Program - Jedinstveni, za jak SDP

download Program - Jedinstveni, za jak SDP

of 16

Embed Size (px)

Transcript of Program - Jedinstveni, za jak SDP

  1. 1. Program rada Nermina Nikia, predsjednika SDP BiH u mandatnom periodu 2015. - 2019. godina 2015.
  2. 2. PROGRAM RADA NERMINA NIKIA, PREDSJEDNIKA SDP BIH 2015-2019 2 SADRAJ SNAAN SDP ZA SVE GRAANE BIH ................................................................................................ 3 JEDINSTVENO LANSTVO ZA SNAAN SDP................................................................................... 6 JEDINSTVEN SDP, ZA UJEDINJENU LJEVICU................................................................................. 9 JEDINSTVEN SDP, ZA UJEDINJENO BH. DRUTVO ..................................................................... 13
  3. 3. PROGRAM RADA NERMINA NIKIA, PREDSJEDNIKA SDP BIH 2015-2019 3 SNAAN SDP ZA SVE GRAANE BIH Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, nakon Treeg vanrednog Kongresa, odranog u decembru 2014. godine, prolazi kroz fazu stabilizacije i unutarstranake pluralizacije. Sve ovo to radimo, do sada je nezabiljeeno u istoriji politikog organiziranja u BiH. Taj proces zapoeo je izmjenama partijskog Statuta. SDP je postao prva politika organizacija u BiH koja je na treem Vanrednom kongresu 6. decembra 2014. godine uvela model izbora partijskih elnika po principu "Jedan lan - jedan glas", od nivoa predsjednika lokalnih organizacija, do izbora predsjednika SDP-a. Time su lanovi SDP-a iskazali jasno opredjeljenje i snanu elju da se radi na daljnjoj demokratizaciji, ali i modernizaciji partije. Slobodno smijemo rei da smo time postavili veoma visoke demokratske standarde svim politikim subjektima u Bosni i Hercegovini. Sasvim je izvjesno da e se ovi procesi, koje smo pokrenuli u naoj Socijaldemokratskoj partiji, neminovno morati prenijeti na cijeli politiki sistem u naoj dravi. Tome ve polako svjedoimo. To je na doprinos i naslijee koje emo ostaviti buduim generacijama. Vjerovatno danas jo nismo ni svjesni o kakvom demokratskom napretku se radi. Posljedica je to, prije svega, elje lanova SDP-a da od svoje partije naprave istinski bastion slobodnog razmiljanja i djelovanja i centar iz kojeg e krenuti obnova politike ljevice u BiH. Ujedno, to je i jasno opredjeljenje da se gradi i jaa moderna, demokratska i slobodna Bosna i Hercegovina, kao drava svih njenih naroda i graana, koji e u takvoj zemlji biti istinski jednaki i imati jednaku ansu. Ovo je ujedno i moja vizija BiH. Danas smo, naalost, jo daleko od takvog ideala Bosne i Hercegovine. On je, meutim, dostian i predstavlja jedinu moguu viziju budunosti nae zemlje. Ipak, nismo daleko od stvaranja takvog SDP-a, koji e vratiti svoju snagu i vrlo brzo opet postati kljuna politika snaga u BiH. Zapravo, nismo ni svjesni koliko smo se u proteklom periodu primakli ostvarenju tog cilja. Tom procesu, svi mi lanice i lanovi SDP, kao i nai simpatizeri, imamo priliku u ovom vremenu svjedoiti, u njemu uestvovati i ba svi imamo mogunost dati svoj doprinos u tom velikom poslu. Zasluga je to vizije delegata treeg Vanrednog kongresa, koji je kroz izmjene Statuta SDP BiH dao mo upravljanja SDP-om u ruke svih njegovih lanova. To je za SDP, dalekosena, hrabra i bitna odluka. Procesi koji su pokrenuti u SDP-u nee ostati samo u okvirima SDP-a, ali je injenica da smo upravo mi, SDP-ovci, zapoeli takve promjene i na njih svi imamo pravo i trebamo biti ponosni. Broj od skoro 30.000 lanova SDP-a koji su se reevidentirali, ali i po prvi put ulanili u nau partiju najbolji je dokaz ispravnosti puta kojim je SDP BiH krenuo nakon treeg Vanrednog kongresa. Zahvaljujui svemu ovome SDP BiH izdigao se iznad svih drugih politikih stranaka u BiH i danas je zasigurno najivlja politika organizacija u dravi. Kako bismo stvorili BiH iju viziju, uvjeren sam, dijelimo svi mi, potrebno je da ojaamo nau partiju kojoj treba vratiti politiko jedinstvo, a sve sa ciljem kako bi postala kljuna politika snaga u BiH. Upravo je stoga jedinstvo - kljuna poruka mog programa kojeg nudim lanicama i lanovima SDP-a. Uvjerio sam se bezbroj puta da - kada smo jedinstveni i sloni,
  4. 4. PROGRAM RADA NERMINA NIKIA, PREDSJEDNIKA SDP BIH 2015-2019 4 nema tog cilja kojeg mi u SDP-u ne moemo dostii, koliko god teke bile okolnosti u kojima kao politika partija djelujemo. Da smo na pravom putu potvruje i izbor opinskih, kantonalnih i regionalnih rukovodstava u cijeloj BiH, po istom principu, Jedan lan jedan glas, gdje je gotovo 80 posto lanova SDP-a izalo i glasalo za rukovodstva partije. Posebno zadovoljstvo i ponos osjeam zbog injenice da se te promjene deavaju u periodu dok se nalazim na mjestu predsjednika SDP-a, te da je sve ovo provedeno bez bilo kakvih problema, bez ijedne mrlje nad tim procesom. Time smo dokazali kako u vrlo nepovoljnim uvjetima, nakon gubitka znaajnog broja glasova na izborima i kada se javljaju sumnje u jedinstvo partije, moemo stabilizovati partiju i povesti je u pravcu jedinstva i osnaivanja. Ovi procesi ojaali su SDP, oznaili poetak vraanja povjerenja i izgradnje jedinstvene i snane Socijaldemokratske partije BiH. Moj osnovni cilj jeste osigurati da se sve ono, to je kao zadatak postavljen odlukama treeg Vanrednog kongresa realizira. Sasvim je sigurno da sam, zajedno sa Glavnim odborom i Predsjednitvom partije, u ovih devet mjeseci uspio u tome. Svojevrsni vrhunac tih procesa trebaju biti izbori za predsjednika SDP-a, te redovni kongres u oktobru 2015. godine koji e donijeti mnoge vane odluke. Izbori za predsjednika SDP-a BiH e biti slobodni, otvoreni i demokratski. Svi lanovi SDP-a BiH na dan odravanja ovih izbora imat e privilegiju kakvu nema niti jedan drugi lan bilo koje stranke u BiH, a to je da svojom slobodnom voljom izaberu predsjednika izmeu vie kandidata. Ovaj dokument namijenjen je upravo njima, lanovima SDP-a koji e odluiti koga ele vidjeti na elu SDP-a u narednom mandatnom periodu. elja mi je da na ovaj nain svim lanovima SDP-a omoguim uvid u ono to planiram uraditi kao predsjednik SDP-a, ukoliko dobijem njihovo povjerenje. Sa lanovima elim podijeliti i viziju SDP-a i BiH, kakvu vjerujem da moemo ostvariti, te da se, na taj nain, svima obaveem na provoenje programom predvienih obaveza. Moj program kao predsjednika baziran je na tri stuba politikog djelovanja koje trae mnogo truda i rada, a ja sam spreman na ozbiljan rad. Vjerujem da sam to i dokazao u prethodnom periodu, radei na provoenju politika SDP-a tokom naeg uea u izvrnoj i zakonodavnoj vlasti u periodu 2011-2014. godina. Okosnica mog programa jeste jedinstvo lanstva i partije, a kljuni cilj - jak SDP i SDP kao najjaa politika snaga u BiH. Ujedinjena partija, koja je rijeila unutranje nesuglasice i dovoljno jaka da sada vodi aktivnu politiku opozicije i spremna u svakom trenutku preuzeti vlast i procese upravljanja dravom. Samo ona partija, koja je unutar sebe uredila odnose na temeljima onoga to danas gradimo, da svaki lan SDP-a predstavlja izvor legitimiteta i potencijal za razvoj partije i drave, moe raditi na izgradnji jedne sasvim nove, snane i prosperitetne drave Bosne i Herecgovine. Moja vizija je SDP koja e imati hrabrosti nastaviti angairati i mlade ljude, da svojim radom, energijom i idejama postave SDP na mjesto koje joj na politikoj sceni BiH i pripada, a to je liderska pozicija.
  5. 5. PROGRAM RADA NERMINA NIKIA, PREDSJEDNIKA SDP BIH 2015-2019 5 Moj cilj je SDP u kojem se uvaava miljenje svakog lana partije. Partija koja e osigurati ansu za afirmaciju i rad svih njenih lanica i lanova u skladu sa njihovim sposobnostima i eljama. Moj cilj je SDP koji e kontinuirano raditi na modernizaciji Statuta, primjenjivati sva demokratska naela funkcioniranja partije i SDP koji e biti lider jaanja BiH i puta za prosperitet svih njenih graana. Moj cilj je snaan, jedinstven i pobjedniki SDP.
  6. 6. PROGRAM RADA NERMINA NIKIA, PREDSJEDNIKA SDP BIH 2015-2019 6 JEDINSTVENO LANSTVO ZA SNAAN SDP U posljednjih nekoliko godina u javnosti su stvorena prevelika oekivanja od ljudi koji su okupljeni u strankama lijeve orijentacije, a ponajvie SDP-u BiH. Umjetno su postavljeni lani standardi, od strane ljudi koji omalovaavaju rad ljevice, pa tako i rad SDP-a, a SDP se naao na udaru lai i izmiljotina naih politikih protivnika. Stvaranje takvih oekivanja bilo je pogreno, ali je uraeno svjesno, kako bi se oslabio SDP. Kao posljedica takvih poltikih podmetanja, pojavilo se nejedinstvo i razoarenje meu glasaima SDP-a, simpatizerima, ali i meu dijelom lanova SDP-a. Ne treba ni na trenutak umanjivati greke ili poteze ljudi iz SDP-a, koji su to razoarenje i nejedinstvo samo dodatno uvrstili, ali dobar dio takvog odnosa lei upravo u tom nerealnom i politiki naivnom diskursu koji nam je nametnut. U isto vrijeme svjesno je potisnuta injenica da ljudi u SDP-u imaju ono neto to ljudi u drugim partijama nemaju, a izuzetno je vano. Ovi ljudi imaju osjeaj pripadnosti jednoj ideji. Ideji koja je zapravo ideja nae domovine BiH. Jednoj dobroj, normalnoj, obinoj, a opet velikoj ideji. Kakvi god da smo mi, zbog te ideje u koju vjerujemo i oko koje se okupljamo bolji smo od ovih drugih. Bolji smo, jer vjerujemo u ideal drutva jednakosti, jednake anse, pravde i prilike za sve. Bez obzira kako se ko zove, odakle dolazi, u ta vjeruje ili ne vjeruje. To je put kojim idemo i u koji vjerujemo. To je moj put kojim idem i elim ii i dalje - kao predsjednik SDP-a, zajedno sa svim lanovima SDP-a. U konkretnom vremenu, u kojem ivimo i djelujemo, u BiH taj odnos, ta ideja ili ideal kojem teimo predstavlja za mene shvaanje ljevice danas u ovoj zemlji. Da li smo uvijek slijedili taj ideal? Da li smo uvijek dosljedno vodili politiku u tom pravcu? Vjerovatno nismo. U zemlji, kakva je BiH, to je teko. Cijeli sistem koji smo dobili od Dejtona protiv je tog ideala. To, naravno, nije opravdanje ali je izuzetno bitan faktor koji ne moemo zanemariti. Meutim, nikada neu pristati na tezu da smo mi taj ideal izdali na bilo koji nain. Nismo mi, ti koji su dijelili BiH. Nismo mi dijelili graane po bilo kom osnovu poslije rata, pa sve do danas. Nismo mi ekonomski unitili radniku klasu kroz pljakaku pr