Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa...

of 12 /12
Kotona asumisen edellytyksenä rii2ävä toimintakyky

Embed Size (px)

Transcript of Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa...

Page 1: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Kotonaasumisenedellytyksenärii2ävätoimintakyky

Page 2: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Koronavirus jäänee kiertämään keskuuteemme, myös rokotuksen keksimisen jälkeen. Ja hoivakodit tulevaisuudessa riskipaikka. Motiivi kehittää kotiin vietäviä palveluja; oma koti on paras paikka elämän lopussakin. Timo Aronkytö, Vantaa

Page 3: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Toimintakykyjaelämänlaatu

Page 4: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Sanosteenpalvelu

Ko8inmonipuolisiaharrastuksia

✓  Reaaliaikaisiapalveluja:ohjaajaaidos8läsnä

✓  Välitetäänkuvapuheluna

table>lai2eeseentaikanne2avaan8etokoneeseen

✓  Ohjaajaohjaaryhmää,osallistujalle

palvelutovathenkilökohtaisia

Page 5: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Laajavalikoimapalveluja

Sanostetuo2aailoajahyvinvoin8a

✓  Monipuolinenvalikoimaharrastuksia:esimtuolijumppaa,tasapainojumppaa,aivojumppaa,laulatusta

✓  Harrastuksetostetaanverkkokaupasta✓  Itsenäisetamma>laisettuo2avatpalvelut

Page 6: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Osallistuminenharrastuksiinonhelppoa

ü  Harrastuksettoteutetaanainaetukäteensovi2unaajankohtana

ü  Harrastuksiinosallistuminenonhelppoa:asiakasvastaatulevaankuvapuheluun

Page 7: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Asiakkaat

ü Omaishoitajienjaksamisentukeminen

ü  Ko8hoidonasiakkaat

ü  Kotonaasuvatikääntyneetjaheidänomaisensa

ü  Palvelu-/hoivakodeissa

asuvatikääntyneetjamielenterveyskuntoutujat

Page 8: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Asiakaspalaute

Page 9: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Asiakaspalaute

ü Ihanaa,e2ävoinharrastaakotona!Aili84-v,Pertunmaa

ü  Jumpastaontullutasukkaillemmehauska,yhteisöllinenhetki.

Ann-Charlo5Welander,Hoivako:Lähde

ü Muis8sairaattoimivatteknologiankanssakuinkalatvedessä.

KatriinaLaaksonen,Härkämäki

ü  Puhelu,jotaodotankokoviikon!Aleksi98-v,Tampere

Page 10: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Hyödyt

ü  Toimivahelpos8käy2öönote2avapalveluü  Kustannustehokasü  Ylläpitäätoimintakykyäü Mielekästekeminentuopäiväänjaviikkoonrakenne2aü  Yksinäisyydentunneväheneeü  Turvallisuudentunnekasvaaü Mahdollistaaomienvoimavarojenkäytönü  Lisääsosiaalisiasuhteita

Page 11: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

89-vuo8aandigiloikka

https://sanoste.fi/ajankohtaista/lheisten-huoli-vhenee-kun89-vuotias-digiloikkaa-askel-kerrallaan

Page 12: Kotona asumisen edellytyksenä riiävä toimintakyky...Asiakaspalaute ü Ihanaa, eä voin harrastaa kotona! Aili 84-v, Pertunmaa ü Jumpasta on tullut asukkaillemme hauska, yhteisöllinen

Marianne Dannbom [email protected] 040 5026158

Jokaisella on oikeus hyvään ikääntymiseen