Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

of 28 /28
Geestelijke gezondheidszorg Forensische geestelijke gezondheidszorg Zorg voor ouderen

Embed Size (px)

description

Algemene folder over Lentis, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, forensische psychiatrie en ouderenzorg

Transcript of Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Page 1: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Geestelijke gezondheidszorgForensische geestelijke gezondheidszorgZorg voor ouderen

Page 2: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

De missie van Lentis

Als professionals in de zorg, werken we met ziel en zakelijkheid samen met de cliënt of patiënt en staan voor betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Vanuit onze compassie voor ‘De mens en zijn verhaal’ willen we het welbevinden van onze cliënten en patiënten verbeteren. We doen dat door het versterken van hun autonomie, het vergroten van hun persoonlijk functioneren en maatschappelijk participeren, alsook door het optimaliseren van hun kwaliteit van leven en door het verlichten van hun lijden. We zijn gedreven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en inhoudelijke deskundigheid. We onderscheiden ons door vooruitzien, grenzen verleggen en initiatieven te ontplooien om de zorg waarvoor we staan te vernieuwen en te verbeteren.We zijn toonaangevend in:

» de kwaliteit van onze dienstverlening, » het effect van onze behandelingen, » de efficiency van onze bedrijfsprocessen.

We zijn een eersteklas werkgever en bieden onze medewerkers een uitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. We geven medewerkers ruimte voor ondernemerschap en spreken ze aan op het resultaat van hun handelen.

Page 3: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Inhoud

» Zorg die er toe doet » Linis, geestelijke gezondheidszorg » Jonx, jeugd geestelijke gezondheidszorg en autisme behandeling

& begeleiding » Dignis, zorg voor ouderen » Welnis, waaronder PsyQ, preventieve en curatieve psychische en

psychiatrische zorg voor volwassenen » PsyQ, specialistische zorg » Forint, forensische GGz en intensieve psychiatrie » Onze wortels » Deskundig, betrouwbaar en betrokken » Wat wij onze klanten beloven » Wat wij familie van onze klanten beloven » Lentis Aanmeldservice en Crisisdienst » Lentis Informatieservice » U vindt Lentis in… » En onze PsyQ vestigingen in…

Page 4: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg
Page 5: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Zorg die er toe doet

Mensen kunnen met hun verhaal bij ons terecht. Een oudere vraagt andere zorg dan een kind. En iemand met ernstige psychiatrische problemen vraagt andere zorg dan iemand met zingevingsvragen. Wij willen hen zorg leveren die er toe doet.

Om recht te doen aan de vraag van onze patiënten hebben we de volgende onderdelen:

» Linis, geestelijke gezondheidszorg » Jonx, jeugd geestelijke gezondheidszorg en autisme

behandeling & begeleiding » Dignis, zorg voor ouderen » Welnis, waaronder PsyQ, preventieve en curatieve psychische

en psychiatrische zorg voor volwassenen » Forint, forensische ggz en intensieve psychiatrie

Page 6: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Linis, geestelijke gezondheidszorg

Linis ondersteunt mensen van 18 tot 65 jaar die:

» door hun psychiatrische problemen in het dagelijks leven op verschillende gebieden moeilijkheden ervaren,

» die door psychiatrische problemen een klinische opname nodig hebben.

Linis bie dt

» Advies, diagnostiek, behandeling en begeleiding, gericht op herstel en maatschappelijk functioneren.

» Langdurige zorg, arbeid en dagbesteding en wonen in een beschutte en tolerante omgeving.

Ve stig ing en in

Zuidlaren, Delfzijl, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Winschoten en Veendam, Scheemda en Uithuizen.

U kunt Linis bereiken via telefoonnummer 088 114 30 00.Maar u kunt ons ook bereiken via de u bekende lokale telefoon- en de postbusnummers!

www.linis.nl

Postadre s

Linis Postbus 1289470 AC Zuidlaren

Linis, geestelijke gezondheidszorg

Page 7: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Als professionals in zorg, werken we met ziel

en zakelijkheid samen met de cliënt of patiënt

en staan voor betrokken, beschikbaar en

betrouwbaar.

Linis, geestelijke gezondheidszorg

Linis, geestelijke gezondheidszorg

Page 8: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Jonx is er voor kinderen, jongeren, ouders het gezin en de school.

Jonx helpt kinderen en jongeren, die: » druk zijn, niet stil kunnen zitten, » vaak boos of agressief zijn, » zich trager ontwikkelen op school of in het leven, » zich angstig voelen, » niet weerbaar genoeg zijn, » zich vaak somber voelen, » problemen hebben in het contact en de communicatie, » moeilijk vrienden krijgen of houden, » problemen hebben in de zindelijkheid, » een specifieke handicap als autisme hebben, om zich optimaal

te ontwikkelen.

Jonx , jeugd geestel ijke gezondheidszorg en autisme behandeling & begeleiding

J on x bie dt

Adviezen, diagnostiek, behandeling en begeleiding, in een van onze vestigingen, thuis en op school. Jonx biedt ook gespecialiseerde hulp aan mensen met autisme spectrum problematiek voor alle leeftijden en van alle intelligentieniveaus.

Ve stig ing en in

Delfzijl, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Winschoten en Veendam, Leeuwarden en Drachten.

U kunt Jonx bereiken via telefoonnummer 088 114 20 00.Maar u kunt ons ook bereiken via de lokale telefoon- en de postbusnummers!

www.jonx.nl

Postadre s

Jonx Postbus 1289470 AC Zuidlaren

Jonx, jeugd geestelijke gezondheidszorg

Page 9: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Jonx , jeugd geestel ijke gezondheidszorg en autisme behandeling & begeleiding

Jonx, jeugd geestelijke gezondheidszorg

Page 10: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Ve stig ing en in

Annen, Eelde, Groningen, Norg, Winschoten, Delfzijl, Haren, Stadskanaal en Zuidlaren.

U kunt Dignis bereiken via telefoonnummer 088 114 65 65.

Maar u kunt ons ook bereiken via de u bekende lokale telefoon- en postbusnummers!

www.dignis.nl

Postadre s

DignisPostbus 80899702 KB Groningen

Dignis, Zorg voor ouderen

Dignis biedt in een veranderend maatschappelijk landschap binnen een grote organisatie kleinschalige, kwalitatief goede behandeling en zorg aan patiënten, bewoners en cliënten. Zij hebben de regie over hun eigen leven om maximaal zelfstandig te kunnen zijn.

W ij ondersteunen en behandelen mensen, die:

» problemen en vragen hebben die te maken hebben met het ouder worden,

» psychiatrische, somatische of psychogeriatrische problemen hebben, die ontstaan bij of als gevolg van het ouder worden of een niet aangeboren hersenletsel.

D ig nis is g e org anise erd in v ier e enhe den:

» Wonen en Zorg voor ouderen » Ouderenpsychiatrie » Team290 » Centrum voor Neuro Psychiatrie.

Dignis, zorg voor ouderen

Page 11: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Vanuit onze compassie voor ‘De mens en

zijn verhaal’ willen we het welbevinden van

onze cliënten en patiënten verbeteren.

Dignis, Zorg voor ouderen

Page 12: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Welnis, preventieve en curatieve psychische en psychiatrische zorg voor volwassenen

Persoonlijke en moderne hulp in de vorm van preventieve of specialistische zorg en behandeling bij psychische en psychiatrische problemen. Welnis is er voor volwassenen die zich gehinderd voelen in hun dagelijks leven door klachten, zoals:

» je angstig voelen, somber, gespannen of voortdurend moe zijn, » niet meer goed in staat zijn je gedachten te ordenen, keuzes te

maken of het leven te organiseren, » voortdurend vastlopen in relaties in eigen omgeving of in het

werk, » worstelen met het geven van betekenis aan het leven en met de

zin van het leven, » niet meer weten hoe het verder moet nadat je iemand hebt

verloren die dierbaar was, » lichamelijke klachten hebben zonder dat er een lichamelijke

oorzaak voor aan te wijzen is, » lijden aan (ernstige) posttraumatische stressstoornissen na

een ingrijpende gebeurtenis, » kampen met persoonlijkheidsstoornissen of eetstoornissen, » naast een van deze problemen ook kampen met een zintuiglijke

handicap.

W ij hel pen om s amen het f unc tioneren v an mensen met

kl achten of problemen te ver beteren do or:

» individueel, gezins-, of groepsaanbod, » persoonlijke gesprekken of via internet, » ambulante en intensieve vormen van hulp, » preventieprogramma’s.

Iedereen is uniek en deskundig over het eigen leven. Daarom maken we altijd samen de keuze voor de best passende behandeling.Wij staan garant voor een cliëntgerichte, respectvolle bejegening. Welnis werkt met moderne behandelmethoden die bewezen effectief zijn.

Ve stig ing en in Groningen, Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal. PsyQ maakt deel uit van Welnis.U kunt Welnis bereiken via telefoonnummer 088 114 70 00. Maar u kunt ons ook bereiken via de u bekende lokale telefoon- en postbusnummers!

www.welnis.nl

Postadre s

WelnisPostbus 869700 AB Groningen

Welnis, preventieve en curatieve psychische en psychiatrische zorg voor volwassenen

Page 13: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Welnis, preventieve en curatieve psychische en psychiatrische zorg voor volwassenen

Welnis, preventieve en curatieve psychische en psychiatrische zorg voor volwassenen

Wij verbeteren het welbevinden van onze cliënten en patiënten door

het versterken van hun autonomie, het vergroten van hun persoonlijk

functioneren en maat schappelijk participeren, alsook door het

optimaliseren van hun kwaliteit van leven en door het verlichten van

hun lijden.

Page 14: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

PsyQ, specialistische zorg

PsyQ biedt uitstekende, specialistische en toegankelijke hulp voor mensen met psychische problemen. Een optimistische aanpak wordt gecombineerd met aandacht voor persoonlijke wensen. Er zijn negen specialistische zorgprogramma’s:

» ADHD bij volwassenen, » angststoornissen, » depressie, » eetstoornissen & obesitas, » persoonlijkheidsproblematiek, » psychotrauma, » relatie & psyche, » seksuologie, » somatiek & psyche.

PsyQ is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de ggz-instellingen Parnassia Bavo Groep in de Randstad en omgeving, Lentis in Groningen en Mondriaan en RiaggZuid in Limburg.

Lentis heeft PsyQ-vestigingen in Groningen, Emmen, Enschede, Hilversum en Apeldoorn.

K ijk vo or me er infor matie op w w w.ps yq.nl

PsyQ , special istische zorg

Page 15: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

PsyQ, specialistische zorg

PsyQ , special istische zorg

Page 16: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Forint, forensische GGz en intensieve psychiatrie

Forint is er voor de groep kwetsbare mensen die:

» complexe en ernstige psychiatrische problemen hebben, » vaak in combinatie met verslavingsproblemen, » als gevolg daarvan grensoverschrijdend gedrag (dreigen te)

vertonen, » en daardoor in een aantal gevallen een delict hebben gepleegd, » en/of overlast geven en een bedreiging kunnen vormen voor

zichzelf, hun naaste omgeving en/of de samenleving.Zij komen bij Forint voor ambulante en klinische veilige behandeling en begeleiding.

Ve stig ing en in

Groningen en Zuidlaren.

U kunt Forint bereiken via telefoonnummer 088 114 50 00.Maar u kunt ons ook bereiken via de u bekende telefoonnummers en de lokale postbusnummers!

www.forint.nl

Postadre s

Forint Postbus 30.0029700 RC Groningen

B e zoekadre s

ForintHelperlinie 29722 AZ Groningen

Forint , forensische ggz en intensieve psychiatrie

Page 17: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Forint, forensische GGz en intensieve psychiatrie

We zijn gedreven door

onze maatschappelijke

verantwoorde lijkheid en

inhoudelijke deskundigheid.

Page 18: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Onze wor tel s

Onze wortels liggen in Groningen, maar we werken ook in de rest van het land.

Onze wortels

Page 19: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Deskundig, betrouwbaar

» Deskundig – We werken met professionals die bij de tijd zijn en werken met bewezen goede behandelmethoden.

» Betrouwbaar – We zijn gecertificeerd. Onze zorg voldoet aan de eisen die aan goede en verantwoorde zorg worden gesteld.

» Betrokken – Wij staan voor onze cliënten.

Me er weten? w w w.lentis .nl

Voldoet de zorg niet aan uw verwachtingen? Laat het ons weten: Punt v anzorg @lentis .nl

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

We onderscheiden ons door vooruitzien, grenzen verleggen

en initiatieven te ontplooien om de zorg waarvoor we staan te

vernieuwen en te verbeteren.

Page 20: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Een respectvolle ontvangst

en bejegening

Duidelijkheid over uw zorgplan

Heldere afsprakenover uw behandeling

Een helder aanbod Keuzevrijheid van behandelaar

Afspraken voor als het onverhoopt mis gaat

Oog voor uw naaste Informatie over beschikbare alternatieve

geneeswijzen

Een goede bereikbaarheid

Uw mening telt bij ons

Klantbeloften

Waar kunnen cliënten bij Lentis op rekenen? Met tien klantbeloften maken we kenbaar hoe wij willen omgaan met onze cliënten en waar zij op kunnen rekenen.We hebben onze klantbeloften samen met onze Centrale Cliëntenraad geformuleerd.

Wat wij onze klanten beloven

Kijk voor meer informatie op www.lentis.nl of vraag naar de speciale folder klantbeloften.

Page 21: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Een respectvolle ontvangst

en bejegening

Informatie over ziektebeelden en

behandelmethoden

Heldere afspraken

Oog voor kinderen

Steun en belangenbehartiging

Een goede bereikbaarheid Uw mening telt bij ons

Familiebeloften

Partner, familie en naasten maken deel uit van het leven van cliënten. Bij Lentis richten we ons daarom niet alleen op de behandeling van de cliënt, maar hebben we ook aandacht voor familie en naastbetrokkenen. Zij zijn immers partners in de zorg!

We hebben samen met onze Centrale Familieraad zeven familie-beloften geformuleerd.

Kijk voor meer informatie op www.lentis.nl of vraag naar de speciale folder familiebeloften.

Wat wij famil ie van onze klanten beloven

Klantbeloften

Page 22: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Lentis Aanmeldservice en Crisisdienst

Lentis heeft een centrale Aanmeldservice en Crisisdienst. De Aanmeldservice is er voor verwijzingen, informatie over het zorgaanbod en consultatie. Huisartsen en andere verwijzers uit de hele provincie Groningen kunnen hiervan gebruikmaken. Bij crisissituaties in de hele provincie Groningen kan er 7x24 uur contact worden opgenomen met de Lentis Crisisdienst. Alle crisisaanmeldingen worden vanuit dit punt gecoördineerd. De crisisdienst is voor patiënten beschikbaar via de huisarts. De zorg wordt verleend vanuit de locaties Groningen en Winschoten.

De Aanmeldservice is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: (050) 522 38 83.

E en schr i f tel i jke ver w ijz ing bl i j f t no dig .

Het postadres is: Lentis Aanmeldservice Postbus 86 9700 AB Groningen

Of Fax: (050) 522 3716

K ijk vo or me er infor matie op w w w.lentis .nl

Lentis Aanmeldser vice en Crisisdienst

Page 23: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Lentis Aanmeldservice en Crisisdienst

We zijn toonaangevend in:

• dekwaliteitvanonzedienstverlening,

• heteffectvanonzebehandelingen,

• deefficiencyvanonzebedrijfsprocessen.

Page 24: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Lentis Informatieservice

Lentis vindt het belangrijk dat haar cliënten, relaties en andere betrokkenen goed geïnformeerd zijn. Cliënten worden over de behandeling natuurlijk geïnformeerd door hun behandelaar. Daarnaast beschikt Lentis over een Informatieservice.

De informatieservice biedt onder andere: » folders over geestelijke gezondheid, » informatie over ziektebeelden en medicatie, » informatie over behandelmogelijkheden en cursussen, » informatie over aanmeldingsprocedures, » informatie over belangenverenigingen en lotgenotengroepen, » informatie over dagbesteding, scholing en werk, » folders over rechten en plichten.

U kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met de Informatieservice. Ook kunt u altijd even binnen lopen. Wilt u er zeker van zijn dat er iemand aanwezig is, bel dan even voor een afspraak.

Infor matie ser v ice L entis

Telefoon (050) 522 32 23 of (050) 522 31 [email protected]

Postadre s

Informatie Service LentisPostbus 86 9700 AB Groningen

Lentis Informatieser vice

Page 25: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

Lentis Informatieservice

We zijn een eersteklas werkgever en bieden

onze medewerkers een uitdagende en

professioneel ontwikkelrijke werkomgeving.

We geven medewerkers ruimte voor

ondernemerschap en spreken ze aan op het

resultaat van hun handelen.

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter!Facebook: www.facebook.com/lentis.nlTwitter: www.twitter.com/lentisnl (@lentisnl)

Page 26: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

U vindt Lentis in…

U vindt Lentis in…

Grote vestigingen van Lentis vindt u in Delfzijl, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Veendam, Winschoten en Zuidlaren:

D el f zi j l

Jachtlaan 52

Groning en

» Hereweg 80 » Laan Corpus den Hoorn 102/2

H o og e z and -S appeme er

» Gorecht Oost 175 » Hoofdstraat 31a

Stadskanaal

Semmelweislaan 4

Ve endam

Nassaustraat 171

W inschoten

» Mr. D.U. Stikkerlaan 1 » Parklaan 1B

Zuidl aren

Dennenoordterrein E6

H et centr ale p ostadre s

v an L entis is:

L entis

Postbus 1289470 AC Zuidlaren

U vindt Lentis in… en onze PsyQ vestigingen in…

Groning en

Hereweg 76

A peldo or n

Stationsstraat 172

Ensche de

Hoedemakerplein 2

Emmen

Hooggoorns 32

Hil versum

Schapenkamp 8a

Page 27: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg

U vindt Lentis in…

en onze PsyQ vestigingen in…

Groning en

Hereweg 76

A peldo or n

Stationsstraat 172

Ensche de

Hoedemakerplein 2

Emmen

Hooggoorns 32

Hil versum

Schapenkamp 8a

Page 28: Lentis Geestelijke gezondheidszorg, Forensische geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg