Studiegebied Gezondheidszorg

of 30 /30
Studiegebied Gezondheidszorg Onze onderwijsvisie

Embed Size (px)

description

Studiegebied Gezondheidszorg. Onze onderwijsvisie. Dit streven we na:. Competenties > we streven na dat studenten kennis , vaardigheden en attitudes gradueel ontwikkelen en die geïntegreerd beheersen in een steeds complexer wordende context . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Studiegebied Gezondheidszorg

Page 1: Studiegebied Gezondheidszorg

Studiegebied Gezondheidszorg

Onze onderwijsvisie

Page 2: Studiegebied Gezondheidszorg

Dit streven we na:

• Competenties > we streven na dat studenten kennis, vaardigheden en attitudes gradueel ontwikkelen en die geïntegreerd beheersen in een steeds complexer wordende context.

Page 3: Studiegebied Gezondheidszorg

• Humane wetenschappen• Biomedische wetenschappen• Gezondheidszorgorganisatie• Wetenschappelijke vorming

• Beroepsspecifieke wetenschappen (theorie)

• Geïntegreerd vaardigheidsonderwijs• Professionele ontwikkeling- Werkveldervaring (stages)- Persoonlijk OntwikkelingsPlan- Internationale module

DomeinspecifiekeCompetenties

HUB en Algemene Competenties

Ondersteunende wetenschappen (+/- 70 studiepunten)

Beroepsspecifiek (+/- 110 studiepunten)

Page 4: Studiegebied Gezondheidszorg

Ergo

Page 5: Studiegebied Gezondheidszorg

Hoe willen we dit bereiken?• Via zelfsturend leren, waarbij

studenten gradueel zichzelf meer gaan sturen en de sturing door docenten afneemt.

• Via ervaringsleren waarbij studenten onmiddellijk de kennis en de vaardigheden in een reële context kunnen plaatsen. Projectwerking en werkveldervaring staan hier centraal.

Page 6: Studiegebied Gezondheidszorg

VOP DOTZOEF

POP

BWC

Gradueel opgebouwd zelfsturend leren

Studenten werken opdrachten uit tijdens

de lessen. Er is nog sturing, maar op

vraag van de studenten zelf.

(Begeleid Werk College)Studenten werken thuis of tijdens vrije momenten aan

taken. Ze kunnen nog beperkte feedback krijgen alvorens ze het

eindproduct indienen. (Docent Onafhankelijke Taak)

Studenten bereiden inhouden voor alvorens ze naar de les komen. Zo zijn ze actiever betrokken bij de les. (Voorbereidings OPdracht)

De nodige beroepsvaardigheden moeten onberispelijk beheerst worden. Na een aanleerfase, oefenen

studenten zelfstandig hun vaardigheden in de skillslabs

(Zelfstandig OEFenen)In het Persoonlijk

OntwikkelingsPlan geven studenten zelf aan hoe ze de competenties die ze moeten

beheersen ontwikkelen. Zelfreflectie en actie staan hier

centraal.

Page 7: Studiegebied Gezondheidszorg

Wegwijs in Gezondheidszorg:Bij de start van het academiejaar wordt je letterlijk wegwijs gemaakt in de wereld van

de Gezondheidszorg. Bezoeken aan organisaties en getuigenissen maken dit

concreet

VOP

DOTZOEF

POP

BWC

Projecten

Ervaringsleren: projectonderwijs

Sociale Vaardigheden:Tijdens de SOVA-dagen neem je je sociale

vaardigheden onder de loep. Je staat uitgebreid stil bij je eigen sterke en minder sterke punten: hoe kan je die uitspelen of

verbeteren?

Ervaring Met Beperkingen:Tijdens deze dagen maak je kennis met

personen met beperkingen, stoornissen en handicaps. Via getuigenissen en

gezamenlijke activiteiten leer je wat het betekent om met beperkingen te leven. Via simulatieoefeningen ervaar je even hoe het

aanvoelt om visueel beperkt te zijn.

Multicultureel en Internationaal Project:

Een veranderende wereld vraagt om aangepaste gezondheidszorg. Het is

belangrijk dat je leert omgaan met een divers publiek. Niet evident, maar wel een leerrijk

proces. Je krijgt dan ook heel wat informatie over de mogelijkheden

om internationale ervaring op te doen.

Future Wise:Tijdens deze dag krijg je heel wat informatie

om je nog beter voor te bereiden op jeprofessionele start.

InterProfessioneel Opleidings-project:

Op basis van een casus stellen studenten uit de vier opleidingen van het studiegebied

Gezondheidszorg in een overleg een zorgplan op. Daarna ga je in discussie over

stellingen die te maken hebben met communicatie, beroepsgeheim, overleg met

oversten, …

Page 8: Studiegebied Gezondheidszorg
Page 9: Studiegebied Gezondheidszorg

MB

Page 10: Studiegebied Gezondheidszorg

Wat wordt er getoetst en hoe?

Kennis blijven we belangrijk vinden. Je blijft die nodig hebben als achtergrond.

Toetsing gebeurt via multiple choice, redeneervragen, puur kennisvragen

Vaardigheden zijn de skills die je goed onder de knie moet hebben om het werkveld in te stappen.

Praktijktoetsen in het skillslab gaan na of je ze voldoende beheerst.

Sociale vaardigheden toetsen we via rollenspel en opdrachten.

Eigen ontwikkelproces is durven stilstaan bij hoe je als zorgverlener ontwikkelt, is je bewust worden van welke beroepsattitude je hebt.

Via acties die je zelf onderneemt, reflecties laat je dit zien.

Page 11: Studiegebied Gezondheidszorg

WIG

• Wegwijs in Gezondheidszorg• OOD: gezondheidszorgorganisatie

– 20 uur hoorcollege en opdracht– Grote groepen (tussen 90-150 studenten)– Zuiver kennisoverdracht– Specifieke van opleiding wordt weinig of niet

benadrukt

Page 12: Studiegebied Gezondheidszorg

WIG

• Doel: studenten vanaf de start van hun opleiding in contact brengen met gezondheidszorg enTerranova.

Page 13: Studiegebied Gezondheidszorg

WIG

• Projectdag• Combinatie algemene info en

opleidingsspecifieke info• Verplichte activiteit

Page 14: Studiegebied Gezondheidszorg

WIG

• Ood gezondheidszorgorganisatie tastbaar en concreet maken

• Uren hoorcollege reduceren

Page 15: Studiegebied Gezondheidszorg

Programma WIG 2011

• I:\My Documents\gzhzorgorg 2010-2011\programma wig pz en qz 2011-2012.docx

Page 16: Studiegebied Gezondheidszorg

WIG

• Studenten maken direct kennis met aantal spelers gezondheidszorg

• Begin van academiejaar om hier echt de nadruk op te leggen!

• Kennismaking organisaties specifiek voor gezondheid en Brussel

Page 17: Studiegebied Gezondheidszorg

• Deel wordt ingevuld door ood verantwoordelijke gezondheidszorgorganisatie

• Ander deel per opleiding

Page 18: Studiegebied Gezondheidszorg
Page 19: Studiegebied Gezondheidszorg
Page 20: Studiegebied Gezondheidszorg

BOA

• Voor aanpassing curriculum– Ood recht– Beroepsuitoefening– Informatica– ....

Page 21: Studiegebied Gezondheidszorg

BOA

• Sinds 2010-2011• 1 groot OOD per opleiding:• Beroepsorganisatorische aspecten

Page 22: Studiegebied Gezondheidszorg

BOA

• Gemeenschappelijk:– Recht– Gezondheidsinformatica– Teamcommunicatie en sociale vaardigheden

Page 23: Studiegebied Gezondheidszorg

BOA

• Uniek:– Dit OOD wordt geconcentreerd op laatste 2

weken einde 1e semester– Doel?

Page 24: Studiegebied Gezondheidszorg

BOA

• Aantal studiepunten: 5• Gemeenschappelijke stam voor alle

opleidingen studiegebied gezondheidszorg HUB

• Deel individueel

Page 25: Studiegebied Gezondheidszorg

BOA

• Recht:– In grote groep: 3e opleidingsfase medische

beeldvorming en optiek en optometrie en groep verpleegkunde en ergotherapie:• Bronnen medisch recht• Beroepsgeheim• Aansprakelijkheid• Patiëntenrechten• Valsheid in geschrifte

Page 26: Studiegebied Gezondheidszorg

BOA

• Specifiek deel opleiding verpleegkunde– Recht:

• Euthanasiewetgeving• Abortuswetgeving

– Beroepsuitoefening• Herhaling ABC• Trends in verpleegkunde...

Page 27: Studiegebied Gezondheidszorg

BOA

• Afsluiten BOA is het IPO project• Interprofessioneel opleiden

Page 28: Studiegebied Gezondheidszorg

BOA

• Dagindeling ipo

• TAKENLIJST docenten IPO-dag.doc

• Infofolder studenten.docx

Page 29: Studiegebied Gezondheidszorg

• Opleidingsoverkoepelende activiteiten– Enorme meerwaarde – Tastbaar maken linken tussen opleidingen– Enthousiasme studenten en docenten– Kostprijs en personeelsinzet

Page 30: Studiegebied Gezondheidszorg

Student brengt zelf Zuurstof in zijn opleiding