March et owd-9nov2011

29
Online modules voor ICT-docentprofessionalisering Onderwijsdagen, 8 en 9 november 2011 Nataša Brouwer Universiteit van Amsterdam Peter J. Dekker Hogeschool van Amsterdam Kenneth Rijsdijk Universiteit van Amsterdam

Transcript of March et owd-9nov2011

Page 1: March et owd-9nov2011

Online modules voor ICT-docentprofessionalisering

Onderwijsdagen, 8 en 9 november 2011

Nataša Brouwer – Universiteit van Amsterdam

Peter J. Dekker – Hogeschool van Amsterdam

Kenneth Rijsdijk – Universiteit van Amsterdam

Page 2: March et owd-9nov2011

The importance of university teachers training is not so much in improving their teaching skills but in preparing them to be innovative practitioners.

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 3: March et owd-9nov2011

De kloof

Onderwijs-

kunde

vaardigheden

expert in

discipline

Content

Nieuwe docent Docentprofessionalisering (BKO)

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 4: March et owd-9nov2011

Pedagogical content knowledge (PCK)

Onderwijs-

kunde vaardigheden

expert in

discipline

Content

PCK, Lee S. Shulman, 1986, 1987

integratie van content en pedagogy PCK technologie

kennisoverdracht faciliteren van leren

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 5: March et owd-9nov2011

“There is no single technological solution that applies for every teacher, every course, or every view of teaching.”

Mishra & Koehler, 2006

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 6: March et owd-9nov2011

Technological Pedagogical Content Knowledge

TPACK Mishra & Koehler, 2006

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 7: March et owd-9nov2011

Discussie Docentprofessionalisering over ICT

Wat is er sterk en wat is er zwak

aan het TPACK-model

in het licht van docentprofessionalisering

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Photo cc btyGerg1967

Page 8: March et owd-9nov2011

MARCHET Project Make Relevant Choices in Educational Technology

modules voor docentprofessionalisering over ICT

vijf HO instellingen

projectperiode: 2009-2011

SURF NAP 2008

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 9: March et owd-9nov2011

MARCHET modules

4 online modules:

Collaborative knowledge building

Social networks (Web 2.0)

Measuring knowledge and understanding

Supervising students in distance learning

10-12 weken / 20-25 uur

zelfstudie, assignments (individueel, groep)

Video conferencing

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 10: March et owd-9nov2011

Ontwerp MARCHET modules

implementatie

3. teaching redesign

2.

choice of the tool

1.

tool

orientation

Good practice

Deelnemer start met

een onderwijsprobleem

Page 11: March et owd-9nov2011

TPACK Practice Dr Kenneth Rijsdijk University of Amsterdam

Page 12: March et owd-9nov2011

TPACK Practice

MARCH ET Module (April -August 2011 ): Supervising on distance

Monitoring

Personal challenge: Higher levels of understanding

More participatory involvement

Less admin > more quality

Focus on tool: Black Board 1 d usage: Lecture and assignment storage box

3d usage: >>Admin Centre + Communication Platfcrm

Page 13: March et owd-9nov2011

1 dimensional usage of tool

Page 15: March et owd-9nov2011

MARCH ET

DIDACTIC S: Higher levels of understanding

Collaborative learning: Group Assessments

Collaborative WIKI: >> 1 page abstracts

Reading: Reward scheme

Response feedback Assignments feedback

TECH: Community building

Admin All assm digital: no paper

Assessment feedback Via BB

Communicate: In class and thru tool

Page 16: March et owd-9nov2011

Community building

Page 17: March et owd-9nov2011

Community building + feedback

Page 18: March et owd-9nov2011

Student feedback: Review sheet made for fellow students

Page 19: March et owd-9nov2011

Reduction admin load

Page 20: March et owd-9nov2011

Results

Reading > 90%

Marks average higher

Higher level of understanding?

Assignments: Purely Calculus >> Theory

Abstract concepts: By heart but…

To IMPROVE / DO:

Assignments: More practical and discussion seeds

Wiki syllabus, blog, discussion forum + NEWS

Page 21: March et owd-9nov2011

Ontwerp MARCHET modules

Onderwijsdagen, 9 november 2011 www.onderwijsontwerpenmetict.nl

Page 22: March et owd-9nov2011

Effect van professionalisering

Hoe tevreden waren de deelnemers?

Wat hebben de deelnemers geleerd?

Passen de deelnemers deze kennis toe in hun praktijk?

Is hun praktijk hiermee verbeterd?

Reaction

Learning

Behavior

Results

Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating training programs. San

Francisco: Berrett-Koehler.

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Vier niveaus in het model van Kirkpatrick

Page 23: March et owd-9nov2011

Opzet Effectmeting en evaluatie

Deelnemers (HO docenten)

Tevredenheid deelnemers over de modules

Verandering van deelnemers (beliefs, intentions, behavior)

TPACK acceptatie

Studenten

effect van (her)ontwerp op studiesucces

Moderatoren van de modules

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 24: March et owd-9nov2011

Meetmomenten in effectmeting en evaluatie

Pretest (TBI, TPACK) - bij de aanmelding

Posttest (TBI, TPACK) - direct na de afloop

Kwaliteit producten (certificaat module)

Evaluatie module - tevredenheid deelnemers tevredenheid moderatoren

Semigestructureerd interview na 2 maanden

Resultaten uit de onderwijspraktijk (conferentie)

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 25: March et owd-9nov2011

Resultaten effectmeting en evaluatie

De deelnemers die afronden zijn tevreden

Uitval met diverse redenen

Direct na de afloop een kleine verandering in TBI

Na 3 maanden:

Toepassing in de praktijk (meeste deelnemers)

Zichtbare verandering in TBI en in het gedrag

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 26: March et owd-9nov2011

Conclusies

MARCHET modules stimuleren didactisch verantwoord en innovatief gedrag van docenten door

Case benadering: eigen onderwijsprobleem / situatie

Onderwijs (het)ontwerp volgens TPACK

Effect is niet meteen zichtbaar maar komt later

www.onderwijsontwerpenmetict.nl

Download materiaal en tips

Geïnteresseerd in implementatie op uw instelling? 8 december workshop SURFacademy

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 27: March et owd-9nov2011

Met dank aan

www.marchet.nl

Team UU (Anne-Petra Rozendal)

Team UM (Danielle Townsend)

Team TU/e (Janneke van der Loo)

Team HvA (Peter Dekker)

Team UvA (Natasa Brouwer)

Docenten en moderatoren van MARCHET modules

Onderwijsdagen, 9 november 2011

Page 28: March et owd-9nov2011

Dank!

Onderwijsdagen, 9 november 2011

www.onderwijsontwerpenmetict.nl

Page 29: March et owd-9nov2011