Surat Undangan Keg Kkg

29
DINAS P DAN K KABUPATEN BREBES CABANG DINAS KECAMATAN TONJONG Jln. Raya Tonjong, Tonjong, Brebes Kode Pos 52271 ================================================================== Nomor : 005 / 141 / 2007 Tonjong, 01 – 8- 2007 H a l : Undangan Yang Terhormat : .Kepala Sekolah Dasar se- Cabang Dinas P dan K Kec. Tonjong Dimohon kepada Bapak / Ibu Kepala Sekolah Untuk menugaskan guru yang namanya tersebut di bawah ini: 1. ……………………………………. 2. ……………………………………. 3. ……………………………………. 4. ……………………………………. 5. ……………………………………. Guna menghadiri pelaksanaan rapat penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2007 / 2008 dengan ketentuan sebagai berikut : Hari / tanggal : Kamis, 2 Agustus 2007 Waktu : Pukul 12.00 s.d selesai Tempat : Aula PKG Kecamatan Tonjong Catatan : - Mengingat pentingnya acara harap datang tepat waktu Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tonjong Untuk SD :

Transcript of Surat Undangan Keg Kkg

Page 1: Surat Undangan Keg Kkg

DINAS P DAN K KABUPATEN BREBES

CABANG DINAS KECAMATAN TONJONGJln. Raya Tonjong, Tonjong, Brebes Kode Pos 52271

==================================================================

Nomor : 005 / 141 / 2007 Tonjong, 01 – 8- 2007

H a l : Undangan

Yang Terhormat :.Kepala Sekolah Dasar se- Cabang Dinas P dan K Kec. Tonjong

Dimohon kepada Bapak / Ibu Kepala Sekolah Untuk menugaskan guru yang namanya tersebut di bawah ini:

1. …………………………………….2. …………………………………….3. …………………………………….4. …………………………………….5. …………………………………….

Guna menghadiri pelaksanaan rapat penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tahun 2007 / 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari / tanggal : Kamis, 2 Agustus 2007Waktu : Pukul 12.00 s.d selesaiTempat : Aula PKG Kecamatan TonjongCatatan : - Mengingat pentingnya acara harap datang tepat waktu

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tonjong

Drs. H.Y. Suparno NIP 130371409

Untuk SD :

Page 2: Surat Undangan Keg Kkg

PENGURUS KKG “ GUGUS MELATI “DAERAH BINAAN II

CABANG DINAS P DAN K KECAMATAN TONJONGSekretariat : SDN Linggapura 01, Tonjong, Brebes Kode Pos 52271 Tlp. (2089)4311562

=========================================================

Nomor : 805 / 16 / Ggs M / 2006 Linggapura, 25 Nov. 2006H a l : Undangan

KepadaYang Terhormat :1. Pengawas Sekolah TK / SD / SDLB Dabin II Kec.Tonjong2. Kepala SD se- Gugus Melati Dabin II3. Ketua PKG Kec.Tonjong4. Pengurus KKKS Dabin II___________________________________Untuk Sdr :___________________________________

Mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Sdr pada rapat evaluasi Lomba Gugus besuk pada :

Hari / tanggal : Senin , 27 November 2006Waktu : Pukul 10.00 WIBTempat : SDN Linggapura 01

Atas perhatian, dan dapatnya Bapak / Ibu / Sdr. berkenan hadir kami ucapkan terima kasih.

Pengurus KKG Gugus Melati Dabin IICabang Dinas P dan K Kecamatan Tonjong

Ketua Sekretaris

Subadi, A.Ma.Pd. Aniyatun R., A.Ma.PdNIP 130359942 NIP 130842768

Page 3: Surat Undangan Keg Kkg

CABANG DINAS P DAN K KECAMATAN TONJONGSEKOLAH DASAR NEGERI LINGGAPURA 01

Jln. Porli Jln Porlit Linggapura , Tonjong , Brebes 52271 Tlp. ( 0289 ) 4311562Terakreditasi B

======================================================================Nomor : 423.7 / 81 / 2007Lamp. : -Hal : Undangan

Kepada Yang terhormat 1. Kepala Desa Linggapura 2. Segenap Wali Murid Kelas VI SD Negeri Linggapura 01 3. Se Pengurus Komite SD Linggapura 01 4. Kepala SDN Linggapura 02

Mengharap dengan sangat atas kehadiran segenap wali murid Kelas VI besuk pada :

1. Hari / tanggal : Kamis , 21 Juni 20072. Waktu : Pukul 09.00 WIB3. Tempat : SDN Linggapura 014. Acara : Perpisahan Murid Kelas VI

Mengingat pentingnya acara tersebut kami mohon Bapak/Ibu / Sdr. dapat hadir tepat pada waktunya.Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Linggapura, 20 Juni 2007 Kepala SDN Linggapura 01

SUBADI, A.Ma.Pd. NIP 130359942

Tembusan Yth. :1. Pengawas Sekolah TK,SD,SDLB Dabin II2. Arsip

CatatanNomor 1 dimohon kehadirannya !

Page 4: Surat Undangan Keg Kkg

PENGURUS KKG “ GUGUS MELATI “DAERAH BINAAN II

CABANG DINAS P DAN K KECAMATAN TONJONGSekretariat : SDN Linggapura 01, Tonjong, Brebes Kode Pos 52271 Tlp. (2089)4311562

=========================================================Nomor : 005 / 16 / Ggs M / 2006 Linggapura, 30 Nov. 2006H a l : Undangan

Kepada Yth. Kepala SD dan segenap anggota Se-gugus Melati Dabin II Untuk : ……………………………….

Dengan Hormat,

Mengharap atas kehadiran saudara pada pelaksanaan KKG yang dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Sabtu, 2 Desember 2006-11-29Waktu : Pukul 10.00 WibTempat : SDNegeri Negarayu 02Materi / : Bahasa Daerah Pemandu : Bapak Ngatman, A. Ma. PdCatatan : Semua Pemandu harap membawa Resitasi

Sesuai dengan jadwal yang ada pada Program ( semester Ganjil )

Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Pengurus Gugus Melati Dabin IIKetua Sekretaris

S U B A D I, A. Ma. Pd ANIYATUN R, A. Ma. PdNIP. 130359942 NIP. 130842768

Tembusan:

1. Pengawas TK / SD Dabin II ( dimohon kehadirannya )2. Ketua Dabin II ( untuk diketahui )

Page 5: Surat Undangan Keg Kkg

PENGURUS KKG “ GUGUS MELATI “CABANG DINAS P DAN K KECAMATAN TONJONG

Alamat : Jln. Porlit , Linggapura , Tonjong, Brebes Kode Pos 52271, Tlp. (0289) 4311562

No. : 005 / 8 / 2007Lamp : -Hal : U n d a n g a n

KepadaYth. Se Kepala Sekolah DasarSe – Gugus SD Desa Linggapura_________________________________Untuk SD : ……………………………._________________________________

Dengan HormatMengharap atas kehadiran saudara, pada pertemuan Kepala Sekolah Dasar

Se Gugus SD Desa Linggapura, besok pada :

Hari : SabtuTanggal : 24 Februari 2007Waktu : Pukul 10.00 WIBTempat : SDN Linggapura 01Acara : Pertemuan KKKS Gugus Melati.

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami harap Sdr. Dapat hadir tepat pada waktunya .Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Linggapura, 22 Februari 2007 Ketua Gugus SDN Lingapura

S U B A D I, A.Ma.PdNIP. 130359942

Tembusan:1.Pengawas Sekolah TK / SD/ SDLB Dabin II ( dimohon kehadirannya )2.Ketua Dabin II ( untuk diketahui )

Page 6: Surat Undangan Keg Kkg

DEWAN PIMPINAN CABANG PENGAJIAN “ AL-HIDAYAH “

KECAMATAN TONJONGAlamat : Jln. Raya Tonjong, Tonjong, Brebes ( 52271 )

No : 09 / Al hid.C / 2007 Lamp. : - Hal : Undangan

Kepada Yth. : 1. Se – Pengurus/ Anggota Pengajian “ Al Hidayah “ Cab. Tonjong 2. Se- Pengurus / Anggota Pengajian “Al-Hidayah”Ranting Se-Kec.

Tonjong

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Mengharap kehadiran Ibu – ibu pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Minggu, 2 September 2007

Waktu : Pukul 14.00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Tachya ( Sebelah Timur SDN Pepedan )

Acara / Keperluan : - Pengajian rutin - Arisan

Catatan : Masing-masing ranting mengikut sertakan 3 orang wakil dari pengurus.

Mengingat pentingnya acara tersebut , kami harap Ibu-ibu dapat hadir tepat pada waktunya.Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Tonjong, 30 Agustus 2007 Dewan Pimpinan pengajian “ Al-Hidayah “ Cabang Tonjong

Ketua Sekretaris

Ny.Nurjanah Sukarno Ny. Siti Mastati,S.Pd

Tembusan di kirim :1. Yth Penasehat Pengajian Al-Hidayah Cabang Tonjong ( mohon kehadirannya )2. Arsip.

Page 7: Surat Undangan Keg Kkg

CABANG DINAS P DAN K KECAMATAN TONJONG

SD NEGERI LINGGAPURA 01Jl.Porlit Linggapura No.Tlp.(0289) 4311562

Nomor : 421.2 / 01 / 2008

Lampiran : -

Hal : Undangan

Kepada Yth. ………………….

Di Tempat

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Mengharap kehadiran seluruh anak kelas VI pada :

Hari / Tanggal : Minggu , 13 Januari 2008

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : SD N Linggapura 01

Acara : Les Rutin untuk persiapan ujian

Catatan : Semua anak wajib mengikuti les

Demikian informasi yang dapat Bapak / Ibu guru sampaikan, kami harap datang

tepat pada waktunya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Linggapura,12 Januari 2008

Kepala Sekolah

Subadi,A.Ma.Pd

NIP.130359942

Page 8: Surat Undangan Keg Kkg

1. Yth. Penasehat Pengajian Al Hidayah Cabang Tonjong (

1. Yth. Penasehat Pengajian Al-Hidayah2. Arsip

Page 9: Surat Undangan Keg Kkg

1.2.

Page 10: Surat Undangan Keg Kkg

PENGURUS PAGUYUBAN KELUARGA HANDAYANI CABANG DINAS P DAN K KECAMATAN TONJONG

Alamat : Jln. Raya Tonjong, Tonjong, Brebes ( 52271 )

No : 02 / PKH/ IV / 2007 Lamp. : Hal : Undangan

Kepada Yth. : 1. Se – Pengurus Paguyuban keluarga Handayani Cabang Dinas P dan K Kec. Tonjong

Untuk :

Assalamu’alaikum Wr.Wb.Mengharap kehadiran Ibu – ibu Pengurus pada pertemuan yang

akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Jum’at , 13 April 2007

Waktu : Pukul 09.00 s.d selesai

Tempat : SDN Tonjong 04

Acara : Musyawarah Kegiatan Anggota bulan April 2007

Mengingat pentingnya acara tersebut , kami harap saudara dapat hadir tepat pada waktunya

Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Tonjong, 9 April 2007Pengurus Paguyuban Keluarga Handayani

Cabang Dinas P dan K Kec. TonjongKetua Sekretaris

Nyanyen Siti Mastati, S.Pd.

Page 11: Surat Undangan Keg Kkg
Page 12: Surat Undangan Keg Kkg
Page 13: Surat Undangan Keg Kkg
Page 14: Surat Undangan Keg Kkg
Page 15: Surat Undangan Keg Kkg
Page 16: Surat Undangan Keg Kkg
Page 17: Surat Undangan Keg Kkg
Page 18: Surat Undangan Keg Kkg
Page 19: Surat Undangan Keg Kkg
Page 20: Surat Undangan Keg Kkg
Page 21: Surat Undangan Keg Kkg
Page 22: Surat Undangan Keg Kkg
Page 23: Surat Undangan Keg Kkg
Page 24: Surat Undangan Keg Kkg