Praktische gids van het EASO over het belang van het kind ... · PDF file De beoordeling van...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Praktische gids van het EASO over het belang van het kind ... · PDF file De beoordeling van...

 • European Asylum Support Office

  SUPPORT IS OUR MISSION

  Praktische gids van het EASO over het belang van het kind in asielprocedures

  2019

  Praktische gidsen van het EASO

 • Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2019

  © Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), 2019

  Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) of personen die namens dit orgaan optreden, zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel van informatie in dit document wordt gemaakt.

  Print ISBN 978-92-9485-184-0 doi:10.2847/454370 BZ-03-19-914-NL-C

  PDF ISBN 978-92-9485-157-4 doi:10.2847/42168 BZ-03-19-914-NL-N

  Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu).

  http://europa.eu

 • European Asylum Support Office

  SUPPORT IS OUR MISSION

  Praktische gids van het EASO over het belang van het kind in asielprocedures

  Praktische gidsen van het EASO

  2019

 • Praktische gids van het EASO over het belang van het kind in asielprocedures 3

  Lijst van afkortingen ............................................................................................................................................ 5

  Inleiding ............................................................................................................................................................... 7 Waarom deze praktische gids? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 Wat staat er in de praktische gids? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 Wat valt binnen het bestek van deze praktische gids? �����������������������������������������������������������������������������������������8 Hoe is deze praktische gids tot stand gekomen? ��������������������������������������������������������������������������������������������������8 Hoe moet deze gids worden gebruikt? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 Hoe verhoudt deze praktische gids zich tot andere ondersteu nings instrumenten van het EASO? ��������������������9

  Terminologie ...................................................................................................................................................... 10 Leeftijdsonderzoek ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 Onderhoud in verband met het belang van het kind ���������������������������������������������������������������������������������10 Beoordeling en bepaling van het belang van het kind �������������������������������������������������������������������������������10 Kind/minderjarige ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 Kinderen die gevaar lopen ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10 Kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel ���������������������������������������������������������������������������������������11 Procedurele waarborgen van de Dublin III-verordening en Dublin-uitvoeringsverordening ��������������������11 Familie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 Opsporing van familieleden ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 Voogd/vertegenwoordiger��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12 Procedurele waarborgen en garanties �������������������������������������������������������������������������������������������������������12 Familielid ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 Van zijn familie gescheiden kind �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������13 Niet-begeleid kind ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

  1. Achtergrond en elementen van het belang van het kind ���������������������������������������������������������������������������������14 1.1 Een kinderrechtenbenadering ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 1.2 Toelichting van het begrip “eerste overweging” ����������������������������������������������������������������������������������������16 1.3 Multidisciplinair en objectief karakter ������������������