Schoolkrant zomer

of 56 /56
België - Belgique P.B. 8930 Menen 1 BC6195 schoolkrant schoolkrant Tweemaandelijks tijdschrift - 33ste jaargang - nr 6 - schooljaar 2012—2013 - juni 13 v.u. Vanlan- gendonck Philippe. p.a.: G.B.S. Lauwe Hospitaalstraat 14,8930 Lauwe Afgiftekantoor 8930 Menen 1 Erkenning: P. 308904. Hospitaalstraat 14, 8930 Lauwe - 056/411472 - [email protected]

Embed Size (px)

description

SCHOOLKRANT GBS JUNI 2013

Transcript of Schoolkrant zomer

Page 1: Schoolkrant zomer

België - Belgique

P.B. 8930 Menen 1

BC6195

sch

oolk

rant

schoo

lkra

nt

Tweemaandelijks tijdschrift - 33ste jaargang - nr 6 - schooljaar 2012—2013 - juni 13 v.u. Vanlan-

gendonck Philippe. p.a.: G.B.S. Lauwe Hospitaalstraat 14,8930 Lauwe Afgiftekantoor 8930 Menen

1

Erkenning: P. 308904. Hospitaalstraat 14, 8930 Lauwe - 056/411472 - [email protected]

Page 2: Schoolkrant zomer
Page 3: Schoolkrant zomer

Voorwoord

Beste,

Straks wuiven 440 kinderen, het leerkrachtenkorps en ondersteunend personeel het

schooljaar uit en nemen we voor eventjes afscheid van…

de school,

de vriendjes,

de juffen en meesters.

Voor negenenveertig zesdeklassers en meester Arnold is 28 juni de laatste schooldag

op onze GBS. Nu meester Arnold op pensioen gaat, verdwijnt opnieuw een vertrouwd

gezicht op de GBS. We zijn alvast heel dankbaar voor zijn inzet voor de kinderen en

hopen dat hij nog vele jaren samen met zijn vrouw Greta, de kinderen en kleinkin-

deren, kan genieten van zijn pensioen.

Het voorbije schooljaar was rijkelijk gevuld. Wie meer sfeerbeelden van de klas-

en schoolactiviteiten wenst te bekijken, kan daarvoor steeds terecht op onze website

of kan ons op Facebook volgen. Op vele momenten konden we hierbij rekenen op vrij-

willige hulp van ouders, grootouders en ex-leerkrachten. Wij en de kinderen zijn hen

daarvoor heel dankbaar en hopen volgend schooljaar opnieuw op hun steun te kunnen

rekenen.

Nu het schooljaar op zijn einde loopt, zijn we al druk bezig om het komende school-

jaar te plannen. De werkgroep ‘eerste schooldag’, samengesteld uit ouders en leer-

krachten, is alvast heel gemotiveerd om van de eerste schooldag opnieuw één groot

feest te maken.

Voor het zover is, mogen we hopelijk genieten van twee ‘zonnige’ zomermaanden.

Prettige vakantie!

Philippe en Lies.

Page 4: Schoolkrant zomer

Woordje van de oudervereniging

Beste ouders,

Op de laatste vergadering van het ouderplatform stelde juffrouw Dorine het nieuw aangekoch-

te leessysteem voor. Omdat wij geïnteresseerd zijn in hoe men de leeslessen aanpakt. Omdat

een inhoudelijke toelichting steevast deel uitmaakt van de agenda. Omdat het met de centjes

van de ouderraad kon aangekocht worden. De koekjes die je aankocht, de mosseltjes die je at,

de pintjes die je dronk… het werd allemaal goed besteed.

Dankzij de vele helpende handen die op de activiteiten aanwezig zijn, wordt dit alles mogelijk

gemaakt. Bij deze wil ik een bijzonder woordje van dank richten aan het feestcomité. Jullie

zijn subliem, mannen en vrouwen! Het is steeds hard werk, maar er heerst ook een toffe sfeer

in de groep. Wellicht zijn er tientallen ouders die dit hier lezen razend enthousiast om het

feestcomité volgend schooljaar te vervoegen. (Ben jij één van hen, geef een seintje aan

[email protected]).

Het aangekochte leessysteem heet estafette. Het moment van de aflossing is bijna daar. Onze

kinderen wisselen hun leerkracht binnenkort in voor een nieuwe. Sommige kinderen wisselen de

GBS in voor een middelbare school. En ook sommige ouders maken noodgedwongen die beweging.

Dank aan alle ouders die zich jarenlang voor de ouderraad ingezet hebben en nu de stap naar

het middelbaar zetten. Misschien is daar ook wel een boeiende ouderwerking? We zien elkaar

zeker nog eens terug op één van de GBS-activiteiten!

Maar eerst: de aflossing van werken naar rust. Hopelijk wacht jullie een mooie zomer. Geniet er

van!

Namens de ouderraad,

Veerle Van Hauwaert

Estafette

Page 5: Schoolkrant zomer

Kangoeroewedstrijd

Gemachtigd opzichter

Op 21 maart namen 26 kinderen uit het derde en vierde leerjaar en 28 leer-

lingen uit het vijfde en zesde leerjaar deel aan de wiskundeolympiade. Alle

deelnemers kregen een diploma. Een vijftiental kinderen viel in de prijzen. Aan

alle deelnemers een dikke proficiat met het behaalde resultaat.

Kinderen op een veilige manier helpen

oversteken. Iets voor jou? Binnenkort

organiseert de politie van Stad Menen

een nieuwe cursus voor ‘gemachtigd op-

zichter’. Zowel leerkrachten, ouders als

grootouders die deze opleiding wensen

te volgen, kunnen zich inschrijven. Voor

meer info kan u terecht bij de directie.

Page 6: Schoolkrant zomer
Page 7: Schoolkrant zomer

Schoolfeest: 75 jaar GBS Lauwe

Page 8: Schoolkrant zomer

Tijd voor een nieuwe boekentas? Denk aan

de rug van je kind!

De meeste kinderen lopen elke dag te sjouwen met een te zware en vaak onaangepaste boekentas. Bij kinderen in volle groei kunnen bestaande afwijkingen verergeren door het voordurend sleuren met te zware lasten. Meestal wordt aangenomen dat het gewicht van de boekentas niet meer mag zijn dan één tiende van het gewicht van het kind. Een boekentas op wieltjes is af te raden. Kies liever voor een boekentas die je kind op de rug kan dragen.

Belangrijk zijn de kwaliteit van de boekentas en het gewicht van de boekentas. Een boekentas moet enkele jaren meegaan, kies dus voor een goede kwaliteit.

Kwaliteit van de boekentas:

stevigheid: let op de stevigheid van het materiaal, de naden, de bodem, de bevestiging van de draagrie-men en de stevigheid van de tussenschotten. Aan de rugzijde moet er een hard deel zijn, zodat de spul-len in de tas niet in de rug gaan prikken.

compartimenten (vakken): wanneer er voldoende vakken in de boekentas zijn, kan het gewicht beter verdeeld worden.

extra bergvakken: extra bergvakken zijn handig om kleinere spullen in op te bergen.

gewicht: voor kinderen van de lagere school mag een lege boekentas niet meer wegen dan een halve

kilo.

draagriemen: draagriemen moeten minstens 50 cm lang zijn en ter hoogte van de schouders minstens 4 cm breed. Draagriemen maken het mogelijk het gewicht gelijkmatig over de schouders te spreiden, de last zo dicht mogelijk tegen de rug te houden en de plaats van de tas op de rug te regelen.

FOUT GOED

Page 9: Schoolkrant zomer

GAAT U OP REIS MET UW KINDEREN?

VRAAG TIJDIG DE KIDS-ID AAN !

De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar.

Het is daarnaast ook een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa.

De kaart is drie jaar geldig. Indien u al in bezit bent van een Kids ID: controleer ze-

ker de geldigheid van de kaart!

De levertijd van een KIDS-ID is drie weken. Vraag de kaart dus op tijd aan bij uw ge-

meente.

Om een Kids-ID aan te vragen bij uw gemeente, moet u:

het ouderlijk gezag hebben over het kind

samen met het kind naar het stadhuis komen voor de aanvraag

een pasfoto van het kind bijhebben.

Spoedprocedure

Als je de Kids-ID niet binnen deze termijn bij de gemeente aanvraagt, zal het enkel

nog mogelijk zijn om ofwel een Kids-ID voor uw kind te bekomen via de spoedprocedu-

re, ofwel een paspoort in spoedprocedure aan te vragen. De kostprijs van beide spoed-

procedures ligt veel hoger dan die van een Kids-ID.

Kids - id

Wat kan je als ouder nog doen?

Controleer samen met je kind de inhoud van de boekentas.

Haal onnodige dingen eruit. Neem voldoende tijd om de boekentas te vullen.

Zo vergeet je kind niets, maar neemt het ook niet teveel mee.

Stop de zwaarste voorwerpen (handboeken, ringmappen,…) in het vak dat het dichtst bij de rug is.

Regel de draagriemen zo, dat de bovenste zijde van de schooltas ongeveer gelijk loopt met de schouders van het kind.

Verdeel het gewicht van de tas over beide schouders.

Juf Marleen

zorgcoördinator

Page 10: Schoolkrant zomer

Eerste kleuter

We creëerden onze eigen grote

bloem. We maakten een lottospel van

bloemen

Met het thema bloemen fleurde onze klas helemaal op:

We

konden

bloemen

planten in

onze tuin

Bent toont vol trots zijn

gemaakte toren met een brug!

Kleertjes

wassen na

het lopen in

de plassen.

Uiteraard moeten de kleren nu ook nog kunnen drogen.

Page 11: Schoolkrant zomer

Voor de oudere peuters in de klas werd er een moeilijker spel gespeeld, en ze deden

dit uitstekend goed! Kijk maar…

Tijdens de schoolreis konden wij ons een hele dag amuseren op het springkasteel,

en na het vele springen hadden wij reuzenhonger dus een wafeltje ging er gemakkelijk

in.

Page 12: Schoolkrant zomer
Page 13: Schoolkrant zomer

Tweede kleuter

De week van 15 tot 20 april stond voor alle kleuterklassen in het teken van “afval”. Ie-

dere klas behandelde iets en er werd gezamenlijk rond afval gewerkt. Als kleuter-

turnjuf kon ik natuurlijk niet anders dan mijn turnlesjes in dit thema in te kleden. En-

kele kleuters krulden wel hun neusje toen ze hoorden dat we met afval zouden turnen

maar het viel allemaal goed mee. Frisbee spelen met bierkaartjes, mikken naar kranten,

kegelspel spelen met lege plastiekflessen, blikjes en lege flesjes omgooien. Op deksels

van emmertjes door de zaal schuiven, een hindernissenparcours afleggen met een dop

op ons hoofd en als echte obers met een dienblad uit piepschuim waarop 3 of 4 rolle-

tjes staan een weg afleggen…Dit hebben we allemaal geprobeerd en sommigen slaagden

daar beter in dan anderen. Sporten met afvalmateriaal viel best wel mee…Juf Heidi.

Sporten met afval

Page 14: Schoolkrant zomer

Schoolreis : Boudewijnpark

Onze schoolreis naar het Boudewijnpark was een succes. De kleuters konden genieten

van de verschillende attracties o.a. de carrousel, de dolfijntjes, de draaimolen en het

piratenschip.

Ze waren vol bewondering bij het bekijken van de prachtige, nieuwe dolfijnenshow.

Bij de zeeleeuwen moesten we helpen om de piraat, die de schatkist had gestolen, te

ontmaskeren. Om de dag af te sluiten, konden de kleuters zich uitleven op het mooie

speelplein. Voor de kleuters en voor de juffen was het een vermoeiende maar fantas-

tische dag. Hartelijk dank aan Linda en Carine waar we al jaren kunnen op rekenen.

Juf Iris, juf Ann

Page 15: Schoolkrant zomer

Derde kleuter

Naar het containerpark in Menen

We gingen met het 3de kleuter op bezoek in het containerpark in Menen. Daar maakten

de kleuters kennis met alle soorten afval en de verschillende afvalcontainers. Ook

mochten de kleuters hun eigen meegebrachte afval in de juiste container werpen. Dat

vonden ze heel leuk om te doen en … al doende leert men!

Naar de brandweer in Lauwe

Op maandag 3 juni werden de kleuters hartelijk ontvangen in de brandweerkazerne van

Lauwe. We kregen uitleg over wat de brandweer allemaal doet naast branden blussen

en zagen een echte brandweerman met pak, helm en zuurstoffles aan. Enkele kleuters

kregen de kans om eens een jas en helm aan te doen. Ze vielen bijna om door de zwaar-

te van de jas die VEEL TE GROOT was. Grappig om te zien. Ook kregen de kleuters elk

om beurt de kans om in een echte brandweerwagen te zitten en om met een brandslang

water te spuiten in de weide naast de kazerne. Het blussen was een topper om nooit te

vergeten. De kleuters gaan dit nog lang navertellen.

Page 16: Schoolkrant zomer

UIT SYMPATHIE

S.R.

Page 17: Schoolkrant zomer

Spelletjesnamiddag papa’s en mama’s

Op vrijdag 17 mei mochten we de mama’s verwelkomen en op vrijdag 7 juni de papa’s

om samen met de 3de kleuterklas gezelschapsspelletjes te spelen. Iedere mama of pa-

pa had een gezelschapsspel. We hadden dolle pret, soms was het lekker spannend! Na

een tijdje mochten ze verwisselen van spel. We hebben de mama’s en papa’s eens op

een andere manier leren kennen. Bedankt voor de toffe medewerking.

Zwerfvuilactie

Op 24 april hielden we met het derde kleuter een zwerfvuilactie in de omgeving van

onze school. Dat was een activiteit in ons thema ‘afval’. Het was gewoon niet te geloven

welk afval we allemaal vonden! Hopelijk heeft onze actie mensen tot nadenken gezet!

Page 18: Schoolkrant zomer

Derde kleuter– eerste leerjaar

Op een zonnige dag in april gingen het derde kleuter en eerste leerjaar op stap in de Gavers in Harelbeke… Daar beleefden ze de zotste avonturen!

We slingerden

als echte

Janes!

Bouwden er kampen...

Klommen over hoge

hindernissen...

Klauterden in de

touwen ! Joehoe !

Gleden van steile toppen

naar beneden..

Hesen ons

op aan de

katrollen!

Einde

Page 19: Schoolkrant zomer

Schoolreis: Technopolis en De Nekker

Dinsdag 4 juni trokken we met het derde kleuter en eerste leerjaar naar Technopolis

in Mechelen. De busrit was op zich al een hele belevenis. Daar konden we ons naar har-

telust uitleven in het kinder-doe-centrum. Als echte ontdekkers konden we aan de slag

op het bouwterrein, wielen vervangen in de garage, zelf pizza's maken, op ontdekking

in de bos, met de ziekenwagen rijden en nog zo veel meer. Na de middag brachten we

nog een bezoek aan het provinciaal domein ‘De Nekker’ waar we ons konden amuseren

op het enorm groot en leuk speelplein. Kortom de schoolreis werd een echte topper, de

foto's spreken voor zich!

Page 20: Schoolkrant zomer

Eerste leerjaar Naar de pizzeria

Page 21: Schoolkrant zomer

Levensbeschouwing

21 april 2013, een dag waar we met spanning weken naar uitgekeken hebben. De klein-

sten van het gezin keken vooral uit naar het feest en de geschenkjes die hun zus zou

krijgen. Maar voor ons, als ouders en voor onze dochter zelf, was het uitkijken naar de

volledige dag, die startte met de viering in de kerk.

De zon kwam ’s morgens al opdagen en dat stemde ons hoopvol om toch één van de eer-

ste ‘echte’ lentedagen te mogen meemaken.

Nadat we onze spruit bij de juffen afgeleverd hadden, gingen we samen met de oma’s

en opa’s een plaatsje zoeken vóór de kerk. De fanfare begon te spelen en we konden

snel een glimp opvangen van de keurig, in uniform geklede, muzikanten.

Het doet wat met je als ouder wanneer je die stoet dichterbij ziet komen. Een hele rij

stralende kinderen, gekleed in hun mooiste outfit. Prachtig!

De viering was tot in de puntjes voorbereid door de werkgroep eerste communie. Een

grote pluim voor hen! Ook een ‘speciale’ dankjewel aan Meester Arnold, voor wie het de

laatste keer was dat hij de voorafgaande stress moest doorstaan. Hij gaat in juni, na

38 geslaagde eerste communievieringen, met pensioen.

We hadden het niet durven dromen, maar de rest van de dag was de zon van de partij.

Zalig! Het was een schitterende dag om niet snel te vergeten! Een fiere mama

Eerste communie

Page 22: Schoolkrant zomer
Page 23: Schoolkrant zomer

Afscheid meester Arnold Wist je dat meester Arnold...

- tenniswedstrijden volgt tijdens de lessen.

- het wereldrecord ‘raadsels’ probeert te verbreken. Vb.: wat gebeurt er als je de

deur open doet?

- reclameert tegen de grasmachine!

- graag schapenkoteletjes eet.

- geheime taal gebruikt in de klas. Vb.: Timboektoe= doe je boek toe!

- de oppervlakte van een parallellogram heel goed kan berekenen (b x h a.d.h.v. een

tekening van een BH)

- alles doet om zijn leerlingen bij de les te houden. Een wekker doet wonderen!

- ook een beetje scheel kijkt. Hij kijkt naar iemand terwijl een ander zijn naam hoort.

- schietgebedjes zegt voor alle kapsters in spé.

- een echte grapjas is. Terwijl je leest, onderbreekt hij je. Dan zegt hij:” Allé, ben je

weeral gestopt!”

- ook streng kan zijn, maar gelukkig volgt er dan een grappige straf. Vb. bewaker van

het brandblusapparaat met als wapen een borstelstok en een emmer als helm.

- je een pakje straf geeft als je jarig bent.

- altijd goed gehumeurd is, maar daar denken jullie misschien anders over.

- goed kan presenteren maar dat weten we reeds allemaal.

- stopt tijdens de 75ste verjaardag van onze school. Hij viert dan ook zijn 75ste ver-

jaardag. Of hebben we ons van jaar vergist?

- les geeft op zijn Arnolds en wij kunnen het weten.

Page 24: Schoolkrant zomer

Eerste leerjaar - zesde leerjaar

Buddywerking

Met dit artikel wil ik het ‘buddy’ initiatief in de kijker zetten.

Ik heb dit jaar mogen ervaren hoe belangrijk buddy Juul was voor mijn zoontje Bavo.

De eerste contacten in het 3de kleuter verliepen al heel vlot. En op die eerste schooldag

op die grote speelplaats was zijn grote vriend die naast hem liep een grote geruststel-

ling.

Op de speelplaats kwam Juul geregeld naar Bavo toe en werd er al eens samen ge-

speeld. De grote jongens zorgden duidelijk voor de kleine jongens.

Ook vanuit school organiseerden ze soms iets tussen het eerste en zesde leerjaar. Dat

vond Bavo altijd heel leuk.

Dat het goed klikte tussen die twee was duidelijk. Verjaardag, eerste communie of

vormsel werd niet vergeten. Wat was Bavo blij toen zijn buddy aan de deur stond met

een cadeautje voor zijn verjaardag.

Toen het zesde op bosklas ging zei Bavo dat hij verdrietig was. Nu moest hij Juul een

hele week missen. Zelfs na al die maanden was hij nog altijd heel belangrijk voor hem.

Ook de aanmoedigingen op een sportwedstrijd of schoolfeest waren mooi om te zien.

Als mama heb ik kunnen ervaren wat een buddy kan betekenen voor een jongen uit het

eerste leerjaar. Het ontroerde mij hoe Bavo erover praatte en hoe blij hij was met

zijn vriend uit het zesde leerjaar.

Bedankt school voor het idee.

Bedankt Juul, je was een buddy uit de duizend.

Veerle, mama van Bavo

Page 25: Schoolkrant zomer

Tweede leerjaar Leeruitstap naar het Bokkeslot

We zijn naar de kinderboerderij geweest met

2 bussen.

Xelena en Auke en ik wilden graag op de paar-

den rijden maar dat mocht niet.

De geitjes mochten we wel vasthouden. Grap-

pig zeg! De boer zei toen “Laat het maar wip-

pen, ze hebben 4 pootjes gekregen om te lo-

pen!” We hebben ook de aarde van de bieten

geschrobt en op het laatst nog eens gaan kij-

ken naar de paarden.

Saïn (2B)

We hebben de geitjes en konijnen

eten gegeven en bieten gesneden.

Ik heb ze eerst gekuist. Het coolst

was de middagpauze. Toen mochten

we vrij spelen op de oude tractors.

In de namiddag hebben we nog

moeten werken : stront (nee, sorry,

MEST ) opkuisen van de koeien.

Vince (2B)

Van de boer en boerin mochten

we meehelpen om de dieren te

verzorgen en met de geitjes te

spelen. De koe had gisteren ge-

kalfd . Er liepen 2 honden rond en

een witte poes zonder staart! We

hebben ook brood gebakken.

Noor (2B)

Page 26: Schoolkrant zomer

Ik ben naar de konijnen geweest en

heb ze eten gegeven. Met Nena

ben ik naar de cavia’s gaan kijken.

Dat was super prettig. Op de trac-

tor rijden ook. Zoë (2B)

In het kippenhok vonden we eitjes.

We zagen een koe met een grote snee op-

zij. De veearts was er ook want ze moest

nog een spuitje hebben. In de natuur heb ik

ook een slakje gevonden; ik heb het op mijn

hand laten kruipen en dan terug in het gras

gezet. Eli (2B)

Het tofste was de bieten in de molen

draaien.

En ook : de ladder wegpakken toen juf-

frouw Hilde op de hooizolder zat!!

Er stonden 2 tractors.

Vince was gesnukt toen hij 2 draadjes te-

gen mekaar deed om te starten.

Er zat een vijsje los, daarom draaiden de

wielen aan de verkeerde kant.

Wij dachten allemaal dat het echt was,

maar hij deed maar alsof, want de trac-

tors waren al oud en versleten en zonder

goede motor! Ze stonden op het speelter-

rein voor de middagpauze.

Tyson (2 B)

Het leukst was de stallen opkuisen.

Aan de schapen komen. Nena (2B)

Page 27: Schoolkrant zomer

Schoolreis: Plopsaland

Page 28: Schoolkrant zomer
Page 29: Schoolkrant zomer

Lentewandeling

Ik vond de natuur super mooi! Jelle Dewaele

Ik vond dat klein schaapje schattig.

Chayma Belmehdi

De schaapjes waren mooi en dik. Julie

Dusselier ,Valentine Schamp De natuur is eigenlijk een

wonder! Lucas Vaniseghem

Ik zag veel dieren naar buiten

komen. Maurgaux Vanlerberghe

Het lopen vond ik het leukst

want… ik heb gewonnen! Kian

Pappyn

We hebben veel bijge-

leerd. Sarah Fiore

Ik vond de bloeme-

tjes heel mooi,

vooral de tulpen.

Sem Decoutere

Het was de mooiste

dag van mijn leven!

Yaël Vergauwe

Het was leuk om te luis-

teren, wandelen, leren,

ruiken, voelen en zien.

Mauro Chambaere

Leuk dat we nog een

rondje rond het

voetbalveld mochten

lopen! Alix Windels

Page 30: Schoolkrant zomer

Derde leerjaar

Ik ben juf. Marte en ik liep stage bij jullie van 15 tot

en met 19 april in de klas 3A.

In de lessen wereldoriëntatie kwam een spetterend

thema aan bod: ‘water’.

We doken meteen in het nieuwe thema en samen met

de leerlingen deden we allerlei proefjes.

De leerlingen hebben zelf vuil water mogen filteren.

Om het vuile water te filteren, gebruiken we ver-

schillend filtermateriaal: koffiefilter, watten, fijn

zand, grof zand, grind en kiezelstenen.

We moesten eerst het fijnste vuil tegenhouden.

De leerlingen werkten in groepjes en we kregen een

heel mooi resultaat.

Het vuile water was niet meer te herkennen!

Maar, we mogen niet vergeten dat het gefilterd wa-

ter NIET drinkbaar is.

Daarvoor zou het gefilterd water eerst nog naar een

waterzuiveringsstation moeten.

3A: Jullie deden erg je best en verdienen een dikke pluim!

Juf. Marte

Thema ‘Water’

Page 31: Schoolkrant zomer

Theatervoorstelling: Speelvogel door Piv Huvluv

Derde leerjaar - vierde leerjaar

Piv Huvluv begon de kinderen te wijzen op het feit dat kinderen drie grote problemen

hebben.

Ze zijn te hebzuchtig.

Ze zijn te druk.

Ze hebben te veel fantasie.

Van dit laatste had de kleine Piv er ook te veel.

Zijn mama nam hem mee naar de dokter omdat hij te veel alleen speelde.

Van zijn papa had hij geen speelgoed nodig om te spelen. Hij kon evengoed spelen met

een plas water en een stokje, met een zakdoek of met een kapstok. Of hij speelde A17

met het servies van zijn ouders als die afwezig waren. Of schooltje met datzelfde

servies, Playmobils heb je helemaal niet nodig: een servies volstaat.

Wil je busje spelen? Zoek je dan een stoeltje en een WC-ontstopper, dan kun je vele

verhalen spelen, zoals dat van het verliefde koppeltje met de blinde man en zijn gelei-

de hond (Tja, hoe moet die ook alweer de drol van zijn hond terugvinden?), de hooli-

gans, de jongen en zijn goudvis en het oude vrouwtje met haar twee strijkijzers. Plots

kreeg de hooligan een hartaanval op de bus en kon hij gered worden met de twee

strijkijzers van het oude vrouwtje…

Omdat Piv steeds alleen speelt, gaat mama eens mee naar de klas. Meester stelt Piv

voor om eens met Redgi de Robot te spelen. Mama vindt dit echter geen goed idee. Zij

vindt Gwendoline, de dochter van de begrafenisondernemer een goed meisje om met

Piv te spelen.. Gwendoline is echter ziek. Zij ligt aan de zuurstofpomp.

Omdat de toneelvoorstelling volgens de acteur op dit moment te gevoelig wordt

schakelt hij een rustig moment in. Deze demonstratie doet hij met een leerling uit

het publiek.

Piv neemt een fruitmandje mee wanneer hij op bezoek gaat bij Gwendoline. Ze roept

echter onmiddellijk 'onnozelaar'. Ze is allergisch aan fruit. Ze eet alleen maar soja-

scheuten. Ze houdt enorm veel van paarden. Ze heeft echter geen zin in vriendjes. Al-

leen in een paard. Piv wil wel paard spelen. Gwendoline stelt voor om iets uit de kast te

halen om dit nog beter te kunnen. Piv haalt een paardenkop uit de kast en speelt paar-

dendressuur. Na de spelnamiddag wil Piv niet meer terug, hij moet echter Gwendoline

verder blijven bezoeken van zijn mama.

Page 32: Schoolkrant zomer
Page 33: Schoolkrant zomer

Meer foto’s over deze

en andere activiteiten

op :www.gbslauwe.be

Piv stelt voor om samen met Gwendoline

door de Camargue te reizen met zijn bus.

Hij hangt Gwendolines zuurstoftent in een

aanhangwagentje en rijdt zelfs zo verder

tot in Egypte. Met zijn boostknop vliegt hij

boven de woestijn. Via de westkant van

Afrika reizen ze naar Madagaskar. Daar kij-

ken ze naar de zonsondergang. Bijna is het

weer tijd voor Piv om naar huis te vertrek-

ken. Gwendoline doet Piv een serieus voor-

stel : doordat zij nu in een zuurstoftent

moet verblijven kan zij niet meer optreden

voor de koning en de koningin. Ze stelt Piv

voor om haar te vervangen.

Piv aanvaardt het voorstel maar is daar wel iedere dag drie uur mee bezig. Hij vindt

het heel moeilijk. Hij oefent drie weken aan een stuk. Hij oefent weer voor zijn kof-

fieservies. Plots krijgen ze telefoon van de mama van Gwendoline. Het gaat niet goed

met haar. Ze vraagt om Piv nog eens te zien. Piv speelt zijn liedje voor Gwendoline en

ze slaapt zachtjes in…

Vind de

‘Gemeentelijke Bassi-

school Lauwe ‘ leuk op

Facebook!

Page 34: Schoolkrant zomer

Vierde leerjaar Muzische vorming: beweging

Als afsluit van ons taalthema ‘de krant’ gingen we ons uitleven in de

muzische klas.

We brachten elk een krant mee van thuis waarmee we van alles

mochten doen.

We hielden een blad vast en deden alsof de wind de krant mee-

nam, van windstil tot storm en nog andere fijne dingen.

Nadien bewogen we alsof we zelf een krant waren : zweven zo-

als een krant met verschillende lichaamsdelen, op de grond

rollen en flapperen als kranten,…

In duo’s mochten we kranten scheuren, in repen trekken, ver-

frommelen, er hoedjes van maken… Alles kon en mocht. We

maakten er leuke kostuums mee.

We sloten af met een momentje van stilte. We kozen zelf een

houding waarin we zouden willen gaan slapen. Ondertussen luis-

terden we naar rustige muziek terwijl we ons volledig konden ont-

spannen.

Mundiale dag 2013: schilderen met henna

Page 35: Schoolkrant zomer

Creatief schrijven

Zwerfvuilactie

Page 36: Schoolkrant zomer

UIT SYMPATHIE

C.D.

Page 37: Schoolkrant zomer

Natuurwandeling: ‘De Bannier’

Op 22/23 mei trokken we naar het natuurgebied De Bramier waar we een rondleiding

kregen van een gids. Hij vertelde ons over de bosmuis, de dikkopjes, de smeerwortel,

… die we nu vinden in en rond de vroegere kleiputten.

1 Als je veren van een dode vogel ziet liggen en die zijn nog helemaal mooi, dan is

die vogel opgegeten door een roofvogel. Als de vogel door een vos opgegeten werd,

dan zullen de veren er niet meer zo mooi uit zien.

2 Een mannetjeseend heeft mooie kleuren en de vrouwtjes eend is bruin.

Reden : Het vrouwtje broedt op het nest en valt met haar bruine kleur minder op in

het riet.

3 Kikkervisjes zoeken steeds de warmste plek op in de sloot.

Van 10 000 kikkervisjes overleven er maar 10.

4 Op de lindeboom zagen we allemaal rode stippen/uitstulpingen. Dat

noemen we gallen.

5 Er bestaat een plant die kleeft. nl. het kleefkruid

6 De vos is bang voor mensen, maar is wel sluw.

7 Als je een netelplant van onder naar boven aait, doet dat geen pijn.

Omgekeerd wel.

8 Soms groeit er ergens een boom doordat een dier een noot verstopte

voor een wintervoorraad.

9 Aan een vogelhuisje voor meesjes mag geen ‘zitstokje’ komen omdat de meesjes er

zo invliegen. Het stokje zou gebruikt worden door andere vogels om de jongen te ko-

men opeten.

10 Steeds handschoenen gebruiken bij het uitkuisen van het vogelhuisje.

(Bacteriën !!)

11 Als de boswachter in de winter het aantal muizen wil tellen in de nestkastjes, dan

moet hij handschoenen aantrekken. Anders komt muis wakker door de warmte omdat

hij denkt dat het lente is. Daardoor zou de muis zou sterven van de kou en honger.

12 De hommel gaat op zoek naar nectar. In de smeerwortel vindt hij er heel wat,

maar kan niet in de bloem. Hij maakt een gaatje in de bloem en zuigt via dit gaatje

de nectar uit de bloem.

Page 38: Schoolkrant zomer

Park - en bosspelen

13 De torenvalk leeft in België. Hij ziet ultraviolet en kan daardoor het urinespoor

van muizen volgen. ( De muis plast namelijk de hele dag door.)

14 Vroeger was er daar een pannenfabriek (dakpannen, geen braadpannen) en een te-

gelfabriek. De fabrieken zijn daar gebouwd omdat er daar KLEIgrond was. Met deze

klei werden de pannen en tegels gemaakt. GEVOLG = Kleiputten (=vijvers) zijn daar-

van het levende bewijs.

BELANGERIJK !! Je mag niet zwemmen in de kleiputten !!!!!!

15 Het winterkoninkje is één van de kleinste vogeltjes. Het weegt amper 7 gram.

Dat is net iets zwaarder dan een suikerklontje. Het mannetje bouwt een 7 – tal nest-

jes waaruit het vrouwtje dan mag kiezen.

16 We zagen er ook een klein bijenhotel. (Een bijen-bed&breakfast )

Page 39: Schoolkrant zomer

Vijfde leerjaar Een gedichtje voor moeder of vader ...

Lieve mama Iedere avond moet ik om 8 uur slapen,

dan lig ik niet te gapen. Ik heb wel een tv, maar mama zegt: ‘Nee, nu moet je slapen gaan!’ Dan lig ik in mijn bed rond mijn knuffels.

En één daarvan lijkt op een banaan. Dan slaap ik tot 7 uur en zeg ik: ‘Goedemorgen mama,

mag ik vanavond om 9 uur slapen gaan?’ Senne Spyckerelle uit 5A

Liefste mama

en papa

Dit gedichtje komt van mij,

want jullie zorgen zo goed voor mij.

Jullie maken ALTIJD tijd vrij,

omdat jullie houden van mij.

Jullie staan ALTIJD voor ons klaar,

gelukkig maar!

Ik weet dat jullie misschien soms ruzie heb-

ben,

maar ik weet dat jullie van elkaar houden.

Margaux Delepierre uit 5A

Mama Muis

Liefste mama muis,

ik ben heel blij met jou

in dit huis.

Je zorgt voor papa,

Arne en ik,

dat is heel lief

en dan geven we jou een strik.

Je werkt in de bakkerij

met heel veel broodjes,

en af en toe geef je mij

choconootjes.

Bij het poetsen

geef je niet op,

en dan zeggen we

STOP

Imke D’Hondt uit 5A

Liefste papa,

Je doet echt zoveel voor mij

Je knutselt, je speelt en je maakt dingen

met mij uit klei

We gaan samen vissen

En daarna gaan we ons op frissen

Papa ik hou echt heel veel van jou

Dus ik hoop dat ik mag komen

Naar jou en mama’s trouw

Zo, papa pak nu maar je zaag

En weet: ik zie je graag.

Nore 5B

Mama Mama is het woord dat van kleinsaf begint

Mama is het woord dat past bij iedere kind.

Na loop der jaren wordt het woord vaak misbruikt

Dan denk je bij mam ‘ma waar was die tijd’

Laat in de avond wacht je op je lievelingskind

Je hoort de deur, ze ziet je zitten en roept

“Pa ben je thuis?” Hanne uit 5B

Page 40: Schoolkrant zomer

Mama

Mama kijk uit anders val je op je snuit.

Mama kijk daar wat een raar paar.

Tegen mijn papa zeg ik alles.

Zodat ze niet op haar gat zou vallen voor de stallen.

Voor jou heb ik geen geheimpjes

In alle rijmpjes en geintjes

Je bent de liefste mama van heel de wereld.

Anke 5B

Wat als jullie er niet waren Ik had eens een droom Een heel nare droom Dat jullie er niet waren

En dat waren men laatste jaren

Ik zocht en zocht de hele wereld rond

Maar alleen vond ik een heel nare hond

Toen ik naar huis wilde heel toevallig

Stonden jullie daar tweetallig Samen vaarden we naar huis En er passeerde geen kat of muis

Toen ik wakker werd liep ik naar beneden

En zei: ‘Begin jullie maar aan te kleden!’

We gaan samen iets doen En ik geef jullie nu een dikke zoen

Jani Steelandt 5B

School

School is tof,

school is fijn,

ik ben blij om hier te zijn!

Juf is leuk,

ze kan de klas verhitten,

daarom wil ik blijven zitten!

Is het vakantie?

Dan is het soms fijn,

maar ik zou liever op school willen zijn!

Ticha Wylin uit 5A

Een gedichtje om het schooljaar af te sluiten...

Page 41: Schoolkrant zomer

Bosklas

In Barvaux aangekomen, begonnen we met een wandeling van zo’n 8 km. Toen we uit-

eindelijk in Durbuy aankwamen, viel onze mond open van verbazing. We hadden geluk

want we mochten in het nieuwe gebouw slapen. De maandagavond speelden we spelle-

tjes ( Kubb, voetbal, chirospelletjes). Daarna gingen we slapen in ons drie bedden hoog

stapelbed. De volgende dag hebben we de hele dag gewandeld en een museum bezocht.

Op woensdag deden we rappel, klimmen en apenbrug. ’s Avonds stond nog de deathride

op het programma. Op donderdag gingen we kajakken en in de namiddag leerden we

hoe je kan overleven in de natuur. Daarna volgde een koele verfrissing in het open-

luchtzwembad van LPM. Weet je wie we daar ook zagen ? Bartel Van Riet van op TV !

De laatste avond was het bonte avond. Er was een optreden van een aantal leerlingen

en daarna volgde een fuif. De vrijdag was het de laatste dag en deden we nog een fo-

tozoektocht. Na het middageten keerden we terug met de bus naar huis. Het was een

superleuke week !

Marie VH, Lainey, Eva, Laura, Floor en Victor

Vijfde leerjaar - zesde leerjaar

Page 42: Schoolkrant zomer
Page 43: Schoolkrant zomer

Hallo, ik ben Nat Vandenbroucke en van 22 tot 26 april ben ik op bosklassen geweest.

We hebben veel leuke activiteiten gedaan, zoals: kajakken, death ride, klimmen, rappel

en apenbrug. Er was ook heel lekker eten. Weten jullie wat ik minder leuk vond? Hare

Krishna. Mijn leukste herinnering is de bonte avond.

Zo, dit was mijn vertelling over de bosklassen.

Nat Vandenbroucke uit 5A

Page 44: Schoolkrant zomer

Hoi, we zijn met heel het 5de en 6de op bosklassen geweest van 22 tot 26 april. We

hebben supertoffe dingen gedaan, zoals rappel, apenbrug, death ride, zoektocht, bon-

te avond en nog veel meer. Er is iets supergrappig gebeurd: Samantha heeft per on-

gelijk op haar broek geplast! Gelukkig was het niet zo erg! Durbuy is een supermooi

stadje, het was er megatof! Een paar vriendinnen en vrienden misten hun ouders,

maar ik ging ze meteen troosten!

Imke D’Hondt uit 5A

Wij zijn van 22 tot 26 april op bosklassen geweest. De activiteiten waren allemaal

leuk! Op maandag en dinsdag is er niet veel gebeurd, maar op woensdag hebben wij

apenbrug, rappel, bergklimmen en death ride gedaan. Het leukste aan die dag vond ik

de death ride en de rappel. Op donderdag hebben wij gekajakt en een kamp gebouwd.

Ik weet nog dat Vital en ik bijna omkantelden bij het kajakken! We zijn ook naar het

zwembad geweest, maar het was wel koud. Op vrijdag gingen we terug naar huis en de

ouders waren blij dat ze ons terugzagen.

Mijn mening over de bosklassen is: het waren toffe dagen!!!

Fiorent Kunusevci uit 5A

Page 45: Schoolkrant zomer

Schoolreis: Technopolis en Océade

We zijn met de bus naar Technopolis geweest. Daar deden we allerlei experimentjes. ’s Mid-

dags aten we er ook onze picknick op. Daarna reden we met de bus naar Océade. Dat zwembad

ligt net naast het Atomium in Brussel. Er waren veel toffe glijbanen. Je kon buiten en binnen

zwemmen. Er waren ook bubbelbaden en er verschenen om de 20 minuten golven in het grote

zwembad. Om vier uur moesten we uit het zwembad om terug te keren naar huis. De laatste

schoolreis vonden we allemaal echt een topper !

Julie, Zoë V, Marie VA, Ine, Emma V en Jesaïa

Page 46: Schoolkrant zomer
Page 47: Schoolkrant zomer

Eindelijk, na een busrit van een anderhalf uur kwamen we in technopolis aan. Na een korte rond-

leiding konden we zelf aan de slag. Er was van alles te doen: fietsen in de lucht, springen op de

maan, liggen op een spijkerbed, een eigen weerbericht maken, je naam in een Egyptisch beeld-

schrift plaatsen, een vliegtuig besturen, een krant maken met een artikel over jezelf en nog

zoveel meer. De tijd vloog vooruit want voor we het wisten was het tijd voor onze picknick.

En dan naar Océade. Het zwembad ligt vlak bij het Atomium. Wat een groot monument! Toen we

het zwembad binnen waren, was het drummen want iedereen wou de eerste in het water zijn. Er

waren ook allemaal verschillende soorten glijbanen: supersmalle maar ook heel erg brede waar je

wel met 10 kinderen tegelijk in kon. Er was ook een groot zwembad en iedere keer je een mu-

ziekje hoorde was dat een teken voor storm op het water. Dan kwamen er grote golven en viel

er soms wat motregen. Super leuk!

Op het einde zaten bijna alle kinderen van het zesde gezellig samen in de jacuzzi. En toen was

het weeral tijd. Iedereen was uitgeput maar we hebben een superleuke dag gehad.

Axelle, Lotte, Hannah, Alissia, Zoë

Page 48: Schoolkrant zomer

Zesde leerjaar

Mega -fuif is mega- tof. Met deze uitspraak zijn alle leerlingen van het zesde eens. Doorheen

het schooljaar kregen we een aantal M.E.G.A.-lessen. Deze lessen gingen over assertiviteit,

drugs, alcohol, roken en nog andere verslavingen. Enkele lessen werden door de politie gegeven.

Omdat het schooljaar bijna gedaan is, werden we uitgenodigd op een mega-fuif. De fuif geeft

als doel de jongeren aan te tonen dat men zich zeer goed kan amuseren zonder gebruik te ma-

ken van legale of illegale drugs. En het was ook MEGA, maar dan wel zonder alcohol. Sommige

kinderen gingen helemaal uit de bol! Er werd ook toffe muziek gedraaid. De juffen en ouders

mochten niet binnen in de zaal. Om 21 uur stopte de muziek en was het plezier afgelopen. Maar

dat begrepen we wel, het is tenslotte maar een jongerenfuif en we zijn nog maar 12jaar. Het

was een mega-toffe avond.

Emma Bostoen en Femke

Megafuif

Fietsexamen

Op maandag 15 april deden we het eerste deel van het fietsexamen. We legden een parcours

af op de parking van de school. Dat was niet zo gemakkelijk. Het tweede deel was op vrijdag 17

mei. We moesten een fietstocht van zo’n 6-tal km door Lauwe doen. We kregen vooraf wat les

over de moeilijkheden die we op onze tocht zouden tegenkomen. Op het einde begon het wel

wat lastig te worden doordat er zoveel wind was. Jammer genoeg kon Art niet meedoen, omdat

er iets mis was met zijn arm. Op donderdag 27 juni is er de fietsapotheose. Dan moeten we ons

diploma halen in Menen, natuurlijk met de fiets. Hopelijk is

iedereen geslaagd.

Art, Milan, Matthew, Michiel, Fries en Robbe

Page 49: Schoolkrant zomer

SPwe TMF stress-factor

Na een picknick in de opvang gingen we te voet naar Wevelgem waar een heus festival ons

stond op te wachten. Bij het binnenkomen kregen we een blauw festivalbandje en mochten we

onmiddellijk de zumba dansen. Eerst was het de beurt aan Vienna, een rockgroepje, en daarna

kwamen de Rupelsoldaten aan de beurt. Na elk optreden kon je een handtekening vragen.

Tijdens het festival konden we van alles eten en drinken: frietjes, hamburgers, ijsjes, pop-

corn, cola,… Wat hebben we gesmuld! Het was gewoon zalig! Als laatste kwam de geweldige

DJ Murdoc aan de beurt. Het was echt super! We vonden het jammer dat we terug moesten

keren. De juffen trakteerden ons nog op een heerlijk ijsje.

Het was een onvergetelijke dag!

Emiel, Thiemen, Ward, Louis, Maico, Emma B, Lara, Dora en Zara

Op 30 mei gingen we met heel het zesde leerjaar naar TMF Stressfactor in SPWe te Wevel-

gem. Toen we binnengingen, kregen we eerst een bandje. De meesten kochten direct een bakje

frieten. Er was veel te koop (frietjes, hamburgers, ijsjes, popcorn en drank). Er stond ook een

groot podium. Iedereen ging uit de bol op de liedjes van Vienna, de Rupelsoldaten en DJ Mur-

dock. Het was een echt festival. Je kon ook handtekeningen vragen aan de artiesten. We heb-

ben veel gegeten en gedronken. Op het einde kregen we nog een ijsje van de juffen, vooraleer

we de terugweg aanvatten. Het was een supernamiddag!

Arnaud, Juul, Seppe, Siemen, Laurens en Jelle

Page 50: Schoolkrant zomer

Lees de schoolkrant

ook online op

www.gbslauwe.be.

Page 51: Schoolkrant zomer

Kalender 29 augustus: openklasdag

2 september: eerste schooldag

5 september: infoavond eerste leerjaar

16 september: L6: deelname Rode Kruisscholenacties

23 tot en met 27 september: bosklassen derde en vierde leerjaar naar ‘De Lork’ in Kemmel.

7 oktober: geen studie.

9 oktober: pedagogische studiedag. Vrije dag voor de kinderen.

24 oktober: lagere afdeling: herfstrapport mee naar huis.

25 oktober: herfstwandeldag

26 oktober tot en met 3 november: herfstvakantie

8 november: muziekconcert voor L1, L2 en L3.

11 november: vrije dag

14 november: grootouderfeest

16 november: mosselfeest

18 november: vrije dag

22 november: muziekconcert voor L4, L5 en L6.

7 december: kerstmarkt

14 en 15 december: totaalspektakel ‘meis-kus’

21 december tot en met 5 januari: kerstvakantie

6 januari: start tweede trimester. Geen studie.

20 tot en met 24 januari: proefwerkenperiode voor L3, L4, L5 en L6.

27 januari: oudercontact kleuter

28 januari: oudercontact kleuter en lager

29 januari: oudercontact lager

7 februari: pedagogische studiedag. Vrije dag voor de kinderen.

1 tot en met 9 maart: krokusvakantie

14 maart: opendeurdag

20 maart: kangoeroewedstrijd ‘wiskunde’ voor L3 , L4, L5 en L6.

29 maart: lentefeest

3 april: lagere afdeling: lenterapport mee naar huis.

5 april tot en met 21 april: paasvakantie

26 april: eerste communie

28 april: lentewandeling eerste leerjaar

1 en 2 mei: vrije dagen

Page 52: Schoolkrant zomer

9 mei: receptie eerste leerjaar

17 mei: vormsel in de namiddag

6 juni: meerkeuze– en UNO-kaarting

7 juni: schoolfeest

11 tot en met 20 juni: proefwerkenweek voor L3, L4, L5 en L6.

24 en 25 juni: oudercontact voor L1 tot en met L5.

26 juni: diploma-uitreiking

30 juni: vrije dag voor de leerlingen.

2015

- Eerste communieweekend: zondag 26 april

- Vormsel: zaterdag 9 mei in de namiddag

2016

- Vormsel: zaterdag 30 april in de namiddag

2017

- vormsel: zaterdag 6 mei in de namiddag

familienieuws

Mevrouw Julia Vanwalleghem ° 20-04-1940 + 24-03-2013

Grootmoeder van Emelie Verkindere (L1A)

De heer Josué Dewaele ° 30-08-1942 + 07-05-2013

Grootvader van Jelle (L2A) en Jana Dewaele (K1C)

Grootvader van Pauline Dewaele (L5A)

Mevrouw Marleen Vandamme ° 12-03-1956 + 19-05-2013

Oma van Rune Samyn (K1A)

De heer Robert De Fauw ° 09-06-1930 + 14-06-2013

Overgrootvader van Emile (L1A) en Mateo Cneut (K2A)

Mathis Vanthournout ° 26-05-2013

zoontje van Glenn Vanthournout (ICT-coördinator) en Shari

Deraeve.

Page 53: Schoolkrant zomer

Op 20 maart vonden de voorrondes plaats. Onze ploeg van het derde leerjaar haalde de

finales net niet. Een goeie ploeg met veel potentieel, maar het samenspel ontbrak nog

een beetje. Volgend jaar maken ze dit zeker goed. Ze behaalden in hun poule een

tweede plaats.

De jongens van het vierde speelden super mooi samen en waren verdiend eerste in hun

poule. De week erna mochten ze naar de finale in de sporthal van Rekkem. De tegen-

stand was uiteraard al wat groter dan in de voorrondes. Onze jongens hielden lang

stand en konden toch hun laatste match winnen van de Kleine Prins. Ze behaalden een

knappe derde plaats. Wat boven de verwachtingen was. Proficiat jongens !!!

Sport op school Zaalvoetbaltornooi 20 en 27 maart

Vlaams kampioenschap turnen

Op het Vlaams kampioenschap ll. in Lauwe werd Ward Claeys Vlaams kampioen. Tiemen Valcke

werd verdienstelijke derde. Proficiat!

Page 54: Schoolkrant zomer

Alweer naderen we het einde van het schooljaar. Tijd voor het laatste sport-

nieuws.

De rolschaatsestafette werd afgelast door de slechte weersvoorspellingen.

Jammer, het bleef de hele middag droog.

De estafetteloop op 29 mei ging wel door. Het begon redelijk droog, maar toch

kwamen we kletsnat terug.

Met 5 ploegen waren we ingeschreven. Iedereen was present. De eerste graad

mocht de spits afbijten en het werd meteen een schot in de roos. Onze meis-

jes van het eerste leerjaar behaalden een knappe eerste plaats.

De tweede ploeg van de eerste graad was een gemengde groep van jongens van

het eerste en tweede leerjaar, en ook enkele meisjes van het tweede. Ze be-

haalden een 9de plaats. Er zat meer in, indien ze niet hadden gemist. Maar toch

heel verdienstelijk.

De jongens en meisjes van het derde en vierde leerjaar vormden 1 ploeg en

werden knap vijfde met 5200 meter over 20 minuten.

Onze meisjes van het zesde leerjaar verloren heel nipt van Basa. Ze liepen

7200 meter over 25 minuten in de gietende regen. Heel jammer, ze verdienden

de overwinning.

Onze laatste ploeg was een gemengde ploeg tussen jongens van het vijfde en

zesde leerjaar. Iedereen zette zijn beste beentje voor en behaalden een ver-

diende derde plaats met 7600 meter.

Proficiat aan allen en op naar alweer een volgend schooljaar !

Estafetteloop

Page 55: Schoolkrant zomer

Twee maanden,

net geen negen weken.

62 dagen, 1488 uren,

89 280 minuten,

5 356 800 seconden.

Vakantie dus.

Grote vakantie.

Genieten, zingen en dansen.

je laten verrassen

en je op sleeptouw

laten nemen.

Mee fladderen met de vlinders,

de natuur verkennen.

wegdromen in de wolken.

Leve de vakantie!

Page 56: Schoolkrant zomer