PPC Camp 2015 Workshop Google Spreadsheets Petr Bureš

of 39 /39
WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign GOOGLE SPREADSHEETS - POKROČILÉ FUNKCE Petr Bureš PeckaDesign PPC Camp 2015

Embed Size (px)

Transcript of PPC Camp 2015 Workshop Google Spreadsheets Petr Bureš

 1. 1. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign GOOGLE SPREADSHEETS - POKROIL FUNKCE Petr Bure PeckaDesign PPC Camp 2015
 2. 2. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign GOOGLE SPREADHEETS Dostupnost 24/7 Sdlen, pravy Vce monost ne Excel
 3. 3. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign POKROIL MONOSTI Reporting dat z rznch zdroj Automatizace a vizualizace dat Web mining Scripty
 4. 4. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign REPORTING DAT Z GOOGLE ANALYTICS Google Analytics Doplnk: Google Analytics Spreadsheet Add-On http://bit.ly/1HOFMjB
 5. 5. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign REPORTING DAT Z GOOGLE ANALYTICS Vytvoen novho reportu Zapnut vytvoenho reportu Automatizace vytven reportu
 6. 6. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign VYTVOEN REPORTU Nzev reportu Vbr tu Vbr metrik Vbr dimenz Vytvoen reportu
 7. 7. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign VYTVOEN REPORTU
 8. 8. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign DAJE V REPORTU Report name nzev reportu View Profile (ID) ID Google Analytics Startdate poten datum Enddate konen datum Last N Days poslednch N dn Metrics zvolen metriky Dimensions zvolen dimenze Sort seazen dat Filters filtrace dat Segment prce se segmenty Sampling levels rove vzorkovn dat Start Index potek zobrazovn vsledk Max. results maximln poet vsledk Spreadsheet URL vsledky v jinm seitu
 9. 9. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign View profile (ID) vce tu Google Analytics stejn metriky a dimenze -> pouze zmna ID GA
 10. 10. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign StartDate, EndDate, Last N Days formty: 2015-07-11 (EN) nebo 11.7.2015 (CZ) funkce: =today(), =yesterday(), =today() - 30 alternativa: Last N Days (vchoz hodnota 7)
 11. 11. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Metriky maximln 10 metrik v jednom dotazu oddlen rkou nebo novm dkem mus bt vdy zadna alespo jedna zpis metrik ga:sessions, ga:transcations
 12. 12. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Dimenze maximln 7 dimenz v jednom dotazu mus bt vdy v kombinaci s metrikou oddlen rkou nebo novm dkem zpis dimenz ga:browsers, ga:isoYearIsoWeek
 13. 13. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Sort standardn vzestupn: A-Z, 1-N sestupn: doplnn prefixu - (-ga:transactions) oddlen: rkou nebo novm dkem azen dle poad: (ga:transactions, ga:isoYearIsoWeek)
 14. 14. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Filters filtrace dimenz, metrik i kombinac metriky a dimenze - rzn opertory (viz soubor) vyuijeme: [email protected] (obsahuje) nebo == (shoda) kombinace: OR (oddleno rkou), AND (stednkem) pklad: ga:[email protected] ; ga:source:[email protected]
 15. 15. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Sampling 3 monosti vzorkovn dat DEFAULT vyven pomr rychlost / pesnost FASTER vy rychlost / men pesnost HIGHER_PRECISION men rychlost / vy pesnost pokud nen nic nastaveno, vrac DEFAULT
 16. 16. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Start Index pokud nen zadn, vchoz dek je 1 prvn dek je tedy 1, nikoliv 0!
 17. 17. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Max. results max. poet dk v jednom dotazu je 10 000 zskn dalch dat v kombinaci ze Start Index nemus bt zadn
 18. 18. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign NASTAVEN AUTOMATICKHO SPUTN Plat pro vechny vytvoen reporty
 19. 19. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 1. PKLAD Zskejte daje o celkov nvtvnosti a potu transakc v jednotlivch tdnech roku 2015 tak, aby bylo konen datum (end date) vdy aktuln.
 20. 20. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 1. PKLAD - EEN
 21. 21. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 2. PKLAD Zskejte daje o celkov nvtvnosti a potu transakc v jednotlivch tdnech roku 2015 z Google Adwords tak, aby bylo konen datum (end date) vdy aktuln.
 22. 22. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 2. PKLAD - EEN
 23. 23. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 3. PKLAD Zskejte daje o celkov nvtvnosti a potu transakc v jednotlivch tdnech roku 2015 z organickho vyhledvn Google tak, aby bylo konen datum (end date) vdy aktuln.
 24. 24. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 3. PKLAD - EEN
 25. 25. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 4. PKLAD Zskejte daje o celkov nvtvnosti v TOP10 dnech za poslednch 200 dn z Google Adwords. Nastavte nejvy pesnost vsledk a jejich poet omezte na 10. Nakonec nastavte automatick generovn reportu kad den mezi 6 7 hodinou rno.
 26. 26. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 4. PKLAD - EEN
 27. 27. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign A CO S VSLEDKY DL? Pehledn zpis, vpoty a vizualizace
 28. 28. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Konen report Vytvoit nsledujc hlaviku (viz sdlen soubor) Vloit potebn data z vytvoench report
 29. 29. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign Vizualizace vytvoit nov list grafy vloit vybran data do vhodnch graf nap. Celkov nvtvnost x PPC x Organic reim zobrazen x reim prav
 30. 30. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign DAL NSTROJE PRO REPORTING DAT Google Analytics, Google Adwords, Youtube, Facebook atd. Doplnk: Supermetrics http://bit.ly/1JPQR69 30 dn zdarma se vemi zdroji dat, pot omezen. Vce odkaz ne. http://bit.ly/1D1vCqi
 31. 31. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign DAL NSTROJE PRO REPORTING DAT Naten doplku pro monost prav Automatizace zskvn dat s monost odeslat na email v pedem urenm ase
 32. 32. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign DAL NSTROJE PRO REPORTING DAT Zskn dat (a po nastaven vech parametr) Vbr zdroje dat (Google Adwords, GA atd.) Vbr tu Vbr data Vbr metrik Rozdlen dat do sek (nap. dle tdn) Nastaven potebnch filtr (obsahuje atd.) Dal nastaven (nap. zvraznn vsledk)
 33. 33. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 5. PKLAD Zskejte daje o celkovch nkladech za rok 2015 na vechny kampan v Adwords ve vybranm tu. Rozdlen dat bude po tdnech (pondl nedle). Nejvy nklady budou zvraznny zelenou barvou.
 34. 34. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign 5. PKLAD - EEN
 35. 35. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign K EMU REPORTY VYUT? Pravideln reporty klientm Rychl kontrola nad ty a vsledky (nastaven trend, poadavk klient) Vrazn snen strvenho asu nad opisovnm sel
 36. 36. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign WEB MINING Zskvn dostupnch dat z internetu Funce: =importxml Data aktuln pi kadm putn Google Spreadsheetu Vyuit jazyka Xpath Monost propojit z Google Adwords Nvody (viz sdlen dokument) https://docs.google.com/document/d/1Xehth3c9mOsuvtE7ZXYl6yXXny9JL0egSUaXj4cpfKg
 37. 37. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign WEB MINING - PKLAD
 38. 38. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign SCRIPTY Script pro zskn impressions kampan z Google Adwords http://bit.ly/1SkhzDe
 39. 39. WEB: peckadesign.cz FB: facebook.com/peckadesign TW: @peckadesign DKUJI ZA POZORNOST Petr Bure Email: [email protected]