Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

27
Kemunculan Tamadun Islam & Perkembangannya di Makkah Syakira Harith

description

 

Transcript of Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Page 1: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Kemunculan Tamadun Islam & Perkembangannya di Makkah

Syakira Harith

Page 2: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Pengenalan• Lahir di tempat terpencil, kawasan padang

pasir yang kering kontang, Hijaz• Berasaskan pemikiran dan ajaran agama di

samping anugerah Allah • Tamadun Rom dan Parsi turut berkembang di

Semenanjung Tanah Arab

Page 3: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Masyarakat Arab Jahiliah• Jahiliah/jahala bermaksud tidak tahu• Hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas

runtuhnya Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu

• Tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran nabi sebelumnya (Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim)

• Tiada nabi, rasul & kitab suci sebagai petunjuk• Menyembah berhala dan mempercayai

animisme• Berakhlak rendah (bengis, kejam, angkuh)

Page 4: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Ciri2 Masyarakat Arab Jahiliah- 2 golongan : Badwi & Hadari- Mengamalkan perbuatan tidak bermoral

(berjudi, berzina, minum arak)- Lelaki menjadi sempurna sekiranya minum

arak hingga mabuk- Kedudukan wanita rendah dan tidak dapat

mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa- Menanam bayi perempuan hidup-hidup- Membunuh bayi perempuan kerana dianggap

bakal menjatuhkan maruah keluarga

Page 5: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Tiada peraturan perkahwinan khusus (lelaki boleh kahwin dengan beberapa orang wanita sekali gus & sesiapa sahaja)

• Riba & penindasan dalam perniagaan• Pentingkan keuntungan & kekayaan semata-mata• Merompak (kewajipan setiap individu dalam setiap

kabilah) & rampas barang daripada kafilah• Golongan kaya eksploitasi yang miskin• 4 bentuk kepercayaan agama : – Agama Wathani (menyembah berhala)– Animisme (memuja alam)– Samawi (Kristian & Yahudi)– Kepercayaan khurafat

Page 6: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Sebilangan kecil menganut agama Hanif. Lama-kelamaan dilupakan

• Mengamalkan sistem kabilah – hidup berpuak-puak

• Satu kabilah tinggal dalam satu kawasan, mempunyai identiti & peraturan tersendiri, sangat taasub dengan kabilah sendiri, diketuai syeikh (lambang perpaduan kaum)

• Syeikh yang dilantik mesti disukai dan dipersetujui oleh ahli kabilah (berfikiran matang, gagah, berani & pandai berpidato)

Page 7: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Kesan negatif :– Kemunculan semangat assabiah (semangat

kesukuan)– Tercetusnya peperangan– Terikat kepada peraturan yang telah ditetapkan

• Ahli kabilah sanggup menuntut bela demi mempertahankan maruah diri & kabilah mereka

• Kemunculan sifat ini berkait dengan geografi & suasana tempat tinggal

• Kawasan yang kering kontang menyebabkan mereka mengatasi masalah bersama

• Peperangan Al-Basus menunjukkan orang Arab suka berperang

Page 8: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Kehidupan Nabi Muhammad Sebelum Dilantik Menjadi Rasul

Qusai B. Kilab

Abdul Manaf

Hasyim

Abdul

Mutalib

Abdullah

Nabi Muhammad

Qusai – pemimpin Makkah (Arab Quraisy) 100 tahun sebelum nabi lahir Kaabah & telaga zamzam dikuasai

keluarga nabi Keturunan nabi bijak dalam dalam

urusan pentadbiran dan perniagaan Abdul Manaf, Hasyim & Abdul Mutalib

menerajui kepimpinan Makkah

Aminah Bt. Wahab

Nabi lahir: 20 April 570 M – Isnin, 12 Rabiul Awal, tahun Gajah – di rumah atuk bagindaMuhammad = terpuji

Page 9: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Bapa baginda meninggal dunia semasa nabi dalam kandungan

Selepas lahir, nabi diserahkan kepada Halimatus Sa’diyah untuk dipelihara &

disusui

Usia 6 tahun, ibu baginda meninggal

dunia, seterusnya nabi dipelihara oleh datuk

baginda, Abdul Mutallib

Datuk baginda meninggal, nabi

dipelihara oleh bapa saudara baginda, Abu

Talib

Pernah mengembala kambing kepunyaan

bapa saudara baginda

Dalam bidang perniagaan, sejak 12

tahun, mengikut bapa saudara baginda ke

Syam

Page 10: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Kerasulan nabi diramalkan oleh Buhaira, pendeta Nasrani di Basrah

Usia 20 tahun, lebih giat berniaga, Abu Talib

ingin nabi ada pekerjaan tetap

Abu Talib menemui Khadijah Bt. Khuwailid untuk nabi menjalankan urusan

perdagangan dengan beliau

Nabi menguruskan perdagangan dengan

Maisarah (hamba Khadijah)

Amanah & berbudi pekerti membuatkan Khadijah memberi

modal yang lebih besar

Akhirnya mereka berkahwin, ketika itu

nabi 25 tahun & Khadijah 40 tahun

Page 11: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Keperibadian Nabi Muhammad

Siddiq (berkata benar)

Amanah (dipercayai)

Tabliq (menyampaikan)

Fatanah (bijaksana)

Page 12: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Baginda digelar Al-Amin kerana tidak pernah berbohong

• Setelah menjadi rasul, baginda menyampaikan ajaran Islam bersungguh-sungguh walau menghadapi pelbagai rintangan

• Semasa 35 tahun, baginda menyelesaikan persengketaan dalam kalangan kabilah Quraisy

Persengketaan berpunca daripada peristiwa untuk meletakkan semula Hajar Aswad (batu hitam) ke tempat

asalnya (penjuru timur Kaabah) kerana telah terjatuh semasa banjir melanda kota Makkah.

Page 13: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Seorang ketua keluarga yang patut dicontohi (membantu isteri memasak, menampal pakaian yang koyak), anak-anak diberi didikan agama yang cukup & mengamalkan cara hidup sederhana

• Sentiasa merendah diri walaupun kedudukannya yang tinggi dan dihormati (bergaul dengan semua lapisan masyarakat)

• Penyayang terhadap orang tua & kanak2• Pemaaf (mengampun dan bebaskan orang

Arab Quraisy yang menyerah diri semasa pembukaan semula Kota Makkah)

Page 14: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Bijaksana semasa memeterai Perjanjian Hudaibiyah, 628 M dengan orang Arab Quraisy Makkah walaupun kelihatan berat sebelah, baginda terima sebagai satu hikmah untuk sebarkan Islam seterusnya

• Baginda mengasingkan diri daripada masyarakat dengan bertahannuth (mengasingkan diri untuk beribadat) di Gua Hirak, Bukit Nur

• Baginda menyerah diri kepada Allah & memikirkan masalah kaum Quraisy Makkah yang tidak bermoral dan taasub dengan amalan jahiliah

Page 15: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Selepas 6 bulan, 6 Ogos 610 M bersamaan 17 Ramadhan : Allah menurunkan wahyu pertama kepada nabi (ketika berusia 40 tahun) menerusi Jibril

• Wahyu pertama -> pemisah zaman Jahiliah dengan zaman Islam

Page 16: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Kerasulan Nabi Muhammad• Wahyu pertama : Surah Al-Alaq ayat 1-5

(memerintahkan umat Islam membaca)• Menurut Islam, membaca dan membuat

kajian melahirkan bangsa yang berilmu dan dapat mencapai kejayaan yang cemerlang (ilmu yang dituntut mestilah membina masyarakat bukan sebaliknya)

• Wahyu kedua : Surah Al-Muddasir ayat 1-7 (mengisytiharkan nabi sebagai Rasulullah yang mewajibkan baginda menyampaikan ajaran Islam

Page 17: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Pelantikan nabi sebagai rasul dianggap sebagai rahmat kepada seluruh alam sejagat

• Nabi berusaha untuk membetulkan akidah masyarakat Arab dengan beriman kepada Allah dan menyuruh mereka meninggalkan perbuatan keji

Page 18: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Penyebaran Islam di Makkah• Dilakukan secara berperingkat

RahsiaSelama 3 tahunKepada ahli keluarga, sahabat rapat dan kaum kerabat

TerbukaSelama 10 tahunSetelah menerima perintah Allah, dakwah disampaikan

secara terang-terangan

• Orang yang awal memeluk Islam :Khadijah Bt. Khuwailid (isteri baginda)Ali B. Abi Talib (sepupu baginda) – ketika 10 tahunZaid B. Harithah (anak angkat baginda)Abu Bakar Al-Siddiq (sahabat baginda)

Page 19: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Melalui Abu Bakar, beberapa tokoh Quraisy telah memeluk IslamUthman B. AffanZubair B. AwamAl-Arqam B. Abu Arqam

• Dakwah secara terbuka kepada kaum kerabat : baginda bermesyuarah dengan para sahabat & mengadakan majlis ceramah di rumah Ali B. Abi Talib

• Orang yang paling kuat menentang Islam ialah Abu Lahab (bapa saudara baginda)

• Dakwah secara terbuka : di Bukit Safa, Makkah setelah turunnya Al-Hijr ayat 94

Rumah Al-Arqam menjadi pusat kegiatan Islam yang

pertama di Makkah

Page 20: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

• Majlis ini dihadiri oleh kesemua pentadbir kota Makkah seperti ketua Bani Abdul Mutallib, Bani Zuhrah, Bani Tamim, Bani Makhzum & Bani Asad

• Perbahasan nabi & Abu Lahab menyebabkan proses dakwah terganggu, nabi dihina

Page 21: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap IslamPenerimaan Terhadap Islam

₋ Kebanyakan penganut Islam pada peringkat awal terdiri daripada hamba (ajaran Islam memberikan layanan yang sama kepada semua manusia)

Golongan yang diseksa dengan kejam :

Bilal B. Rabah, keluarga Yassir, Amir B. Fuhairah

dan Zunainah

Bilal B. Rabah dijerut leher dengan tali oleh tuannya

(Umaiyah B. Khalaf)Keluarga Yassir dijemur di

padang pasir sehingga Yassir dan isterinya Sumaiyah mati

syahid Amir B. Fuhairah diseksa hingga

jadi gilaZunainah diseksa Abu Lahab

hingga buta

Page 22: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

₋ Antara pendekatan yang nabi gunakan :Membandingkan antara nilai akhlak masyarakat Arab

Jahiliah dengan nilai IslamMembaca ayat Al-Quran untuk menjawab pertanyaan

para sahabatMemberikan penerangan & menunjukkan teladan yang

baik₋ Kesabaran & pengorbanan nabi menarik orang

ramai memeluk Islam₋ Kunci kejayaan : akhlak mulia, kekuatan fizikal,

mental dan rohani

Page 23: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

Penentangan Terhadap Islam₋ Faktor penentangan masyarakat Arab Quraisy : • Perbezaan dari segi kepercayaan & amalan antara

orang Arab Quraisy dengan Islam (Islam : menyembah Allah , kepercayaan Arab Quraisy : menyembah berhala & animisme)• Prinsip persamaan taraf sesama manusia (masyarakat

Arab Jahiliah : wujud perbezaan darjat antara golongan atasan & bawahan)• Dari segi politik, salah tanggap tugas nabi (anggapan

mereka : kalau masuk Islam, terpaksa tunduk kepada kepimpinan nabi) , mereka bersaing untuk jadi ketua• Islam melarang perbuatan keji seperti mencuri &

menindas

Page 24: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

₋ Faktor penentangan masyarakat Arab Quraisy :• Menolak konsep persaudaraan Islam yang bertentangan

dengan konsep Assabiah yang mereka amalkan• Menggugat ekonomi orang Arab (perniagaan ukiran

patung terjejas, Islam menyembah Allah)₋ Penentangan terhadap nabi berterusan (penyair

Arab mengejek Islam melalui puisi, menghina nabi)₋ Nabi dicemuh, diugut bunuh & diganggu ketika

beribadat (meletakkan benda kotor di tengkuk baginda)

₋ Nabi tetap sabar dan tabah₋ Setelah gagal menggunakan kekerasan, mereka

memujuk nabi supaya meninggalkan dakwah Islamiah

Page 25: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

₋ Nabi ditawarkan kedudukan, wanita cantik & harta

₋ Tetapi, nabi tolak cubaan merasuah baginda₋ Orang Arab kemudiannya memulaukan baginda

serta keluarga (satu pernyataan ditampal di Kaabah)

₋ Waktu itu, kehidupan nabi & umat Islam sangat terhimpit

₋ Abu Talib (bapa saudara nabi) sentiasa melindungi & membantu nabi

₋ Pemulauan berlaku selama 3 tahun ₋ Golongan Islam yang berkemampuan mampu

menanggung golongan susah

Page 26: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

– Khadijah sanggup menyerahkan semua harta demi membantu perjuangan Islam

– Pengorbanan wanita juga diteruskan oleh Aisyah & Ummu Salmah (menunjukkan betapa pentingnya wanita dalam pembangunan negara)

Nabi Muhammad Menyelesaikan Masalah₋ Penentangan makin hebat setelah Abu Talib &

Khadijah meninggal dunia₋ Untuk mengurangkan tekanan & penindasan,

orang Islam berhijrah ke Habsyah untuk perlindungan

₋ Nabi & Zaid B. Harithah merancang ke Taif (untuk sebarkan Islam) kurang berkesan

Page 27: Sejarah Tingkatan 4 Bab 4

– Nabi tidak berputus asa, sentiasa mencari jalan, sabar, cekal sehingga Islam berkembang di Madinah & seluruh Semenanjung Tanah Arab

– Di Makkah, tidak dapat disebarkan secara menyeluruh kerana Arab Quraisy Makkah sentiasa mencari jalan menghapuskan Islam

– Nabi berhijrah ke Madinah pada 622 M selepas menerima perintah Allah & memenuhi jemputan kaum Aus & Khazraj

– Di Madinah, nabi berjaya mendirikan kerajaan Islam yang unggul