Rhenense Betuwse Courant week36

of 28 /28
5 september op tv 6 september op tv airborne wandeltocht Oosterbeek stoomtreinfestival Dieren www.rhenensebetuwsecourant.nl Woensdag 2 september 2015 Proef open wegbermen REGIO - Naar aanleiding van vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Die- ren gaat ook de provincie Utrecht een pilot starten met open wegbermen om aanrijdingen met reeën te voorkomen. Elk jaar vinden er bijna 300 aanrijdingen met ree- en plaats in de provincie Utrecht. Onlangs heeft Natuurmonumenten een proef gedaan met open weg- bermen in Gelderland. De vegetatie langs de wegen werd kort gemaaid zodat het overzicht verbetert en zowel automobilisten als reeën elkaar eerder opmer- ken en aanrijdingen wor- den voorkomen. De proef in Gelderland is dan ook zeer succesvol gebleken, en er komen zelfs vrijwel geen aanrijdingen meer voor op deze locaties. De Staten- fractie van de Partij voor de Dieren heeft daarom het col- lege van Gedeputeerde Sta- ten in Utrecht gevraagd om ook in deze provincie een dergelijke proef met open wegbermen te starten. Het college heeft hier positief op gereageerd, en verklaart zich hiertoe bereid. Er zal naar geschikte locaties wor- den gezocht. Kidsday 2015 in Rhenen was afgelopen zaterdag een succes. De toegestroomde jeugd vermaakte zich opperbest op springkussens, bij de schminktent en de grote poppenkast. Wim Lauffer, voorzitter van de stichting STERC Rhenen, die het evenement organiseerde is tevreden, maar ziet ook verbeterpunten. “We liepen tegen wat ‘personeelsproblemen’ aan, waardoor we de attracties dichter bij elkaar moesten zetten om met het beperkt aantal begeleiders toch de nodige veiligheid te kunnen bieden”. Naast Kidsday waren er ook andere evenementen zoals de Schoneveldse dag en de Truckersdag van Zideris, grote publiekstrekkers. Foto: Max Timons Kidsday in Rhenen goed bezocht Na waarschuwen boete van 90 euro RHENEN - Wethouder Jan Kleijn licht de maatregel toe. “De Spoorbaanweg en de Kastanjelaan, beiden lo- pen parallel aan de N233 ten noorden van de Rijnbrug, lo- pen snel vol bij filevorming voor de Rijnbrug. Dan wordt vervolgens ook de aanlig- gende wijk gebruikt als uit- wijk voor de ontstane files. Het gevolg daarvan is dat de bewoners van die wijken nauwelijks bij hun woning kunnen komen. Omdat terug te dringen leggen we een rij- verbod voor auto’s op tijdens de spits.” Bewoners van de wijken hebben inspraak gehad voor wat betreft de gekozen oplossing. Beide wijken zijn apart gehoord en hebben uiteindelijk voor dezelfde oplossing gekozen. Bewoners en hulpdiensten krijgen vrijstelling van het rijverbod tijdens de spits. “En de wijk blijft ook toe- gankelijk voor bezoekers, zij kunnen echter alleen via de zuidkant (Grebbeweg, He- renstraat) de wijk in rijden” voegt Kleijn toe. Met deze maatregel verwacht Kleijn ook een oplossing te kunnen bieden voor het vastlopende verkeer op het viaduct over de N233: “Als het verkeers- aanbod afneemt is er een be- tere doorstroming vanaf het viaduct en vanuit de Heren- straat.” Kleijn verwacht dat de maatregel kan worden opgeheven als een extra rij- strook op de Rijnbrug wordt aangebracht, de oplevering staat gepland in 2019. BEWONERS EN HULPDIENSTEN KRIJGEN VRIJSTELLING Er worden camera’s geplaatst om het sluipverkeer tegen te gaan, dat, tijdens de drukke avondspits, de wijken rond de N233 dicht laat lopen. Vanaf voorjaar 2016 worden deze wegen verboden rijgebied op werkdagen tussen 16.00 en 18.30 uur. Overtreders kunnen een boete van 90 euro tegemoet zien. Camera’s tegen sluipverkeer Laatste fietstocht seizoen Fietsclub het Versnellertje is begonnen aan het laatste deel van het seizoen. Op 19 september organiseert het Versnellertje een nieuwe toertocht, namelijk de Wa- terschap Lingetocht. De Lin- getocht voert de deelnemers over de dijkjes en de land- weggetjes van de Betuwe. Er zijn tochten van 50, 90, 110 en 135 kilometer. De routes zijn uitgepijld. Fietsers kun- nen zich nog inschrijven voor deze toertocht op de website van het Versneller- tje. Op www.het-versnel- lertje.nl is tevens nog meer informatie te vinden over de Waterschap Lingetocht. Waarder uw vrijwilligers REGIO - De vakantie zit er op en verenigingen en vrijwil- ligersorganisaties gaan weer bij elkaar zitten om te verga- deren. Een van uw agenda- punt kan zijn, de waarde- ring van de vrijwilligers. Ter gelegenheid van de Natio- nale vrijwilligers dag zet de gemeente ook dit jaar enkele vrijwilligers in de Neder-Be- tuwe opnieuw in het zonne- tje met een cadeaubon. Dit is de reden dat het Adviespunt Neder-Betuwe mensen in de gemeente Neder-Betuwe oproept om vrijwilligers aan te melden via een mail naar: [email protected] nederbetuwe.nl . TROUWEN OP LANDGOED Op landgoed Remmerstein in Rhenen kan er vanaf heden getrouwd worden 5 » PLOEGDAG RHENEN De jaarlijkse Ploegdag van de Grebbetrekkers is weer in aantocht 9 » Zeilster wereldkampioen OPHEUSDEN - De van oor- sprong Opheusdense zeil- ster Maxime Jonker (20) is op eigen water wereldkam- pioen geworden in de Laser Radial klasse onder 21 jaar. Op zaterdag 22 augustus zette de getalenteerde zeil- ster op de plassen van het Noord-Hollanse Medem- blik, na de hele week aan de leiding te hebben gestaan, de titel op haar naam. Aan het WK deden 80 zeilsters uit 48 verschillende landen mee. Jonker hoopt in 2020 deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Lees meer op www. maximejonker.com KLIK & WIN ACTIE Naar Film by the Sea met overnachting Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Stuur die foto! Heeft u ook een mooie, ont- roerende foto recent geno- men? Alles is welkom. Mail de foto met tekst naar redac- [email protected] Mogelijk wordt deze in de krant afgedrukt. Voorwaar- de is dat er herkenbaar men- sen op staan, op 1 mb wordt doorgegeven en in JPG. Jarige van de week op Geef uw jarige van de week op. Wekelijks kiest de redac- tie uit één van de inzendin- gen de Jarige van de Week uit. Ook is er een Baby van de Week. Mail een foto met gegevens en een korte moti- vatie naar: [email protected] dia.nl 64% VAN DE BOODSCHAPPERS LEEST DÉ WEEKKRANT! dé Weekkrant is overal welkom Kijk op www.hahonderzoek.nl Start een Dorcas-depot OCHTEN Ontwikkelings- hulporganisatie Dorcas is in deze regio op zoek naar een nieuw inzamelpunt voor kleding, schoenen en huis- houdtextiel. Dorcas-depots zamelen kleding en andere goederen in die direct of via opbrengst uit verkoop ten goede komen aan hulp- en ontwikkelingsprojecten van Dorcas. Vrijwilligers runnen de depots, door ruimte en tijd ter beschik- king te stellen aan Dorcas. Op deze manier draagt u direct bij aan de hulp aan de allerarmsten in Oost-Eu- ropa en Afrika. Draagt u het werk van Dorcas een warm hart toe en wilt u een deel van uw ruimte en tijd ter beschikking stellen? Bekijk dan de vacature voor Be- heerder Kledingdepot op www.dorcas.nl/over-dor- cas/werken-bij-dorcas of neem contact op met Dorcas (0228-595900). Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwer- king en noodhulp, die zich inzet om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten.

Embed Size (px)

description

Rhenense Betuwse Courant

Transcript of Rhenense Betuwse Courant week36

 • 5 september op tv

  6 september op tv

  airborne wandeltocht Oosterbeek

  stoomtreinfestivalDieren

  www.rhenensebetuwsecourant.nlWoensdag 2 september 2015

  Proef open wegbermenREGIO - Naar aanleiding van vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Die-ren gaat ook de provincie Utrecht een pilot starten met open wegbermen om aanrijdingen met reen te voorkomen.Elk jaar vinden er bijna 300 aanrijdingen met ree-en plaats in de provincie Utrecht. Onlangs heeft Natuurmonumenten een proef gedaan met open weg-bermen in Gelderland. De vegetatie langs de wegen werd kort gemaaid zodat het overzicht verbetert en zowel automobilisten als reen elkaar eerder opmer-

  ken en aanrijdingen wor-den voorkomen. De proef in Gelderland is dan ook zeer succesvol gebleken, en er komen zelfs vrijwel geen aanrijdingen meer voor op deze locaties. De Staten-fractie van de Partij voor de Dieren heeft daarom het col-lege van Gedeputeerde Sta-ten in Utrecht gevraagd om ook in deze provincie een dergelijke proef met open wegbermen te starten. Het college heeft hier positief op gereageerd, en verklaart zich hiertoe bereid. Er zal naar geschikte locaties wor-den gezocht.

  Kidsday 2015 in Rhenen was afgelopen zaterdag een succes. De toegestroomde jeugd vermaakte zich opperbest op springkussens, bij de schminktent en de grote poppenkast. Wim Lauff er, voorzitter van de stichting STERC Rhenen, die het evenement organiseerde is tevreden, maar ziet ook verbeterpunten. We liepen tegen wat

  personeelsproblemen aan, waardoor we de attracties dichter bij elkaar moesten zetten om met het beperkt aantal begeleiders toch de nodige veiligheid te kunnen bieden. Naast Kidsday waren er ook andere evenementen zoals de Schoneveldse dag en de Truckersdag van Zideris, grote publiekstrekkers. Foto: Max Timons

  Kidsday in Rhenen goed bezocht

  Na waarschuwen boete van 90 euro

  RHENEN - Wethouder Jan Kleijn licht de maatregel toe. De Spoorbaanweg en de Kastanjelaan, beiden lo-pen parallel aan de N233 ten noorden van de Rijnbrug, lo-pen snel vol bij fi levorming voor de Rijnbrug. Dan wordt vervolgens ook de aanlig-gende wijk gebruikt als uit-wijk voor de ontstane fi les.

  Het gevolg daarvan is dat de bewoners van die wijken nauwelijks bij hun woning kunnen komen. Omdat terug te dringen leggen we een rij-verbod voor autos op tijdens de spits. Bewoners van de wijken hebben inspraak gehad voor wat betreft de

  gekozen oplossing. Beide wijken zijn apart gehoord en hebben uiteindelijk voor dezelfde oplossing gekozen. Bewoners en hulpdiensten krijgen vrijstelling van het rijverbod tijdens de spits. En de wijk blijft ook toe-gankelijk voor bezoekers, zij kunnen echter alleen via de zuidkant (Grebbeweg, He-renstraat) de wijk in rijden voegt Kleijn toe. Met deze maatregel verwacht Kleijn ook een oplossing te kunnen bieden voor het vastlopende verkeer op het viaduct over de N233: Als het verkeers-aanbod afneemt is er een be-tere doorstroming vanaf het viaduct en vanuit de Heren-straat. Kleijn verwacht dat de maatregel kan worden opgeheven als een extra rij-strook op de Rijnbrug wordt aangebracht, de oplevering staat gepland in 2019.

  BEWONERS EN HULPDIENSTEN KRIJGEN VRIJSTELLING

  Er worden cameras geplaatst om het sluipverkeer tegen te gaan, dat, tijdens de drukke avondspits, de wijken rond de N233 dicht laat lopen. Vanaf voorjaar 2016 worden deze wegen verboden rijgebied op werkdagen tussen 16.00 en 18.30 uur. Overtreders kunnen een boete van 90 euro tegemoet zien.

  Cameras tegen sluipverkeer

  Laatste fi etstocht seizoenFietsclub het Versnellertje is begonnen aan het laatste deel van het seizoen. Op 19 september organiseert het Versnellertje een nieuwe toertocht, namelijk de Wa-terschap Lingetocht. De Lin-getocht voert de deelnemers over de dijkjes en de land-weggetjes van de Betuwe. Er

  zijn tochten van 50, 90, 110 en 135 kilometer. De routes zijn uitgepijld. Fietsers kun-nen zich nog inschrijven voor deze toertocht op de website van het Versneller-tje. Op www.het-versnel-lertje.nl is tevens nog meer informatie te vinden over de Waterschap Lingetocht.

  Waarder uw vrijwilligers REGIO - De vakantie zit er op en verenigingen en vrijwil-ligersorganisaties gaan weer bij elkaar zitten om te verga-deren. Een van uw agenda-punt kan zijn, de waarde-ring van de vrijwilligers. Ter gelegenheid van de Natio-nale vrijwilligers dag zet de gemeente ook dit jaar enkele vrijwilligers in de Neder-Be-tuwe opnieuw in het zonne-tje met een cadeaubon. Dit is de reden dat het Adviespunt Neder-Betuwe mensen in de gemeente Neder-Betuwe oproept om vrijwilligers aan te melden via een mail naar: [email protected] .

  TROUWEN OP LANDGOEDOp landgoed Remmerstein in Rhenen kan er vanaf heden getrouwd worden

  5

  PLOEGDAG RHENENDe jaarlijkse Ploegdag van de Grebbetrekkers is weer in aantocht

  9

  Zeilster wereldkampioenOPHEUSDEN - De van oor-sprong Opheusdense zeil-ster Maxime Jonker (20) is op eigen water wereldkam-pioen geworden in de Laser Radial klasse onder 21 jaar. Op zaterdag 22 augustus zette de getalenteerde zeil-ster op de plassen van het Noord-Hollanse Medem-blik, na de hele week aan de leiding te hebben gestaan, de titel op haar naam. Aan het WK deden 80 zeilsters uit 48 verschillende landen mee. Jonker hoopt in 2020 deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Lees meer op www.maximejonker.com

  KLIK & WIN ACTIE

  Naar Film by the Sea met overnachtingGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Stuur die foto!Heeft u ook een mooie, ont-roerende foto recent geno-men? Alles is welkom. Mail de foto met tekst naar [email protected]

  Mogelijk wordt deze in de krant afgedrukt. Voorwaar-de is dat er herkenbaar men-sen op staan, op 1 mb wordt doorgegeven en in JPG.

  Jarige van de week opGeef uw jarige van de week op. Wekelijks kiest de redac-tie uit n van de inzendin-gen de Jarige van de Week uit. Ook is er een Baby van

  de Week. Mail een foto met gegevens en een korte moti-vatie naar:[email protected]

  64% VAN DE BOODSCHAPPERS LEEST D WEEKKRANT!

  d Weekkrant

  is overal welkomKijk op www.hahonderzoek.nl

  Start een Dorcas-depotOchten Ontwikkelings-hulporganisatie Dorcas is in deze regio op zoek naar een nieuw inzamelpunt voor kleding, schoenen en huis-houdtextiel. Dorcas-depots zamelen kleding en andere goederen in die direct of via opbrengst uit verkoop ten goede komen aan hulp- en ontwikkelingsprojecten van Dorcas. Vrijwilligers runnen de depots, door ruimte en tijd ter beschik-king te stellen aan Dorcas. Op deze manier draagt u direct bij aan de hulp aan de allerarmsten in Oost-Eu-

  ropa en Afrika. Draagt u het werk van Dorcas een warm hart toe en wilt u een deel van uw ruimte en tijd ter beschikking stellen? Bekijk dan de vacature voor Be-heerder Kledingdepot op www.dorcas.nl/over-dor-cas/werken-bij-dorcas of neem contact op met Dorcas (0228-595900). Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwer-king en noodhulp, die zich inzet om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten.

 • Bonegraafseweg 68 . 4051 CH Ochten . www.batterijen.nl . Tel. (0344) 641271

  ma t/m vrij 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur,za van 8.00 tot 16.00 uur.

  Openingstijden:

  Groencentrum de Batterijen

  Het meest complete plantencentrum vanNederland

  Wij zijn geopend vanaf11 september

  We hebben een prachtigassortiment planten!

  Het plantseizoengaat weer

  beginnen!

  20% KORTING

  Vraag naar de voorwaarden

  Actie geldt van 31 augustus t/m 12 september 2015

  OP RAAMDECORATIE & BEHANG

  Ultra S t r e t c hin lengte 30 - 32 - 34 - 36

  Dames stretch in mt. 36-46 in 3 lengte maten

  Skinnys mt. 34-52

  Molenstraat 3 - RHENEN (bij de Hema) | Tel: 06 - 23 82 22 74

  Blue/colours Aktieprijs 1895 - 25,-

  Wekelijks komt nieuwe jonge mode binnen

  Basic Jeans - 25,- per stukin lengte 30-32-34-36 Aktie 2 stuks 45,-

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 2

  Muzieklessen voor jongeren door Harmonie OchtenOcHten - Muziekvereniging Harmonie Ochten start in september met een nieuw project: Klassikaal Instru-mentaal Onderwijs voor de jeugd uit de omgeving van Echteld, IJzendoorn en Och-ten. Kinderen van 8 jaar of ouder kunnen aan deze mu-zieklessen meedoen. Een bepaalde basis muziekoplei-ding is niet noodzakelijk. De kinderen leren in 12 lessen elementaire muziekbegrip-pen en leren een instrument bespelen. Twee enthousias-te docenten van de Plantage zullen de lessen verzorgen.

  De kinderen maken eerst spelenderwijs kennis met de instrumenten en kunnen daarna kiezen welk instru-ment ze willen leren bespe-len. Ze mogen hun instru-ment mee naar huis nemen om thuis te oefenen. Er is een ruime keuze varirend van trompet, saxofoon, tuba of klarinet tot slaginstru-menten. De kosten zijn 100 euro voor een pakket van 12 lessen van 50 minuten. Dit bedrag is inclusief de bruikleen van het instrument. Dit aanbod voor muzieklessen kan al-

  leen doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen. De lessen zijn op woens-dagmiddag van 12.45 uur 13.35 uur in de Prins Wil-lem Alexanderschool in Echteld. In de herfstvakan-tie zijn er geen lessen.

  Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Harmonie [email protected] of telefonisch 0344-642184.

  Meedoen met Ladiesday in Residence Rhenen? RHenen - Residence Rhenen is bij uitstek d locatie om weer een bijzondere Ladies-day te houden. Op woens-dag 4 november organiseren Residence Rhenen en De Rijnpost weer een nieuwe editie, waarbij 150 vrou-

  wen kunnen genieten van een heerlijke middag mede mogelijk gemaakt door de standhouders. Een sfeervol evenement, op een prach-tige locatie. Wilt u met uw bedrijf erbij zijn? Bel dan met 0651593073.

  Gerda van Dam van De Rijnpost en Paul Roorda van Residence Rhenen organiseren weer een Ladiesday.

  Brandweerwedstrijd in DodewaardDODewaaRD - De Dodewaard-se brandweer organiseert op 5 september de landelijke fi-nale van de brandweerwed-strijden. Negen korpsen uit het hele land strijden hier om de ultieme eer. Tijdens de wedstrijd moet elke ploeg in 45 minuten een gen-sceneerde brand of ongeval tot een goed einde brengen. De plaats van de wedstrijd wordt vooraf niet bekend

  gemaakt. De deelnemers beginnen vanaf 08.00 uur bij de ijsbaan en krijgen dan pas te horen waar ze naar toe moeten. Toeschouwers kunnen zich melden bij de ijsbaan (Bonegraafseweg 22, Dodewaard) of de brand-weerkazerne (Oranjelaan 1b, Dodewaard) en krijgen dan te horen waar de wed-strijd plaatsvindt.

  Openbare Daltonschool de Woudmees uit Elst heeft met alle leerlingen, teamleden en enkele ouders op vrijdag 28 augustus het schooljaar geopend met een spetterende circusvoorstelling. De gehele dag hebben de kinderen onder begeleiding van ouders en Circus op de Utrechtse Heuvelrug uit Rhenen deze show voorbereid.

  Schooljaar openen met circus

  Kunst en ambacht op Open MonumentendagRHenen - Ook in Rhenen is op zaterdag 12 september weer Open Monumenten-dag. Het thema van deze altijd goed bezochte dag is Kunst en ambacht. Er is die dag een gevarieerd pro-gramma met voor elk wat wils. De Cunerakerk is open voor bezichtiging, de Cu-neratoren kan vanaf 12.00 uur, ieder hl uur gratis be-klommen worden. Ook zijn de molens bovenaan het Ko-ningin Elizabethplantsoen (Rhenen) en t Wissel (Elst) open. Museum Het Ron-deel is gratis te bezoeken, er zijn kinderactiviteiten. Op het pleintje bovenaan

  de Molenstraat staan diver-se kramen opgesteld waar vaklieden hun ambacht on-der de aandacht brengen. Boekbindster Meintje Peters laat u in het Oude Raadhuis kennismaken met de kunst van het boekbinden. Henny Boor neemt u mee voor een rondleiding door het Ko-ningshuis in het oude Raad-huis . Kunstenaars van Zi-deris exposeren hun werken op de tweede verdieping in het kader van de Maand van het Open Atelier. Er is een Taxatiemiddag Kunst & Cu-riosa in het Hof van Rhenen. Meer informatie via www.openmonumentendag.nl

  RommelmarktacHteRbeRg - Op zaterdag 5 september wordt bij het Dorpshuis in Achterberg de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. De markt is op het plein achter het Dorps-huis van Achterberg. Op het plein zelf is er voor kinde-ren plaats gecreerd om hun spullen te verkopen. Binnen in het dorpshuis kunt u ge-zellig een kop koffie met wat lekkers erbij kopen, zo ook een warme hap enz. Ook is er staat er weer op verzoek de kraam met oliebollen. Bij erg slecht weer gaat de markt niet door. De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur, in Dorpshuis Achterberg aan de Achter-bergsestraatweg 184.

 • Brouwersstraat 14, Druten | (0487) 51 75 34 | [email protected] | www.dorien.nl

  Afgelopen vakantie wat extra kilos mee naarhuis genomen? Kom snel weer van die extravakantiekilos af dankzij de afslank-behandelingdie wel werkt. Overtollig vet op uw billen, buikof bovenbenen? Cryo lipolyse rekent er denitiefmee af. Cryobehandelingen zijn de oplossingom voorgoed afscheid te nemen van uwvakantiekilos.

  Wij beschikken over meerdere apparatendus er zijn geen lange wachttijden. Ga naarwww.dorien.nl voor meer informatie of bel vooreen afspraak (0487) 51 75 34.

  Vaarwel vakantiekilos!

  NaVoor

  In slechts nbehandelingbereikt u tot22% reductie

  van onderhuidsvetweefsel!

  PER BEHANDELING

  N219,-op basis van een kuur van

  3 behandelingen.

  Wij verzorgen Cryo lipolyse met de nieuweCoolipoTwin, met voor u als voordeel: Meerdere zones tegelijk Na drie behandelingenprobleemzones denitief weg

  Ideaal voor buik, billen,armen en benen

  Bewezen effectief Geen hersteltijd en pijnloos Betaalbaar Klinisch getest

  Patisserie Van Woerekom - www.taart.nlNassaulaan 27, Bennekom - 0318 41 44 80

  Frederik v.d. Paltshof 28, Rhenen - 0317 61 25 34

  roomboter-koek

  3,95roomboter-

  op deRondje

  zaak?Iedereen weer aan

  de slag.

  Met zon stukje boterkoek

  wordt het zomaar

  n lekker begin!

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 3

  Nieuwe leesgroep Engels Rhenen - In Regiobibliotheek Z-O-U-T, lokatie Rhenen is op dinsdag 15 september een informatiebijeenkomst over de start van een lees-groep Engels. De bijeen-komst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, samen met de biblio-theek. De leesgroep kiest uit een door deskundigen van Senia opgestelde boekenlijst met hedendaagse Engelse li-teratuur. De groep bespreekt 6 7 boeken per jaar, voer-taal bij de bespreking is Engels. Senia-leesgroepen bespreken de boeken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep

  houvast bieden. Meer in-formatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl. Als u belangstelling hebt of eens wilt horen wat deze leesgroepen inhouden, bent u welkom op 15 september om 10.30 uur in Bibliotheek Z-O-U-T, lokatie Rhenen, Bantuinweg 2, Rhenen.U kunt zich aanmelden bij Stichting Senia, tel. 0570- 562656 of via [email protected] of via www.rbzout.nl. Bent u verhinderd maar hebt u wel belangstelling, neem dan contact op met Stichting Se-nia voor de mogelijkheden.

  www.rbzout.nl en www.senia.nl

  KORT NIEUWS

  Archeologisch monumentRHENEN - Een perceel van zon tien hectare, onderdeel van landgoed Remmerstein tussen Ach-terberg en de Grebbeberg, wordt aangewezen als archeologisch rijksmo-nument. De gemeente Rhenen staat achter dit voornemen van de Rijks-dienst voor het Cultureel Erfgoed. Onlangs is men met de procedure gestart. Een raatakker is een akker zoals die vanaf de Late Bronstijd tot in de Ro-meinse tijd als landbouw-systeem werd gebruikt. De raatakker wordt opge-nomen in het herstelplan voor het landgoed.

  Nieuw seizoenOPheUSDen - Dinsdag 1 september begon de zang-vereniging Con Amore aan het nieuwe zangsei-zoen. Con Amore nodigt iedereen die van zingen houdt uit om vrijblijvend te komen luisteren. De wekelijkse repetities, on-der leiding van Cees Me-ijering, worden gehouden op dinsdagavond van 18.45 tot 19.30 uur voor het kinderkoor en voor het gemengd koor van 20.00 tot 22.00 uur in vereni-gingsgebouw Eltheto in Opheusden.

  Kom 12 september naar de GP van Dodewaard

  DODeWAARD de Stichting Classic Demo Motoren Dode-waard (SCDMD) organiseert op zaterdag 12 september voor de vierde keer in suc-cessie een indrukwekkende demorace. In eigen kringen ook al liefkozend de GP van Dodewaard genoemd. De opbrengst komt helemaal ten goede aan de Stichting Zorgeloos Kind. De voorzit-ter van de SCDMD, Ruud Hoogendoorn, geniet nu al van de voorbereidingen. Wij krijgen op deze dag support van de SAM (Stichting Aan-vullende Motorsport) en de SWPN (Stichting Wegrace

  Promotie Nederland). Op het speciaal ingerichte circuit in Dodewaard zijn motoren van voor 1987 te zien, zoals Japanse of Engelse. Het pu-bliek krijgt als het ware een tijdsbeeld van motoren te zien. Elke klasse rijdt drie ra-ces. Aart de Wit van SWPN vindt het allemaal prachtig. Mijn hele leven ben ik al op circuits geweest. Daar zag ik zieke kinderen met hun ouders die een mooie dag kregen aangeboden. Dan zie je wat voor impact dat heeft. Indrukwekkend. Het boeide me enorm. Daarom nam ik het besluit om ook wat voor

  dit prachtige evenement, en natuurlijk voor de Stichting Zorgeloos Kind, te doen. De missie van de Stichting Zor-geloos Kind is: Gezinnen helpen waarvan een kind langdurig of ernstig ziek is. Ruud Hoogendoorn tot slot. Wij hopen dat veel mensen komen kijken. Het evene-ment is gratis toegankelijk. Wel zoeken we nog bedrij-ven die hun naam aan de GP van Dodewaard willen verbinden. Dat zou geweldig zijn, vooral natuurlijk voor Stichting Zorgeloos Kind. Info: www.scdmd.nl

  Het is weer bijna tijd voor de GP van Dodewaard.Contactgegevens redactieKeesomstraat 266716 AB EdeT (088) 01 301 43e [email protected] www.rhenensebetuwsecourant.nl

  eindredactieJolinda van Alfen

  Algemeen redactiechefFrank Kuijperse [email protected]

  Contactgegevens media-advies en advertentieverkoopInformatie over de advertentie-mo-gelijkheden kunt u verkrijgen via uw accountmanager of door te bellen naar (088) 013 99 91.U kunt ons ook een e-mail sturen via:[email protected]

  Pascal Ketelaars (salesmanager)e [email protected]

  Commercieel DirecteurAdelinde Harmse [email protected]

  Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten T (0900) 424 57 26

  Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36I www.duos.nu

  DrukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

  De Rhenense Betuwse Courant is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV

  ColoFoN

 • %$#"$ ++*)($'(*&$*&%%$ "!

  geldig do/za.

  Rhenen: M.W. v/d Waalstraat 1+3Veenendaal: Scheepjeshof 98Veenendaal: Passage 21

  Wageningen: Tarthorst 12-07Ede: Brouwerstraat 116Ede Bellestein: Bellestein 99

  Plameco vakbedrijf Rosa, Ravelijn 18a3905 NV Veenendaal of bel: 0318-555 500

  INDRUKWEKKENDE EFFECTEN

  Nieuw plafond geeft compleet ander gezicht

  Schone montage in n dag. Zonder hakken en breken. De meubels kunnen blijven

  staan.

  Voor elke interieurstijl. Verlichting naar wens. Uit n geheel op maat

  gemaakt.

  Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

  en beproefde plafondsysteem. De kof e staat klaar!

  Plafonds Sierlijsten Verlichting

  PLAFONDSHOWvrijdag 4 en zaterdag 5 september

  van 10.00 tot 16.00 uur

  Een nieuw plafond in 1 dag!

  Voor elke ruimte

  Vloeren, wanden en plafonds bepalen in grote mate de sfeer in een woning. Wie zijn wan-den heeft laten behangen of de vloerbedekking vervangen heeft, weet hoe zon veran-dering de uitstraling positief benvloedt. Door vervanging

  van plafonds wordt dit effect en het verschil nog duidelijker, het zijn tenslotte toch de grootste en meest zichtbare oppervlaktes. Het kan kleine kamers groter laten lijken en grote ruimten juist harmoniseren. Plameco is al meer dan 30 jaartoonaangevend op het gebied van exibele plafonds. Of het nu elegante matte plafonds betreft of juist moderne hoog-glanzende. Met bijpassende sierlijsten en spots. Specialisten monteren de pla-fonds in korte tijd en zonder hak- of breekwerk, een Plameco

  plafond wordt onder het be-staande plafond aangebracht, waardoor de ruimte niet leeg-geruimd hoeft te worden! Het resultaat is een schitterend strak en onderhoudsvrien-delijk plafond. De verlichting kan worden gentegreerd, de bekabeling van de verlichting wordt boven het nieuwe pla-fond weggewerkt en blijft dus uit het zicht. Team Plameco Rosa nodigt uuit om aanstaande vrijdag en zaterdag zelf een kijkje te ko-men nemen aan de Ravelijn 18a in Veenendaal. De kof e staat klaar!

  ADVERTORIAL

  Terwijl de meubels blijven staan

  laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke Voor elke ruimte

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 4

 • topVoordeel Hartevelt Jonge Jenever 10.99 100 cl

  FINE BLENDED SCOTCH WHISKY

  VODKAVIEUX BITTER RUMWIT OF BRUIN

  KOFFIELIKEUR

  13.99 100 cl

  12.99 100 cl

  11.49 100 cl

  17.99 100 cl

  9.99 70cl

  9.99 70cl

  ITALIAANSE CITROENLIKEUR

  TENNESSEE WHISKEY

  13.99 70cl

  20.99 70cl

  W36

  Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol WWW.UWTOPSLIJTER.NL Aanbiedingen geldig van 31-08-2015 t/m 13-09-2015. Zet- en/of drukfouten voorbehouden.

  Baron Philippe de Rothschild

  EXCLUSIEF BIJ TOPSLIJTER

  A.C. Bordeaux

  rouge

  Blanc

  ros

  Per fles 75 cl

  6.99 normaal 7.99

  Van de Pol Hoofdstraat 31 Kesteren tel. 0488-482001 Arends-Peters V. ton Burg. Lodderstraat 11 OPHeusden tel. 0488-441885

  TraiteurCulinair Slager

  Traiteur Culinair Slager AugustinusHoofdstraat 12 - 0488-482400 - Kesteren

  DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VANAF DONDERDAG 3 SEPTEMBER T/MWOENSDAG 9 SEPTEMBER

  Aanbieding vdweekMager rundergehakt 500 gr. 3.50

  Vers vleesKipschnitzel 100 gr. 1.35Hamburgers 4 + 1 GRATIS

  Specialiteit vdweekItaliaanse cordon bleu 100 gr. 1.59

  Vleeswaren/saladeKiprollade 100 gr. 1.79Ontbijtcervelaat 100 gr. 1.79Leverkaas 100 gr. 1.39Eiersalade 100 gr. 1.25

  Uit onze culinaire hoekLasagne 500 gr. 6.25Rauwe andijviestamppot 500 gr. 3.90

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 5

  Bruiloft landgoed Remmerstein

  Rhenen - Deze week trouw-den Adriana Drost met Anne van Roekel als eerste bruidspaar op Landgoed Remmerstein in Rhenen. Het was een bijzondere ge-

  beurtenis voor het bruids-paar, de ambtenaar van de burgerlijke stand die zijn eigen zus mocht trouwen, de honderd gasten en de ei-genaren van het landgoed.

  Vanaf heden is het voor bruidsparen mogelijk om in het huwelijk te treden op het prachtig gelegen Rem-merstein. Info: www.land-goedremmerstein.nl

  Het bruidspaar met ambtenaar van de burgelijke stand Nico Drost en Annelou Evelein en Diego von Geldern van het landgoed. Fotografie: www.duo-focus.com

  Verteltas Rhenen een uniek projectRhenen - De vrouwen van de Verteltas gaan vandaag weer van start. De hele woensdagochtend wordt er geborduurd, gehaakt, ge-breid en genaaid. Maar ook de figuurzaag, verfkwast en de computer worden inge-zet. Het resultaat: prachtige tassen, gevuld met boeken en spelmateriaal voor peu-ters en kleuters. De laatste versie: Aan Tafel is bijna klaar. En dan gaan de zes tassen naar vier basisscho-len, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Hon-derden kinderen kunnen er niet alleen in de klas van genieten, maar ze krijgen de tas ook mee naar huis om er lekker met papa en mama, broertjes of zusjes mee te spelen. Met recht een uniek project dus. Lea Kes-sels: Het project bereikt verschillende doelen, onder meer integratie en participa-

  tie van vrouwen, taalstimu-lering en leesbevordering bij jonge kinderen. Zon twintig tot vijfentwintig vrouwen komen wekelijks bijeen om aan de tassen te werken. Het zijn bijzondere ochtenden waarin meer begrip en ken-nis van elkaars cultuur ont-staat. Uitstekend passend in deze tijd. Wij doen dit met minimale, zelf bij elkaar ge-sprokkelde middelen en met uitsluitend vrijwilligers, maar met professionele in-zet. Er zijn altijd creatieve vrouwen welkom om mee te helpen. Ben jij dat of ken je iemand die een beetje han-dig is en gezelligheid zoekt? Kom dan op woensdagoch-tend eens binnenlopen bij de Westpoort, Veerweg 1 in Rhenen, van 9 tot 11:30 uur. Vrouwen van alle leeftijden en culturen zijn van harte welkom. Voor meer infor-matie: 06-55783052.

  Kinderen genieten van de verteltas.

  Beachvolleybaltoernooi elst - Het was stralende dag op een goed verlopen twee-de Beachvolleybaltoernooi in Elst dat op zaterdag 29 au-gustus werd georganiseerd door Musketiers Volleybal. Door 16 teams uit de regio werd er gestreden om de prijzen. Dit alles vond plaats op Parkeerterrein achter Het Bestegoed. Het toernooi

  werd gewonnen door De Strandmannen uit Zutpen. Het beste damesteam kwam uit Veenendaal van volley-bal verenging Smash. Ook vond er een clinic plaats verzorgd door Jorim Geers op een aantal dagen bij het Visnet. Dit alles in het kader van de campagne Join Volleybal.

  Schrijf je in voor Kern met PitRegio - Koninklijke Neder-landsche Heidemaatschap-pij (KNHM) organiseert ook dit jaar de wedstrijd Kern met Pit. In deze wedstrijd verbeter je jouw eigen buurt of wijk. Samen met anderen verzin je hoe en wat. Denk aan het organiseren van een buurtcamping in het park, het bouwen van een groot

  insectenhotel, het opzet-ten van een bibliotheekbus of het omtoveren van een stukje grond tot een stads-moestuin. Binnen een jaar realiseer je samen het idee. Tijdens de wedstrijd krijg je advies van bevlogen profes-sionals. Ga naar www.kern-metpit.nl en schrijf je van 1 september tot 31 oktober.

  Vrouwen-vereniging KesterenKesteRen - De Christen Vrouwenkring Kesteren komt 10 keer per jaar samen en heeft een gevarieerd jaar-programma. Op maandag 7 september is de eerste ver-enigingsavond van het sei-zoen, waarvoor belangstel-lenden van harte worden uitgenodigd. Spreker is ds. J. Belder, met als onderwerp: de positie van de vrouw in Bijbels licht. Locatie: Ons Dorpshuis, Nedereindse-straat 27a Kesteren. Aan-vang : 19.45 uur.

  Marktdag Elstelst - In Elst wordt zater-dag 5 september tussen 8.30 uur en 16.00 uur de jaar-lijkse marktdag gehouden. De markt vindt plaats op het parkeerterrein achter de Hervormde kerk aan de Rijksstraatweg 24. Op de rommelmarkt is onder an-dere meubilair, speelgoed en gereedschap te vinden.

 • Zij die wij liefhebben en verlorenzijn niet meer waar zij waren,maar zijn altijd waar wij zijn.

  Uw steun tijdens de ziekte van

  Karel Frankenen uw belangstelling en medeleven rondom zijn overlijden heeft ons geraakt en goed gedaan. Het was hartverwarmend! Wij willen u daar hartelijk voor bedanken.

  Gerda Franken-BoelhouwerWim en Willie Franken-van Zetten

  Hennie en Alie Boelhouwer-KlompTonny en Gerrie Franken

  Wilma en Henk HommersomBianca en Martijn van Kleef

  neven en nichten

  Kesteren, augustus 2015

  IN PLAATS VAN KAARTEN

  Dank voor een liefdevolle omarming, voor troostende woorden, gesproken of geschreven. Voor een handdruk wanneer er geen woorden waren. Dank voor het medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn intens geliefde man, onze vader, schoonvader en opa

  David Franciscus van de ScheurD. van de Scheur-van den Brinkkinderen en kleinkinderen

  Achterberg, september 2015

  GRAFMONUMENTEN

  VAN LUIJN NATUURSTEEN

  volledige garantie met rechtzet service

  Morsestraat 32, 4004 JP Tielwww.vanluijnnatuursteen.nl

  0344 634477

  PITEIT EN KWALITEIT SINDS 1906

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 6

  Dankbetuiging

  Met de trein naar FruitcorsoTIEL- Treinreizigers, die op 19 september naar het Fruit-corso in Tiel willen, kun-nen profiteren van de NS spoordeelwinkel-actie. Voor 28 euro kunnen bezoekers vanaf elk willekeurig stati-on in Nederland een dagre-tour kopen. Voor dat ticket

  krijgen ze een tribuneplaats en een gratis bezoek aan het Flipje- en Streekmuseum in Tiel. De tribune staat pal te-genover het station.De aanbieding loopt tot en met 18 september. Op ver-toon van de speciale e-ticket kunnen de NS-reizigers zich

  melden bij de tribune en bij het museum. Informatie: www.spoordeelwinkel.nlVoor gasten, die alleen een tribuneplaats (17,50 euro) willen, is er de mogelijk-heid om een kaart online te bestellen via de site www.Fruitcorso.nl

  RHENEN - Wie zich een echte acrobaat of clown voelt, kan terecht bij Circus op de Utrechtse Heuvelrug in Rhenen. De circusschool start vanaf maandag 31 augustus weer met de lessen. Kinderen van 4 tot en met 6 jaar kunnen zaterdag 5 september samen met hun ouders een kijkje nemen. Info: www.circusopdeutrechtseheuvelrug.nl

  Circusschool start weer

  Jubileumfeest Rutger IJZENDOORN - volkszanger Rutger van Barneveld viert zaterdag 5 september dat hij 12,5 jaar in het artiestenvak zit in Dorpshuis Ons Tehuis te IJzendoorn. Aanvang van deze avond is 19.30 uur en

  de zaal is open vanaf 19.00 uur waarbij dan al een voor-programma start.Kaarten a 10 euro zijn ver-krijgbaar bij Dorpshuis Ons Tehuis of via [email protected]

  Kerken, kroegen en kastelenRhENEN - Zaterdag 12 sep-tember bijt Combattimento het spits af van het nieuwe seizoen van Klassiek aan de Rijn. Iedere maand is het in de historische en sfeervolle Cunerakerk van Rhenen weer genieten van de mooi-ste klassieke muziek door nationale en internationale topmusici uit binnen- en buitenland. Kerken, kroe-gen en kastelen zijn korte meesterwerkjes, smakelijke amuses, zoals die ook in de 17e en 18e eeuw klonken. Het programma is dankzij de folkloristische elemen-ten bijzonder toegankelijk. Energiek, vurig, stijlbewust: zo kan men de speelstijl van Combattimento omschrij-ven. Het op een levendige en toegankelijke manier presenteren van bekende en onbekende werken uit de Barok: dat is het grote doel. Het concert is tevens het slotconcert van Open Monumentendag en begint om 20.15 uur. Toegangsprijs is 22 euro, 10 euro voor CJP/studenten en jeugd t/m 18 jaar is gratis.

  Excelsior volleybal Rhenen - Excelsior volleybal Rhenen heeft een gemengde recreanten volleybal groep. Deze enthousiaste groep speelt gezellig 1x per week samen onder begeleiding van een trainer die de basis-technieken kan opfrissen/aanleren. Zij speelt op de donderdagavond in t Gast-land van 20.00-21.30 uur en start weer op donderdag 3 september. Er is nog plaats in deze groep dus u bent van harte welkom om te ko-men kijken of dit iets voor u is. Voor informatie en in-schrijving: www.excelsior-rhenen.nl of via de trainer Harry Daamen 0317-619213 of [email protected]

  Yogalessen in KesterenKesteRen - Vanaf 7 septem-ber zijn er nieuwe yogales-sen op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur in het Kruisgebouw aan de Toren-straat te Kesteren. Tijdens deze lessen wordt door mid-del van yogahoudingen en oefeningen gewerkt aan het losser maken van de spie-ren. In dit seizoen worden er 14 lessen gegeven.Door oefe-ningen kan een grotere ont-spanning van het lichaam worden bereikt. De leiding van de lessen is in handen van yogadocente Lin Kirch-heim uit Rhenen.

  Informatie en opgave bij de Kruisvereniging Kesteren, Lenie van Boheemen tel. 0488 482284. De lessen staan open voor leden en niet-le-den van de vereniging

  Alpha-Cursus in RhenenRhenen Wie meer wil weten over het christelijk geloof, is welkom op de introductie-avond van de Alpha-cursus in Rhenen. Ook mensen die hun kennis over het geloof willen opfrissen of houden van een goed gesprek zijn maandag 21 september uit-genodigd. Toegang is gratis en de avond begint om 19.00 uur. Meer info over locatie en de cursus via www.al-pha-cursus.nl. Informatie-bijeenkomst start leesgroep Engels

  Zorgen voor een anderRegio - Om te voorkomen dat mantelzorgers overbe-last raken, moeten zij goed voor zichzelf zorgen. Mak-kelijker gezegd dan gedaan, maar met de gratis cursus Zorgen voor een ander be-gint bij uzelf is men op de goede weg. Data: 9 en 23 sept, 7 okt en 21 okt. Tijden: woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Locatie: Voor-straat 8 te Lienden. Aan-melden: Ankie Bongers, Tel: 0344- 602337 of via: [email protected]

  EHBO-cursus Opheusdenopheusden - De EHBO-ver-eniging Opheusden start in s eizoen 2015/2016 met een nieuwe EHBO-cursus. Tij-dens deze cursus leert u de basisvaardigheden voor het verlenen van eerste hulp en sluit u de cursus af met het examen. Examendeelname vanaf 16 jaar. De kosten voor deze cursus (inclusief examen) zijn 175,- Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van deze kosten! Tevens wordt er bij vol-doende deelname ook een cursus Reanimatie/AED ge-geven. Voor aanmelding of meer informatie kunt u con-tact opnemen met Dinanda Lindner : [email protected]

  Hondenschool van startRhenen - Hondenschool Canis Cunerae in Rhenen is weer gestart met de op-voeding voor pups, jonge en oudere honden op haar nieuwe locatie. De honden-school geeft vanaf woensdag 2 september op Remmerden de cursussen Freestyle Dog-dance, Speuren, Behendig-heid en de Canadian Rally-O lessen. Volgens voorzitter Robert-Jan de Bruin is het nieuwe terrein vlakker en s avonds beter verlicht. Meer info over de hondencursus-sen is te vinden op www.ca-nis-cunerae.nl.

  KoRt nieuws

 • 50%KORTING

  HUUROPSLAGRUIMTE

  VAN 1 T/M 15 SEPTEMBER

  KERNREACTORSTRAAT 24A - VEENENDAAL

  0318-501601 - WWW.BOX-INN.NL

  NU 750 M2EXTRA

  OPSLAGBOXEN

  BESCHIKBAAR!

  Natuurlijke ondersteuning bij een vol gevoel in de maag

  De rol van de leverDe lever regelt wel 600 verschil-lende functies in ons lichaam. Daarmee is het n van de be-langrijkste organen in ons lijf. Zo regelt de lever onder andere de vet-, eiwit- en koolhydraat-stofwisseling, maakt het gal aan voor vetvertering, zorgt het voor de opslag van vitamines en breekt het lichaamsvreemde stoff en af. De lever vaart er wel

  ADVERTORIAL

  A.Vogel Boldocynara is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en gezondheids-winkels. Adviesprijs 9,99

  bij als we gezond en niet te vet eten. Soms krijgen we echter wel eens te veel vet binnen. Dit kan zorgen voor een vol gevoel in de maag. De lever kan dan wel wat extra ondersteuning gebruiken.

  Natuurlijke ondersteuningDe natuur kan hierbij on-dersteuning bieden. A.Vogel Boldo cynara is een 100% natuur lijk middel dat de reini-gende werking van de lever ondersteunt1,2. Daarnaast on-dersteunt A.Vogel Boldocynara het functioneren van de maag bijvoorbeeld bij een opgeblazen gevoel na het eten4 is het goed voor de spijsvertering in maag en darmen3 en draagt bij aan de vertering van vetten1.

  Meer weten? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl.

  1artisjok, 2mariadistel, 3zuurbes, varkensgras, 4paardenbloem

  Een opgeblazen gevoel na het eten? Net iets te vet gegeten? Vooral de lever, galblaas en maag kunnen dan wel wat extra ondersteuning gebrui-ken. Boldocynara van A.Vogel bevat een unieke combinatie van natuurlijk ingredinten, waaronder artisjok, mariadistel en paardenbloem. Het onder-steunt de reinigende werking van de lever1,2, het draagt bij aan de vertering van vetten1 en helpt bij een opgeblazen ge-voel in de maag na het eten4.

  Door gebruikers beoordeeld met een 9,3

  Draagt bij aan de vertering van vetten

  AANDACHT VOELT BETER

  Veenendaal Verlaat 2 - (0318) 526 159www.speksnijder.nl

  1 T/M 12 SEPT

  OPENHUISWEKENGraag presenteren wij uonze verrassende najaars-collectie tijdens onzeOpen Huis Weken vanD.V. 1 t/m 12 september.Laat u inspireren enontdek uw natuurlijke stijl.

  Piet & Teunis Speksnijder

  WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

  GEEFEENSWATNIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

  STOPT AUTOMATISCH

  NU MET

  3,-KORTING BIJPRIMERA!

  PRIMERAKORTINGSBON

  3,-KORTING

  2511 8438

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 7

 • Gemeentenieuws RhenenN i e u w s e n O p e n b a r e M e d e d e l i n g e n v a n d e g em e e n t e R h e n e n

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015

  Adressen

  Gemeente RhenenNieuwe Veenendaalseweg 75Postbus 201, 3910 AE RhenenTel. 14 0317 of 0317 - 681 681Fax. 0317 - 617 064E-mail:[email protected]lInternet: www.rhenen.nlTwitter: @Gemeente_Rhenen

  Openingstijden Rhenense Publieks Balie

  De openingstijden zijn:Maandag 09.00 - 17.00 uurDinsdag 09.00 - 17.00 uurWoensdag van 09.00 - 20.00 uurDonderdag 09.00 - 17.00 uurVrijdag van 09.00 - 16.00 uur

  De gemeente werkt uitsluitend op afspraak.

  Het afhalen van een paspoort, identiteitskaart ofrijbewijs kan zonder afspraak tijdens de openingstijden.

  Hoe maakt u een afspraak?U kunt via onze website digitaal een afspraak makenof telefonisch via de medewerker van de RhenensePublieks Balie (0317 681681 of 14 0317)

  Telefonische bereikbaarheid:Van maandag tot en met donderdag zijn wijbereikbaar voor informatie of voor het maken vaneen afspraak van 09.00 - 17.00 uur.Op vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  Digitale bereikbaarheidDoor het scannen van deQR-code of via www.rhenen.nl zijnwe 24 uur per dag bereikbaar voorinformatie en voor het maken van

  een afspraak. Wij zijn ook bereikbaar [email protected]

  N.B.:Uitkeringen worden door gemeente Veenendaaluitgevoerd. Voor aanvragen, begeleiding, informatieen vragen kunt u terecht bij de gemeenteVeenendaal, Afdeling Publieksdiensten, team Werken Inkomen. Deze afdeling zit in het Raadhuis,Raadhuisstraat 1, 3901 GA Veenendaal. Tel: 0318538 538

  Afspraak burgemeester en wethoudersVia de bestuurssecretaresse, tel: 0317 681 606.

  Openingstijden regionaalaanbiedingsstation RemmerdenDinsdag t/m vrijdag tussen 13.00- 16.00 uur.Zaterdag tussen 09.00 13.00 uur.

  Openingstijden RhenenDinsdag tussen 08.30 - 11.30 uurWoensdag tussen 18.00 - 20.00 uur(gemeentehuis Rhenen)Donderdag tussen 13.30 - 16.00 uurVrijdag tussen 13.00 - 16.00 uur

  Openingstijden Het Bestegoed ElstMaandag tussen 8.15 - 9.30 uur (Bij scholen/opvang)Woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur (Bij apotheek)

  Nieuwe Veenendaalseweg 51A, 3911 ME Rhenen,in het gezondheidscentrum Rhenen.Tel: 0317 617 072E-mail: [email protected]: www.cjgrhenen.nl

  Doe mee aan de actie IkPas 30 dagen fris van FrisValley. FrisValley is een project van negengemeenten om jongeren en hun omgeving te wijzen op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaakalcohol drinken. Van 15 september tot en met 15 oktober 2015 laten inwoners alcohol staan endrinken fris.

  Doet u mee?FrisValley daagt inwoners van de FrisValley-gemeenten uit om eenmaand geen alcohol te drinken. De actie is bedoeld om mensenbewust(er) te maken over gewoontedrinken n om ouders duidelijk temaken dat zij een voorbeeldfunctie hebben.

  Waarom is zon actie nodig?Meer dan 80% van de Nederlanders drinkt alcohol; veel mensen drinken op meer dan de helft vande dagen in de week. Gewoontedrinken sluipt er snel in en kinderen nemen dit voorbeeld meer daneens over. Drinkgedrag van ouders bepaalt in grote mate hoe jongeren omgaan met alcohol. Doordeelname aan IkPas 30 dagen fris doorbreken we met elkaar de trend dat alcohol erbij hoort enleren onze jongeren dat plezier niet afhankelijk is van alcohol.

  Meld u aan!Ouders zien zichzelf als verantwoordelijk voor de voorlichting over en het vasthouden aan deleeftijdsgrens van 18 jaar, zo blijkt uit onderzoek. Met IkPas30 dagen fris stellen we een daad.Doet u mee? Dertig dagen zonder alcohol? Durft u de uitdaging aan? Geef u op via de specialewebsite www.frisvalley.nl/ikpas.

  AL DUIZENDEN NEDERLANDERS APP DE FIETS!Doe ook mee en maak kans op 1 van de 20 fietsen

  Op 14 september start Nederlands grootste fietsonderzoek ooit. Een weeklang worden al onze fietsbewegingen in kaart gebracht. Want hoe meer weweten, hoe beter we ons fietsnetwerk kunnen verbeteren. Al meer dan 4.000deelnemers hebben zich aangemeld en we hopen van harte dat ook jij meedoet.Het enige wat je nodig hebt is je fiets en de App de Fiets! app. Download m inde App store of Google Play. Dan maak je meteen kans op 1 van de 20 Batavusfietsen! Check ook www.fietstelweek.nl en @fietstelweek

  MONUMENTENCOMMISSIE ZOEKT NIEUW LIDDe monumentencommissie van de gemeente Rhenen zoekt een nieuw lid. Heeft u interesse in delokale historie en monumenten en vindt u het leuk om uw bijdrage te leveren aan het behoud vande karakteristieke uitstraling van Rhenen? Meldt u zich dan aan.

  Wat doet de monumentencommissie?De monumentencommissie bestaat op dit moment uit vier leden, exclusief de externe technischevoorzitter en de ambtelijke secretaris. De monumentencommissie licht voor dan wel adviseert hetcollege van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging over zaken welke oprijks- en gemeentelijke monumenten, archeologie of beschermde stadsgezicht betrekking hebben enal datgene dat in belang van de gemeentelijke monumentenzorg vereist is.

  VergaderingenDe monumentencommissie vergadert in principe 4 keer per jaar of zo dikwijls de voorzitter dit nodigacht, op de woensdagavond. De leden ontvangen per vergadering een vergoeding.

  Profiel lidKandidaten dienen zo goed mogelijk te voldoen aan de volgende eisen: Belangstelling voor en affiniteit met de lokale cultuurhistorie; Kennis op een van de terreinen van erfgoed: archeologie, landschap, architectuur(geschiedenis) ofstedenbouw;

  Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; Bereid zijn tot het leveren van een bijdrage aan lokale cultuurhistorische activiteiten.

  Informatie en sollicitatieVoor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de secretaris van demonumentencommissie, Ferrie Huwa, telefoon: 0317 681 645, e-mail: [email protected] Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 1 oktober 2015 richten aan het college van burgemeester enwethouders van Rhenen, t.a.v. Ferrie Huwa, Postbus 210, 3910 AE Rhenen.

  Dertig dagen zonder alcohol Durft u het aan?

  RaadsvergaderingLocatie: GemeentehuisAanvang: 19:30Datum: 08-09-2015Voorzitter: Hans van der PasGriffier: Cybelle Apell

  Agenda:De agenda is op 27 augustus aangepast nade RTG's op 25 augustus. Zie https://rhenen.raadsinformatie.nl1 Opening, vaststellen agenda2 Vragenhalfuurtje3 Vaststelling besluitenlijst4 Mededelingen en Ingekomen Stukken

  5 Sociaal woningbouwprogrammaVogelenzang (Bespreekstuk)

  6 Vaststellen Strategische Agenda RegioFoodValley '15- '19 (Bespreekstuk)

  7 Milieuverslag 2014 (Hamerstuk)8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

  VRU (Hamerstuk)9 Jaarrekening 2014 Recreatieschap

  (Hamerstuk)10 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

  Achterberg-Oost (Hamerstuk)11 Sluiting

 • www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015

  Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

  Zaakcode Adres Omschrijving Nieuwe uiterste beslisdatumZ-140230 Grebbeweg 72, Rhenen erfafscheiding 12 oktober 2015

  Elektronisch publiceren

  Op de gemeentepagina worden bekendmakingen nog maar summier gepubliceerd. Als u alles precies wilt weten, verwijzen wij u naar onze website www.rhenen.nl . Als u bij zoekfunctie het woord 'bekendmakingen' intypt, dan kunt u alle berichten digitaal lezen. Via www.overheid.nl kunt u zich ook abonneren op de bekendmakingen bij u in de buurt. Algemene berichtgeving over de gemeente Rhenen kunt u op de gebruikelijke manier blijven lezen op de gemeentepagina.

  Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

  SloopmeldingenZaakcode Adres Omschrijving Datum indieningZ-150272 Hogesteeg 11/Cuneraweg 162a, sloop gebouwen 24 augustus 2015 Rhenen

  Aanvragen omgevingsvergunningZaakcode Adres Omschrijving Datum indieningZ-150273 Cuneraweg 171, Rhenen kap boom 26 augustus 2015

  Verleende omgevingsvergunningen

  Zaakcode Adres Omschrijving Datum bekendmaking besluitZ-150266 Hogesteeg 24, Rhenen dakkapel 26 augustus 2015

  Bouwen en wonen

  Oldtimer tractoren

  Oldtimer Vereniging De Grebbetrekkers organiseert zaterdag 5 september in Rhenen hun jaarlijkse ploegdag. Ongeveer dertig tractoren van voor 1965 (dus minimaal bijna vijftig 50 jaar oud ) worden weer een dag aan het werk gezet. Ook de ploegen die gebruikt worden zijn menig jaar oud, zo ongeveer uit het midden van de vorige eeuw.

  Rhenen - Trekkermerken die al jaren niet meer bestaan ziet u hier nog in volle glo-rie aan het werk. Voor de kenners, denkt u hierbij aan namen als Lanz, Farmall, Allis Chalmers, Schlter, Hanomag en nog vele an-dere. Dit jaar vind de ploegdag plaats op de Eco akker te Rhenen. Deze Eco akker be-vindt zich tussen de Koer-heuvel en de Reumersweg. Wie getuige wil zijn van dit schouwspel en genieten van de stampende en puffende veelal n-cilinder motoren is van harte uitgenodigd om te komen kijken. Oldtimer-

  club De Grebbetrekkers is opgericht in 1994 door 21 enthousiaste personen, en is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met onge-veer 180 leden die allemaal dezelfde hobby hebben; oude trekkers, machines en motoren.Bezoekers kunnen het ter-rein betreden en vragen stel-len aan de trekkerbestuur-ders. Zij vertellen graag over hun trekker en hun hobby. De ploegdag is van 10.00 uur tot ca 16.00 uur. De toegang is gratis, er is voldoende par-keergelegenheid aanwezig.

  www.grebbetrekkers.nl

  De jaarlijkse ploegdag van de Grebbetrekkers wordt 5 september gehouden.

  Dorpsloop Kesteren - Prima voor ElkaarKesteRen - De zevende editie van de Dorpsloop Kesteren - Prima voor Elkaar vindt za-terdag 12 september plaats. De trimloop gaat door een mooi stukje Betuwe, over dijken, tussen boomgaar-den, langs uiterwaarden met zicht op de Rijn en de Grebbeberg. Het is een heel leuk parcours voor zowel de snelle als de recreatieve lopers. Het evenement staat goed aangeschreven in de re-gio en trekt veel deelnemers uit de omliggende plaatsen. Speciaal voor de jeugd tot en met groep 8 wordt er dit jaar een duo run georgani-seerd. De duo-teams moeten 4 rondjes van 500 meter lo-pen en daarbij proberen het parcours zo snel mogelijk af te leggen. Het winnende team mag zich een jaar lang Kampioenen van Keste-ren noemen. De start is om 16.00 uur en deelname is

  alleen mogelijk via voorin-schrijving. Voor de volwas-sen is er een parcours van 5 kilometer uitgezet. Zij kun-nen een keuze maken om 5 of 10 kilometer te lopen. De lopers voor de 10 kilometer lopen het parcours 2 keer. Het startschot van beide af-standen valt om 16:30 uur. Deelnemers worden zoveel mogelijk verzocht zich via voorinschrijving aan te mel-den. Voorinschrijving kan uiterlijk tot en met 9 septem-ber. De Dorpsloop Kesteren - Pri-ma voor Elkaar wordt geor-ganiseerd door een groepje mensen die zelf het hard-lopen een warm hart toe-dragen. Op de webpagina (www.dorpsloopkesteren.nl) staan alle details met be-trekking tot dit evenement. Op de facebookpagina is te volgen wat de laatste nieuw-tjes zijn.

  De Dorpsloop Kesteren vindt zaterdag 12 september weer plaats. Foto: Yvonne van den Hatert

  Peuterspeelzaal bij basisschool Rhenen - In de Openbare Daltonschool Bantuin is per 31 augustus een peuter-speelzaal gehuisvest. Voor peuters is het belangrijk dat zij zich spelenderwijs voor-bereiden op de basisschool. Een peuterspeelzaal en een basisschool staan niet los van elkaar maar vormen n geheel. De peuters van peuterspeelzaal Olleke Bol-leke krijgen een breed aan-bod waarin verschillende ontwikkelingsgebieden al spelenderwijs worden ge-stimuleerd en ontplooid. Ze kunnen vanaf twee jaar, met een minimum van twee ochtenden, gebruik maken van de peuterspeelzaal. Voor peuters vanaf drie jaar is er de 3+ groep. Deze is speciaal toegespitst op drie-jarigen en biedt een goede voorbereiding op de stap naar de basisschool.

  BegeleidingDe peuterspeelzaal biedt peuters extra begeleiding als zij meer ondersteuning of aandacht nodig hebben op bijvoorbeeld het gebied van taal. Wanneer de peu-ters hiervoor een indicatie van het consultatiebureau hebben ontvangen kunnen ze tegen een gereduceerd tarief drie dagdelen naar de peuterspeelzaal. Ook in groep n en twee kunnen de kleuters op deze onder-steuning rekenen.

  Meer informatie: 0317-612161.

 • Zullen wij even voor oma zorgen?

  Zorgcentra De Betuwe helpt u graag. Wij nemen bijvoorbeeld deze taken van u over:- schoonmaak, hulp bij de was;- hulp bij de dagelijkse verzorging;- hulp bij het innemen van medicatie;- maaltijden aan huis of op een van onze

  locaties in de buurt;- enzovoort!

  Het prettige is dat u deze diensten particulier kunt afnemen. Dat bespaart u veel gedoe met indicaties. Bovendien bieden we u in deze vakantieperiode extra interessante aanbiedingen, zoals 1 week maaltijden aan huis bezorgd vanaf 30,- per week.

  Wilt u meer weten? Bel gratis ons Servicecentrum: 0800 77 33 444 of stuur ons een mail via [email protected]

  Dan kunt u op een welverdiende vakantie!

  www.zorgcentradebetuwe.nl | Zorgcentra De Betuwe: verrassend veel meer dan wonen!

  Zorgt u als mantelzorger voor uw oma, opa, buurvrouw, buurman, vader, moeder of een ander familielid of kennis? Besteedt u daar veel tijd en liefde aan en bent u bang dat ze het niet redden als u even weg bent? Maar bent u eigenlijk zelf ook cht toe aan een moment van rust?

  Vakantie-arrangement*2 producten afnemen = 1 gratis maaltijd,

  thuisbezorgd door Zorgcentra De Betuwe of in een van de Huizen

  van de BuurtVoorbeeld: 1x hulp bij het huishouden

  1x hulp bij de was =1 gratis maaltijd thuis of in een van de Huizen van de Buurt!

  Aanbieding

  * Geldig in de maanden juli t/m september 2015

  Hengelsport Outdoor FairIn het Vakantiepark Eiland van Maurik (bij Tiel) wordt in het weekend van 5 en 6 september de derde Hengel-sport Outdoor Fair gehou-den. Een uniek evenement voor sportvissers dat de the-orie en de praktijk verbindt, en waarbij zien, doen en be-leven centraal staan. Of je nu witvisser, roofvisser, karper-visser of zeevisser bent, hier moet je gewoonweg bij zijn!Het Eiland van Maurik ligt centraal in het land, langs de boorden van de Neder-rijn en langs een groot op-pervlak aan recreatiewater en topviswater. De Fair is anders dan alle andere beur-zen op hengelsportgebied. De presentaties, stands, pro-ductuitstalling en verkoop van hengelsportmaterialen vindt plaats in pagodeten-ten en in de openlucht, ter-wijl demonstraties, testen en (zelf) uitproberen enkele meters daarnaast aan de wa-terkant plaatsvinden.

  Op dit grootste en meest spectaculaire outdoor hen-gelsportevenement van de Benelux zijn beleving, de-monstraties, voorlichting, proefvaren en vissen uitge-rold over alle hengelsport-disciplines tijdens n uniek evenement. Voor veel bezoe-kers vormt de Fair inmid-dels jaarlijks een evenement om naar uit te kijken en voor velen ook een dagje uit of zelfs een weekendje weg. Het terrein beslaat ruim 50.000 m en strekt zich uit over het recreatieschapter-rein, doorlopend langs de botenhelling en steigers, tot aan openbare stranden langs het water. Daarmee komen honderden meters oeverlijn beschikbaar voor sportvissen en demon-straties met boten, kajaks, hengels, kunstaas, kanos, karpervissers, witvissers, bivvys, voerboten etc.

  www.hs-outdoorfair.nl "

  ALLES VOOR DE SPORTVISSER

  www.ilmbythesea.nl

  2

  015

  / P

  hoto

  grap

  hy: C

  lea

  Betl

  em /

  Des

  ign:

  Nils

  son

  com

  mun

  icat

  ieku

  nste

  naar

  s

  2 x2 KAARTEN

  Ga snel naar www.deweekkrant.nl/actie

  Win 2 kaarten voor het

  openingsgala van Film

  by the Sea, inclusief hotel-

  overnachting!

  2Klik&Win

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 10

  Maatjes gezocht Neder-BetuweRegio - Adviespunt Neder-Betuwe is op zoek naar meerdere vrijwilligers die het leuk vinden om wat voor een ander te beteke-nen. Het gaat om mensen uit de dorpen Opheusden en Kesteren, die op zoek zijn

  naar een maatje. Wilt u ge-zellig koffie drinken of leu-ke dingen doen met iemand die daar behoefte aan heeft? Of kunt u misschien helpen met formulieren of creatief bezig zijn? Dan bent u van harte welkom.

  Heeft u belangstelling, neem dan contact op met de cordinator van het maatjesproject: Frederike Burgers-Khler, bereikbaar via tel: 06-22615246.

  oCHTeN Steeds meer boom-kwekerijen en hun afne-mers laten het transport van bomen over aan Hendriks Transport uit Opheusden. Door die groei verhuist de specialist in groen trans-port naar de Industrieweg in Ochten.Met n auto be-gon Henk Hendriks in 1999 zijn transportbedrijf. Samen met zijn vrouw Marianne runt hij inmiddels een be-drijf van tien vrachtwagens, waarmee hij het transport van bomen verzorgt. Het is het specialisme van de Be-tuwse onderneming. Het transport van bomen is geen standaard werk. Je hebt een kluit met daaraan al gauw zon zes, zeven meter stam en een kroon. Dat vraagt om een vervoerder met ervaring en kennis van zaken. Hen-driks Transport heeft die kennis en ervaring. Steeds meer boomkwekers en hun afnemers vertrouwen daar-om het transport van hun bomen aan hen toe. Boom-kwekers uit de regio, maar

  ook klanten uit Duitsland, Denemarken en Belgi. Door die groei werd het tijd voor een bedrijfslocatie met meer opslagcapaciteit, ver-telt Hendriks. Aanvanke-lijk wilden we ons op het ABC-terrein in Opheusden vestigen, maar daar bleek planologisch gezien minder mogelijk dan we dachten. We zijn nu uitgekomen op de Industrieweg in Ochten.

  Daar hebben we een locatie van bijna 3000 vierkante meter.Hendriks wil de boomkwe-kers nog meer service gaan bieden. Als ze hun bomen hebben gerooid, hoeven ze die niet eerst zelf op te slaan, maar kunnen ze die gelijk bij ons neerzetten. Wij zorgen voor de verpakking en het vervoer. Dat scheelt aanzienlijk in hun logistiek.

  Vervoerder boomkwekerij-sector verhuist

  Vanaf deze week kunnen boomkwekers op Industrieweg 19 in Ochten terecht voor de opslag en het vervoer van hun bomen.

  Jarige van de weekJosipa van Hal bouwde een nieuw leven op in RhenenDe jarige van deze week is Josipa van Hal uit Rhenen. Eigenlijk was zij vorige week jarig, op28 augustus werd zij 47 jaar, maar deze dame verdient het om in het zonnetje gezet te worden. Haar man schrijft ons waarom: Mijn vrouw heeft een oorlogsverleden want zo-als de naam al vermoed komt zij uit het voormalig Joegoslavie (Bosni). Ik heb haar 22 jaar geleden ontmoet in het vluchte-lingencentrum te Leer-sum alwaar ze haar hele leven weer een nieuw begin moest geven en veel ellende achter zich liet. Nu is ze een wer-kende vrouw met twee kinderen van 10 en 14 jaar en heeft haar leven weer een nieuwe kans

  gekregen! Veel familie bezoekt ze nog in Kroati waar we regelmatig naar toe gaan. Gefeliciteerd en dat de taart van Robert van Woerekom haar maar lekker mag smaken!

  Josipa wordt 47 jaar jong!

  Geef uw jarige van de week op!Rhenen - Geef uw jarige van de week op. Wekelijks kiest de redactie uit n van de inzendingen de Jarige van de Week uit. Die krijgt ver-volgens een heerlijke verras-sing van Robert van Woere-kom en zijn of haar foto komt in de krant. Uw jarige in de krant? Mail een foto van on-geveer 1 mb groot, volledige naam van de jarige, geboor-tedatum, een korte motiva-tie van minimaal 100 woor-den en uw telefoonnummer op naar:[email protected]

  Uw baby in deze krantRhenen - Regelmatig is de rubriek baby van de week in de RBC te vinden. De redac-tie kiest uit alle inzendin-gen de baby van de week. Die wint een prijs, beschik-baar gesteld door Robert van Woerekom en zijn of haar foto komt in de krant. Om een baby, pasgeboren of om een andere bijzondere reden (de eerste lach, het eerste fruithapje, noem het maar op), op te geven stuurt u een mail met: een foto van 1 mb groot, naam van de baby, ge-boortedatum, een motivatie van minimaal 150 woorden waarom hij of zij de baby van de week moet worden, en telefoonnummer naar:

  [email protected]

 • PrijsverlagingenPrijsverlagingen

  0.99WEEKEND

  2.49WEEKEND

  2.19WEEKEND

  0.99WEEKEND

  0.49WEEKEND

  0.49WEEKEND

  0.99WEEKEND

  PER STUK

  5 STUKS

  5 STUKS

  3 STUKS

  PER STUK

  PER STUK

  500 G

  2x 90 g

  0.89 0.79375 g

  2.19 1.996x 0.117 l

  1.69 1.59

  8x 30 g

  1.49 1.39150-175 g

  2.39 2.298x 45 g

  1.75 1.59

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  Kokosnoot

  Om af te bakken.

  Pane Milano

  360 g

  Merguez*

  Komkommer

  Witte druivenBloemkool

  VOOR HUISMERKENBron: Consumentengids juli/a

  ug 2015

  4 T/M 6 SEPTEMBER4 T/M 6 SEPTEMBER4 T/M 6 SEPTEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

  Gemarineerdevarkenshaasspiezen*300 g

  Triangelsmeergranen

  Mediterranekaasblokjes

  Active drink*

  Mini-brownies Zaden of pittenBockworst

  KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGENOP WWW.ALDI.NL

  1.39Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling

  T. 0488 - 44 12 28

  Bekijk al onze producten op

  willemsenverhuur.nl

  Willemsen VerhuurWillemsen verhuurt alle mogelijke

  machines en gereedschappen voor de bouw,

  industrie, boomkwekerij en doe-het-zelver!

  Willemsen Verhuur | Tielsestraat 85C | 4043 JR Opheusden

  nu 20%korting opalle Wijzonolbuitenvervenalleen geldigop 3 en 4september a.s.

  Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 11

 • wegens succes met 2 wek

  en verlengd !

  SUMMER SALEtot 50% kort

  ing !

  Brouwersgracht 156, Veenendaal

  | E [email protected] | T 03

  18 - 762776

  Maandag 13.00 - 17.30

  Dinsdag t/m Donderdag 09.30 -

  17.30

  Vrijdag 09.30 - 21.00

  Zaterdag 09.00 - 17.00

  TOT WEL

  50%korting

 • wintersaleLAATSTE REST

  ANTEN 2014

  tot wel 60% korting

  Brouwersgracht 156, Veenendaal

  | E [email protected] | T 03

  18 - 762776

  Maandag 13.00 - 17.30

  Dinsdag t/m Donderdag 09.30 -

  17.30

  Vrijdag 09.30 - 21.00

  Zaterdag 09.00 - 17.00

  nieuwE collectie

  2015/16IS ook ALBINNEN !

  TOT WEL

  60%korting

 • Brouwersgracht156, Veenendaal

  | E [email protected] | T 031

  8 - 762776

  Maandag13.00 - 17.30

  Dinsdag t/m Donderdag 09.30 -

  17.30

  Vrijdag09.30 - 21.00

  Zaterdag09.00 - 17.00

  degrootstehockey coll

  ectie

  van midden nederland

 • megastore mundosport

  ZOEKT IN VEENENDAAL

  VERKOPERS(TERS)

  Brouwersgracht 156, Veenendaal

  | E [email protected] | T 03

  18 - 762776

  Maandag 13.00 - 17.30

  Dinsdag t/m Donderdag 09.30 -

  17.30

  Vrijdag 09.30 - 21.00

  Zaterdag 09.00 - 17.00

  Voor ons filiaal in Veenendaal,

  Mundo Sport MEGA STORE

  zijn wij voor het komende

  winterseizoen op zoek naar

  dynamische en gepassioneerde

  VERkOpERS/VERkOOpSTERS

  met ervaring in de retail en

  die willen verkopen en

  beschikken over een echte

  aanpakmentaliteit.

  Ben je enthousiast of

  wil je meer informatie?

  Wij horen graag van jou!

  Bel met de vestiging

  Veenendaal: 0318- 76 27 76

  of mail naar

  [email protected]

 • Hartelijkwelkom!

  WIJ ZIJNKLAAR VOORHET NAJAARHET

  Maak kennis met de met zorggekozen collectie najaars- en

  wintermode tijdens ons

  OPENHUISvanD.V. 1-5 september.

  U zult verrast zijn over de velecombinatiemogelijkheden voor jong

  en oud, dames en heren.

  Burg. Lodderstraat 52, 4043 KM Opheusden, T 0488 - 44 20 00 www.warringkleding.nlBruinehorst 23, 6744 PA Ederveen, T 0318 - 57 81 10

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 17

  De voetbal bal gaat weer rollen voor amateursDe voetbal gaat weer rollen voor de amateurs. Dat is in het weekeinde van zaterdag 5 en zondag 6 september. De hoofdmachten van de verenigingen en haar supporters in het verspreidingsgebied van deze krant kijken reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen.

  Door Henk Jansen

  Rhenen/Opheusden - Waar natuurlijk naar het hoogste doel wordt gestreefd, na-melijk promotie naar een hogere klasse. Hetzij door het binnenhalen van een kampioenschap of via de periodestrijd. Het seizoen 2015-2016 belooft voor de regioclubs weer een span-nend seizoen te worden.Het Achterbergse VVA71 begint de competitie in de Hoofdklasse A van het za-terdagvoetbal met een thuis-wedstrijd tegen SDC Putten. Om 14.30 uur wordt met de wedstrijd op sportpark De Meent in Achterberg begon-nen. In genoemde klasse stuit de ploeg ook weer op het Veenendaalse DOVO en vv Bennekom. Wedstrij-den goed voor veel publiek langs de krijtlijnen. DFS

  Opheusden smaakte vorig het genoegen van Hoofd-klasse voetbal. Dat was echter maar een seizoen. De Betuwse ploeg degra-deerde naar de eerste klasse A. DFS begint de competitie met een uitwedstrijd tegen Roda46 in Leusden. vv Do-dewaard wist vorig seizoen de titel in de vierde klasse A (Oost) voor zich op te eisen. Het kampioenschap bete-kende promotie naar de der-de klasse. De Betuwse ploeg begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen ESA. De Arnhemse ploeg degradeerde van de tweede naar de derde klasse. Aan-vang: 14.30 uur. In de vierde klasse A (Oost) begint vv Kesteren zaterdag 5 septem-ber met een uitwedstrijd te-gen Alverna. Exceslsior Zet-

  ten speelt een uitwedstrijd tegen Arnhem AFC. EMM Randwijk gaat op bezoek bij Wageningen. In de vierde klasse G (West) speelt Can-dia66 zaterdag 5 september haar eerste derby. Uit te-gen DVSA. De wedstrijd in Amerongen begint om 14.30 uur. In dezelfde klasse be-gint het Elsterse Musketiers uit bij Hees en Oranje Wit gaat op bezoek bij SVMM. Het Ochtense Uchta begint zondag 6 september uit bij Nifrik. Topklasser FC Lien-den wist aan het uitduel tegen HBS een punt over te houden. Na negentig minu-ten stond er een 2-2 stand op het scorebord. Zondag 6 september speelt FC Lien-den thuis tegen WKE, dat na twee wedstrijd nog ongesla-gen is.

  VVA71 opent het seizoen in de Hoofdklasse met een thuiswedstrijd tegen SC Putten. Foto: Henk Jansen

  Vijftig jaar de KleimeppersIJZendOORn - Tennisvereni-ging De Kleimeppers uit IJzendoorn viert op zaterdag 26 september haar vijftig-jarig bestaan. Dit jubileum wordt groots gevierd met een receptie voor alle leden, oud-leden en vertegenwoor-digers van sportverenigin-gen uit de regio. Ook de ge-meente Neder-Betuwe zal vertegenwoordigd worden door de heer Vincent van Neerbos, wethouder Sa-menleving met onder meer Sport in de portefeuille. De vereniging vestigde zich vijftig jaar geleden in Och-ten. Er was toen nog een ballotagecommissie die niet

  verhinderde dat er al snel twee banen lagen waarop ruim tweehonderd leden hun sport beoefenden. Van beton werden de banen van asfalt, daarna Mateco en uiteindelijk kwam er kunst-gras. De bloei van de club was aanleiding om in 1995 te verhuizen naar sportpark De Hoeken in IJzendoorn. Daar heeft de vereniging vijf tennisbanen laten aanleg-gen. De wachtlijst smolt als sneeuw voor de zon. Op ver-schillende tijden in de week wordt er tennisles gegeven. Verder nemen diverse teams deel aan de KNLTB-com-petitie en de Neder-Betuwe

  Cup. Hoogtepunt is het Open Toernooi waar een week lang getennist wordt in di-verse categorien met zon 150 deelnemers uit de regio. Voorzitter Jan van de Pas kijkt uit naar de viering van het jubileum: Samen met twee oud-voorzitters heb-ben we alle oud-leden, voor zo ver nog bij ons bekend, uitgenodigd. We hopen dat velen zullen komen. Van de Pas roept oud-leden op, die geen uitnodiging hebben ge-had, zich alsnog op te geven voor de feestavond via:

  [email protected]

  Stijve pink

  Wie heeft soms niet aan een gesproken woord of een voorval genoeg om er direct een lied mee te associren en dat vervolgens te zingen, te neurin of te fluiten?Het voorval waar ik onlangs in de Snuffel-corner getuige van was deed me niet alleen direct denken aan de spreekwoordelijke Olifant in een porseleinkast, maar zorgde er ook voor dat mijn grijze hersenpan twee mu-ziektitels opdiepte, direct klaar om te uiten, met zang, fluitend of neurind. Behept met een altoos hinderlijke en stijve pink was het een vrouw, die bij het zoeken naar een pas-send glaswerk een veelvoud aan glaswerk op de stenen vloer aan diggelen zag en hoorde gaan. De vrouw in kwestie had ongetwijfeld geen associatie met een bekend muziekstuk

  en dat scherven geluk brengen moet ze ook betwijfeld hebben. Haar eerste gedachte be-trof de schadepost. De beurs hoefde ze niet te trekken. Het voorval leverde me twee prachtige mu-ziektitels op. Te weten: I love the sound of breaking glass van Nick Lowe en I think its going tot rain today van Randy Newman. Titels die de rest van de dag in mijn hoofd zaten. Vooral het nummer van Newman, met die prachtige openingszinnen Broken windows and empty hallways, a pale dead moon, in the sky streaked with gray human kindness is overflowing and I think its going to rain today.

  Reageren? [email protected]

  henK Jansen

 • Ja, stuur mij de gratis brochure

  Adres

  Postcode / Plaats

  Telefoon

  Email

  Dhr Mevr

  1509.1-Wegener huis aan huisStuur de coupon zonder postzegel naar Stella Fietsen, antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet

  GRATISDe grootste en beste e-bike specialist van Nederland

  Stella is gekozen door de ANWB als de beste Elektrische Fiets tot 2000,-. Plus magazine E-bike test heeft ons met 5 sterren gekozen als groepswinnaar. Geen wonder, want we maken gebruik van de beste materialen, zoals AXA sloten, schakelsysteem van Shimano, kettingkasten van Hesling, Schwalbe banden en de elektronica van Samsung. Bovendien heeft een Stella de sterkste motor met een actieradius tot wel 110 KM! Wilt u een elegante, stoere, hippe, klassieke of een tijdloze Stella, of n met een lage instap?

  Op onze nieuwe website stella etsen.nl ziet u ze allemaal.

  Maak een proefrit in Nunspeet of in uw eigen straat

  Op ons hoofdkantoor in Nunspeet bent u van harte welkom om onze geweldige e-bikes te testen. Maar we komen ook graag naar u toe met een van onze 45 mobiele teams. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat u geen betere kunt vinden. En al helemaal niet voor een betere prijs. We zijn niet voor niets het snelst

  groeiende merk in Nederland. Bel 0341 - 25 22 66 voor een vrijblijvende proefrit (zonder enige kosten). Of vraag eerst de brochure aan per telefoon of met de bon. Op stella etsen.nl vindt u alle informatie.

  Kortom: ja, u bent gewoon vijf keer beter uit met Stella

  Ja, superblij met Stella!

  999,-E-bikes tijdelijk al v.a.1539,-

  Ja, vijf keer beter uit met Stella!

  Nieuwe showroom: Oosteinderweg 90 in Nunspeet ma-vr 8:30-17:30 za 9:00-17:00

  welja

  35% korting!

  nu tot

  Actie geldig t/m zat

  19 september a.s.

  AllegraNIEUW

  Arturo StepsVicenza NeroLimited edition

  NIEUW

  DE

  BEST

  E

  ELEKTRISCHE

  FIETS

  TOT 2.000,-

  ANWBKAMPIOE

  N

  E-BIKE TEST

  Mei 2015

  Inruil ook mogelijk**

  tot 5 jaar garantie

  5 dagen levertijd

  gratis demo en service bij u thuis

  laagste prijsgarantie

  Nederlands kwaliteitsproduct

  *

  *Garantie

  oplocatie

  inNed

  erlan

  d,excl.W

  adde

  neiland

  en.B

  ijnormaalgeb

  ruiken

  onde

  rhou

  dop

  accu

  enmotorpakket

  twee

  jaarg

  arantie

  .Prijsw

  ijziging

  en,druke

  nzetfo

  uten

  voorbe

  houd

  en.

  **Inruilm

  ogelijkop

  geselec

  teerde

  mod

  ellen

  ,vraag

  naar

  devoorwaarden

  .

  Een greep uit ons assortimentEen greep uit ons assortiment

 • www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 20

  Een van de activiteiten tijds Kidsday Rhenen was het kijken naar de poppenkast. Altijd gezellig voor kinderen! Alle fotos: Max Timons

  Een gratis portie poff ertjes gaat er natuurlijk altijd wel in! Zomaar gezien zaterdag in het centrum van Rhenen waar de ondernemersvereniging de zogenaamde Kidsday hield. Het werd een eclatant succes. De jeugd vermaakte zich prima en de ondernemers noteerden extra aanloop. Hieronder nog een aantal fotos van leuke activiteiten. Alle fotos: Max Timons

  Kidsday in RhenenIn het centrum van Rhenen werd afgelopen zaterdag een Kidsday gehouden. Er waren overal veel activitei-ten die speciaal gericht wa-ren op het jonge publiek. Onze fotograaf Max Ti-mons nam een kijkje en maakte een aantal im-pressies.

  Ook leuke fotos van een ander ionderwerp gemaakt? Stuur ze op en wellicht staan ze later in de krant!

  De Rhenense wethouder Simone Veldboer was onlangs op bezoek bij De Tollekamer, de huiskamer van de buurt in Rhenen. Die is te vinden in De Tollekamp, waar veel activiteiten plaatsvinden. De wethouder maakte een gezellig praatje, dronk een kopje koffi e en liet zich bijpraten over allerlei zaken.

  Week in beeldFotos die u stuurde naar [email protected]

  Zomaar gezien tijdens de afgelopen weekend gehouden Schoneveldsedag in Achterberg: lekker genieten van een broodje! Foto: Wim Brouwers

  Op een zomerse dag vorige week is de ijsbeertweeling van Ouwehands Dierenpark, inmiddels negen maanden oud, getrakteerd op een ijsblok van maar liefst 500 kilo in hun buitenverblijf. Hierin waren diverse lekkernijen verstopt.

  Het echtpaar Ter Burg - Van Ravenswaaij uit Rhenen was op 27 augustus vijftig jaar getrouwd. Burgemeester Hans van der Pas bezocht het paar om hen te feliciteren. Jan en Lenie Ter Burg trouwden in Veenendaal. Ze hebben een zoon en twee kleinzonen.

  De bewoners van onder meer Zideris in Rhenen genoten afgelopen zaterdag van het jaarlijkse truckersfestijn. Vele tientallen vrachtwagenchauff eurs stelden hun cabine open voor verstandelijk beperkten. Die genoten er van, zeker als de toeter gebruikt! Foto: Max Timons

 • www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 21

  Q-music Foute Uur Live bij Bollee in RhenenLuister jij ook altijd naar het Foute Uur van Q-music? Dan is dit feestje echt iets voor jou. Zaterdag 19 september draaien de DJs van Q-music bij Bollee Events de allergrootste foute, maar toch wel erg leuke, plaatjes.

  RHENEN - Dansen, feesten en herbeleven van de al-lergrootste foute hits die eigenlijk best goed zijn. En dat geen uur, maar een hele avond lang. Y-M-C-A! No no no no no no! en Una paloma blanca. Foute hits die ieder-een kent en meezingt zullen zeker voorbij komen tijdens het Foute Uur Live op zater-dag 19 september. Voor het derde jaar op rij haalt Bollee Events het Foute uur van Q-music naar Rhenen. Bollee Events, de uitgaans-gelegenheid van Rhenen die al drie generaties in handen van de familie Bollee is, or-ganiseert regelmatig evene-menten en feesten voor ver-schillende doelgroepen. We bestaan bijna tachtig jaar, vertelt eigenaar Robert Bol-lee. Bollee is van een pen-sion en theeschenkerij in de beginjaren, en later een bar dancing en bistro, uitgegroeid tot een evenementenlocatie waar wekelijks grote feesten worden gehouden. We zijn met onze tijd meegegaan. Uitgaan is niet meer het-

  zelfde als vroeger. Muziek-stromingen zijn veel breder geworden en daardoor lukt het gewoon niet meer om al deze stijlen op n avond te laten horen. Dat kan wel als je feesten voor verschillende doelgroepen organiseert. We halen graag het onderste uit de kan om een spetterend evenement te organiseren. De ene keer doen wij dat zelf en de andere keer wordt het door een partyorganisatie geregeld. Er zijn bijvoor-beeld Teenage partys voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar, Sensative voor jongeren van 14 tot 20 jaar, maar ook Hardstyle feesten, Girls Goi-nwild partys, Xplore, Candy Men, Boogie night, Bachata night en Poolse feesten. Ook zijn er regelmatig concerten van tributebands van o.a. Abba, U2 en Queen. Wie bij-voorbeeld zijn bruiloft of ver-jaardagsfeest wil vieren kan ook bij Bollee Events terecht. Wat de doelgroep vraagt, realiseren wij.Terug naar het Q-music Foute Uur Live op zaterdag

  19 september aanstaande. Het is niet voor niets het best beluisterde uur op de radio, zegt Robert Bollee. Hoe fouter en gekker de hits, hoe beter. We organiseren deze avonden nu al drie jaar en horen vaak dat mensen dit echt een avond om naar

  uit te kijken vinden. Iedereen tussen de 25 en 55 jaar loopt gezellig door elkaar heen. De n is verkleed, de ander draagt alleen een gekke bril. Verkleden hoeft natuurlijk niet, maar mag wel. Twee mensen met de meest ori-ginele foute outfi t kunnen

  twee vrijkaarten winnen voor het volgende Q-music Foute Uur Live op 11 en 12 decem-ber aanstaande in Bollee Events. Het Q-music Foute Uur Live is zaterdag 19 september van 21.00 uur tot 03.00 uur. De deurprijs is 20 euro. Kaarten

  in de voorverkoop via www.bollee.nl kosten 15 euro.

  Meer informatieBollee Events is te vinden aan de Grebbeweg 69 in Rhenen, telefoon 0317 - 612529. www.bollee.nl en [email protected]

  De Q-music DJs draaien op 12 september de aller-aller-allergrootste foute, maar stiekem erg leuke plaatjes in Bollee Events in Rhenen.

 • Wat vindt uvan het onderwijsin Nederland?Doe mee aan hetNationale School Onderzoek

  Bereiden we onze kinderen op school

  nog wel goed genoeg voor op de

  steeds sneller veranderende wereld

  om ons heen? Wij zijn benieuwd hoe

  u hierover denkt.

  Samen met nog veertien andere

  kranten inventariseren we de komende

  weken hoe Nederland denkt over

  ons onderwijs. De uitkomsten van ons

  onderzoek leest u op 17 oktober in

  de zaterdageditie.

  Doe nu mee en maak kans op een

  Galaxy Tab3 Lite.

  Ga naar dg.nl/onderzoek

 • Get connected is het centrale thema voor de introductiecampagne van de vernieuwde Ibiza, die vanaf nu bij Vallei Auto Groep in Veenendaal te bewonderen is. Get Connected heeft betrekking op de nieuwste generatie Easy Connect infotainmentsystemen.

  ADVERTORIAL - Met behulp van de nieuwste connecti-viteitsmogelijkheden kan een smartphone eenvoudig worden gentegreerd met het infotainmentsysteem van de Ibiza. Via een USB-kabel wordt de telefoon gekoppeld en met de software van Mir-rorLink, Apple CarPlay of Google Android Auto kun-nen mobiele-telefoonfunc-ties en een brede reeks aan apps veilig gebruikt worden via het 6,5 inch kleurentou-chscreen.

  Uit voorraadSEAT benadrukt de geavan-ceerde connectiviteitsmo-gelijkheden van de nieuwe Ibiza door naast de drie vaste uitvoeringen direct twee aantrekkelijke, zeer complete introductieversies te lanceren die bovendien rechtstreeks uit voorraad leverbaar zijn bij Vallei Auto Groep. De eerste, de Ibiza

  Style CONNECT, krijgt stan-daard onder meer het gente-greerde Media system Navi. Andere highlights zijn airconditioning, 15 inch lichtmetalen velgen, LED-dagrijverlichting en LED-achterlichten, licht- en regensensor, automatisch dimmende binnenspie-

  gel, parkeersensoren ach-ter, middenarmsteun vr, mistlampen vr en een multifunctioneel lederen stuurwiel. Deze uitvoering kost vanaf 15.450 euro.

  Ibiza FR CONNECTDe tweede introductie-uit-voering, de Ibiza FR CON-NECT, gaat qua uitrusting nog een paar stappen verder. Met de Style CONNECT als basis beschikt de FR CON-NECT aanvullend onder andere over een FR in- en exterieur met sportief ge-stylde bumpers en zichtbare verchroomde uitlaten aan de achterzijde, verwarm-bare sportstoelen vr, een sportonderstel, Bi-xenon koplampen met LED dag-rijverlichting, Climatronic volautomatische airco, par-keersensoren vr en achter, LED Ambient-verlichting in het interieur en DAB+ digi-tale radio. Leverbaar vanaf

  16.750 euro.Nu leverbaar vanaf 12.950 euro of 229 euro per maand met privelease. Prijzen van de vernieuwde SEAT Ibiza inclusief vier jaar (max. 100.000 km) garantie begin-nen bij 12.950 euro* voor de Ibiza 3-deurs SC 1.0 (55 kW/75 pk) Reference. De nieuwe 1.0 EcoTSI benzine-

  versie met 70 kW/95 pk start bij 13.950 euro*. Alle benzine- en dieselmo-toren van de vernieuwde SEAT Ibiza voldoen aan de strenge EU6-normen en zijn voorzien van start-stoptech-nologie. Zakelijke rijders profiteren van de fiscaal gunstige 20% bijtellingca-tegorie.

  Nieuwe SEAT Ibiza bij Vallei Auto Groep

  Medewerkers van Vallei Auto Groep in Veenendaal laten graag de vernieuwde Seat Ibiza zien die in deze vestiging in verschillende uitvoeringen uit voorraad leverbaar zijn. Foto: Vallei Auto Groep

  Get connected is het thema rond introductie van de vernieuwde ibiza

  Maak kennis met de vernieuwde SEAT Ibiza

  Priveleasen van de vernieuwde Ibiza (3-deurs SC Reference) kan al vanaf 229 euro per maand, inclusief wegenbelasting, allrisk verzekering, reparatie en onder-houd, bandenservice en internationale pechhulp. Het enige dat nog niet is inbegrepen is de brandstof.Cbij Vallei Auto Groep. Het SEAT-team aan de Galilei-straat 32 in Veenendaal verwelkomt u graag!

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 23

 • VANUIT HET HARTHet Anker is een Christelijkeorganisatie voor ouderenzorg,wonen en welzijn in Kesteren

  Zorgcentrum t Anker inKesteren is op zoek naar:een Wijkverpleegkundige12 tot 16 uur per weekeen Verpleegkundige intramuraal12 tot 16 uur per weekEerst Verantwoordelijk Verzorgenden24 tot 32 uur per weekVerzorgenden IG24 tot 32 uur per week

  Zijn wij op zoek naar jou?Stuur dan je sollicitatie vr 14 september2015 per e-mail [email protected](Manager Zorg en Welzijn).Aanvullende informatie kun je vindenop www.ankerzorg.nl of neem contactop met Jos van Garderen via(0488) 48 32 50

  Meer informatie:

  www.tracebv.nl/installatietechniek

  Contactpersoon:

  Bart Doornwaard

  [email protected] / 06-21828614

  Wij zoeken installatie-

  technische werkvoorbe-

  reiders, engineers

  en modelleurs

  (zowel E als W)

  Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN?KESTEREN EN OCHTEN

  De Gelderlander is op zoek naar dagbladbezorgers* die s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

  Wat staat er tegenover? Een prima vergoeding Gratis De Gelderlander, AD, Trouw of de Volkskrant lezen Uitstekend te combineren met andere bezigheden Direct aan de slag in je eigen omgeving

  Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.Direct aanmelden? Ga naar www.bezorgers.nl

  *min.leeftijd 15 jaar

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 2 september 2015 24

  94% van de consumenten ontvangt d Weekkrant graag!d Weekkrant is overal welkom

  Basisschool Eben-Hazer gaat back to the sixties Een halve eeuw Eben-Hazerschool in Lienden laten personeel, kinderen en ouders niet ongemerkt voorbijgaan. De tweede week van september is omgetoverd tot een heuse jubileumweek, met elke dag een feestelijk programma.

  Door Marco Diepeveen

  LIENDEN Met gepaste trots schuift locatiedirecteur Jan Teeuw een jubileumgids over tafel. Daarnaast ver-schijnt een speciale glossy in een gelimiteerde oplage. Die is te koop op de fancy fair en de renie op zaterdag 12 september. Bewust ko-zen we voor een eigentijdse glossy, aangezien een jubi-leumboek veel statischer en nooit zo actueel is. Er staan veel persoonlijke verhalen en fotos in. ProgrammaDinsdag 8 september is de openingsdag, vanaf 9.00 uur op het schoolplein. Kinde-ren hebben een jubileumlied ingestudeerd en voeren op school opdrachten uit. Oud-leerkrachten verzorgen een speciale geschiedenisles. Op de sportvelden van FC Lienden vindt een dag later

  een sportdag plaats voor alle groepen. Donderdag staat een uitstapje naar Burgers Zoo op het programma. Een jubileum kan niet zon-der dankdienst, die wordt gehouden op vrijdag in de Hervormde Kerk van Lien-den. Aanvang 10.00 uur.Een renie en een fancy fair,

  die van 11.00 tot 17.00 uur plaatsvindt, sluiten de feest-week af. De markt roept de sfeer van de jaren zestig op. Leerlingen verkopen zelf-gemaakte spulletjes, er zijn modeshows, workshops, een koor treedt op en haren kun-nen in sixties-stijl worden geknipt en gemodelleerd. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor de renie via [email protected] In augustus 1965 is onze school ontstaan vanuit de Hervormde Gemeente. Er was behoefte aan een pro-testants-christelijke school, naast openbare basisschool De Sterappel. Uit de notulen blijkt dat het initiatief niet zonder slag of stoot gestalte kreeg. De gemeenteraad wilde aanvankelijk niet

  meewerken. Maar na twee jaar lukte het toch. Wijlen ds. E.S. de Lint was oprich-ter en eerste voorzitter. Zijn opvolger was ds. D.C. van Wijnen. De hechte band met de kerk is altijd blijven bestaan. Maar we hanteren een open toelatingsbeleid naast een duidelijke identi-teit. De Boodschap is helder, en voor iedereen nodig. Zo is de Eben-Hazer er voor het gehele dorp. Ook veel kinderen uit niet-christelij-

  ke gezinnen bezoeken onze school. Met 84 leerlingen en drie noodlokalen aan de Rembrandt van Rijnstraat ging het eerste schooljaar van start. In 1976 volgde een

  stenen gebouw, dat twaalf jaar later werd uitgebreid tot de huidige accommodatie. Het leerlingenaantal schom-melt momenteel rond de 260 en blijft aardig stabiel.

  Een foto uit de oude doos. Tijdens de reunie zullen er vast meer fotos worden bekeken en besproken.

  EEn opEn toElatingsbElEid naast duidElijkE idEntitEit

  VeranderingenDe komst van de computer in de klas vormde n van de grootste veranderingen in de afgelopen vijftig jaar. Digiborden en tablets horen er helemaal bij. Ook de om-schakeling van aanbod- naar vraaggestuurd onderwijs was ingrijpend. Er is meer zorg en uitleg, we werken met niveaugroepen en individuele leerlijnen.

  Neder-Betuwe Cup 2015REgIo - Wegens groot suc-ces de afgelopen jaren gaat op maandag 14 september alweer het zesde dorpenten-nistoernooi Neder-betuwe Cup 2015 van start. Tot en met zondag 20 september wordt er op de tennisbanen van Ochten, Dodewaard en Kesteren gespeeld in de heren, dames en gemengd dubbel in de speelsterktes 3 t/m 8. Wie neemt dit jaar de Neder-Betuwe trofee mee naar huis? Meer informatie via de website van de deel-nemende verenigingen.

  Zin in een sportieve uitdaging?KESTEREN - Wie houdt van lekker wandelen kan mee-doen aan de wandelvier-daagse in Kesteren. De vierdaagse start op dinsdag 8 september en er kan 5 en 10 km gelopen worden. In-schrijven kan bij de start aan de Hoenderik Neder-eindsestraat in Kesteren tussen 17.45 uur en 18.30 uur. Meedoen kost 4 euro. De vierdaagse is ook een soort puzzeltocht. Tijdens de wandeling zijn letters te vinden waarmee een slogan kan worden gemaakt. De beste slogan wint een prijs.

  Meer info via www.vierdaagsekesteren.nl

 • GREENLINE VERANDA

  NAZOMERAANBIEDINGTUINKAMER GLASPARADIJS

  ACTIEPRIJS 7.498,-*

  ACTIEPRIJS 1.699,-*

  COMBIKORTING

  400 x 300 cm.- Inclusief zonnedoeken- Zonnedoeken in: Gebroken wit

  Antraciet

  500 x 250 cm. Rondom luxe glazen schuifwanden- 3 Glasschuifwanden- Constructie op 2 staanders- 2 x Kozijnspie

  De Greenline veranda is in vele maten verkrijgbaar en kanmet verschillende opties worden uitgebreid. Een zeer completeveranda voor een zeer scherpe prijs! 300 x 200 cm.

  VANAF 798,-*

  11.00 - 16.00 uur

  10 jaar garantie Volledige montageservice Inmeten vanzelfsprekend Maatwerk gratis Vakkundig advies! Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Indien niet benoemd, zijn alle prijzen exclusieffundatie- en montagekosten. Getoonde fotos kunnen afwijken van de genoemde acties.

  Selected dealer van:

  11.00 - 16.00 uur

  6 septemberKOOPZONDAG!

  10 jaar garantie Volledige montageservice Inmeten vanzelfsprekend Maatwerk gratis Vakkundig advies! Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Indien niet benoemd, zijn alle prijzen exclusieffundatie- en montagekosten. Getoonde fotos kunnen afwijken van de genoemde acties.

  Edisonstraat 21-16,4004 JL TielT. 0344 62 66 [email protected]

  OpeningstijdenDi t/m vr: 10.00 - 18.00Za: 10.00 - 16.00

  Zolang de voorraad strekt*exclusief montage

  TUINKAMERGLAS-

  PARADIJS

  VERANDATUIN! MET 12 SHOWROOMMODELLENHET LEUKSTE ADRES IN DE BETUWE!

  GLASDAK i.c.m. ONDERDAKZONWERINGLuxe Proline veranda met kristalhelder glasdak enelektrische onderdakzonwering. Afmeting 500 x 250 cm.Veranda: 2.700,-T200: 2.200,-

  Totaal: 4.900,-

  NU VOOR: 4.390,-*

  NU 10%COMBI-KORTING

  GRATISTHUIS

  BEZORGD

  6 SEPTEMBER KOOPZONDAG! Geopend van 11.00 tot 16.00 uur

  VIER SEIZOENEN GENIETENVAN HET BUITENLEVEN

 • Familie & Relatie

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  BLIND DATEHallo met Ria, ik ben eenvrouw van 62 jaar. Ik bensportief. Ik hou van et-sen, wandelen en terrasjespakken. Wil je meer wetenover mij? Bel me dan op. X0906-10.10.162 Box:669510

  Hoi met Linda een ergleuke meid van 25 jaar enwoon in Zwolle. Ik ben opzoek naar een man vooreen leuk contact. Bel snel.0906-10.10.162 Box:369668

  Hallo met Anneke ik beneen leuke en lieve vrouwen ik ben op zoek naar eenlieve en leuke betrouw-bare man. Ben jij dat? Laatdan wat van je horen. Kus0906-10.10.162 Box:204955

  Deze mooie en lekkerevrouw uit Brabant zoekteen man voor een span-nende date. Ik ben nu thuisen wil je nu ontmoeten. X0906-10.10.162 Box:286491

  Mijn naam is Nellie 58jaar. Ik ben op zoek naareen lieve man voor een lat-relatie Wil je meer weten?Reageer snel op mijn box.0906-10.10.162 Box:148963

  Ik ben Helene 54 jaar enwoon in de omgeving vanBreda. Ik zoek een leukeman om leuke dingen meete doen uit en thuis. Bel memaar als je interesse hebt.0906-10.10.162 Box:832141

  Ik ben een spontane en ge-zellige vrouw van 73 jaar.Ik ben op zoek naar eenlieve man voor een relatie.Wil je meer weten? Bel me.0906-10.10.162 Box:202630

  Hallo mannen ik ben Anseen leuke vrouw van 64jaar en ben op zoek naareen leuke man. Bel snel. X0906-10.10.162 Box:353798

  NIJMEGEN EN OMGE-VING. Hallo ik ben een

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigenboxnr? Kies 1

  * Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in hethoofdmenu

  * Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  ContactWeduwnaar zkt contact met

  'n nette, sociale VROUW,

  slank/normaal postuur, lft.

  65-70+ Wageningen e.o. die

  eerlijkheid & gezelligheid

  hoog in het vaandel heeft

  staan om 'n serieuze vaste

  relatie op de rails te zetten.

  Een vrouw die herkend

  wordt door eenvoud, liefde

  en respect. Ik (70+) heb een

  grote moestuin, ben stijlvol

  en sportief gekleed. Houdt

  van strand en zee. Bent u de

  vrouw die zich aangetrokken

  voelt tot mijn profiel, aarzel

  dan niet en laat van je horen.

  Br. ond. nr. WM27775 via

  Postbus 90, 5680 AA Best.

  Mededelingen

  LOES Box: 3727Medium-Tarotiste. Schroomniet om mij te consulteren, en-kel uw voornaam is voldoende.Ik ben eerlijk en duidelijk.

  Bel 0909-1447 Box: 3727

  JOSE Box: 8018Invoelend tarot-mediator enpsychologisch astrologe. Voorinzicht om keuzes en situatiesminder zwaar te laten worden.

  Bel 0909-1447 Box: 8018

  MARISKA Box: 8043Healer en spiritueel coach. Ikkan je helpen bij relaties, ge-zondheid en spirituele ontwik-keling. Voor al uw vragen.

  Bel 0909-1447 Box: 8043

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8