SIKKERHETSPLANEN FOR Anna Nilssens Minne barnehage revidert nov 2012

of 45 /45
SIKKERHETSPLANEN FOR Anna Nilssens Minne barnehage revidert nov 2012 http://ianm.no

Embed Size (px)

description

SIKKERHETSPLANEN FOR Anna Nilssens Minne barnehage revidert nov 2012 http://ianm.no. 1 Beskrivelse . 1.1 Mål - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SIKKERHETSPLANEN FOR Anna Nilssens Minne barnehage revidert nov 2012

Lysbilde 1

SIKKERHETSPLANEN FOR Anna Nilssens Minne barnehagerevidert nov 2012http://ianm.no

11 Beskrivelse

1.1 Ml Dette er en forebyggende plan som belyser og definerer tiltak for minske sannsynligheten for at unskede hendelser skal oppst i barnehagen, samt minske konsekvensene av en unsket hendelse.

21.2 Ansvar og rutiner

Daglig leder har det overordnede ansvar inntil foreldrenes definerte ansvar inntrer. Personalet har ansvar for ivareta sikkerhet i henhold til denne plan

31.2 Ansvar og rutiner - fortsVed levering har personalet ansvaret for barnet etter at foreldrene har tatt kontakt med personalet p avdelingen eller den som har ansvar for ta imot barnet. Ved henting har foreldrene ansvar for barnet etter at de har vrt i kontakt med ansatt p avdelingen eller den ansatte som har ansvar for barnet. 41.3 Opplring

Daglig leder/pedagogisk leder har ansvar for at alle ansatte fr opplring i sikkerhet ved tiltredelse i barnehagen. Verneombudet har ogs ansvar for sikkerhet i henhold til gjeldende lovverk.

51.4 Lover og forskrifter

Flgende lovverk regulerer sikkerhet i ANM: Arbeidsmiljloven Lov om brannvern Forskrift om miljrettet helsevern i barnehager og skoler

62 Ansvar for sikkerhet og rutiner

2.1 Bygning/uteomrde ANM SA eier bygget. Daglig leder har det overordnende ansvar daglig. Den som oppdager feil eller mangler skal melde fra til daglig leder eller stedfortreder. Avviksmeldinger skal leveres skriftlig dette kan gjres p barnehagens HMS portalhttp://ianm.no ,avviksmelding i menyen72.2 Rutiner

Daglig leder eller ansvarsperson melder fra om avvik. Avvik med bygget eller p utelekeplass meldes til nrmeste overordnede eller verste ledelse. Avvik renhold meldes til nrmeste overordnede eller verste ledelseMuntlig melding er ikke nok det skal ogs leveres skriftlig avviksmelding. Utfres p http://ianm.noVed rehabilitering m egne rutiner utarbeides i samarbeid med ledere/tillitsvalgte/ verneombud

82.3 Brann

2.3.1 Dersom du oppdager brann: Daglig leder varsler de som er i bygninger. Hvis daglig leder ikke er tilstede, stedfortreder varsler. Brannvernleder ringer 110 og melder fra til brannvesenet. Daglig leder varsler hvis brannvernleder ikke er tilstede

92.3 Brann - forts2.3.2 Pedagogisk leder og assistenter fr ut alle barna.Pedagogisk leder samler alle barna p avdelingen og gr ut. Pedagogisk leder (assistent) bruker avkrysningsliste og krysser ut barna p angitt samlingsplass. Dagligleder/styrerassistent har ansvar for ta med BranniPad fra kontor.

102.3.2 Brann - fortsYtterty og sko str igjen. Ingen skal springe. De voksne srger for ro og orden, og at en unngr panikk. Avdelingene sjekker listen en gang til. De barna som evt. er p besk blir overlevert til deres avdeling p deres avtalte oppsamlingssted. En assistent er igjen inne og sjekker avdelingen sine ansvarsomrder, lukker drer og vinduer.112.3 Brann - forts2.3.3 Daglig leder og brannvernleder prver slukke, hvis brannen er liten.2.3.4 Daglig leder, brannvernleder eller en pedagogisk leder mter og informerer brannvesenet nr de kommer

122.3 Brann - forts2.3.5 Rutiner for sovende barn. Det skal alltid vre en voksen fra avdelingen som sjekker vognskur minst 8 ganger til dagen. Srg for fri rmningsvei.

Det skal ikke st gjenstander eller lignende foran drene i vognskur.

Dersom det oppstr brann, har personer som oppholder i omrde ansvar for f barna ut.

Dersom det oppstr brann mens mange barn sover p en gang, m ansvarlige i nrheten og de ansvarlige p avdeling lfte barna ut av vognskuret.

De andre voksne som er ute, hjelper med ta imot barna. 132 Ansvar for sikkerhet og rutiner2.4 Smitte/hygiene Vi bruker alltid plasthansker v/blod/oppkast/diar Vi bruker alltid plasthansker ved bleieskift og uhell Vask bort blodsl/oppkast med desinfiserende middel Hndvask ved toalettbesk Hndvask fr/etter pdekking av bord Hndvask fr/etter mltid

143. Henting og bringing -data register i VIGILOplogging http://anmba.vigilo.no3.1 Hvis fremmede vil hente barn Informasjon om hvem som kan hente barnet m vre tilgjengelig og kjent for alle ansatte. Ansvar: den som tar imot barnet Barn kan ikke bli hentet av fremmede uten avtale! Ta kontakt med foreldrene pr tlf. Ansvar: ansvarlig p avdelingen Nr barnet kommer i barnehagen skal det registreres p avkrysningsliste p den enkelte avdeling. Ansvar for oppdatert liste: pedagogisk leder.

153. Henting og bringing3.2 Nr foreldre ikke bor sammen Det skal foreligge spesifikke avtaler for henting og bringing av barnet. Foreldre som ikke har inngtt avtale med barnehage m gjre dette. Ansvaret ligger hos pedagogisk leder.

3.3 Ssken Signert avtale mellom foreldre og barnehage m vre utfylt p forhnd dersom ssken skal hente.

3.4 G alene Individuelle avtaler.

163. Henting og bringing - forts3.5 Henting for sent 1. Ring foreldre/foresatte nr barnehagen stenger hvis barnet ikke blir hentet. 2. Etter 30 minutter, uten kontakt med foreldre/foresatte: ring og orienter daglig leder. 3. Vurder hele tiden alternative lsninger. Hvem kan ha barnet dersom det ikke blir hentet. 4. Barnevernsvakten kontaktes etter 1 time, tlf: 52 74 40 40. ( MOBIL 959 20 084). Daglig leder/stedfortreder vurderer tiltak5. Det skal vre to ansatte igjen sammen med for sent hentet barn.

173. Henting og bringing - forts3.6 Nr holder vi barn igjen i barnehagen1. Dersom den personen som skal hente er synlig beruset/ruset 2. Dersom den personen som skal hente lukter alkohol 3. Dersom den personen som skal hente virker psykisk ustabil eller truende 4. Dersom dere har en god grunn til tro at personen som henter er en trussel mot barnets sikkerhet psykisk eller fysisk 5. Kontakt politi eller barnevernsvakt hvis det ikke er andre familiemedlemmer som kan hente barnet.6. Bekymringsmelding er regelen for slike hendelser ved henting

184. Aktiviteter inne

4.1 Frilek Det skal alltid vre voksne som har ansvar for barna inne. De voksne skal vite hva barna holder p med, og om det er noen fare forbundet med aktiviteten. Ved aktiviteter som har en risikofaktor skal en voksen ha spesielt ansvar. Det kan vre snekring, spikking og varme redskaper (for eksempel limpistol, strykejern).

194. Aktiviteter inne - forts4.2 Farlige redskaper Redskaper som kniver, store sakser, ks, verkty skal oppbevares utilgjengelig for barna. P kjkken legges skarpe redskaper i overskap rett etter bruk. Det skal alltid vre en voksen tilstede nr barna bruker redskaper hvor det er risiko for skade.

204. Aktiviteter inne - forts4.3 Soving Barnehagen har egne rutiner for soving. Vognene skal vre plassert slik at de voksne alltid har tilsyn for se og hre barna nr de vkner. En voksen skal ha spesielt ansvar for barna som sover. Barn som sover skal vre skjermet. Det skal utfres regelmessig sjekk av barn som sover i vognrommene. Se eget skjema med signaturliste(vognskuret)

214. Aktiviteter inne - forts4.4 Stell av barn Ved bleieskift m utstyr finnes fram p forhnd. Aldri forlat barn p stellebord.

4.5 Rydding p avdeling. Rydd alltid sm stoler ned fra bord etter rydding / rengjring.

225 Utelek

5.1 Registrering Barna skal registreres p VIGILO og egne ute-lister med barnas navn og tidspunkt for nr de sist ble sett hvert 30. minutt. Pedagogisk leder p hver avdeling er ansvarlig for rutiner for avkrysning/opptelling av barna. Ved pass av andre avdelinger (for eksempel under mteavvikling) m liste gis videre til navngitt person. Pedagogisk leder har ansvar for at avkrysningslister og all registrering p VIGILO alltid er oppdatert. 235 Utelek - forts5.2 Antall voksne ute. Det skal vre minst en voksen ute fra hver avdeling nr barn gr ut. Pedagogisk leder har ansvar for organisere rutiner.

245. Utelek - forts5.3 Sjekk av uteomrdet. 5.3 Sjekk av uteomrdet daglig: Fr uteleken tar til m dette sjekkesPorter m vre lukket. Glass og andre spisse gjenstander m fjernes. (etter morgenmter)Lekeapparatene skal vre i forsvarlig stand. (periodesjekk )Gjerdene skal vre i forsvarlig stand. (periodesjekk)Ekskrementer fjernes. Giftige sopp skal klassifiseres, registreres og fjernes.Se egen sjekkliste (HMS). Pedagogisk leder har ansvar for ukentlig sjekk av lekeaparater og sender rapport til daglig leder p http://ianm.no

256 Utflukter

Generelle regler for utflukter: Pedagogisk leder vurderer voksenbehovet ut fra barnegruppa. Meld fra hvor du gr. Ha alltid med mobiltelefon og varslingsliste med ndvendige telefonnummer til barnas foresatte og kontaktpersoner. Pedagogisk leder har ansvar for oppdatere listen. Ha frstehjelpsutstyr med p turen.

266 Utflukter - forts6.1 Tur med mindre gruppe Meld straks fra til barnehagen om et barn kommer bort eller blir alvorlig skadet. Det er viktig at personalet som er igjen i barnehagen er forberedt / tilgjengelige dersom turgruppa trenger hjelp.

276 Utflukter - forts6.2 Strre grupper p tur Pedagogisk leder er hovedansvarlig for gjennomfring av turen eller utnevner en som er hovedansvarlig for turen. P turer med hele barnehagen velges en hovedansvarlig for turen. Hovedansvarlig gjennomgr en risikoanalyse i forkant av turen. Hovedansvarlig skal p strre turer ikke ha direkte ansvar for noen barn. Hver voksen har med seg en oversikt over hvilke barn som de spesielt har ansvar for. Tenk sikkerhet nr en velger hvor en skal g. Unng, om mulig, trafikkerte veier.286 Utflukter - forts6.3 Bruk av transportmidler Minibuss og privatbiler:Opptelling fr avreise av hovedansvarlig Hver voksen teller sin egen barnegruppe. Barna skal holdes i god avstand fra buss/ taxi inntil den er parkert og har gitt klarsignal for ta i mot barna. Pilotlisten skal gjennomgs og kvitteres ut ved daglig bruk av minibuss.

296 Utflukter - forts6.4 Turer til sjen P turer til sjen (for eksempel Eivindsvannet) m en beregne frre barn pr voksen enn p andre turer. Alle har redningsvester p. Det skal alltid vre ansatte med som er oppdatert p livredning og frstehjelp.

306 Utflukter - forts6.5 Nr en alvorlig ulykke rammer i barnehagen eller p tur Den som ser ulykken ivaretar den skadde og tilkaller hjelp fra andre. Kontakt lege / ambulanse 113. Utfr ndvendig frstehjelp. Barna samles og holdes p avstand. En voksen tar ansvar for barnegruppa. Kontakt daglig leder / stedfortreder.

316. Utflukter - fortsDaglig leder varsler foresatte. Vr observant p at foreldre kan trenge hjelp til komme seg til turstedet. Daglig leder informerer personal i barnehagen og sender ut ekstra hjelp til turstedet. For videre arbeid henvises til prosedyrer ved alvorlig ulykke i barnehagen. Henvisning: Plan for krisehndtering, Haugesund kommune.

326. Utflukter - forts6.6 Nr et barn blir borte p tur Den som har ansvar for barnet varsler de andre og starter leting etter savnet barn. Let p de mest risikofylte stedene frst (for eksempel trafikk, vann). Personalet som er igjen samler de andre barna. Underske om noen vet hvor barnet har gtt / har sett barnet. Dersom barnet ikke er funnet etter ca. 10 minutter, kontaktes barnehagen ved virksomhetsleder. Flg faste rutiner for nr et barn forsvinner fra barnehagen, se pkt. 7. 336. Utflukter - fortsBarnehagen sender ut ekstra personell som kan vre med lete. Be personalet lete i barnehagen. Barnet velger ofte g tilbake hit. Dersom barnet ikke er funnet innen nye ca. 10 minutter, kontaktes foreldre og politi. Srg for transport eller eventuelt ekstra personell slik at barna kan komme tilbake til barnehagen.347 Barn som forsvinner

1. De ansatte leter straks. 2. Politiet kontaktes umiddelbart dersom barnet ikke er inne i barnehagen eller ute p lekeplassen. 3. Daglig leder eller pedagogisk leder utnevner koordinator. Koordinator informerer og informeres lpende. 4. Etter maks 10 minutter leter minimum en person i nrmiljet. Tar med seg mobiltelefon. Kontakt med koordinator skal finne sted innen 15 minutter direkte eller pr telefon. 357 Barn som forsvinner - forts5. Let p hjemplass (i hagen, garasjen, naboer og venner), nrmilj (butikk, lekeplasser). Tenk over om barnet har andre bekjente (bestemor, venner, tante eller lignende) i nrmiljet. 6. Kontakt foreldrene etter maks 15 minutter. Orienter kort om hendelsesforlp, og at det letes. Hovedansvarlig skriver logg og avviksmelding. Rapport leveres til administrasjon/eier dersom politi ble involvert.

368 Fremmede i barnehagen.

Vi skal til enhver tid vite hvem som befinner seg i barnehagen og hvorfor de er der. Personalet tar kontakt med den fremmede som er kommet inn i barnehagens omrde for finne ut hvorfor den er der, og om mulig vre til hjelp. Har ikke den fremmede et rend knyttet til barnehagen, bes den p en vennlig mte om forlate omrdet. Daglig leder eller stedfortreder skal alltid ha melding nr det blir utfrt enkeltarbeid p barnehagens omrde. Avvik rapporteres p avvikskjema - elektroniske skjema p http://ianm.no

379 Opplysninger om barn

Opplysninger om barn skal ikke gis pr telefon eller til andre som ikke er samarbeidspartnere i forhold til barnet. Husk alltid tillatelse fra foresatte.

3810 Alvorlig sykdom

10.1 Nr barn blir alvorlig syke Snakk med foreldre/foresatte, hva kan vi hjelpe med. Ta det opp i en eventuell samling, i samrd med foreldre/foresatte

10.2 Nr nre omsorgspersoner blir alvorlig syke Snakk med foreldre/foresatte, hva kan vi hjelpe med. Ta det opp i en eventuell samling, i samrd med foreldre/foresatte

10.3 Nr personalet blir alvorlig syke Daglig leder informerer personalet

3911. Ddsfall

Barnehagen har materiell (lys, ramme, hvit duk) som man kan ha garderoben eller annet sted p avdelingen.

11.1 Nr barn dr Fortell barna hva som har skjedd i en samling (i samrd med foreldrene/foresatte) Informer foreldre/foresatte Minnestund/tid til ettertanke Barnehagen avklarer om barnehagen/avdelingen skal stenges begravelsesdagen. Evt. drift av barnehage/avdeling. Barn som vil g i begravelsen, m g med sine foreldre/foresatte Sorgreaksjoner og bearbeiding av sorg - se litteratur om sorg (Sorg hos barn, en hndbok for voksne av Atle Dyregrov, brosjyrer fra Kreftforeningen)

4011. Ddsfall - forts11.2 Nr nre omsorgspersoner dr Snakk med foreldre/foresatte, hva kan vi hjelpe med. Ta det opp i en eventuell samling (i samrd med foreldrene/foresatte) Sorgreaksjoner og bearbeiding av sorg - se litteratur om sorg. (Sorg hos barn, en hndbok for voksne av Atle Dyregrov, brosjyrer fra Kreftforeningen)4111. Ddsfall - forts11.3 Nr personalet dr Virksomhetsleder informerer personalet og foreldre/foresatte Minnestund/tid til ettertanke Barnehagen avklarer om barnehagen/avdelingen skal stenges begravelsesdagen. Evt. drift av barnehage/avdeling. Barn som vil g i begravelsen, m g med sine foreldre/foresatte

4212 Mteavvikling

Morgenmter avvikles hver dag i barnehagen fra kl 09:30.Det skal deles informasjon over hvilke barn som trenger tilsyn med eventuell tilleggsinformasjon + hvor mange barn som er innsjekket og eventuelt fravr av ansatte p avdelingene.

4312 Mteavvikling - fortsOpplysninger hentes fra VIGILO. Oppdateringer fra morgenmte skal overleveres til ansatte p avdelingene. Vi skal til enhver tid vre nok voksne til forsvarlig tilsyn av barna. Ansvarlig pedagog delegerer ansvar nr de er borte fra sin barnegruppe.

44Annet: rshjulet

ALLE ansatte m ta sikkerhetskortet (www.sikkerhetsrommet.no) 1g. pr r dvs hver hst etter oppstart nytt barnehager.

ALLE ansatte fr oppdatert frstehjelp hvert r.

ALLE ansatte skal ta livredningskurs som m tas reglemessig - innen 2 r.

ALLE handlingsplaner utarbeidet av de ansatte i ANM er lastet opp p http://hms.pbl.no

ALL pedagogiske ledere er forpliktet til vre oppdatert p sikkerhet og i HMS arbeidet i barnehagen og vre oppdatert p internkontroll nettsider http://ianm.no (merket med rdt)

Powerpoint Sikkerhetsplanen oppdatert jan 2013

45