PNEUMATEX - Viessmann

of 92 /92
Szczegóły produktów od 01.07.2005 Wydanie polskie Ceny Dane Obliczenia Zoom PNEUMATEX

Embed Size (px)

Transcript of PNEUMATEX - Viessmann

untitledCeny Dane Obliczenia
Tel. kom. +48 (0)603783151
Pneumatex – Dynamic Watermanagement
Innowacyjna technika systemowa z jednej rki: Statico, Compresso lub Transfero w poczeniu z systemami do uzupeniania wody Pleno oraz odgazowania Vento umoliwiaj w peni automatyczn prac instalacji z moliwoci poczenia z innymi systemami sterujcymi.
| swiss made |
P pneumatex.com
Ceny | Zakres dostawy | Asortyment
Statico
Compresso
Transfero
Pleno
Akcesoria
Vento
Zeparo
Stabilizacja cinienia ciepej wody uytkowej Stabilizowane dostarczanie wody i oszczdne obchodzenie si z tym drogocennym zasobem naturalnym, to credo naszych cinieniowych naczy rozszealnociowych z serii Aquapresso. Speniaj one najwysze normy higieniczne.
Aquapresso
Leksykon
04 | 05 06 | 07 08 | 09 10 | 11 12 | 13
14
16
17
04
Obliczenia Instalacje grzewcze TAZ <_ 110 °C w oparciu o EN 12828
Objto znamionowa VN = (Ve + VV) * Df Przyrost objtoci Ve = e * VA
Rezerwa wody VV = 0,005 * VA co najmniej 0,5% objtoci instalacji
= co najmniej 3 litra VV = 0,005 * VA + 0,8 litra zalecenie w przyp. instalacji Statico,
dodatek 0,8 litra zwaszcza przy maych zbiornikach
Wspóczynnik cinienia Df = (pe + 1)/(pe – P0) w przyp. instalacji Statico
Df = 1,1 w przyp. instalacji Transfero, Compresso
Zawór bezpieczestwa PSV ≥ P0 + 1,0 bar co najmniej w instalacji Statico, Compresso
PSV ≥ P0 + 1,2 bar co najmniej w instalacji Transfero
Cinienie pocztkowe pa ≥ P0 + 0,3 bar pa ustawi co najmniej 0,3 bar powyej P0
Po uwzgldnieniu podanych wyej zalenoci mona sformuowa nastpujce równania do podstawowych oblicze.
Instalacje grzewcze tR > 70 °C, Wody chodzcej tmin < 5 °C, nie dla Transfero TV i TPV
ASV = 0,5 bar dla PSV <_ 5 bar ASV = 0,1 PSV dla PSV > 5 bar
Ogólne równania do obliczania objtoci znamionowej VN
Objto znamionowa | Statico
VN ≥ VA * e
Objto znamionowa | Compresso, Transfero
Objto znamionowa | Zbiorniki porednie
e (tmax): tabela 1
e (tmax): tabela 1
e (tR) : tabela 1 e (tmin): tabela 1
Tabela 2: Szac. pojemno wodna vA instalacji grzewczych w odniesieniu do mocy zainstalowanych powierzchni grzejnych
tmax | tR °C 90 | 70 80 | 60 70 | 55 70 | 50 60 | 40 50 | 40 40 | 30 Radiatory vA litry/kW 14,0 16,5 20,1 20,6 27,9 36,6 – Grzejnik pytowy vA litry/kW 9,0 10,1 12,1 11,9 15,1 20,1 – Konwektory vA litry/kW 6,5 7,0 8,4 7,9 9,6 13,4 – Wentylacja vA litry/kW 5,8 6,1 7,2 6,6 7,6 10,8 – Ogrzewanie podogowe vA litry/kW 9,2 10,3 11,8 11,9 14,7 18,0 26,8
Tabela 1: Wspóczynnik rozszerzalnoci e oraz cinienie parowania pD
t (TAZ, tmax, tR, tmin) | °C -34 -28 -20 -10 40 50 60 70 80 90 100 105 110 e | 0% glikolu = 0 °C – – – – 0,0074 0,0118 0,0168 0,0224 0,0287 0,0356 0,0432 0,0472 0,0514 pD | bar – – – – – – – – – – – 0,2 0,4 e |40% glikolu = -24 °C – – – – 0,0239 0,0300 0,0364 0,0431 0,0502 0,0576 0,0653 0,0693 0,0734 pD | bar – – – – – – – – – – – – 0,2 e 0,0110 0,0086 0,0049 0,0014 – – – – 0,0069 0,0143 0,0221 0,0262 0,0304
Wzory obliczeniowe
Wzór na cinienie minimalne P0 obowizuje w przypadku montau ukadu utrzymywania cinienia po stronie sscej pompy obiegowej. W razie montau po stronie tocznej naley podwyszy P0 o cinienie pompy p.
Nasz dostpny online program doboru SelectP! uwzgldnia bardzo szeroki zakres oblicze oraz danych. Odstpstwa w wynikach w zakresach granicznych s z tego powodu niewykluczone.
HST
10
Cinienie minimalne P0 = + pD + 0,3 bar
pD (TAZ): tabela 1
Q = f(HST) TecBox | Compresso, Transfero
05
Statico P0 ustawiane jest jako cinienie wstpne po stronie powietrza.
Compresso P0 oraz punkty przeczania obliczane s przez sterownik BrainCube.
Transfero P0 oraz punkty przeczania obliczane s przez sterownik BrainCube.
Statico pa regulowane jest poprzez rezerw wody = cinienie napeniania
≥ P0 + 0,3 bar; uzupenianie «w» = pa – 0,2 bar
Compresso co najmniej rezerwa wody w naczyniu; gdy spadek poniej pa przy wychadzaniu, wczenie sprarki
Transfero co najmniej rezerwa wody w naczyniu; gdy spadek poniej pa przy wychadzaniu, wczenie pompy
Statico pe osigane jest po nagrzaniu do tmax.
Compresso pe przekroczone w wyniku podgrzania – otwarcie zawo- ru elektromagnetycznego po stronie powietrza.
Transfero pe przekroczone w wyniku podgrzania – otwarcie zawo- ru elektromagnetycznego po stronie wody.
Precyzyjne utrzymywanie cinienia
Tabela 3: Wytyczne DNe dla przewodów rozszerzalnociowych w instalacjach Statico i Compresso
DNe 20 25 32 40 50 65 80 100 Dugo do ok. 30 m Q | kW 1000 1700 3000 3900 6000 11000 15000 23000
Tabela 4: Wytyczne DNe dla przewodów rozszerzalnociowych w instalacji Transfero *
T... 4.1 T... 6.1 T... 8.1 T... 10.1 T... 4.2 T... 6.2 T... 8.2 T... 10.2
Dugo do ok. 10 m DNe 32 32 32 32 50 |40 50 |40 50 |40 50 |40 HST | m wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie <20 | ≥ 20 <25 | ≥ 25 <35 | ≥ 35 <50 | ≥ 50
Dugo do ok. 30 m DNe 32 40 |32 40 |32 40 |32 50 |40 50 |40 50 |40 50 |40 HST | m wszystkie <25 | ≥ 25 <30 | ≥ 30 <45 | ≥ 45 <25 | ≥ 25 <35 | ≥ 35 <48 | ≥ 48 <65 | ≥ 65
* 2 przewody rozszerzalnociowe DNe przy Transfero TV, TPV ze wzgl. na odgazowanie;
1 przewód rozszerzalnociowy przy Transfero T, TP
SELEC TP! obliczenia i planowanie online dziêki
P pneumatex.com
Compresso +_ 0,1 bar Transfero +_ 0,2 bar
O b lic
ze n ia
do ok. 100 kW
nadzoru i utrzymania cinienia wg normy EN12828
Zeparo Vent Lateral ZUVL do centralnego
oddzielania (separowania) mikropcherzyków
osadu, z wkadem magnetycznym
napenianiu i napowietrzania przy oprónianiu
Inny osprzt patrz Ceny | Dane
pp
ppNNSS
Wybór Instalacje grzewcze TAZ <_ 110 °C, bez dodatku rodka przeciw zamarzaniu
statico
Przykad
Q = 200 kW PSV = 3 bar HST = 7 m Radiatory 90 | 70 °C
wybrano: Statico SU 300.3 P0 = 1 bar ustawione fabrycznie cinienie wstpne 1,5 bar zredukowa do 1 bar!
Dane techniczne: patrz Ceny | Dane
Szybki wybór TAZ <_ 100 °C
Radiatory Grzejniki pytowe Radiatory Grzejniki pytowe Radiatory Grzejniki pytowe 90|70 90|70 70|50 90|70 90|70 70|50 90|70 90|70 70|50
Q |kW VN | litry VN | litry VN | litry 10 25 18 12 18 12 12 25 18 18 15 35 18 18 25 18 18 35 25 25 20 35 25 25 35 18 18 50 35 25 25 50 35 35 35 25 25 50 35 35 30 80 35 35 50 35 25 80 50 50 40 80 50 50 80 35 35 80 80 50 50 120 80 50 80 50 50 120 80 80 60 120 80 80 80 80 50 120 80 80 70 120 80 80 120 80 80 140 120 80 80 140 120 80 120 80 80 180 120 120 90 180 120 120 120 80 80 180 120 120
100 180 120 120 140 120 80 200 140 120 130 300 140 140 180 120 120 300 180 180 150 300 180 180 200 140 120 300 200 180 200 400 300 200 300 180 180 400 300 300 250 500 300 300 400 300 200 500 400 300 300 500 400 300 400 300 300 600 400 400 400 800 500 400 600 400 300 800 500 500 500 1000 600 500 800 500 400 1000 800 600 600 1000 800 600 800 500 500 1500 800 800 700 1500 800 800 1000 600 600 1500 1000 800 800 1500 1000 800 1500 800 600 2200 1000 1000 900 1500 1000 1000 1500 800 800 2200 1500 1000
1000 2200 1500 1000 1500 1000 800 2200 1500 1500 1500 3000 2200 1500 2200 1500 1500 3000 2200 2200
O b lic
ze n ia
PSV 2,5 bar
P0 1,0 bar
HST <_ 7 m
PSV 3,0 bar
P0 1,0 bar
HST <_ 7 m
PSV 3,0 bar
P0 1,5 bar
HST <_ 12 m
07
ZUT
TAZ
0
1
2
3
4bar
do ok. 700 kW
ukadu nadzoru i utrzymania cinienia wg normy EN 12828
Zeparo Omni ZIO ...S opcjonalnie do oddzielania
mikropcherzyków lub czsteczek osadu, tu skonfigurowany jako
separator osadu
napenianiu i napowietrzania przy oprónianiu
Inny osprzt patrz Ceny | Dane
HHSSTT
ttRR
ttmmaaxx
PPSSVV
pp
QQ
Regulacja cinienia wst. P0
Cinienie napeniania, cinienie pocztkowe
Zabezpieczone odcicie naczy rozszerzalnociowych wg EN 12828, obj. znam. VN do 800 litrów (KAH 20) oraz 1000-5000 litrów (KAH 40); zalecenie: DN nie wiksze ni przewód rozszerzalnociowy DNe.
Wg tabeli 3, strona 5.
Uzupenianie w formie ukadu nadzoru i utrzymania cinienia wg normy EN 12828 Warunki: Pleno PI bez pompy, cinienie wieej wody pNS: P0 + 1,5 ≤ pNS < 10 bar Pleno PI 9 z pomp, cinienie wstpne P0 Statico: 1 bar ≤ P0 ≤ 8 bar
Odgazowanie i centralne odpowietrzenie Warunki: cinienie kocowe pe Statico w przedziale cinienia DPP wariantu Vento* * patrz Ceny | Dane VA Vento* ≥ VA pojemno wodna instalacji
ZUT, ZUTX lub ZUP w kadym punkcie szczytowym do odpowietrzania przy napenianiu i napo- wietrzania przy oprónianiu. Do oddzielania osadu i magnetytu w kadej instalacji, w gównym ob- iegu zwrotnym, prowadzcym do róda ciepa. Do oddzielania mikropcherzyków w przewodzie doprowadzajcym, moliwie przed pomp obiegow. Warunkiem jest, aby nie by zainstalowany aden inny centralny ukad odgazowywania (np. Vento, Transfero). Nie naley przekracza wysoko- ci statycznej HB (wg tabeli) ponad separatorem mikropcherzyków.
tmax | °C 90 80 70 60 50 40 30 HB | mWs 15 13 11 9 6 4 2
Powyej 100°C wysoko statyczna HST w tabeli szybkiego wyboru ulega redukcji. TAZ = 105 °C HST – 2 m, TAZ = 110 °C HST – 4 m
P0 = (HST/10 + pD) + 0,3 bar Zalecenie: P0 ≥ 1 bar pD: tabela 1, strona 4
pa ≥ P0 + 0,3 przy zimnej, ale odpowietrzonej instalacji
Wyposaenie
P pneumatex.com
TAZ
ZUT
HHSSTT
HHBB
ZIO...S
Compresso TecBox C 10.1 F
Compresso zbiornik pod- stawowy CU
Compresso C 10.1 F TecBox z 1 sprark na zbiorniku podstawowym, precyzyjne utrzymywanie
cinienia +_ 0,1 bar z uzupenianiem Pleno P
dla instalacji grzewczych do ok. 3.000 kW
Zbiornik poredni DU przy temperaturach w obiegu
zwrotnym powyej 70 °C
doprowadzajcym jako separator mikropcherzyków, w przewodzie zwrotnym jako
separator osadu
trzania przy napenianiu i napo- wietrzania przy oprónianiu
Inny osprzt patrz Ceny | Dane
SV 68 M
ttRRDDNNee
ttmmaaxx
PPSSVV
QQ
08
pp
Wybór Instalacje grzewcze TAZ <_ 110 °C, bez dodatku rodka przeciw zamarzaniu
compresso
Przykad
Q = 900 kW Radiatory 90 | 70 °C TAZ = 100 °C HST = 35 m PSV = 5 bar
wybrano: TecBox C 10.1-6 F Zbiornik podstawowy CU 600.6
Ustawienia BrainCube: HST = 35 m TAZ = 100 °C
sprawd PSV (patrz strona 9): dla TAZ = 100 °C PSV: 35 / 10 + 1,3 = 4,8 < 5 o.k.
Dane techniczne: patrz Ceny | Dane
* 50% mocy na kad sprark, pena redundancja w obramowanym obszarze
** Warto ulega redukcji o 2 m przy TAZ = 105 °C o 4 m przy TAZ = 110 °C
TecBox Zbiornik podstawowy 1 sprarka 2 sprarki* Radiatory Grzejniki pytowe C 10.1 F | C 10.1 C 10.2 90|70 70|50 90|70 70|50
Q |kW Wysoko statyczna HST | m ** Objto znamionowa VN | litry <_ 300 46,1 46,1 200 200 200 200
400 46,1 46,1 300 300 200 200 500 46,1 46,1 300 300 200 200 600 46,1 46,1 400 400 300 300 700 46,1 46,1 500 500 300 300 800 42,7 46,1 500 500 400 300 900 37,7 46,1 600 600 400 400
1000 33,6 46,1 600 600 400 400 1100 30,2 46,1 800 800 500 400 1200 27,4 46,1 800 800 500 500 1300 24,9 46,1 800 800 500 500 1400 22,7 46,1 1000 1000 600 500 1500 20,8 46,1 1000 1000 600 600 2000 13,8 34,0 1500 1500 800 600 2500 9,1 26,4 1500 1500 1000 1000 3000 5,4 21,0 2200 2200 1500 1500 3500 17,1 2200 2200 1500 1500 4000 14,0 3000 3000 2200 1500 4500 11,4 3000 3000 2200 2200 5000 9,2 3000 3000 2200 2200 5500 7,3 4000 4000 2200 2200 6000 5,6 4000 4000 3000 2200 6500 4,0 4000 4000 3000 3000
O b lic
ze n ia
Szybki wybór TAZ <_ 100 °C
09
przed lub obok zbiornika podstawowego,
precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar z odgazowaniem i
uzupenianiem Vento VP
Zeparo ZEDM..F do centralnego oddzielania
osadu, z wkadem magnetycznym
napenianiu i napowietrzania przy oprónianiu
Inny osprzt patrz Ceny | Dane
ZUT
HHSSTT
ZED...F
Nastawy
dla PSV > 5 bar
Pleno
Vento
Zeparo
Wg tabeli 3, strona 5. W przypadku wielu zbiorników wydajno rozkada si odpowiednio na poszczególne zbiorniki.
W przypadku przyczenia zbiorników dodatkowych do przewodu czcego ze zbiornikiem pod- stawowym.
Uzupenianie w formie ukadu nadzoru i utrzymania cinienia wg normy EN12828; Pleno P bez pompy, bez sterownika (sterowanie poprzez sterownik BrainCube Compresso): wymagane cinienie wieej wody pNS: min. P0 (BrainCube) + 1,9 bar, max. 10 bar Pleno PI 9 z pomp, ze sterownikiem, warto P0 w sterowniku BrainCube Compresso: maks. 7,3 bar
Odgazowanie i centralne odpowietrzenie Warunki: P0 (BrainCube) + 0,7 bar w przedziale cinienia DPP wariantu Vento* * patrz Ceny |Dane VA Vento* ≥ VA pojemno wodna instalacji
ZUT, ZUTX lub ZUP w kadym punkcie szczytowym do odpowietrzania przy napenianiu i napo- wietrzania przy oprónianiu. Do oddzielania osadu i magnetytu w kadej instalacji, w gównym ob- iegu zwrotnym, prowadzcym do róda ciepa. Do oddzielania mikropcherzyków w przewodzie doprowadzajcym, moliwie przed pomp obiegow. Warunkiem jest, aby nie by zainstalowany aden inny centralny ukad odgazowywania (np. Vento, Transfero). Nie naley przekracza wysoko- ci statycznej HB (wg tabeli) ponad separatorem mikropcherzyków.
tmax | °C 90 80 70 60 50 40 30 HB | mWs 15 13 11 9 6 4 2
Wyposaenie
P pneumatex.com
Objto znamionow mona rozdzieli na kilka zbiorników jednakowej wielkoci.
W zbiorniku podstawowym obj. znam. VN do 800 litrów + TecBox C 10.1 F. Ustawione na pododze przed zbiornikiem podstawowym + TecBox C 10.1 i C 10.2.
TAZ, HST i PSV w menu «Parametry» sterownika BrainCube TAZ = 100 °C TAZ = 105 °C TAZ = 110 °C PSV ≥ 0,1 HST + 1,3 PSV ≥ 0,1 HST + 1,5 PSV ≥ 0,1 HST + 1,7 PSV ≥ (0,1 HST + 0,8) 1,11 PSV ≥ (0,1 HST + 1,0) 1,11 PSV ≥ (0,1 HST + 1,2) 1,11 Sterownik BrainCube sam oblicza punkty przeczania oraz cinienie minimalne P0.
Przykadowy schemat – konieczne dopasowanie do potrzeb indywidualnych
TAZ
ZUT
HHSSTT
≥≥ 550000 mmmm
precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar
z odgazowaniem i uzupenianiem
Zeparo Dirt Magnet ZEDM ...F do centralnego oddzielania
osadu, z wkadem magnetycznym
napenianiu i napowietrzania przy oprónianiu
Inny osprzt patrz Ceny | Dane
SV 68 M
ET Statico SD
KAH
ttRRDDNNee
ttmmaaxx
PPSSVV
QQ
10
Wybór Instalacje grzewcze TAZ <_ 110 °C, bez dodatku rodka przeciw zamarzaniu
transfero
* 50% mocy na kad pomp, pena redundancja w obramowanym obszarze
** Warto ulega redukcji o 2 m przy TAZ = 105 °C o 4 m przy TAZ = 110 °C
Przykad
Q = 1300 kW Grzejnik pytowy 90 | 70 °C TAZ = 105 °C HST = 30 m PSV = 5,0 bar
wybrano: TecBox TPV 6.1 Zbiornik podstawowy TU 500
Ustawienia BrainCube: HST = 30 m TAZ = 105 °C
sprawd PSV (patrz strona 11): dla TAZ = 105 °C PSV: 30 / 10 + 1,7 = 4,7 < 5 o.k. sprawd HST: dla TAZ = 105 °C HST: 38,2 – 2 = 36,2 > 30
Dane techniczne: patrz Ceny | Dane
TecBox Zbiornik podstawowy 1 pompa 2 pompy* Radiatory Grzejniki pytowe
T...4.1 T...6.1 T...8.1 T...10.1 T...4.2 T...6.2 T...8.2 T...10.2 90|70 70|50 90|70 70|50
Q | kW Wysoko statyczna HST | m ** Objto znamionowa VN | litry <_ 300 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 200 200 200 200
400 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 300 300 200 200 500 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 300 300 200 200 600 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 400 400 300 300 700 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 500 500 300 300 800 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 500 500 400 300 900 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 600 600 400 400
1000 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 600 600 400 400 1100 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 800 800 500 400 1200 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 800 800 500 500 1300 28,4 38,2 55,9 75,5 28,4 38,2 55,9 75,5 800 800 500 500 1400 28,4 38,2 55,9 74,7 28,4 38,2 55,9 75,5 1000 1000 600 500 1500 28,4 38,2 55,7 73,8 28,4 38,2 55,9 75,5 1000 1000 600 600 2000 28,4 38,2 51,2 68,6 28,4 38,2 55,9 75,5 1500 1500 800 600 2500 24,9 35,9 46,0 62,5 28,4 38,2 55,9 75,5 1500 1500 1000 1000 3000 20,6 31,4 40,0 55,6 28,4 38,2 55,6 73,6 2200 2200 1500 1500 3500 15,7 26,2 33,3 47,8 28,4 38,2 53,5 71,2 2200 2200 1500 1500 4000 10,2 20,2 25,8 39,1 28,6 38,2 51,2 68,5 3000 3000 2200 1500 4500 13,6 17,6 29,5 26,8 37,9 48,6 65,6 3000 3000 2200 2200 5000 19,0 24,9 35,9 45,9 62,5 3000 3000 2200 2200 5500 22,9 33,8 43,0 59,2 4000 4000 2200 2200 6000 20,6 31,4 39,9 55,8 4000 4000 3000 2200 6500 18,3 28,9 36,6 52,1 4000 4000 3000 3000 7000 15,7 26,2 33,1 48,2 5000 5000 3000 3000 8000 10,2 20,2 25,6 39,8 5000 5000 4000 3000 9000 13,6 17,3 30,7 4000 4000 10000 20,7 4000 4000
O b lic
ze n ia
Szybki wybór TAZ <_ 100 °C
11
precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2
pomoc Pleno P
Zeparo Omni ZIO...S do centralnego
oddzielania osadu
napenianiu i napowietrzania przy oprónianiu
Inny osprzt patrz Ceny | Dane
HHSSTT
ttRR
ttmmaaxx
PPSSVV
QQ
dla PSV > 5 bar
Objto znamionow mona rozdzieli na kilka zbiorników jednakowej wielkoci.
T TP TV TPV Precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar
+ Uzupenianie fillsafe
+ Odgazowanie oxystop
TAZ, HST i PSV w menu gównym «Parametry» sterownika BrainCube. TAZ = 100 °C TAZ = 105 °C TAZ = 110 °C PSV ≥ 0,1 HST + 1,5 PSV ≥ 0,1 HST + 1,7 PSV ≥ 0,1 HST + 1,9 PSV ≥ (0,1 HST + 1,0) 1,11 PSV ≥ (0,1 HST + 1,2) 1,11 PSV ≥ (0,1 HST + 1,4) 1,11 Sterownik BrainCube sam oblicza punkty przeczania oraz cinienie minimalne P0.
Zbiorniki akumulacyjne cinieniowe
Pleno
Zeparo
Co najmniej jeden Statico SD 35, ustawienie sterownika BrainCube na P0.
Wg tabeli 3, strona 5.
W przypadku przyczenia zbiorników dodatkowych do przewodu czcego ze zbiornikiem pod- stawowym.
Uzupenianie w formie ukadu nadzoru i utrzymania cinienia wg normy EN 12828 w kombinacji z Transfero T lub TV. Sterowanie odbywa si poprzez sterownik BrainCube wbudowany w jednostk Transfero TecBox.
ZUT, ZUTX lub ZUP w kadym punkcie szczytowym do odpowietrzania przy napenianiu i napo- wietrzania przy oprónianiu. Do oddzielania osadu i magnetytu w kadej instalacji, w gównym ob- iegu zwrotnym, prowadzcym do róda ciepa. Do oddzielania mikropcherzyków w przewodzie doprowadzajcym, moliwie przed pomp obiegow. Warunkiem jest, aby nie by zainstalowany aden inny centralny ukad odgazowywania (np. Vento, Transfero). Nie naley przekracza wysoko- ci statycznej HB (wg tabeli) ponad separatorem mikropcherzyków.
tmax | °C 90 80 70 60 50 40 30 HB | mWs 15 13 11 9 6 4 2
Wyposaenie
P pneumatex.com
12
VVSSpp
PPSSVV
ppRR
ppaa
ogrzewania wody pitnej
od góry lub od dou, w przypadku instalacji
hydrowatch - zawsze od dou
pR
0,8
Przykad
wybrano: Aquapresso ADF 12.10 z penym przepywem
ustawione fabrycznie cinienie wstpne P0 = 4 bar zredukowa do 3 bar
Dane techniczne: patrz Ceny | Dane
Aquapresso w instalacjach ogrzewania wody pitnej
P0 ≤ pa – 0,3 bar
Ukady Aquapresso oszczdzaj cenn wod w instalacjach ogrzewania wody pitnej. Nadmiar wody z procesu rozszerzalnoci cieplnej nie wycieka przez zawór bezpieczestwa, tylko przejmowany jest przez Aquapresso. Duga i bezawaryjna praca urzdzenia wymaga prawidowego ustawienia cinienia wstpnego.
Cinienie wstpne
Cinienie pocztkowe
Zawór bezpieczestwa
Cinienie wstpne Aquapresso naley ustawi co- najmniej 0,3 bar poniej cinienia pocztkowego pa. Cinienie pocztkowe odpowiada cinieniu hydrau- licznemu pFl. Aby cinienie to utrzymywao si na staym poziomie, naley zainstalowa reduktor ci- nienia w przewodzie zimnej wody. Cinienie spoczynkowe pR w sieci wody pitnej nie moe przekracza 80% cinienia potrzebnego do zadziaania zaworu bezpieczestwa.
VSp to znamionowa objto podgrzewacza wody pitnej. e (60 °C, tabela 1, strona 4)
Podgrzanie z 10 °C na 60 °C P0 4,0 bar | pa 4,3 bar P0 3,0 bar | pa 3,3 bar
PSV | bar 6 7 8 10 6 7 8 10 VSP | litry Objto znamionowa VN | litry Objto znamionowa VN | litry
50 12 12 12 12 12 12 12 12 80 12 12 12 12 12 12 12 12
100 12 12 12 12 12 12 12 12 150 18 12 12 12 12 12 12 12 180 18 12 12 12 12 12 12 12 200 25 12 12 12 12 12 12 12 250 25 18 12 12 12 12 12 12 300 35 18 18 12 18 12 12 12 400 50 25 25 18 18 18 12 12 500 50 35 25 25 25 18 18 18 600 80 50 35 25 35 25 18 18 700 80 50 35 35 35 25 25 18 800 80 50 50 35 35 35 25 25 900 140 80 50 35 50 35 35 25
1000 140 80 50 50 50 35 35 25
O b lic
ze n ia
13
ppEE || ppAA ppEE || ppAA
oobbeejjcciiee oottwwaarrttee,, uussuunn ppookkrrttoo
wstpnego; przepyw od góry do dou
Aquapresso AU po stronie cinienia wtórnego;
bez przepywu
pA + 1 (pA – pE) * s * n
Ukady Aquapresso zaprojektowano dla systemów wody pitnej. Poniewa nie ma jeszcze jednolitych norm europejskich, przy wyborze naley zwróci uwag na atesty, dopuszczajce do pracy w insta- lacjach wody pitnej w poszczególnych krajach. S one decydujce w przypad- ku stosowania w peni przepywowych flowfresh lub nieprzepywowych urzdze Aquapresso.
DP = 0,04 bar VD znamionowe natenie przepywu
wg zestawienia Ceny | Dane, Vmax maks. wydajno przepywu
Ukady Aquapresso w instalacjach zwikszania cinienia stabilizuj sie wody pitnej i redukuj czsto wczania. Moliwa jest instalacja zarówno po stronie cinienia wstpnego, jak i po stronie cinienia wtórnego instalacji zwikszania cinienia. Dostarczane cinienie wstpne naley zawsze uzgodni z lokalnymi Wodocigami.
Straty cinienia w przepywowych ukadach Aquapresso ADF, AUF i AGF mona w przyblieniu opisa nastpujc zalenoci:
Strata cinienia Vmax
Straty cinienia Aquapresso
P pneumatex.com
po stronie cinienia wstpnego Obliczanie wg DIN 1988 T5 Vmax|m3/h VN|litry VD Znamionowe
≤ 7 300 natenie < 7 ≤ 15 500 przepywu wg
> 15 800 karty danych tech. Jeli przy skonfigurowanym przepywowo Aquapresso A…F maks. strumie objtoci Vmax jest wikszy ni znamionowe natenie przepywu VD, wówczas naley zainstalowa Aquapresso z obejciem. Przewód obejciowy naley dostosowa do rónicowej iloci wody przy prdkoci przepywu rzdu 2 m/s.
do tumienia nagych wzrostów cinienia Zagadnienie jest bardzo zoone i skomplikowa- ne. Zalecamy zlecenie odpowiednich oblicze wyspecjalizowanemu biuru inynierskiemu.
po stronie cinienia wtórnego Obliczanie VN wg DIN 1988 T5 celem ograniczenia czstoci wczania
VN = 0,33 * VP *
20 ≤ 4,0 15 ≤ 7,5 10 > 7,5
Obliczanie VN wg pojemnoci V midzy cinieniem wczania a wyczania
VN = V *
pA cinienie wyczania
O b lic
ze n ia
Przykadowy schemat – konieczne dopasowanie do potrzeb indywidualnych
Urzdzenia dla zamknitych instalacji grzewczych wg normy EN 12828, TAZ <_ 110 °C
14
46 43
Ogólne wymagania TI Termometr, zakres wywietlania ≥ 20% powyej TAZ TAZ Ogranicznik temperatury wg EN 60730-2-9 TC Regulator temperatury LAZ Zabezpieczenie przed niedoborem wody 2)
w przyp. central dachowych PI Manometr, zakres wywietlania ≥ 50% powyej PSV SV Zawór bezpieczestwa, EN 4126, do usuwania pary Utrzymanie cinienia, np. Statico, Compresso, Transfero Ukad nadzoru i utrzymania cinienia 4), np. Pleno
Dodatkowe wymagania przy Q > 300 kW/ródo ciepa LAZ Zabezpieczenie przed niedoborem wody 2)
ET Zbiornik rozprny 5)
Chodzenie awaryjne poprzez termiczny bezpiecznik odpywu lub awaryjny odbiornik ciepa, np. w przyp. kotów na paliwo stae
ogrzewanie bezporednie olejem, gazem, prdem, paliwami staymi

central dachowych powyej 300 kW; wystarczy jedno zabezpieczenie przed niedoborem wody. 3) Moliwe zwymiarowanie dla wypywu wody rzdu 1 litr/kWh, jeli pierwotna temperatura nie przekracza
temperatury parowania przy cinieniu zadziaania zaworu bezpieczestwa PSV. 4) Automatyczne urzdzenie zasilajce (np. Pleno) lub ogranicznik cinienia minimalnego. 5) Moliwe zastpienie przez dodatkowy TAZ i PAZ. Norma EN 12828 nie podaje adnych wytycznych
konstrukcyjnych. Zalecamy postpowanie zgodne z aktualnie obowizujcymi normami w kraju przeznaczenia, np. w Szwajcarii - SWKI 93-1, w Niemczech - DIN 4751-2.
6) Tylko w przypadku, gdy cinienie parowania pD przy temperaturze pierwotnej tpr jest wiksze od cinienia zaworu bezpieczetwa PSV.
TAZ
PI
TI
Odgazowywanie z wbudowanym uzupenianiem, np. Vento VP 3
Utrzymanie cinienia np. Statico SU
KKAAHH
QQ
EN 12828
Przykadowy schemat – konieczne dopasowanie do potrzeb indywidualnych
Szczegóy produktów od 01.07.2005 Wydanie polskie
Ceny Dane
Podane ceny nie zawieraj: podatku VAT, kosztów rozadunku, montau, kosztów transportu przy niewielkiej wartoci zamówienia.
Uruchomienia bd wykazywane w osobnej pozycji rachunku. Dla produktów i usug firmy Pneumatex AG obowizuj Ogólne Warunki Sprzeday
i Dostawy, dostpne pod adresem www.pneumatex.com. Poza tym obowizuj krajowe warunki sprzeday i dostawy, których szczegóy przekae Pastwu nasz najbliszy oddzia handlowy.
Asortyment produktów oraz ceny brutto w krajowym wydaniu Zoom mog odbiega od tych w wydaniu midzynarodowym.
Tekst czarny = asortyment standardowy
Tekst szary = asortyment specjalny *
Typ
Przykad:
Typ
Przykad:
Tel. kom. +48 (0)603783151
Statico Cinieniowe naczynia rozszerzalnociowe ze staym napenieniem gazowym Statico SD | SE | SU | SG
Compresso Utrzymanie cinienia przy pomocy kompresorów TecBox C 10.1 F | C 10.1 | C.X TecBox C 10.2 Naczynie podstawowe CU | Naczynie dodatkowe CU...E Naczynie podstawowe CG | Naczynie dodatkowe CG...E
Transfero Utrzymanie cinienia przy pomocy pomp TecBox T ... .1 | TP ... .1 | TV ... .1 | TPV ... .1 TecBox T ... .2 | TP ... .2 | TV ... .2 | TPV ... .2 Naczynie podstawowe TU | Naczynie dodatkowe TU...E Naczynie podstawowe TG | Naczynie dodatkowe TG...E TecBox Transfero PTF Naczynie podstawowe EGX | Naczynie dodatkowe EGX...E Rozbudowa sterownika KVA K8 | Wskazanie poziomu napenienia IAB
Pleno Uzupenianie Pleno P | Pleno PI | Pleno PI 9 L | Pleno PI 9 P
Utrzymanie cinienia - wyposaenie dodatkowe Naczynia porednie DE, DU, DG Zawory bezpieczestwa SV 68 M, SV 82 | Zbiorniki rozprne ET Zawory bezpieczestwa DSV-H, DSV-DGH Zawory zamykajce KAH | Zabezpieczenie na wypadek braku wody WMS, Manometry DME | Wodomierz H | Termowodomierz TH | Kurek przyciskowy DH
Vento Odgazowywanie Vento V | Vento VP | Vento V...C | Vento VP...C
Zeparo Separator Zeparo Universal Szybki odpowietrznik ZUT | ZUTS | ZUTX | ZUP Zeparo Universal Separator ZUV | ZUVL | ZUD | ZUDL | ZUM | ZUML | ZUK | ZUKM Zeparo Industrial Separator ZIO | ZIK Zeparo Extended Separator ZED | ZEDM | ZEK | ZEKM Zeparo Universal Zwrotnica hydrauliczna ZUC | ZUCM Zeparo Part ZPV | ZPVS | ZPD | ZPM | ZPE |
ZPC | ZPB | ZPS | ZPL | ZMR
Aquapresso Cinieniowe naczynia rozszerzalnociowe do wody pitnej Aquapresso AD | ADF | AU | AUF | AG | AGF
Uruchomienie Compresso | Transfero | Pleno | Vento
16
17
46 47
48 – 50
68 69 – 71
statico Naczynie rozszerzalnociowe ze staym napenieniem gazowym Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
Cinieniowe naczynie rozszerzalnociowe, ksztat dysku membrana workowa z butylu typu airproof dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu mocowanie do zawieszania uatwiajce monta monta z podczeniem na dole lub na górze, od 80 litrów na dole przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji
TS: 120 °C TB: 70 °C
Statico SD dawniej PND
Typ
SD 8.3 SD 12.3 SD 18.3 SD 25.3 SD 35.3 SD 50.3 SD 80.3
SD 8.10 SD 12.10 SD 18.10 SD 25.10 SD 35.10 SD 50.10 SD 80.10
3 bar
10 bar
Nr artykuu
710 1000 710 1001 710 1002 710 1003 710 1004 710 1005 710 1006
710 3000 710 3001 710 3002 710 3003 710 3004 710 3005 710 3006
Cena
VN
PS
P0
D
H
G
S
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
1/2
1/2
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
H
VPE *
108/18 60/12 50/10 39/6 32/8 25/4 15/5
108/18 60/12 50/10 39/6 32/8 25/4 15/5
* VPE 108/18 = 108 sztuk na palecie, co najmniej 18 sztuk w kadym rzdzie
P
Cinieniowe naczynie rozszerzalnociowe, ksztat cylindra membrana workowa z butylu typu airproof dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu piercie podporowy do montau stojcego i atwego transportu przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji
TS: 120 °C TB: 70 °C
Statico SE dawniej PND
litrów bar bar mm mm kg R sztuk Euro VPE *
13/2 6/2
* VPE 13/2 = 13 sztuk na palecie, co najmniej 2 sztuki w kadym rzdzie
statico Naczynie rozszerzalnociowe ze staym napenieniem gazowym Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
P
20
Cinieniowe naczynie rozszerzalnociowe, ksztat wskiego cylindra membrana workowa z butylu typu airproof dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu piercie podporowy do montau stojcego i atwego transportu endoskopowy otwór inspekcyjny do wewntrznej kontroli powyej 1000 bar*litr przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji
TS: 120 °C TB: 70 °C
Statico SU dawniej PNU
Typ
SU 140.3 SU 200.3 SU 300.3 SU 400.3 SU 500.3 SU 600.3 SU 800.3
SU 140.6 SU 200.6 SU 300.6 SU 400.6 SU 500.6 SU 600.6 SU 800.6
SU 140.10 SU 200.10 SU 300.10 SU 400.10 SU 500.10 SU 600.10
Nr artykuu
710 1008 710 1010 710 1011 710 1012 710 1013 710 1014 710 1015
710 2008 710 2009 710 2010 710 2011 710 2012 710 2013 710 2014
710 3007 710 3008 710 3009 710 3010 710 3011 710 3012
Cena
1.460,00
140 200 300 400 500 600
PS
10 10 10 10 10 10
litrów bar Euro
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
D
420 500 560 620 680 740
H
1265 1325 1440 1490 1575 1580
G
39 50 65 70 83 103
S
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
statico Naczynie rozszerzalnociowe ze staym napenieniem gazowym Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
P
Cinieniowe naczynie rozszerzalnociowe, ksztat wskiego cylindra membrana workowa z butylu typu airproof, wymienna dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu stopki do montau stojcego dwa otwory konierzowe do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji na membran workow z butylu typu airproof
TS: 120 °C TB: 70 °C
Statico SG dawniej PNG
Typ
SG 1000.6 SG 1500.6 SG 2200.6 SG 3000.6 SG 4000.6 SG 5000.6
SG 1000.10 SG 1500.10 SG 2200.10 SG 3000.10 SG 4000.10 SG 5000.10
Nr artykuu
710 2015 710 2016 710 2017 710 2018 710 2019 710 2020
710 3013 710 3014 710 3015 710 3016 710 3017 710 3018
Cena
VN
PS
P0
D
H
G
S
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
6 bar
10 bar
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar tryb pracy silentrun, 1 kompresor nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P sterownik BrainCube zajmujcy mao miejsca monta na naczyniu podstawowym CU lub CG do 800 litrów wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia cznie z zestawem montaowym do podczenia TecBox z naczyniem podstawowym po
stronie powietrza dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C IP: 22 TS: 70 °C TU: 40 °C
compresso Precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar, z kompresorami Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
Compresso C 10.1 F
Typ
C 10.1-3 F C 10.1-3,75 F C 10.1-4,2 F C 10.1-5 F C 10.1-6 F
Nr artykuu
810 1010 810 1011 810 1012 810 1013 810 1014
Cena
PS
B
H
T
G
U
PA
SPL
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar tryb pracy silentrun, 1 kompresor nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia cznie z zestawem montaowym do podczenia TecBox z naczyniem podstawowym po
stronie powietrza dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C IP: 22 TS: 70 °C TU: 40 °C
Compresso C 10.1
C 10.1-3 C 10.1-3,75 C 10.1-4,2 C 10.1-5 C 10.1-6
Nr artykuu
Cena
PS
B
H
T
G
U
PA
SPL
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
P
compresso Precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar, z kompresorami Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar 1 kompresor nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia cznie z zestawem montaowym do podczenia TecBox z naczyniem podstawowym po
stronie powietrza dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C IP: 22 TS: 70 °C TU: 40 °C
Compresso C ... .1 *
Nr artykuu CenaPS B H T G U PA SPL bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar do zasilania powietrzem zewntrzym, pozbawionym oleju nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia cznie z zestawem montaowym do podczenia TecBox z naczyniem podstawowym po
stronie powietrza dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C IP: 22 TS: 70 °C TU: 40 °C
Typ
C.X
0,1 bar mm mm mm kg V/50 Hz kW Euro
Compresso C.X
(+ naczynie dodatkowe)
* TecBox dla wyszych mocy ni C 10.1 na danie od 10/05
compresso
P
24
C 10.2-3 C 10.2-3,75 C 10.2-4,2 C 10.2-5 C 10.2-6
Nr artykuu
810 1060 810 1061 810 1062 810 1063 810 1064
Cena
PS
B
H
T
G
U
PA
SPL
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Nr artykuu CenaPS B H T G U PA SPL bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar, z kompresorami Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar tryb pracy silentrun, 2 kompresory nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P sterownik BrainCube wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia cznie z zestawem montaowym do podczenia TecBox z naczyniem podstawowym po
stronie powietrza ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C IP: 22 TS: 70 °C TU: 40 °C
Compresso C 10.2
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,1 bar 2 kompresory nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P sterownik BrainCube wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia cznie z zestawem montaowym do podczenia TecBox z naczyniem podstawowym po
stronie powietrza ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C IP: 22 TS: 70 °C TU: 40 °C
Compresso C ... .2 *
(+ naczynie dodatkowe)
* TecBox dla wyszych mocy ni C 10.2 na danie od 10/05
compresso
P
Naczynie rozszerzalnociowe dla stacji utrzymania cinienia z kompresorami Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
Naczynie podstawowe, stopka pomiarowa do pomiaru wypenienia membrana workowa z butylu typu airproof dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu piercie podporowy do montau stojcego cznie z rur elastyczn do podczenia po stronie wody endoskopowy otwór inspekcyjny do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji
TS: 120 °C TB: 70 °C
Compresso CU dawniej EGC
Typ
CU 200.6 CU 300.6 CU 400.6 CU 500.6 CU 600.6 CU 800.6
Nr artykuu
712 1000 712 1001 712 1002 712 1003 712 1004 712 1005
Cena
VN
PS
D
H
G
S
litrów bar mm mm kg G Euro
Naczynie dodatkowe membrana workowa z butylu typu airproof dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu piercie podporowy do montau stojcego cznie z rur elastyczn do podczenia po stronie wody i zestawem montaowym do
podczenia naczy po stronie powietrza endoskopowy otwór inspekcyjny do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji
TS: 120 °C TB: 70 °C
Compresso CU ... E dawniej EGC
Typ
CU 200.6 E CU 300.6 E CU 400.6 E CU 500.6 E CU 600.6 E CU 800.6 E
Nr artykuu
712 2000 712 2001 712 2002 712 2003 712 2004 712 2005
Cena
VN
PS
D
H
G
S
litrów bar mm mm kg G Euro
D
S
H
D
S
H
P
26
pneumatex.com
Naczynie podstawowe, stopka pomiarowa do pomiaru wypenienia membrana workowa z butylu typu airproof, wymienna dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu wewntrzna powoka antykorozyjna chronica przed zuyciem worka stopki do montau stojcego cznie z rur elastyczn do podczenia po stronie wody dwa otwory konierzowe do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji na membran workow z butylu typu airproof
TS: 120 °C TB: 70 °C
Compresso CG dawniej EG
Typ
CG 300.6 CG 500.6 CG 700.6 CG 1000.6 CG 1500.6 CG 2200.6 CG 3000.6 CG 4000.6 CG 5000.6
CG 300.10 CG 500.10 CG 700.10 CG 1000.10 CG 1500.10 CG 2200.10 CG 3000.10 CG 4000.10 CG 5000.10
Nr artykuu
712 1006 712 1007 712 1008 712 1009 712 1010 712 1011 712 1012 712 1013 712 1014
712 3000 712 3001 712 3002 712 3003 712 3004 712 3005 712 3006 712 3007 712 3008
Cena
VN
PS
D
H
G
S
H
S
P
pneumatex.com
27
Naczynie dodatkowe membrana workowa z butylu typu airproof, wymienna dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu wewntrzna powoka antykorozyjna chronica przed zuyciem worka stopki do montau stojcego cznie z zestawem montaowym do podczenia naczy po stronie powietrza dwa otwory konierzowe do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji na membran workow z butylu typu airproof
TS: 120 °C TB: 70 °C
Compresso CG ... E dawniej EG
Typ
CG 300.6 E CG 500.6 E CG 700.6 E CG 1000.6 E CG 1500.6 E CG 2200.6 E CG 3000.6 E CG 4000.6 E CG 5000.6 E
CG 300.10 E CG 500.10 E CG 700.10 E CG 1000.10 E CG 1500.10 E CG 2200.10 E CG 3000.10 E CG 4000.10 E CG 5000.10 E
Nr artykuu
712 2006 712 2007 712 2008 712 2009 712 2010 712 2011 712 2012 712 2013 712 2014
712 4000 712 4001 712 4002 712 4003 712 4004 712 4005 712 4006 712 4007 712 4008
Cena
VN
PS
D
H
G
S
D
S
H
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar tryb pracy dynaflex, 1 pompa nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia zabezpieczone zamknicia instalacji cznie z rur falist ze stali szlachetnej z uszczelkami do podczenia naczynia podstawowego dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C SE: Rp 1 IP: 54 TS: 70 °C SA: Rp 1 TU: 40 °C SNS: Rp 1/2
Typ
Nr artykuu
Cena
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Transfero T ... .1
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar, uzupenianie tryb pracy dynaflex, 1 pompa uzupenianie fillsafe z pomp i wodomierzem impulsowym poprzez zbiornik oddzielajcy AB
wg EN 1717, z certyfikatem SVGW, nadzór utrzymywania cinienia wg normy EN 12828-4.7.4 sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia zabezpieczone zamknicia instalacji cznie z rur falist ze stali szlachetnej z uszczelkami do podczenia naczynia podstawowego dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C SE: Rp 1 IP: 54 TS: 70 °C SA: Rp 1 TU: 40 °C SNS: G 1/2
Typ
Nr artykuu
Cena
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Transfero TP ... .1
transfero Precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar, z pompami Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar, odgazowywanie tryb pracy dynaflex, 1 pompa nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P odgazowywanie oxystop sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia zabezpieczone zamknicia instalacji cznie z rur falist ze stali szlachetnej z uszczelkami do podczenia naczynia podstawowego dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C SE: Rp 1 IP: 54 TS: 70 °C SA: Rp 1 TU: 40 °C SNS: Rp 1/2
Typ
Nr artykuu
Cena
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Transfero TV ... .1
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar, uzupenianie, odgazowywanie tryb pracy dynaflex, 1 pompa uzupenianie fillsafe z pomp i wodomierzem impulsowym poprzez zbiornik oddzielajcy AB
wg EN 1717, z certyfikatem SVGW, nadzór utrzymywania cinienia wg normy EN 12828-4.7.4 odgazowywanie oxystop sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia zabezpieczone zamknicia instalacji cznie z rur falist ze stali szlachetnej z uszczelkami do podczenia naczynia podstawowego dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C SE: Rp 1 IP: 54 TS: 70 °C SA: Rp 1 TU: 40 °C SNS: G 1/2
Typ
Nr artykuu
Cena
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Transfero TPV ... .1
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar tryb pracy dynaflex, 2 pompy nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia cznie z rur falist ze stali szlachetnej z uszczelkami do podczenia naczynia podstawowego zabezpieczone zamknicia instalacji dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C SE: Rp 11/4 IP: 54 TS: 70 °C SA: Rp 11/4
TU: 40 °C SNS: Rp 1/2
Typ
Nr artykuu
Cena
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Transfero T ... .2
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar, uzupenianie tryb pracy dynaflex, 2 pompy uzupenianie fillsafe z pomp i wodomierzem impulsowym poprzez zbiornik oddzielajcy AB
wg EN 1717, z certyfikatem SVGW, nadzór utrzymywania cinienia wg normy EN 12828-4.7.4 sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia zabezpieczone zamknicia instalacji cznie z rur falist ze stali szlachetnej z uszczelkami do podczenia naczynia podstawowego dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C SE: Rp 11/4 IP: 54 TS: 70 °C SA: Rp 11/4
TU: 40 °C SNS: G 1/2
Typ
Nr artykuu
Cena
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Transfero TP ... .2
Precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar, z pompami Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
Transfero = TecBox + naczynie podstawowe
Precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar, z pompami Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar, odgazowywanie tryb pracy dynaflex, 2 pompy nadzór uzupeniania fillsafe z moliwoci wysterowania automatu uzupeniajcego Pleno P odgazowywanie oxystop sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia zabezpieczone zamknicia instalacji cznie z rur falist ze stali szlachetnej z uszczelkami do podczenia naczynia podstawowego dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C SE: Rp 11/4 IP: 54 TS: 70 °C SA: Rp 11/4
TU: 40 °C SNS: Rp 1/2
Typ
Nr artykuu
Cena
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Transfero TV ... .2
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar, uzupenianie, odgazowywanie tryb pracy dynaflex, 2 pompy uzupenianie fillsafe z pomp i wodomierzem impulsowym poprzez zbiornik oddzielajcy AB
wg EN 1717, z certyfikatem SVGW, nadzór utrzymywania cinienia wg normy EN 12828-4.7.4 odgazowywanie oxystop sterownik BrainCube ustawienie przed naczyniem podstawowym lub obok niego wysokogatunkowa obudowa z blachy stalowej z powok aluminiowo-cynkow i uchwytami
do noszenia zabezpieczone zamknicia instalacji cznie z rur falist ze stali szlachetnej z uszczelkami do podczenia naczynia podstawowego dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C SE: Rp 11/4 IP: 54 TS: 70 °C SA: Rp 11/4
TU: 40 °C SNS: G 1/2
Typ
Nr artykuu
Cena
bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Transfero TPV ... .2
transfero Naczynie rozszerzalnociowe dla stacji utrzymania cinienia z pompami Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
Naczynie podstawowe, stopka pomiarowa do pomiaru wypenienia membrana workowa z butylu typu airproof dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu piercie podporowy do montau stojcego cznie z zestawem montaowym do podczenia po stronie wody i z zaworem bezpieczestwa
2 bar i kurkiem do opróniania endoskopowy otwór inspekcyjny do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji
TS: 120 °C TB: 70 °C
Transfero TU dawniej EGX
Typ
TU 200 TU 300 TU 400 TU 500 TU 600 TU 800
Nr artykuu
713 1000 713 1001 713 1002 713 1003 713 1004 713 1005
Cena
VN
PS
D
H
G
S
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
litrów bar mm mm kg R Euro
Naczynie dodatkowe membrana workowa z butylu typu airproof dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu piercie podporowy do montau stojcego cznie z zestawem montaowym do podczenia po stronie wody i z kurkiem do opróniania endoskopowy otwór inspekcyjny do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji
TS: 120 °C TB: 70 °C
Transfero TU ... E dawniej EGX
Typ
TU 200 E TU 300 E TU 400 E TU 500 E TU 600 E TU 800 E
Nr artykuu
713 2000 713 2001 713 2002 713 2003 713 2004 713 2005
Cena
VN
PS
D
H
G
S
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
D
H
S
D
H
S
transfero Naczynie rozszerzalnociowe dla stacji utrzymania cinienia z pompami Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
Naczynie podstawowe, stopka pomiarowa do pomiaru wypenienia membrana workowa z butylu typu airproof, wymienna dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu stopki do montau stojcego cznie z zestawem montaowym do podczenia po stronie wody i z zaworem bezpieczestwa
2 bar i kurkiem do opróniania dwa otwory konierzowe do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji na membran workow z butylu typu airproof
TS: 120 °C TB: 70 °C
Transfero TG dawniej EGX
Typ *
TG 1000 TG 1500 TG 2200 TG 3000 TG 4000 TG 5000
Nr artykuu
713 1006 713 1007 713 1008 713 1009 713 1010 713 1011
Cena
PS
D
H
G
S
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
litrów bar mm mm kg R Euro
Naczynie dodatkowe membrana workowa z butylu typu airproof, wymienna dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu stopki do montau stojcego cznie z rur elastyczn 11/4" do podczenia po stronie wody dwa otwory konierzowe do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji na membran workow z butylu typu airproof
TS: 120 °C TB: 70 °C
Transfero TG ... E dawniej EGX
Typ *
TG 1000 E TG 1500 E TG 2200 E TG 3000 E TG 4000 E TG 5000 E
Nr artykuu
713 2006 713 2007 713 2008 713 2009 713 2010 713 2011
Cena
PS
D
H
G
S
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
11/4
H
S
D
H
S
D
rozszerzalnociowe
P
34
TecBox, precyzyjne utrzymywanie cinienia +_ 0,2 bar 2 pompy sterownik z mikroprocesorem do modelu PTF 140.2 wysokogatunkowa obudowa z tworzywa sztucznego ustawienie na pododze dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TV: 110 °C U: 3x 400 V / 50 Hz SG: DN 65 / PN 6 TS: 70 °C SPL: 63 dB(A) TU: 40 °C IP: 54
Typ
PTF 60.2 PTF 70.2 PTF 90.2 PTF 110.2 PTF 140.2 PTF 170.2 PTF 200.2 PTF 180.2 PTF 240.2
Nr artykuu
824 1980 824 1981 824 1982 824 1983 824 1984 824 1965 824 1966 824 1954 824 1955
Cena
PS
B
H
T
G
SA
50/PN 16 50/PN 16 50/PN 16 50/PN 16 50/PN 16 50/PN 25 50/PN 25 40/PN 40 40/PN 40
PA
bar mm mm mm kg DN kW Euro
Transfero PTF .2
Naczynie rozszerzalnociowe PTF ze stopk pomiarow do pomiaru wypenienia jako naczynie podstawowe lub naczynie dodatkowe w poczeniu ze wskanikami poziomu napenienia IAB
membrana workowa z butylu typu airproof, wymienna dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu stopki do montau stojcego cznie z rur elastyczn 11/2" do podczenia po stronie wody dwa otwory konierzowe do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji na membran workow z butylu typu airproof
TS: 120 °C TB: 70 °C
Transfero EGX
Typ
EGX 1000 EGX 1500 EGX 2200 EGX 3000 EGX 4000 EGX 5000
Nr artykuu
734 5041 734 5051 734 5061 734 5071 734 5081 734 5091
Cena
PS
D
H
G
S
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
litrów bar mm mm kg 2 x Rp Euro
Naczynie dodatkowe PTF membrana workowa z butylu typu airproof, wymienna dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% stal spawana, kolor berylu stopki do montau stojcego cznie z rur elastyczn 11/2" do podczenia po stronie wody dwa otwory konierzowe do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC,
membrana workowa z butylu typu airproof wg DIN 4807 T3 i normy zakadowej Pneumatex 5 lat gwarancji na membran workow z butylu typu airproof
TS: 120 °C TB: 70 °C
Transfero EGX...E
Typ
EGX 1000 E EGX 1500 E EGX 2200 E EGX 3000 E EGX 4000 E EGX 5000 E
Nr artykuu
734 5043 734 5053 734 5063 734 5073 734 5083 734 5093
Cena
PS
D
H
G
S
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
D
H
S
D
H
S
rozszerzalnociowe
P
36
Pytka przekanikowa, rozbudowa sterownika do Transfero PTF, do zamontowania w sterowniku
z 8 bezpotencjaowymi stykami do przesyania komunikatów: ochrona silnika pomp, wczanie pomp, cinienie minimalne, zakres cinienia regulacyjnego przekroczony lub nieosignity, temperatura maksymalna, minimalna zawarto zbiornika
Transfero KVA K8
Pytka przekanikowa, rozbudowa sterownika do Transfero PTF, do zamontowania w sterowniku w miejscu eksploatacji
z 8 bezpotencjaowymi stykami do przesyania komunikatów: ochrona silnika pomp, wczanie pomp, cinienie minimalne, zakres cinienia regulacyjnego przekroczony lub nieosignity, temperatura maksymalna, minimalna zawarto zbiornika
Transfero KVA K8
Wskazanie poziomu napenienia, w obudowie do zamontowania na naczyniu EGX z lampkami sygnalizacyjnymi i 1 bezpotencjaowym stykiem do przesyania komunikatów:
minimalna zawarto zbiornika, zawarto normalna dopuszczony jako ogranicznik poziomu wody o oznaczeniu czci WBP00-347
Typ
IAB K2 / 300 IAB K2 / 500 IAB K2 / 700 IAB K2 / 1000 IAB K2 / 1500 IAB K2 / 2200 IAB K2 / 3000 IAB K2 / 4000 IAB K2 / 5000
Nr artykuu
824 1714 824 1715 824 1716 824 1717 824 1718 824 1719 824 1720 824 1721 824 1722
Cena
B
H
T
G
U
PA
mm mm mm kg V/50 Hz kW Euro
Transfero IAB-K2
Wskazanie poziomu napenienia, w obudowie do zamontowania na naczyniu EGX z lampkami sygnalizacyjnymi i 3 bezpotencjaowymi stykami do przesyania komunikatów:
minimalna zawarto zbiornika, zawarto normalna, wczy uzupenianie, wyczy uzupenianie dopuszczony jako ogranicznik poziomu wody o oznaczeniu czci WBP00-347
Typ
IAB K4 / 300 IAB K4 / 500 IAB K4 / 700 IAB K4 / 1000 IAB K4 / 1500 IAB K4 / 2200 IAB K4 / 3000 IAB K4 / 4000 IAB K4 / 5000
Nr artykuu
824 1726 824 1727 824 1728 824 1729 824 1730 824 1731 824 1732 824 1733 824 1734
Cena
B
H
T
G
U
PA
mm mm mm kg V/50 Hz kW Euro
Transfero IAB-K4
Wskazanie poziomu napenienia, w obudowie do zamontowania na naczyniu EGX z wyjciem analogowym 4/20 mA lub 0-10 V, z lampkami sygnalizacyjnymi i 3 bezpotencjaowymi
stykami do przesyania komunikatów: minimalna zawarto zbiornika, zawarto normalna, wczy uzupenianie, wyczy uzupenianie
dopuszczony jako ogranicznik poziomu wody o oznaczeniu czci WBP00-347
Typ
IAB K4F / 300 IAB K4F / 500 IAB K4F / 700 IAB K4F / 1000 IAB K4F / 1500 IAB K4F / 2200 IAB K4F / 3000 IAB K4F / 4000 IAB K4F / 5000
Nr artykuu
824 1750 824 1751 824 1752 824 1753 824 1754 824 1755 824 1756 824 1757 824 1758
Cena
B
H
T
G
U
PA
mm mm mm kg V/50 Hz kW Euro
Transfero IAB-K4F
TecBox, uzupenianie, zalenie od cinienia do naczy rozszerzalnociowych ze staym napenieniem gazowym, jak Statico uzupenianie fillsafe bez pompy z wodomierzem impulsowym poprzez zbiornik oddzielajcy BA
wg EN 1717, z certyfikatem DVGW i SVGW, nadzór utrzymywania cinienia wg normy EN 12828-4.7.4
sterownik BrainCube monta cienny z wbudowanym zamocowaniem dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TS: 30 °C SNS: Rp 1/2 IP: 54 TU: 40 °C SA: Rp 1/2
Typ
PI
Cena
1.200,00
PS
10
B
600
H
250
T
280
G
5
U
230
PA
0.04
KVS
0.7 bar mm mm mm kg V/50 Hz kW m3/h Euro
Pleno PI
jak Compresso lub Transfero uzupenianie bez pompy z wodomierzem impulsowym poprzez zbiornik oddzielajcy BA
wg EN 1717, z certyfikatem DVGW i SVGW, nadzór utrzymywania cinienia wg normy EN 12828-4.7.4
monta cienny z wbudowanym zamocowaniem dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50%
TS: 30 °C SNS: Rp 1/2
TU: 40 °C SA: Rp 1/2
Typ
P
Cena
600,00
PS
10
B
600
H
220
T
100
G
3
U
230
PA
0.02
KVS
0.7 bar mm mm mm kg V/50 Hz kW m3/h Euro
Pleno P
TecBox, uzupenianie, zalenie od stanu napenienia do stacji utrzymywania cinienia, jak Compresso uzupenianie fillsafe z pomp i wodomierzem impulsowym poprzez zbiornik oddzielajcy AB
wg EN 1717, z certyfikatem SVGW sterownik z mikroprocesorem cznie z 2 rurami elastycznymi do podczenia po stronie wody monta cienny z wbudowanym zamocowaniem dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TS: 30 °C SNS: Rp 1/2 IP: 54 TU: 40 °C SA: Rp 1/2
Typ
55 bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A)
VNS
TecBox, uzupenianie, zalenie od cinienia do naczy rozszerzalnociowych ze staym napenieniem gazowym, jak Statico uzupenianie fillsafe z pomp i wodomierzem impulsowym poprzez zbiornik oddzielajcy AB
wg EN 1717, z certyfikatem SVGW sterownik z mikroprocesorem cznie z 2 rurami elastycznymi do podczenia po stronie wody monta cienny z wbudowanym zamocowaniem dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TS: 30 °C SNS: Rp 1/2 IP: 54 TU: 40 °C SA: Rp 1/2
Typ
Cena
2.600,00
PS
10
B
420
H
580
T
210
G
26
U
230
PA
0,75
SPL
55 bar mm mm mm kg V/50 Hz kW dB(A) Euro
Pleno PI 9 P dawniej PLENO PLA-B1-DD
VNS
stal spawana, kolor berylu mocowanie do zawieszania uatwiajce monta przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
TS: 120 °C
Naczynia porednie DE dawniej ZG
Typ
Zabezpieczenie przed niedopuszczaln temperatur w naczyniach rozszerzalnociowych
stal spawana, kolor berylu stopki do montau stojcego przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
TS: 120 °C
Typ
DU 140.6 DU 200.6 DU 300.6 DU 400.6 DU 500.6 DU 600.6
DU 140.10 DU 200.10 DU 300.10 DU 400.10 DU 500.10 DU 600.10
Nr artykuu
714 1002 714 1003 714 1004 714 1005 714 1006 714 1007
714 2002 714 2003 714 2004 714 2005 714 2006 714 2007
Cena
VN
PS
D
H
G
S
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
11/2
akcesoria
Zabezpieczenie przed niedopuszczaln temperatur w naczyniach rozszerzalnociowych
stal spawana, kolor berylu stopki do montau stojcego dwa otwory konierzowe do kontroli wewntrznej przeprowadzono prób prototypu CE zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
TS: 180 °C
Typ
DG 700.6 DG 1000.6 DG 1500.6 DG 2200.6 DG 3000.6 DG 4000.6 DG 5000.6
DG 300.10 DG 500.10 DG 700.10 DG 1000.10 DG 1500.10 DG 2200.10 DG 3000.10 DG 4000.10 DG 5000.10
DG 300.16 DG 500.16 DG 700.16 DG 1000.16 DG 1500.16 DG 2200.16 DG 3000.16 DG 4000.16 DG 5000.16
Nr artykuu
714 1008 714 1009 714 1010 714 1011 714 1012 714 1013 714 1014
714 2008 714 2009 714 2010 714 2011 714 2012 714 2013 714 2014 714 2015 714 2016
714 3000 714 3001 714 3002 714 3003 714 3004 714 3005 714 3006 714 3007 714 3008
Cena
12.197,50 13.557,50
10.285,00 11.772,50 14.280,00 15.512,50
300 500 700 1000 1500 2200 3000 4000 5000
300 500 700 1000 1500 2200 3000 4000 5000
PS
10 10 10 10 10 10 10 10 10
16 16 16 16 16 16 16 16 16
D
500 650 750 850 1000 1100 1300 1300 1300
500 650 750 850 1000 1100 1300 1300 1300
H
1919 1963 2050 2355 2499 2877 3023 3683 4453
1921 1985 2040 2355 2499 2876 3022 3682 4453
G
140 190 210 300 400 680 850 950 1050
160 210 230 320 420 700 870 970 1070
S
50 50 50 50 50 65 65 65 65
50 50 50 50 50 65 65 65 65
litrów bar mm mm kg 2 x DN / PN 16 Euro
akcesoria
Zabezpieczenie cinienia maksymalnego w ródach ciepa sprynowy, luzowany rcznie, komora spryny chroniona membran eliwo sferoidaln monta pionowy strona wlotowa z gwintem wewntrznym, strona wylotowa powikszona z przeciwkonierzem
z moliwoci przyspawania zastosowanie w instalacjach wg SWKI 93-1, PSV 2.5 i 3 bar dodatkowo wg EN 12828 PSV 2.5 i 3 bar, czci posiadaj certyfikaty CE wg TRD 721, Vd TÜV 100-100/4,
PED/DEP 97/23/EC, oznaczenie H
Zawór bezpieczestwa SV 68 M
Od 15.10.05 zawór DN 25 i 32 zostanie zastpiony przez DSV-DGH
Typ
SV 68 M 25-2,0 SV 68 M 32-2,0 SV 68 M 40-2,0 SV 68 M 50-2,0
SV 68 M 25-2,5 SV 68 M 32-2,5 SV 68 M 40-2,5 SV 68 M 50-2,5
SV 68 M 25-3,0 SV 68 M 32-3,0 SV 68 M 40-3,0 SV 68 M 50-3,0
SV 68 M 25-3,5 SV 68 M 32-3,5 SV 68 M 40-3,5 SV 68 M 50-3,5
SV 68 M 25-4,0 SV 68 M 32-4,0 SV 68 M 40-4,0 SV 68 M 50-4,0
SV 68 M 25-4,5 SV 68 M 32-4,5 SV 68 M 40-4,5 SV 68 M 50-4,5
SV 68 M 25-5,0 SV 68 M 32-5,0 SV 68 M 40-5,0 SV 68 M 50-5,0
SV 68 M 25-5,5 SV 68 M 32-5,5 SV 68 M 40-5,5 SV 68 M 50-5,5
SV 68 M 25-6,0 SV 68 M 32-6,0 SV 68 M 40-6,0 SV 68 M 50-6,0
SV 68 M 25- SV 68 M 32- SV 68 M 40- SV 68 M 50-
Nr artykuu
Cena
206 320 506 781
237 369 584 902
267 415 600 1015
299 564 736 1135
329 511 809 1248
358 557 882 1361
388 603 955 1474
418 649 1028 1586
445 692 1095 1691
475 - 670 738 - 1041
1168 - 1648 1804 - 2545
Zabezpieczenie cinienia maksymalnego w ródach ciepa sprynowy, luzowany rcznie, komora spryny chroniona membran mosidz monta pionowy strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewntrznym, strona wylotowa powikszona zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1 czci posiadaj certyfikaty CE wg TRD 721, Vd TÜV 100-100/4, PED/DEP 97/23/EC,
oznaczenie H
Typ
Nr artykuu
Cena
bar mm mm kg G G Euro
Monta za zaworami bezpieczestwa do rozdziau mieszanki wody z par wymiary przeznaczone do przeciwcinienia przepywu wynoszcego maks. 2 bar stal, kolor berylu monta pionowy zcza na zawór bezpieczestwa, przewód parowa i przewód odprowadzania wody zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1 skonstruowano zgodnie z SWKI 93-1, uzupenienie 1
TS: 120 °C
Zbiornik rozprny ET
Zawór bezpieczestwa Zbiornik rozprny SV 82 20 ET 32-125 SV 82 25 ET 65-250 SV 68 M 25 ET 65-250 SV 68 M 32 ET 65-250 SV 68 M 40 ET 65-250 SV 68 M 50 ET 100-400
Przyporzdkowanie SV– ET
Nr artykuu
Cena
32 65 100 150
pneumatex.com
Zabezpieczenie cinienia maksymalnego w ródach ciepa sprynowy, luzowany rcznie, komora spryny chroniona membran wersja secuguard, 5 lat gwarancji mosidz czerwony monta pionowy strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewntrznym, strona wylotowa powikszona zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1 dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 30% czci posiadaj certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-516 H,
PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00027
Zawór bezpieczestwa DSV-H
dostpny od 15.10.05
Typ
DSV 15-2,5 H DSV 20-2,5 H DSV 25-2,5 H DSV 32-2,5 H DSV 40-2,5 H DSV 50-2,5 H
DSV 15-3,0 H DSV 20-3,0 H DSV 25-3,0 H DSV 32-3,0 H DSV 40-3,0 H DSV 50-3,0 H
Nr artykuu
537 1025 537 2025 537 3025 537 4025 537 5025 537 6025
537 1030 537 2030 537 3030 537 4030 537 5030 537 6030
Cena
H
L
G
SE
1/2
3/4
H
kW QPSVW
kW
1) 2)
1) QPSV Przepustowo w odniesieniu do wypywu pary. Dla róde ciepa z ogrzewaniem bezporednim (np. olej, gas, energia elektryczna, itp.).
2) QPSVW Przepustowo w odniesieniu do wypywu wody. Dla róde ciepa z ogrzewaniem porednim (np. wymienniki ciepaw woda-woda, patrz tabela na str. 45).
akcesoria Systemy wody grzewczej
pneumatex.com
45
Zabezpieczenie cinienia maksymalnego w ródach ciepa sprynowy, luzowany rcznie, komora spryny chroniona membran wersja secuguard, 5 lat gwarancji mosidz czerwony monta pionowy strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewntrznym, strona wylotowa powikszona zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1 dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% czci posiadaj certyfikaty CE wg TRD 721-TÜV SV xx-665 DGH,
PED/DEP 97/23/EC-01 202 111-B-00029
Zawór bezpieczestwa DSV-DGH
dostpny od 15.10.05
Nr artykuu
S A
kW *
* dalsze zawory DSV-DGH dostpne s w zakresie od 1,0 do 10 bar w krokach co 0,1 bara
1) 2)
1) QPSV Przepustowo w odniesieniu do wypywu pary. Dla róde ciepa z ogrzewaniem bezporednim (np. olej, gas, energia elektryczna, itp.) oraz porednim, jeeli punkt 2) nie ma zastosowania.
2) QPSVW Przepustowo w odniesieniu do wypywu wody. Dla róde ciepa z ogrzewaniem porednim (np. wymienniki ciepaw woda-woda), jeeli temperatura medium w obiegu pierwotnym tpr nie umoliwia parowania meduim w ukadzie wtórnym przy cinieniu PSV. Wartoci z tabeli dla tpr nie mog by przekroczone (cinienie pD(tpr) ≤ PSV).
PSV | bar 2 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 tpr | °C 133,5 138,5 143,5 148,0 152,0 156,0 160,0
P
46
TS: 120 °C
gwint wewntrzny po obu stronach, zcze rubowe po stronie podczenia naczy
gwint wewntrzny po obu stronach
Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
Zawór zamykajcy KAH
Nr artykuu
Cena
16 bar kg G Euro
Ochrona róda ciepa i instalacji przed przegrzaniem w przypadku braku wody korpus podstawowy z eliwa sferoidalnego, ocynkowany monta pionowy 2 zcza spawane DN 20 zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1 czci posiadaj certyfikaty TÜV-HWB-96-206
TS: 120 °C
brak blokady po wyczeniu, nawrotnik do sygnalizacji
Zabezpieczenie na wypadek braku wody WMS
Typ
z trzema przestawnymi segmentami plastikowymi do oznaczenia zakresu pracy zcze na dole zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1
TS: 60°C
Elektr. manometr do cin. wstpnego DME
Typ
DME
z trzema przestawnymi segmentami plastikowymi do oznaczenia zakresu pracy zcze z tyu zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1
TS: 120°C
4 bar R Euro
Blokada wodomierzy pomiar cinienia odbywa si tylko przy wcinitym toku, w przeciwnym razie wodomierz jest
pozbawiony cinienia mosidz niklowany zastosowanie w instalacjach wg EN 12828, SWKI 93-1
Kurek przyciskowy DH
P
48
vento Odgazowywanie Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
TecBox, odgazowywanie odgazowanie vacusplit nadzór uzupeniania fillsafe w Vento V 4, V 6, V 10 sterownik z mikroprocesorem wysokogatunkowa obudowa z tworzywa sztucznego cznie z elastycznymi wykami czcymi do podczenia instalacji ustawienie na pododze dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TS: 90 °C SE: Rp 1/2 U: 230 V / 50 Hz TU: 40 °C SA: Rp 1/2 IP: 54
Typ
Nr artykuu
Cena
0,8-4,0 1,0-4,0 1,5-4,6 4,0-8,5
nadzór utrzymywania cinienia wg normy EN 12828-4.7.4 sterownik z mikroprocesorem wysokogatunkowa obudowa z tworzywa sztucznego cznie z elastycznymi wykami czcymi do podczenia instalacji ustawienie na pododze dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TS: 90 °C SE: Rp 1/2 U: 230 V / 50 Hz TU: 40 °C SA: Rp 1/2 IP: 54
SNS: G 3/8
Nr artykuu
Cena
0,8-4,0 1,0-4,0 1,5-4,6 4,0-8,5
V 3
VP 3
P
vento Odgazowywanie Systemy ogrzewania, energii sonecznej i wody chodzcej
TecBox, odgazowywanie, wersja Cooling z izolacj przeciwskraplajc odgazowanie vacusplit nadzór uzupeniania fillsafe w Vento V 4 C, V 6 C, V 10 C sterownik z mikroprocesorem wysokogatunkowa obudowa z tworzywa sztucznego cznie z elastycznymi wykami czcymi do podczenia instalacji ustawienie na pododze dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TS: 90 °C SE: Rp 1/2 U: 230 V / 50 Hz TU: 40 °C SA: Rp 1/2 IP: 54
Typ
V 3 C V 4 C V 6 C V 10 C
Nr artykuu
Cena
0,8-4,0 1,0-4,0 1,5-4,6 4,0-8,5
nadzór utrzymywania cinienia wg normy EN 12828-4.7.4 sterownik z mikroprocesorem wysokogatunkowa obudowa z tworzywa sztucznego cznie z elastycznymi wykami czcymi do podczenia instalacji ustawienie na pododze dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% posiada certyfikat CE zgodnie z wymogami normy EN 12828 i dyrektyw europejskich
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG
TS: 90 °C SE: Rp 1/2 U: 230 V / 50 Hz TU: 40 °C SA: Rp 1/2 IP: 54
SNS: G 3/8
Typ
VP 3 C VP 4 C VP 6 C VP 10 C
Nr artykuu
Cena
0,8-4,0 1,0-4,0 1,5-4,6 4,0-8,5
Vento VP ... C
dawniej: VMB B0 Cooling VMB B1 Cooling VMB B2 Cooling VMB B3 Cooling
dawniej: VMB B0-P Cooling VMB B1-P Cooling VMB B2-P Cooling VMB B3-P Cooling
V 3 C
VP 3 C
vento
P
50
pneumatex.com
Obudowa sterownika z pytk przekanikow, rozbudowa sterownika do Vento V 4, V 6, V 10, zamontowany w obudowie do montau ciennego
z 8 bezpotencjaowymi stykami do przesyania komunikatów: ochrona silnika, czas uzupeniania przekroczony lub czas przerwy nieosignity, minimalna zawarto zbiornika uzupeniajcego, bd odgazowania, zawór pukajcy w zbiorniku odgazowujcym otwarty, zawór uzupeniajcy otwarty, wczanie pomp
nadaje si do zamocowania w odlegoci maks. 10 m od Vento
Vento KVA K8
0,1 kg V/50 Hz kW Euro
Do montau ciennego Vento V 3 cznie ze rubami i kokami
Vento konsola cienna
Szybki odpowietrznik pakiet zabezpiecze leakfree typ Universal, mosidz dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50%
PS: 10 bar TS: 110 °C
monta pionowy, gwint zewntrzny
monta pionowy, gwint wewntrzny
Typ
Nr artykuu
Cena
Szybki odpowietrznik pakiet zabezpiecze leakfree wersja do instalacji sonecznych typ Universal, mosidz dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% monta pionowy, gwint wewntrzny
PS: 10 bar TS: 160 °C
Zeparo Top Solar ZUTS
10 sztuk Euro
Szybki odpowietrznik pakiet zabezpiecze leakfree w wersji eXtra z blokad typ Universal, mosidz dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% monta pionowy, gwint zewntrzny
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Top eXtra ZUTX
H
S
PS: 6 bar TS: 110 °C
kolor biay
Typ
P
54
Separator mikropcherzyków powietrza separator helistill szybki odpowietrznik leakfree typ Universal, mosidz dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% monta poziomy, gwint wewntrzny lub podczenie piercieniem zaciskowym
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Vent ZUV
ZUV 20 ZUV 22 ZUV 25 ZUV 32 ZUV 40
Nr artykuu
789 1120 789 1122 789 1125 789 1132 789 1140
Cena
H
L
G
S
mm mm kg m3/h bar sztuk VPE
10 10 10 6 6
VPE
Euro
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Vent Lateral ZUVL
Nr artykuu
Cena
6 6 6
P
Separator zanieczyszcze separator helistill kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo typ Universal, mosidz dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% monta poziomy, gwint wewntrzny lub podczenie piercieniem zaciskowym
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Dirt ZUD
ZUD 20 ZUD 22 ZUD 25 ZUD 32 ZUD 40
Nr artykuu
789 2120 789 2122 789 2125 789 2132 789 2140
Cena
H
L
G
S
VPE
mm mm kg m3/h bar sztuksztuk
sztuk
Euro
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Dirt Lateral ZUDL
Nr artykuu
Cena
6 6 6
56
Separator zanieczyszcze, z wkadem magnetycznym separator helistill kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo wkad magnetyczny w tulei zanurzeniowej do zwikszenia absorpcji magnetytu typ Universal, mosidz dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% moduowy do montau z czci Separator, Blind i Magnet w miejscu eksploatacji monta poziomy, gwint wewntrzny lub podczenie piercieniem zaciskowym
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Magnet ZUM
ZUM 20 ZUM 22 ZUM 25 ZUM 32 ZUM 40
Nr artykuu
789 3120 789 3122 789 3125 789 3132 789 3140
Cena
L
G
S
mm mm kg m3/h bar Euro
Separator zanieczyszcze, z wkadem magnetycznym separator helistill kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo wkad magnetyczny w tulei zanurzeniowej do zwikszenia absorpcji magnetytu typ Universal, mosidz dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% moduowy do montau z czci Lateral i Magnet w miejscu eksploatacji Lateral, monta pionowy, gwint wewntrzny lub podczenie piercieniem zaciskowym
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Magnet Lateral ZUML
Nr artykuu
Cena
P pneumatex.com
C en
y | D
an e
Separator mikropcherzyków powietrza i zanieczyszcze separator helistill szybki odpowietrznik leakfree kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo typ Universal, mosidz dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% moduowy do montau z czci Vent, Separator, Extens i Dirt w miejscu eksploatacji monta poziomy, gwint wewntrzny lub podczenie piercieniem zaciskowym
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Kombi ZUK
ZUK 20 ZUK 22 ZUK 25 ZUK 32 ZUK 40
Nr artykuu
789 4120 789 4122 789 4125 789 4132 789 4140
Cena
L
G
mm mm kg m3/h bar Euro
Separator mikropcherzyków powietrza i zanieczyszcze, z wkadem magnetycznym separator helistill szybki odpowietrznik leakfree kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo wkad magnetyczny w tulei zanurzeniowej do zwikszenia absorpcji magnetytu typ Universal, mosidz dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% moduowy do montau z czci Vent, Separator, Extens i Magnet w miejscu eksploatacji monta poziomy, gwint wewntrzny lub podczenie piercieniem zaciskowym
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Kombi Magnet ZUKM
ZUKM 20 ZUKM 22 ZUKM 25 ZUKM 32 ZUKM 40
Nr artykuu
789 4220 789 4222 789 4225 789 4232 789 4240
Cena
H
L
G
mm mm kg m3/h bar Euro
zeparo Separator Systemy ogrzewania i wody chodzcej
P
58
Separator, opcjonalnie mikropcherzyków powietrza lub zanieczyszcze separator helistill szybki odpowietrznik leakfree, w wersji eXtra z blokad kurek odmulajcy typ Industrial, stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy i zaczep transportowy w
zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie konierzowe PN 16 skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS:10 bar TS: 110 °C
Zeparo Omni ZIO ... F
Typ
ZIO 50 F ZIO 65 F ZIO 80 F ZIO 100 F ZIO 125 F ZIO 150 F ZIO 200 F ZIO 250 F ZIO 300 F
Nr artykuu
781 1050 781 1065 781 1080 781 1100 781 1125 781 1150 781 1200 781 1250 781 1300
Cena
D
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar Euro VD
8 15 20 30 50 75 125 200 275
m3/hSeparator mikropcherzyków powietrza
P
Separator, opcjonalnie mikropcherzyków powietrza lub zanieczyszcze separator helistill szybki odpowietrznik leakfree, w wersji eXtra z blokad kurek odmulajcy typ Industrial, stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy i zaczep transportowy w
zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie spawane skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Omni ZIO ... S
Typ
ZIO 50 S ZIO 65 S ZIO 80 S ZIO 100 S ZIO 125 S ZIO 150 S ZIO 200 S ZIO 250 S ZIO 300 S
Nr artykuu
781 2050 781 2065 781 2080 781 2100 781 2125 781 2150 781 2200 781 2250 781 2300
Cena
D
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar Euro VD
8 15 20 30 50 75 125 200 275
m3/hSeparator mikropcherzyków powietrza
P
60
Separator mikropcherzyków powietrza i zanieczyszcze separator helistill szybki odpowietrznik leakfree, w wersji eXtra z blokad kurek odmulajcy typ Industrial, stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy i zaczep transportowy w
zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie konierzowe PN 16 skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Kombi ZIK ... F
Typ
ZIK 50 F ZIK 65 F ZIK 80 F ZIK 100 F ZIK 125 F ZIK 150 F ZIK 200 F ZIK 250 F ZIK 300 F
Nr artykuu
781 4050 781 4065 781 4080 781 4100 781 4125 781 4150 781 4200 781 4250 781 4300
Cena
D
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar Euro VD
8 15 20 30 50 75 125 200 275
m3/h
P
Separator mikropcherzyków powietrza i zanieczyszcze helistil-Separator szybki odpowietrznik leakfree, w wersji eXtra z blokad kurek odmulajcy typ Industrial, stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy i zaczep transportowy w
zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie spawane skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Kombi ZIK ... S
Typ
ZIK 50 S ZIK 65 S ZIK 80 S ZIK 100 S ZIK 125 S ZIK 150 S ZIK 200 S ZIK 250 S ZIK 300 S
Nr artykuu
781 3050 781 3065 781 3080 781 3100 781 3125 781 3150 781 3200 781 3250 781 3300
Cena
D
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar Euro VD
8 15 20 30 50 75 125 200 275
m3/h
P
62
Separator zanieczyszcze separator helistill kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo typ Extended, z moliwoci demontau do wyjmowania separatora helistill,
stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% tuleja zanurzeniowa do zamontowania suchego wkadu magnetycznego Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy i zaczep transportowy w
zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie konierzowe PN 16 skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Dirt ZED ... F
Typ
ZED 125 F ZED 150 F ZED 200 F ZED 250 F ZED 300 F
Nr artykuu
782 3125 782 3150 782 3200 782 3250 782 3300
Cena
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar VD
50 75 125 200 275
m3/h Euro
Separator zanieczyszcze separator helistill kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo typ Extended, z moliwoci demontau do wyjmowania separatora helistill,
stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% tuleja zanurzeniowa do zamontowania suchego wkadu magnetycznego Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy i zaczep transportowy w
zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie spawane skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Dirt ZED ... S
Typ
ZED 125 S ZED 150 S ZED 200 S ZED 250 S ZED 300 S
Nr artykuu
782 1125 782 1150 782 1200 782 1250 782 1300
Cena
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar VD
50 75 125 200 275
m3/h Euro
P
Separator zanieczyszcze, z wkadem magnetycznym separator helistill kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo wkad magnetyczny w tulei zanurzeniowej do zwikszenia absorpcji magnetytu typ Extended, z moliwoci demontau do wyjmowania separatora helistill,
stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy, wkad magnetyczny
i zaczep transportowy w zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie konierzowe PN 16 skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Dirt Magnet ZEDM ... F
Typ
ZEDM 125 F ZEDM 150 F ZEDM 200 F ZEDM 250 F ZEDM 300 F
Nr artykuu
782 5125 782 5150 782 5200 782 5250 782 5300
Cena
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar VD
50 75 125 200 275
m3/h Euro
Separator zanieczyszcze, z wkadem magnetycznym separator helistill kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo wkad magnetyczny w tulei zanurzeniowej do zwikszenia absorpcji magnetytu typ Extended, z moliwoci demontau do wyjmowania separatora helistill,
stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy, wkad magnetyczny
i zaczep transportowy w zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie spawane skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Dirt Magnet ZEDM ... S
Typ
ZEDM 125 S ZEDM 150 S ZEDM 200 S ZEDM 250 S ZEDM 300 S
Nr artykuu
782 7125 782 7150 782 7200 782 7250 782 7300
Cena
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar VD
50 75 125 200 275
m3/h Euro
P
64
Separator mikropcherzyków powietrza i zanieczyszcze separator helistill szybki odpowietrznik leakfree, w wersji eXtra z blokad kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo typ Extended, z moliwoci demontau do wyjmowania separatora helistill,
stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% tuleja zanurzeniowa do zamontowania suchego wkadu magnetycznego Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy i zaczep transportowy w
zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie konierzowe PN 16 skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Kombi ZEK ... F
Typ
ZEK 50 F ZEK 65 F ZEK 80 F ZEK 100 F ZEK 125 F ZEK 150 F ZEK 200 F ZEK 250 F ZEK 300 F
Nr artykuu
782 4050 782 4065 782 4080 782 4100 782 4125 782 4150 782 4200 782 4250 782 4300
Cena
10.375,00 15.513,00
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar Euro VD
8 15 20 30 50 75 125 200 275
m3/h
P
Separator mikropcherzyków powietrza i zanieczyszcze separator helistill szybki odpowietrznik leakfree, w wersji eXtra z blokad kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo typ Extended, z moliwoci demontau do wyjmowania separatora helistill,
stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% tuleja zanurzeniowa do zamontowania suchego wkadu magnetycznego Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy i zaczep transportowy w
zestawie do montau w miejscu eksploatacji monta poziomy, poczenie spawane skonstruowano zgodnie z dyrektyw cinieniow PED/DEP 97/23/EC
PS: 10 bar TS: 110 °C
Zeparo Kombi ZEK ... S
Typ
ZEK 50 S ZEK 65 S ZEK 80 S ZEK 100 S ZEK 125 S ZEK 150 S ZEK 200 S ZEK 250 S ZEK 300 S
Nr artykuu
782 2050 782 2065 782 2080 782 2100 782 2125 782 2150 782 2200 782 2250 782 2300
Cena
14.913,00
D
H
L
G
S
DPVD
mm mm mm kg DN bar Euro VD
8 15 20 30 50 75 125 200 275
m3/h
P
66
Separator mikropcherzyków powietrza i zanieczyszcze, z wkadem magnetycznym separator helistill szybki odpowietrznik leakfree, w wersji eXtra z blokad kurek odmulajcy umieszczony mimorodowo wkad magnetyczny w tulei zanurzeniowej do zwikszenia absorpcji magnetytu typ Extended, z moliwoci demontau do wyjmowania separatora helistill,
stal, kolor berylu dodatek rodka przeciw zamarzaniu do 50% Zeparo Top eXtra ZUTX szybki odpowietrznik, kurek odmulajcy, wkad ma