OFFICE OF THE SANGGUNIANG BAYAN - 2016/2003/105...¢  liham ng mga naninirahan sa Oval...

download OFFICE OF THE SANGGUNIANG BAYAN - 2016/2003/105...¢  liham ng mga naninirahan sa Oval Subdivision Homeowner's

of 6

 • date post

  02-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OFFICE OF THE SANGGUNIANG BAYAN - 2016/2003/105...¢  liham ng mga naninirahan sa Oval...

 • \

  t0i~

  ~

  ' • I

  Republic of the Philippines

  MUNICIPALITY OF SANTA ROSA Province of Laguna

  OFFICE OF THE SANGGUNIANG BAYAN

  SIPI MULA SA KATITIKAN NG IKA-LABING ANIM NA PANGKARANIWANG PULONG NG SANGGUNIANG BAY AN NG SANTA ROSA, LAGUNA NA IDINAOS SA ARA W NG MIYERKOLES, IKA-7 NG MAYO, 2003 SA GUSALING BATASAN NG PAMAHALAANG BA YAN.

  MgaDumalo:

  1. Kgg. JOSE B. CATINDIG, Jr. 2. Kgg. LUISITO B. ALGABRE 3. Kgg. RAUL P. AALA 4. Kgg. ERIC T. PUZON 5. Kgg. MARCELITO S. LASERNA 6. Kgg. PETRONIO C. F ACTORIZA 7. Kgg. ARTURO M. TIONGCO 8. Kgg. ARTEMIO M. GOMEZ 9. Kgg. ROMEO P. AALA

  10. Kgg. RAYMOND RYAN F. CARVAJAL

  Di-Dumalo:

  1. Kgg. LAUDEMERA. CARTA

  ****************

  - Pang. Punong-bayan-Namuno - Kagawad - Kagawad - Kagawad -Kagawad -Kagawad -Kagawad - Kagawad - Kagawad, Pangulo ng

  Samahan ng mga Punong-barangay

  - Kagawad, Nanunungkulang Pangulo ng Pambayang Pederasyon ng Sangguniang Kabataan

  - Kagawad

  KAPASIYAHAN BLG.105-2003 (Sa mungkahi ng Lupon ng Urban Planning

  at Inprastraktura)

  ANG KAPASIYAHAN NA NAGLILIWAT NG USAPIN NG OPEN SPACE NG VILLA SANTA ROSA (OVAL) SUBDIVISION SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG INHINYERO KASAMA ANG PAGPAPAYONG MAGSAGAWA NG RELOCATION SURVEY PARA SA KALINAWAN NG TAMANG SUKA T NG OPEN SPACE NG NABANGGIT NA SUBDIBISYON.

  YA Y AMANG, matagal ng usapin sa subdibisyon ng Villa Santa Rosa (Oval) ang diumano'y pagkakatayo ng tahanan nina 0. Rolando Lucino, Ong. Loleng Remarque at 0. Eulogio Cabanganan sa lupang nasasakop ng open space ng nabanggit na subdibisyon at siyang nagiging usapin at paksa ng petisyon ng Oval Subdivision Homeowners Association;

  YA Y AMANO, batay naman sa pagpapahayag ng mga nabanggit na nananahan ay legal ang pag-angkin nila sa parsela ng lupain kanilang pinagtayuan ng tahanan, ayon an rin sa tagapamahala ng may-ari at developer ng subdibisyon;

  kcii~ ~.· ~ (Jr-- jj /o~

 • '

  ..

  Republic of the Philippines

  MUNICIPALITY OF SANTA ROSA Province of Laguna

  ..-....

  OFFICE OF THE SANGGUNIANG BAYAN

  -2-

  YAYAMANG, ngayon lamang dahilan na rin sa matagal na ring usapin at sa dahilang nagkaroon na ng Kasulatan ng Donasyon ng mga daan at open space na nilagdaan ng may-ari/developer ng subdibisyon at ng Punong-bayan ay nararapat lamang na isagawa ang pagsusukat o re-survey ng pinapaksang parsela ng lupain.

  KA YA'T, sa pamamagitan ng isang mungkahing pinangalawahan ay;

  IPINASISIYA, tulad ng dito'y ginagawang PAGPAPASIY A at ngayon nga ay IPINASIYA ang pagliliwat ng usapin sa open space ng Villa Santa Rosa (Oval) Subdivision sa Tanggapan ng Pambayang Inhinyero kasama ang pagpapayong magsagawa ng relocation survey para sa kalinawan ng tamang sukat ng open space ng nabanggit na subdibisyon.

  IPINASIYA na atasan ang Tanggapan ng Pambayang Inhinyero na magsulit ng ulat sa Tanggapan ng Sangguniang Bayan sa loob ng dalawang (2) linggo.

  BUONO PAGKAKAISANG PINAGTIBA Y.

  PATOTOO:

  Pinatutunayan ko na ang Kapasiyahang ito ay sipi mula sa katitikan ng Ika-16 na Pangkaraniwang Pulong ng Sangguniang Bayan ng Santa Rosa, Laguna noong Ika-7 ng Mayo, 2003.

  c~~i§~J~~z

 • ---- - -...

  KATITIKAN NG GINANAP NA COMMITTEE HEARING NG LUPON NG URBAN PLANNING AT INPRASTRAKTURA HINGGIL SA SULIRANIN SA OPEN SPACE NG SANTA ROSA VILLA (OVAL) HOMEOWNER'S ASSOCIATION NA IDINAOS SA ARA W NG LUNES, IKA-28 NG ABRIL, 2003 SA GUSALING BATASAN.

  MGADUMALO:

  (NAKALAKIP)

  Ganap na Ika-9 :20 ng umaga ng ihudyat ni Kgg. Factoriza ang pagsisimula ng pulong.

  Matapos ang isang maikling panalangin na pinamunuan ni Kgg. Laserna ay ipinahayag ni Kgg. Factoriza, Tagapangulo ng Lupon ng Urban Planning at lnprastraktma na maging maayos ang talakayan upang maisaayos ang problemang inihain ng mga naninirahan sa subdivision.

  Bilang panimula ng talakayan ay binasa muna ng napatalagang Kalihim ang liham ng mga naninirahan sa Oval Subdivision Homeowner's Subdivision na kung saan ay humihiling sa Sangguniang Bayan na mabigyang pansin ang kanilang suliranin sa open space na kinalalagyan ng bahay nina G. Rolando Lucino at Gng. Loleng Remorque at G. Euglogio Cabanganan na nagtayo din ng bahay sa isang bahagi ng "access road".

  Sa puntong ito ay hiningi ni Kgg. Factoriza ang paliwanag ng bawa't paiug. Sa panig ng inirereklamo, sa katauhan ni Gng. Lucino ay nagpahayag at itinatala tulad ng sumusunod:

  1. Na, sila ay pumasok sa loob ng Villa Santa Rosa Oval Subdivision bilang Lote Owner as avidenced by TCT No. 64887 at hindi bilang isang squatter at ang katotohanang ito ay kinikilala at tinatanggap ng kasalukuyang paimmuan ng Villa Santa Rosa Oval Subdivision Homeowner' s Association at ng Lupon ng Infrastructure at Urban Planning ng Sanggw1iang Bayan ng Santa Rosa, Laguna

  2. Noong taong 1979 bago itayo ang kaiulang bahay, hinanap ang kanilang lote kasama sina Rita Aycardo, tagapamahala ng may-ai·i ng subdibisyon at nag- ahente ng pagbenta ng lupa at si Engineer Andres Depante, ang gumawa at nag-finance ng kanilang bahay. Sinunod nila ang technical description na nakasaad sa titulo na ang Lote na Lot 16 Block 3 ay karatig ng open space na Lot 27. Nakita ang mohon pagkatapos ng Lote 27 at ito ang naging batayan ng lokasyon ng kanilang lote. Kompleto ang mohon ng kaiulang lote.

  3. Na ang pagtatayo ng kanilang bahay ay ipinasok nilang bilang Housing Loan sa SSS - Social Security System. Binisita ng naturang ahensiya ang lokasyon ng lote at vinerify nila ang lahat ng docwnents na ipinasa nila kasama ang titulo ng kanilang lote. Walang nakitang pagkakamali kaya' t

 • ' ~

  ~-

  ~

  naaprobahan ang housing Joan nila. Habang ginagawa ang kanilang bahay sa kadahilanang staggard ang release ng loan sa SSS ay muling binisita ito ng SSS bago ibigay ang mga sumunod na releases, Muli wala silang sinabing pagkakamali.

  4. Dahilan sa mga nabanggit na pangyayari, buo ang paniniwala nila na nasa tamang lugar o lote ang kinatatayuan ng kanilang bahay na inokopuhan noong Enero, 1980.

  5. Noong 1998 ay nagkaroon ng pagtatanong ang homeowners hinggil sa diumano'y kamalian sa lugar na pinagtayuan ng kanilang bahay na idinulog sa Sanggun.iang Bayan.

  6. Nagkaroon ng paanyaya ang Sangguniang Bayan noong 1998 subalit walang dumalo sa panig ng pmunuan ng homeowners, kaya nagpasiya ng Sangguniang Bayan na magkaroon ng ocular inspection na pinamunuan ni Kgg. Urbano Dia na siyang Tagapangulo ng Urban Planning at Gng. Victoria Francisco may-ari ng subdibisyon. Nakita n.ila na kumpleto ang mohon. Walang napagkasunduan o nareolba pagkatapos ng ocular inspection noong 1998.

  7. Ipinabatid nila na ktmg mayroong pagkakamali ay ito'y maituwid ayon sa isinasaad sa batas.

  8. Ayon sa dokumento na nakuha nila ang Res. 100-1974 na may pelsa May 8, 1974 na nakasaad na ang 5 parcels of land composing the road lots and open space ay idinonate na sa Mtmicipal Government ng Santa Rosa. Ayon sa records of Register of Deeds as of April 25, 2003 ang Lot 27 ay nakarehistro pa sa pangalan nina Victoria Francisco, Ildefonso M. Belizario at Erlinda Francisco at walang annotation sa likod ng titulo ng donasyong natman.

  9. Matapos ang mga pahayag ru Gng. Lucino ay itinanong niya sa kapultmgan kung sino ang may auithority upang ayusin ang suliraning ito, ang Homeowners ba, ang munisipyo o sina Victoria Francisco?

  Sa pan.ig naman ni G. Marinas, Pangulo ng Homeowner' s Assn. ay matagal ng panahon ang problema sa open space ng subdibisyon na di napag-uukulan ng pans.in ng pamunuan, kaya minabuting idulog ito sa Sangguniang Bayan upang maisaayos at magamit na ito ng tuluyan lalo na ng mga bata .. Batay sa ginawa nilang pagtatanong sa Tanggapan ng Assessor ay napatunayan na ang kinalalagyan ng dalawang bah~y ay nasa maling lugar; na dapat ang Lote Big. 16 ay kina G. at Gng. Rolando Lucino at Lote Big. 15 ay kay Gng. Dolores Remorque; na dapat ang sukat ng open space ng subclibisyon ay l ,262 metro parisukat subalit sa kaalukuyan ang natitira na lamang ay mayroong humigit kumulang na 760 metro parisukat.

  Sa ganang kay Gng. Remorque ay ipinaliwanag niya na wala siyang kaalaman sa pagkakapuwesto sa lupa na kasalukuyang kinatitirikan ng kanilang bahay na diwnano'y nakakasakop sa open space, dahil itunw-o lang ni Gng. Rita Aycardo kung saan ang lugar nila. Ayon din sa kanya ay itinanong niya kay G. Victoria Francisco, may-ari ng subdibisyon kung ang kanilang kinalalagyan ay nasa tamang lote hanggang sa tumagal na ang panahon ay di na naasikaso. ·

  Matapos mapakinggan ang bawat panig ay inirekomenda ni Kgg. Puzon na magkaroon ng relocation sw-vey upang maging legal ang lahat.

 • .~->"'/' ~""~~

  ~

  . \

  Sinang-a)unan naman ni Kgg. Factoriza ang rekomendasyon ni kagawad Puzon na magsagawa ng relocation sw-vey at kasama ang pagpapayo niya na iliwat sa Tanggapan ng Pambayang Inhinyero na siyang makakatulong sa suliraning ito.

  Ipinahayag naman ni G . Lucino na nais nilang magkaroon ng linaw hangga't maari ay maitama kung may pagkakamali. Ayon naman kay G. Marinas ay di sila twnututol sa rekomendasyon nais din nilang mabigyan ng kalinawan ang suliraning ito.

  Nagbigay din ng rekomenclasyon si Kgg. Tiongco na magkaroon ng relocation survey upang mapag-usapan na din ang matagal ng suliraning ito. Para naman kay kgg. Laserna ito na ang takdang panahon upang ang bawat panig ay magkaroon ng kalinawan. Sa ganang kay kgg. Carta ay relocation sw-vey din ang nararapat at ma