Mắt Biếc - Bằng Kiều

of 22 /22
Mắt Biếc Băng Kiều 10-2011 TP

Embed Size (px)

Transcript of Mắt Biếc - Bằng Kiều

Page 1: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Mắt Biếc

Băng Kiều

10-2011 TP

Page 2: Mắt Biếc - Bằng Kiều
Page 3: Mắt Biếc - Bằng Kiều
Page 4: Mắt Biếc - Bằng Kiều
Page 5: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Nhớ tới năm xưa bên nhau

Bến cũ đam mê say sưa

Bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa

Lá thu còn rơi người xa vắng người

Page 6: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Mắt biếc năm xưa nay đâu Cánh sao còn đây tóc mây nào bay

Phố vắng mênh mang mưa rơi Uớc mơ nào nguôi tình đã phai rồi

Page 7: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Tình yêu như mây khói

Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiuThoảng theo gió buồn mơ hồ

Page 8: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Nhớ dáng xưa yêu kiềuTrong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý

Chờ nhau trong tê tái...

Page 9: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Mắt biếc năm xưa nay đâuBến ga tịch liêu vắng xa người yêu

Lá úa đơn côi bơ vơCuốn theo chiều rơi người xa cách rồi

Page 10: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Dĩ vãng như bao cung tơLướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ 

Nuối tiếc yêu đương xa xưa Tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài

Page 11: Mắt Biếc - Bằng Kiều
Page 12: Mắt Biếc - Bằng Kiều
Page 13: Mắt Biếc - Bằng Kiều
Page 14: Mắt Biếc - Bằng Kiều
Page 15: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Tình yêu như mây khóiThoảng theo gió buồn mơ hồ

Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu

Page 16: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Nhớ dáng xưa yêu kiềuTrong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý

Chờ nhau trong tê tái...

Page 17: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Mắt biếc năm xưa nay đâuBến ga tịch liêu vắng xa người yêu

Lá úa đơn côi bơ vơCuốn theo chiều rơi người xa cách rồi

Page 18: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Dĩ vãng như bao cung tơLướt theo chiều mơ kết muôn bài thơ 

Nuối tiếc yêu đương xa xưa Tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài

Page 19: Mắt Biếc - Bằng Kiều

Tình yêu như kiếp mây trôi...

Page 20: Mắt Biếc - Bằng Kiều
Page 21: Mắt Biếc - Bằng Kiều
Page 22: Mắt Biếc - Bằng Kiều

10-2011 TP