Vietnamese 040412

download Vietnamese 040412

of 13

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  171
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Vietnamese 040412

 • 1. 04 thng t nm 2012TO: United States Of America Tng thng Barack Obama (qua Email) Thng vin Hoa K (qua Email) H vin Hoa K (qua email)CC: MEDIA / CNG (qua email) NGOI QUC / Ban Qun Tr Media (di che giu)RE: UNITED STATES OF AMERICA TNG THNG OBAMA ARACK B: QUYNCA CCH MNG - MU THUN V QUYN LI: n lc ca CHE UP VVIC TREYVON MARTIN V CC cuc tn cng KHC CHNG TC TRNAFRICAN-AMERICANS/PEOPLE-OF-COLOR - A THE UNITED STATESQUN LNH TRANG CH !Nh chng ta nhn vo cc cuc tn cng CHNG TC gn y v ngi M gc Phi v dn Trongmu Hoa K v nc ngoi nhng quc gia nc ngoi trong nm qua: 1)Gn y, Martin Trayvon (Phi-M)Thng Hai 26, nm 2012, trongnhng g dng nh l "tnh tontrc v Blooded COLD" Murderbi mt phn bit chng tc - tc l cCHNG TC xt trK cp 911 [A COPY OF THE GHI911 HAS sao c p v AUDIO c cptroPowerPo t try d ytro mt p d r c o v ny, c mt cu hi ca BAO NHIUCN khng Hoa K Of America nghrng ngi M gc Phi v nhn dn Trong mu s nh CHNGTC t cm khng c mt phn ng nghim khc Hoa Kquan chc Chnh ph ni rng ng sau "ca cun CLOSED trong khi c trong nhng n lc ca h c ngi M gc Phi tr vtrc vo thi k ch n l v tm l " c cp c o mtv t v s im l. " Khng phi vy! Ngay c mt Tin tc PV ch nho / ch giu Malcolm X (tc lq y lo mt H o v d s) KHNG ca cng dnngi M gc Phi tr li CHNG TC / t o V t / M rders ca tr em ca : http://youtu.be/o7f5NTLgtEA QUAN TRNG CHO Ch - MU THUNV QUYN LI: N xut hin rng Tng thngHoa K Barack Obama v C vn php l / c vn cang (Baker Donelson Bearman Caldwell Berkowitz) cth c ti chnh / c nhn / doanh nghip LI CH

2. trong vn Trayvon trong cc hng bo him choSanford Cc Cnh st, ch nh ca Hip hi, vv c th lCNG TY BO HIM LIBERTY LN NHAU - Khchhng TOP / CH YU ca Baker Donelson. Khng chl t cc bo co, cha ( ame sco c t ca Trayvo Mart ) Geor e Z mmerma(Ro ert Z mmerma ) l mt T m p c / / T p p ca Ta t cao ca V ra. Tnghin cu, n xut hin rng Baker Donelson (nh viHoa K Nh Trng / Ch tch ca Hoa K) c th s hu/ KIM SOT Ta n ny v n lm vi Ta n ti caoHoa K:http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-ties-supremecourtofvirginiahttp://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-purchased-judgesva Hn na, Baker Donelson n xut hin l TVN PHP LUT / T VN CAO CP T VNS T php Hoa K - Federal Bureau of Investigation(FBI) / Gim c Robert Mueller, ngi ch tnh cc o r v p y k oy (7) y trc kt c 9/11 tr Trtm T m T vccc ct c k c.http://www.slideshare.net/VogelDenise/rawls-w-lee-baker-donelsonemployeesenior-counsel-to-fbiV vy, 1 tm tr hp l c th kt lun rng Tng thngHoa K Barack Obama v C vn php l ca mnh / Cvn Baker Donelson s c gng v CHE-UP git ngiTrayvon Martin ca v trnh TRCH NHIM vo cccnh st Sanford B v nhng ngi khc tham gia vocc cc m mu " y tr cc H c T p p, CHE-Up ca t c cm t , v nhng sai lmhnh s v dn s khc. 3. 2) Qun lnh M Rober t Bales (tc l xut hin, c l mt Supremacist TRNG) v thm st / GIT M khong 17 Afghanistan thng dn v ngy 11 thng 3 nm 2012:http://www.slideshare.net/VogelDenise/bales- robert-afghanistan-shooterTheo bo co, mt SNIPER O TO, s dng Goggles m, tr v cn c qun s n xut hin ti li v li t c cc c c t c Thm l q .27 Thng 7, 20 09, Hoa K B T php THNG CO BO CH: "By T V v p m k ..." By c nhn b buc ti m mu cung cp vt l H TR cho bn khng b v m mu git ngi, bt cc, lm anh au n v lm tn t c o . . ."Bn co trng co buc rng ... mt c c ca cc tri l y k Pakistan v Afghanistan, hn BA nm qua,m m vi nhng ngi khc trong NC NY t y d v p tr DU LCH NC NGOI KILL... " http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven- charged-with-terrorism-violations-11651101Qun i Hoa K (tc l bao gm Commander-In-Chief Tng thng Barack Obama) Tr p v t p tay trong cc ti phm chin tranh nh vy khi c Bates ln ra khi Afghanistan sau khi ng hon thnh r rng 1 ORDER t c t o / Hideous cc cuc tn cng qun s Hoa K sau khi cc cuc tn cng sau ! C gng c thng tin v Bates xa t INTERNET cc v d r rng p v t p tay trong Bc li TI PHM chin tranh nh vy LI T php, Robert Bates l c TR LI t Af a stacTIa vo TRIAL c v k y t Hoa K. PHM c cam kt trn t Afghanistan v Afghanistan THM QUYN! Cc quan chc Chnh ph Afghanistan cn phi YU CU tr li NGAY ca Bales Robert Afghanistan c a vo TRIAL v / hoc COME v c c anh ta t Hoa K. Hn na, t chc Commander-In-Trng Hoa K ca M Tng thng Barack Obama chu trch nhim v TI PHM nh vy v loi b BT HP PHP / tri php ca Robert Bates t Afghanistan. 4. 3)Qun lnh M t ca Thnh Kinh Quran ti Afghanistan vo khong 22 thng 2 nm 2012:http://www.slideshare.net/VogelDenise/quran- burning-0222124)c v URINATI NG Cng dn Lnh M Qun Afghanistan DEAD pht hnh cho truyn thng vo khong 11 thngmtnm2012: http://www.slideshare.net/VogelDenise/afghanistan-urination-scandal5) tn bo Git ngi M hn qun s ca mt Soldier -M (Danny Chen) vo khong ngy 03 thng 10 nm 2011, ngi sc v p Nhng ngi lnh trng phn bit chng tc v git ngi ca ng dng nh c ph-UP l mt v t st ca cc quan chc Chnh ph THAM NHNG HIDE t c p t c tc ca qun s ca n v nhng ngi trong COMMAND "u quyn" v "CONDONING" HAT nh TI PHM E v thc hnh v nhn o: http://www.slideshare.net/VogelDenise/chen-danny6)Chnh ph Hoa K GIT M / THC HIN Of Troy Davis ngi M gc Phi vo khong 21 thng 9 nm 2011, khi n xut hin c l NHN CHNG l v t t v V TI ca m ; tuy nhin, Ta n Ti cao Hoa K - tc l iu chnh v QUN L bi mt Cng ty phn bit chng tc (Baker Donelson Bearman 5. Caldwell Berkowitz - t vn php l / c vn cho Tng thng Barack Obama) - y quyn i v pha trc vi THI HNH ph hp vi cc DN TC Sa / dit chng trong Stat es M vi nam gii ngi M gc Phi:http://www.slideshare.net/VogelDenise/davis-troy7)The Killing CHNG TC / tn bo ca Phi- M James Craig Anderson vo khong ngy 26 thng su nm 2011, khi CHNG TC trng chy qua anh ta vi mt ecause xebmuda cang: http://www.slideshare.net/VogelDenise/ anderson-tinh-craig8) CHNG TC Git cht / BcCc nh treo c Jermaine Carter khong 3 thng 12 2010, v xut hin c bao ph bi K quan chc Chnh phHoanhlmt tt: http://www.slideshare.net/VogelDenise/carter- frederick-jermaine9)Tt nhin, hng ngn cc Killings khc CHNG TC / Murders v t c c thc hin ti Hoa K v nc ngoi tro cc q c a c o / q c a khng c th lm cho Mt trn ca Bn tin.MESSAGE CLEAR - " l "- v Hoa K Of America Cng dn on kt"TAKE TR LI CHNH PH CA H" t mt "ch CHNG TC"c iu hnh bi nhng ngi c KT NI v RO OTS su trong cc KuKlux Klan (KKK) :http://www.slideshare.net/VogelDenise/ku-kluxklanact-2 Chuyn mtrm cho ph hp vi kinh doanh v / hoc o chong T PHP:http://www.slideshare.net/VogelDenise/david-duke-ku-klux-klanNgi ta c th hi, lm th no c th "SAU KHI TR LI CHNH PH" c thc hin?The Answer, cng dn ca Hoa K NOW c th di chuyn tip theo "QUYN TOREVOLUTION" http://www.slideshare.net/VogelDenise/right-of-revolution 6. "Php l" v "Hp php" Hot ng CCH MNG cn thit m Tng thngBarack Obama, CHNG TC Lut s / C vn php l ca mnh (BakerDonelson Bearman Caldwell & Berkowitz "Baker Donelson ]), Quc hi Hoa Kv Hoa K To n c hy vng KHNG BAO GI s xy ra. Tt cBA ca cc Chi nhnh (iu hnh, lp php, v t php) c kim sot vRUN / thng tr bi mt ch phn bit chng tc CH YU - BakerDonelson v Conspirators / Co-Conspirators.Cc PowerPoint sau y trnh by di y c chun b cung cp cho bn vi lch s ca VogelDenise Newsome ca cc ch CHNG TC / KHNG B Baker Donelson Bearman Caldwell &Berkowitz (tc l ccp c o Hoa K ca M T t Barack Obama v m t k TOP /KEY Cc q a c c C p / C q a L t s / t v ) Hn a, l Thc HnhCHNG TC v s ca Baker Donelson v m mu ca n / ng phmcng nh Ku Klux Klan thc hnh cc / TH GII CNG s t cc STHT v hiu ng c ng sau Hoa K INVASION ca M Trung ng(Afghanistan, Iraq v Iran) v lm th no n nh bom CA Trung tmThng mi Th gii v cc ti phm khc trn 11 Thng 9, 2001 (911 tn) vTrung ng khung nc / Cng dn cho cc mc ch t c quyn truycp TI NGUYN ca h: Du, Than , Khon tin, t ai, trangsc, vv Hn na, CNG / TH GII cn phi nhn thy cho mnh CH YU / KEY / TOP Ro leBaker Donelson ng nh:B ehind Tng thng Barack Obama vo Nh Trng vi mt Giy chng nhn gi mo FAKE / Live Sinh - tc l QUAN H / Kt ni Hoa K S QUC TCH v xut nhp cnh - KIM To n / Hoa K Ta n Ti cao v Quc hi Hoa K trong n lc gi iu ny t TH GII / CNG. H bit TRC KHI t Barack Obama ti Nh Trng thng qua TRNG CAO NG ELECTORIAL ng LIN QUAN / em h ca George W. Bush, Dick Cheney. . .B ehind Meltdown GLOBAL Kinh t; 7. ng sau nhng TNG gi kh - tc l, Tng thng BarackObama nhn thc Lc l KIM ng sau gi xng tng; ng sau nhng cuc tn cng 9/11;ng sau nhng LIES v "V k y d t lot" Trungng; ng sau nhng LIES ni v "Killing / Murder" ca OsamaBin Laden vo ngy 1 thng 5 nm 2011 - c th nh li cc Sealshi qun b co buc s dng khi k ca li ni di ny Cngon B trng Hi qun - Raymond Ma ybus (1NHN VIN ca Caldwell Bearman Baker DonelsonBerkowitz). NOW / TH GII CNG tt hn c thhiu lm th no Tng thng Barack Obama v chnhph ca ng TO hot hnh - KHNG Live -Footage pht hnh CNG / TH GII trn my tnh.Xem cho chnh mnh: http://www.slideshare.net/VogelDenise/baker-donelson-wikipedia-information-withraymondmabusinfohttp://www.slideshare.net/VogelDenise/maybus-raymond-wikipedia-information Cn trng bi Vogel Denise Newsome Hoa K ti phm s ctip xc, h nhanh chng bt u c gng ph-UP v gitcht nhng iu di tr NI!ng sau nhng UP-BA Killing / Murders phn bit chng tc Hoa K v nhng ngi ra nc ngoi ca Hoa K Nhng ngi lnhqun i c tuyn chn v o to thc hin cuctn st nh th bi Robert Bales v ngy 11 Thng Ba2012, ti Afghanistan: 27 Thng 7, 20 09, Hoa K B T phpTHNG CO BO CH: "By T V v p mk ..." By c nhn b buc ti m mucung cp vt l H TR cho bn khng b v mmu git ngi, bt cc, lm anh au n vlm tn t c o . . . "Bn co trng co buc rng ... mt c c ca cc tri l y k Pakistan vAfghanistan, hn BA nm qua, m m vinhng ngi khc trong NC NY t y dv p tr DU LCH NCNGOI KILL. .."http://www.slideshare.net/VogelDenise/072709-doj-seven-charged-with-terrorism-violations-11651101sau h ln ny Soldier khi Afghanistan bitrng bt k vn hnh s l c x l Afghanistan -. cc THM QUYN, trong cc 8. ti c c cam kt V vy, n xut hin t M OfAmerica / Tng thng Barack Obama s / x l Baker Donelson ca cathc hin T HNG t nyvn ny, BalesQun tr khi ti c c cam kt. Trong thc t, Chnh ph Hoa K c gngbo co Tin tc xc minh rng c thng tin lin quan n Bales b xa t Internettrong cc n lc che giu lch s ti phm ca mnht TH GII / CNG http://www.slideshare.net/VogelDenise/bales-robertpentagon-triestoerasehimfrominter