Lithuanian 040412

download Lithuanian 040412

of 13

 • date post

  27-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Lithuanian 040412

 • 1. Balandio 4, 2012: Jungtins Amerikos prezidento Baracko Obamos (elektroniniu patu)JAV Senatas (elektroniniu patu)Jungtini Valstij Atstov rmai (elektroniniu patu)CC: iniasklaida / VIEASIS (elektroniniu patu)USIENIO Taut lyderiai ir iniasklaida (pagal slpimo)RE:JUNGTINS AMERIKOS Valstij Prezidentas. B ARACK Obama: TEIS revoliucijos - interes konfliktas: bandoma nuslpti MEDIAG TREYVON MARTIN IR KIT rasini ipuoli DL AFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF- COLOR - Iekinio JAV karo KARIUS, HOME !velgdami afroamerikiei ir mons-spalvos Jungtinse Amerikos Valstijose ir usienyje perpastaruosius metus usienio taut pastarj rasistini ipuoli:1)Neseniai Martinas Trayvon (Afrikos ir Amerikos), vasario 26, 2012, kas atrodo "i anksto apgalvota ir altakraujikai"mogudyst Rasistinis - ty tokias, kuri rasistin atlikti legato buvo sugauta 911 Neatidliotinos rao [A 911raintiKOPIJ transponuotiirgarso PowerPoint pristatymas. toliau iuo klausimu skirt padalin, yra klausimas, KIEK ILGIAU nra United States Of America manote, kad afroamerikieiai irmons-of-Spalva ketina imtis tokie rasiniai neteisybs be laivagalio ATSAKAS? Jungtini Valstij Vyriausybs pareignai sako u "udar dur o jie juoktis pastangas imtis afroamerikieiai ATGAL vergij eros ir mentaliteto " suteikti jiems kelias savaites, ir jie bus nurimti. " Ne taip!Net vienas tyiojosi Naujienos urnalist / pasiaip Malcolm X (ty musulmonas ir pilietini teisi Leader ") Afrikos-Amerikos pilieiams neatsakymas pavyzdiui Rasistinis / BRUTAL Nuudymaiir (arba) nuudym jvaik: http://youtu.be/o7f5NTLgtEA Svarbu paymti, - interes konfliktas: Atrodo, kad JAV prezidentas Barackas Obama ir jo advokatas / patarjai ("Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz) gali turti finansin / Asmeninis / verslo Palkanos, Trayvon klausimu, kad draudimo vejas u Sanford policijos departamento, nam asociacijos, ir tt gali bti LAISV savidraudos MON - TOP /

2. reikmingas klientas Baker Donelson. Ne tik, kad iataskait, Georgeo Zimmerman (tariamas aulys, irnuudymas TrayvonMartin)tvas (RobertZimmerman) yra buvs / ij pensij teisjas /teisingumo Aukiausiojo Teismo Virdinijos. Nuotyrim, atrodo, kad. Bakeris Donelson (su JungtiniAmerikos Valstij Baltj rm Jungtini AmerikosValstij prezidentas) gali savo / kontroliuoti Teism,kaip ji veikia su Jungtini Amerikos ValstijAukiausiojo Teismo:http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-supremecourtofvirginiahttp://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-purchased-judgesva Be to, atrodo, Bakeris Donelson patarjasteiss klausimais / Vyresnysis patarjas ir patarjasJungtini AmerikosValstij Teisingumodepartamento - Federalinio tyrim biuro (FTB) /direktorius Robert Mueller, kuris tik atsitiktinaiperm ias pareigas madaug 7 (septyni) dien iki9/11 ipuoli prie Pasaulio prekybos centr ir kitipuoli.http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-baker-donelsonemployeesenior-counsel-to-fbi Todl, protingas protas gali padaryti ivad, kadJungtini Valstij prezidentas Barackas B.Obama ir joadvokatas / patarjas Bakeris Donelson pabandyti irudanga Trayvon Martin "mogudyst ir ivengtiATSAKOMYBSdlsu Sanford policijosdepartamento ir kiti, kad i intryg prisiddami prie"trukdyti Teisingumo administracija " COVER-Upneapykantos nusikaltim ir kit baudiamj ir civilinibyl nuoskaud. 3. 2)JAV karins Soldier Rober t Bales "(ty atrodo, gal balta supremacist) Massacre / SKERDIMO madaug 17 Afganistano civili gyventoj, apie 2012 m. kovo 11 d.:http://www.slideshare.net/VogelDenise/bales- robert-afghanistan-shooterPasak ataskaitos, apmokyti Snaiperis, naudojant Nakvyn akiniai, grti prie karins bazs atrodo Perkrauti ir palikti atlikti DAUGIAU piktas atakas, ir ttLiepos 27, 20 09 Jungtini Valstij Teisingumo departamentas SPAUDAI:"Septynios Snaudos su terorizmu paeidim ..." Septyni asmenys buvo kaltinami smokslu teikti materialin param teroristams ir smoksl nuudyti, pagrobti, suluointi ir sueisti asmenys usienyje. . . "Kaltinimas teigia, kad terorist rengimo stovyklas Pakistane ir Afganistane, kuris per pastaruosius trejus metus, susitars su kitais ioje alyje darbinti jaunus vyrus, ir padti veteranas TRAVEL usien siekiant nuudyti..." http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven- charged-with-terrorism-violations-11651101Jungtins Valstijos karo (ty yra vyriausiasis kariuomens vadas prezidento Baracko Obamos) Pagalb ir bendrininkavim iuos karo nusikaltimus, kai turintys Bates snuck i Afganistano, po to, kai jis vykd matyt, kad bt galima atlikti, pavyzdiui BRUTAL / lyktus ipuoliai! Jungtins Valstijos Karinis PO atak tada Band informacij apie Bates ibraukiama i interneto - ty aikiai bendrininkavim ir pasiksinim, Udanga toki karo nusikaltimus. Teisingumo INTERES Robertas Bates turi bti grintas Afganistan turi bti teisiami, ten ir ne ia, Jungtinse Amerikos Valstijose.Nusikaltimas padarytas dl Afganistano dirvoemio irAfganistane JURISDIKCIJOJE!Afganistano vyriausyb Pareignai turi reikalauti nedelsiant grinti Roberto ryulius Afganistan bti TYRIMO ir / arba Ateik ir pasiimk j i Jungtini Amerikos Valstij. Be to, laikykite vyriausiasis kariuomens vadas Jungtini Amerikos Valstij Prezidentas Barackas Obama atskaitinga u tokius nusikaltimus ir NETEISTOS / Robert Bates neteisto iveimo i Afganistano. 4. 3)JAV Karini kariai, deginantys Holy Quran Afganistane arba apie Vasario 22, 2012:http://www.slideshare.net/VogelDenise/quran- burning-0222124) JAV karins kariai Laughing ir URINATI GD Negyvoji Afganistano piliei, ileist iki arba apie 2012 m. sausio 11 d. iniasklaida:http://www.slideshare.net/VogelDenise/afghanistan- urination-scandal5) JAV KarinskarysBRUTAL mogudyst AZIJOSAmerikos kareivio Danny Chen), arba apie spalio 3, 2011, , kurie buvo persekiojami ir muami baltj rasist kari ir jo nuudymas, atrodo, buvo TAIKOMAS, kaip saviudyb korumpuot valdios pareign paslpti rasistini praktik savo karinius ir komandinje "leidimus" ir "pritarim" tokie E NUSIKALTIMAI ir nemonikos praktika: http://www.slideshare.net/VogelDenise/chen- danny~~HEAD=NNS,,6) JAV vyriausybs SKERDIMO / VYKDYMAS I afroamerikieiai Troy Davis arba apie rugsjo 21, 2011, kai ji pasirodo ten buvo liudininkai, kurie kreipsi su informacijos apie savo nekaltum; vis dlto, JAV Aukiausiasis Teismas - ty reglamentuoja ir kontroliuoja rasistin kontora Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz - advokatas / prezidento Baracko Obamos patarjas) - iduotas 5. leidimas pateikti VYKDYMO ETNIN Valymas /GENOCIDAS Jungtins Stat es Amerikos, Afrikos irAmerikos vyr: http://www.slideshare.net/VogelDenise/davis-troy7), Rasistini / iauriai mogudyst Afrikos-Amerikos James Craig Anderson arba apie birelio 26,2011, Baltas rasistas pervaiavo j su transporto priemons becausejoodosspalvos:http://www.slideshare.net/VogelDenise/ Anderson-James-Craig8) Rasistinis Killing / lino teism JermaineCarter arba apie gruodio 3, 2010, ir atrodo buvo taikoma JAVvyriausybs pareignsaviudybs:http://www.slideshare.net/VogelDenise/carter-frederick-jermaine~~HEAD=pobj9)inoma, kit rasistini nuudym ir (arba) nuudym irneteisybs, kad Jungtinse Amerikos Valstijose ir usienyje atliktUSIENIO Taut / alys, kurios negali padaryti pirmamepuslapyje Naujien tkstani.Praneimas yra aikus - "Pakanka" - ir Jungtins Valstijos I Valstij pilieiamsvienijanios "atsiimti savo vyriausyb" i "rasistin REIMO" valdo sujungtimis ir DEEP RO OTS, Kukluksklanas. ("Klausimai") :http://www.slideshare.net/VogelDenise/ku-kluxklanact-2 Tekinimo Hoods verslo kostiumai ir /arba teismini chalatai: http://www.slideshare.net/VogelDenise/david-duke-ku-klux-klanGalima paklausti, kaip galima "Taking Back Vyriausyb" bti padaryta? Atsakymas, JungtiniAmerikos Valstij pilieiai dabar gali judti priek "TEISE prie revoliucijos"http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution"Juridinio" ir "Teistas" Revoliucin Veiksmai, kuri reikia, kad prezidentasBarackas Obama, jo Rasistinis Teisinis patarjas / patarjas ("Baker DonelsonBearman Caldwell & Berkowitz [" "Baker Donelson"]), Jungtini Valstij 6. Kongresas ir JAV teismuose tikjosi NIEKADA atsirasti i trij filial[Vykdomoji, statym leidybos, Teisminis) kontroliuoja ir RUN / dominuojavieno stambaus rasistin reim - Kepimo Donelson ir jos bendrininkai / Co-smokslinink. Taip PowerPoint pristatymas emiau jau buvo parengtas, kad pateikti jums su Vogel Denise Newsome"istorijos rasistin / TERORIST reimo Baker Donelson Bearman Caldwell & Berkowitz ty kassuteikia JAV Amerikos prezidento Barack Obama ir m, bet TOP / RAKTAS Vyriausybs pareign ir(arba) agentras patarjas teiss klausimais / Patarimai). Be to, veikiantis Baker Donelson irjo smokslininkai ir (arba) bendro-smokslinink, taip pat j Kukluksklanasrasistini ir nusikalstamos veiklos praktik, kad Viej / World painsite tiesir suprasti motyvus nuo Jungtini Amerikos Valstij Amerikos invazijosArtimuosiuose Rytuose (Afganistanas, Irakas ir Iranas) ir kaip jisbombardavo savo pasaul, prekybos centr ir kit nusikaltim, rugsjo 11,2001 (911 Atakos ") ir rminti Artimj Ryt alyse ir (arba) Piliei tikslaispatekti savo iteklius:Aliejus, Akmens anglys, Pinigai, ems,Juvelyriniai dirbiniai ir tt Be to, VISUOMENS / PASAULIS reikia pamatyti sau, pagrindin/ Key / TOP ro le Bakeris Donelson suvaidino, kaip antai:B ehind gauti prezidentas Barack Obama Baltuosius rmus apie netikr / kalimo Live Gimimo sertifikatas - ty RYIAI JUNGTYS JAV pilietybs ir imigracijos departamento KONTROLS teismai / Jungtini Valstij Aukiausiasis Teismas ir Jungtini Valstij Kongresui pastang laikymo tai i VIEOJO / World. Jie inojo, prie ileidim B. Obama Baltj rm per ELECTORIAL KOLEGIJOSE jis buvo susijs / pusbrolis Georgeas W. Buas, Dikas einis. . . B ehind globali finans kriz kio; U duj kain augimas, ty Taip, prezidentas Barack Obama ino kontrolinius jg spartjantis duj kain; U 9/11 ipuoli; U slypi apie "masinio naikinimo ginkl" Artimuosiuose Rytuose; 7. U slypi papasakojo apie "udymas mogudyst" Osama binLadenu, 2011 gegus 1 - Galima priminti, Navy SEALs tariamaibuvo naudojamas pasakoja io melo.Na atspti, kas yra ilaivynosekretorius - Raymond Maybus(DARBU