TBBDF Bocce Bowling Dart Milli Takımlar Görev ve ... fileTBBDF Bocce Bowling Dart Milli Takımlar...

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TBBDF Bocce Bowling Dart Milli Takımlar Görev ve ... fileTBBDF Bocce Bowling Dart Milli Takımlar...

1

TBBDF Ynetim Kurulunun 20.06.2017 tarih ve 7/5 Sayl kararna istinaden hazrlanmtr.

TBBDF Bocce Bowling Dart Milli Takmlar Grev ve Sorumluluklar Ynergesi

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar AMA Madde 1- Bu ynergenin amac, milli takm kamplarnn, milli takm seyahatlerinin dzen ve disiplinini salamak, kamp organizasyonlarnda ve milli takm seyahatlerinde grevli unsurlarn grev ve yetkilerine dair usul ve esaslar dzenlemektir.

KAPSAM Madde 2- Bu ynerge; milli takm kamplarna ve milli takm seyahatlerine katlacak sporcular, antrenrleri, kafile bakanlarn, kamp mdr ve milli takm kamplarnda grev yapacak dier personel ve benzeri spor elemanlarnn milli takm kamp ve yarmalar ncesi, sras ve sonrasnda ykml olduklar grev ve devlerle ilgili hususlar kapsar.

DAYANAK Madde 3- Bu Ynerge 26448 Sayl tarihli Resm gazetede yaymlanan Trkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu alma Usul ve Esaslarna Dair Ana Statnn verdii yetkiye dayanarak hazrlanmtr.

TANIMLAR Madde 4- Bu ynergede geen; Federasyon : Trkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunu (TBBDF), Kafile Bakan/dareci : Milli Takmlarn yurt d seyahatlerinde Federasyonu temsilen kafileye

liderlik eden, her trl sevk, idare ve temsilden sorumlu kiiyi, Teknik Kurul : Milli Bocce&Bowling&Dart geliiminden ve seviyesinden sorumlu Kurulu, Antrenr : Milli Takm teknik yetkilisi ve sorumlusu olarak Federasyon tarafndan

atanan Milli Takm Antrenr,

Yardmc Antrenr : Milli Takm kamp, msabaka ve dier faaliyetleri srasnda yardmc olmas maksadyla Antrenrn talimat dorultusunda i grecek istatistik ve/veya kondisyon ve/veya teknik-taktik uzman antrenr,

Sporcu : Federasyonda, l Mdrlklerinde veya okullarda tescilli, kulplerde ve/veya okullarda lisansl TBBDF sporcular,

Doktor : Milli Takm kamp ve/veya msabaka srecinde kamp ve/veya msabaka kadrosuna dahil olan btn unsurlarn salk durumlaryla ilgilenen tp doktorunu,

Milli Sporcu : Milli Takm Kampna, milli msabakalara hazrlanmak ve/veya milli msabakada grev almak zere arlm sporcular,

Kamp : Milli Takmlarn sporcu salk taramalarnn, performans lmlerinin yapld, antrenman yapmak, turnuva, ampiyona ve msabakalara hazrlanmak ve/veya itirak etmek iin toplandklar, ilgili Milli Takmn btn unsurlarnn birlikte konaklad ortam ve sreci,

Kamp Sorumlusu Milli Takm kamp ncesi, sras ve sonrasnda Federasyonla srekli irtibat hlinde, Federasyonun ynerge ve talimatlarnn eksiksiz uygulanmasnn salanmas maksadyla Federasyon tarafndan atanan st grevli kiiyi,

Kamp Mdr : Milli Takm kamp srasnda Federasyonun talimatlar dorultusunda antrenman salonunun dzenlenmesi, antrenman malzemesinin temini ve dzenlenmesi, teknik ekip veya sporcu ihtiyalarnn karlanmas, kamp sresince aksaklklarn giderilmesi, kamp talimatlarnn eksiksiz uygulanmasnn salanmas maksadyla Federasyon tarafndan atanan idar personeli,

Teknik Ekip : Trkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafndan atanan Antrenr ve Yardmc Antrenrleri

Salk Ekibi : Federasyon tarafndan Milli Takmn kamp ve/veya msabaka ncesi, sras ve sonrasnda sporcularn her trl salk problemiyle ilgilenmek amacyla grevlendirilen doktor, psikolog, beslenme uzman ve benzeri salk grevlilerinin tmn

ifade eder.

2

KNC BLM Ykmllkler, Unsurlar

Ykmllkler Madde 5- Federasyonun maal, cretli memur ve hizmetlileri, harcrahl veya harcrahsz fahr grevlileri ve/veya gnllleri, maal veya maasz antrenrler ile milli takm kampna davet edilen btn sporcular milli takm kamplar ve yarmalar ncesi, sras ve sonrasnda bu ynergenin ykledii grevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle ykmldr.

Unsurlar Madde 6- Federasyon; milli takmlar ve milli takm kamplar ile ilgili ilerini aadaki unsurlar aracl ile yrtr:

1. Kafile Bakan, 2. Teknik ve Eitim Kurulu, 3. Teknik Ekip, 4. Antrenr, 5. Yardmc Antrenrler, 6. Kamp Sorumlusu 7. Kamp Mdr, 8. Salk Ekibi, 9. Doktor, 10. Sporcu

NC BLM

Unsurlarn Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Teknik Kurul yeleri Madde 7- Teknik Kurul yelerinin grev, yetki ve sorumluluklar unlardr;

1. Milli takm kamplarn denetlemek, 2. Milli Takmlardan sorumlu antrenrlerin dzenli almasn salamak, 3. Milli Takm Antrenrleri ile srekli irtibat hlinde bulunmak; kamp ve seyahat ncesi, sras ve

sonrasnda Milli takm antrenrnn teknik taleplerinin yerine getirilmesini temin etmek, 4. Milli takm kamplar ve turnuvalar sonrasnda milli takm antrenrleri ve grevlilerinden grlerinin

yer verildii bir rapor istemek, tasnif etmek ve gerektiinde Federasyon Ynetimine sunmak.

Milli Takm Antrenrleri Madde 8- Milli Takm Antrenrnn grev, yetki ve sorumluluklar unlardr;

1. Milli takm antrenrleri, grev yapt sre iinde, Teknik ve Eitim Kurulu yeleri, Kamp yneticisi, antrenr, sporcu ve ilgili dier kiilerle iyi ilikiler ierisinde olmak durumundadr. Milli takm antrenrleri, almalar srasnda, ekip almas anlayyla, ekibinde bulunan dier elemanlarla iyi bir ibirlii ierisinde, kendilerinden en yksek verimi alabilecek ekilde almalarn planlarlar.

2. Milli takm antrenrleri, organizasyon srasnda kullanlacak malzemeler, saha tahsisi ve otel konusunda kafile bakan ve teknik koordinatrden uygun sre ncesinde talepte bulunur.

3. Kamp sorumlusu ve kamp mdr ile birlikte, almalarn verimli gemesi konusunda gerekli her trl nlemleri alr.

4. Bocce, Bowling ve Dart bilimsel ve teknolojik gelimeleri takip ederek sahada yaptklar uygulama almalar ile teorik almalar birletirmelidir. Yeni gelimeler konusundaki bilgilerini Teknik ve Eitim Kurulu araclyla antrenrlere sunmaldr.

5. Milli takm antrenrleri, organizasyonun tm safhalar boyunca sportmence davranmalar ile iyi bir yurtta olmann yannda davranlaryla da rnek olur. Bu nedenle Milli takm antrenrleri, sporculara kt rnek olacak davran ierisine giremezler.

6. Antrenmanlarda ve msabakalarda, federasyon tarafndan salanan ve organizasyon iin gerekli olan dier malzemelerin kullanlmas ve devamllndan sorumludur. Antrenrler faaliyet ncesinde sporcu saysna uygun malzemeyi federasyondan talep eder. Bunlar imza karl sporculara teslim eder, artan ve faaliyet sonunda geriye toplanan malzemeleri de faaliyet sonunda tutanakla federasyona iletirler.

7. Milli takma ait tm malzemelerin istenilen srelerde kullanlmas konusunda antrenrler gerekli almalar yapmak durumundadr.

3

8. Milli takm antrenrleri, organizasyon sonunda, faaliyet raporunu federasyon bakanlna ulatrrlar. Sz konusu raporun ieriinde: Faaliyetin hedefleri, faaliyete katlanlarn listesi, faaliyete davet edilip katlamayanlar var ise bunlarn isimleri ve belgeli mazeretleri, faaliyet srasnda zetle yaplan almalar (antrenman programlar dhil), hedeflere ulalp ulalmad, sorunlar, zm yollar ve nerileri mutlaka olmaldr. Rapor ilgili formata uygun ekilde hazrlanmaldr.

9. Mmknse msabakalarda sporcunun istatistiki bilgilerini tutup federasyona rapor etmek ve kameraya ekip eitimlerde kullanmak zere federasyona teslim etmek.

10. Milli takm antrenrleri, yaplan faaliyetlerin sonunda sporcularn antrenrleri ile iletiim kurarak, sporcularn performanslar ve gelecekteki beklentileri konusunda kendilerini bilgilendirmek ve sporcunun gelitirilmesinde uygulanacak program konusunda antrenrlere yardmc olmaldr.

11. Milli takma seilmi bulunan sporculardan istenilen testler ve sonularn yorumlamalarna katk salarlar.

12. Federasyon tarafndan verilen antrenr eitim kurslar ve seminerlerinde grev yaparlar. 13. Milli takm antrenrleri, uluslararas faaliyetlerde yarmay takip edecek dzeyde ilgili brana dair

terminolojiyi bilmeli, rakip takm yneticileri ve organizasyon yetkilileri ve grevlilerle asgari dzeyde iletiim kuracak yabanc dil bilgisine sahip olmaldr.

14. Antrenrler; msabaka, seyahat, kamp esnasnda alkol, uyuturucu ve her trl yasakl maddeyi kullanamaz. Ayrca sporcularn, dier antrenr, idareci ve grevlilerin bulunduu ortamlarda sigara iemezler.

Kamp Sorumlusu Madde 9- Kamp Sorumlusu grev ve sorumluluklar unlardr;

1. Kampta meydana gelebilecek her trl idar sorunu ngren bir plan hazrlayarak tedbirlerini almak, doabilecek ihtiyalarn giderilmesi iin kamp yaplacak tesislerin ve kamplarn yapld illerin l Mdrlkleri yetkilileriyle srekli irtibat hlinde olarak gerekli koordinasyonu salamak,

2. Kamp disiplinine, Kamp talimatna uymayan, huzur bozucu szler sarf eden, gerginlik yaratc davranlar sergileyen, grevlerini tam anlamyla ya da hi yerine getirmeyen antrenr, sporcu ve dier grevlileri ikaz ederek greve davet etmek; problemin ortadan kaldrlmamas hlinde derhl Federasyona bildirmek ve kamp sonunda durumu yazl olarak rapor etmek,

3. Kamp sorumlusu; kamp esnasnda alkol, uyuturucu ve her trl yasakl maddeyi kullanamaz. Ayrca sporcularn bulunduu ortamlarda sigara iemez.

Kamp Mdr Madde 10- Kamp Mdrnn grev ve sorumluluklar unlardr;

1. lgili Federasyon yetkilisinin vermi olduu faaliyet programn alarak kamp sresince uygulanacak antrenman programna ve mmknse Antrenrn talebine uygun zelliklerdeki spor tesislerinin Federasyon kanalyla gerekli yazmalarn yaplarak Milli Takma tahsis edilmesini salamak,

2. Kamp hizmetlerinin dzgn bir biimde verilmesi iin kamp yaplacak tesislerin yetkilileriyle nceden irtibat ve mutabakat salamak,

3. Kamp disiplinine uymayan, huzur bozucu szler sarf eden, gerginlik yaratc davranlar sergileyen, grevlerini tam anlamyla ya da hi yerine getirmeyen antrenr, sporcu ve dier grevlileri; varsa kamp sorumlusuna bildirmek, yoksa problemin ortadan kaldrlmamas hlinde derhl Federasyona bildirmek ve kamp sonunda durumu yazl olarak rapor etmek,

4. Kamp sresince Milli Takmn her trl ulam ve konaklama ilemini denetim altnda tutmak; herhangi bir aksakla kar tedbir alm olmak,

5. Kampta ve msabakada giyilecek kyafetlerin ve kullanlacak malzemenin kampn ilk gnne eksiksiz olarak yetimesini salamak iin varsa kamp sorumlusuyla birlikte hareket etmek,

6. Teknik ekibin, sporcularn ve dier grevlilerin salk sorunlaryla ilgilenmek, kamp merkezinde zmlenemeyen salk problemleri iin en yakn salk kuruluuna ulam temin etmek,

7. Kampa katlan btn grevlilerin; zellikle sporcularn Milli Takm diyetine uygun beslenmelerini salamak, beslenme dzenindeki aksaklklar hzla gidermek,

8. Kamp Mdr; kamp esnasnda alkol, uyuturucu ve her trl yasakl maddeyi kullanamaz. Ayrca sporcularn bulunduu ortamlarda sigara iemez.

Milli Takm Doktoru Madde 11- Milli Takm Doktorunun grev ve sorumluluklar;

1. Kampa katlan sporcularn kamp balangcnda genel salk taramasnn yaplmasn salamak, 2. Sporcu salk formu dzenleyerek sporcularn kamp srasnda ve iki kamp arasnda geen srede salk

ve geliim durumlaryla ilgili ariv oluturmak, 3. Sporcularn antrenman ve/veya msabakaya katlacak durumda olup olmadklarna dair Teknik Ekibe

bilgi vermek,

4

4. Sporcularn sal iin gereken ila, bandaj, sportif destek malzemesi ile ilgili olarak Teknik Ekibe ve Milli Takm Antrenrlerine bilgi vermek,

5. Sporcularn izinsiz ila kullanmlarn engellemek iin gerekli tedbirleri almak; doping ve genel salk konularyla ilgili olarak srekli bilinlendirme almalar yapmak,

6. Doping numune alm iin gerekli organizasyonu yapmak ya da yaplan bir organizasyona yardmc olmak, 7. Sporcularn doping maddesi ierebilecek hazr yiyecek ve/veya iecekler tketmelerine engel olmak, 8. WADA tarafndan yaynlanan doping listesinde yer alan maddelerin ve bu maddeleri ihtiva eden farkl

ticar markalarn gncellenmi listesini elde etmek ve kamp yetkilileri bata olmak zere btn sporcularn bu markalardan haberdar olmalarn ve bu rnleri kullanmamalarn salamak,

9. Kamp ve antrenman merkezine en yakn salk merkezi ile srekli irtibat hlinde olarak muhtemel sorunlarda gerekebilecek acil mdahaleler iin hazrlkl olmak,

10. Tedavisi otelde yaplamayacak durumdaki sporcuya, yurt iinde veya yurt dnda hastaneye gidip hastaneden kncaya kadar yakn nezaret etmek; durum hakknda ayrntl bilgi alarak bunu Milli Takm Antrenrleri ve Kamp Mdrne szl, Kafile Bakanna ve ayrca Federasyona yazl olarak rapor etmek,

Milli Takm Sporcusu Madde 12- Milli Takm Sporcularnn grev ve sorumluluklar unlardr;

1. Milli temsilin sadece milli msabaka ile snrl olmadn bilmek ve bu bilinle kamp periyodunun ve milli takm seyahatlerinin her aamasnda milli temsile yakr tutum ve davranlar sergilemek,

2. zin gn ve/veya saatleri dnda kampta kalmak; zel veya resm ilerini izin sresi iinde, kamp veya msabaka konsantrasyonunu bozmayacak ekilde takip etmek,

3. Arkadalaryla iyi geinmek; zel meselelerini kamp ve milli takm seyahatleri srecinin dnda tutmak, Milli Takm ats altnda arkadana, takma veya antrenrlerine srekli pozitif tavrlar sergilemek, olumlu mesajlar vermek, msabakalarda takm ruhunu yanstmak,

4. Kamp yeri ve koullar ile ilgili, kamp iinde veya dnda negatif yorum yapmamak, eletiride bulunmamak; Federasyon yetkilileri tarafndan fikri sorulmadka kamp koullar, konaklama standartlar, Milli Takmn durumu, Teknik Ekibin veya Salk Ekibinin yaklamlaryla ilgili bir deerlendirme dile getirmemek,

5. Ne amala ve ne koullar altnda olursa olsun, kamptaki veya seyahatteki en yetkili kiinin izni olmakszn oda servisinden yararlanmamak; odasna su haricinde iecek ve herhangi bir yiyecek sokmamak,

6. Odalara; yaknlk derecesi ne olursa olsun hibir surette misafir kabul etmemek; kamp merkezinin veya seyahatlerde konaklanan yerlerin lobisine gelecek ziyaretilerle grmek iin en yetkili kiinin iznini alm olmak,

7. Sporcularn davranlar, genel ahlaki kurallara grubun genel kurallarna ve milli takm antrenrleri tarafndan konulan tm kurallara uygun olmaldr.

8. Sporcular yasalar ve ynetmeliklerde su saylabilecek hibir harekette bulunamazlar. 9. Sporcular, Federasyon temsilcisi ile antrenrler tarafndan belirlenen kamp ve seyahat programna

(kalk, antrenman ve yat saatleri, hareket saatleri, buluma noktalar vb. ) harfiyen uymak zorundadrlar.

10. Tm antrenmanlara, msabakalara ve toplantlara zamannda katlmaldrlar. 11. Herhangi bir sakatlk ve hastalk durumunu en ksa sre ierisinde yetkililere veya milli takm

antrenrne bildirmelidirler. 12. Sporcular yasaklanm ilalardan ve alkolden uzak durmaldr. Ayrca herhangi bir yasakl ilac veya

alkoll iecei bulundurmamal ve tketmemelidirler. 13. Dier sporcularn hazrln veya msabakalara olan hazrln bozaca, rahatsz edecei dnlen

herhangi bir faaliyetten ya da davrantan kanmaldr. 14. Dier sporcularn sportif becerilerini ve performanslarn dorudan ya da dolayl olarak riske sokacak

bilerek ya da dikkatsizce yaplan ya da takm yelerine benzer etki yapacak her trl faaliyetlere katlmaktan kanmaldrlar.

15. Kadn sporcular makyaj ve tak vb. konusunda arya kamamaya gereken zeni gstermelidir. Bu konuda idareci ve antrenrlerin koyduu kurallara uymaldr.

16. Federasyon ve federasyon alanna veya grevlilerine kar direk ya da dolayl yoldan eletiriye sebep olacak davranlar ierisinde bulunmamaldrlar.

17. Msabaka ya da antrenman organizasyonu iin salanan bir konaklama yerinde oluan herhangi bir fiziksel zarar odada kalan kaytl kii ya da sporcu tarafndan denmek zorundadr.

18. Milli takm sporcular konaklama yapt tesis ya da otelde konaklamakta olan dier misafirlerle uygun ve seviyeli bir davran iinde bulunmak zorundadr. Sporcular zorunlu hallerde dorudan mdahale yerine yetkililere ya da milli takm antrenrne durumu iletmek zorundadr.

5

19. Sporcular kamp, msabaka ve seyahat srasnda, antrenrden izin almakszn bulunduklar yerden ayrlamaz ve herhangi bir kiisel program yapamazlar.

20. Sporcular Federasyon yetkililerinin bilgisi olmadan faaliyetle ilgili herhangi bir aklama (basn aklamas, sosyal medya mesaj vb) yapamazlar.

21. Sporcular milli takm antrenrlerinin programlar erevesinde her trl testte hazr bulunmal ve tam performans gstermelidirler.

22. Yetkililerin izin vermi olduu bilimsel almalara (lm, anket, mlakat vb.) tam destek vermelidirler.

23. Sponsorlarla yaplm olan anlamalara uygun olarak sporculara den grevler eksiksiz yerine getirilmelidir.

24. Milli Takm sporcular, Federasyonun izin vermedii hibir msabakaya katlmazlar. 25. Milli takm sporcularnn Federasyon imknlaryla yartklar dll turnuvalarda elde ettikleri her

trl dl Federasyonun gelirler hesabna yatrmalar gerekmektedir. Bu gelirin tasarrufu Federasyon ynetimine ait olacaktr.

26. Sporcular, Federasyonca her zaman iin istenecek belge ve dokmanlar ierisinde yer alan pasaport ile ilgili sreleri, vizeleri takip etmek ve vizelerini zamannda yaptrmak, resim ve dier dokmanlar hazr bulundurmak, kiisel bilgilerde meydana gelen deiiklikleri zamannda bildirmek zorundadr (soyad deiiklii vb). Aksi hallerde doacak her trl maddi zarar sporcular tarafndan karlanacaktr.

27. Federasyon tarafndan istenilmesi halinde TV programlar ile eitim programlar ekimlerine katlmaldrlar.

28. Milli takmn bir paras olarak seyahat ederken ya da katlmda bulunurken gerekli olduu belirtilen yerlerde ve durumlarda milli takm niformasn ve dier resmi giysileri giymelidirler.

29. Milli takm kamp, seyahat ve msabakalar srasnda, sporcularn, anne, baba, karde, arkada vb. kimselerin sporcunun ve dier takm arkadalar ile antrenrlerin konsantrasyonlarn bozmamalarna dikkat etmeleri gereklidir. Bu tr grme ve ziyaretler iin, antrenrden mutlaka izin alnmas gereklidir.

30. Sporcular; dl trenlerinde, al ve kapan seremonilerinde, gurur, onur, saygnlk ve Trk bayrana ve ulusal marna saygy ifade edecek ekilde davranmak zorundadr. Bu beklenti, sadece tavr deil ayn zamanda giysiyi de kapsar. Bu beklentinin zn korumada, sporcularn msabaka ya da ilgili bir etkinlik srasnda Trkiye dndaki dier lkelerin bayraklarn tamasna, giymesine veya gstermesine izin verilmez. Ayrca, dier lkelerin ulusal marlar alarken sporcularn uygun bir ekilde davranmas gereklidir.

31. Sporcular; msabaka, seyahat, kamp esnasnda alkol, uyuturucu ve her trl yasakl maddeyi kullanamaz. Ayrca dier sporcular, antrenrler, idareci ve grevlilerin bulunduu ortamlarda sigara iemezler.

Uygulanacak yaptrmlar Madde 13- Yukarda belirtilen kurallara uymayan sporculara uygulanacak yaptrmlar unlardr;

Sporcu tarafndan bu kurallarn ihlali durumunda, Federasyon yetkilisi veya yetkiliden alaca izinle milli takm antrenr aadaki yaptrmlardan herhangi birini tayin eder:

1. Milli takm programlarna katlm tam ya da ksmi olarak kstlama. 2. Seyahat ve ilgili tm dier masraflar karlamak kaydyla, kamptan ve/veya msabakadan karlma. 3. Federasyonun Disiplin Talimat hkmlerine uygun olarak herhangi bir yaptrm uygulanr.

DRDNC BLM eitli Hkmler

Taahhtname Madde 14- (1) Milli takmlarda grev stlenen btn antrenr ve sporcularn Ek 1de yer alan taahhtnameyi Federasyona vermesi zorunludur.

Ynergede bulunmayan hkmler Madde 15- (1) Bu Ynergede hkme balanmam hususlar hakknda Trkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ynetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

Yrrlk Madde 16 (1) Bu Ynerge Federasyonun web sitesinde yaynland tarihten itibaren yrrle girer.

Yrtme Madde 17 (1) Bu Ynerge hkmlerini Trkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu yrtr.

6

Ek 1-

TAAHHTNAME

..-. / .. /.. tarihleri arasnda, .de

yaplacak olan

ampiyonasnda lkemizi temsil etme hakk kazandmdan; ilgili temsil grevi esnasnda

TBBDF Bocce, Bowling ve Dart Milli Takmlar Grev ve Sorumluluklar Ynergesine uygun

ekilde davranacam beyan ve kabul ederim. ../../..

T.C. Kimlik No:. Ad ve Soyad

mzas

18 Yandan kkler iin;

Veli Ad-Soyad ve mzas: