Lessius - Secundair Onderwijs

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Lessius - Secundair Onderwijs

Transcript of Lessius - Secundair Onderwijs

 • SECUNDAIR ONDERWIJSProfessionele bachelor

  in het onderwijs:secundair onderwijs

  ONDERW

  IJS & VORM

  ING - Leraar secundair onderw

  ijs2012-2013

  Mechelen Campus De Vest

 • INHOUD

  De informatie in deze brochure geldt onder voorbehoud van wijzigingen en is juridisch niet bindend.

  1. Welkom .................................................................................................................................. 5

  2. Waarom leraar secundair onderwijs studeren? ..................................................... 6

  3. Opleiding in het nieuws .................................................................................................. 8

  4. Onze troeven ....................................................................................................................10

  5. Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs ................... 12

  6. Go international ...............................................................................................................20

  7. Studie-, studenten- en trajectbegeleiding ............................................................22

  8. Studentenvoorzieningen ..............................................................................................24

  9. Afgestudeerd? ...................................................................................................................28

  10. Inschrijvingen en studiegelden .................................................................................30

  11. Kom kennismaken! ..........................................................................................................35

  32

 • Piet BloemenGroepsdirecteur Onderwijs & Vorming

  Jan WautersOpleidingshoofd secundair onderwijs

  1

  WELKOMBESTE STUDENT

  Binnenkort zet je de stap naar het hoger onderwijs. Laat die stap geen sprong in het onbekende zijn: het is belangrijk je vooraf goed te informeren, uit te zoeken wat jouw talenten zijn en waar jouw ambities liggen.

  Spreekt het onderwijs, meer bepaald het secundair onderwijs je aan? Wil je graag leerkracht secundair onderwijs worden? Wil je meer inzicht krijgen in het onderwijs en in de ruimere schoolomgeving? Ben je ge-boeid door het onderwijs in het algemeen en de vele aspecten die dit ondersteunen? Dan biedt de opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs van Les-sius je een uiterst boeiende, praktijkgerichte en uitda-gende opleiding aan.

  De driejarige opleiding tot bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs leidt je stap voor stap in de won-dere wereld van twee onderwijsvakken waarvoor je een grote passie hebt. Je krijgt een grondige theoretische en praktisch-didactische opleiding voor deze onderwijs-vakken. Tegelijk leer je hoe je op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier met pubers in de klas kunt omgaan, en waarom je al die pedagogische activi-teiten ontplooit.

  Het secundair onderwijs vraagt gedreven en goed op-geleide afgestudeerden met een creatieve spirit! Een team van uitstekende docenten dompelt je onder in dat secundair onderwijs in al zijn facetten, terwijl ervaren studie- en studentenbegeleiders je met raad en daad bijstaan. Dankzij een sterk doorgedreven persoonlijk contact tussen docenten en studenten zul je jezelf bo-vendien snel thuis voelen op Lessius.

  Onder het motto Vind je focus. Verleg je grenzen. daagt Lessius je uit om met een kritische blik en scher-pe focus elke dag het beste van jezelf te geven. We bieden je een optimaal kader en alle kansen om jouw toekomstdroom dichterbij te brengen.

  Verleg je grenzen en kom zeker eens een kijkje nemen bij Lessius! Tijdens onze infodagen en meeloopdagen kun je heel concreet met onze opleiding kennismaken en de sfeer op de campus opsnuiven.

  Veel succes met je studiekeuze en graag tot binnenkort!

  54

 • Je gaat graag om met jongeren. Je wilt hun interesses prikkelen. Hen begeleiden in hun zoektocht. Tegelijk wil je een gepassioneerd expert worden in een specifiek onderwijsvak. En je werkt graag in team aan projecten.

  Herken je jezelf hierin, dan is de bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs van Lessius je op het lijf geschreven.

  Op weg met jongeren

  Het inspireert je om van gedachten te wisselen met jongeren vol aanstormend talent en energie. Je zet hen graag aan om die talenten uit te spelen. Je bestudeert individuele problemen die leerlingen kunnen hebben. Je leert een strategie te bepalen voor de omgang met deze leerlingen.

  Kennen en kunnen hand in hand

  Je bouwt een sterke wetenschappelijke basis op voor de onderwijsvakken die je kiest. Je krijgt de nodige vaar-digheden aangeleerd om alle inhouden op een creatieve en didactisch verantwoorde manier over te brengen. Je werkt graag projecten uit, bedenkt hoe je leerinhouden het best kunt vertalen naar hun leefwereld. Op die ma-nier daag je hen uit om nieuwe leerinhouden te verken-nen en uit te diepen. Geregeld ga je op stap: excursies, tentoonstellingen, voorstellingen, ...

  Je doet verschillende stages. Je didactische stages volg je in het algemeen secundair, het kunstsecundair, het technisch secundair en het beroepsonderwijs (inclusief het zevende jaar). Daarnaast kun je ook de bedrijfs-wereld, het deeltijds, het buitengewoon en het volwas-senenonderwijs verkennen.

  Intensieve begeleiding

  Je kunt rekenen op een goede begeleiding door je docenten, de mentoren van de stagescholen n je medestudenten. Je wordt intensief gecoacht:

  een studiebegeleider helpt je bij vragen of problemen rond studievaardigheden,

  als het nodig is, kun je met een trajectbegeleider een aangepast studieparcours uitstippelen.

  2

  WAAROM LERAAR SECUNDAIR ONDERWIJS STUDEREN?

  766

 • OPLEIDING IN HET NIEUWS

  3

  Expo rond diversiteitElk jaar organiseert hogeschool Lessius Mechelen voor de eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding een projectweek rond diversiteit in de stad Mechelen. De studenten moesten een werk voorbereiden waarin zij diversiteit tot uiting brengen. Als slot van de projectweek werd een afsluitende tentoonstelling van alle projecten georganiseerd. En week lang werkten we rond diversiteit. Bedoeling is om als toekomstige leerkrachten verschillende culturen te begrijpen en om zo miscommunicatie te vermijden Als leerkracht kom je nu eenmaal heel dicht met diversiteit in aanraking, vertelt eerstejaarsstudent Sybren Lacroix. En van de opdrachten was om drie verschillende fotos te maken rond diversiteit. Met onze groep trok-ken we daarvoor naar het station in Brussel Noord, naar Molenbeek en hier in Mechelen naar het Scheppersinstituut, omdat dat drie plaatsen zijn waar veel verschillende culturen met elkaar in contact komen.

  Uit: Het laatste Nieuws, 20 mei 2011

  Heeft er iemand nog vragen?Wat is een hologram? Wat is een perforatie? Dat zijn quizvragen. Als jij een valsemunter zou zijn, hoe zou je dat aanpakken?, dt is een goede vraag. In de nieuwe aflevering van Het Labo op www.tvklasse.be geeft Kristof De Coninck, pedagoog aan de lerarenopleiding van Lessius Mechelen, feedback aan derdejaarsstudent Olivier Van Roy. Zijn belangrijkste werkpunt? Goede vragen stellen.

  Als leraar stel je vaak vragen aan je leerlingen. Door dat in een logische volgorde te doen, breng je leerlingen tot nieuwe inzichten. Je kan doorvragen op hetzelfde niveau of steeds moeilijkere of makkelijkere vragen afvuren. Welke vragen je stelt, is afhankelijk van het den-kgedrag dat je bij je leerlingen wilt bereiken.

  Met geheugenvragen doe je een beroep op de kennis van je leerlingen. Aan de hand van denkvragen breng je hogere denkvaardigheden op gang. Denk maar aan interpretatievragen (Leg dat eens uit in je eigen woorden), toepassingsvragen (Los een nieuw probleem op) en evaluatievragen (Wat vind jij van de volgende uitspraak? Motiveer je antwoord).

  Uit: Klasse voor Leraren, november 2011Bekijk het filmpje op www.klasse.be/tvklasse/19866-Heeft-er-iemand-nog-vragen

  Leerlingen proeven van wetenschappenOver water lopen, een raket maken, lampen doen branden met louter een citroen, blikjes laten imploderen en touwtrekken met telefoonboeken. Het waren maar enkele proefjes waar-mee vijf studenten van Lessius Mechelen leerlingen uit het tweede middelbaar probeerden aan te tonen dat wiskunde, fysica en chemie niet saai zijn. Bedoeling was hen zo te motiveren om voor een wetenschappelijke studierichting te kiezen. Het was al de zesde keer dat De Nieuwe Mechelse Wetenschapper werd georganiseerd. 600 leerlingen uit Mechelse scholen namen deel.

  Uit: Het Laatste Nieuws, 18 mei 2011

  98

 • ONZE TROEVEN

  Persoonlijke aanpak

  We helpen je open te bloeien tot vakexpert met passie en oog voor elke leerling. Dat doen we met een per-soonlijke, mensgerichte aanpak. Je bent geen nummer: we kennen je bij naam en volgen geboeid het indivi-duele studietraject dat jij aflegt.

  Vakkundige begeleiding

  We zetten je graag geleidelijk op weg naar je plaats vooraan in de klas. Via studiebegeleidingsessies onder-steunen we je studiemethode. We schaven je taalvaar-digheden bij in de Taalacademie. Je stage-ervaringen evolueren van korte, eenvoudige opdrachten in de les over observatie- en participatietaken tot volwaardige stageperiodes. Je kunt daarbij altijd terugvallen op een vakkundige en enthousiasmerende begeleiding. Onze stagecordinatoren zorgen voor een vlotte organisatie en het vastleggen van al je stageplaatsen.

  Beleef de praktijk

  Graag stomen we je klaar voor de onderwijswereld van vandaag. Je proeft en geniet niet alleen van het lesgeven. Je kunt ook excursies, toetsen en examens uitwerken en klassenraden en oudercontacten tot een goed einde brengen. Je werkt aan een concrete bachelorproef en concrete proje