Jovan Raskovic

download Jovan Raskovic

of 30

 • date post

  14-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  76
 • download

  6

Embed Size (px)

description

O Jovanu

Transcript of Jovan Raskovic

Jovan Raskovic

JOVAN RASKOVICFELjTON je napravljen prema kazivanju dr Sande Rakovi-Ivi, knjigama Jovana Rakovia "Luda zemlja" i "Dua i telo" i zborniku radova o ovom srpskom tribunu u Hrvatskoj. Pie: Jovan KESAR ZA Srbe iz Krajine, akademik Jovan Rakovi bio je njihov aa. U Dalmaciji, Lici, na Baniji i Kordunu, deca tako zovu svoga oca. - aa je - kae nam dr Sanda Rakovi-Ivi, psihijatar, erka Jovanova - kao tata, samo neto meke i prisnije. Tu re naa deca poinju da tepaju, takorei u kolevci, jo dok apu mleko na majinoj dojci. Ovih dana navrilo se 15 godina od smrti Jovana Rakovia, lekara iz ibenika, koji se godinama bavio isceljenjem ljudskih dua. Sa "glavom biblijskog proroka", ovaj srpski tribun zablistao je kao meteor na uzavreloj politikoj sceni jedne zemlje, koja e se uskoro raspasti. Svi Jovanovi pokuaji da se zaustavi rat nisu, naalost, urodili plodom. Mrnja je eksplodirala i potekli su potoci krvi. Po reima akademika Dobrice osia, Jovan Rakovi je u srpsku politiku pokuao da unese potenje i realizam u postavljanju nacionalnih ciljeva. On nije osnovao Srpsku demokratsku stranku da bi se uspeo na vlast, nego da odbrani nacionalno bie i suverenitet srpskog naroda U Hrvatskoj. - Psihijatar Jovan Rakovi - kae osi - u bezdunu politiku uneo je duu, u nacionalnu ideologiju humanizam, u hrvatsko-srpski raskol duh sporazuma, a ovinistikoj agresiji suprotstavio je demokratsko mirotvorstvo. Sve su to svojstva antipolitike u dananjem svetu totalne politike. I im je progovorio, Srbi su ga sluali; sve to je rekao, Srbi su primili kao istinu. U tminama straha i beznaa blesnula je nada. osi naglaava da je Rakovi bio protagonista nove srpske politike u Hrvatskoj i najvii politiki izazov savremene Hrvatske. - Zalaui se za razumevanje hrvatskog nacionalnog bia i politikog interesa i prava hrvatskog naroda, sa rukama ispruenim za pomirenje sa svim Hrvatima spremnim da Srbima potuju prava koja oni imaju, Rakovi je zatalasao, i ka istorijskoj, nacionalnoj i graanskoj samosvesti pokrenuo obmanut, rezigniran i obezvreen srpski narod u Hrvatskoj i BiH. JOVAN Rakovi je godinama bio na elu Neuropsihijatrijske bolnice u ibeniku, najstarije duevne bolnice na Balkanu. Kad neko "poempija" u Dalmaciji, govorilo se da je "zreo za doktora Jovu". Opisujui svoje viegodinje drugovanje sa Rakoviem, Momo Kapor, pisac i slikar, kae: - Rakovi je bio ovek neto nieg rasta od prosenog. Imao je bujnu kosu i prosedu bradu. Leti je iao

www.krajinaforce.com

1

Jovan Raskovic

uvek go do pojasa, sa hozentregerima dezena amerike zastave, koji su pridravali njegove iroke pantalone ispod stomaka bez imalo traga mlohavosti. Uivao je, naime, u jelu, ali to bi se obed vie primicao zavretku, Doktor je sve dublje tonuo u depresiju izazvanu griom savesti to je toliko jeo. Pio je veoma malo, obino mineralnu vodu. Sama njegova pojava i karakter, koji su objedinjavali linost naunika svetskog glasa, a u isto vreme i dobrodunog seoskog lekara, ija je izlizana kona torba ve sama po sebi ulivala poverenje kod pacijenata, podseali su na nekog staroslovenskog boga. Kapor misli da on verovatno nikog nije vie puta crtao nego Jovana Rakovia. Bio je opinjen njegovom ivopisnom pojavom "tom glavom boga Peruna i oima u koje se nije moglo dugo gledati". - Od malih crtea perom i tuem - kae Kapor - preko mnotva crtea krejonom i sangvinom i pastela, sve do Doktorovog portreta, pokuavao sam da odgonetnem karakter i sutinu tog izuzetno zanimljivog lica koje kao da je bilo sve vreme svesno svoje bliske smrti. Sa Jovanom Rakoviem, Kapor je uzdu i popreko obiao sve delove Dalmacije u kojima ive Srbi. Put ih je naneo i u Ravne Kotare, gde su posetili dvore uvenog uskokog viteza Stojana Jankovia, iji je potomak veliki pisac Vladan Desnica. Autor romana "Proljee Ivana Galeba" bio je viegodinji Rakoviev pacijent. Doktor je Desnicu leio od hipohondrije, a umro mu je na rukama od raka. - Nisam ni sanjao da toliko pripadnika mog naroda ivi u ovim krajevima - kae Kapor. - I dok su oni iznosili svoje muke, sve nepravde i sva ponienja kroz koja su morali da prou u dravi koja nije bila njihova i koja im nije priznavala prava na postojanje, Doktor je sve dublje i dublje tonuo u svoju stolicu i depresiju. Govorio je veoma malo, tek pokoju krtu re, kao da ih nije sluao. Niko nije primeivao da se iz godine u godinu puni tim neizrecivim bolom od nanesenih nepravdi, sve dok, ispunjen do poslednjeg delia svoga bia, nije kao iz kakvog uspavanog, pa naglo razbuenog gejzira iznesen bez svoje volje da jedno vreme bude voa tog nesrenog naroda. A ONDA su se ispunili stadioni i trgovi na kojima je progovorio Jovan Rakovi. Dok je narod padao u neku vrstu transa sluajui oveka koga su smatrali svecem, on im je, kae Kapor, u jednoj reenici rekao sve: "Ja nisam va voa, nego sluga!" Kapor smatra da se Jovan Rakovi nije kao drugi bacio u politiku arenu da neto stekne. Bio je priznat i poznat, potovan i imuan ovek. Znao je ko je, ta je i koliko vredi. Jedan je od malobrojnih istaknutih srpskih intelektualaca u Hrvatskoj, koji nije krio da je Srbin, i zbog toga se nikome nije pravdao. Njemu nije trebalo nita drugo, sem malo odmora i spokojstva, ali je on zbog svog naroda uao u tu arenu, sve je rtvovao, sve izgubio i na kraju je, kao poslednji lupe i razbojnik, proteran iz svog rodnog kraja. - Ali, ni tada - kae Kapor - kada su ga nosili na rukama, gledali u njega kao u Boga, ljubili mu ruke i traili pomo, koju ni sam sebi nije mogao da prui, Doktor je postajao samo na smrt umorni lekar, koji se nagledao isuvie nesree da bi mogao da uiva u svojoj slavi.

NAJPLEMENITIJI SRBINOBJANjAVAJUI zato je srpski puk u Hrvatskoj podigao na ruke Jovana Rakovia, zbog ega je na zborovima uz slike Svetog Save, kneza Lazara, Karaora, Njegoa i Vuka, nosio i sliku Rakovia, akademik Matija Bekovi kae: "Teko da su mogli nai temeljnijega, prostranijega, nesebinijega,

www.krajinaforce.com

2

Jovan Raskovic

plemenitijega i uglednijega. Oni koji su Rakovia hteli da suze i omraze, samo su pokazali koliko su uskogrudi i uskoumni oni sami." Bekovi zakljuuje: "Jovan Rakovi je verovao da se bez nasilja moe izboriti za prava svog naroda i da nepravdu ne sme initi onaj kome je nepravda uinjena. Od kad je srpskih voa, od Jovana Rakovia nije bilo miroljubivijega. Ali, kad je pala krv, to nije mogao ni primiti ni razumeti. Sad znamo kako se sve zavrilo i da je zbog takvog ishoda Jovan Rakovi presvisnuo. Njegovog naroda nema u Krajini, oien je, a njegovi prvaci optueni su za etniko ienje drugih."

Presvisnuo od tugeJOVAN Rakovi umro je u izgnanstvu u Beogradu, u svom skromnom stanu u Skadarskoj broj 24. Bio je utorak, 28. jul 1992. godine. - Nita nije najavljivalo taj fatalni trenutak - kae dr Sanda Rakovi-Ivi. - Tog dana moj otac je bio na poslu. Posle progona iz ibenika, radio je u beogradskoj Bolnici za neuroloke bolesti "Sveti Sava". Oko tri po podne posetio je redakciju NIN-a i predao za tampu svoj tekst "U ime oca i sina". Bio je to njegov odgovor na optunicu koju je protiv njega podiglo Vojno tuilatvo u Splitu. Na pitanje novinara kako se osea posle nedavne operacije ui, Rakovi je rekao: "Dobro. Malo etam, malo drim dijetu". Zatim je otiao kui. Ruao je i hteo da gleda TV, prenos Olimpijskih igara u Barseloni. Ali, nije bilo struje. - Oko est asova po podne pozvonio je telefon - kae Sanda. - Neki ovek iz Hrvatske javio mu je da ga Vojni sud u Splitu tereti za ratne zloine i trai kaznu od 15 godina robije. Moja majka, koja je bila u drugoj sobi, ula je da Jovan teko die. Ula je kod njega i upitala: - Kako se osea? Da pozovem Hitnu pomo? - Ne - rekao je moj otac. - Nemoj nikog da zovi, ja umirem. Gotovo je i tako i tako. Srce mu je prestalo da kuca tog popodneva u 6.20. Na pitanje da li je Jovan Rakovi bolovao od srca, njegova erka kae: - On je imao visok pritisak i neke promene na srcu, ali mu to apsolutno nije ugroavalo ivot. S takvim srcem mogao je jo dugo da ivi. Mog oca ubilo je neto drugo. Ta apsurdna optuba za ratni zloin bila je, verujem, kap koja je prelila au. To, jednostavno, nije mogao da podnese. Nije mogao da veruje da ljudska mrnja, zloba i zaslepljenost mogu biti toliko jaki. Pa, on je celog ivota, kao ovek i lekar, pomagao drugima. U pitanju su ne stotine, nego hiljade ljudi. I nikad nije gledao ko je kakve vere i nacionalnosti i koliko mu je dubok dep. Jednom ste izjavili da je va otac jednostavno presvisnuo... - U smrtovnici pie da mu je otkazalo srce, a on je presvisnuo od tuge i oaja to nije uspeo da zaustavi rat u koji se, kao to znamo, polazi s muzikom i pesmom a iz njega vraa s jaukom i suzama. Srce moga oca bilo je predobro za ovaj svet. On jeste bio pod velikim stresom, u poslednje tri godine svoga ivota izlagao se strahovitim naporima, eleo je svuda da stigne, prosto se satirao, ali, kaem, to nije bilo presudno. Da li je presudan bio poraz koji je doiveo u svojoj politici? - Tog 28. jula 1992. moj otac je imao 63 godine i zdravlje koje ga je jo dobro sluilo. Ali, on je bio svestan da je izgubio svoju bitku za mirno reenje srpskog pitanja u Hrvatskoj. Zvali su ga srpski Gandi, ali jedno je

www.krajinaforce.com

3

Jovan Raskovic

biti Gandi u velikoj Indiji, a drugo Gandi na brdovitom Balkanu. Ovaj drugi nije imao nikakvu ansu. Zato tako mislite? - Na mog oca udarali su sa dve strane. S jedne Tuman i njegova vlast, s druge Miloevi i njegova vlast. Tuman je znao da mu u datim okolnostima rat ide naruku i eleo ga je po svaku cenu. Samo preko krvoprolia on je mogao da stvori nezavisnu hrvatsku dravu i iz nje protera srpski narod, svede ga na tri odsto, to je bio i Paveliev plan. I zato mu je politika Jovana Rakovia bila kost u grlu. Kad nju ukloni, imao je otvoren put prema svome cilju. Mirotvorstvo i nenasilje moga oca smetalo je i Miloeviu. I on je mislio da se srpsko pitanje u Hrvatskoj moe reiti preicom, preko niana. Da li je Rakovi ukazivao Miloeviu na pogubne posledice eventualnog rata s Hrvatskom? - Da. Rekao m