OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

27
NOH-I Open en Flexibel José Eggink 13 november 2012

Transcript of OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Page 1: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

NOH-I Open en Flexibel

José Eggink

13 november 2012

Page 2: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Wat is NOH-I?

Wat wil NOH-I?

Wat is er gerealiseerd?

Wat is er geleerd?

Op weg naar open en flexibel?

Inhoud

Page 3: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

NOH: Netwerk Open Hogeschool

Consortium van 5 partners gericht op nieuwe Informatica (-I)

opleiding voor „professionals‟

NOH-I (project 1):

1-9-2009 tot 1-9-2011: ontwikkelproject

• Ontwikkelen van de opleiding NOH-I, themasemesters

• Ontwikkelen staande organisatie (uitvoering,ontwikkeling)

NOH-I organisatie:

staat sinds 1 september 2011

NOH-I Organisatie

Page 4: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

• Inschrijving en certificaat

per thema

• Start IS in september

2011

• Nu draaien 1e en 3e

thema

• In ontwikkeling de

differentiaties ITSM en SE

NOH-I Opleiding

Gemeenschappelijke fase

Informatiesystemen Webapplicaties IT-infrastructuur

Eerste stage

Differentiatie fase

IT Service Management

IT Service

ManagementIT & The Business

Afstuderen

IT Service

Management

Tweede stage

of

Software Engineering

Object Oriented

Software

Engineering

Enterprise Software

Afstuderen

Software

Engineering

Tweede stage

Page 5: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

NAP

National Action Program e-learning:

NAP NOH-I: Learning for professionals (project 2)

SURF project 1 oktober 2009 tot 1 oktober 2012 gericht op het

ontwikkelen van de infrastructuur voor NOH-I opleiding en

NOH-I organisatie

Waarom apart NAP NOH-I project?

Infrastructuur toegesneden op behoeften van de doelgroep

NAP NOH-I

Page 6: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

NOH-I Doelgroep

• Werkende ICT-er op MBO-niveau

• 20-plusser in de spits van zijn leven: druk met sociaal leven,

professionele carrière en gezin met kleine kinderen

• Geen voltijd studie maar deeltijd

• Discussiëren, opdrachten maken en reflecteren in een groep

met medestudenten

• Zo min mogelijk reizen naar een onderwijsinstelling

• Wat ze al geleerd hebben inbrengen in de opleiding

• Als het moet de studie een half jaartje laten liggen.

Page 7: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Infrastructuur voor doelgroep NOH-I :

1. Leer/werkomgeving en passend didactisch model (blended

learning, elo basis voor studentactiviteiten)

2. Verzilveren van werkervaring (Assessment Verworven

Competenties, AVC)

1. Vrijstelling voor een themasemester: versnelling

2. Vrijstelling voor een themaonderdeel: verlichting

3. Gebruik/productie open leermaterialen (OER), open

software

4. Bevorderen samenwerking plus: scholing

docenten/medewerkers

Doelen

Page 8: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

1. Model Blended Learning

•Thema bevat 20 weken, 10 modules van 2 weken

• Eens per 2 weken fysieke bijeenkomst, eens per 2

weken virtuele bijeenkomst, ad hoc virtuele activiteiten

Page 9: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Structuur:

Vaste bouwstenen, met vaste

didactische functies

Maar ook vrijheid om

bouwstenen in te vullen:

tekst, presentatie, video,

podcast, …

Detailinvullingen

Page 10: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Thema Informatiesystemen

www.elo.noh-i.nl

Moodle plus Elluminate

Implementatie

Page 11: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

• Docenten vonden het model Blended Learning te strak

• Docenten vonden het moeilijk zelf een course te ontwikkelen

• Het werken met groepen (1 per lokatie) was lastig: wat mag

iedereen zien (leermaterialen) en wat juist niet (virtuele klas)

• Waar zet je de virtuele sessie in een course ofwel in welk

lokaal komen we bijeen

Digitale didactiek: Elo wordt vooral gebruikt als plek voor

leermaterialen (teksten) nog niet als echte leer/werkomgeving,

weinig gebruik van multimedia, weinig te kiezen voor student

Evaluatie

Page 12: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Start

5 tot max 10 modulen per themasemester

Module 1 Module N Slot

2 tot max 5 weken per module

Voorbereiding F2F of Online Sessie Verwerking

Bijstelling

Wel afwisseling f2f en virtueel maar minder stringent

Page 13: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Basismodel

•Belangrijk voor elo:

heldere structuur

mbt onderwerpen

en flow van activiteiten

•Beheer ingericht

•Scholing via online

Leermaterialen

Page 14: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

• Competentieprofiel in Connecticut bevat learning outcomes/

PI‟S: basis voor alle beoordelingen intake, AVC,thema

• Intake: Wat is het beginniveau van de student? Intakescan op

www.noh-i.nl (ca 600 ingevulde quickscans, gesprek, advies

obv opleiding, werkervaring en werkomgeving)

• AVC: Kan student vrijstellingen krijgen? AVCtraject (voor IS,

WA, IT infra, Eerste Stage):quickscan, advies, portfolio,

criteriumgericht interview, oordeel examencommissie

• Thema: toetsmatrijs (toets/PI), digitaal portfolio (per thema PI‟s

en upload voor producten en beoordelingen)

Binnen en buiten thema dezelfde PI‟s

2. Intake en AVC

Page 15: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Bijstelling

AVC: tot nu toe weinig

studenten die belangstelling

hebben

Tijdig bewijzen verzamelen

• AVC traject mag altijd

• Naast bewijzen uit

werkomgeving

opdrachten/toetsen

tijdens „assessmentdag‟

Page 16: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Doel: ontwikkelen van eigen OER “systeem”, al snel Wikiwijs

• meta-typering, vocabulaires

• juridische aspecten creative commons licentie BY NC SA

• beschikbare OER-bronnen database met bronnen

• OER productieproces

3. OER

Page 17: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

OER als proces

docenten

thema X run n

ontwikkelteam

thema X

leermiddelen uit

NOH -I organisaties of

extern (OER)

NOH -I lab

ontwikkel -

versies

NOH -I ELO

Moodle

run -versie

Wikiwijs

additionele OER

leermiddelen

•beoordeling/commentaar

•verbetering

•additioneel materiaal

verbeterde

versie

voor run

n + 1

ontwikkelen

leermateriaal

verzorgen

onderwijs

aan studenten

1

2 3

4

5

6

7LinkedIn

community

8

Page 18: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Bijstelling

• Stimuleren diverse vormen van OER („klein‟ beginnen)

passief

1. kennisnemen van een openbaar

leermiddel

2. gebruiken van een openbaar

leermiddel

3. samenstellen van een eigen

leermiddel uit verschillende

openbare leermiddelen

(arrangement)

actief

4. leveren van commentaar op een

openbaar leermiddel

5. aanpassen van een openbaar

leermiddel

6. ontwikkelen van nieuw openbaar

leermiddel arrangeren van

een openbaar leermiddel uit

diverse bronnen

Page 19: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Bijstelling

• Redactiecommissie rond OER, verlenen keurmerk NOH-I

in Wikiwijs

• Stimuleren diverse typen van OER-gebruik

• Scholing cursus OER NOH-I, openbaar toegankelijke cursus OER:

http://www.comm.noh-i.nl/moodle/course/view.php?id=30

• Community LinkedIn

Page 20: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

• Opzet : blended learning training als bij studenten,

doorlooptijd ± 6 weken

• Uitvoering: 1 centrale trainingsdag voor aanvang van een

thema

Docenten zijn zwaar belast, NOH-I is relatief kleine klus

lage opkomst zelfs bij1 middag, onderschatting?

• Dus: lokale trainers, jit-training plus online materialen

Nieuwe didactiek, nieuwe tools, nieuwe omgevingen:

steile leercurve, instructies landen niet (oefening)

4. Professionalisering

Page 21: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

• 1e Opzet : documenten uitwisselen in Surfgroepen

• 2e Opzet: samenwerken in Moodle door verschillende

courses in te richten (navigatie een probleem)

• 3e Opzet: COMM www.comm.noh-i.nl . Per thema is er

een omgeving voor docenten en ontwikkelaars voor

documenten, virtuele bijeenkomsten (en op termijn: wiki,

forum). Daarnaast Themaoverstijgende Informatie.

Docenten vanaf dag 1 in nieuwe omgeving laten

samenwerken!

Samenwerking

Page 22: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

• Digitale didactiek nog niet optimaal (wennen/oefenen)

• Portal bij de elo (surfconext?), volgende versie Moodle

• AVC binnen thema: studenten doen toetsen en leveren

producten in zoals voorgeschreven op elo, afwijkingen

zoals product maken in eigen werkomgeving (nog) niet

aan de orde

• Connecticut NOH-I omgeving vereenvoudigen

• OER gebruik en productie mondjesmaat

• Communityvorming kan beter

Wat kan beter?

Page 23: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

• Bij geringe massa (staf/studenten) is ontwikkelen en

implementeren van een infrastructuur relatief eenvoudig maar

het leren werken met de infrastructuur met zijn veelheid aan

nieuwe processen, instrumenten en tools is lastig door

incidenteel gebruik (naast de andere taken van een docent)

• Steile leercurve (tools maar vooral ook nieuwe werkwijzen mbt

digitale didactiek, AVC, OER) toch onderschat ook door

docenten: cultuurverandering! Visie delen is belangrijk!

Blended learning (f2f en virtueel) werkt beter dan

afstandsonderwijs (bij 3e thema nog steeds bijna 90% van de

studenten aan boord!)

Lessons Learned

Page 25: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

• Blended leren, elo: meer aanpassen op individu, een elo die

keuzes biedt qua leermaterialen/leertrajecten

• AVC leren en beoordelen buiten de thema‟s om

• OER: meer benutten van wat er is bv inpassen bestaande

MOOC (Massive Online Open Course)

• Bevorderen meer open samenwerking bij productie OER:

ook student en bedrijf betrekken?

Quo vadis?

Page 26: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Open en flexibel!

Page 27: OWD 2012- 2- Open en flexibel onderwijs- José Eggink

Vragen/opmerkingen?

[email protected]