Orientace v základních elektronických informačních ... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Orientace v základních elektronických informačních ... · PDF...

 • 1

  Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

  Orientace v základních elektronických informačních zdrojích Poznámka: Červenou barvou jsou vyznačeny kapitoly, které je nutné znát ke zkoušce.

 • 2

  Obsah

  Obsah 1 Základní pojmy ..................................................................................................................................................................................................... 4

  1.1 Rozdělení databází ................................................................................................................................................................................... 5 1.1.1 Podle obsahu .................................................................................................................................................................................. 5 1.1.2 Podle dostupnosti ......................................................................................................................................................................... 6 1.1.3 Podle fyzické dostupnosti .......................................................................................................................................................... 6

  2 Vyhledávací nástroje ........................................................................................................................................................................................... 7 2.1 Booleovské (logické) operátory ........................................................................................................................................................... 7 2.2 Znaky pro rozšíření .................................................................................................................................................................................. 8 2.3 Závorky ......................................................................................................................................................................................................... 9

  3 Základní katalogy českých knihoven ......................................................................................................................................................... 10 3.1 Souborný katalog České republiky (CASLIN) ............................................................................................................................... 10 3.2 Česká národní bibliografie ................................................................................................................................................................. 23 3.3 Databáze ANL ......................................................................................................................................................................................... 26 3.4 Katalog Národní knihovny v Praze – NKC ..................................................................................................................................... 26 3.5 Centrální portál knihoven (CPK) – portál Knihovny.cz ............................................................................................................. 26 3.6 Jednotná informační brána ............................................................................................................................................................... 32 3.7 Předmětové/oborové brány budované v ČR ............................................................................................................................... 36 3.8 Souborný katalog SKAT ....................................................................................................................................................................... 36

  4 Digitální knihovny ČR ...................................................................................................................................................................................... 40 4.1 Registr digitalizace ................................................................................................................................................................................ 40 4.2 Česká digitální knihovna – ČDK ....................................................................................................................................................... 40 4.3 Digitální knihovna Národní knihovny v Praze ............................................................................................................................. 43

 • 3

  Obsah

  5 Vyhledavače a portály na internetu ........................................................................................................................................................... 47 5.1 Google ....................................................................................................................................................................................................... 47 5.2 Google Knihy ........................................................................................................................................................................................... 47 5.3 Google Scholar ....................................................................................................................................................................................... 50 5.4 Yahoo ......................................................................................................................................................................................................... 50 5.5 BizNar ......................................................................................................................................................................................................... 50 5.6 Seznam ...................................................................................................................................................................................................... 50 5.7 Centrum .................................................................................................................................................................................................... 51 5.8 Veřejné portály ....................................................................................................................................................................................... 51

  5.8.1 Portály státní správy .................................................................................................................................................................. 51 5.8.2 Portály z oblasti české literatury ........................................................................................................................................... 52 5.8.3 Portály z oblasti zemědělství a ochrany přírody ............................................................................................................. 54 5.8.4 Portály z oblasti vědy a vzdělávání ...................................................................................................................................... 55 5.8.5 Další zajímavé portály .............................................................................................................................................................. 56

  6 Doporučená a použitá literatura ................................................................................................................................................................. 57

 • 4

  Základní pojmy

  Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

  1 Základní pojmy

  Databáze (databanka, báze dat)

  „Skupina informací uspořádaná podle určitých kritérií tak, aby byla umožněna co nejpokročilejší manipulace s těmito informacemi. Databáze je tvo- řena jednotlivými záznamy, přičemž každý záznam je rozdělený do jednotlivých polí. Organizovaný soubor dat, který je k dispozici pro zpracování různými programy a je obvykle uložen na magnetických médiích.“ [2]

  Digitální knihovna

  „Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb, které umožňují získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihov- ny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním nebo digitalizovaným dokumentům, případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích uložených ve fondu knihovny.“ [2]

  Elektronický zdroj / elektronický informační zdroj

  „Informační zdroj, který je uchováván v elektronické podobě a je dostupný v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM). V bibliografickém popisu elektronických zdrojů se používá tohoto termínu pro obecné označení druhu dokumentu.“ [2]

  Portál

  „Webové sídlo, které poskytuje širokou škálu služeb a informací, často s možností jejich přizpůsobení podle osobních potřeb a zájmů uživatele. Na- bídka zahrnuje především vyhledávání webových informačních zdrojů a dokumentů, freemailovou službu, denní zpravodajství, mapy, vyhledávání kontaktních informací o osobách i firmách, zábavu (hry, horoskopy, vtipy apod.), elektronické obchody, bezplatný prostor pro publikování webových st