TAHAP 3 Hidup di Stesen Angkasa - untuk melakukannya iaitu kapal angkasa guna sekali dan kapal...

download TAHAP 3 Hidup di Stesen Angkasa - untuk melakukannya iaitu kapal angkasa guna sekali dan kapal angkasa

of 8

 • date post

  02-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of TAHAP 3 Hidup di Stesen Angkasa - untuk melakukannya iaitu kapal angkasa guna sekali dan kapal...

Hidup diStesen Angkasa

TAHAP3

Meneroka Membongkar MenaakulMenarik Mengasyikkan Mendidik

Hidup di Stesen Angkasa daripada DISCOVERY EDUCATION adalah sebahagian daripada siri buku dengan ilustrasi yang berdefinisi tinggi, khusus untuk pembaca muda. Kesemuanya empat puluh lapan judul daripada tiga bidang sains sosial, sains, dan sejarah alam semula jadi. Kandungannya diolah sesuai dengan pembaca muda mengikut tahap-tahap yang tertentu. Topik-topiknya yang dipilih dengan teliti bukan saja merangsang minat, tetapi juga merangsang pemikiran secara kritis dalam kalangan pembaca muda.

Meneroka alam nyata, sejarahnya, manusia, haiwan, dan teknologi.

Membongkar topik-topik menarik dan luar biasa.

Menaakul kemajuan terkini serta isu-isu di seluruh dunia.

Hidup diStesen Angkasa

Untuk maklumat lanjut, layari DiscoveryEducation.com

Hid

up

di s

te

se

n a

ng

ka

sa

orbit buku Orbit Buku Sneak Peak!www.orbitbuku.com.my

Merentasi masa .....................................6

Cara ke angkasa ..................................10

Syarat menjadi angkasawan ...............12

Kehidupan harian ................................14

Di dalam ISS ...........................................8

Uji kaji di dalam ISS .............................20

Sut angkasa lepas ...............................22

Berjalan di angkasa .............................24

Stesen angkasa ...................................26

Pelajaran dari angkasa lepas ..............28

Glosari .................................................30

Indeks ..................................................32

Kandungan

Orbit Buku Sneak Peak!www.orbitbuku.com.my

Merentasi masa .....................................6

Cara ke angkasa ..................................10

Syarat menjadi angkasawan ...............12

Kehidupan harian ................................14

Di dalam ISS ...........................................8

Uji kaji di dalam ISS .............................20

Sut angkasa lepas ...............................22

Berjalan di angkasa .............................24

Stesen angkasa ...................................26

Pelajaran dari angkasa lepas ..............28

Glosari .................................................30

Indeks ..................................................32

Kandungan

22

Sut angkasa lepasKetiadaan oksigen di angkasa lepas adalah bahaya paling kecil. Menghadap matahari adalah kepanasan menggelegak sehingga 121C. Menjauhi matahari pula adalah sangat sejuk daripada Antartika, iaitu di bawah -156C. Tanpa sut angkasa lepas, bahagian yang menghadap matahari akan menggelegak, manakala bahagian yang membelakangkan Matahari akan membeku.

Sut angkasa lepas bukan sahaja perlu bertindak seperti kapal angkasa mini, tetapi juga perlu praktikal supaya angkasawan dapat menyelesaikan kerja mereka semasa memakainya.

Unit

kaw

alan

Baha

gian

ini

mem

boleh

kan

angk

asaw

an

men

gaw

al ca

haya

sut,

alira

n ok

sigen

, da

n su

hu.

Viso

r

Salu

tan

emas

ini

men

ghal

ang

baha

ya c

ahay

a ul

trau

ngu.

Beg

gala

s Be

g so

kong

an h

ayat

ini m

enga

ndun

gi

oksig

en d

an b

ekal

an k

uasa

. Beg

ini

berf

ungs

i men

ying

kirk

an k

arbo

n

diok

sida

bera

cun

yang

dih

embu

s

kelu

ar o

leh

angk

asaw

an.

Dua

baha

gian

uta

ma

Sut a

ngka

sa d

ibua

t den

gan

dua

baha

gian

, (to

pi ke

ledar

dan

sut)

yang

diku

nci d

i

baha

gian

lehe

r. Ba

hagi

an a

tas

sut d

ibua

t dar

ipad

a ka

ca

gent

ian y

ang

kuku

h de

ngan

lenga

n m

udah

lent

ur.

Pera

lata

n

Pera

latan

ini

dilek

atka

n pa

da

sut u

ntuk

men

gelak

kann

ya

tera

pung

.

Kom

unik

asi

Keka

l ber

hubu

ng

deng

an a

ngka

saw

an

lain

dan

kaw

alan

misi

adala

h pe

ntin

g. Su

t ini

mem

puny

ai to

pi

deng

an fo

n te

linga

dan

mikr

ofon

.

H I D U P D I S T E S E N A N G K A S A

Orbit Buku Sneak Peak!www.orbitbuku.com.my

10

Cara ke angkasaManusia datang dan pergi dari stesen angkasa. Tiada sesiapa yang kekal di sana. Maknanya ada kapal angkasa yang bertolak dari bumi, bercantum dengan stesen angkasa, dan kembali ke bumi. Ada dua cara untuk melakukannya iaitu kapal angkasa guna sekali dan kapal angkasa yang dapat digunakan semula. Kedua-duanya amat mahal. Yang pertamanya umpama membuat kereta untuk perjalanan sehala ke bandar raya lain. Yang kedua, umpama membuat trak pelbagai guna yang lasak.

Pesawat ulang-alik Amerika Syarikat adalah inovasi penting dalam penerbangan angkasa. Pesawat guna semula ini sebahagiannya bas dan yang lainnya kapal kargo serta dapat berulang kali ke angkasa. Pesawat ini membawa angkasawan, bekalan, dan peralatan pergi balik dari angkasa.

Pelancaran Enam saat sebelum berlepas, enjin utama pesawat dihidupkan. Apabila tiba masa untuk berlepas, dua roket penggalak pepejal dihidupkan. Penggalak ini tidak boleh dihentikan dan menjadi alat terakhir untuk dihidupkan.

Tangki bahan api luaran

Pengorbit ulang-alik

Roket penggalak pepejal

Menara pelancar

Tenaga roket Roket menolak pesawat ke angkasa, bekerja keras menentang halangan graviti.

H I D U P D I S T E S E N A N G K A S A

1

2

Orbit Buku Sneak Peak!www.orbitbuku.com.my

10

Cara ke angkasaManusia datang dan pergi dari stesen angkasa. Tiada sesiapa yang kekal di sana. Maknanya ada kapal angkasa yang bertolak dari bumi, bercantum dengan stesen angkasa, dan kembali ke bumi. Ada dua cara untuk melakukannya iaitu kapal angkasa guna sekali dan kapal angkasa yang dapat digunakan semula. Kedua-duanya amat mahal. Yang pertamanya umpama membuat kereta untuk perjalanan sehala ke bandar raya lain. Yang kedua, umpama membuat trak pelbagai guna yang lasak.

Pesawat ulang-alik Amerika Syarikat adalah inovasi penting dalam penerbangan angkasa. Pesawat guna semula ini sebahagiannya bas dan yang lainnya kapal kargo serta dapat berulang kali ke angkasa. Pesawat ini membawa angkasawan, bekalan, dan peralatan pergi balik dari angkasa.

Pelancaran Enam saat sebelum berlepas, enjin utama pesawat dihidupkan. Apabila tiba masa untuk berlepas, dua roket penggalak pepejal dihidupkan. Penggalak ini tidak boleh dihentikan dan menjadi alat terakhir untuk dihidupkan.

Tangki bahan api luaran

Pengorbit ulang-alik

Roket penggalak pepejal

Menara pelancar

Tenaga roket Roket menolak pesawat ke angkasa, bekerja keras menentang halangan graviti.

H I D U P D I S T E S E N A N G K A S A

1

2

11

Penggalak yang berpayung terjun

jatuh ke laut

Pemisahan penggalakDua minit selepas penerbangan, penggalak terbakar lalu terpisah dan dijatuhkan ke bumi dengan payung terjun untuk digunakan semula.

Pemisahan tangki bahan apiEnjin utama dimatikan untuk memastikan pesawat angkasa ulang-alik tidak terpecah. Sembilan minit dalam perjalanan, tangki bahan api yang telah kosong terpisah lalu terbakar semasa memasuki atmosfera bumi.

Bercantum di ISSPesawat ulang-alik menghampiri ISS. Kemudian, dua kapal angkasa itu bercantum.

Tiba di angkasa lepasSepuluh minit setengah dalam perjalanan, enjin Orbiter Maneuvering System (OMS) dihidupkan. Hal ini akan mendorong kapal angkasa ke orbit rendah. 35 minit kemudian, enjin dihidupkan semula untuk ke orbit yang lebih tinggi.

Pemisahan tangki bahan api

C A R A K E A N G K A S A

3

4

65

Orbit Buku Sneak Peak!www.orbitbuku.com.my

1 2 3

5

4

67

12

Lelaki dan wanita yang terpilih sebagai angkasawan di Amerika Syarikat merupakan pasukan elit pakar. Mereka mestilah sihat, mahir, dan berpengalaman serta perlu menjalani latihan ketat yang merangkumi kemahiran untuk tinggal di angkasa dan bagaimana untuk terus hidup jika berlaku sesuatu masalah.

Lebih daripada berjalan di tamanBerjalan di angkasa lepas ialah aktiviti kemahiran yang memerlukan latihan ekstensif.

Syarat menjadi angkasawan

Angkasawan berlatih menggunakan simulasi.

Latihan misi khusus.

Isi borang permohonan.

Memohon kepada NASA untuk pemilihan.

Lulus dalam temu dug