Sejarah Tingkatan 4

36
Sejarah Tingkatan 4 BAB 1 - TAMADUN AWAL MANUSIA 1 a)Huraikan sumbangan sistem Tulisan Mesopotamia (5m) Jurutulis - Melahirkan jurutulis Pendidikan - Sistem pendidikan diperkenalkan Rekod - Merekod / urusan pentadbiran Perdagangan - Urusan jual beli ditulis Sastera - Melahirkan sastera epik Gilgamash dan falsafah b) Apakah bentuk kepercayaan masyarakat Mesir (5m) Polistisme - Percaya kepada konsep politisme Tuhan - Tuhan dikaitkan dengan unsur alam Amun (Tuhan Angin)Re(Tuhan Matahari) Ra-Tam(Tuhan Langit) Kehidupan - Percaya ada kehidupan selepas mati Bakal - Mayat dibekal dengan kelengkapan harian untuk diguna selepas mati c) Sumbangan Tamadun Mesir dalam Sains dan matematik (10m) Senibina - Pembinaan piramid dan spinx Teknik - Imhotep membina bangunan dengan teknik batu bata Kertas - Mencipta kertas daripada pokok papyung Tulisan - Merekod tinggalan tamadun dalam hieroglif Mumia - Proses mengawet mayat/mumia Perubatan - Kemajuan ilmu pembedahan dan perubatan berstatus tinggi Ilmu - Ilmu matematik, geometri, algebra,astronomi Pengairan - Cipta sistem pengairan yang tukar padang pasir jadi kawasan pertanian dengan terusan Kalendar - Sistem kalendar 365 hari dengan 12 bulan dalam setahun Kawalan - - Kawalan air Sungai Nil yang menjadi nadi kepada tamadun Mesir 2 aHuraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba dalam bidang sains dan teknologi. (14m) Seni bina sumbangan seni bina piramid daripada ilham imhotep, iaitu sainstis, ahli

Transcript of Sejarah Tingkatan 4

Page 1: Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4

BAB 1 - TAMADUN AWAL MANUSIA

1 a)Huraikan sumbangan sistem Tulisan Mesopotamia (5m)Jurutulis               -               Melahirkan jurutulisPendidikan           -               Sistem pendidikan diperkenalkanRekod                    -               Merekod / urusan pentadbiranPerdagangan        -               Urusan jual beli ditulisSastera                  -               Melahirkan sastera epik Gilgamash dan falsafah

b) Apakah bentuk kepercayaan masyarakat Mesir (5m) Polistisme             -               Percaya kepada konsep politismeTuhan                    -              Tuhan dikaitkan dengan unsur alam Amun (Tuhan Angin)Re(Tuhan Matahari) Ra-Tam(Tuhan Langit)Kehidupan             -              Percaya ada kehidupan selepas matiBakal                     -               Mayat dibekal dengan kelengkapan harian untuk diguna selepas mati

c)  Sumbangan Tamadun Mesir dalam Sains dan matematik (10m)Senibina                -               Pembinaan piramid dan spinxTeknik                  -               Imhotep membina bangunan dengan teknik batu bataKertas                    -               Mencipta kertas daripada pokok papyungTulisan                  -               Merekod tinggalan tamadun dalam hieroglifMumia                   -               Proses mengawet mayat/mumiaPerubatan             -               Kemajuan ilmu pembedahan dan perubatan berstatus tinggiIlmu                       -              Ilmu matematik, geometri, algebra,astronomiPengairan             -              Cipta sistem pengairan yang tukar padang pasir jadi kawasan pertanian dengan terusanKalendar               -               Sistem kalendar 365 hari dengan 12 bulan dalam setahunKawalan -               - Kawalan air Sungai Nil yang menjadi nadi kepada tamadun Mesir

2 aHuraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba dalam bidang sains dan teknologi. (14m)Seni bina                sumbangan seni bina piramid daripada ilham imhotep, iaitu sainstis, ahli fizik, arkitek dan penasihat penting kepada Firaun Djoser.Teknik                    Imhotep telah memperkenalkan teknik pembinaan bangunan dengan menggunakan batu bata.Kertas                    Kemajuan pendidikan dengan mencipta kertas daripada pokok papyrus yang banyak hidup di Lembah Nill.Simpan                   Penciptaan kertas telah memudahkan penyimpanan segala khazanah bangsa.Tulisan                   Tinggalan tamadun mesir purba kepada dunia adalah dalam bentuk rekod yang tertulis dan terpahat dalam sistem tulisannya, iaitu hieroglif.Perubatan              Kemajuan dalam ilmu perubatan telah melahirkan pengamal perubatan yang mendapat status yang tinggi dalam masyarakat dan berkhidmat untuk firaun dan masyarakat.Mumia                    Kemajuan bidang perubatan dalam proses memumiakan mayat.Ilmu                        Tahap keilmuan dan kemahiran dalam bidang fizik, kimia, perubatan dan pembedahan memberikan sumbangan besar kepada perkembangan ilmu hingga ke hari ini.Matematik             Perkembangan ilmu matematik seperti algebra, geometrid dan astronomi telah digunakan untuk mengawal banjir di Sungai Nill yang berlaku sekali dalam setahun.Pengairan              Pemerintah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukarkan kawasan padang pasir menjadi kawasan tanah pertanian

Page 2: Sejarah Tingkatan 4

Tebus guna           Semasa pemerintahan Firaun Senuusret III, beliau telah membina sebuah tembok pengairan sepanjang 123 kilometer bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairi tanah seluas 10000 hektar.Kalendar               Pengetahuan dalam bidang astronomi dan matematik ini membolehkan orang mesir purba memperkenalkan sistem kalendar 365 hari berdasarkan 12 bulan dalam setahun.Tinggal                  Tinggalan seperti bangunan, tulisan, dokumen serta buku merupakan salah satu manifestasi kewujudan sebuah tamadun yang agung.Nadi                       Keagungan tamadun Mesir Purba jelas bergantung kepada pengawalan air Sungai Nill yang menjadi nadi kepada tamadun Mesir Purba.

b) Apakah yang ditekankan dalam sistem pendidikan Kerajaan Mesir Purba. (6m)Kanak-kanak         Kerajaan Mesir Purba telah mewujudkan sistem pendidikan untuk kanak-kanak sejak dari umur yang rendah yang terdiri daripada keluarga atasan.Ibadat                     Institut pendidikan ini diuruskan oleh rumah ibadat dan diletakkan di bawah Pentadbiran kerajaan.Lahir                       Penekanan terhadap pendidikan bertujuan untuk melahirkan para pegawai kerajaan terutamanya jurutulis yang sempurna dan terlatih.Sains                      Ilmu geometri, matematik dan sains diajar bagi melahirkan golongan terlatih yang boleh

menguruskan hal ehwal pertanian, pengawalan air sungai nill serta pembinaan bangunan dan piramid.

3 a) Jelaskan proses pembentukan negara kota Tamadun Hwang Ho. (4m)Anyang                  Petempatan awal berdasarkan pertanian membawa kepada kemunculan bandar-bandar

dan Anyang menjadi negara kota terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan.Pusat                      Di Bandar ini terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran Dinasti Shang.Tinggal                  Raja sebagai ketua pemerintah, golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar.Tembok                  Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghalang pencerobohan musuh dan dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani.

b) Huraikan organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang dalam tamadun Hwang Ho. (6m)Raja                        Raja menduduki lapisan teratas diikuti golongan pembesar.Petani                     Golongan petani yang membentuk sebahagian besar penduduk, mendiami kawasan di luar negara kota ini.Artisan                   Golongan artisan memiliki kemahiran menguasai teknologi gangsa yang digunakan bagi

menghasilkan senjata, perisai dan hiasan pada kereta kuda yang digunakan oleh tentera serta peralatan untuk upacara keagamaan.Tentera                  Golongan pembesar sahaja yang mampu memiliki tentera dan senjata gangsa menggunakan keistimewaan mereka ini untuk menundukkan golongan bawahan.Hamba                    Golongan paling bawah dalam masyarakat Shang ialah hamba.

c) Jelaskan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. (10m)Sistem politikMonarki                 Dari segi politik, sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching.Maharaja               Gelaran raja ditukar kepada maharaja.Mandate                Raja dikaitkan dengan anak syurga dan mandat dari syurga.Dinasti                   Amalan pemerintahan Dinasti diteruskan hingga abad 20.Sistem EkonomiPertanian               Sistem pengairan diperbaharui dengan membina terusan-terusan untuk mengairi Kawasan pertanian dan mengelakkan berlakunya banjir.Teknologi              Kemajuan dalam teknologi pembajakan dan penciptaan cangkul dan sabit untuk tujuan pertanian.Batas                      Petani menggunakan batas untuk tujuan penanaman.Besi                        Petani menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu kepada besi.

Page 3: Sejarah Tingkatan 4

Tulisan                   Sistem tulisan digunakan oleh orang China sehingga hari ini.Bidang                   Penggunaan tulisan digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan.Ajar                        Tulisan ini juga diajar di sekolah-sekolah di China.Kembang               Tulisan ini terus berkembang dan digunakan oleh orang Korea dan Jepun.Agama dan KepercayaanPuja                        Kepercayaan yang masih berkekalan sehingga hari ini ialah pemujaan roh nenek moyang.Sesuai                    unsur pemujaan dijalankan sejak zaman Shang ini telah diteruskan mengikut kesesuaian masa dengan unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan, duit kertas dan barang perhiasan.Yin / Yang             Konsep Yin dan yang serta Feng Hsui merupakan dua daripada kepercayaan yang masih terdapat dalam masyarakat China sehingga hari ini.Kejadian                Orang China percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi Yin kuasa pasif dan yang kuasa aktif.Feng hsui              Feng Hsui merujuk kepada falsafah Taoisme berlandaskan bagaimana manusia berharmoni dengan alam semesta.Kalendar                Semasa pemerintahan Shang, sistem kalendar telah diperkenalkan iaitu terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun.Musim                    Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai.Harian                    Amalan menggunakan kalendar ini diteruskan untuk menjalankan aktiviti harian seperti upacara perkahwinan, pemburuan ataupun pengebumian.Sun tzu                   Pengamalan falsafah perang Sun Tzu, karyanya, Tahe Art Of War membicarakan selok- belok perang dan cara menangani musuh telah diulang cetak ke dalam pelbagai bahasa.Urusniaga              Pada hari ini, falsafah tersebut diaplikasikan pula sebagai taktik dalam urusan perniagaan.

BAB 2 - TAMADUN AWAL DUNIA

1 a) Jelaskan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam agama dan kepercayaan. (10m) Roh                         -               Memuja roh nenek moyangGanti                      -               Korban manusia diganti dengan makam, duit kertas dan hiasanYing/yang             -                Konsep pasif dan aktif yang saling melengkapi manusiaFeng Sui                -               Kepercayaan Taoisme bahawa manusia harmoni dengan alam sekitarKalendar               -               Sistem kalendar 30 hari dan 360 setahun untuk raja tentukan musim menanam dan menuaiAmalan -              -  Kalendar diguna untuk aktiviti perkahwinan, pengebumian dan kematianSun Tzu                 -               Falsafah perang Sun Tzu untuk menangani musuh dan taktik peperangan dan perniagaan

b)Huraikan sistem sosial masyarakat Cina. (10m)Atasan                   -               Golongan pentadbir, maharaja, pegawai istanaBawahan                -               Rakyat terdiri daripada petani artisan iaitu golongan bawahanBahagi                   -                Confucius bahagikan kepada 4 kelas utamaSarjana                - Golongan pertama sarjana yang berpendidikanKedua                     -               Golongan kedua petani tulang belakang ekonomi CinaKetiga                    -               Golongan tukangPedagang              -               Golongan ke 4 paling bawahPendidikan           -               Golongan bertukar kelas melalui pendidikan

2 a)          Jelaskan seni bina yang dianggap termaju dalam Tamadun China. (10m)Tembok                 Terdapat pelbagai jenis tembok, pintu gerbang dan jambatan yang terkenal iaitu tembok besar besar yang dibina untuk tujuan pertahanan di China.Bina                       Tembok besar china dibina oleh shih huang ti pada zaman Dinasti China.Saiz                        Panjang 5000 kilometer, lebar 4.5 meter hingga 9 meter dan ketinggian 7.5 meter.Sambung               Pada zaman dinasti ming disambung hingga 6400 kilometer.

Page 4: Sejarah Tingkatan 4

Tenaga                   Pembinaan menggunakan tenaga manusia seramai 30,000 orang.Purba                     Bandar-bandar china purba seperti changan, anyang, peking dan loyang juga dibina dengan rekaan yang mempunyai tembok batu.Diperbuat              Tembok-tembok di kawasan Bandar lain dibuat daripada tanah liat, batu bata dan tanah lumpur di kampung-kampung.Keliling                 Setiap tembok terdapat pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara.Kediaman              Kawasan di dalam tembok menempatkan kediaman maharaja dan salah sebuah istana maharaja yang masih kekal sehingga kini ialah kota larangan.Dewan                    Istana ini mempunyai banyak dewan dan taman. Dewan ini berfungsi sebagai balai penghadapan serta tempat hukuman, keraian dan perjumpaan.Kuil                        Pembinaan kuil dan pagoda di mana dalam kuil-kuil ini terdapat beberapa buah Bangunan yang merangkumi tempat tinggal, ruang tamu dan pusat pemujaan.Pagoda                   Pagoda sehingga 15 tingkat berbentuk octagon atau segi empat sama.

b)Terangkan falsafah Taoisme.Pengasas               Pengasas kepada ajaran ini ialah Lao Tze lahir di negeri Chu pada sekitar tahun 604 S.M.Mengembara        Lao Tze juga telah mengembara ke luar untuk menyebarkan pengaruhnya.Tao te ching          Beliau telah menghasilkan buku yang bertajuk Tao Te Ching yang mengandungi idea falsafah Taoime kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama.Jalan                      Dasar ajaran ini lebih menumpukan konsep Tao yang bermaksud jalan. Setiap tindakan akan ditentukan oleh Tao.Tindak                   Manusia tidak harus bertindak apa-apa kerana jika manusia bertindak, maka, perkara ini adalah bertentangan dengan prinsip wu-wei akan merosakkan dunia.Ubah                       Lao Tze tidak menyetujui kerana manusia boleh mengubah sesuatu kearah kebaikan.

BAB 3 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

1 a)Terangkan ciri-ciri kerajaan agraria (10m)Pertanian              -               Kerajaan yang berasaskan pertanian, penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungaiSubur                     -               Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai / pedalaman / kawasan bukitPadi                        -               Tanaman utama yang diusahakan ialah padi sawahHuma                     -               Padi huma ditanam di kawasan tanah tinggiSampingan            -               Tanaman sampingan ialah jagung / pisang / keledek / sayur-sayuranRempah                 -               Menghasilkan pelbagai rempah seperti cengkeh dan lada hitamHutan                     -               Mengumpul hasil hutan seperti kayu gaharu / kapur barus / tanduk  / gading / damar / kayu cendana dan pelbagai jenis buah-buahanSarang                   -               Sarang burung dari gua diambil untuk tujuan perdaganganIkan                        -               Masyarakat agraria terlibat dengan kegiatan menangkap ikan di sawah / paya dan sungai mendapatkan kulit kura-kuraTernak                  -               Mengusahakan kegiatan menternak binatang seperti lembu / kerbau / kambing / ayamBekal                     -            Lebih daripada hasil ternakan dan tanaman tersebut, lebihan itu akan dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi keperluan masyarakat bandar dan kerajaan maritimPengairan             -               Perkembangan pertanian turut dipengaruhi oleh sistem pangairan yang baikRaja                       -              Raja sendiri terlibat dalam pembinaan pengairan dan kerajaan bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusan sistem pengairan tersebut

Page 5: Sejarah Tingkatan 4

b) Jelaskan faktor yang menyumbang kemajuan pertanian kepada kerajaan Angkor (10m) Pengairan             -               Pembinaan sistem pengairan yang baik yang diperoleh dari Sungai Mekong dan Tasik Tonle SapRaja                        -              Raja sendiri terlibat dalam pembinaan sistem pengairanUrus                       -              Kerajaan bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusan sistem pengairanBaray                     -              Pada zaman pemerintahan Raja Indravarman I telah membina sistem pengairan dan baraySubur                     -               Tanah disekitar Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap yang subur di sebabkan Mendapat lumpur ketika banjirIklim                      -               Mempunyai iklim panas dan lembab sepanjang tahun sesuai untuk tanaman padi sawah

2 a)          Huraikan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada Kerajaan Angkor (10m) Minum                   -               Membekal sumber air minumanBanjir                    -               Limpahan air sungai Mekong pada musim banjir mengalir ke dalam Tasik Tonle Sap dan tasik menjadi luasSubur                     -               Pada musim kemarau, kawasan tasik menjadi subur hasil daripada mendapat lumpurIkan                        -               Membekal sumber protein seperti ikan kepada penduduk sekitar tasik.Terusan                 -               Air daripada tasik dialirkan ke kawasan tanaman padi dengan menggunakan terusanPadi                        -               Sumber air dari tasik dapat menampung keperluan penanaman padi bagi menyediakan beras yang mencukupi kepada penduduk Agkor

b) Apakah peranan pelabuhan Kerajaan Maritim? (10m) Bekal                     -               Berperanan sebagai pelabuhan pembekal kepada pedagang seperti logam emas dan timah, hasil hutan, hasil laut dan makananDagang                  -               Pelabuhan kerajaan menjadi tempat berdagang kepada pedagang berhampiran dan pedagang luar seperti Cina, India dan BaratStrategik              -               Pelabuhan kerajaan seperti Kedah Tuan dan Srivijaya yang terletak di Selat Melaka dan Selat Sunda telah menjadi kawasan perdagangan yang amat StrategikLaluan                   -            Kedudukannya di laluan perdagangan di antara China dan India telah menyumbang kepada perkembangannya menjadi pelabuhan entrepotEntrepot -           Berperanan membeli barang daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkan Kepada pedagang yang datang dan kawasan sekitar

3 a) Mengapakah penduduk kerajaan maritim menjadi pelaut yang berjaya? (5m) Semangat              -               Didorong oleh semangat masyarakatnya untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luarnyaMahir                     -               Mereka mahir membuat perahu dan kapal layarJarak                     -               Penciptaan layar membolehkan mereka menggunakannya untuk perdagangan jarak jauhKaedah                   -               Mereka mengetahui kaedah untuk menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit

b) Huraikan sebab Srivijaya menjadi kuasa maritim pada abad ke-7 hingga ke abad ke-13 (15m)Tentera                  -               Memiliki bala tentera laut yang besar dan dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang lautKawal                     -               Tentera laut ditugaskan mengawal perdagangan di Selat Melaka / mengawal Keselamatan kerajaanDasar                     -               Menjalankan dasar perluasan kuaa ke atas kawasan yang berhampiran seperti Jambi, Kedah Tua dan pesisir pantai SumateraLaluan                   -               Menguasai laluan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda

Page 6: Sejarah Tingkatan 4

Stategik                -               Pelabuhannya yang berkedudukan strategik di Selat Melaka, Srivijaya telah menjadi tempat persinggahan kapal yang berdagang diantara India dan China.Barang                  -               Di pelabuhan ini terdapat hasil dan barangan untuk perdagangan antarabangsa yang dibekalkan oleh kawasan pemerintahannya dan kawasan taklukannyaKapal                      -              Pelabuhan Srivijaya turut dikenali kerana mampu menghasilkan kapal besarKemudahan           -              Menyediakan kemudahan seperti tempat membaiki kapal/penginapan/dan menyimpan barangMakanan               -               Kemudahan mendapatkan bekalan makanan di kawasan pemerintahannya dan wilayah taklukannyaPengurusan          -               Pengurusan dipelabuhan yang cekap

4 a) Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan Kerajaan Kedah Tua sebagai pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara (8m)Entrepot               - Kerajaan ini adalah yang tertua dan telah menjadi pelabuhan entreport sejak abad  ke 5masihiBukti                     -               Berdasarkan bukti peranannya sebagai pelabuhan entreport sebelum Melaka Adalah berdasarkan jumpaan tembikar China yang dihasilkan pada Zaman Dinasti TangPedagang              -               Berdagang dengan banyak Negara seperti China dan timur tengah / di India / Sri Lanka /BurmaJerai                      -               Terdapatnya Gunung Jerai yang menjadi panduan kapal dagang yang keluar masukStrategik              -               Kedudukannya yang strategik di laluan Selat Melaka yang terlindung daripada Tiupan angin monsonKemudahan           -               Kemudahan menyimpan barang dagangan, baiki kapal, tempat berdagang dan penginapan kepada pedagangHasil                      -               Kekayaan hasil bumi seperti damar / rotan / timah manakala barangan dagangan yang diperoleh dari luar iaitu kain kapas, sutera, the, tembikar, kaca dan manik

b)  Mengapakah kerajaan agraria dan kerajaan maritime saling bergantung ? (12m) Makanan               -               Penduduk kerajaan agraria  yang ramai dapat membekalkan sumber makanan Kepada kerajaan maritimPasar                     -               Kerajaan agraria memerlukan pelabuhan kerajaan maritime untuk memasarkan barangan merekaTukar                    -               Kedua kerajaan saling bertukar barangDagang                  -              Beras menjadi dagangan utama antara kerajaan agrarian dan kerajaan maritimeKapal                      -              Kerajaan maritime mendapatkan bahan mentah seperti kayu untuk membuat kapal daripada kerajaan agraria Kenderaan            -             Kerajaan maritime memperoleh gajah daripada kerajaan agraria sebagai kerajaan rajaTukang                  -               Kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukang yang mahir seperti tukang kayu dan tukan batuEntrepot -               - Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung kepada kerajaan bagi membekalkan barang dagangan seperti hasil hutan

5 a) Jelaskan peranan raja dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara (12m)Beraja                    -             Sistem beraja dengan gelaran raja kepada ketua pemerintahKetua                     -             Raja sebagai ketua pemerintah di bawahnya terdapat kerabat diraja dan pembesar , termasuk       ahli agama, iaitu Brahmin, rakyat dan hambaMutlak                  -              Raja berkuasa mutlak dalam semua aspek pemerintahan yang meliputi pentadbiran,hubungan  luar, ketenteraan, dan khazanah NegaraUndang                 -             Perintah raja adalah undang-undang yang wajib dilaksanakan sekiranya melanggar  perintah bermakna menderhakaAdil                        -             Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah

Page 7: Sejarah Tingkatan 4

Tuhan                   -              Rakyat takut untuk menderhaka kepada raja walaupun raja tidak berlaku adil kerana wujudnya  kepercayaan bahawa raja merupakan bayangan tuhDewa-Raja             -              Dewa-Raja dipercayai memiliki kesaktian, menggunakan unsur mitos dan lagenda   asal usul untuk memperkuatkan kedudukan raja sebagai pemerintahIstiadat                   -              Adat istiadat pertabalan raja golongan Brahmin bagi mengukuhkan kedaulatan rajaBrahmin                -               Golongan Brahmin memainkan peranan dalam upacara keagamaanOrde Kosmos       -               Raja mendirikan komplels kota yang melambangkan konsep alam semesta atau orde kosmosPentadbiran          -               Dalam pentadbiran, raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim manakala di setap daerah terdapat pembesar daerah atau gabenor

b)Huraikan kepentingan candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara (8m) Agama                   -               Merupakan monument keagamaan bagi agama Hindu dan BuddhaRumah                   -               Berperanan sebagai rumah ibadatSimpan                  -               Berfungsi sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganyaPatung                   -               Tempat menyimpan patung dewa utamaLambang               -               Menjadi lambag kepada keagungan seseorang pemerintah berdasarkan kehebatan  seni binanyaKosmos                  -               Angkor Wat melambangkan orde kosmos iaitu raja dan ibu kota sebagai pusat alamSeni                        -               Melambangkan kehebatan ahli seni agama Asia Tenggara dalam melahirkan monumen keagamaan

6 a) Jelaskan ciri-ciri seni bina candi di Asia Tenggara (20m)

Angkor WatHindu                     -               Angkor Wat dibina untuk agama Hindu di KembojaBina                       -               Raja Suryavarman II bertanggungjawap dalam membina Angkor WatOrde                       -               Melambangkan Orde KosmosSaiz                        -               Saiz tinggi Angkor Wat ialah 213 meter dan keluasan kawasannya ialah 208 hektarPuja                        -               Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengahMenara                  -               Setiap sudutnya mempunyai menaraTembok                 -               Bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit dan batu pasirAngkor                  -               Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabharata di dindingnya

Candi BorobudurBuddha                  -               Candi Borobudur dibina untuk agama Buddha Mahayana di Jawa TengahSembilan               -               Terdiri daripada sembilan tingkat dan terdapat pagar langkan dengan relief lukisan BuddhaPatung                   -               Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung BuddhaCerita                    -               Di tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama BuddhaNirwana              - Bahagian paling atas dianggap sebagai tertinggi dan melambangkan tahap nirwanaTiga                        -               Stupa Candi Borobudur terbahagi kepada tiga tingkat

Page 8: Sejarah Tingkatan 4

Tahap                     -              Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan ,iaitu sila (moral), Samadhi (penumpuan) dan Panna (kebijaksanaan) seperti Dalam ajaran BuddhaMasa                      -               Candi Borobudur dibina dalam masa 75 tahun

Candi Lembah BujangHindu-Buddha      -               Candi Lembah Bujang dibina untuk agama Hindu dan Buddha di KedahVimana                  -               Candi agama Hindu terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu Vimana dan MandapaMandapa                -               Vimana ialah bahagian suci tempat arca keagamaan dan mandapa ialah bahagian luar candiCruciform             -                Candi berunsur Buddha memiliki pelan cruniform

7 a)Huraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam bidang kesusasteraan (8m)Mitos                      -          Terdapat unsure mitos dalam kesusateraan/ epik Ramayana dan Mahabharata serta PuranasPuisi / Prosa        -          Pengaruh kesusasteraan India dalam puisi dan prosa Jawa seperti Nagarakertama/ Sutasoma/ Arjunwiwaha/ KunjarakarnaEpik                        -           Penceritaan lisan/ teater/ wayang kulit menggunakan cerita-cerita dalam epik Ramayana dan MahabharataHikayat                  -           Epik Mahabharata melahirkan naskah hikayat yang diadun dengan unsur tempatan seperti Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Pendawa Jawa dan Hikayat Sang Samba/manakala epik Ramayana pula melahirkan Hikayat Seri Rama

b) Huraikan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara (12m)Intelek                   -               Bahasa Sanskrit telah meningkat pencapaian dalam bidang intelek masyarakatMaklumat             -               Batu bersurat  mengandungi  maklumat tentang agama/ pemerintahan raja/ undang- undangKeturunan            -               Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan rajaAjaran                   -               Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan denga ajaran BuddhaInskripsi               -               Inskripsi di Palembang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno yang berkaitan dengan pemerintahan dan amaran raja kepada rakyat sertapembesar agar tidak menderhaka kepada rajaMahir                     -              Sebahgian tulisan Sanskrit yang dipahat pada batu memerlukan kemahiran yang tinggi dan asa yang kukuh dalam bahasa SanskritArahan                  -               Bahasa dan tulisan Sanskrit yang ditemui pada batu bersurat di Lembah Bujang  mengandungi arahan dan pemberitahuan kepada rakyatPerkataan             -            Banyak perkataan  bahasa Sanskrit mengalami penyesuaian dan berubah ke dalam bahasa melayu seperti dosa,  duka, derhaka, manusia,pahala, rupa, sengsara dan  hurufIlmu                        -             Bahasa Sanskrit berkembang menjadi bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal   di Asia Tenggara

BAB   4 - TAMADUN ISLAM (MEKAH)

Page 9: Sejarah Tingkatan 4

1 a)          Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah (15m)Moral                     -               Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi / berzina / minum arakArak                      -               Lelaki meminum arak sehingga mabuk untuk menunjukkan kesempurnaan / mereka telah sempurna sebagai lelakiWanita                   -               Kedudukan wanita dalam masyarakat pula adalah rendah dan tidak dapat mewarisi harta pusakaTanam                    -            Mereka menanam bayi perempuan kerana beranggapan akan menjatuhkan maruah keluargaKahwin                  -               Seseorang lelaki boleh Berkahwin dengan beberapa orang wanita sekaligus atau dengan sesiapa yang disukainyaRiba                        -             Aktiviti perniagaan yang dijalankan berasaskan riba dan penindasanRompak -               Kegiatan merompak dan merampas barangan menjadi mata pencarianWajib                     -               Merompak sebagai satu kewajipan yang harus dilakukan setiap individu dalam sesebuah kabilahEksploitasi            -               Golongan kaya mengekplotasi golongan miskinAgama                   -               Terdapat empat bentuk kepercayaan agama, iaitu agama wathani (menyembah berhala ) / animisme (memuja alam seperti pokok) / samawi (Kristian dan Yahudi) /kepercayaan (seperti menilik nasib, sihir dan mempercayai roh orang mati menjadi burung) / agama HanifKabilah                  -               Mengamalkan sistem kabilah yang berdasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompokAssabiah               -               Semangat assabiah atau kesukuan amat tebal di kalangan masyarakatPerang                   -               Sering berlaku peperangan antara satu kabilah yang lain disebabkan perkara kecil

b) Nyatakan ciri-ciri sistem kabilah yang menjadi amalan masyarakat Arab Jahiliah (5m)Puak                      -               Berasaskan cara hidup yang berpuak-puak dan berkelompokSuku                      -               Dalam sesebuah kabilah, ahlinya terdiri daripada suku yang sama dan mereka tinggal dalam sebuah kawasanIdentiti                   -               Setiap kabilah mempunyai identiti dan peraturannya sendiriTaksub                 -               Ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing- masingSyeikh                   -               Kabilah diketuai oleh seseorang syeikhLantik                    -            Bakal syeikh mestilah disukai oleh kabilah dan dilantik atas persetujuan ramaiSifat                       -               Ketua / kabilah / syeikh mesti memiliki sifat berfikiran matang, gagah, berani dan pandai berpidato

2 a)Nyatakan kesan buruk amalan sistem kabilah dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? (10m)Assabiah               -               Kemunculan semangat assabiah atau semangat kesukuan yang melampau / saling di antara satu sama lainKabilah -              Berpunca daripada sistem kabilah yang berasaskan keturunanIkat                         -              Setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan kabilahGeografi                -               Keadaan / geografi / panas / kering-kontang menyebabkan sesuatu kabilah terpaksa mengatasi masalah yang dihadapi secara bersamaTaksub                  -               Setiap ahli kabilah sangat taksub dan fanatik terhadap kabilah masing-masingSuku                      -               Menimbulkan perasaan kekusuan yang menebal di kalangan ahli kabilahTuntut                    -           Mereka sanggup menuntut bela demi mempertahankan maruah diri dan kabilah Mereka

Page 10: Sejarah Tingkatan 4

Hidup                     -               Sikap kesukuan menjadi punca sengketa menyebabkan kehidupan yang kucar-kacir dan tidak amanPerang                   -               Peperangan sering berlaku antara satu kabilah dengan kabilah yang lain disebabkan perkara kecilAl-Basus               -               Peperangan al-basus berpunca daripada perkara kecil tetapi memakan masa selama 40 tahun

b) Terangkan riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w sebelum dilantik menjadi Rasul (10m)Asal                        -               Berasal daripada keturunan pemimpin makkah yang terkenal, bijak dalam urusan pentadbiran /mahir dalam perniagaanKeturunan            -               Berketurunan bangsa quraisy yang sangat dihormati oleh kabilah arab yang lainIbu / bapa               -             Bapa baginda ialah abdullah bin abdul mutalib dan ibu bagainda, aminah binti wahabLahir                      -               Lahir pada 20 April / 12 rabiulawal pada tahun gajahSerah                     -               Diserahkan kepada halimatus sa’diyah untuk dipelihara dan disusuiPiatu                      -               Menjadi yatim piatu sejak berumur enam tahunPelihara                -               Ketika berusia enam tahun, dipelihara oleh datuk (abdul mutalib)Bapa                    -               Setelah abdul mutalib meninggal dunia baginda dipelihara oleh bapa saudaranya, Abu talibGembala                -               Pernah menjadi mengembala kambing kepunyaan bapa saudara bagindaNiaga                     -               Mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda ke syam ketika berusia 12 tahunRamal                    -               Kerasulan baginda talah diramalkan oleh seorang pendeta nasrani bernama buhairaDagang                  -               Giat berdagang dan pernah berniaga secara berseorangan dan berkongsi bersama temannya ketika berusia 20 tahunUrus                       -               Pernah menguruskan perniagaan khadijahModal                     -               Khadijah memberi modal yang besar kepada baginda kerana kemuliaan budi pekerti / sifat amanah / dan kebolehan baginda menjalankan perniagaanUntung                 -             Kebijaksanaan dan kelembutan tutur kata serta kepandaian baginda menyebabkan perniagaan memperoleh keuntunganKahwin -               Baginda telah berkahwin dengan khalijah ketika berusia 20 tahunSengketa               -               Menyelesaikan persengketaan perletakan semula hajar aswad ke tempat asalnya, semasa berumur 35 tahun

3 a) Bagaimankah Nabi Muhammad s.a.w berdakwah di Makkah? (8m)Rahsia                   -                Secara rahsia selama tiga tahunKeluarga              -               Dakwah islamiah secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga baginda, sahabat yang rapat dan kaum kerabat bagindaSahabat -               Melaui sahabat baginda Abu Bakar al-Siddiq, beberapa orang tokoh Quraisy lain telah memeluk islamPusat                      -               Menjadikan rumah al-Arqam sebagai pusat kegiatanAkhlak                 -               Ketinggian akhlak baginda menyebabkan dakwah islamiah pada peringkat awal mendapat sambutanTerbuka                -               Dakwah Islamiah secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib, sahabat dan orang ramaiCeramah               -               Mengadakan majlis ceramah tentang islam di rumah Ali bin Abu TalibDakwah                 -               Dakwah Islamiah secara terbuka kepada orang ramai di Bukit Safa

b) Jelaskan reaksi masyarakat Arab Quraisy Makkah terhadap penyebaran islam? (12m)MenerimaSama                      -               Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusiaMurni                    -               Diterima oleh orang ramai kerana kemurnian ajarannya

Page 11: Sejarah Tingkatan 4

Bijak                      -              Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w berdakwah secara lemah lembut dan berhikmahPaksa                     -              Tiada unsur paksaan / baginda memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi allahBanding -              Pendekatan membandingkan antara nilai akhlah masayarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disaran oleh islamAl-Quran              -              Membaca ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan para sahabat / memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang baikiman                        -              Menanamkan keimanan yang kuat kepada pengikutnya

Menentang / menolakPercaya                 -               Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan / orang Arab Quraisy enggan mengubah amalantradisi turun temurunSama                      -               Prinsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan sistem sosial masyarakat Arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjatSaudara                 -               Menolak konsep persaudaraan islam kerana bertentangan dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan merekaAmalan -          Amalan dan akhlak yang keji yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab Jahiliah dilarang oleh IslamTanggapan            -               Orang Arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas nabiPengaruh              -               Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di MakkahGugat                     -               Menggugat ekonomi orang Arab Quraisy

BAB 5 – KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1 a)Nyatakan sebab Arab Mekah menerima Islam (14m)Sama                      -               Memberi layanan sama rata semua manusiaMurni                    -               Ajarannya murni diterima ramaiBijak                      -               Sifat Nabi Muhammad yang bijak berdakwah secara lembutPujuk                     -               Nabi memujuk orang menganut Agama IslamAl-quran                -               Nabi guna ayat al-Quran untuk jawab soalan orang ramaiBanding                 -               Membanding nilai akhlak Jahiliah dengan akhlak dalam IslamTeladan -               Nabi tunjuk teladan peribadi yang baik

b)Apakah langkah Nabi Muhammad menentang ancaman Arab Makkah (6m)Hijrah                    -               Menyokong orang Islam berhijrahBaru                       -               Sebarkan islam ketempat baru seperti TarifWahyu                   -               Mendapat wahyu tuhan pindah ke Madinah selamat………..

BAB 6 - TAMADUN ISLAM

1 a)Bagaimankah khalifah al-Rasyidin dilantik (8m)Syura                     -               Melalui musyawarah / syura / rundingan untuk khalifah Abu BakarCadangan              -               Dicadang oleh khalifah sebelumnya … khalifah umar al-KhatabPilih                       -               Dipilih daripada beberapa nama, contoh ; Khalifah Uthman AffanCalon                     -               Pencalonan masyarakat contoh ; Khalifah Ali

b Jelaskan sumbangan khalifah Abu Bakar al-Siddiq (12m)Pecah                     -               Berjaya atasi perpecahan Islam seperti nabi palsu, golongan murtad dan enggan bayar zakatPertahan               -               Berjaya pertahan Madinah dari ancaman parsi dan Rom TimurEkspedisi              -               Hantar ekspedisi di bawah Khalid al-Walid ke Iraq dan Usamah ke GhassanAmir                      -               Lantik Amir mentadbir setiap 10 wilayah yang dibentukGaji                        -               Tentera dibayar gaji daripada rampasan perang

Page 12: Sejarah Tingkatan 4

Tanah                     -               Undang-undang tanah diperkenalkanSalin                      -               Said Thabol diperintah menyalin semula tulisan al-QuranMewali                   -               Beri hak sama kepada golongan mewali

2 aHuraikan sumbangan Bani Umayah dalam politik (10m)Khalifah                -               Sistem khalifah sebagai ketua pemerintahWazarah               -               Melantik wazir mengetuai pentadbiran negara dan gambar diwilayah dalam sistem wazarahUrusetia                -               Sistem urusetia membahagikan pertubuhan kepada beberapa bahagianHijabah                  -               Sistem hijabah iaitu pengawal keselamatan khalifahJabatan -               - Menubuh 4 jabatan –cukai / surat / urusan am dan cap mohorTentera -               - Menubuhkan Diwanul Judi / Jabatan KetenteraanHakim                    -               Gunakan ijtihad berpadu al-quran, sunah dan ijmak dalam perundangan dan bebas daripada mana-mana pihakAdil                        -               Hakim menjatuh hukuman dengan adil

b)Jelaskan sumbangan Bani Abbasyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan (10m)Pusat                      -               Baghdad menjadi pusat intelektualBaitulhikmah       -               Menubuhkan pusat / institusi keilmuan semasa Harun al-RasyidTerjemah              -               Kerja Yunani diterjemah ke bahasa arabPenulisan              -               Penulisan mencatat idea, kumpul idea dan menulis dan bentuk bukuUlama                     -               Penulis / terjemah oleh ulamaIlmu                        -               Bidang ilmu fikah, tafsir, sejarah, hadisSelidik                   -               Buat penyelidikan di institusi pengajian tinggi hingga ditiru oleh sarjana Eropah untuk Renaissance

3 a)Bagaimankah kerajaan Turki Uthmaniah terbentuk (10m)Anatokai               -               Mula sebuah kerajaan kecil di barat Anatokai yang berjaya bebaskan daripada kuasa SaljukAsas                       -               Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul yang berjaya bebas daripada panjajahan SaljukBerjaya                  -               Berjaya menumpaskan tentera ByzantineBersatu               -              Ghazi dan pemimpin masyarakat bersatu meluaskan empayar Bursa                     -               Menjadikan bandar bursa sebagai ibu kota

b) Jelaskan sumbangan kerajaan Turki Uthmayah (10m)Lama                      -               Memerintah empayar dengan bantahan lama 600 tahunIndis                       -               Melindungi sebuah umat islam di dunia apabila menakluk MakkahUndang-undang    -               Sistem perundangan mempertahankan nyawa / harta dan kehormatan individuJawatan                -  Memperkenalkan jawatan pentadbiran islam seperti kadi, muftiFatwa                     -              Melantik Sheikh-ul-Islam individu ketua ulama untuk mengeluarkan fatwa agamaPerdagangan        -               Ada hubungan perdagangan timur / barat islam dan bukan islamIstanbul                 -               Menjadi pusat pelabuhan perdagangan dunia islamIlmu                        -              Kewujudan ilmu pengetahuan dengan terjemahan, sekolah, madrasah, perpustakaan, hospitalSeni bina               -               Seni bina islam, istana

BAB 7 - ISLAM DI ASIA TENGGARA

1 a) Huraikan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara (10m)Sultan                    -               Memperkenalkan institusi kesultanan sebagai ketua pemerintah / negaraMufti                      -               Melantik mufti sebagai penasihat sultan dalam hal agamaJawatan                 -               Perkenal jawatan pegawai agama seperti kadi, khatib, bilal, pemungut zakat baitulmal dan harta wakaf

Page 13: Sejarah Tingkatan 4

Gelaran                 -               Sultan dianggap khalifah mukminin pemimpin orang islam atau bayang tuhan di dunia(zillullah fil alam)Rasmi                    -               Agama Islam sebagai agama rasmiNegeri                   -               Nama negeri menggunakan nama islam Acheh Darul Salam, Kelantan Darul ImanNama                      -              Nama raja / sultan menggunakan nama Islam – Masir Shal, Mahmud skkSyariah                  -              Undang-undang syarah dalam jenayah, nikahGubal                     -              Gubal undang-undang negeri mengikut undang-undang syariah – Contoh ; hukum kanun melakaJihad                      -               Sultan guna semangat jihad menentang musuh saperti Acheh tentang PortugisAlat                        -               Menjadi alat penyatuan masyarakat menentang penjajah barat – Indonesia tentang Belanda,Patani tentang Siam

b)Jelaskan pengaruh islam dalam sistem pendidikan di Asia Tenggara (10m)Fomal                     -              Perkenal pendidikan formal agama – al-Quran dan fardu ainInstitusi                 -               Menubuhkan institusi pendidikan di istana / pondok / peantren / madrasah / surauTanam                    -              Islam seru orang islam menuntut ilmu dunia dan akhiratTerjemah              -               Pusat terjemah karya agama di Samudera / MelakaSekolah                 -               Sekolah pondok di Patani, Sumatera dan tanah melayuBangsawan           -               Golongan bangsawan belajar agama di istanaMelaka                  -               Institusi agama di melaka murid belajar di rumah ulamaAcheh                    -               Pendidikan di Acheh dibahagi kepada rendah / menengah / universiti Dianggap ‘Serambi Makah’Wanita                   -              Menggalakkan wanita menerima pendidikan contoh Acheh di-dayahIlmu                        -              Pelajaran didengar al-quran, hadith, fikah, tajuid, tasauf, fardu ain

BAB 8 – KESAN PENGARUH ISLAM

1 a)Huraikan perbezaan Adat Pepatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan di tanah melayu (15m)Asas                       -               Pengasas Adat Pepatih oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang dari Pagar Ruyung Sumatera (darat) dan Adat Temenggung dari Palembang (laut)Awal                       -            Adat Temenggung diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning Adat Temenggung di seluruh negeri melayu lainPolitik                   -               Kuasa politik Adat Pepatih mengikut demokrasi dari anak buah dan Adat Temenggung meletak kuasa mutlak di tangan raja / sultanSuku                      -              Perkahwinan sesuku tidak dibesarkan dalam Adat Pepatih sementara Adat Temenggung boleh berkahwin dengan sesiapa jika tidak muhrimNisab                      -              Jurai keturunan atau nisab mengikut ibu dalam Adat Pepatih dan nisab bapa dalam adar TemenggungHarta                      -          Harta pusaka diwarisi oleh anak perempuan dalam adat pepatih dan pembahagian harta kepada anak lelaki lebih daripada anak perempuan dalam adat temenggung (mengikut hukum faraid-islam)Hukuman              -             Adat pepatih bersifat mengajar pemulihan (diat) melalui denda dan adat Temenggung mengikut pembalasan

b)Sebab undang-undang bertulis digubal oleh Melaka (5m)Peraturan             -               Undang-undang merupakan peraturan istana, hukumanJaga                       -               Hukuman untuk menjaga keamanan dan keadilanTanggungjawab   -               Menjelaskan kuasa dan tanggungjawab raja / pembesarCorak                    -               Menjadi corak / bentuk pemerintahanHukuman              -               Menentukan bentuk hukuman kesalahan sivil / awam

Page 14: Sejarah Tingkatan 4

2 a)Huraikan perkembangan institusi pendidikan agama dalam sistem pendidikan formal di tanah melayu setelah kedatangan Islam (10m)Semua                    -               Pendidikan bercorak formal telah berkembang pesat dan tidak lagi terhad kepada golongan atasan sebaliknya melibatkan semua golonganTempat                   -               Dilaksanakan di beberapa tempat, iaitu, istana, masjid, rumah, surau, madrasah serta pondokAl-quran                -               Pendidikan di rumah memberi penekaan kepada pengajaran al-quran yang dilakukan di rumah tok guru dengan murid-muridnya terdiri daripada kanak- kanak yang berumur antara tujuh tahun hingga 15 tahunIlmu                        -              Di masjid dan surau kanak-kanak diajar dengan ilmu yang lebih formal seperti fikah, tajwid,cara dan bacaan dalam sembahyang, serta perkara yang wajib diketahui oleh orang islamMalam                    -               Pada sebelah malam pula, masjid dan surau dipenuhi orang dewasa, terlibat dalam pengajian keagamaan seperti ilmu fikah, usuluddin, hadis dan tasawuf pada tahap yang lebih tinggiPondok                  -               Pendidikan pondok memberi penekanan kepada ilmu keagamaan dan menyediakan pelajar-pelajarnya untuk bertugas sebagai guru agama atau berkhidmat kepada masyarakatLuas                       -               Sistem pengajian pondok yang bermula sejak abad ke-12 M berkembang ke negeri-negeri melayu seperti Kedah, Kelantan, Terengganu dan PerlisPengasas               -               Di kelantan, pondok pulau condong dibuka oleh Haji Abdul Samad bin Abdullah dan pondok kutan dibuka oleh Haji Mohamad Salleh. Di Terengganu, pengajian pondok dijalankan di pondok pulau manis yang dibuka oleh Syaikh Abdul Malik bin Abdullah sementara di negeri Kedah pondok langgar dibuka oleh Haji Muhamad NorMasa                      -               Pelajar-pelajarnya akan mengambil masa yang agak panjang, sehingga 10 tahun sebelum menamatkan pengajian mereka di siniMadrasah              -               Sistem pengajian madrasah berdasarkan sukatan pelajaran dan dilaksanakan secara kelasTahap                     -               Pendidikannya pula mengikut tahap, iaitu tahap permulaan dan pertengahan serta terdapat pengkhususanMudir                     -               Pendidikan madrasah ini diawasi oleh mudir, iaitu guru besar dan perjalanan diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa kewangan dan sebagainya

b)Huraikan peranan istana sebagai pusat intelektual dalam kerajaan Melayu tradisional (10m)Agama                   -               Istana melaka berperanan sebagai pusat pengajian agama seperti yang dicatatkan dalam sejarah melayuAjaran                   -               Sultan Mansur shah telah menerima pengajaran islam daripada Maulana Abu Bakar. Manakala Sultan Mahmud Shah dan Raja Ahmad mula berguru dengan Maulana Sadar JahanMenetap -          Ramai ulama dan pendakwah yang terdiri daripada pelbagai bangsa asing menetap di Melaka dan menyebabkan bidang pendidikan islam berkembang dengan pesat di Melaka Perhatian              -           Kerajaan Melaka memberikan perhatian yang sewajarnya kepada perkembangan Ilmu pengetahuan menyebabkan ramai yang menetap disiniMinat                     -              Pemerintah Melaka berminat terhadap ilmu pengetahuan apabila kitab Al-Dur Al-Manzum karangan Maulana Abu Bakar, telah diarak hingga ke balairung istana MelakaTasawuf -               Sultan Mansur Shah dikatakan sangat berminat dalam pengajian tasawufPengajian              -               Semasa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Shah yang memerintah di Johor, istana dijadikan sebagai pusat pengajianSimpan                  -             Istana berperanan sebagai tempat menyimpan buku hikayat yang penting s seperti hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah yang disimpan di istana MelakaSoal                        -              Istana sebagai pusat pendidikan yang berkaitan dengan hal pentadbiran negara dana sistem politik

Page 15: Sejarah Tingkatan 4

3 a)Huraikan kegiatan perdagangan yang pesat adalah pengaruh daripada kedatangan islam di Melaka (10m)Dominasi               -               sejak abad ke-12 aktiviti perdagangan yang membabitkan lautan Hindi dan Laut China Selatan didominasikan oleh pedagang islam yang telah mempengaruhi perkembangan perdagangan di Melaka dan Alam MelayuSaranan                 -               Pedagang melayu terbabitkan secara aktif dalam perdagangan timur dan barat yang berkait rapat dengan saranan islam yang menegaskan aktiviti ini merupakan sumber rezeki yang besar, malahan Nabi Muhammad s.a.w sendiri terbabit secara langsung dalam aktiviti tersebutDagangan              -              Perdagangan menjadi salah satu saluran yang memesatkan proses pengislaman di Melaka hingga menjadi pusat perdagangan yang penting pada abad ke-15Strategi                 -               Walaupun Melaka tiada rempah ratus yang diperlukan oleh pedagang luar namun kedudukannya yang strategik membantu perkembangan perdaganganKemudahan           -              Pentadbiran yang licin dan teratur menyediakan pelbagai kemudahan kepada pedagang asing dan menyebabkan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancarLaksamana           -              Kerajaan Melaka mewujudkan jawatan laksamana bagi menjaga urusan ke lautan dan jawatan syahbandar sebagai ketua pelabuhanGubal                     -             Undang-undang Laut Melaka digubal terutama dalam hal ehwal yang berkaitan dengan tugas-tugas nakhoda, jurumudi dan seumpanyaLingua-franca      -               Kepesatan perdagangan di melaka dibuktikan dengan terdapatnya 84 bahasa yang dipertuturkan tetapi bahasa melayu sebagai lingua-franca kepada pedagangTimbang                -            Sistem timbang dan sukat telah diperkenalkan dibawah tanggungjawab syahbandar dengan menggunakan sistem tahil dan katiDacing                   -              Timbangan yang mengunakan dacing timbangan ialah sistem bahara emas, perak, bahan wangian, dan batu permata serta rempah ratusKaedah                   -              Kaedah yang digunakan di melaka dalam urusan perdagangan, ialah kaedah pertukaran barang dan penggunaan mata wang logam

b) Jelaskan ciri-ciri mata wang yang mendapat pengaruh Islam dalam kerajaan Melayu Tradisional (10m)Timah                    -               Mata wang timah pada zaman Melaka, berbentuk bulat dan beratnya ialah satu kati lapan tahil dengan nama sultan yang memerintah serta tarikh islam dicatatTukar                    -               Mata wang dari Pasai, Hormuz dan Cambay digunakan di Melaka serta boleh ditukarkan dengan mata wang tempatanKatun                     -               Mata wang di johor yang diperbuat daripada timah dikenali sebagai wang katun. Ia berbentuk bulat atau segi enam dan mempunyai tulisan jawi atau arabAyam                      -               Mata wang timah kedah berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin yang boleh dipatahkan dan digunakan secara berasinganEmas                      -               Mata wang emas digunakan secara meluas di Kedah dan Johor. Mata wang emas johor yang tertua ialah pada zaman pemerintahan Sultan Alaudin Riayat SyahKijang                    -               mata wang emas di Kelantan dikenali sebagai kijang kerana terdapat gambar kijang pada muka emas tersebutKupang                  -               Mata wang emas di johor digelar kupang dan mengandungi emas seberat 10 grains (0.65gram)dan juga jenis emas yang mempunyai berat 40 grains (2.6 gram)Tertera                  -               Tiap-tiap mata wang emas tertera dengan nama dan pangkat sultan yang memerintah dan yang mengeluarkan mata wang tersebutBelakang              -                Dibahagian belakang mata wang itu pula tertulis gelaran islam sultan berkenaan seperti Khalifah Muslimin

Page 16: Sejarah Tingkatan 4

4 a) Huraikan aktiviti perdagangan yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka (10m)

5Wajib                     -               Di melaka para pedagang yang berniaga diwajibkan membawa cukai terhadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat dilakukanTetap                      -               Cukai yang paling asas ialah cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pemerintahEnam                      -               Para pedagang yang datang dati india, ceylon, tanah arab, siam dan pegu dikenakan cukai sebanyak enam peratus daripada jumlah barangan yang dibawaLima                       -               Pedagang dari jepun dan china pula dikehendaki membayar cukai sebanyak lima peratusKecuali                  -               Terdapat barangan tertentu yang dikecualikan cukai seperti beras dan makananBazar                     -                Setelah semua cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilakukan di bazar-bazar yang disediakan sepanjang sungai MelakaMenetap -              Orang asing yang menetap di melaka dikenakan cukai, iaitu yang datang dari Kepulauan Melayu dikenakan cukai diraja sebanyak tiga peratus dan orang asing sebanyak enam peratusRiba                        -              Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang islam tetapi,dibenarkan kepada golongan ceti yang memberikan pinjaman wangZakat                     -               Pemerintah telah menekankan agar golongan kaya dan berkemampuan membayar zakat harta yang disimpan. Baitulmal berfungsi menyelenggarakan harta kerajaan

BAB 9 – PERUBAHAN DI EROPAH

1 a)Nyatakan ciri persaman antara sistem feudal di Eropah dengan sistem feudal masyarakat Melayu Tradisional (5m)Pemerintah           -              Golongan raja merupakan golongan penaung utama dalam sesebuah negara dengan memilikitanah di negeri masing-masing secara mutlakKhidmat -              Pembesar memberikan khidmat kepada pihak raja mankala golongan pembesar mendapatkannaungan daripada pihak istana dan dianugerah tanahCukai                     -              Pembesar memaksa rakyat memberikan khidmat kepada mereka dengan mengerjakan tanah.hasil cukai dikutip untuk diserahkan kepada rajaKerah                     -             Pembesar melayu akan mengerahkan rakyat untuk menjadi askar dan membina istana rajaHamba                    -          Terdapat hamba yang memberi khidmat kepada pembesar kerana gagal menjelaskan hutang

b)Zaman RenaissanceApakah yang dimaksudkan dengan Renaissance? (3m)Kelahiran              -               Berasal daripada perkataan Itali, Renisciment yang bermaksud “kelahiran semula” merujuk pada penghargaan semula ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom

c) Nyatakan kesan yang berlaku selepas Renaissance di Eropah (12m)Monarki                -               Kemunculan monarki baru yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang berasaskan melalui kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaanCukai                     -               Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat memperkukuhkan kedudukan raja menyebabkan kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan semakin kurangNegara                   -               Monarki baru ini terdapat di Portugal, Castile dan Aragon (Sepanyol),

Page 17: Sejarah Tingkatan 4

England, Perancis dan BelandaBerkembang        -               Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas manakala kegiatan ekonomi sara diri kian pupusBidang                   -               Kemajuan dalam bidang matematik, geografi, kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi menyebabkan perkembangan kegiatan penjelajahan dan penerokaanIlmu                        -               Menekankan ciri-ciri inkuiri, keobjektifan dan eksperimen dan merintis jalan Kepada pembangunan dan perkembangan ilmu sains seperti biologi, fizik, kimia dan perubatanEmosi                     -               Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia melahirkan emosi atau perasaan yang dicerminkan di dalam muzik, lukisa dan ukiran yang dihasilkanKeyakinan            -               Dari segi psikologinya, unsur emosi yang dicerminkan berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri

2 a)Apakah sikap yang perlu ada untuk menerima perubahan bagi mencapai kemajuan melalui Zaman Renaissance

hingga zaman penjelajahan dan penerokaan di Eropah (5m)Ilmu                        -               Kepentingan penerokaan ilmu pengetahuanInkuiri                   -               Semangat inkuiri untuk melakukan perubahanGigih                      -               Kegigihan dalam usaha mencapai sesuatu matlamatBerani                   -               Keberanian menghadapi cabaran tanpa mengira risiko yang bakal dihadapi semasa meneroka lautan serta daratan

b) Apakah yang dimaksudkan dengan Reformation? (5m)Perubahan            -               Melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baruGerakan                -               Merupakan suatu gerakan yang berlaku di eropah barat pada abad ke-16 yang mempunyai kaitan dengan agama kristian

c)Mengapakah gerakan Reformation berlaku di Eropah pada abad ke-16? (10m)Kepincangan        -             Berlaku kepincangan, rasuah dan penyelewengan apabila pihak gereja Rom t telah meningkatkan usaha pembangunan keduniaanSelari                     -              Amalan golongan penguasa gereja katolik tidak selari dengan yang dianjurkan dalam kitab bible menyebabkan ramai ahli masyarakat mempersoalkan kedudukan merekaCenderung            -             Golongan penguasa gereja lebih cenderung mengamalkan gaya hidup para pemerintah dan bangsawan yang tidak mencerminkan kehidupan keagamaanPenyelewengan    -             Terdapat penyelewengan dengan penggunaan sijil indulgences, surat pengampunan bagi penganut Kristian yang melakukan dosa merebak ke s seluruh EropahMesin                     -             Adanya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan bible dihasilkan dalam masa yang singkat dengan harga yang murahMenentang            -              Tindakan Martin Luther, profesor ilmu teknologi di Jerman, mula mengambil langkah menentang amalan IndulgencesMencabar              -           Luther percaya yang manusia itu seharusnya bergantung pada kekuatan rohaninya dalam amalan pengibadatan dengan mencabar kedudukan gereja dan institusi paderi

3 a)Huraikan sebab berlaku revolusi pertanian di Britian? (12m)Milik                      -               Perubahan dalam penggunaan dan pemilikan tanah persendirian  setelah tuan tanah mendapat kelulusan parlimen untuk memagar tanah awam bagi membolehkan penanaman secara ladangPenduduk              -              Britain menghadapi pertambahan penduduk, menyebabkan permintaan hasil pertanian meningkat dan menyebabkan harga gandum meningkat

Page 18: Sejarah Tingkatan 4

Gilir                       -              Kaedah penanaman secara bergilir diperkenalkan oleh Lord Townshend dengan menanam pelbagai jenis tanaman secara berterusan sepanjang tahun Subur                     -               Melalui kaedah ini kesuburan tanah dapat dikekalkan kerana tanaman berbeza memerlukan nutrien yang berbeza serta tanah tidak dibiarkan kosongTanaman               -               Tanaman baru diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentangAlat                        -               Terdapat alat yang dicipta oleh Jethro Tull untuk kegunaan menggali dan menugal serta penanaman biji benih dapat dilakukan dengan pantasBaja                        -               Penggunaan baja asli secara meluas telah menjadikan tanaman lebih subur dan hasil pertanian meningkatDagang                  -               Lebihan produk dapat diperdagangkan melalui kaedah pemasaran secara meluas. Dieksport dan para peladang besar menjadi pedagang antarabangsaMakanan               -               Menyediakan makanan yang cukup kepada tenaga buruh industri di bandarTokoh                    -               Kedudukan tuan tanah sebagai tokoh penting dalam masyarakatSkala                     -               Muncul sistem ekonomi skala besar dengan pembukaan ladang pertanian membolehkan rakyat bekerja sebagai buruh ladang mewujudkan golongan buruh dan majikan

b)Apakah perubahan yang berlaku akibat daripada revolusi perindustrian di Britain? (8m)Pengeluaran         -               Pengeluaran barangan dihasilkan secara besar-besaran melalui kaedah dan ciptaan mesin bagi menggantikan tenaga manusiaPengkhususan     -              Pemodal hanya mengkhusus kepada satu bidang industri untuk mengawal kos yang dapat mendatangkan faedah dan kemahiran dalam bidang tersebutPrestasi                 -               Prestasi barangan dari segi kuantiti dan kualiti dapat dipertingkatkan dan produk tersebut dapat dipasarkan secara meluas di dalam negeri dan luar negaraTeknologi             -               Penggunaan teknologi enjin berkuasa wap dapat menjimatkan kos pengeluaran menyebabkan setiap barang menjadi murah dan mampu dibeli masyarakat dan dipasarkan secara meluas di pasaran antarabangasaRekaan                  -              Pelbagai mesin direka untuk mempertingkatkan pengeluaran telah dihasilkan melaui kajian dan kretiviti para ahli teknologi dan saintis seperti tenaga wap melalui pembakaran arang batu