INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016...

42
1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P. Korhonen, North Patrol Oy Lue lisää: intranet-ostajanopas.fi/ intranet-selvitys

Transcript of INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016...

Page 1: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

1

INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016

Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitysKaikki tulokset19.10.2016 Hanna P. Korhonen, North Patrol Oy

Lue lisää: intranet-ostajanopas.fi/ intranet-selvitys

Page 2: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

2

1. Selvityksen toteutus & vastaajien taustatiedot2. Intranetin rooli ja tehtävät3. Tyypillisimmät sisällöt ja toiminnallisuudet4. Teknologiaratkaisut5. Johtaminen ja kehittäminen

Sisältö

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 3: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

1. Selvityksen toteutus& vastaajien taustatiedot

3 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 4: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

• Intranet-palvelut Suomessa -selvitys järjestettiin nyt toisen kerran.

• Verkkokysely touko-kesäkuussa 2016.

• Vastaajiksi rekrytoitiin organisaatioiden intranet-vastaavia blogiemme, sosiaalisen median verkostojen sekä asiakasrekisterimme kautta. Myös kaksi vuotta sitten selvitykseen vastanneita pyydettiin osallistumaan.

• Vastauksia: 119 eri henkilöltä, ainakin 97 eri organisaatiosta (osa anonyymejä).

Selvityksen toteutus

4

• Kysely sisälsi 28 tyypiltään ja laajuudeltaan erilaista kysymystä.• Tänä vuonna painotimme kyselyssä intranetin roolia ja tehtäviä sekä

intranetin johtamisen ja kehittämisen käytännön toimintatapoja. • Edelliskerran tapaan, selvitimme intranetin tyypillisimmät sisällöt ja

toiminnallisuudet sekä vastaajien arviot niihin lähivuosina käytettävistä panostuksista. Päivitimme näitä ominaisuuksia hieman edelliskertaan verrattuna: arvioitavana oli nyt 44 ominaisuutta neljässä teemassa.

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 5: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Vastaajat edustivat organisaationsa viestintää; vain kourallinen tietohallintoa/IT:tä.

5

Viestintäpäällikkö

Viestintäsuunnittelija

Tiedottaja

Verkkotoimittaja

Viestinnän asiantuntija

Sisäisen viestinnän päällikkö

Tietohallintopäällikkö

Internal Communications & Engagement

Global Internal Communications Manager

Digipäällikkö

Digitaalisten palveluiden asiantuntija

Digiviestinnän asiantuntija

Konseptipäällikkö

Yhteisömanageri

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 6: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Julkishallinnon osuus vastaajista 52 %, kun yhdistetään ’Julkishallinto’, ’Koulutus’ ja ’Järjestöt’

6 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 7: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

2/3 vastaajista edusti yli 500 henkilön organisaatioita

8

8%

13%

18%

33%

22%

8%

Mikä näistä luokista kuvaa organisaationne

henkilöstömäärää?

alle 50 50-150 150-500

500-2000 2000-10 000 yli 10 000

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 8: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Vastaaja-organisaatiot tietotyöläis-painotteisia

10

28%

25%22%

17%

8%

Kuinka suuri osuus henkilöstöstänne on ns. tietotyöläisiä, jotka käyttävät

päivittäin pääasiallisena työvälineenään tietokonetta?

100 % henkilöstöstä tietotyöläisiä 80 - 99 %

50 - 80 % 20 - 50 %

0 - 20 %

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 9: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Vastaaja-organisaatiot operoivat pääosin Suomessa

11

53%32%

0%4%10%

Millä maantieteellisellä alueella organisaationne

lähinnä toimii?

Vain Suomessa Pääasiassa Suomessa

Pohjoismaissa Euroopassa

Globaalisti

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 10: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

2. Intranetin rooli ja tehtävät

12 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 11: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

13 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Intran

etin ro

oli ja teh

tävät organ

isaatiossan

ne.

Merkitse kaikki n

e tehtävät, jo

ihin

teillä käytetään in

tranet-ko

kon

aisuu

tta.

Page 12: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

'Intranet' on organisaation sisäinen digitaalinen toimintaympäristö, joka käsitetään eri organisaatioissa hieman eri tavoin. ('Intranet' voi olla myös useamman teknologia-alustan päällä oleva kokonaisuus.)

Alle on listattu tyypillisimpiä intranetien tehtäviä.

Vastaa alla olevaan kysymykseen sekä koko kyselyyn jatkossa sen mukaan, mitä teidän organisaatiossanne 'intranet' käsittää.

2.1. Intranetin rooli ja tehtävät organisaatiossanne.

Merkitse kaikki ne tehtävät, joihin teillä käytetään intranet-kokonaisuutta.

Organisaatioviestintä: Työnantajan ohjeiden, linjausten, yhteisten politiikkojen ja niiden muutosten viestiminen sekä työnantajan virallinen sisäinen ja strategiaviestintä.

Työohjeiden jakaminen: Prosessien, yksikköjen/segmenttien/divisioonien ja/tai tehtäväroolien toimintapojen ohjeistaminen.

Työnteon johtaminen: Päivittäisten käytännön toimintaprosessien ohjaaminen (ketjuohjaus, tehtävien seuranta, tavoitemittarit jne.).

Ryhmätyö: Intranet työryhmäalustana, jolla erilaiset tiimit työskentelevät yhdessä digitaalisesti.

Sisäinen vuorovaikutus: Projektien, ryhmien, tiimien ja/tai tehtäväroolien sisäinen työyhteisöviestintä ja vertaistuki.

Yhteisön rakentaminen: Yhteisöllisyyden ja yhteisen kulttuurin vahvistaminen.

Extranet: Viestintä ja työskentely ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Toimintaympäristön luotaus: Ulkopuolisten sidosryhmien ja ympäristön seuranta (mediaseuranta, asiakaspalaute, markkinakatsaukset, some-kanavien seuranta jne.).

Kysymyksenasettelu: Intranetin roolit ja tehtävät

14

Page 13: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Lähes puolia intraneteistä käytetään viikoittain

15

4%

18%

33%

41%

3%

Säännölliset käyttäjät. Kuinka suuri osa henkilöstöstänne hyödyntää

intranetiä säännöllisesti (vähintään viikoittain)?

0-20 % 20-50 % 50-80 %

80-100 % En osaa arvioida.

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 14: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

3. Tyypillisimmät sisällöt ja toiminnallisuudet

16 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 15: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Sisällöt ja toiminnallisuudet 44 ominaisuutta neljässä teemassa

17

1. Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudet• Tietosisällöt• Ajankohtaissisällöt• Työkalut

2. Työnteon johtaminen ja ohjaaminen3. Ryhmätyö4. Osallistaminen ja yksilöllisyys

Kysymykset:A. Mitä tietosisältöjä tai

toiminnallisuuksia intranetinne tarjoaa? Kyllä/Ei.

B. Arvioi lisäksi kyllä/ei-vastauksestasi huolimatta, aiotteko panostaa tähän lähitulevaisuudessa.

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 16: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

18

Sisällöt ja toiminnallisuudet / Teema 1/4:

Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudetIntranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 17: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

19

Sisällöt ja toiminnallisuudet / Teema 2/4:

Työnteon johtaminen ja ohjaaminen

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 18: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

20

Sisällöt ja toiminnallisuudet / Teema 3/4:

RyhmätyöIntranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 19: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

21

Sisällöt ja toiminnallisuudet / Teema 4/4:

Osallistaminen ja yksilöllisyysIntranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 20: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Kaikissa introissa on ohjeita, tiedotteita ja linkkejä työkaluihin

22

TOP 10Tyypillisimmät ominaisuudet intraneteissä

98 % Sisäisten palvelujen/ tukitoimintojen ohjeistot

97 % Sisäiset tiedotteet ja uutiset

97 % Henkilöstöohjeet

97 % Linkit järjestelmiin ja työkaluihin

94 % Perustiedot, strategia ja toimintaperiaatteet

89 % Sisällön kommentointi ja/tai tykkääminen

88 % Puhelinluettelo

82 % Vapaamuotoinen keskustelu

81 % Ruokalistat

80 % Tapahtuma- ja/tai koulutus-kalenteri

Mitä tietosisältöjä tai toiminnallisuuksia intranetinne

tarjoaa? Kyllä/Ei.

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 21: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

23 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Intran

etien o

min

aisuksien

yleisyys, vu

od

en 2

01

6 tu

lokset verrattu

na vu

od

en 2

01

4 tu

loksiin

.

Page 22: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Videot tärkein panostuskohde

24

TOP 10 Tyypillisimmät panostuskohteet% vastaajista ilmoittaa panostavansa tähän intranetin ominaisuuteen tulevaisuudessa.

33 % Videot

32 % Strategiset tunnusluvut/mittarit

31 % Ryhmäkeskustelut/-viestintä (esim. Yammer, Slack, HipChat)

28 % Yksikköjen tai tiimien ryhmätyötilat

27 % Projektiryhmien/työryhmienRyhmätyötilat

27 % Tunnelmien ja fiilisten jakaminen työarjesta (esim. kuvina ja videoina)

26 % Sosiaalisen median virta/virtojanäytetään intranetin sivuilla

25 % Työdokumenttien yhteistyöstäminen

24 % Johdon päätösten perustelut

24 % Integraatio yhteen tai useampaan liiketoimintajärjestelmään

Arvioi lisäksi kyllä/ei-vastauksestasi huolimatta, aiotteko panostaa tähän

lähitulevaisuudessa.

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 23: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

4. Teknologiaratkaisut

25 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 24: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

26 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Tekno

logia. M

itä järjestelmäalu

staa/-alusto

ja in

tranetin

ne to

teutu

ksessa käytetään

? V

astaa sen m

ukaan

, mitä teid

än o

rganisaatio

ssann

e 'intran

et' käsittää.

Page 25: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

SharePoint suosituin alusta;markkinaosuus kasvanut edelleen

27 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 26: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

SharePoint-veturina O365-pilvi

28 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 27: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Muut-kategorian yksittäiset maininnat alustoista sekä toteuttajien omista CMS-tuotteista ovat laskeneet huomattavasti

29

Mainittuja: Alfresco, IBM Notes/Domino, IBM WebSphere/Connections, Abako Stato, Fujitsu NetCommunity, Innofactor Prime, Sininen Meteoriitti Meteor, Tietotalo Infoweb

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 28: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Yli puoleen intraneteistä pääsee millä tahansa laitteella

30 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 29: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Pääsy-mahdollisuuksiin yhä useampi tyytyväinen; panostukset mobiilikäytön kehittämiseen

31

Aiotteko lähivuosina parantaa työntekijöidenne mahdollisuuksia päästä käsiksi intranettiin?

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 30: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

5. Johtaminen ja kehittäminen

32 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 31: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Viestintä omistaa intranetit

33 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 32: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Harvaa intranetiä johdetaan strategisesti ja menetelmällisesti

34

Johdetaanko intranetiänne strategisesti ja menetelmällisesti?

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 33: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Intranetin johtaminen on käytännössä sisällön-tuotannon johtamista

35 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 34: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Vastaajat aikovat lisätä panostuksia seuraaviin intranetin johtamis- ja kehittämistoimenpiteisiin tulevaisuudessa:

• 38 % Lähivuosien kehityssuunnitelma/-tiekartta

• 24 % Ryhmätyötilojen hallintamalli/politiikka

• 22 % Aktiivinen käytön/statistiikan seuranta

• 18 % Nimetty yhteisömanageri

• 15 % Viestinnällisellä sisällöllä nimetyt vastuulliset ylläpitäjät

• 10 % Nimetty viestinnällinen päätoimittaja

Jatkossa aiotaan panostaa lähivuosien kehittämisen tiekarttaan

36 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 35: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Yhteenveto

37 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 36: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Yhteenveto: Suomen intranetit 2016

38

34 % SharePoint 201323 % Office365

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

56 %:iin introista pääsee

millä tahansa laitteella

Tyypillisimmät ominaisuudet

98 % Sisäisten palvelujen/ tukitoimintojen ohjeistot

97 % Sisäiset tiedotteet ja uutiset

97 % Henkilöstöohjeet

97 % Linkit järjestelmiin ja työkaluihin

94 % Perustiedot, strategia ja toimintaperiaatteet

89 % Sisällön kommentointi ja/tai tykkääminen

88 % Puhelinluettelo

82 % Vapaamuotoinen keskustelu

81 % Ruokalistat

80 % Tapahtuma- ja/tai koulutus-kalenteri

(Selvityksessä yht. 44 ominaisuutta arvioitavana)

65 % viestinnän omistamia

Nousussa

Johtamisessa38 % Lähivuosien

kehityssuunnitelman/-tiekartan laadinta

Ominaisuuksissa33 % Videot

32 % Strategiset tunnusluvut/mittarit

31 % Ryhmäkeskustelut/-viestintä (esim. Yammer,

Slack, HipChat)

TeknologioissaSharePoint

Pilvipalvelut

Rooli ja tehtävät organisaatiossa

Teknologia Omistus ja johtaminen

71 % vastuuttanut ylläpitäjät69 % nimennyt päätoimittajan

Page 37: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

39

Trendit

Yhteisöllisyys

ja kulttuuri Kuvallisuus

Vapaamuotoinen keskustelu

TyöskentelySaavutet-

tavuus Organisaation johtaminen?

Lue lisää intranet-trendeistä: http://intranet-ostajanopas.fi/2016/09/27/intranet-megatrendit-2016/

Page 38: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Selvityksen kaikki tulokset ja analyysithttp://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

40 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 39: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

41

Verkkopalvelu-hankintojen neuvonantajaNorth Patrol Oy tarjoaa tukea verkkopalvelun tilaajalle internet-, intranet-, extranet- ja verkkokauppa-projekteissa. Autamme asiakkaitamme hankkeiden suunnittelussa, vaatimusten määrittelyssä sekä teknologia- ja toimittajavalinnoissa. Toimimme myös projektien läpiviennin tukena ja lopputulosten arvioijana. www.northpatrol.com

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 40: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

42

Palvelumme tilaajan tueksi

HANKKEEN VALMISTELU

KONSEPTI-SUUNNITTELU

VAATIMUS-MÄÄRITTELY

TEKNOLOGIA-VALINTA

KUMPPANI-VALINTA

KILPAILUTUKSEN LÄPIVIENTI

SOPIMUKSETPROJEKTI-

TIIMIN TUKEMINEN

TILAAJAN EDUN-

VALVONTA

HYVÄKSYNTÄ-TESTAUS

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 41: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

Lisätietoja

Hanna P. KorhonenIntranet & Web Communications Specialist, Partner

Puh. 050 563 2508

[email protected]

Twitter: @hannapkorhonen

Twitter: @intranetblogi

www.northpatrol.com

intranet-ostajanopas.fi

43 Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Page 42: INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 - WordPress.com · 2016-10-19 · 1 INTRANET-PALVELUT SUOMESSA 2016 Intranet-palvelut Suomessa 2016 –selvitys Kaikki tulokset 19.10.2016 Hanna P.

intranet-ostajanopas.fi

44

Avaimet onnistuneen intranet-projektin läpivientiin

Intranet-palvelut Suomessa 2016 | North Patrol Oy 2016 | http://intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys