tea Operatiunilor de Incasari Si Plati Efectuate Prin Conturi Curente Si in Numerar

Click here to load reader

download tea Operatiunilor de Incasari Si Plati Efectuate Prin Conturi Curente Si in Numerar

of 90

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  963
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of tea Operatiunilor de Incasari Si Plati Efectuate Prin Conturi Curente Si in Numerar

1

2

INTRODUCERE.....................................................................................pag. 4 6 Consideratii generale privind organizarea si conducerea contabilitatii financiare...........................................pag. 7 8 Organizarea structurale a contabilitatii financiare...................................pag. 9 11 CAP. I. CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIN CONTURILE BANCARE.(introducere)..................................pag. 12 17 Cap. I.1. Contabilitatea valorilor de incasat..........................................pag. 18 55 Cap. I.2. Contabilitatea decontarilor prin conturile curente si a dobanzilor aferente...............................................................pag. 56 62 CAP. II. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE INCASARI SI PLATI IN NUMERAR.(introducere) ..................pag. 63 Cap. II.1. Principii generale...................................................................pag. 64 67 Cap. II.2. Contabilitatea decontarilor in numerar..................................pag. 68 75 Cap. II.3. Contabilitatea altor valori pastrate in casierie.......................pag. 75 79 Cap. II.4. Contabilitatea avansurilor de trezorerie................................pag. 79 83 Cap. II.5. Contabilitatea viramentelor interne.......................................pag. 84 86

INTRODUCERE3

Informatia economica si indeosebi informatia contabila este in prezent un element indispensabil al progresului social. Conducerea activitatilor economice a depasit de multa vreme stadiul de maiestrie, rutina, arta (in care intuitia juca un rol esential) si a devenit o activitate in care cunoasterea si informarea sunt atribute esentiale ale oricarui act decizional. Este unanim recunoscut faptul ca cea mai mare parte dintre informatiile utilizate in procesele manageriale sunt de natura contabila. Iata de ce administrarea si conducerea unei afaceri, indiferent de intinderea sa , este de neconceput fara contabilitate, fara o informatie de calitate si obtinuta in timp util. Ordonata si bazata pe o logica ce nu de putine ori s-a dovedit apropiata de cea a matematicii, stiinta contabilitatii si-a pus intotdeauna amprenta asupra tuturor activitatilor desfasurate de omenire, incepand cu perioada antica, continuand in prezent si prelungindu-se in perioadele viitoare. Iata motivul care a stat la baza studierii contabilitatii financiare, ca ramura principala a contabilitatii de baza, ca o sinteza a multiplelor probleme teoretice si practice cu care se confrunta lucratorii din acest sector de activitate. Domeniu specializat al contabilitatii si atat de util informarii utilizatorilor externi, contabilitatea financiara are ca obiective masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalului, precum si a rezultatelor obtinute din administrarea averii intreprinderii. Pentru atingerea acestor obiective4

contabilitatea finanaciara trebuie sa asigure: inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor referitoare la: pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, pentru cerintele decizionale ale intreprinderii, dar mai ales in relatiile cu investitorii actuali sau potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori. Prin modul de prezentare a structurilor specifice contabilitatii financiare (active, datorii, capital propriu, venituri, cheltuieli ) s-au urmarit, deopotriva, aspectele teoretice privind definirea si structurarea lor, precum si cele aplicative legate de constatarea, evaluarea si inregistrarea in contabilitatea financiara a diferitelor operatiuni. Mai mult, sunt dezbatute unele particularitati generate de armonizarea contabilitatii romanesti cu prevederile Directivei a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si ale Standardelor Internationale de Contabilitate. Ca stiinta, contabilitatea financiarara are o teorie si metoda proprie privind inregistrarea intr-o anumita ordine si pe baza unor principii a tuturor operatiunilor financiare ce produc modificari in masa averii intrprinderii, cum sunt: Principiul gestionar si al reprezentarii exhaustive a starii si miscarii averii intreprinderii; Dubla reprezentare a starii si miscarii averii intreprinderii; Inregistrarea cronologica si sistematica;5

Principiul

inregistrarii

analitice

si

sistematice,

fundamentarea documentara a inregistrarii operatiunilor in contabilitate.

Consideratii generale privind organizarea si conducerea contabilitatii finanaciare

6

Societatile comerciale, societatile (companiile) nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea finanaciara potrivit Legii Contabilitatii. Contabilitatea finanaciara, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din administrarea averii intrprinderilor trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia finanaciara, performanta finanaciara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori. Ministerul Finantelor Publice elaboreaza norme contabile si emite reglementarile in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor finanaciare, registrelor contabile si formularelor comune privind activitatea finanaciara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora. Contabilitatea finanaciara se tine in limba romana si in moneda nationala. Operatiunile efectuate in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, cat si in valuta. Pentru necesitati proprii de informare, intreprinderile pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o moneda stabila (EURO, USD, etc.).7

Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 , republicata, revine administratorului. In acest scop acesta trebuie sa asigure conditiile necesare pentru: 1. intocmirea documentelor justificative privind operatiunile economico- finanaciare; 2. organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; 3. organizarea acesteia; 4. respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele in drept; 5. pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor finanaciare si organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul activitatii intreprinderii. si efectuarea inventarierii averii intreprinderii, precum si valorificarea rezultatelor

Organizarea structurala a contabilitatii financiare

8

Intr-o

Societate

Comerciala,

(R.A.

etc.)contabilitatea

finanaciara se organizeaza, de regula in compartimente disincte, conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund, impreuna cu personalul din subordine, de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii. Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari servicii si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil autorizat. In structura functionala a unitatilor economice sunt delimitate functiile de baza ale acestora: functia de cercetare- dezvoltare, comerciala, financiar-contabila, de productie si de personal. Functia financiar-contabila are ca atributii: inregistrarea la timp si corecta in contabilitate, in mod cronoplogic si sistematic, pe baza documentelor justificative a tuturor operatiunilor economico-financiare, inventarierea averii intreprinderii, intocmirea registrului inventar, controlul asupra operatiunilor economicofinanaciare efectuate, intocmirea situatiilor finanaciare, furnizarea, publicitatea si pastrarea informatiilor privind averea intreprinderii si rezultatelor obtinute; evidenta si calculatia costurilor, determinarea si analiza rentabilitatii pe produse, lucrari, activitati, servicii. In functie de marimea unitatii economice se adopta organizarea serviciului contabilitate. O modalitate de organizare este pe cele doua circuite ale contabilitatii: biroul contabilitatii finanaciare si9

biroul contabilitatii interne de gestiune, fiecare cu structuri specifice delimitate pentru operatiuni si lucrari omogene si complementare. Biroul contabilitate finanaciara poate fi structurat in mai multe compartimente, cu activitati omogene delimitate ca responsabilitate si finalitate, de exemplu:a)

Compartimentul REGISTRUL JURNAL GENERAL,

BILANT SI CONTUL PROFIT SI PIERDERE,prin care se gestioneaza principalul registru oficial de contabilitate cronologica si se asigura intocmirea, verificarea, certificarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare.b)

Compartimentul

CONTABILITATEA

STOCURILOR organizata impreuna cu directia comerciala sistemul de gestiune si de control al stocurilor, concepe sistemul informational si stabileste metode de evaluare si de contabilitate analitica; organizeaza si conduce contabilitatea sintetica si participa la controlul prin inventariere a stocurilor, precum si la evaluarea lor pentru intocmirea bilantului contabil.c)

Compartimentul

CONTABILITATEA

CHELTUIELILOR organizeaza sistemul informational al cheltuielilor impreuna cu celelalte directii ale intreprinderii, conduce evide