Nov½ PEUGEOT 508: znak charakteru - cz-media.peugeot .Nov½ PEUGEOT 508: znak...

download Nov½ PEUGEOT 508: znak charakteru - cz-media.peugeot .Nov½ PEUGEOT 508: znak charakteru ... Nov½

of 13

 • date post

  28-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nov½ PEUGEOT 508: znak charakteru - cz-media.peugeot .Nov½ PEUGEOT 508: znak...

 • 1

  Nov PEUGEOT 508: znak charakteru

  Nov PEUGEOT 508 proel vraznm vvojem, jak z hlediska stylu, tak pouitch technologi a

  motor. Takto vybaven vz z kategorie velkch cestovnch automobil ztlesuje vce ne kdy

  jindy posun znaky smrem k luxusnjm modelm. Nov PEUGEOT 508 je opaten novou

  maskou chladie, kter je symbolem budoucch model znaky, a nabz nov prvky vbavy, jako

  je dotykov displej, couvac kamera nebo systm sledovn mrtvho hlu. Je rovn

  vybaven spornmi a vkonnmi motory, kter ji dnes spluj normu Euro 6. Jedn se zejmna o

  motor 2.0 BlueHDi 150 k s estistupovou manuln pevodovkou, kter je s rovn emis

  dosahujcch pouhch 105 g CO2 /km jednm z nejlepch motor ve sv vkonov kategorii. ada

  508, kter o roku 2012 existuje ve tech verzch karoserie, se roziuje o zcela novou verzi RXH

  2.0 BlueHDi 180 EAT6, jej prodej v Evrop odstartuje v listopadu 2014.

  Segment D s vraznou image a nzkmi nklady

  V segmentu D- velkch cestovnch automobil - je PEUGEOT ptomen ji nkolik desetilet. Dobr

  povst znaky se zde ji dlouho opr o spch tykov a ptkov ady.

  V Evrop (30 zem) pedstavuje tento segment piblin 1 500 000 voz ron, z toho 45 % sedan a

  55 % kombi. PEUGEOT 508 byl hned po svm uveden na trh na zatku roku 2011 k dispozici ve

  verzch sedan a kombi. Dostal se mezi ti nejspnj vozy segmentu v rmci mainstreamovch

  znaek. Vozy tchto znaek nyn pedstavuj v segmentu D vraznou konkurenci, pestoe tto

  kategorii tradin dominovaly prmiov znaky. Dnes v Evrop tvo mainstreamov znaky ji

  polovinu objem segmentu D.

  V roce 2012 obohatil adu PEUGEOT 508 RXH HYbrid4. Ten pedstavoval zcela novou nabdku

  v segmentu allroadovch cestovnch automobil. V ppad RXH lo tehdy stle o vz zaplujc

  mezeru na trhu. Dnes se ale dnes s pchodem novch model tato nabdka rychle rozvj. Ve svt

  luxusnch automobil je ale PEUGEOT 508 RXH HYbrid4 stle vjimen: vyuit dieselovho

  hybridnho pohonu, vzhled typu allroad, multifunknost a velmi etrn pstup k ivotnmu prosted

  spojen tchto vlastnost do jednoho vozu zstv ve svt automobil uniktn.

  TISKOV DOKUMENTACE

  10. z 2014

 • 2

  Silueta vozu PEUGEOT 508 RXH HYbrid4 psob velmi luxusn. Tato verze karoserie je od

  nynjka k dispozici i se spalovacm motorem. Nov PEUGEOT 508 RXH BlueHDi s motorem 2.0

  BlueHDi 180 k EAT6 pilk v tomto segmentu dal potenciln zkaznky.

  Nejmlad modelov ada v historii znaky PEUGEOT

  PEUGEOT 508 modelm, jejich nzev je zakonen osmikou. Tato modelov ada je nyn nejmlad

  v historii znaky. PEUGEOT 508 je zosobnnm posunu znaky smrem k luxusnjm kategorim

  voz. Je dkazem nronch poadavk na kvalitu a produktem posilujcm image znaky po celm

  svt. Model, kter se vyrb ve Francii a v n, registruje od svho uveden na trh ji vce ne

  370 000 prodanch voz. Od roku 2013 je nejvtm odbytitm pro PEUGEOT 508 na, kde se

  prod 36 % produkce tohoto modelu.

  Nov PEUGEOT 508 zdokonaluje kvality, kter byly oceovny ji pi uveden vozu do prodeje, a u

  z hlediska designu, jeho bohat a modern vbavy nebo dynamickch jzdnch vlastnost.

  Vraznj design pro poslen charakteru vozu

  Pedchoz styl vozu PEUGEOT 508 byl pln inspirace a elegance. Vyznaoval se robustnost a

  kvalitou proveden. Designersk tmy PEUGEOT se o tyto vlastnosti opely a vozu pidaly jet vc

  technologi, sly a charakteru.

  Zsadnm prvkem designu modernizovanho Peugeotu 508 je nov maska chladie. Je vertiklnj

  a uprosted je do n zabudovno logo PEUGEOT. Na prvn pohled odkazuje na sv slavn pedchdce

  z ptkov ady. Dky n uvd nov PEUGEOT 508 na scnu vraznj a elegantnj styl pedn

  masky, kter nsledn pevezmou i ostatn budouc modely v nabdce.

  Nov proporce pro novou rovnovhu

  Kapota prola promnou. Je nyn horizontlnj a vem tem verzm karoserie vozu dodv vzhled

  luxusn limuzny, piem u sedanu zlepuje rovnovhu mezi pedn a zadn st.

  U sedanu je zadn st strukturovanj. Nraznk byl pepracovn. Je oddlen od vka zavazadlovho

  prostoru, ale souasn je poslena jeho ochrann funkce. Dlka novho Peugeotu 508 se tak

  v ppad sedanu prodlouila o 38 mm, z toho 16 mm u pednho pevisu (stejn tak v ppad SW) a

  22 mm u zadnho pevisu.

  Zabudovn nov masky chladie u vozu PEUGEOT 508 RHX si vydalo prodlouen pednho

  pevisu o 5 mm, celkov dlka se tak zvila na 482,80 cm.

  (viz podrobn popis na stran 7 a 8)

 • 3

  Tyto nov obrysov rozmry podtrhuj hodnoty elegance, istoty a spornosti, kter u vozu

  PEUGEOT 508 figuruj od jeho uveden na trh. Velkorys prostornost kabiny a zavazadlovho

  prostoru se nezmnila.

  (viz podrobn popis na stranch 8 12)

  Nov pedn a zadn svtla pro nov svteln podpis

  U vych verz vbavy jsou pro pedn st vozu rovn charakteristick svtla pedn svtlomety,

  denn svtla, smrovky, mlhovky 100 % LED s vysplou technologi. Pedn svtlomety tvo 3

  moduly, z nich kad pouv 4 LED diody, ty dopluj 3 LED diody na vnj stran svtlometu

  zajiujc funkci pdavnho osvtlen zatek. Tato technologie nejene zvyuje bezpenost,

  rychlost pouit a spornost, ale tak umonila svtlomety zit a zdraznit jejich pohled elmy.

  Elegantn a technologickou strnku vozu zdrazuje mal velikost pednch svtlomet a jejich

  strukturovan oky.

  Svteln podpis ve tvaru tenk linky u sedanu a SW a ve tvaru lvch drp u RXH zajiuj

  denn svtla sriov zabudovan do nraznku. Svtlomety dodvaj novmu Peugeotu 508

  charakteristick vzhled, jen dobe vystihuje charisma celho vozu. Spolen se smrovkami, kter

  tvo 4 LED diody obepnajc tvar dennch svtel, a s mlhovkami sriov montovanmi od 3. rovn

  vbavy zabudovanmi na koncch pednho nraznku v chromovan lit tak pohled novho

  Peugeotu 508 tvo nejmn 44 LED diod.

  U rovn vbavy Access, Active a Allure se u vozu nov PEUGEOT 508 poprv objevuj halogenov

  svtlomety s vynikajcmi fotometrickmi vlastnostmi. Ostatn svtla denn, smrovky, parkovac a

  mlhov - jsou stejn jako u vych rovn vbavy. Tvo je pouze LED diody a poskytuj stejn

  svteln podpis.

  Zadn svtla sedanu rovn zskala nov tvar. Jsou horizontlnj ne dv, a u pi pohledu z boku

  nebo zezadu. Kad z nich tvo 36 LED diod rozloench do tvaru t drp, jejich oplov erven

  svteln podpis zajiuje nezamniteln a technologick vzhled vozu.

  Zadn svtla u verz SW a RXH se zahnutm svtelnm podpisem zstvaj nezmnna.

  Bohat technologick obsah pro vt modernost

  Vz se zmnil i uvnit. Do palubn desky je v rmci sriov vbavy od 2. rovn (Active) zabudovn

  sedmipalcov dotykov displej, na kterm je intuitivn seskupena vtina ovlada vozu. Na

  stedovm panelu palubn desky jsou pod dotykovm displejem neustle dostupn ovldn hlavnho

  menu navigace, klimatizace, rdio, pipojen na internet atd. Dky zabudovn dotykovho displeje

 • 4

  dolo k odlehen stedovho panelu, ze kterho zmizely nkter ovladae. Do konzoly byla navc

  zalenna nov uzavrateln odkldac pihrdka.

  Ped idiem je umstn komplexn sdruen pstroj pipomnajc sofistikovan hodinsk vrobek.

  Pomocnkem pi zen je i head-up displej z kouovho skla, na kter jsou v dobe itelnch barvch

  promtny informace o zen a navigaci.

  Bohat vbava, pe vnovan proveden i kvalita pouitch materil a u u dekorativnch prvk

  nebo u alounn - odkazuj interir vozu nov PEUGEOT 508 do svta luxusnch modernch a

  elegantnch automobil.

  U tchto luxusnch automobil se snoub elegance a technologie. Vbava zahrnuje adu komfortnch

  a bezpenostnch prvk. Pipomeme bezklov pstup a startovn, automatickou elektrickou

  parkovac brzdu, elektrochromatick vnitn zptn zrctko, adaptivn dlkov svtlomety

  (automatick pepnn dlkovch svtel), indiktor podhutn pneumatik, pedn a zadn parkovac

  asistent, tyznovou automatickou klimatizaci, hi-fi JBL, K soupisu vbavy je teba pidat dv

  novinky: systm sledovn mrtvho hlu a couvac kameru, jej zbry jsou barevn promtny na

  dotykov displej.

  (viz podrobn popis na stranch 12 a 13)

  Nov PEUGEOT 508 rovn vyuv irch monost mobilnho pipojen. Nabz novou generaci

  slueb, kter se opraj o mobiln internetovou technologii: PEUGEOT Connect Apps1. K vyvinutm

  aplikacm je dky ergonomii dotykovho displeje vynikajc pstup a jejich pouvn je intuitivn. idi

  dostv v relnm ase praktick informace, kter mu usnaduj kadodenn zen: voln msta na

  parkovitch v okol, cena paliva na okolnch erpacch stanicch, dopravn informace, pedpov

  poas, turistick informace z prvodce Michelin nebo TripAdvisor, telefonn seznam, ale tak

  informace z aplikace Coyote (v zvislosti na dan zemi).

  Zkaznci technologie PEUGEOT Connect Apps maj pstup k obchodu Apps, kde najdou vechny

  dostupn aplikace. Tato nabdka pplatkovch slueb se neustle rozvj a bude nabzena ve 13

  evropskch zemch na zklad ronho pedplatnho. Zazen Plug & Play 3G, kter PEUGEOT

  Connect Apps aktivuje, se ve voze PEUGEOT 508 pipojuje k USB portu umstnmu v pihrdce ped

  sedadlem spolujezdce.

  Vt poten z zen pro vce dynamiky a innosti Npravov systm vozu in zen velmi pjemnm a bezpenm. Nov PEUGEOT 508 s pedn

  npravou s dvma trojhelnkovmi rameny a oddlenou thlic (u nejvkonnjch dieselovch

  motor) nebo pseudo-Mc Pherson u ostatnch verz a zadn vceramennou npravou nabz vdy

  1 Technologie PEUGEOT Connect Apps nen zatm v R dostupn.

 • 5

  vynikajc kompromis mezi komfortem a jzdnmi vlastnostmi. Z hlediska motorizac jsou vechny

  vozy vybaveny pohonnmi jednotkami posledn generace.

  Nov vkonnj a sporn benznov motor splujc normu Euro 6

  Nov PEUGEOT 508 poprv uvd nov benznov motor splujc normu Euro 6: 1.6 THP 165 k

  S&S spojen s estistupovou manuln pev