na plnenie, vyprzdnenie, odvzdunenie; oznaovacie ttky, nvod na mont. pre 3 vykurovacie okruhy dka: 305 mm pre 4 vykurovacie okruhy dka: 360 mm pre 5 vykurovacch okruhov dka: 415 mm pre 6 vykurovacch okruhov dka: 470 mm pre 7 vykurovacch okruhov dka: 525 mm pre 8 vykurovacch okruhov dka: 580 mm pre 9 vykurovacch okruhov dka: 690 mm pre 10 vykurovacch okruhov dka: 690 mm pre 11 vykurovacch okruhov dka: 745 mm pre 12 vykurovacch okruhov dka: 800 mm Guov koht G1 n poniklovan mosadz Nkrutky so zvieracm krkom 16 x 2 mm, 10 ks n mosadz Skrinka pre podomietkov mont typ SPR-2 rka: 530 mm typ SPR-3 rka: 680 mm typ SPR-4 rka: 830 mm typ SPR-5 rka: 1030 mm Skrinka pre nadomietkov mont typ NS-2 rka: 530 mm typ NS-3 rka: 680 mm typ NS-4 rka: 830 mm typ NS-5 rka: 1030 mm Okrajov izolan ps, kot 25 m n vka 150 mm, hrbka 8 mm Dilatan pro l, 10 ks n na bezpen ohranienie poa poteru a na vytvorenie trvale elastickch kr n dka 1800 mm, vka 100 mm a hrbka 10 mm Ochrann rrka, 25 m n uren pre vhrevn rry 16 x 2 mm Servopohon pre rozdeova n zvit M30 x 1,5 Pripojovac modul n na spojenie servopohonu s prslunmi termostatmi Priestorov termostat n mont na omietku TS+ 5.11/230 230 V EV 230 230 V RTR-E 6124 230 V 7452295 Obj. . 117, Eur 7247183 Obj. . 60, Eur 7247185 Obj. . 35, Eur 7248316 Obj. . 187, Eur 7248317 Obj. . 565, Eur 7248318 Obj. . 165, Eur 7248319 Obj. . 495, Eur 7438448 Obj. . 127, Eur 7438449 Obj. . 152, Eur 7438450 Obj. . 177, Eur 7438451 Obj. . 199, Eur 7438452 Obj. . 225, Eur 7438453 Obj. . 249, Eur 7438454 Obj. . 272, Eur 7438455 Obj. . 296, Eur 7438456 Obj. . 330, Eur 7438457 Obj. . 353, Eur 7438468 Obj. . 12, Eur 9572844 Obj. . 25, Eur 7249597 Obj. . 52, Eur 7249598 Obj. . 60, Eur 7249599 Obj. . 66, Eur 7249600 Obj. . 77, Eur 7249604 Obj. . 47, Eur 7249605 Obj. . 55, Eur 7249606 Obj. . 61, Eur 7249607 Obj. . 71, Eur 7247184 Obj. . 11, Eur 9572020 Obj. . 152, Eur 9572039 Obj. . 25, Eur 7419860 Obj. . 25, Eur 7247843 Obj. . 74, Eur 7247852 Obj. . 26, Eur

n Bezpen mont, mlo montnych krokov a navzjom zosladen systmov prvky s vekm stupom prefabrikcie vo vrobe znamenaj sporu asu. n Vyvinut pre hrub staveniskov prevdzku. n Nopov systm: Uloenie vhrevnch rr s presne denovanou vzdialenosou uloenia poda projektu. n Sponkovac systm: Uloenie vykurovacieho potrubia variabilne prostrednctvom integrovanho rastra na uloenie. n Hygienick, ekonomick a sporn. n inn a s dlhou ivotnosou.

28/29

RozvodyPopis 5-vrstvov plasthlinkov rra ViPEX n systmov rra PEX/Al/PEX n max. prevdzkov teplota 95 C n max. prevdzkov tlak 10 bar n biela farba DN 16 mm 200 m na koti DN 20 mm 100 m na koti DN 26 mm 50 m na koti DN 32 mm 50 m na koti Mat. sk. 25 7418637 Obj. . 191, Eur 7418638 Obj. . 138, Eur 7418639 Obj. . 184, Eur 7418640 Obj. . 219, Eur

Popis T-kus, rovnomern n mosadz 16 16 16 20 20 20 26 26 26 32 32 32 T-kus, redukovan n mosadz 16 20 16 20 16 16 20 16 20 20 20 16 26 16 26 26 20 26 26 26 20 32 16 32 32 26 32 16 16 20 20 26 26 32 32 32 1 32 16 16 20 20 16 16 20 20 26 26 32 32 Spojka, redukovan n mosadz 16 20 16 26 20 26 20 32

Mat. sk. 30 7439119 Obj. . 4,90 Eur 7439120 Obj. . 6,40 Eur 7439150 Obj. . 9,10 Eur 7439151 Obj. . 14, Eur 7439121 Obj. . 5,70 Eur 7439122 Obj. . 6,60 Eur 7439123 Obj. . 6,70 Eur 7439124 Obj. . 6,70 Eur 7439152 Obj. . 8,40 Eur 7439153 Obj. . 8,40 Eur 7439154 Obj. . 10, Eur 7439155 Obj. . 12, Eur 7439157 Obj. . 13, Eur 7439127 Obj. . 6,20 Eur 7439128 Obj. . 8,20 Eur 7439158 Obj. . 8,30 Eur 7439159 Obj. . 15, Eur 7439160 Obj. . 13, Eur 7439125 Obj. . 5,30 Eur 7439126 Obj. . 6,10 Eur 7439132 Obj. . 3,60 Eur 7439133 Obj. . 4,30 Eur 7439163 Obj. . 6, Eur 7439164 Obj. . 7,90 Eur 7439134 Obj. . 4, Eur 7439135 Obj. . 4,60 Eur 7439165 Obj. . 5,60 Eur 7439166 Obj. . 6,60 Eur

Popis Prechod s vntornm zvitom n mosadz 16 20 20 26 32 1 Prechod s vonkajm zvitom n mosadz 16 16 20 20 26 26 1 32 1 Koleno, rovnomern n mosadz 16 16 20 20 26 26 32 32 Nstenn koleno s vntornm zvitom n mosadz Koleno s vntornm zvitom n mosadz 16 20 16 20 20 26 26 1 Koleno s vonkajm zvitom n mosadz 16 20 20 26 32 1

Mat. sk. 25 7439129 Obj. . 3,20 Eur 7439130 Obj. . 4,20 Eur 7439131 Obj. . 4,60 Eur 7439161 Obj. . 4,80 Eur 7439162 Obj. . 6,40 Eur 7439136 Obj. . 2,90 Eur 7439137 Obj. . 4,10 Eur 7439138 Obj. . 3,40 Eur 7439139 Obj. . 4,60 Eur 7439168 Obj. . 4,50 Eur 7439169 Obj. . 7,20 Eur 7439170 Obj. . 5,80 Eur 7439142 Obj. . 4, Eur 7439143 Obj. . 4,70 Eur 7439171 Obj. . 6,50 Eur 7439172 Obj. . 9,70 Eur 7439140 Obj. . 5, Eur 7439141 Obj. . 5,50 Eur 7439144 Obj. . 3,70 Eur 7439145 Obj. . 5,20 Eur 7439146 Obj. . 6, Eur 7439173 Obj. . 5,60 Eur 7439174 Obj. . 9,50 Eur 7439147 Obj. . 3,70 Eur 7439148 Obj. . 4,70 Eur 7439149 Obj. . 5,10 Eur 7439176 Obj. . 5,20 Eur 7439178 Obj. . 9,70 Eur

T-kus s vntornm zvitom n mosadz

T-kus s vonkajm zvitom n mosadz Spojka n mosadz

Cennk 2013

Vykurovacie teles Ventil Kompakt spodn pripojenieTyp 11 hbka 73 mm vka (mm) Dka (mm) 400 600 7512123 46, 398 7512124 51, 497 7512125 55, 596 7512126 60, 696 7512127 65, 795 7512128 70, 895 7512129 74, 994 7512130 84, 1193 7512131 94, 1392 7512132 103, 1590 7512133 113, 1789 7512134 122, 1998 Typ 20 hbka 76 mm vka (mm) 500 7512135 52, 282 7512136 59, 353 7512137 61, 424 7512138 68, 494 7512139 70, 565 7512140 78, 635 7512141 79, 706 7512142 88, 847 7512143 97, 988 7512144 106, 1130 7512145 120, 1271 7511146 129, 1412 600 7512147 53, 330 7512148 60, 413 7512149 63, 495 7512150 70, 578 7512151 72, 660 7512152 80, 743 7512153 82, 825 7512154 91, 990 7512155 101, 1155 7512156 110, 1320 7512157 124, 1485 7512158 134, 1650 900 7512159 58, 470 7512160 67, 588 7512161 70, 705 7512162 80, 823 7512163 83, 940 7512164 92, 1058 7512165 99, 1175 7512166 111, 1410 7512167 124, 1645 Typ 21 hbka 76 mm vka (mm) 500 7512168 58, 374 7512169 63, 467 7512170 68, 560 7512171 73, 654 7512172 78, 747 7512173 83, 841 7512174 88, 934 7512175 98, 1121 7512176 108, 1308 7512177 118, 1494 7512178 133, 1681 7512179 143, 1686 600 7512180 59, 434 7512181 64, 543 7512182 70, 652 7512183 75, 760 7512184 80, 869 7512185 85, 977 7512186 90, 1086 7512187 101, 1303 7512188 111, 1520 7512189 122, 1738 7512190 137, 1955 7512191 148, 2172 900 Mat. sk. 25

7512192 Obj. . 70, Eur 595 W 7512193 Obj. . 77, Eur 744 W 7512194 Obj. . 84, Eur 893 W 7512195 Obj. . 91, Eur 1042 W 7512196 Obj. . 98, Eur 1190 W 7512197 Obj. . 110, Eur 1339 W 7512198 Obj. . 117, Eur 1488 W 7512199 Obj. . 132, Eur 1786 W 7512200 Obj. . 147, Eur 2083 W 7512201 Obj. . 161, Eur 2381 W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W

500

600 n Vyroben v Nemecku. n S 5 pripojovacmi hrdlami R 1/2. n S integrovanou vlokou ventilu, odzduovacou ztkou a zslepkou. n Povrch poda normy DIN 55900 s farebnm odtieom RAL 9016 (isto biely). n Certikovan poda EN ISO 9001: 2008. n Otaten a poda voby pripojiten pravo alebo avo. 1000 900 800 700

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2600

3000

Upozornenie! daj o tepelnom vkone pri teplotnom spde 70/55 C a poadovanej teplote miestnosti 20 C.

Dodacie lehoty: Mono doda okamite Poda dohody

30/31

Typ 22 hbka 106 mm vka (mm) Dka (mm) 400 300 400 500 600 7512228 70, 555 7512229 76, 694 7512230 83, 832 7512231 89, 971 7512232 95, 1110 7512233 101, 1248 7512234 108, 1387 7512235 120, 1664 7512236 133, 1942 7512237 145, 2219 7512238 158, 2497 7512239 170, 2774 7512240 182, 3051 7512241 207, 3606 7512242 232, 4161 900 7512243 89, 743 7512244 99, 929 7512245 108, 1114 7512246 118, 1300 7512247 128, 1486 7512248 138, 1671 7512249 148, 1857 7512250 167, 2228 7512251 194, 2600 7512252 215, 2971

Typ 33 hbka 161 mm vka (mm) 300 400 500 600 900 Mat. sk. 25

7512290 Obj. . 124, Eur 1023 W 7512291 Obj. . 135, Eur 1279 W 7512292 Obj. . 151, Eur 1534 W 7512293 Obj. . 166, Eur 1790 W 7512294 Obj. . 182, Eur 2046 W 7512295 Obj. . 198, Eur 2301 W 7512296 Obj. . 213, Eur 2557 W 7512297 Obj. . 255, Eur 3068 W 7512298 Obj. . 287, Eur 3580 W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W

500

7512299 75, 599 7512300 81, 718 7512301 87, 838 7512302 93, 958 7512303 99, 1077 7512304 105, 1197 7512305 117, 1436 7512306 128, 1676 7512307 140, 1915 7512308 152, 2155 7512309 164, 2394

7512310 103, 827 7512311 109, 992 7512312 123, 1157 7512313 128, 1322 7512314 137, 1488 7512315 146, 1653 7512316 165, 1984 7512317 184, 2314 7512318 203, 2645 7512319 222, 2975 7512320 241, 3306

7512279 106, 954 7512280 111, 1145 7512281 126, 1336 7512282 131, 1526 7512283 141, 1717 7512284 151, 1908 7512285 171, 2290 7512286 191, 2671 7512287 211, 3053 7512288 231, 3434 7512289 251, 3816

600

7512202 72, 506 7512203 79, 591 7512204 79, 675 7512205 83, 760 7512206 86, 844 7512207 93, 1013 7512208 100, 1182 7512209 107, 1350 7512210 114, 1519 7512211 121, 1688 7512212 128, 1857 7512213 142, 2194 7512214 156, 2532

7512215 80, 594 7512216 88, 693 7512217 89, 792 7512218 94, 891 7512219 98, 990 7512220 107, 1188 7512221 117, 1386 7512222 126, 1584 7512223 135, 1782 7512224 145, 1980 7512225 154, 2178 7512226 172, 2574 7512227 191, 2970

7512266 96, 724 7512267 106, 845 7512268 108, 966 7512269 114, 1086 7512270 120, 1207 7512271 131, 1448 7512272 143, 1690 7512273 155, 1931 7512274 166, 2173 7512275 178, 2414 7512276 189, 2655 7512277 213, 3138 7512278 236, 3621

7512253 107, 827 7512254 119, 965 7512255 122, 1103 7512256 130, 1488 7512257 137, 1379 7512258 153, 1984 7512259 168, 1931 7512260 183, 2206 7512261 198, 2173 7512262 213, 2758 7512263 229, 3043 7512264 259, 3585 7512265 289, 4137

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2600

3000

Cennk 2013

Vykurovacie teles Kompakt bon pripojenieTyp 21 hbka 76 mm vka (mm) Dka (mm) 400 500 7511793 43, 374 7511794 51, 467 7511795 53, 560 7511796 58, 654 7511797 62, 747 7511798 67, 841 7511799 72, 934 7511800 81, 1121 7511801 91, 1308 7511802 107, 1494 7511803 118, 1681 7511804 128, 1686 600 7511805 47, 434 7511806 53, 543 7511807 54, 652 7511808 59, 760 7511809 64, 869 7511810 69, 977 7511811 74, 1086 7511812 84, 1303 7511813 94, 1520 7511814 111, 1738 7511815 122, 1955 7511816 133, 2172 900 Mat. sk. 25

7511817 Obj. . 54, Eur 595 W 7511818 Obj. . 65, Eur 744 W 7511819 Obj. . 68, Eur 893 W 7511820 Obj. . 80, Eur 1042 W 7511821 Obj. . 88, Eur 1190 W 7511822 Obj. . 95, Eur 1339 W 7511823 Obj. . 102, Eur 1488 W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W

500

600 n Vyroben v Nemecku. n S 4 pripojovacmi hrdlami R 1/2. n Povrch poda normy DIN 55900 s farebnm odtieom RAL 9016 (isto biely). n Certikovan poda EN ISO 9001: 2008. n Otaten a poda voby pripojiten pravo alebo avo. 900 800 700

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Upozornenie! daj o tepelnom vkone pri teplotnom spde 70/55 C a poadovanej teplote miestnosti 20 C.

Dodacie lehoty: Mono doda okamite Poda dohody

32/33

Typ 22 hbka 106 mm vka (mm) Dka (mm) 400 300 400 500 7511891 57, 479 7511892 59, 599 7511893 65, 718 7511894 71, 838 7511895 77, 958 7511896 82, 1077 7511897 88, 1197 7511898 99, 1436 7511899 111, 1676 7511900 122, 1915 7511901 134, 2155 7511902 145, 2394 600 7511838 59, 555 7511839 61, 694 7511840 67, 832 7511841 73, 971 7511842 79, 1110 7511843 85, 1248 7511844 91, 1387 7511845 103, 1664 7511846 115, 1942 7511847 127, 2219 7511848 139, 2497 7511849 151, 2774 900 7511850 73, 743 7511851 82, 929 7511852 91, 1114 7511853 101, 1300 7511854 110, 1486 7511855 120, 1671 7511856 129, 1857 7511857 159, 2228

Typ 33 hbka 161 mm vka (mm) 300 400 500 7511903 79, 661 7511904 88, 827 7511905 98, 992 7511906 108, 1157 7511907 110, 1322 7511908 127, 1488 7511909 128, 1653 7511910 146, 1984 7511911 176, 2314 7511912 196, 2645 7511913 215, 2975 7511914 234, 3306 600 7511872 81, 763 7511873 91, 954 7511874 101, 1145 7511875 111, 1336 7511876 114, 1526 7511877 132, 1717 7511878 133, 1908 7511879 152, 2290 7511880 183, 2671 7511881 203, 3053 7511882 224, 3434 7511883 244, 3816 900 Mat. sk. 25

7511884 Obj. . 109, Eur 1023 W 7511885 Obj. . 125, Eur 1279 W 7511886 Obj. . 132, Eur 1534 W 7511887 Obj. . 158, Eur 1790 W 7511888 Obj. . 174, Eur 2046 W 7511889 Obj. . 190, Eur 2301 W 7511890 Obj. . 206, Eur 2557 W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W Obj. . Eur W

500

600

700

800

7511824 66, 675

7511831 73, 792

7511865 94, 966

7511858 105, 1103

900

1000

7511825 73, 844 7511826 80, 1013 7511827 86, 1182 7511828 93, 1350 7511829 100, 1519 7511830 114, 1688

7511832 82, 990 7511833 91, 1188 7511834 100, 1386 7511835 108, 1584 7511836 117, 1782 7511837 135, 1980

7511866 105, 1207 7511867 116, 1448 7511868 128, 1690 7511869 139, 1931 7511870 150, 2173 7511871 173, 2414

7511859 119, 1379 7511860 134, 1984 7511861 149, 1931 7511862 163, 2206 7511863 178, 2173 7511864 206, 2758

1200

1400

1600

1800

2000

Cennk 2013

Prsluenstvo pre vykurovacie telesPopis Motne prsluenstvo Rchlomontna sada pozostva z: n 2 konzl, 4 skrutiek a 4 hmodiniek Stojanov konzola, 2 ks n pre mont na hotov podlahu Kontrukn vka vykurovacieho telesa 300 7513065 7,80 400 7513066 7,80 500 7513067 7,80 600 7513068 7,80 900 Mat. sk. 30 7513069 Obj. . 7,80 Eur Mat. sk. 25 7509416 Obj. . 31, Eur

7509412 31,

7509413 31,

7509414 31,

7509415 31,

Popis Mat. sk. 30 Univerzlne pouiten Termostatick hlavica ET 35 n farba: biela Termostatick hlavica TRV 4 n farba: hlavica chrmov, podstavec biely Termostatick hlavica TRV 4 n farba: chrmov Zaslepovacia ztka R n 10 ks Odvzduovacia ztka R n 5 ks Vloka ventilu R Krycia ruica pre podstavec stojanovej konzoly 7501900 Obj. . 10, Eur 9573913 Obj. . 15, Eur 9573912 Obj. . 33, Eur 9572862 Obj. . 6, Eur 9572863 Obj. . 3,50 Eur 7527871 Obj. . 5, Eur 7527881 Obj. . 8,90 Eur

Popis Mat. sk. 30 Pre variant pripojenia vyk. telies VK Pripojovacie skrutkovanie, H-kus priame dvojrrov systm rohov dvojrrov systm 9573920 Obj. . 10, Eur 9573922 Obj. . 10, Eur

Popis Pre variant pripojenia vyk. telies K Termostatick ventil n opieskovan a poniklovan mosadz, vopred nastaviten, s pripojovacm skrutkovm spojom Uhlov rohov ventil rohov prevedenie kontrukn dka 58 mm priame prevedenie kontrukn dka 94 mm pre mont vavo

R 3/8

R

R Mat. sk. 30

7199364 10, 7199365 10,

9573908 10, 9573909 10, 9573907 11, 9573916 11, 9573914 8,80 9573915 8,80 9573919 7, 9573918 7,

7199366 Obj. . 20, Eur 7199367 Obj. . 20, Eur Obj. . Eur Obj. . Eur 7199472 Obj. . 21, Eur 7199471 Obj. . 21, Eur 7199466 Obj. . 11, Eur 7199465 Obj. . 11, Eur

pre mont vpravo Skrutkovanie na spiatoku n s vypanm priame prevedenie kontrukn dka 80 mm rohov prevedenie kontrukn dka 58 mm Skrutkovanie na spiatoku priame prevedenie kontrukn dka 84,5 mm rohov prevedenie kontrukn dka 58 mm 7199470 10, 7199469 10, 7199464 6, 7199463 6,

34/35

prava vodyPopis Aquahome 10-N n na zmkenie vody pre byty a mal rodinn domy n max. Prietok: 1,1 m3/h n max. vkon medzi regenerciami pri tvrdosti vody 18 dH: 3000 l Aquahome 20-N n na zmkenie vody pre rodinn domy n max. prietok: 2,0 m3/h n max. vkon medzi regenerciami pri tvrdosti vody 18 dH: 4200 l Aquahome 30-N n na zmkenie vody pre vie rodinn domy n max. prietok: 2,8 m3/h n max. vkon medzi regenerciami pri tvrdosti vody 18 dH: 6100 l Aquaset 500-N n na zmkenie vody pre vykurovacie systmy n vkon kotolne: 80 500 kW n objem naplnenia: 2,0 4,0 m3 n max. prietok pri napan systmu: 1,2 m3/h Aquaset 1000-N n na zmkenie vody pre vykurovacie systmy n vkon kotolne: 500 1000 kW n objem naplnenia: 4,0 8,0 m3 n max. prietok pri napan systmu: 2,0 m3/h Aquacarbon n filter s multifunknou filtranou vrstvou n systm na filtrciu a zlepenie chuti, vne a vzhadu vody n rozsah prietoku. 0,8 3,0 m3/h Regeneran so n balenie 25 kg Aquatest TH n tester na stanovenie tvrdosti pitnej vody n orientan mnostvo testov: 50 90 (v zvislosti od tvrdosti vody) Filter pitnej vody Boxer n filter so sptnm preplachom n trieda filtrcie: 100 m n filtran vloka: uachtilej nehrdzavejcej ocele Rp 3/4 menovit prietok 2,3 m 3/h Rp 1 menovit prietok 3,6 m 3/h Rp 1 1/4 menovit prietok 5,8 m 3/h Filter pitnej vody Epurion n filter so sptnm preplachom n trieda filtrcie: 200 m n filtran vloka: nehrdzavejcej ocele Filter pitnej vody Epurion Plus n filter so sptnm preplachom n trieda filtrcie: 60 m n filtran vloka: nehrdzavejcej ocele n priemer prpojky 1 n prietok 3,4 m3/h Epuroit I25-50 n trieda filtrcie: 50 m n priemer prpojky 1 n prietok 2,8 m3/h Epurion A25-2 menovit prietok 3,5 m 3/h Epurion A32-2 menovit prietok 4,0 m 3/h Mat. sk. 30 7511782 Obj. . 694, Eur

7511783 Obj. . 760, Eur

7511784 Obj. . 922, Eur

7511786 Obj. . 773, Eur

7511787 Obj. . 2328, Eur

7419724 Obj. . 551, Eur

7419725 Obj. . 24, Eur 7440915 Obj. . 37, Eur 7247855 Obj. . 213, Eur 7247856 Obj. . 224, Eur 7247857 Obj. . 234, Eur 7511791 Obj. . 181, Eur 7511792 Obj. . 200, Eur 9576137 Obj. . 299, Eur

7511789 Obj. . 26, Eur

Viessmann, s.r.o. Ivansk cesta 30/A 821 04 Bratislava telefn: (02) 32 23 01 00 telefax: (02) 32 23 01 23 www.viessmann.sk 5471 073 SK 04/2013 Prvo na zmeny vyhraden