Verdier og virkemidler i barnefotballen

Click here to load reader

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Et hefte om hvordan vi jobber med barn mellom 6-12 år.

Transcript of Verdier og virkemidler i barnefotballen

 • BarnefotballVERDIER OG VIRKEMIDLEREt hefte for deg som jobber med barn mellom 612 r

 • Barnefotball

  2

  Fotball For alle

  Barnefotballen bygger p Norges Fotballforbunds visjon om fotballglede, muligheter og utfordrin-

  Barnefotballens verdigrunn-lag bygger p tre pilarer: Fotball for alle, trygghet + mestring = trivsel og Fair Play.

  FAKTA

  Barnefotball

  All organisert fotball for gutter og jenter til og med det ret spilleren fyller 12 r.

  NFFs hovedml:Gi s mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom bde tre-ning og kamp, samt delta-kelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljer.

  Verdier og virkemidler

  3

  barnefotballens verdigrunnlag

  Trygghet er et sentralt ele-ment i det trives. Barnet m fle den rette tryggheten bde i forhold til aktivite-tene, sine lagkamerater og ikke minst til de voksne i idrettsmiljet.

  Mestring handler om f til noe. Klare en oppgave, ta en utfordring, og videre beher-ske den og oppn et ml alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn er det avgjrende tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring.

  Fai r Play

  Er du tilhenger av god fotball, br du ogs vre tilhenger av Fair Play. Fotballen blir bedre nr alle

  som deltar viser respekt for hverandre. Enten du er spiller, leder, trener eller dommer, s trives du best i et milj som er positivt og basert p gjensidig respekt.

  Det er p trening, under kamper og i turneringer vi kan drive holdningsskapen-de arbeid og pvirke alle ak-trer til positiv adferd. Det er dette som er vr arena, det er her vi som driver med fotball har kontrollen, setter grenser og bestemmer hvor-dan vi skal ha det sammen.

  Fair Play handler selvsagt om alt som skjer p fotballbanen, bde p trening og under kamper. Men det handler ogs om hvordan vi oppfrer

  oss utenfor selve fotballbanen. Med Fair Play nsker vi sette fokus p verdier som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd. Dette er verdier som er viktigere enn resultatet i en kamp. Som Norges strste sridretts-forbund vil vi bruke vr lrings- og utviklingsarena for barn til gi dem den gode oppveksten.

  Fotball er den strste barne- og ungdomsidretten i Norge. 370 000 gutter og jenter deltar i en eller annen form for fotballaktivitet store deler av ret, og 130 000 foreldre, frivillige, trenere og ledere srger daglig for at barna har et fotballtilbud.

  ger for alle, uavhengig av ferdighetsniv, treningsiver, alder, kjnn og kulturell bakgrunn. Det betyr at alle barn skal f et godt fotball-tilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter.

  Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til kunne delta i fotballen. For si det p en annen mte: alle spillere er like mye verdt!

  tryggh et + M e st-ri ng = trivse l

  Dette er NFFs formel for breddefotball, som oppsum-merer hvordan man nsker at barnefotballen skal gjen-nomfres.

  Hva er NFF?

  1 853 klubber 27 089 fotballag 260 000 gutter 110 000 jenter 335 000 kamper 458 Tine Fotballskoler 50 Umbro 5 Cup 315 Fair Play Cup i skolen 53 Bendit Cup 900 kunstgressbaner 1 950 ballbinger

  130 000 frivillige 2 322 dommere 62 000 kursdeltakere hvorav 16 000 kvinner 13 landslag 1 Futsallandslag Tippeliga Adeccoliga Toppserien Telekiosken Futsal Liga Aktivitet i alle nrmilj

  2

  3

  //Trygghet og mestring gir trivsel i fotball-familien//

  DESIGNELEMENT: ORANGE

  FAKTA

  1

 • Barnefotball

  4

  Verdier og virkemidler

  5

  forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet og mestring.

  hvordan F tildiFFerensiering og jevnbyrdighet?

  i K lUbbKlubben m vre sjef over barnefotballen den skal ikke vre styrt av den en-kelte trener eller lagleder.

  Samarbeid p og mellom rskull gir muligheter for viske ut kunstige skil-ler mellom lagenheter, og setter klubben og spilleren i sentrum. Dette gir gode forutsetninger for diffe-rensiering og et tilpasset trenings- og kamptilbud

  Differensiering skal styres av klubben.

  Les mer om differensiering p: www.fotball.no

  jevn byrdigh et I barnefotballen skal alle f delta med like muligheter. Topping av lag innebrer at noen fr spille vesentlig mer enn andre, og dette skal ikke forekomme i barnefo-tballen.

  Jevnbyrdighet vil si at man fr noenlunde jevn motstand i bde kamp og trening.

  Dette bidrar til skape spenning, glede og engasje-ment. Jevnbyrdighet er en

  di FFe re n si e ri ngInnenfor verdirammen som er satt, nsker NFF tilrettelegge slik at barn kan f ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kaller vi med et samlebegrep for dif-ferensiering.

  Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i strst mulig grad er tilpas-set enkeltspilleres ferdighe-ter, motivasjon, nsker og behov.

  Hospitering er et eksempel p differensiering der spil-leren i perioder fr trene og spille p lag i hyere aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag.

  VIRKEMIDLER FOR TRYGGHET OG MESTRING

  differensiering og jevnbyrdighet

  //Jeg spiller alltid med klassekameraten min!//

  Klubben skal melde p nok lag i alle aldersklasser i serie- og turneringsspill. Det ideelle er vre syv spillere tilgjengelig pr. lag i 5er-fotball og ti spillere

  tilgjengelig i 7er-fotball Klubben kan melde p lag en aldersklasse opp i serie- og turneringsspill. Bytt p hvilke spillere som er med. Spillernes modning, motiva-

  sjon og holdninger (Fair Play) er kriteriene for delta her. Dog, spillerne m aldri forlate sine alderslag!

 • Barnefotball

  6

  Verdier og virkemidler

  P tre n i ng Gi ulike utfordringer til

  spillerne ut i fra ferdighets-niv, ikke la alle aktivitetene ha lik vanskelighetsgrad. Dette vil bedre forutsetnin-gene for mestring.

  Differensier ogs gjen-nom frivillig trening, slik at de som har lyst fr mulighet til trene enda mer.

  Tilby pne ekstratrenin-ger p tvers av lagsgrenser, for eksempel lrdagstre-

  ning, trening etter skolen, pen for alle-trening etc.

  Varier gruppesammen-setning slik at dine spillere mter ulik motstand p tre-ning. Det ideelle i lpet av ett r er spille og trene: 1/3 av tida med og mot

  spillere som har kommet lengre enn en selv

  1/3 av tida med og mot de som er p samme niv som en selv

  1/3 av tida med og mot spillere som enn ikke har

  kommet s langt i sin spil-lerutvikling.

  Dette gir bedre lringsef-fekt, ikke minst knyttet til mesterlre og dermed ogs kt trivsel.

  i KaM P Gjennom sesongen skal

  alle spillerne p laget ha til-nrmet lik spilletid ingen fotballspillere liker sitte p benken!

  Lagsammensetningen skal som hovedregel ta ut-gangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. Hvis klubben har flere lag pr. aldersklasse skal man forske lage jevne lag slik at alle har like forutsetninger for gode lagprestasjoner p banen. I tillegg unngr man da topping innad i lagene.

  Hvem som skal spille mest i en enkelt kamp vur-deres ogs ut i fra jevnbyr-dighetsprinsippet. Ingen er tjent med vinne eller tape 150. Er laget ditt langt bedre

  enn motstanderlaget, bruk spillere som ikke har kommet s langt i sin ferdighetsutvikling mer.

  Er motstanderlaget langt bedre enn dere, bruk de som har kommet lengst hos deg noe mer.

  Faktal ri ng

  Egenskapsutvikling og modning skjer gjennom biologisk vekst og utviklling.Kari har jammen strekt seg 10 cm p en m-ned

  Lring er varig endringa av adferd.N sitter skuddet mitt ogs nr jeg er pressetLring skjer i samspill mellom spiller, medspil-ler, motspiller og reglene i kampen.I dag fikk jeg til medtaket i smlagsspillet

  Lring krever alltid egenaktivitet for gjre seg erfaringer.Er jeg ofte nr motstanderens ml kommer jeg ofte til avslutning

  Lring forutsetter motivasjon og egen drivkraft.Jeg har lyst til spille mer fotball hele tida!Sosialisering skjer gjennom vokse opp sammen med de rundt.

  Jammen bidrar Per i gruppa med alltid vre positiv overfor kameratene

  Faktati lrette leg gi ng For l ri ng

  Skap hy aktivitet Spilleren lrer av egen aktivitet!

  Skap variert aktivitet Spilleren lrer best ved nrme seg utfordringen p ulike mter.

  Mye spesifikk aktivitet Du blir bedre p det du ver p.

  Nr barna spiller p treninga er de ikke der for lre, men for leke og ha det gy. De lrer al-likevel i aktiviteten.

  Prving og feiling, observasjon og herming av hverandre gjr sitt til at de gradvis mestrer mer komplekse situasjoner.

  lre ferdigheter av spillere i spillergruppa som har kommet lengre enn seg sjl har stor effekt. Dette kalles mesterlre.

  Lring i tilpassede spillsituasjoner har srdeles god effekt.

  Treneren skal forsterke lringssituasjonen ved kombinere veiledning via instruksjon til en mer sprrende tilnrming

  1/3 aktivitet med spillere som har kommet lengre

  1/3 aktivitet med spillere p samme niv

  1/3 aktivitet med spillere p lavere niv

  Optimal differensiering!

  Gjennom et r skal barna spille med og mot spillere med ulikt ferdighetsniv.

  Spillerne kan trene med lag

  som er yngre, p samme alder eller eldre. Men eget alderslag er det viktigste, og skal ha frsteprioritet.

  7

 • Barnefotball

  8

  Barnefotball

  8

  Verdier og virkemidler

  9

  alle sKal sPi lle li Ke Mye

  Alle som spiller fotball synes det er gy spille, og ingen blir bedre av sitte p benken. Dessuten er det umulig vite hvilke spillere som blir best som voksen. Gjennom en sesong skal alle spille like mye, og det er vik-tig sette sammen lagene slik at de er jevnbyrdige. Da ligger alt til rette for mange og gode fotballopplevelser for alle. Bytt p hvem som starter kampene og hvor de spiller