Presentatie cursus teleseminar anti witwaswetgeving - 04 12 2012

download Presentatie cursus teleseminar  anti witwaswetgeving - 04 12 2012

of 20

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  687
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentatie cursus teleseminar anti witwaswetgeving - 04 12 2012

 • 1

  Voorstelling cursus

  anti-witwaswetgeving

  Geert DELRUE 04-12-2012

 • 2

  Curriculum Vitae

  Gerechtelijk Commissaris Federale Gerechtelijke Politie

  27 jaar ervaring bestrijding financieel economische criminaliteit

  auteur verschillende boeken financieel economische criminaliteit in het Nederlands, Frans en Engels

  Vademecum financieel onderzoek

  Misdrijven ivm de staat van faillissement

  Bedrieglijk onvermogen

  Wegmaken van nalatenschappen

  Fiscale fraude

  Valsheid in geschriften

  Oplichting en misbruik van vertrouwen

  Witwassen en financiering van terrorisme Tax Fraud in Belgium

  2 04-12-2012

 • 3

  STRUCTUUR VAN DE CURSUS

  CD 1 Wettelijk en institutioneel kader

  CD 2 Atypische verrichtingen herkennen

  Website www.witwaswet.be

  met kennistest 3 04-12-2012

  http://www.witwaswet.be/
 • 4

  STRUCTUUR VAN DE CURSUS

  CD 1 Wettelijk en institutioneel kader

  RECHTSBRONNEN

  PREVENTIEVE WETGEVING

  Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van

  het financile stelsel voor het witwassen van geld en de

  financiering van terrorisme

  3e Europese Witwasrichtlijn 2005/60/EG

  40 FATF anti-witwasaanbevelingen

  REPRESSIEVE WETGEVING

  het witwassen: art. 505 Sw. de inbeslagneming: art. 35 Sv. de verbeurdverklaring: art. 42 en 43 Sw.

  4 04-12-2012

 • 5

  STRUCTUUR VAN DE CURSUS

  CD 1 Wettelijk en institutioneel kader RECHTSBRONNEN

  PREVENTIEVE WETGEVING

  Witwaswetgeving (doel, inhoud, meldingsplichtigen,

  beroepsgeheim advocaten, uitzondering advocaten Arrest

  Arbitragehof, )

  Wat is Witwassen (omschrijving, oorsprongsmisdrijven, )

  Derde Europese anti witwasrichtlijn (hoofdlijnen, )

  FAG-aanbevelingen

  Anti-witwasverplichtingen (identificatie, opleiding, meldings-

  plicht, . )

  Sancties

  Compliance-schema 5 04-12-2012

 • 6

  STRUCTUUR VAN DE CURSUS

  REPRESSIEVE WETGEVING Omschrijving, kenmerken

  Inbeslagneming, verbeurdverklaring vermogensvoordelen

  3 types witwasmisdrijven

  Atypische transactie

  Risicofactoren

  Fiscale fraude (ernstige en georganiseerde - indicatoren)

  Fiscale regularisatie

  Strafrechtelijke immuniteit

  CAPITA SELECTA Betalingen in contanten

  Politiek Prominente Personen

  Cel voor Financile Informatieverwerking CFI

  Politionele en gerechtelijke organen (o.a. COIV, )

  Internationale organisaties

  Meldings- en vervolgingsketen

  Politie-onderzoek

  CD 1 Wettelijk en institutioneel kader RECHTSBRONNEN

  6 04-12-2012

 • Algemene aandachtspunten

  Indicatoren (algemene versus specifieke, voorbeelden, )

  Structuur van het witwassen (3 fasen)

  Enkele veel gebruikte begrippen

  Enkele veel gebruikte afkortingen

  Financiering van terrorisme

  Onderliggende misdrijven (georganiseerde misdaad, drugshandel, wapentrafiek, menshandel, namaak, financile misdrijven, oplichting, .)

  Modus operandi (smurfing, doorsluisrekeningen, stromannen, money mules, cashgeneratoren, slapende vennootschappen, vastgoedsector, )

  7

  STRUCTUUR VAN DE CURSUS

  CD 2 Atypische verrichtingen herkennen

  7 04-12-2012

 • 8

  STRUCTUUR VAN DE CURSUS

  Enkele voorbeelden van cursusdias

  8 04-12-2012

 • 9

  NATUURLIJK PERSOON

  - naam, voornaam - geboortedatum en plaats - adres (indien mogelijk) - doel en aard van de zaken-

  relatie - identiteitskaart - paspoort -

  tot 05/02/2015

  BVBA, NV, VZW, trusts, Buitenlandse firma

  - maatschappelijke zetel - maatschappelijke benaming - bestuurders (bevoegdheid) - uiteindelijke begunstigden - doel en aard van de zaken- relatie - uittreksel uit de Bijlagen Belgisch Staatsblad - Kruispuntbank van Ondernemingen -

  IDENTIFCATIEVERPLICHTING

  04-12-2012

 • 10

  ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIE, ook A-TYPISCHE TRANSACTIE genoemd

  een transactie die bijzonder vatbaar is voor het witwassen van geld of financiering van terrorisme, door haar aard en omstandigheden, de hoedanigheid van de betrokken personen, de begeleidende omstandigheden, haar ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de clint, of omdat zij niet lijkt te stroken met de kennis die de beroepsbeoefenaar heeft van zijn clint, zijn beroepswerkzaamheden en zijn risicoprofiel en desgevallend van de herkomst van de gelden

  RISICO-INSCHATTING

  04-12-2012

 • 11

  Risico-inschatting t.a.v.

  clinten en (uiteindelijke) begunstigden know your customer KYC (customer-risk)

  clinten van de clinten know the customers of your customer KCYC

  transacties know the transactions of your customer KTYC

  (service-risk)

  producten en diensten know your customers business KYCB (product-

  risk)

  geografische locaties geografic location KYCGL (country-risk)

  RISICO-INSCHATTING

  04-12-2012

 • 12

  PREVENTIEF

  CFI-CTIF (FIU)

  Financial Services and Markets Authority - FSMA

  disiciplinaire- en controle- overheden bv OvB

  Febelfin

  REPRESSIEF

  gerechtelijke autoriteiten

  Federaal parket Procureur des Konings Onderzoeksrechter COIV Centraal Orgaan

  voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

  politie - Federale Gerechtelijke

  Politie - Lokale politie -

  NATIONALE OVERHEDEN

  04-12-2012

 • 13

  PREVENTIEF

  Raad van Europa, Moneyval

  Egmont Groep

  Financial Action Task Force

  IMF

  Wereld Bank

  Verenigde Naties

  REPRESSIEF

  Interpol

  Europol

  Eurojust

  INTERNATIONALE OVERHEDEN

  04-12-2012

 • 14

  Meldings-plichtigen

  melding

  rapport

  Politie

  Vermoeden van

  witwassen

  Ernstige aanwijzigingen

  Onderzoek

  Vervolging

  Rechtbank

  MELDINGS- EN VERVOLGINGSKETEN

  04-12-2012

 • 15

  ENKELE BEGRIPPEN

  AML-indicator: een criterium op basis waarvan een transactie wordt kan worden gemeeld aan de CFI

  SMURFEN: een wit te wassen bedrag in kleine hoeveelheden splitsen en in het betalingsverkeer brengen om zo onder de meldgrens te blijven

  TYPOLOGIE: kenmerken van transacties(s) die aanduiden dat er sprake is van een verdachte transactie (o.a. tijdstip, type dienst, bedrag, land van bestemming, locatie, frequentie, )

  MONEY-MULE (katvanger): persoon die zijn bankrekening ter beschikking stelt van witwassers

  ONDERGRONDS BANKIEREN: het uitvoeren van financile transacties via informele systemen

  HAWALA BANKIEREN: het uitvoeren van financile transacties via informele systemen

  15 04-12-2012

 • 16

  AWW Anti-Witwaswet CFI Cel voor Financile Informatieverwerking PPP Polititiek Prominent Persoon PEP Politically Exposed Person UBO Ultimate Beneficial Owner FAG Financle Actie Groep FATF Financial Action Task Force COIV Centraal orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring FSMA Financial Services and Markets Authority FOD Federale Overheidsdienst FIU Financial Intellingence Unit AML Anti Money Laundering NBB Nationale bank van Belgi

  AFKORTINGEN

  16 04-12-2012

 • 17

  Dank u voor uw aandacht

  04-12-2012

 • 18

  Bibliografie

  04-12-2012

 • 19

  04-12-2012

 • 20

  Geert DELRUE

  Deze uitgaven behandelen zowel de recent aangepaste

  preventieve wetgeving (Witwaswet van 11 januari 1993, de 49

  FATF-aanbevelingen, witwasindicatoren, typologien ) alsook

  de repressieve wetgeving

  BESTELLEN: E-mail: info@maklu.be Fax: 03/233.26.59

  Somersstraat 13-15 2018 Antwerpen www.maklu.be

  04-12-2012