Katalog 2015

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Katalog 2015

 • 1Medicin & VrdUTBILDNINGAR P GRUNDNIV & AVANCERAD NIV

  Medicin & VrdUTBILDNINGAR P GRUNDNIV & AVANCERAD NIV

 • 2Innehll

  VLKOMMEN FR LIVET......................3Med ena foten i yrkeslivet..............................5Mjligheter, resurser och std.........................6Internationella mjligheter.............................8Ett studentliv fr alla....................................10

  UTBILDNINGAR P GRUNDNIV.........12Allmn information......................................13Arbetsterapeutprogrammet....................14Audionomprogrammet.........................16Biomedicinprogrammet..........................18Fysioterapeutprogrammet................20Logopedprogrammet..........................22Lkarprogrammet..............................24Rntgensjukskterskeprogrammet......26Sjukskterskeprogrammet.......................28

  UTBILDNINGAR P AVANCERAD NIV...30

  Allmn information......................................31Audiologi, magisterprogram.........................32Biomedicin, masterprogram.........................33Folkhlsovetenskap, masterprogram............34Medicinsk vetenskap, masterprogram............35Barnmorskeprogrammet.........................36Specialistsjukskterskeprogram............37

  Akutsjukvrd...................................38Ambulanssjukvrd..............................39Anestesisjukvrd.............................40Barnsjukvrd..................................41Distriktsskterska..............................42Intensivvrd...................................43Onkologisk vrd.......................................44Operationssjukvrd...........................45Psykiatrisk vrd........................................46Vrd av ldre.............................................47

  BRA ATT VETA.............................................48

  www.med.lu.se

 • 3Fr livet. Vill du gra det mjligt fr mnniskor att leva ett s friskt och aktivt liv som mjligt?

  Med en examen inom omrdet medicin och

  vrd har du mjlighet att mta mnniskor

  i livets olika skeden; under en frlossning,

  i skolhlsovrden, efter en olycka, i ldre-

  vrden, nr en patient fr nytt hopp och

  knner livsgldje tack vare en fungerande

  medicinsk behandling. Du fr mjligheten att

  frbttra och rdda mnniskors liv vrlden ver!

  Vra forskare och fre detta studenter

  vidare utveck lar dagens och morgondagens

  behandlingar. Dialys vid njursvikt, behand-

  lingen av bldar sjuka och underskning med

  ultraljud r ngra exempel p forskning frn

  Lunds universitet som idag rddar liv.

  Lunds universitet r ett av Sveriges mest

  internationella lrosten. Vi r ett komplett

  universitet med kompetens inom de esta

  mnen. Detta innebr att du under hela din

  utbildning kommer att undervisas av lrare

  som har gedigen mneskunskap och insikt i

  de senaste forskningsrnen.

  Utbildning vid Medicinska fakulteten sker

  i nra samverkan med sjukvrden och r vl

  frankrad i fakultetens starka forsknings-

  tradition. Ett examensbevis frn Medicinska

  fakulteten vid Lunds universitet borgar fr en

  utbildning av hgsta kvalitet.

  Vlkommen!

  3

 • 44

 • 5Med ena foten i yrkeslivet

  Medicinska fakulteten frbereder dig fr yrkeslivet genom verksamhetsfrlagd utbildning, samarbets trning och en under visningsmetodik som tar sin utgngs-punkt i verkliga yrkessituationer och som lr dig att hitta lsningar. Efter examen vntar en gynn sam arbetsmarknad.

  VERKSAMHETSFRLAGD UTBILDNINGP ertalet av vra program fr du

  genom hela utbildningen prova p

  den kommande yrkesrollen genom

  s kallad verksamhetsfrlagd ut-

  bildning, VFU. Du trffar patienter

  och fr mjlighet att omstta dina

  teoretiska kunskaper i praktiska

  frdigheter. Ju lngre fram i utbild-

  ningen, desto er arbets moment fr

  du utfra p egen hand med std

  av en erfaren handledare. Du fr

  praktisk erfarenhet av ditt komman-

  de yrke vid moderna kliniker och

  forskninglabora torier i regionen.

  INTERPROFESSIONELL TRNINGAlla studenter som lser en u tbil d -

  -ning p grundniv som leder till

  yrkeslegi tima tion fr trna p att

  arbeta i team. Trningen genomfrs

  tillsammans med andra studentkate-

  gorier. Genom att trna samarbete

  med andra professioner utvecklas

  frstelsen fr varandras kompetens-

  omrden. Studenter lr med, av och

  om varandra fr att frbttra sam-

  arbete och kvalitet i vrden.

  DU LR DIG AV DE BSTALrarna som undervisar hos oss

  r uppdaterade med den senaste

  forskningen. Nr de inte undervisar

  forskar och/eller arbetar de inom

  omrdet de undervisar.

  Under utbildningen inhmtar

  du kunskap och trnar frdigheter

  som krvs i ditt kommande yrkesliv.

  Problemlsning, kritiskt tnkande

  och analys frmga r centralt i ut-

  bildningen. Olika former av undervis-

  ning frekommer exempelvis fre -

  ls ningar, seminarier, laborationer.

  VERKLIGHETSBASERAD METODIKP Medicinska fakulteten tillmpas

  Case metodik och PBL (problem-

  baserat lrande). Detta innebr att

  man utgr frn problem som r

  eller skulle kunna vara hmtade frn

  yrkeslivet.

  I PBL r man en mindre grupp

  studenter som med std av en hand-

  ledare, tillsammans och p egen

  hand, ska hitta orsaken/bakgrunden

  till ett problem. I Case r gruppen

  oftast strre och mlet r att hitta

  lsningen p problemet. Gemensamt

  r att du som student fr fundera,

  underska och leta svar p olika

  frgestllningar som du kan stllas

  infr i en verklig yrkessituation.

  Case och PBL ger frutom

  kunskap ven trning i samarbete,

  kom munikation och ledarskap

  ven andra grupp arbetsformer kan

  frekomma.

  ARBETSMARKNADDe esta av vra utbildningar leder

  fram till yrken som enligt olika prog-

  noser kommer att ha en gynnsam

  arbetsmarknad ven i framtiden.

  Arbetsuppgifterna inom medicin och

  vrd bli allt mer specialiserade och

  drfr kar ven kompetenskraven

  och behovet av allt mer kvali cerad

  och hgutbil dad personal.

  Om du r intresserad av hur

  arbetsmarknaden ser ut fr en viss

  yrkeskategori just nu och i framtiden i

  olika delar av landet se:

  www.arbetsformedlingen.se/ For-

  arbetssokande/Yrke-och-framtid.html

  SOMMARFORSKARSKOLAAlla studenter vid Medicinska

  fakulteten kan ska sommar-

  stipendium fr att forska. Det

  inne br en mjlig het fr dig

  som student att mot ersttning

  prova p att forska i en forskar-

  grupp under sommaren.

 • 6Mjligheter, resurser & std

  UTBILDNINGSCENTRUMVra utbildningar ges vid tre cen-

  trum dr utbildning, forskning och

  sjukvrd samarbetar och lnkas sam-

  man; Biomedicinskt centrum (Lund),

  Clinical Research Centre (Malm) och

  Health Sciences Centre (Lund). Det

  r moderna lrandemiljer med bib-

  liotek, dator plat ser, lsplatser, cafer

  och olika former av trningsmiljer

  fr vning av praktiska frdigheter.

  STUDIEVGLEDNINGOm du planerar att ska till vra

  program kan studievgledarna ge

  information om programmen och

  dina studier, exempelvis program-

  mets upplgg, innehll, behrighet

  och studieformer. Nr du har blivit

  antagen kan du som student vnda

  dig till studievgledaren med frgor

  om studieplanering, studieteknik,

  studievanor och vid behov av indivi-

  duella stdtgrder. Kontaktinforma-

  tion till programmens studievgled-

  are hittar du vid informationen om

  respektive program.

  PEDAGOGISKT STD Fr dig som har en funktionsned-

  sttning, till exempel dyslexi, syn-

  skada eller adhd erbjuder Lunds

  universitet olika formera av std s

  som anteckningsstd, mentor och

  teckensprks tolk.

  Om du har en funktionsnedsttning

  r det viktigt att du kontaktar

  Pedagogiskt std s fort som mjligt efter att du ftt antagningsbeskedet.

  Detta fr att du ska kunna f det

  std du behver frn utbildnings-

  start.

  Fr mer information se:

  www.lu.se/pedagogisktstod

  STUDIEVERKSTADENStudieverkstaden erbjuder studenter

  vid Lunds universitet std kring sprk,

  studie teknik, uppsatsskrivande och att

  vga presentera infr grupp. Fr mer

  info se: www.lu.se/studieverkstaden

  STUDENTHLSANP studenthlsan nns vrdpersonal

  som hjlper dig som student med pro-

  blem som rr din studiesituation. Fr

  mer info se: www.lu.se/studenthalsan

  Utbildning vid Medicinska fakulteten bedrivs vid tre utbildnings- och forsknings-centrum belgna i nra anslutning till universitetssjukvrden. Hr nner du bland annat studievgledare och biblioteksresurser. Lunds universitet erbjuder ocks olika former av std, exempelvis med uppsatsskrivande och fr dig med funktionsnedstt-ning nns pedagogiskt std.

 • 77

 • 8DATAINSAMLING FR EXAMENS ARBETE P SVALBARD nda sedan jag (Daniel) hrde talas

  om ingenjr Andre och hans des-

  digra ballongfrd mot nordpolen

  har jag haft en drm om att beska

  Svalbard. Nr det sedan var dags att

  skriva kandidatuppsats var vrldens

  nordligaste sjukhus ett givet val. An-

  ton var ocks med p noterna.

  Vi har trffat inspirerande per-

  sonal p Svalbards sjukhus. De har

  moti verat oss till fortsatta studier

  med insikten om hur stora mjlighe-

  ter till intressanta arbetsuppgifter en

  sjukskterska har.

  De minnen som frmst kommer

  leva med oss r nog d