PROCESUL DE LA TIMI ŞOARA - · PDF filePROCESUL DE LA TIMI ŞOARA Caseta 246. Iulie (?) 1991....

Click here to load reader

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of PROCESUL DE LA TIMI ŞOARA - · PDF filePROCESUL DE LA TIMI ŞOARA Caseta 246. Iulie (?) 1991....

 • PROCESUL DE LA TIMIŞOARA

  Caseta 246. Iulie (?) 1991. Audierea martorilor: martor neidentificat (femeie), Zaharia Adrian, Vidican Mihai Florian, Benghea Nicolae.

  Martor neidentificat (femeie). Dinspre PiaŃa Badea CârŃan, fără somaŃie, s-a deschis foc de armă automată, dintr-un ARO alb, cu număr 171 (sau 271). A fost rănită în piciorul stâng iar cumnata ei în abdomen. Aceasta a şi decedat, la 1 ianuarie 1990. Martor Zaharia Adrian. 22 de ani. Fost militar în termen la UM 01125 Timişoara. Împuşcat pe la ora 18:00 în PiaŃa LibertăŃii, în timp ce acŃiona, să-i despartă pe civilii aflaŃi în conflict cu militari. S-a tras dinspre comandamentul diviziei, unde e şi restaurantul militar. Aveau ordin să-i împrăştie pe demonstranŃi din piaŃă, deşi erau fără muniŃie. Comandantul era maiorul Dragoş. Se arunca cu sticle incendiare. A rămas cu invaliditate de gradul doi. Martorul Vidican Mihai Florian. 30 de ani, ofiŃer MI. În 17 decembrie, la ora 20:00, distribuia muniŃie la depozitul Inspectoratului, împreună cu Zaharia Eugen şi Beloiu Savu. Au venit trei, unul în civil şi doi tineri militari, cu hanorace kaki, care au ridicat, în interval de 30 minute, de două ori muniŃie, de fiecare dată câte 4 încărcătoare de persoană (deci, de două ori câte 120 de cartuşe, fiecare). La întrebarea: de ce au nevoie de atâta muniŃie?, unul dintre militari a răspuns că în oraş ,, ... se trage ca în filme... se trage în plin”. Acesta i-a descris martorului o scenă de la PECO, în Calea Aradului, unde ,, ... s-a descărcat un încărcător întreg ... unul a decedat şi a rămas numai unul... în momentul în care trag asupra oamenilor aceştia cad ca în filme...” Nu-i cunoaşte pe cei trei; dar cel mai în vârstă (38-40 ani), în civil, se întreŃinea în discuŃie, cu Ambrozie Pantea, responsabil cu muniŃia pe depozit. Comentariu al unui inculpat: ,, Nu se poate! InformaŃia asta este minciună.” Audierea martorului Benghea Nicolae. OfiŃer de stat major, la UM 01864, pe Calea Lipovei, unitate de radio locaŃie. În noaptea de 17/18 decembrie, (ora 01:00), trimis cu 10 militari la punctul de control al unităŃii... ,,să păzim unitatea, să nu dăm voie la nimeni să pătrundă în unitate.” S-au auzit 2-3 rafale scurte de arme automate şi curând s-a arătat un ARO de culoare albă, venind dinspre cimitir spre Lipova. La somaŃie a oprit. Şoferul a scos o legitimaŃie spunând ,, ...suntem de la Securitate.” Le-a replicat militarilor că ei au tras, deoarece un grup de 5-6 inşi şi-au pus în gând să avarieze transformatorul electric din intersecŃia cu strada IalomiŃei. Şi astfel ... ,, i-am împrăştiat, i-am pus pe fugă...” OfiŃerul i-a întors din cale, trimiŃându-i înapoi, în oraş. Era un ARO model 244, cu banchete dispuse transversal; cei trei pasageri erau cu armele scoase pe geam, pistoale mitralieră cu Ńeavă mai scurtă; iar şoferul Ńinea arma pe genunchi. Au întors, s-a mai auzit o rafală şi apoi au cotit-o la stângă, în intersecŃie, în zona cimitirului. După câteva zile au fost aduse în unitate un ARO, acelaşi model şi o Dacie albă, s-a spus... ,, capturate de la Securitate”.

  115

 • Audierea martorului necunoscut (femeie)

  Martor (necunoscut): - ... Da, şi cu fiul ei, da. P.C.: - ... era împreună şi cu fiul ei, pe 17 ? Martor (necunoscut):: - Nu, 14 ani. P.C.:- 14. Martor (necunoscut): - 14. P.C.: - ,,În timp ce ne apropiam de PiaŃa Traian, din spatele nostru, dinspre PiaŃa de Fân, PiaŃa Badea CârŃan, a apărut un ARO de culoare albă, din al cărui număr de înmatriculare am reŃinut numai cifrele 171 ...” Martor (necunoscut): - Sau 271... P.C.: - ...sau 271 din care s-a executat foc de armă...” Vă întreb: focuri disparate, singulare sau serii, aşa ? Martor (necunoscut): - Serii, cred. P.C.: - ,,...automată asupra noastră, împrejurare în care eu am fost nimerită în piciorul stâng, iar cumnata în abdomen. Pentru plaga împuşcată mi s-au acordat 90 de zile îngrijire medicală, iar cumnata a decedat în data de 1 ianuarie 1990. Fac precizarea că s-a tras asupra noastră ...”. Vă întreb: v-au somat sau nu ? Martor (necunoscut): - Nu. Direct. Fără somaŃie. P.C.: - ,, ...fără să fim somate, pur şi simplu direct în noi. Nu făceam altceva decât ne îndreptam, ca orice om paşnic...” Martor (necunoscut): - Să dăm un telefon, atât. P.C.: - ,, ... să dăm un telefon public.” Martor (necunoscut): - Da. P.C.: - ,, În faŃa noastră...” Martor (necunoscut): - Mai erau 2-3 persoane. P.C.: - „ ...mai erau 2-3 persoane care, ca şi noi, se deplasau paşnic pe trotuar.” Martor (necunoscut): - Pe trotuar. P.C.: - Asupra acelora s-a tras ? Martor (necunoscut): - Ştiu că s-a tras, dar nu mai ştiu, că noi imediat am fost acolo, cum am ieşit, imediat, a fost un gang acolo, şi am intrat acolo.

  116

 • S-au mai auzit focuri, dar nu ştiu, ori de la ăia , ori de la alŃii, nu mai reŃin. Am auzit focuri în continuare. P.C.: - ,, Cred că şi asupra celor 3-4 persoane din faŃa noastră s-a executat foc de armă, dar nu pot fi sigură, întrucât după ce s-a tras asupra noastră...” Martor (necunoscut): - Am intrat imediat într-un gang, c-a fost acolo, aşa o... unde locuieşte cineva... P.C.: - ,, Pentru a ne adăposti, am intrat imediat într-un gang pentru a ne adăposti .” Martor (necunoscut): - Da. Este o casă ceva... P.C.: - Domnii apărători dacă au întrebări de pus ? InculpaŃii ?ÎncheiaŃi declaraŃia, vă rog. LuaŃi-vă buletinul, o să vă pună ştampila domnul colonel pe citaŃie şi aveŃi dreptul la decontare. Da, cu ce aŃi venit , cu trenul ? Martor (necunoscut): - Cu trenul... P.C.: - Da, da, da. Cu bilet sau cu foaie de drum ? Perfect. Deci aŃi fost la Centrul Militar ? Martor (necunoscut): - Da. P.C.: - Bine. MergeŃi la domnul colonel acolo. Să intre Zaharia Adrian... DaŃi-mi buletinul dumneavoastră. MergeŃi acolo la microfon, vă rog . Da?... VreŃi să spuneŃi c-aveŃi ceva pretenŃii materiale ?...Păi da, asta s-a rezolvat. Martor (necunoscut): - Pentru mine. P.C.. - A! Pentru dumneavoastră . Luăm act. Spunem pe notă acolo că-i cu însoŃitor venită. SoŃul.Pe citaŃie acolo notaŃi, ca să i se deconteze. Da, da, da. Se rezolvă treaba. S-a rezolvat problema . Cum vă numiŃi?

  Audierea martorului Zaharia Adrian

  Martor (Zaharia Adrian): - Zaharia Adrian. P.C.: - Zaharia Adrian, fiul lui ? Martor (Zaharia Adrian): - Nicolae şi Emilia... P.C.: - Nu, d-stră luaŃi loc. Nicolae ? Martor (Zaharia Adrian): - Şi Emilia . P.C.: - Ce vârstă aveŃi ? Martor (Zaharia Adrian): - 22. P.C.: - Domiciliul ?

  117

 • Martor (Zaharia Adrian): - … P.C.: - OcupaŃia ? Martor (Zaharia Adrian): - N-am ocupaŃie. Am fost pensionar, mi-a luat şi pensia. P.C.: - łi-a luat şi pensia ?! Martor (Zaharia Adrian): - Da. P.C.: - Liber profesionist. Te rog să repeŃi după mine: ,,Jur că voi spune adevărul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.” Martor (Zaharia Adrian): - ,,Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu.” P.C.: - Vă atrag atenŃia că mărturia mincinoasă se pedepseşte. Dar în primul rând, de ce n-ai venit atunci când ai fost chemat ? Martor (Zaharia Adrian): - N-am avut cu ce. P.C.: - N-ai avut cu ce ? N-ai putut pentru că n-ai avut bani pentru transport ? Martor (Zaharia Adrian): - Da. P.C.: - Şi-acuma ? Martor (Zaharia Adrian): - M-am împrumutat. P.C.: - Ai dreptul să decontezi aceste bilete la Centrul Militar al judeŃului Buzău . Deci cu citaŃia de la noi, care va fi ştampilată şi cu biletele de tren mergi acolo şi îŃi dă bani. Ai înŃeles ? Martor (Zaharia Adrian): - Da. P.C.: - Domnule colonel, o să-i ridicăm amenda, dar fiind împrejurările care ni le relatează martorul, citat iniŃial pentru 13 iunie. AŃi dat o declaraŃie la Procuratura militară, în faŃa procurorului militar. Martor (Zaharia Adrian): - Da, în spital. P.C.: - În spital. O menŃineŃi ? Martor (Zaharia Adrian): - Nu mai reŃin tot, tot din ea, dar ... P.C.: - Păi, în esenŃă scrie aşa: relatezi împrejurările în care ai fost rănit. În 17 decembrie erai militar în termen ? Martor (Zaharia Adrian): - Da. P.C.: - La ce unitate ? Martor (Zaharia Adrian): - 01125. P.C.: - 1125 Timişoara, da ? Bun. După-amiază unde te aflai, în 17 decembrie ? Martor (Zaharia Adrian): - Lângă Garnizoană.

  118

 • P.C.: - La Garnizoană, în PiaŃa LibertăŃii, da ? Martor (Zaharia Adrian): - Da. P.C.: - Singur sau mai mulŃi ? Martor (Zaharia Adrian): - Mai mulŃi. P.C.: - Ce făceaŃi acolo ? Martor (Zaharia Adrian): - Se băteau soldaŃii cu civilii şi noi am vrut să-i despărŃim. P.C.: - Se băteau soldaŃii cu civilii ?! Martor (Zaharia Adrian): - Da. P.C.: - Şi voi v-aŃi dus să-i despărŃiŃi ? Martor (Zaharia Adrian): - Să-i despărŃim, şi m-a împuşcat. P.C.. - Cine ? Martor (Zaharia Adrian): - Cine, nu ştiu. P.C.: - De unde s- atras ? Din faŃă ? Din spate ? Martor (Zaharia Adrian): - Din faŃă . P.C.: - Cum ? Martor (Zaharia Adrian): - Din faŃă. P.C.: - Din faŃă ? Martor (Zaharia Adrian): - Da. Era întuneric, la 6 jumătate. P.C.: - La 06:30 era întuneric. Atunci s-a întâmplat ? Martor (Zaharia Adrian): - Da. P.C.: - Păi, te aflai cu faŃa îndreptat ... Martor (Zaharia Adrian): - Spre Garnizoană. P.C.: - Spre Garnizoană ? Martor (Zaharia Adrian): - Da. P.C.: - Deci erai cu faŃa îndreptat spre Garnizoană, spre comenduire sau spre sediul