TAF Beste Koop Consumentenbond 2013

of 3 /3
34 Geldgids juli/augustus 2013 DOSSIER Verzekerd van inkomen p34-39 ie eigen baas is, bijvoorbeeld zzp’er of directeur-grootaandeelhouder, kan eigenlijk niet zonder een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is een vrijwillige verzekering die het risico dekt van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er is echter één grote hindernis wat velen weerhoudt om zo’n verzekering af te sluiten, en dat is de prijs. Om een inkomen te verzekeren voor het geval je niet meer kunt werken, betaal je jaarlijks een premie tussen de 8 en 16% van het verze- kerd inkomen. Slechts een op de drie zelfstan- digen is dan ook maar verzekerd. De rest, de grote meerderheid dus, gokt erop dat zij gezond blijft en de dekking niet nodig heeft. Als dit in werkelijkheid toch anders uitpakt, zijn de financiële gevolgen echter vaak groot. Zelfstandigen hebben, in tegenstelling tot werknemers, geen recht op een WIA-uitkering en belanden meteen in de bijstand. Is er veel vermogen of een werkende partner met een inkomen boven het mini- mumloon, dan hebben zij daar zelfs geen recht op. Iedere zelfstandige doet er daarom goed aan het risico van arbeidsongeschiktheid goed te laten doorrekenen. PREMIE AFTREKBAAR Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna AOV) wel degelijk betaalbaar kan zijn. Een AOV met een verzekerd bedrag van €40.000 en een relatief goede dekking is ‘al’ voor €2160 per jaar te krijgen. Deze premie geldt wel voor iemand met een ‘laag risicoberoep’. Bij een hoog risicoberoep betaal je in het gunstigste geval €5330 per jaar. De premie is fiscaal aftrekbaar, evenals de advieskosten en andere kosten die de tus- senpersoon in rekening brengt voor de verze- kering. Rekent de tussenpersoon jaarlijks kosten voor het ‘onderhoud’ van de polis (zie pagina 39), dan mag je die ook opvoeren als aftrekpost. Daar staat tegenover dat belasting wordt ingehouden op de uitkering. GOEDKOPE POLIS MET KANTTEKENINGEN In de tabel op pagina 36 is te zien dat de AOV van TAF het predicaat Beste koop bij onze test heeft gekregen. In vrijwel alle 900 doorgere- kende casussen kwam deze aanbieder als voordeligste uit de bus. Voor een looptijd van 23 jaar rekent TAF ten opzichte van andere aanbieders soms duizenden euro’s minder. Er zijn wel kanttekeningen te maken bij de polis van TAF. Het product wijkt op enkele punten af van andere AOV’s. Zo kijkt TAF bij het bepalen van de verzekerde som niet naar het inkomen, maar naar de vaste lasten, zoals huur, hypotheeklasten, de kosten van energie en verzekeringen. Het verzekerd bedrag per maand is maximaal het totaal van de vaste lasten, plus €750 voor overige uitgaven. Is het verzekerd bedrag hoger dan €2500, dan kijkt TAF ook naar het gemiddelde inkomen in de drie voorafgaande kalenderjaren. Er zit dus een duidelijke limiet aan het te verzekeren bedrag. Daarnaast vragen wij ons af hoe soepel TAF is als het op uitkeren aankomt. Als je binnen vijf jaar een beroep doet op de verze- kering, zal TAF controleren of de vaste lasten bij aanvang wel juist zijn opgegeven. Is dat niet het geval, dan gaat de uitkering omlaag. Het zou veel logischer zijn als TAF al bij het afsluiten van de AOV de vaste lasten contro- leert. Ook kent TAF meer uitsluitingen dan andere verzekeraars. Een aantal aandoenin- gen, al dan niet van psychische aard, wordt expliciet uitgesloten, bijvoorbeeld een chro- nisch vermoedheidssyndroom, whiplash en bekkeninstabiliteit. Als je een verzekering wenst met een eind- leeftijd van 65 of hoger en een beroep hebt dat in de hoogste risicoklasse valt (bijvoorbeeld kapper), kun je niet bij TAF terecht. Goed om te weten is ook dat de aanbieder het risico bij een andere verzekeraar heeft ondergebracht: Quantum Leben uit Liechtenstein. Bij een kleine verzekeraar loop je meer kans dat niet meer aan de verplichtingen kan worden vol- daan dan bij een gerenommeerde, grote ver- zekeraar. Wie de AOV van TAF een te groot risico vindt, kan kiezen voor een andere prijsvechter. Vooral Allianz scoort ook goed qua prijs; zie de tabel, pagina 36. Bij alle verzeke- raars is het mogelijk de premie te drukken door een aantal keuzes te maken. Hieronder de mogelijkheden op een rij. SCHUIVEN MET DE DEKKING Bij de meeste verzekeraars kun je een uitke- ring van maximaal 80% van het inkomen ver- zekeren. Maar misschien heeft u zo veel niet nodig. Voor een lager verzekerd bedrag betaalt u evenredig minder premie. Soms is ook het mogelijk de uitkering te koppelen aan het per- centage arbeidsongeschiktheid. De Achmea W De hoge premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering schrikt menigeen af. Met een aantal slimme keuzes valt daar een mouw aan te passen. Het risico van niet meer Tekst Jan Klinckenberg NIET VERZEKEREN IS GOKKEN MET JE GEZONDHEID

Embed Size (px)

Transcript of TAF Beste Koop Consumentenbond 2013

Page 1: TAF Beste Koop Consumentenbond 2013

34 Geldgids juli/augustus 2013

DOSSIER Verzekerd van inkomen p34-39

ie eigen baas is, bijvoorbeeld zzp’er of directeur-grootaandeelhouder, kan eigenlijk niet zonder een

arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is een vrijwillige verzekering die het risico dekt van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er is echter één grote hindernis wat velen weerhoudt om zo’n verzekering af te sluiten, en dat is de prijs. Om een inkomen te verzekeren voor het geval je niet meer kunt werken, betaal je jaarlijks een premie tussen de 8 en 16% van het verze-kerd inkomen. Slechts een op de drie zelfstan-digen is dan ook maar verzekerd.

De rest, de grote meerderheid dus, gokt erop dat zij gezond blijft en de dekking niet nodig heeft. Als dit in werkelijkheid toch anders uitpakt, zijn de fi nanciële gevolgen echter vaak groot. Zelfstandigen hebben, in tegenstelling tot werknemers, geen recht op een WIA-uitkering en belanden meteen in de bijstand. Is er veel vermogen of een werkende partner met een inkomen boven het mini-mumloon, dan hebben zij daar zelfs geen recht op. Iedere zelfstandige doet er daarom goed aan het risico van arbeidsongeschiktheid goed te laten doorrekenen.

PREMIE AFTREKBAARUit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna AOV) wel degelijk betaalbaar kan zijn. Een AOV met een verzekerd bedrag van €40.000 en een relatief goede dekking is ‘al’ voor €2160 per jaar te krijgen. Deze premie geldt wel voor iemand met een ‘laag risicoberoep’. Bij een hoog risicoberoep betaal je in het gunstigste geval €5330 per jaar.

De premie is fi scaal aftrekbaar, evenals de advieskosten en andere kosten die de tus-senpersoon in rekening brengt voor de verze-

kering. Rekent de tussenpersoon jaarlijks kosten voor het ‘onderhoud’ van de polis (zie pagina 39), dan mag je die ook opvoeren als aftrekpost. Daar staat tegenover dat belasting wordt ingehouden op de uitkering.

GOEDKOPE POLIS MET KANTTEKENINGENIn de tabel op pagina 36 is te zien dat de AOV van TAF het predicaat Beste koop bij onze test heeft gekregen. In vrijwel alle 900 doorgere-kende casussen kwam deze aanbieder als voordeligste uit de bus. Voor een looptijd van 23 jaar rekent TAF ten opzichte van andere aanbieders soms duizenden euro’s minder.

Er zijn wel kanttekeningen te maken bij de polis van TAF. Het product wijkt op enkele punten af van andere AOV’s. Zo kijkt TAF bij het bepalen van de verzekerde som niet naar het inkomen, maar naar de vaste lasten, zoals huur, hypotheeklasten, de kosten van energie en verzekeringen. Het verzekerd bedrag per

maand is maximaal het totaal van de vaste lasten, plus €750 voor overige uitgaven. Is het verzekerd bedrag hoger dan €2500, dan kijkt TAF ook naar het gemiddelde inkomen in de drie voorafgaande kalenderjaren. Er zit dus een duidelijke limiet aan het te verzekeren bedrag.

Daarnaast vragen wij ons af hoe soepel TAF is als het op uitkeren aankomt. Als je binnen vijf jaar een beroep doet op de verze-kering, zal TAF controleren of de vaste lasten bij aanvang wel juist zijn opgegeven. Is dat

niet het geval, dan gaat de uitkering omlaag. Het zou veel logischer zijn als TAF al bij het afsluiten van de AOV de vaste lasten contro-leert. Ook kent TAF meer uitsluitingen dan andere verzekeraars. Een aantal aandoenin-gen, al dan niet van psychische aard, wordt expliciet uitgesloten, bijvoorbeeld een chro-nisch vermoedheidssyndroom, whiplash en bekkeninstabiliteit.

Als je een verzekering wenst met een eind-leeftijd van 65 of hoger en een beroep hebt dat in de hoogste risicoklasse valt (bijvoorbeeld kapper), kun je niet bij TAF terecht. Goed om te weten is ook dat de aanbieder het risico bij een andere verzekeraar heeft ondergebracht: Quantum Leben uit Liechtenstein. Bij een kleine verzekeraar loop je meer kans dat niet meer aan de verplichtingen kan worden vol-daan dan bij een gerenommeerde, grote ver-zekeraar.

Wie de AOV van TAF een te groot risico vindt, kan kiezen voor een andere prijsvechter. Vooral Allianz scoort ook goed qua prijs; zie de tabel, pagina 36.

Bij alle verzeke-raars is het mogelijk de premie te drukken door een aantal keuzes te maken. Hieronder de mogelijkheden op een rij.

SCHUIVEN MET DE DEKKINGBij de meeste verzekeraars kun je een uitke-ring van maximaal 80% van het inkomen ver-zekeren. Maar misschien heeft u zo veel niet nodig. Voor een lager verzekerd bedrag betaalt u evenredig minder premie. Soms is ook het mogelijk de uitkering te koppelen aan het per-centage arbeidsongeschiktheid. De Achmea

W

De hoge premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

schrikt menigeen af. Met een aantal slimme keuzes valt daar

een mouw aan te passen.

Het risico van niet meer k

Tekst Jan Klinckenberg

NIET VERZEKEREN IS GOKKEN

MET JE GEZONDHEID

GG1305_P34-39_AOV.indd 34GG1305_P34-39_AOV.indd 34 26-06-13 14:4926-06-13 14:49

Page 2: TAF Beste Koop Consumentenbond 2013

Geldgids juli/augustus 2013 35

TEST Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Groep (Avéro, Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis) bijvoorbeeld heeft dit keuze-systeem. Klaverblad heeft zelfs alleen deze koppelmogelijkheid. Voor de prijs zal het keu-zesysteem overigens niet veel uitmaken.

Wie eerder wil stoppen met werken, kan kiezen voor een eindleeftijd van bijvoorbeeld 60 in plaats van 65. Dat scheelt gemiddeld 28% aan premie. Eerder stoppen is niet voor ieder-een weggelegd. In dat geval is het soms moge-

lijk de verzekering te laten lopen tot bijvoor-beeld 67 jaar. Dit maakt de verzekering natuurlijk wel weer duurder. Bij ongeveer de helft van de verzekeraars stopt de uitkering automatisch bij 65 jaar.

Bij de meeste aanbieders is de kortste wacht-termijn 30 dagen. De eerste uitkering wordt dan uitbetaald na 30 dagen arbeidsongeschiktheid. Neemt u het eerste jaar zelf voor uw rekening, dan bespaart u gemiddeld 22% op de premie.

Standaard begint de uitkering bij 25% arbeidsongeschiktheid. Kiest u voor een drempel van 80%, dan levert dat een korting op van 30 tot 40%. Het is wel de vraag of dit verstandig is: u krijgt dan alleen een uitke-ring als u helemaal niet meer kunt werken.

De meeste verzekeraars gaan uit van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Een chirurg die zijn wijsvinger verliest, is in dat geval al volledig arbeidsongeschikt, omdat hij zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Hij krijgt dan een volledige uikering. Vaak is het ook mogelijk om te kiezen voor ‘passende arbeid’. Dat scheelt gemiddeld 10% aan premie. Een chi-rurg krijgt dan pas een uitkering als hij geen verzekeringsarts meer kan worden. Nationale-Nederlanden kent zelfs de mogelijkheid van ‘gangbare arbeid’, niet onze eerste keus. Hierbij wordt een chirurg zelfs niet arbeidsongeschikt verklaard als hij een herseninfarct heeft gehad. Hij kan immers nog altijd laaggeschoolde arbeid verrichten.

VRAAG MEERDERE OFFERTES AANVerzekeraars kijken bij het vaststellen van de premie naar het risico op arbeidsongeschiktheid dat het beroep met zich meebrengt. Meestal delen ze beroepen in vier risicoklassen in, waar-bij klasse 1 het goedkoopst is en klasse 4 het duurst. In de laagste klasse zitten zelfstandigen met een beroep als arts, advocaat en accountant. In klasse 2 tref je beroepen aan als winkelier en verslaggever. In klasse 3 zit de fysiotherapeut en de kleermaker. In de hoogste klasse zitten de fysiek zware beroepen als kapper, landbouwer en vrachtwagenchauffeur. Elke verzekeraar heeft zijn eigen indeling. Het komt voor dat de ene verzekeraar een beroep in klasse 1 indeelt en de andere in klasse 3. Vooral bij een risicovol-ler beroep is het daarom verstandig om meer-dere offertes op te vragen.

Risicoklasse 2 is gemiddeld 35% duurder dan klasse 1. In klasse 3 en 4 is het verschil ten opzichte van klasse 1 respectievelijk gemiddeld 70 en 112%. De opslagen verschillen per aanbieder. De Goudse is bijvoorbeeld rela-tief goedkoop voor klasse 1, maar relatief duur voor klasse 3. Voor Univé geldt juist het omgekeerde.

r kunnen werken

GG1305_P34-39_AOV.indd 35GG1305_P34-39_AOV.indd 35 26-06-13 14:4926-06-13 14:49

Page 3: TAF Beste Koop Consumentenbond 2013

36 Geldgids juli/augustus 2013

TEST ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERINGEN

Een aantal beroepen is niet of moeilijk verze-kerbaar. Denk hierbij aan een artiest, duiker, beroepssporter en een piloot. Ook zijn er beroepen waarvoor de maximumeindleeftijd 60 jaar is. Bij De Goudse en TAF geldt dit voor alle beroepen in risicoklasse 4.

BIJ AANVANG LAGERE LASTENHet is soms mogelijk de aanvangslasten te ver-lagen door een zogeheten combitarief. De premie loopt dan langzaam op en wordt bij het bereiken van een afgesproken leeftijd vastgezet. Dit tarief

is niet mogelijk bij TAF. Daar betaal je, afgezien van eventuele indexeringen, gedurende de hele looptijd dezelfde premie.

De Goudse en Generali kennen een zoge-heten starterskorting. Andere verzekeraars werken met aanvangskortingen. De verschil-lende kortingen lopen uiteen van 30% bij Aegon tot 90% bij Univé. Vaak wordt de kor-ting over drie jaar uitgesmeerd. Laat u niet het hoofd op hol brengen door dit soort voor-deeltjes. Het zijn pure lokkertjes, meer niet.

Het is wel verstandig te kiezen voor een

verzekering die waardevast is. Doet u dat niet, dan holt de infl atie de uitkering op termijn uit. Door de verzekering te indexeren maakt u hem waardevast. Dat kan via een vast percentage van 1, 2, 3 of 4%, maar ook door hem te koppe-len aan een CBS-indexcijfer. De mogelijkheden verschillen per aanbieder. De keuze voor een goede indexering kost wel weer meer geld. Een verzekering waarvan zowel de verzekerde som als de uitkering jaarlijks met 3% stijgt, is over de hele looptijd gezien ongeveer twee keer zo duur als een niet-geïndexeerde polis.

GOED OM TE WETEN_ Een aantal verzekeraars verlaagt de uitke-

ring als die hoger zou zijn dan 80% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar; zie de tabel. Zeker voor een zelfstan-dige is dit een reëel risico. Dit systeem heeft daarom niet onze voorkeur.

_ Een verzekeraar mag de verzekering nooit opzeggen omdat uw gezondheid achteruit is gegaan, ook niet op de contractvervaldatum.

_ Alleen ziekten die objectief medisch vast zijn te stellen, vallen onder de dekking. Dat zal een probleem opleveren bij bijvoorbeeld een whiplash, bekkeninstabiliteit, vermoeid-heids-, pijnsyndromen en fi bromyalgie.

_ De meeste verzekeraars splitsen de verzeke-ring in een rubriek A die voorziet in een uitkering gedurende het eerste jaar, en een rubriek B voor de jaren daarna. De verze-kerde som in het eerste jaar kan verschillen van die in de volgende jaren. De Goudse, Klaverblad, de Unim AOV van Reaal en TAF kennen dit onderscheid niet.

_ De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een medisch deskundige van de verzekeraar. Wij vinden het belangrijk dat de verzekerde het recht heeft om een contra-expertise te laten uitvoeren door een deskun-dige die hij zelf mag kiezen. Lang niet alle verzekeraars hebben dit recht in de polis-voorwaarden opgenomen; zie de tabel.

_ De Unim AOV van Reaal richt zich op zelfstan-digen met een beroep in de hoogste risico-klasse en op medische en paramedische beroe-pen. Binnen deze groep hanteert ze een fl inke premiedifferentiatie. Zo is een psycholoog in een van onze casussen 23% meer geld kwijt dan een orthodontist. De fysiotherapeut betaalt zelfs ruim twee keer zoveel als de orthodontist. Voor beroepsgroepen die Reaal UNIM gunstig inschaalt is ze een voordelige verzekeraar.

TAF GoedGezekerd AOV € 6,3 ja 65 nee €1211 nvtAllianz Absoluut AOV €€ 6,7 nee 67 nee €1543 €3454

Allianz Essentie AOV €€ 6,3 ja 67 nee €1543 €3454

Klaverblad Royaal AOV €€ 6,4 ja 67 nee €1718 €3224

Univé Risicoverminderaar 5 sterren €€ 6,8 ja 67 ja €1718 €3261

Reaal Unim AOV €€ 6,2 ja 65 ja nvt nvt

Reaal Ondernemers AOV €€ 6,7 ja 65 nee €1644 €3139

Delta Lloyd AOV Zelfst. Ondern. €€€ 7,0 nee 65 ja €1592 €3904

Allianz AOV €€€ 6,7 ja 67 nee €1661 €3724

Univé RV Vast Inkomen 5 sterren €€€ 7,0 nee 67 ja €1764 €3354

Generali AOV €€€ 6,5 ja 65 ja nvt nvt

Generali AOV Extra €€€ 7,0 ja 65 ja €1839 €3492

Centraal Beheer Achmea AOV €€€€ 7,5 nee 67 ja €1577 €4088

Zilveren Kruis Achmea Beter Af Top €€€€ 7,5 nee 67 ja €1577 €4088

Interpolis InkomensZekerPlan €€€€ 7,6 nee 67 ja €1577 €4088

De Amersfoortse AOV €€€€ 7,6 nee 67 ja €1709 €4047

De Goudse Ondernemers AOV €€€€ 7,1 nee 67 ja €1588 nvt

Aegon AOV variant 3 €€€€€ 7,6 nee 67 ja €1870 €4049

Generali AOV Exact €€€€€ 7,4 nee 65 ja €1972 €3750

Avéro Achmea AOV Compleet €€€€€ 7,7 nee 67 ja €1610 €4144

Nationale-Nederlanden Keuze AOV €€€€€ 7,2 nee 67 ja €2004 €4827Nationale-Nederlanden AOV €€€€€ 7,1 nee 67 ja €2004 €4827

Testo

ordeel

prijs

Testo

ordeel v

oorwaard

en

Toetsi

ng op inko

men

bij uitk

eren

Maximumein

dleeftijd

Contra-ex

pertise

mogelijk

Verzeke

raar &

product

Klasse 1

Klasse 4

Gemiddelde jaarpremie

__ Peildatum 22 mei. Gestorteerd op testoor-deel prijs, dat loopt van € (relatief voor-delig) tot €€€€€ (relatief duur). Movir is niet in het onderzoek meegenomen.

__ Testoordeel voorwaarden: loopt van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend).

__ Gedekt is beroepsarbeidsongeschiktheid. Het verzekerd jaarinkomen is €20.000 en de polis loopt van 42 tot 65 jaar. Voor de

uitkering geldt een wachttermijn van 30 dagen.

__ De verzekering Unim AOV van Reaal richt zich op beroepen met een laag risico en is niet mogelijk tegen een vaste premie. Generali AOV is niet mogelijk met crite-rium beroepsarbeidsongeschiktheid.

Bron: MoneyView, Consumentenbond

Beste koop

GG1305_P34-39_AOV.indd 36GG1305_P34-39_AOV.indd 36 26-06-13 14:4926-06-13 14:49