SOCIOLOGIJA RELIGIJE

Click here to load reader

download SOCIOLOGIJA RELIGIJE

of 21

 • date post

  19-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  145
 • download

  6

Embed Size (px)

description

SOCIOLOGIJA RELIGIJE. HRVATSKO ISKUSTVO. uvod. Govor o religiji govor o čovjeku Govor o čovjeku govor o društvu Durkheim , Weber, Marx – religija važna za razumijevanje društvenog života - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SOCIOLOGIJA RELIGIJE

SOCIOLOGIJA RELIGIJE

SOCIOLOGIJA RELIGIJEHRVATSKO ISKUSTVO

uvodGovor o religiji govor o ovjeku

Govor o ovjeku govor o drutvu

Durkheim, Weber, Marx religija vana za razumijevanje drutvenog ivota

Sociologija religije danas jedna od najvanijih disciplina znanstvenog pristupa religiji Problem adekvatna definicija

Suvremena sociologija religije rasprava o novim religijskim pokretima, alternativnim nainima iskazivanja religije umjesto rasprave o sekularizaciji

Uloga religije danas bitno drukija

Sociologija religije promatra religiju u irem drutvenom kontekstu, interakciji

Razvoj sociologije religije u Hrvatskoj utjecaj komunistikog sustava, jugoslavenskog dravnog okvira

Sociologijsko promatranje religije : socioloka samodeklaracija sociologijska metoda ANALIZA SOCIOLOGIJE RELIGIJE USREDOTOENA NA 3 PROBLEMA:

Konstituiranje soc. religije kao posebne znanstvena disciplina

Sociologijski pristup religiji

Razvoj soc. religije u teoriji i metodama

Analiziranje problema kroz 4 problemska kruga: drutveni, teorijski, metodologijski, interpretativni 3 osnovna pristupa: DESKRIPTIVNI injenice o razvoju sociologije religije

ANALITIKI radovi najistaknutijih sociologa religije, teorijske i metodologijske tendencije

SINTETIKI zakljuak o razvoju sociologije religije u HrvatskojSociologija religije u svijetukratak pregledHOLBACH religije nastale iz straha i neznanja, tetne za drutvo i dravu

COMTE teoloko, metafiziko, pozitivno razdoblje

DURKHEIM totemizam najjednostavniji oblik religijeWEBER uloga religije u konkretnim drutvima - pojam karizme - odnos religije i razvoja zapadne kapitalistike ekonomije

SIMMEL bit religijskog odnosa u razliitim ljudskim odnosima

FEUERBACH ovjek stvara Boga, antropoloka zasnovanost religije

MARX religija lana, iskrivljena svijest, otuenje prije svega - religija ovjekov proizvod u kome se maskira stvarni ovjekov poloaj

ENGELS religija samo fantastian odraz ljudskih stvari u ovjekovoj glavi

LENJIN treba materijalistiki objanjavati uzroke religije i uklanjati njene drutvene uzrokeGLOCK i STARK 5 dimenzija religioznosti: vjerovanje, praksa, osjeaji, znanje, efekti

PARSONS religija danas dio nekog podsustava

LUHMANN- religija odgovara na pitanja ovjekova postojanja, opskrbljuje ovjeka smislenim odgovorima

LUCKMANN ieznue crkvene religije, nastanak privatne, nevidljive

sekularizacijaDominira 60-ih godina

WILSON religija danas sve manje drutveno znaajna - moderni religijski pokreti nemaju vano znaenje za drutveni sustav

DOBBELAERE sekularizacija laizacija SOCIOLOGIJE RELIGIJE U HRVATSKOJ: IMBENICI RAZVOJA ODNOS CRKVE I DRAVEOtra suprotstavljenost dravnih i crkvenih vlasti

Suenje zagrebakom nadbiskupu Alojziju Stepincu

Prekidanje diplomatskih odnosa jugoslavenske vlasti s Vatikanom

Nakon smrti A. Stepinca dolazi do odreenih pomaka

Drugi vatikanski sabor

Potpisivanje Protokola izmeu predstavnika SFRJ i Svete Stolice 1966. g. Prvi tekstovi o religiji nakon II. svjetskog rata iz pera Mandia i Fiamenga utemeljitelji sociologije

1957. Fiamengo provodi anketu meu studentima prvi pokuaj empirijskog sociologijskog pristupa religiji

imi ispitivanje odnosa izmeu samoupravljanja i procesa prevladavanja tradicionalne religijeRazvoj sociologije religije asopisna produkcija (Kulturni radnik, Nae teme) prisutna dominacija odreenih tema(dijaloga, marksizma, ateizma)

Religioznost kao prediktor vrijednosnih orijentacija - religioznost znaajan prediktor ostalih vrijednosnih orijentacijaNajvaniji autori hrvatske sociologije religijetefica Bahtijarevi Religijsko pripadanja u uvjetima sekularizacije drutva

Esad imi Drama ateizacije

Nikola Dugandija Religija i nacija

Jakov Juki Crkve u svijetu

Ljudevit Plako Religija i ruralni ambijent

Sran Vrcan Raspeto katolianstvoFenomen religije u hrvatskoj sociologijskoj perspektiviMarksizam i ateizam

Moderna sociologija religije povezana s pluralistikim drutvom

Sekularizacija i revitalizacija religijeliteraturaSinia Zrinak Sociologija religije, Hrvatsko iskustvo, Pravni fakultet, Zagreb 1999.

Duko Sekuli, eljka porer Religioznost kao prediktor vrijednosnih orijentacija, 2006.Kauzlari TinaJane Dunja Jezernik Maja