pobierz rozmiar: 6.3 MB

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of pobierz rozmiar: 6.3 MB

 • 1nr 12(60)/2016 12 grudnia 2016

  DOSTAWA GAZU(Sulcin i okolice)

  Pon. - Sob. 8:00 - 20:00Niedziela 9:00 - 15:00

  REKLAMA511 225 133

  nr 12(60)/2016ISSN 2084-4255

  12 grudnia 2016

  Czynne: poniedziaek - pitek 8 - 16; sobota 8 - 13

  PRZEKRJlokalnySULCIN KRZESZYCE LUBNIEWICE SOSK TORZYM ONO LUBUSKIE

  KOLPORTA ULOTEK!

  Do skrzynek pocztowych

  6 gr. za sztuk Rekomendacje

  Sulcin, Midzyrzecz, Kostrzyn nad Odr

  511 225 133Gaz

  eta

  bez

  pa

  tna

  www.przekrojlokalny.pl

  GraWo-STONE Rok za. 1986GRANIT-MARMURNAGROBKI PARAPETY BLATY

  tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225

  Do negocjacji nie jestemy tak twardzi, jak materia, z ktrego robimy!Ostrw 47A, 69-200 Sulcin

  SulcinOs. Soneczne 9c; Tel.: 95 714 3800 GSM: 519 503 134

  Kostrzyn nad Odrul. Wdkarska 16; Tel.: 95 729 9490 GSM: 603 997 355

  Poradnia czynna:Pn.-Pt. 8.00-21.00Sob. 8.00-15.00

  [email protected] www.q-dent.net

  PORADNIA STOMATOLOGICZNA

  GraWo-STONE Rok za. 1986GRANIT-MARMURNAGROBKI PARAPETY BLATY

  tel.: 95 755 48 76 www.grawo-stone.plGSM: 601 897 225 www.grawo-stone.pl

  Do negocjacji nie jestemy tak twardzi, jak materia, z ktrego robimy!Ostrw 47A, 69-200 Sulcin

  DOSTAWA GAZU(Sulcin i okolice)

  Pon. - Sob. 8:00 - 20:00Niedziela 9:00 - 15:00

  95 755 39 15

  Najmodszy starosta w Polsce pozostanie na stanowisku

  REKLAMA511 225 133

  nr 7(43)/2015

  Gaz

  eta

  bez

  pa

  tna

  ISSN 2084-4255 PRZEKRJlokalny SULCINKRZESZYCELUBNIEWICESOSKTORZYMONO LUBUSKIE9 lipca 2015www.przekrojlokalny.pl

  UWAGA - ZMIANA ADRESU BIURA!

  Agencja Porednictwa Pracy oferuje prac w Holandii

  Dzia - ogrodnictwo (szklarnie, hale)95 755 41 11600 057 964

  NUMER CERTYFIKATU: 3656

  69-200 Sulcin,ul. Kupiecka 5/8Pon.-pt. 8.00 - 16.00

  [email protected]

  UWAGA - ZMIANA ADRESU!

  cd. na s. 16

  >> cd. na s. 9

  Sulcin, ul. Pineckiego 1

  JU OTWARTA!

  wicej informacji na s. 19

  SULCIN

  www.stylceramika.pl

  A r c y d z i e a w r d a z i e n e k !

  tel. 95 757 71 89, kom. 534 779 977

  POWIAT SULCISKI

  Miesic temu wnio-sek o odwoanie Pa-tryka Lewickiego ze stanowiska starosty zoyo czterech rad-nych powiatu: Adam Basiski, Mirosaw Baranowski, Sawo-mir Sonik i Lesaw Widera. W uzasad-nieniu radni napisali, e nie podoba im si

  7 radnych byo za odwoaniem starosty Patryka Le-wickiego, 5 przeciw, a dwch wstrzymao si od gosu. By odwoa starost potrzebne byo 9 gosw popie-rajcych wniosek.

  W obronie P. Lewickiego podczas sesji stana grupa modziey

  Uroczystoci rozpoczy si od mszy witej. Po niej odczytano uchwa rady gminy o nadaniu placowi imienia Danuty Siedzi-kwny ps. Inka. Pomnik od-sonili wjt Krzeszyc Stanisaw Peczkajtis, dyrektor Biura Edu-kacji Publicznej IPN Andrzej Zawistowski, pose Jzef Zychi przewodniczca Rady Gminy Krzeszyce ElbietaDominiczak.W zrealizowaniu pomnika Inki wymiernie pomoga Fundacja Niepodlegoci z Lublina. Wcze-niej fundacja zaangaowaa si w zmian nazwy ostatniej w Pol-sce ulicy Bieruta na Gorzowsk w Rudnicy w gminie Krzeszyce.

  KRZESZYCE

  Inka ma swj plac i pomnik28 czerwca w Krzeszy-cach odbya si uroczy-sto nadania imienia Danuty Siedzikwny ps. Inka placowi rekreacyj-no-wypoczynkowemu w centrum miejscowoci oraz odsonicia pomni-ka dzielnej sanitariuszki.

  >> cd. na s. 6

  Czynne: poniedziaek - pitek 8 - 16; sobota 8 - 13

  TANIEJ NI W INTERNECIE

  DO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCADO 30 LIPCA

  W numerze:

  95 755 39 15

  >> cd. na s. 9

  STR. 18

  STR. 12

  W Zespole Szk Licealnych i Zawodowych w Sulcinie od-byy si II Targi Pracy i Edukacji

  Ciepych i radosnychwit Boego Narodzenia

  oraz szczcia i pomylnociw nadchodzcym Nowym Roku

  yczyredakcja Przekroju Lokalnego

  SULCIN

  Miliony na miejski park

  O planach rewitalizacji parku pisalimy dokadnie rok temu.

  To ju pewne. W przyszym roku ruszy zakrojona na szerok skal rewitalizacja parku w centrum miasta. czna warto inwestycji wyniesie 8 mln z z czego blisko 7 mln gmina pozyskaa z funduszy Unii Europejskiej.

  Przez ten rok chuchalimy, dmuchalimy i udao si mwi

  zadowolony burmistrz Sulcina Dariusz Ejchart. Skala zmian jest ogromna. Na bazie stare-go parku, z ktrego pozostan praktycznie tylko drzewa (przy-rodniczo bardzo cenne, niektre licz ponad 250 lat) i plac zabaw, powstanie szereg atrakcji spor-towo-rekreacyjno-kulturalnych

  POWIAT SULCISKI

  Przed modymi wielkie moliwoci

  Gotuj z przekro-jem - dodatek witeczny

 • 2 nr 12(60)/2016 12 grudnia 2016

  Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklam i ogosze. Redakcja nie zwraca nie zamwionych tekstw , a take zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Roz-powszechnianie materiaw redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

  Wydawca: Agencja Reklamy ROGRESS Adam Piotrowski, ul. Kiliskiego 9/lok. 1, 69-200 Sulcin; Redaktor naczelny: Adam PiotrowskiRedakcja: Kamila Piotrowska, Jacek Filipek, Przemysaw Mielczarek, Anna Suchy, ukasz Piotrowski, Lech MalinowskiAdres redakcji: ul. Kiliskiego 9, 69-200 Sulcin, tel. 511 225 133, [email protected]; Oferta reklamy: Ewa Kaczmarzyk tel. 511 333 514Druk: Polskapresse Oddzia w Poznaniu; Nakad: 10.400 egz.; Kolporta: Agencja Reklamy PROGRESS

  OgOszenia DrObne

  LOKUM Biuro Nieruchomoci w Sulcinie poleca

  Adam PiotrowskiRedaktor naczelny

  [email protected]

  500 PLUS czy obnienie wieku emerytalnego to projekty wy-magajce znacznej iloci gotw-ki w budecie pastwa. Cie na spenianie obietnic wyborczych rzuci jednak spadek PKB, z ktrym wi si nisze wpywy z podatkw. W rzdzie chyba kto nawet oprzytomnia, bo na-gle stwierdzono, e spenienie kolejnych obietnic bdzie ju gwodziem do trumny budetu i podwyszenie kwoty wolnej od podatku tak zaprojektowano, by kasa z PIT-u nie przestawaa pyn. Faktycznie ze zmian skorzystaj najbiedniejsi zara-biajcy do 11 tys. z rocznie. Zapac rocznie o ok 632 z do-chodowego mniej, czyli zyskaj rednio ok. 52 z miesicznie. Takich podatnikw jest niespe-na 3 mln i s to gwnie emery-ci i rencici. Dla zdecydowanej wikszoci ok. 21 mln, sytuacja si nie zmieni. De facto to dla tych osb kolejne zamroenie kwoty wolnej od podatku i nie speniona obietnica Prezyden-ta i rzdu. Mwic wprost rzd ma wikszo spoeczestwa w nosie. By zrwnoway ko-szty budetu dla zarabiajcych powyej 127 tys. z rocznie cako-wicie zlikwidowano kwot wol-n od podatku.

  Kolejne punkty programu PiS si sypi, ale i te ju wprowad-zone okazuj si by powanym ciarem w obliczu wskanikw dla gospodarki z niskim 2,5 proc wzrostem. To najgorszy wynik od trzech lat. Dlaczego tem-po naszego wzrostu spada? W kadym reimie w przypadku tak wyranie rzucanych pod nogi kd trzeba znale jakiego koza ofiarnego wszystkiemu winnego. No i si znalaz. Naczel-ny wdz Jarosaw stwierdzi, e

  spadek PKB, to czysta zoliwo przedsibiorcw, ktrzy zami-ast inwestowa zarobion fors, przetrzymuj j w skarpecie w oczekiwaniu na lepsze czasy. A mnie uczono, e inwestycje prywaciarzy zale od rachunku ekonomicznego i stabilnoci na rynku. C, najwidoczniej uczy-em si z zakamanych podrcz-nikw. Doskonaym pretekstem do zmiany programw nauczania jest likwidacja gimnazjw. Nie wiem jednak co myle, gdy sysz newsa, e jednym z ekspertw od budowania nowych programw w Ministerstwie Edukacji Naro-dowej jest kobieta, ktra jest przekonana, e od prezerwatywy i stosunku przerywanego kobiety mog dosta raka. Czy my aby nie cofamy si w rozwoju?

  Przed miesicem poruszyem temat powiatw na terenie ktrych ukazuje si gazeta i ich sytuacji. wczesny stan rzeczy uleg znaczcej zmianie. W Subi-cach komitet referendalny zoy do komisarza wyborczego ok. 4200 podpisw pod wnioskiem o odwoanie wszystkich powi-atowych rajcw (potrzebowa

  ich 3600). Zatem moliwe, e z nowym rokiem poznamy termin referendum. Starost midzyrzeckiego sd apelacyjny w Gorzowie oczyci z zarzutw i ten pozostanie na stanowisku. W Sulcinie jak chwaliem, tak oka-zuje si, e z niewyjanionego powodu w starostwie masowo zwalniaj si pracownicy. W caym urzdzie jest ju kilkana-cie wakatw, w tym kilka na sta-nowiskach kierowniczych. Do sprawy szerzej wrcimy w kole-jnym numerze Przekroju.

  Tymczasem na zbliajcy si czas ycz przy witecznym stole wielu yczliwych dyskus-ji i konstruktywnych sporw (ale nie ktni), a na Nowy 2017 Rok niech nie zabraknie niczego do-brego.

  min miesic

  Sprzedam dom parte-rowy w Sulcinie, nowo wybudowany w stanie

  surowym otwartym. Pow. uytkowa 117 m2 + gara.

  Pow. dziaki - 21 arw. Tel. 608 275 272

  Opiekunki do Niemiec AMBERCARE24 , wyma-

  gany j. niem. komunikaty-wny, do 1500 euro na rk, legalnie od zaraz

  535 340 311 lub 533 848 005 lub 730 340 005

  Ocieplanie budynkw, tel. 881 507 760

  Zarzdzanie WSPLNO-TAMI MIESZKANIOWYMI jestem na miejscu, nie musisz szuka zarzdcy w innych miastach.

  Na sprzeda:mieszkanie Os. Kopernikadziaka budowlana ub-rw+domdom Bobrwkodom Walewicepole w ubrowiedziaka w Miechowiemieszkanie w Lubniewicachp domu w Smograch3 domy w Torzymiudom w Miechowie3 dziaki w Torzymiu5 dziaek w Bielicach7 dziaek bud. - LubniewiceSulcin domy szeregowe ul. LukoszkaSulcin dom ul. Wiejska, myn ul. Mynarskadom ul. Sienkiewiczamieszkanie ul. Fabryczna

  Pozostae oferty, zdjcia i opisy na: www.lokum.tcn.net.pl

  Wszystkim klientom LOKUM - przeszym, obecnym i przy-szym yczenia radosnych wit Boego Narodzenia oraz wszelkiej pomylnoci w Nowym Roku 2017 skada

  Biuro Nieruchomoci LOKUM Ostrw 2c, 69-200 Sulcintel. 503 65 75 00 [email protected]

  Kupi medale, znaczki pocz-towe, monety zote, srebr-ne, stare kartki pocztowe