Konkurrence- redeg£¸relse 2006 ... 2006/05/22 ¢  KONKURRENCE...

download Konkurrence- redeg£¸relse 2006 ... 2006/05/22 ¢  KONKURRENCE REDEG£©RELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00

of 486

 • date post

  26-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Konkurrence- redeg£¸relse 2006 ... 2006/05/22 ¢  KONKURRENCE...

 • KONKURRENCESTYRELSEN

  Konkurrence- redegørelse 2006

 • Konkurrenceredegørelse 2006 Maj 2006

  KONKURRENCESTYRELSEN

 • REDEGØRELSEKONKURRENCE

  Oplag 1.000

  Pris: Kr. 200,00 inkl. moms

  Sælges hos Schultz Distribution schultz@schultz.dk

  Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

  On-line ISBN 87-7029-353-8 ISBN 87-7029-356-2 On-line ISSN 1399-2120 ISSN 1398-0076

  Layout og grafisk produktion Schultz Grafisk A/S

  Redegørelsen er udarbejdet af Konkurrencestyrelsen. Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af:

  Kapitel 2: Allan Skytte Christensen, Peder Kongsted Christiansen, Rie Paving Mortensen

  Kapitel 3: Thomas Worm Andersen, Kenneth Lundgaard Christensen, Jesper Mølbæk, Carsten Smidt

  Kapitel 4: Vibeke Dumrath, Kristian Henriksen Kapitel 5: Carsten Kvetny Kapitel 6: Lone Brommeland Kapitel 7: Thomas Worm Andersen, Michael Klöcker Kapitel 8: Joan Frederiksen, Louise Kastfelt Kapitel 9: Christopher Kjølby Jensen, Frederik Silbye Kapitel 10: Jens Bay Christensen, Peder Kongsted Christiansen Kapitel 11: Kirsten Levinsen Kapitel 12: Majken V. Skovgaard Kapitel 13: Thomas Herping Nielsen, Mikkel Taanum Kapitel 14: Mikkel Taanum Kapitel 15: Helene Fertin, Hanne Rokkjær Fløe, Snorre Welling

 • Forord Dette er Konkurrencestyrelsens niende Konkurrenceredegørelse. Rede gø - relsens formål er at oplyse og give grundlag for debat om konkurrence- forhold. Ligesom tidligere har vi stræbt efter at komme bredt omkring, så der både ses på den offentlige og den private sektor og både er juridiske og økonomiske emner.

  Sund konkurrence medfører, at alle bliver bedre, og at der bygges bro mellem brancher, lande og regioner. Det billedmateriale, vi har brugt til illustra tion i år, viser broer fra alle kontinenter – med særlig vægt på Europa og Danmark.

  Til f lere af kapitlerne hører dokumentationsnotater, som kan findes på sty- relsens hjemmeside.

  God læselyst!

  Finn Lauritzen

 • 4

  REDEGØRELSEKONKURRENCE

  Indhold Kapitel 1 Konkurrenceforholdene 1.1 Status .......................................................................................................11

  1.2 Danmark i en global verden ..................................................................12

  1.3 Brancheundersøgelser ............................................................................15

  1.4 Offentlig regulering ...............................................................................17

  1.5 Konkurrence i det offentlige..................................................................19

  1.6 EU-samarbejdet ......................................................................................20

  1.7 Konkurrencesagerne i 2005 ...................................................................22

  1.8 Temaerne i redegørelsen ........................................................................25

  Kapitel 2 Konkurrenceintensiteten i Danmark 2.1 Resumé og konklusioner .......................................................................31

  2.2 Færre brancher med konkurrenceproblemer ......................................35

  2.3 Prissammenligninger ............................................................................37

  2.4 Øvrige konkurrenceindikatorer ...........................................................42

  2.5 Konkurrencen i Danmark er blevet mere intens

  sammenlignet med udlandet ................................................................51

  2.6 Vismændene om konkurrence intensiteten ..........................................53

  2.7 Tilgangen af nye virksomheder er vigtig ..............................................54

  Bilag 2.1 Brancher med tegn på konkurrenceproblemer ....................55

  Bilag 2.2 Centrale konkurrence indikatorer .........................................59

  Bilag 2.3 Opgørelse af konkurrence intensiteten på tværs

  af OECD-lande ......................................................................................62

  Kapitel 3 Finansielle ydelser og investeringsforeninger 3.1 Resumé og konklusioner .......................................................................67

  3.2 Konkurrencen på pengeinstitutmarkedet ............................................71

  3.3 Investeringsforeninger ...........................................................................81

  3.4 Handel med aktier og obligationer .....................................................101

  Bilag 3.1: Problemer ved grænseover skridende

  bank virksomhed: moms og indskudsgaranti ....................................105

 • 5

  Kapitel 4 Skadesforsikring 4.1 Resumé og konklusioner .....................................................................109

  4.2 Konkurrencen på forsikringsmarkedet ..............................................113

  4.3 Præmiestigninger .................................................................................131

  4.4 Kundebevægelighed .............................................................................135

  4.5 Information ...........................................................................................138

  Kapitel 5 Sundhedspraksis 5.1 Resumé og konklusioner ......................................................................143

  5.2 Sundhedssektoren ................................................................................148

  5.3 Private sundhedspraksis ......................................................................149

  5.4 Forholdene i andre lande ..................................................................... 161

  5.5 Muligheder for ændret regulering ......................................................163

  Kapitel 6 Grønne opgaver 6.1 Resumé og konklusioner ......................................................................175

  6.2 Gartnererhvervet .................................................................................177

  6.3 Undersøgelse af priser på standardopgaver ........................................182

  6.4 Kommunernes udlicitering på det grønne område ...........................189

  6.5 Statens erfaringer med at udlicitere grønne opgaver ........................191

  6.6 Udbud i kommunerne..........................................................................192

  6.7 Aktivering og sociale klausuler ...........................................................198

  Kapitel 7 TV 7.1 Resumé og konklusioner ......................................................................203

  7.2 Lige vilkår på tv-markedet ..................................................................205

  7.3 DR .......................................................................................................... 214

  7.4 Introduktion af digitalt jordbaseret tv (DTT) ...................................226

 • 6

  REDEGØRELSEKONKURRENCE

  Kapitel 8 Pesticider 8.1 Resumé og konklusion .........................................................................239

  8.2 Brugen af pesticider..............................................................................242

  8.3 Pesticidafgiften .....................................................................................252

  8.4 Godkendelse af produkter ...................................................................256

  Kapitel 9 Misbrug af dominerende stilling 9.1 Resumé og konklusioner ......................................................................267

  9.2 Amerikansk ret ....................................................................................268

  9.3 Dominansbegrebet ..............................................................................271

  9.4 Principper i Kommissionens forslag ..................................................272

  9.5 Prisdumping ........................................................................................277

  9.6 Eksklusive købsaftaler .........................................................................282

  9.7 Rabatter ................................................................................................283

  9.8 Leveringsstandsning/Leveringsnægtelse ...........................................289

  9.9 Beskrivelse og analyse af det foreslåede efficiensforsvar .................291

  9.10 Fordele og ulemper ved Kommissionens

  foreslåede analysemodel .....................................................................296

  Kapitel 10 Tilgang af nye virksomheder 10.1 Resumé og konklusioner ......................................................................303

  10.2 Hvorfor er tilgang af nye virksomheder vigtig? .................................308

  10.3 Omfanget af nye virksomheder ...........................................................312

  10.4 Faktorer der påvirker tilgangen af nye virksomheder ....................... 317

  Appendiks .............................................................................................338

 • 7

  Kapitel 11 Bøder i internationale konkurrencesager 11.1 Resumé og konklusioner .....................................................................343

  11.2 Generelt om dan