Päristuumse raku organellid #1

of 11 /11
Raku organellide ehitus ja talitus #1 Presentatsioon iseseisvaks tööks

Embed Size (px)

description

Rakutuum ja selles sisalduvad kromosoomid

Transcript of Päristuumse raku organellid #1

 • 1. Raku organellide ehitus ja talitus #1 Presentatsioon iseseisvaks tks

2. Ettevalmistused

 • Joonistada vihikusse allpool toodud Rakuorganellide tabelit (on arukam teha laiemat) ning broneerida selleks paar leheklge.
 • Krvale panna paberileht, kuhu mrkida presentatsioonis esinevatele ksimustele vastused

Tuum talitus ehitus Skeem Nimetus 3. Rakutuum on mbritsetud kahe membraaniga, et eraldada ja kaitstakromosoome. kaks poorilist membraani poor tuumake kromatiin karoplasma e. tuumaplasma http://commons.wikimedia.org Siit kirjutada tabelisse! 4. Rakutuum elektronmikroskoobis poor tuumamembraan tuumaplasma tuumake kromatiin 1. Miks ei ole nha kromosoome? 5. Kirja panna!

 • Tuuma membraantagab ainevahetust tuuma ja tstoplasma vahel
 • Tuumake s (nha ainult interfaasis) toimub rRNA sntees ja ribosoomide moodustamine
 • Kromosoomid(nha ainult profaasis) on prilikkuse kandjad

6. Kromatiin ja kromosoom Mrkida tabelisse eraldi real! kromatiin Histoonid 2. Miks kromosoome nimetatakse nukleoproteiidideks? Enne raku jagunemistDNA kahekordistub ja pakendub aina tihedamalt kokku kuni moodustubkahekromatiidiline kromosoom 7. Kromosoomi ehitus

 • kromotiid
 • Tsentromeer
 • Lhem lg
 • Pikem lg
 • telomeerid

1 5 8. Homoloogilised kromosoomid

 • Homoloogilised kromosoomid ehk paarilised kromosoomid sisaldavadsamu tunnuseid mravaid geene.
 • Igal liigil onkindel arvkromosoome.
 • Inimesel onsugutunnuseidmravad geenid X ja Y kromosoomides.

3. Mitu kromosoome on inimesel? 9. Homoloogilised kromosoomid 4. Kus asuvad identsed geenid? a b 10. KOJU:Kaskigil rakkudel on tuum? Kas rakul vib olla ka mitu tuuma? Milleks? http://singularityhub.com/wp-content/uploads/2008/08/red-blood-cells.bmp 11. Tuuma funktsioonid

 • Sisaldab ja silitab raku prilikku informatsiooni
 • Reguleerib kiki rakus toimuvad protsesse
 • Juhib rakutegevust