Presentatie workshop 1 deel 1

Click here to load reader

 • date post

  24-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  287
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie workshop 1 deel 1

 • 1. 1 DORPinZICHT / Dorpswaardering, bewonersparticipatie in plattelandsontwikkeling Workshop 1: Dorpsontwikkeling vanuit de invalshoek van het provinciaal bestuur Bern Paret, gebiedswerker Leefbaarheid Westhoek, Provincie West- Vlaanderen

2. 2 Dorpsontwikkeling: EEN INTEGRALE BENADERING! Doel: verhogen leefbaarheid Het mengen van functies, pps , het combineren van instrumenten Aandacht voor verlichting, energie, patrimonium, toegankelijkheid, verkeer en betrokkenheid! Investeren in publieke ruimte loont! Kiezen voor kwaliteit = meerwaarde 3. 3 Provinciale strategie? Kader: Provinciaal Plattelandsbeleid (2003) Regionale Leefbaarheidsonderzoeken Aanbod: Begeleiding & ondersteuning vanuit de Gebiedsgerichte werking Provinciale subsidie voortraject: 6.250 Mee zoeken naar andere subsidies voor uitvoering Voorwaarden: 4. 4 Voorwaarden: Ambities in projectdefinitie Kiezen van goede ontwerper Bewonersparticipatie doorheen proces Provinciale Kwaliteitskamer Bewaking kwaliteit bij uitvoering 5. 5 1. PROJECTDEFINITIE Situering Sterktes en zwaktes Beleidscontext Participatie van de bevolking Hoe? Visie en doelstellingen Investeringsbedrag? Timing? 6. 6 2. ONTWERPER Een goede ontwerper is essentieel! 1. Wedstrijd Onafhankelijke Jury 2. Vlaams Bouwmeester a) Open Oproep b) Meesterproef www.vlaams-bouwmeester.be 7. 7 Zo vroeg mogelijk! Betrokkenheid! Meer dan een informatie/inspraakvergadering op het einde! Verschillende mogelijkheden: Zelf organiseren als bestuur Met behulp van bewonersplatforms (cfr. Veurne) DORPinZICHT (Samenlevingsopbouw) Externe partners (vb Kind&Samenleving, CIBE) 3. PARTICIPATIE BEVOLKING 8. 8 BEWONERSPLATFORMS? Participatiemodel op dorpsniveau Contactambtenaar Cordinator Afsprakennota tussen platform en bestuur Interne communicatie! Rol Gemeente! Provincie kan mee zorgen voor bovenlokale overlegtafel, ondersteuning, vorming 9. 9 4. KWALITEITSKAMER De kwaliteit schuilt dus eerder in het deskundige zoekproces naar architectuur, dan in het definitieve ontwerp Goede architectuur kost geen frank meer dan slechte bOb Van Reeth voormalig Vlaams Bouwmeester en voormalig voorzitter 10. 10 WAT? Een instrument om de kwaliteit van investeringen in het publieke domein (marktpleinen, doortochten enz.) op het platteland te stimuleren en lokale besturen daarin te begeleiden en te ondersteunen. Verplicht voor Europese steun! Vrijblijvend voor grote infrastructuurwerken Geen bindend advies 11. 11 Samenstelling Voorzitter: Provincie Secretariaat: Dienst GW Provincie wvi, Leiedal, team Vlaams Bouwmeester Specifieke deskundigheid: Toegankelijkheid, verkeersveiligheid, landschapsarchitectuur, vergunningen, monumenten en landschappen 12. 12 Dorpskernvernieuwingen