Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

48
SEJARAH TINGKATAN 4

Transcript of Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Page 1: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

SEJARAH

TINGKATAN

4

Page 2: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

BAB 1

KEMUNCULAN

TAMADUN AWAL

MANUSIA

Page 3: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

ISI KANDUNGAN

1. Zaman Pra-Sejarah

1.1 Tahap Zaman Pra-Sejarah

1.2 Ciri-Ciri Kehidupan Manusia

2. Konsep Tamadun

2.1 Makna Tamadun

2.2 Pandangan Sejarawan Barat Dan Islam

3. Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia

4. Proses Pembentukan Tamadun

5. Tamadun Awal Dunia

Page 4: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

ZAMAN

PRA

SEJARAH

4

TAHAP

Zaman

Paleolitik

Zaman

Mesolitik

Zaman

Neolitik

Zaman Logam

1.Zaman Gangsa

2. Zaman Besi

1

3

2

4

Page 5: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Ciri-Ciri Kehidupan Manusia

ZAMAN PALEOLITIK

Nomad – hidup secara berpindah randah

Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi sg. dan di dlm. gua

Hidup – kelompok keluarga @ secara berkumpulan

Sara – memungut hasil hutan, memburu binatang

dan menangkap ikan

Peralatan – batu. Penciptaan lebih mengutamakan

fungsi daripada nilai estetika @ seni

Page 6: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Ciri-Ciri Kehidupan Manusia

ZAMAN MESOLITIK

Nomad – hidup secara berpindah randah

Tinggal – di kaw. tepi tasik, tepi tasik dan di dlm. gua

Sara – memburu binatang dan menangkap ikan

Peralatan – jaring, perangkap, panah dan anak panah

Page 7: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Ciri-Ciri Kehidupan Manusia

ZAMAN NEOLITIK

Menetap – dalam kelompok yg. besar

Sara – bercucuk tanam dan ternak binatang

Peralatan – batu yg. lebih licin dan pelbagai fungsi.

Tembikar daripada tanah liat.

Pekerjaan – pengkhususan ( pembahagian tugas )

Barter – adanya lebihan hasil berlaku sistem

pertukaran barang

Kepercayaan – kuasa ghaib

Page 8: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Ciri-Ciri Kehidupan Manusia

ZAMAN LOGAM

Melebur – logam spt. tembaga & timah dilebur untuk

mendapatkan gangsa

Penciptaan – perahu dan rumah

Perdagangan – antarabangsa ( mula menerokai lautan

yg. Luas )

Penempatan – besar & kota-kota pertahanan

Tulisan – merekod peristiwa yang berlaku

Penduduk – berlaku pertambahan ( muncul bandar-

bandar besar yang menjadi pusat

kelahiran tamadun )

Page 9: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Soalan Pengukuhan

Apakah bukti yang

menunjukkan

manusia pada

Zaman Neolitik

sudah bertamadun ?

Page 10: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Konsep Tamadun

Perkataan TAMADUNBahasa Arab

Mudun

Madain

Madana – tinggi budi bhs,

& pembukaan bandar

Bahasa Inggeris – civilization yang berasal daripada

bhs. Greek, iaitu civitas ( bandar )

Bahasa

peradaban

Page 11: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

PANDANGAN SEJARAWAN

BARAT

Tamadun dikaitkan dgn.

Pembangunan lahiriah

semata-mata

terutamanya dlm. hal-

hal yang berkaitan dgn.

kebudayaan spt.

penulisan undang-

undang, kesenian &

perbandaran.

ISLAM

Tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah & rohaniah.

Menekankan pembangunan & pencapaian manusia dari aspek fizikal dan rohani. Kedua-dua aspek ini perlu seimbang

Page 12: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Sejarawan Barat

GORDON CHILDE

Pencapaian lahiriah

merupakan kayu ukur

kemajuan tamadun

dalam sesebuah

masy.

DARCY RIBERIO

&

R.A. BUCHANAN

Menekankan keptgan. & pembangunan lahiriah dlm. proses perkembangan tamadun

Page 13: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Sejarawan Islam

SYED NAQUIB

AL-ATTAS

Pencapaian tahap

tatasusila yg. tinggi

& kebudayaan yg.

Luhur oleh

sesebuah masy.

RICHARD SULLIVAN

Mengakui bahawa

unsur rohaniah sangat

penting dalam konsep

tamadun

Page 14: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Ciri-Ciri Tamadun Awal Manusia

PETEMPATAN KEKAL

KEHIDUPAN BERORGTANISASI

SISTEM PEMERINTAHAN

PENGKHUSUSAN PEKERJAAN

AGAMA & KEPERCAYAAN

BAHASA & TULISAN

Page 15: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

PETEMPATAN KEKAL

• Corak hidup

yang lebih

teratur dan

sistematik

Page 16: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

KEHIDUPAN BERORGANISASI

• Mengatur cara hidup

manusia untuk

memastikan kestabilan

dan kemakmuran

kehidupan

• Setiap lapisan

masyarakat mempunyai

peranan masing-masing

Page 17: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

SISTEM PEMERINTAHAN

• Raja sebagai ketua pemerintah dan

juga wakil Tuhan untuk mendapatkan

pengiktirafan rakyat

• Sistem perundangan sebagai panduan

masyarakat dalam menjaga keamanan

dan kemakmuran.

Page 18: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

PENGKHUSUSAN PEKERJAAN

• Peningkatan

produktiviti

• Politik menjadi stabil

• Ekonomi berkembang

dalam pertukaran

barang dan

perdagangan,

teknologi dan budaya

antara sesebuah masy.

Page 19: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

AGAMA & KEPERCAYAAN

• Manusia percaya

bahawa terdapat

kuasa ghaib yang

menguasai alam

sekeliling

• Mewujudkan

kepercayaan

animisme

• Kemudian kepada

agama politeisme,

iaitu penyembahan

terhadap banyak

Tuhan

Page 20: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

BAHASA & TULISAN

• Bahasa tertua

termasuklah

Yunani dan

Sanskrit

• Sistem tulisan awal

ialah hieroglif,

cuneiform dan

ideogram

• Bahasa penting dalam

penyebaran ilmu

pengetahuan dan

perhubungan

• Sistem tulisan amat

penting dalam urusan

pentadbiran seperti

penyimpanan rekod,

penulisan undang-

undang dan hal-hal

keagamaan

Page 21: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

PROSES

PEMBENTUKAN

TAMADUN

Penyesuaian manusia

dgn. alam sekeliling

Kampung

Memilih kaw. yg. sesuai

Negara

KotaBandar TAMADUN

Petempatan kekal/tanah subur/

makanan & minuman/

perhubungan & pengangkutan

Page 22: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Soalan

Mengapakah

tamadun awal

dunia bertumpu di

lembah sungai ?

JAWAPAN

Page 23: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Tamadun awal manusia bertumpu di

lembah sungai kerana

• Subur – kesuburan tanah untuk tujuan

pertanian.

• Bekalan – mendapatkan bekalan air untuk

keperluan harian.

• Makanan – menangkap ikan

• Pengangkutan – kemudahan mengangkut hasil,

berhubung dengan sesuatu kaw.

• Perhubungan – sebagai alat perhubungan

Page 24: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

TAMADUN AWAL DUNIA

TAMADUN MESOPOTAMIA

TAMADUN MESIR PURBA

TAMADUN INDUS

TAMADUN HWANG HO

Page 25: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Tamadun awal manusia terletak di lembah

sungai :

TAMADUN LOKASI

Mesopotamia Lembah Sungai Euphrates

& Sungai Tigris

Mesir Purba Lembah Sungai Nil

Indus Lembah Sungai Indus

Hwang Ho Lembah Sungai Hwang

Ho

Rujuk peta ( buku teks ) m/s 9

Page 26: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

TAMADUN MESOPOTAMIA

CIRI-CIRI

SUMBANGAN

ZAMAN

PEMERINTAHAN

Page 27: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

ZAMAN PEMERINTAHAN

• Kerajaan Sumeria ( 3500-2340 sm )

• Kerajaan Akkad ( 2371-2006 sm )

• Kerajaan Ur ( 2113-2006 sm )

• Kerajaan Babylon Awal ( 2000-1530 sm )

• Kerajaan Kassites ( 1530-1100 sm )

• Kerajaan Assyria ( 1100-626 sm )

• Kerajaan Chaldea ( 626-539 sm )

7 zaman pemerintahan yg.

penting :

Page 28: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

CIRI-CIRISusun Lapis Masyarakat

Raja

Ketua Pendeta, Ketua Tentera,

Orang Bangsawan

Rakyat Bebas ( Petani,

Artisan, Pedagang )

Hamba ( Tawanan Perang )

Page 29: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Agama Dan Kepercayaan

POLITEISME ( Banyak

Tuhan )

Raja sebagai wakil Tuhan

Pendeta mengetuai upacara

keagamaan di kuil

Tidak mempercayai

kehidupan selepas mati

Page 30: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Sistem Tulisan

Tulisan

Bergambar

Simbol

-ditulis pada

tanah liat

CUNEIFORM

( Pepaku )

Menulis

Menggunakan

pen rumput

pada tanah liat

Page 31: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

SUMBANGAN

PERUNDANGAN

Kod Undang-Undang

Hammurabi

PENDIDIKAN

Jurutulis

Pentadbiran

Perniagaan

Kesusasteraan

SAINS DAN TEKNOLOGI Ilmu astronomi

Matematik

Arca

Kalendar

Perubatan

Roda

Kincir

Kapal

Page 32: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

TAMADUN MESIR PURBA

Page 33: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

CIRI-CIRI

• Petempatan kekal

• Organisasi sosial

• Pemerintahan

• Pengkhususan pekerjaan

• Kepercayaan

• Sistem tulisan

Page 34: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Petempatan kekal

Firaun Menes menyatukan semua nome

menjadi sebuah kerajaan

Pusat pentadbiran di bandar Memphis

berhampiran delta Sg. Nil

Bandar menjadi tempat kediaman Firaun

Bandar berfungsi sebagai pusat

pemerintahan dan pentadbiran. Pelabuhan

dijadikan pusat keagamaan dan tumpuan

penduduk

Page 35: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Organisasi sosial

Firaun

Pembesar, Bangsawan, Rahib,

Jurutulis, Tuan Tanah

Rakyat Bebas ( Petani,

Pedagang, Artisan )

Hamba

Page 36: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Kepercayaan

Konsep POLITEISME

Setiap Tuhan dikaitkan dengan unsur alam

1. RE – TuhanMatahari

2. RA-ATUM – Tuhan Langit

3. AMUN – Tuhan Angin

Mempercayai kehidupan selepas mati

Makam mayat dibekalkan dengan

barang kelengkapan harian serta

keperluan hidup selepas mati

Page 37: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Sistem tulisan

HIEROGLIF

Berasaskan kombinasi

gambar dan simbol

berdasarkan bunyi

Penting untuk mencatat

rekod aktiviti pertanian,

pengutipan cukai dan

amalan ritual

kepercayaan

Page 38: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

SUMBANGAN

SAINS DAN

TEKNOLOGI

Seni bina

Kertas

Perubatan

Mumia

Pembedahan

Matematik

Kalendar

PENDIDIKAN

Utk. kanak-kanak

Rumah ibadat

sbg.institut

pendidikan

Ilmu geometri,

matematik dan sains

diajar

Page 39: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Tamadun Indus muncul pada sekitar tahun

2500 sm & mula merosot pada 1800 sm

Tamadun Indus mengalami kehancuran

kerana

1. Serangan orang Aryan

2. Bencana alam seperti banjir, kemarau

dan gempa bumi

TAMADUN INDUS

Page 40: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

STRUKTUR SOSIAL

MASYARAKAT

ATASAN

BAWAHAN

Pemerintah - Pendeta

Pedagang

Petani

Buruh

Hamba

Page 41: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

• Mempunyai satu

amalan agama

• Patung Proto-Siva

sangat penting dan

berkaitan dengan

agama Hindu

• Juga percaya

kepada Tuhan Ibu

Patung Proto-Siva –seseorang sedang duduk bersila dengan stail yoga dan terdapat tiga tanduk di kepalanya yang melambangkan Dewa Brahma, Vishnu dan Siva

Page 42: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

SISTEM TULISAN

PIKTOGRAF

SATU SISTEM TULISAN

(masih belum dapat ditafsirkan)

Page 43: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

SUMBANGAN

SATU PERSOALAN

Mengapakah sifat keterbukaan sangat

penting kepada kemajuan manusia

seperti mana amalan masyarakat Indus ?

JAWAPAN

Page 44: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Sumbangan

• Sistem Politik

• Sistem Ekonomi

• Agama Dan Kepercayaan

TAMADUN HWANG HO

Page 45: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Sistem Politik

• Monarki

• Maharaja

• Mandat

• Dinasti

Page 46: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Sistem Ekonomi

PERTANIAN

BATAS BESI

TEKNOLOGI

Page 47: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Agama Dan Kepercayaan

Pemujaan roh

Nenek moyang

Konsep Ying &Yang

serta Feng Hsui

Ying – kuasa pasif

Yang – kuasa aktif

Feng Hsui – falsafah

TaoismeKalendar – tentukan

musim menanam &

menuai

Falsafah perang

Sun Tzu

Page 48: Sejarah 4 Tingkatan Bab 1

Disediakan oleh :

NORHASNY ISMAIL

SMK NANING