SÍNDROMES RARES EN PSICOPATOLOGIA: REVISIÓ · PDF fileSÍNDROMES RARES EN...

Click here to load reader

 • date post

  20-Nov-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SÍNDROMES RARES EN PSICOPATOLOGIA: REVISIÓ · PDF fileSÍNDROMES RARES EN...

 • 105Anuari de Psicologia (2015) Monogrfic Jove 2

  SNDROMES RARES EN PSICOPATOLOGIA: REVISI BIBLIOGRFICA I ANLISI BIBLIOMTRICA

  SNDROMES RAROS EN PSICOPATOLOGA: REVISIN BIBLIOGRFICA Y ANLISIS BIBLIOMTRICO

  RARE SYNDROMES IN PSYCHOPATHOLOGY: LITERATURE REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS

  Patricia Snchez Rubio*Gemma Benavides Gil**

  Doi: 10.7203/anuari.psicologia.16.2.105

  Resum

  Les anomenades sndromes rares sn aquelles que per la seua etio-logia, casustica, smptomes peculiars o escassa prevalena poblacional, no solen ser abordades per la literatura cientfica. Lobjectiu del present treball ha estat realitzar una revisi bibliogrfica i una anlisi bibliomtrica de es publicacions cientfiques que des de de 1970 fins a lactualitat shan dut a ter-me en relaci a quatre daquestes sndromes: sndrome de Capgras, sndrome de Cotard, sndrome de Mnchausen i Folie deux. A partir de la consulta dels bases de dades PsycoDOC, PsycINFO i SCOPUS es presenten els resul-tats obtinguts sobre les caracterstiques clniques, lepidemiologia, el curs, la comorbiditat, letiologia i labordatge teraputic de cada trastorn. Aix ma-teix, sanalitza levoluci al llarg daquest perode de temps en el nom de publicacions, els autors i pasos ms productius, les revistes cientfiques que han aportat un major nombre de publicacions i els aspectes sobre cadascun daquests quatre trastorns que han generat ms inters en els investigadors.

  Paraules clau: sndromes rares, sndrome de Capgras, sndrome de Cotard, sndrome de Mnchausen, Folie deux.

  pp. 105-125

  ** Psicloga per la Universitat Miguel Hernndez dElx. Correspondncia: .

  ** Professora titular de la Universitat Miguel Hernndez dElx. Departament de Psicologia de la Salut. rea de Personalitat, Avaluaci i Tractaments Psicolgics. Campus dElx. Av. de la Universitat, s/n. Edifici Altamira. Correspondncia: .

 • 106 P. Snchez Rubio / G. Benavides Gil

  Resumen

  Los denominados sndromes raros son aquellos que por su etiologa, casustica, sntomas peculiares o escasa prevalencia poblacional no suelen ser abordados por la literatura cientfica. El objetivo del presente trabajo ha sido realizar una revisin bibliogrfica y un anlisis bibliomtrico de las publicaciones cientficas que desde 1970 hasta la actualidad se han llevado a cabo en relacin a cuatro de estos sndromes: sndrome de Capgrs, sndro-me de Cotard, sndrome de Mnchausen y Folie deux. A partir de la con-sulta de las bases de datos PsycoDOC, PsycINFO y SCOPUS se presentan los resultados obtenidos sobre las caractersticas clnicas, la epidemiologa, el curso, la comorbilidad, la etiologa y el abordaje teraputico de cada tras-torno. Asimismo, se analiza la evolucin a lo largo de este periodo de tiempo en el nmero de publicaciones, los autores y pases ms productivos, las re-vistas cientficas que han aportado un mayor nmero de publicaciones y los aspectos sobre cada uno de estos cuatro trastorno que han generado mayor inters en los investigadores.

  Palabras clave: sndromes raros, sndrome de Capgrs, sndrome de Cotard, sndrome de Mnchausen, Folie deux.

  Abstract

  The so-called rare syndromes are those that due to their etiology, casuistry, peculiar symptoms or low population prevalence are usually not addressed by the scientific literature. The aim of this study was to perform a literature review and a bibliometric analysis of the scientific publications that have been carried out in relation to four of these syndromes from 1970 to the present: Capgras syndrome, Cotard syndrome, Munchausen syndrome and Folie deux. The study presents the results obtained on the clinical characteristics, epidemiology, course, comorbidity, etiology and therapeu-tic approach to each disorder, from consulting the databases PsycoDOC, PsycINFO and SCOPUS. The evolution over this period in the number of publications, the more productive authors, scientific journals and countries, and the aspects of each disorder that have generated more interest among researchers is also studied.

  Key words: rare syndromes, Capgras syndrome, Cotard syndrome, Mn-chausen syndrome, Folie deux.

 • 107Anuari de Psicologia (2015) Monogrfic Jove 2

  Introducci

  En els manuals generals de psicopatologia s habitual trobar extensa infor-maci sobre trastorns psicolgics ms o menys coneguts per tots els professio-nals daquest mbit, com poden ser els trastorns de lestat dnim, els trastorns dansietat, els trastorns psictics... No obstant aix, hi ha altres patologies que no solen aparixer en aquests manuals ni solen incloures en la formaci dels professionals de la salut mental. Aquestes patologies han rebut el nom com de sndromes rares, s a dir, sndromes que per la seua etiologia, casusti-ca, smptomes peculiars i escassa prevalena poblacional, no solen ser aborda-des en els llibres de text de psiquiatria i psicologia. Aquest fenomen provoca un gran desconeixement sobre aquests quadres psicopatolgics, la qual cosa dificulta enormement el diagnstic i el tractament dels subjectes afectats per aquests trastorns.

  Hi ha diverses sndromes catalogades com a rares. Seguint la classifica-ci proposada per Enoch i Ball (2007), formarien part del grup de trastorns rars els segents: sndrome de Capgras, sndrome de Clrembault, sndrome dOtello, sndrome de Ganser, sndrome de la Covada, sndrome de Mnchausen, sn-drome de Cotard, Folie deux i sndrome dEkbom. En el present treball es revisaran quatre daquests, a saber: sndrome de Capgras, sndrome de Cotard, sndrome de Mnchausen i Folie deux.

  La sndrome de Capgras (o deliri dels dobles, tamb denominat illusi dels dobles) est considerat com un quadre de falsa identificaci delirant, en el qual el pacient identifica errniament persones, llocs, objectes o esdeveniments (Cipriani et al., 2013). Es caracteritza per la creena delirant per part del pacient que alg, normalment molt prxim a ell (un membre de la famlia, un amic n-tim...) ha estat substitut por un impostor o doble exacte (Bourget i Whitehurst, 2004). Els falsos reconeixements poden estendres tamb als objectes, i donar al pacient la impressi que viu en un ambient trucat o fictici. Aix origina, de forma secundria, idees de desposement amb possible desrealitzaci de les vi-vncies, aix com una sensaci destranyesa del mn exterior, que es presenta com a irreal o onric (Berg et al., 2009).

  La sndrome de Cotard va ser descrita per primera vegada el 1880 per Jules Cotard, que la va definir com un nou tipus de malenconia agitada o depressi (Berrios i Luque, 1995a). Es tracta dun quadre estrany en el qual el tret central i predominant s un deliri nihilista que, quan s complet, porta la persona que el pateix a negar la seua prpia existncia i la del mn extern. Els pacients afectats creuen que han perdut els seus rgans, la sang o altres parts de la seua anatomia, i arriben fins i tot a considerar que estan morts. Paradoxalment, el deliri pot anar acompanyat duna creena irracional dimmortalitat (Cipriani, Picchi, Dolciotti i Bonuccelli, 2010).

 • 108 P. Snchez Rubio / G. Benavides Gil

  La sndrome de Mnchausen s una entitat nosolgica que sutilitza per descriure aquells pacients que presenten un patr repetit dingressos en hospi-tals com a conseqncia de malalties mdiques fictcies (Pankratz, 1981). El seu nom ve del bar alemany Karl Friederick von Mnchausen (17201797), personatge conegut en la seua poca per fer creure a la gent que havia participat en nombrosos actes dheroisme militar, i va arribar a inventar ferides i lesions per provar els seus relats (Llanio, 2002). Les malalties fictcies se sustenten en relats altament crebles i, sovint, dramtics, que finalment sn falsos.

  La Folie deux o trastorn psictic compartit s una entitat psicopatol-gica poc freqent en la prctica clnica, en la qual es produeix una transferncia de les idees delirants dun individu (primari) a una o ms persones (secundaris) (Freeman, Coix i Barner, 2013). Aix, aquesta malaltia es caracteritza per lapari-ci de smptomes psictics en dues o ms persones que viuen en estret contacte.

  Com sha ressaltat a linici, aquestes sndromes no solen venir reflectits en els manuals generals de psicopatologia. s per aix que lobjectiu daquest treball s dur a terme una revisi bibliogrfica i una anlisi bibliomtrica dels articles cientfics i de les revisions publicats sobre la sndrome de Capgras, el sndrome de Cotard, la sndrome de Mnchausen i el trastorn Folie deux des de 1970 fins a lactualitat. La revisi bibliogrfica t com a objectiu aclarir qu sha publicat en aquest perode de temps sobre la simptomatologia, epidemiolo-gia i curs, etiologia i abordatge teraputic de cada trastorn. Lanlisi bibliom-trica t com a finalitat analitzar levoluci al llarg daquest perode en el nombre de publicacions, els autors i pasos ms productius, aix com els aspectes sobre cada trastorn que han generat major inters en els investigadors.

  Mtode

  Per dur a terme la revisi bibliogrfica sobre les quatre sndromes rares seleccionades shan consultat les bases de dades segents:

  PsycINFO, que cont referncies i resums darticles de revistes, captols de llibres, informes tcnics i tesis doctorals en el camp de la psicologia i de disciplines relacionades, com ara medicina, psiquiatria, infermeria, sociologia i educaci.

  PsicoDOC, elaborada pel Colegio Oficial de Psiclogos de Madrid en collaboraci amb la Biblioteca de la Universitat Complutense i que recull refern-cies bibliogrfiques de psicologia i cincies afins.

  SCOPUS, base de dades internacional i multidisciplinria, creada pel grup Elsevier lany 2004.

  Duna altra part, per realitzar lanlisi bibliomtrica es va decidir centrar les cerques exclusivament en la base de dades SCOPUS pel seu carcter inter-

 • 109Anuari de Psicologia (2015) Monogrfic Jove 2

  nacional i multidisciplinari. La seua principal competidora s la base de dades Web of Science (WoS). Els ni