Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og ABC-satsning

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  27
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og ABC-satsning. Møte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.11 Tema : Pasient- og brukerrettighetsloven Helsehjelp etter kapittel 4 Tvungen helsehjelp etter kapittel 4A (Gammelt og nytt) Yngve Holmern , ass.fylkeslege. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og ABC-satsning

 • Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.11

  Tema:Pasient- og brukerrettighetslovenHelsehjelp etter kapittel 4Tvungen helsehjelp etter kapittel 4A(Gammelt og nytt)

  Yngve Holmern, ass.fylkeslegeMte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13*Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og ABC-satsning

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13

 • Hovedregel for helsehjelp er frivillighet og samtykke

  Unntak 4-3, annet leddSamtykkekompetansen kan falle bort helt eller delvis dersom pasienten p grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming penbart ikke er i stand til forst hva samtykket omfatter

  Den som yter helsehjelp avgjr samtykkekompetanse.Avgjrelsen skal vre begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges fram for pasient og nrmeste prrendeMte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13*Pasient- og brukerrettighetsloven

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13

 • Ved manglende samtykkekompetanse p et omrde:2 veger videre for kunne gi ndvendig helsehjelp

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13*Pasient- og brukerrettighetslovenPas. aksepterer/avfinner seg med

  ( 4-6)Pas. motsetter seg

  (Kap4A)

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13

 • 4-6 (Pas. mangler samtykkekompetanse, men motsetter seg ikke helsehjelpen)

  Helsehjelp av lite inngripende karakter: Den som yter helsehjelp tar avgjrelse

  Helsehjelp som innebrer alvorlig inngrep:Innhente informasjon fra prrende om hva pasient ville ha nsketHelsehjelp besluttes av den ansvarlige for helsehjelpen, i samrd med annet kvalifisert helsepersonellMte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13*Pasient- og brukerrettighetsloven

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13

 • Nytt fra 01.09.13: Regler for bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

  Ved manglende samtykkekompetanse, og pasienten ikke motsetter seg, kan Helse- og omsorgstjenesten fatte vedtak etter ny 4-6 a.(Ved motstand, - vedtak etter Kap. 4A)Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13*NYTT

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13

 • Pasient uten samtykkekompetanse, motsetter seg ikke tiltaket, 18 r +.Vedtaksfatter: Helse- og omsorgstjenestenVilkr: Tiltaket m vre ndvendig for hindre/begrense risiko for skade. Skal vre i pasientens interesseLegges vekt p: Tiltaket rimelig i forhold til risiko. Minst inngripende alternativ. Om pas./bruker ville gitt tillatelse dersom de hadde forsttt (info fra nrmeste prrende)

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13*Pasient- og brukerrettighetsloven 4-6a. Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13

 • Aktuelt nr pasienter over 16 r ikke har samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen

  Tillitskapende tiltak skal forskes frst

  Tvangsvedtak m begrunnes i :vesentlig helseskadendvendig behandlingforholdsmessighethelhetsvurderingMte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13*Pasient- og brukerrettighetsloven Kap 4A

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13

 • Hvordan motstand mot helsehjelp fanges opp

  Hvordan samtykkekompetanse vurderes

  Hvordan tillitsskapende arbeid gjennomfres fr tvang vurderes brukt

  Nr kan behandling utelates, og nr er den s ndvendig at en m ta stilling til tvang

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13*UTFORDRINGER

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13

 • Ansvar for samtykkekompetanse-avgjrelser: den som yter helsehjelp ( 4-3, tredje ledd)Ansvar for tvangsbehandlingsvedtak: det helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen ( 4A-5, frste ledd)Kopi av underretning om tvangsvedtak bl.a. til den som har det overordnede faglige ansvaret for helsehjelpen ( 4A-6, tredje ledd)Ansvar for fatte vedtak etter ny 4-6a om varsling- og lokaliseringsteknologi Helse- og omsorgstjenesten ( 4-6a, frste ledd)Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13*Behov for avklaringer

  Mte i interkommunalt Fagnettverk Demens, Telemark 19.11.13