Tilattavat palvelut 2013

12
Tilattavat palvelut 2013 1 PIIRIN PALVELUT ILMAISIA ”YHDEN ILLAN JUTTUJA” 2013

description

Uudenmaan Partiopiirin tilattavat palvelut lippukunnille.

Transcript of Tilattavat palvelut 2013

Tilattavat palvelut 2013

1

PIIRIN PALVELUT ILMAISIA ”YHDEN ILLAN JUTTUJA”

2013

Tilattavat palvelut 2013

2

SISÄLLYSLUETTELO

PALVELUA JUURI TEIDÄN LIPPUKUNNALLENNE! .................................................................................... 4

ERÄTAIDOT ........................................................................................................................................................... 5

Erätaidot .............................................................................................................................................................. 5

HALLITUSTOIMINTA .......................................................................................................................................... 5

Kokoustekniikka .................................................................................................................................................. 5

Lippukunnan / alueen tilastokatsaus ................................................................................................................ 5

Toiminnansuunnittelu ........................................................................................................................................ 5

JOHTAJAT LIPPUKUNNASSA ........................................................................................................................... 5

Akelat ja sammot ............................................................................................................................................... 5

Johtajahuolto ....................................................................................................................................................... 5

Samoajat ja vaeltajat .......................................................................................................................................... 5

KANSAINVÄLISYYS – Rakenna ystävyyttä yli rajojen ..................................................................................... 6

Ulkomaille leirille................................................................................................................................................ 6

Vaeltajien ulkomaan- ja Suomi-projektit ........................................................................................................ 6

KILPAILUT .............................................................................................................................................................. 6

Kisakurssi ............................................................................................................................................................. 6

KOULUTUS ............................................................................................................................................................ 6

Koulutussuunnitelma valmiiksi ......................................................................................................................... 6

Luotsi-klinikka ..................................................................................................................................................... 6

Partio-ohjelma käyttöön.................................................................................................................................... 6

MARKKINOINTI JA KASVU ................................................................................................................................ 6

”Aikuissetti” ........................................................................................................................................................ 6

Lippukunnan perustaminen .............................................................................................................................. 7

Meripartiotoiminnan aloittaminen .................................................................................................................. 7

Partiopamaus ...................................................................................................................................................... 7

Sisu-ryhmän perustaminen ............................................................................................................................... 7

Tervetuloa Partioon! .......................................................................................................................................... 7

Uusien jäsenten rekrytointi ............................................................................................................................... 7

Vanhempainyhdistyksen perustaminen........................................................................................................... 7

PALAUTTEENANTO ............................................................................................................................................ 7

Ansiomerkit ......................................................................................................................................................... 7

Palautteen antaminen ........................................................................................................................................ 8

PIIRITOIMISTO ...................................................................................................................................................... 8

Tilattavat palvelut 2013

3

Erityisosaamista .................................................................................................................................................. 8

Ensisammutuskurssi ....................................................................................................................................... 8

Hygieniapassi ................................................................................................................................................... 8

Ensiapukurssi ................................................................................................................................................... 8

Järjestyksenvalvojakurssi ............................................................................................................................... 8

Kolon hankinta .................................................................................................................................................... 8

Oppaat, esitteet .................................................................................................................................................. 8

POLKU ..................................................................................................................................................................... 8

Polku-vastaavan pesti ......................................................................................................................................... 8

Polun käyttökoulutus ......................................................................................................................................... 8

PÖNÖTTÄMINEN ................................................................................................................................................. 8

Piirinjohtajien kolumni lippukunnan lehteen tai vuosikirjaan ...................................................................... 8

Piirin tervehdys lippukunnalle tai yhteistyötaholle........................................................................................ 8

SCOUTTI ................................................................................................................................................................. 9

Leikkien avulla avoimemmaksi ......................................................................................................................... 9

Paossa-roolipeli ................................................................................................................................................... 9

TALOUS .................................................................................................................................................................. 9

Raha – sen puute ja hallinta ............................................................................................................................... 9

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN ..................................................................................................................... 9

Ohjelmatapahtumien järjestäminen ................................................................................................................ 9

Turvallisuus lippukunnassa ................................................................................................................................ 9

URAPUTKI .............................................................................................................................................................10

Piirinjohdon suositus .........................................................................................................................................10

Uraneuvonta .......................................................................................................................................................10

VIESTINTÄ.............................................................................................................................................................10

JOTI / JOTA -> Mitä ne ovat, miten pääsee mukaan? ..................................................................................10

Juttuja paikallislehtiin / medioihin ...................................................................................................................10

Lippukuntalehden tekeminen ..........................................................................................................................10

Kotisivu-workshop .............................................................................................................................................10

Kriisiviestintä ......................................................................................................................................................11

Sisäinen viestintä ...............................................................................................................................................11

Toimittaja lippukunnan tapahtumaan ............................................................................................................11

Verkkoviestintä ..................................................................................................................................................11

YHTEYDENPITO SIDOSRYHMIIN ...................................................................................................................11

Suhteet kaupunkeihin / kuntiin / seurakuntiin ...............................................................................................11

Taustayhteisöt, yhteistyö muiden yhdistysten kanssa .................................................................................11

Tilattavat palvelut 2013

4

PALVELUA JUURI TEIDÄN LIPPUKUNNALLENNE!

Uudenmaan Partiopiiri tarjoaa vuoden aikana useita koulutus- ja ohjelmatapahtumia lippukuntien

tueksi. Lippukunnan johtajistolla saattaa olla kuitenkin tarve saada myös lyhyempikestoista

täsmäkoulutusta tai muuta apua. Tällaista, juuri teidän lippukunnallenne tai alueellenne räätälöityä

palvelua on mahdollista saada piiriltä.

Tässä esitteessä on lueteltu esimerkkejä palveluista, joita on mahdollista tilata oman tarpeen mukaan

lippukunnalle, alueelle tai muulle haluamallenne partioporukalle. Jokaisen kokonaisuuden yhteydessä

on kerrottu, mitä siihen sisältyy, paljonko osallistujia vähintään tarvitaan ja kauanko esimerkkiohjelma

kestää. Jokaista kokonaisuutta on mahdollista tuunata tilaajan tarpeiden mukaan. Piiri hoitaa

tapahtuman sisällön, materiaalin ja piirin kouluttajien matkakulut. Tilaajan tehtävä on hoitaa

koulutuksen käytännön järjestelyt eli tilojen varaus, tilan kustannukset, markkinointi ja

ilmoittautumisten vastaanottaminen sekä mahdolliset tarjoilut. Tilaaja vastaa myös mahdollisen

ulkopuolisen kouluttajan (esim. ea-ammattilaisen) palkkioista. Sekä piiristä että lippukunnasta

sovitaan yhteyshenkilöt, jotka sopivat järjestelyistä yhdessä.

Osa kokonaisuuksista vaatii usean ihmisen läsnäolon toteutuakseen. Tällöin kannattaa hyödyntää

alueellista yhteistyötä ja kysyä myös naapurilippukunnan tarpeista. Alueohjaajat voivat myös etsiä

tästä esitteestä alueelleen sopivia palveluita ja ehdottaa niitä lippukunnille. Esitettä päivitetään vuoden

välein.

Tilaukset tehdään piiritoimistolle.

Jos tästä esitteestä ei löydy tarvitsemaanne palvelua, voitte kysyä sellaisen

järjestämismahdollisuudesta piiritoimistolta. Muutenkin piiritoimisto vastaa kysymyksiinne

ja auttaa oikean palvelun löytämisessä. Toimisto palvelee ti, ke, pe klo 9-16 ja to klo 9-18

puhelimitse 09 8865 1400, sähköpostitse [email protected] ja osoitteessa Töölönkatu 55,

00250 Helsinki.

Tilattavat palvelut 2013

5

ERÄTAIDOT

Erätaidot

Kaipaatteko kohennusta erätaitoihinne, mutta koko

viikonlopun reissu ei kiinnosta? Haluaisitteko oppia

melomaan, tutustua erilaisiin erämajoitteisiin tai

valmistaa maukasta kuivaruokaa? Eräryhmä voi

tutustuttaa teidät juuri sen erätaitoalueen saloihin,

joka teitä kiinnostaa. Osallistua voi omaksi ilokseen

tai oppiakseen taitoja, joita voi opettaa myös muille.

Kesto: 3-4h. Osallistujia: väh. 4, enintään 15.

Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta. HUOM!

Palvelu tarjotaan nopeimmalle tilaajalle /kausi.

HALLITUSTOIMINTA

Kokoustekniikka

Kestävätkö kokoukset ikuisuuden? Tuntuuko,

etteivät asiat etene? Näihin ja muihin

kokoushaasteisiin vinkkejä ja tietoa on

puhelinsoiton päässä. Sisällöstä sovitaan tarkemmin

tarpeidenne mukaan!

Kesto: sisällöstä riippuen 2-4h. Osallistujia: väh. 6,

enintään 12. Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Lippukunnan / alueen tilastokatsaus

Miten lippukunnalla menee? Auttaisivatko

analysoidut tilastot parempaan kokonaiskuvaan?

Talousministeriöltä voi pyytää oman lippukunnan

vuosiseloste- ja Polkutietoihin pohjautuvan

analyysin, jossa lippukunnan tietoja verrataan

keskivertoon uusmaalaiseen lippukuntaan, erilaisiin

tavoitteisiin sekä alueen väestöön.

Kesto: Sovitaan yhdessä. Osallistujia: ei ala- eikä

ylärajaa. Tilattava vähintään 1kk ennen tarvetta.

Toiminnansuunnittelu

Ovatko kaikki viikonloput partioviikonloppuja?

Osuvatko tapahtumat aina piirin tapahtumien

kanssa päällekkäin? Suunnitellaan yhdessä ja

pelastetaan kalenterit kaaokselta!

Kesto: sisällöstä riippuen 2-4h. Osallistujia: väh. 6,

enintään 12. Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

JOHTAJAT LIPPUKUNNASSA

Akelat ja sammot

Tarvitseeko lippukuntanne tai alueenne akelat ja/tai

sammot ideoita, vinkkejä, virikkeitä tai lepoa? Piiri

tarjoaa ja toteuttaa mielellään virkistysillan

ohjelmapuolen viikkotoimintaa pyörittäville

ahertajille.

Kesto: 2-4h. Osallistujia: väh. 5, ei ylärajaa. Tilattava

vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Johtajahuolto

Riittävätkö paukut johtajahuoltoon? Olisiko kiva

joskus vain olla? Järjestetään tarpeidenne mukaan

johtajahuoltotapahtuma yhdessä! Kahdelle

ensimmäiseksi tilaavalle ryhmälle mahdollisuus

kalliokiipeilyyn.

Kesto: tarpeen mukaan 3-48h. Osallistujat: väh. 10,

enintään 30. Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Samoajat ja vaeltajat

Tarvitseeko lippukuntanne tai alueenne

vartionjohtajat (samoajat ja vaeltajat) apua

ryhmänjohtamiseen, johtajahuoltoa tai omaa

ohjelmaa? Piiri voi tarjota näitä kaikkia yhdessä tai

erikseen. Apua ryhmänjohtamiseen saa

tietopläjäysten muodossa. Johtajahuoltona voitte

saada valmiiksi järjestettyä hauskaa ohjelmaa. Tai

ikäkausille voidaan tarjota valmiiksi suunniteltu tapa

toteuttaa omaa ikäkausiohjelmaa.

Kesto: riippuu tarvittavasta palvelusta. Osallistujia:

va h. 5, enintään 30 tapahtuman luonteesta riippuen.

Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Tilattavat palvelut 2013

6

KANSAINVÄLISYYS – Rakenna

ystävyyttä yli rajojen

Ulkomaille leirille

Tietoa ulkomailla järjestettävistä leireistä. Mitä pitää

ottaa huomioon? Saat kuulla kokemuksia

lippukunnilta jotka ovat käyneet ulkomailla

partioleirillä.

Kesto: 1-3h. Osallistujia: väh. 5. Tilattava vähintään

2 kk ennen tarvetta.

Vaeltajien ulkomaan- ja Suomi-

projektit

Onko lippukuntanne tai alueenne yhteinen

vaeltajaporukka suunnittelemassa ulkomaan- tai

Suomi-projektia? Onneksi ei tarvitse yksin vääntää,

koska voit tilata piiristä tukea ja ohjausta projektin

suunnitteluun ja toteutukseen.

Kesto: tarpeen mukaan 2h ->. Osallistujat: väh. 2.

Tilattava vähintään 1 kk ennen tarvetta.

KILPAILUT

Kisakurssi

Haluaisitteko järjestää lippukunnan tai alueen omat

kisat? Autamme teitä tavoitteessanne esimerkiksi

kouluttamalla rastimiehiä, tarjoamalla valmista

materiaalia tai tukemalla kisan suunnittelua.

Kun lippukuntanne on järjestämässä piirin kisoja,

niin tämä setti on ”must”.

Kesto: tarpeesta riippuva. Osallistujia: väh. 5, yläraja

riippuu tarpeesta. Tilattava vähintään 2 kk ennen

tarvetta.

KOULUTUS

Koulutussuunnitelma valmiiksi

Miten lippukunnassa tulee valmistautua tulevaan?

Kuinka pohditaan tulevaisuutta huolellisen

koulutussuunnittelun avulla.

Kesto: 2-4 h. Osallistujia: väh. 2. Tilattava 2 kk

ennen tarvetta.

Luotsi-klinikka

Uusi partio-ohjelma on lippukunnassanne kääntynyt

jo nykyiseksi ohjelmaksi ja ollut käytössä muutaman

vuoden. Monesta lippukunnasta puuttuu kuitenkin

edelleen eri ikäkausien tukipilarit, luotsit tai homma

vaan ei tunnu ihan toimivan. Onko luotsin

tehtäväkuva jäänyt epäselväksi? Mitä pulmia luotsien

pestauksessa on ilmennyt? Luotsiklinikka auttaa

tarkentamaan mitä luotsin pestiin oikeastaan kuuluu.

Apuja saa myös siihen, miten organisoida luotsit

lippukuntiin. Ratkaistaan yhdessä luotseihin liittyviä

ongelmia!

Kesto: 3h. Osallistujia: väh. 6, ylärajaa ei ole.

Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Partio-ohjelma käyttöön

Tuhti tietopaketti nykyisestä partio-ohjelmasta ja sen

tuomista muutoksista. Lisäksi tutustutaan

partiomenetelmään ja kasvatustavoitteisiin.

Koulutusrupeaman aikana opittuja tietoja

sovelletaan omaan lippukuntaan ja mietitään miten

nykyinen ohjelma saadaan rullaamaan. Lisäksi

suunnitellaan toimintaa ja kokouksia nykyisten

aktiviteettien näkökulmasta (vrt. Ohjelman

perusteet-moduuli).

Kesto: 3h. Osallistujia: väh. 6, ylärajaa ei ole.

Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

MARKKINOINTI JA KASVU

”Aikuissetti”

Miten saan uusia aikuisia mukaan toimintaan? Mitä

ne uudet aikuiset partiossa tekee ja mitä ne täältä

haluaa?

Kesto: 2-4 h. Osallistujia: väh. 5, ei ylärajaa.

Tilattava vähintään 2kk ennen tarvetta.

Tilattavat palvelut 2013

7

Lippukunnan perustaminen

Puuttuuko (naapuri)paikkakunnaltanne lippukunta?

Olisiko kiva saada lisää partiokavereita? Tutkitaan

yhdessä, onko paikkakunnalla partiopotentiaalia,

kääritään hihat ja perustetaan uusi lippukunta!

Kesto: aloitustilaisuus 2h, muut erikseen sovittavia.

Osallistujia: väh. 2. Tilattava vähintään 1 kk ennen

tarvetta.

Meripartiotoiminnan aloittaminen

Haluaisitko vesittää lippukunnan toimintaa?

Kaipaatko ideoita ja vinkkejä vesiaiheisten

aktiviteettien toteuttamiseen? Tai tukea ja tietoa

meripartiolippukunnan perustamiseen?

Kesto: tilanteen mukaan. Osallistujia: väh. 5, ei

ylärajaa. Tilattava vähintään 2kk ennen tarvetta.

Partiopamaus

Tarvitseeko partiotoiminta paikkakunnallanne

ruutia? Haluatteko näkyvyyttä, uusia partiolaisia ja

uusia johtajia? Räjäytetään partiointo uuteen

nousuun yhdessä!

Kesto: 2h ideointi, muu sovitun mukaan.

Osallistujia: väh. 3. Tilattava vähintään 2 kk ennen

tarvetta.

Sisu-ryhmän perustaminen

Onko lippukuntanne kiinnostunut perustamaan

sisu-ryhmää? Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä mitä

voidaan tehdä!

Kesto: 2h. Osallistujia: väh. 2, enintään 10. Tilattava

vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Tervetuloa Partioon!

Tervetuloa Partioon -kurssi innostaa aikuisia

tulemaan mukaan partioon ja kouluttamaan itseään

erilaisiin johtajatehtäviin. Kurssi yhdenmukaistaa

vasta-alkajien ja partiota enemmän tuntevien

partiotiedollista lähtötasoa.

Tavoitteena on antaa sellaisia tietoja partiosta ja

omasta lippukunnasta, että kurssilainen pystyy

osallistumaan täysipainoisesti lippukuntansa

toimintaan. Tervetuloa Partioon -kurssilta saa

käsityksen siitä, mitä partiotoiminta on tänä päivänä.

Kesto: 2-6h. Osallistujia: väh.5, enintään 20. Huom:

Tapahtuma on tarkoitettu pääsääntöisesti 22 vuotta

täyttäneille partiosta kiinnostuneille henkilöille, joilla

ei ole aiempaa partiokokemusta. Tilattava vähintään

2 kk ennen tarvetta.

Uusien jäsenten rekrytointi

Ovatko aikuiset vähissä? Johtajat eivät riitä?

Samoajaryhmään mahtuisi porukkaa? Voitte pyytää

tukea erilaisten rekrytointitapojen ideointiin sekä itse

rekrytointiin.

Kesto: 2 h ideointi, rekrytoinnista sovittava erikseen.

Osallistujia: väh. 4, enintään 7. Tilattava vähintään 2

kk ennen tarvetta.

Vanhempainyhdistyksen

perustaminen

Pitäisikö vanhemmille saada hyvä paikka tukea

lippukunnan toimintaa? Puuttuuko lippukunnalta

taustatuki? Pidetään tuumausilta ja perustetaan teille

vanhempainyhdistys!

Kesto: 2 h ideointi, rekrytoinnista sovittava erikseen.

Osallistujia: väh. 4, enintään 7. Tilattava vähintään 2

kk ennen tarvetta.

PALAUTTEENANTO

Ansiomerkit

Kaikissa lippukunnissa on ansiomerkkien arvoisia

toimijoita. Koetteko kaavakkeiden täyttämisen

tylsäksi ja hankalaksi? Onko vaikeaa päättää, mitä

merkkiä kenellekin haetaan. Pystytetään yhdessä

ansiomerkkiklinikka ja laitetaan asia kerralla

kuntoon!

Kesto: 3-6h. Osallistujia: suos.1- 2/lpk, yht. väh. 5.

Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Tilattavat palvelut 2013

8

Palautteen antaminen

Palautteen antaminen ja saaminen saattaa olla välillä

yllättävän haastavaan. Treenataan palautteen

antamista ja vastaanottamista erilaisin menetelmin.

Kesto: 3-6h. Osallistujia: suos.1- 2/lpk, yht. väh. 5.

Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

PIIRITOIMISTO

Ryhmien tarjoamien palveluiden lisäksi

lippukunnalla on käytettävissään piiritoimiston tuki

ja palvelut. Toimiston työntekijät tavoitat numerosta

09 8865 1400 ja osoitteesta [email protected]. He

palvelevat lippukuntia tiistaista perjantaihin klo 9-16,

paitsi torstaisin klo 18 asti. He osaavat neuvoa

muun muassa seuraavissa asioissa:

Erityisosaamista

Esim.

Ensisammutuskurssi

Hygieniapassi

Ensiapukurssi

Järjestyksenvalvojakurssi

Piiritoimisto auttaa luomaan suhteita

yhteistyökumppaneihin, joiden avulla esim. edellä

mainitut koulutukset voidaan järjestää. Monella

paikkakunnalla toimii SPR:n ensiapuryhmä tai

SPEK:in alueyhdistys.

Kolon hankinta

Onko kolonnee lähdössä alta? Tarvitsetteko lisätilaa

tai uuden kolon? Piiritoimistolta kannattaa kysyä

vinkkejä ja apuja tilan etsimiseen.

Oppaat, esitteet

Suomen Partiolaiset ja piirit ovat tuottaneet useita

erilaisia oppaita ja esitteitä sekä muita materiaaleja,

joita kannattaa hyödyntää lippukunnan toiminnassa.

Piiritoimistolta voi kysellä ja tilata eri aiheisiin

liittyviä materiaaleja. Esimerkiksi näistä aiheista

löytyy paljon valmista materiaalia: uskontokasvatus,

meripartio, ekologisuus/ympäristö,

seksuaalikasvatus, tapahtumien (leiri, vaellus,

kilpailut, koulutustapahtuma) järjestäminen,

muonitus ja retkiruoka. Huomatkaa kuitenkin, että

osa materiaaleista on maksullisia.

POLKU

Polku-vastaavan pesti

Kaipaako alueesi Polku-asiamiehet käytännön

oppeja Polun käyttöön? Nyt teidän on mahdollista

saada koulutusta jäsenrekisterin ylläpitoon ja

tapahtumiin ilmoittautumiseen. Koulutuksessa

käydään yhdessä läpi Polun perusteet ja ratkaisuja

erilaisiin ongelmatilanteisiin.

Kesto: 2 h. Osallistujia: väh. 4, enintään 15.

Polun käyttökoulutus

Kesto: sopimuksen mukaan. Osallistujia: väh. 2.

Huomattavasti suuremmilla ryhmillä oltava omat

koneet. Tilattava vähintään 1kk ennen tarvetta.

Akuuteissa tilanteissa palvelu järjestetään

nopeammin.

PÖNÖTTÄMINEN

Piirinjohtajien kolumni lippukunnan

lehteen tai vuosikirjaan

Puuttuuko lehdestä tai vuosikirjastanne

kirjoittajia? Piirinjohtajat kirjoittavat mielellään

tervehdyksen tai kolumnin pyytämästänne

aiheesta.

Kesto: 1-2 A4 Osallistujia: 1-2 piirinjohtajaa.

Tilattava vähintään 1 kk ennen DL:ää.

Piirin tervehdys lippukunnalle tai

yhteistyötaholle

Täytättekö tasavuosia? Kutsukaa piirin edustaja

juhliin pönöttämään, pitämään juhlapuhe tai

irrottelemaan kanssanne. Haluatteko piirin edustajan

paikalle lipunnaulaukseen tai alueen

ohjelmatapahtumaan? Kaupan päälle saatte pienen

lahjan tarpeenne mukaan.

Kesto: 1-6h. Osallistujia: piiristä tulee kutsun

mukaan 1-2 hlöä. Tilattava vähintään 1 kk ennen

tilaisuutta.

Tilattavat palvelut 2013

9

SCOUTTI

SCOUTTI-projektilta voi tilata erilaisia

aktiviteettivinkkejä lippukunnan kokouksiin tai

retkille. Palvelut on tilattava vähintään 1 kk ennen

tarvetta. Osallistujamääristä sovitaan erikseen.

Leikkien avulla avoimemmaksi

Ideoita johtajille siitä, miten omassa ryhmässä

voidaan eri leikkien ja harjoitteiden avulla käsitellä

erilaisuutta ja ennakkoluuloja, ja miten edistää

monikulttuurisuutta. Kesto 30 min / 1 h / 2 h

Paossa-roolipeli

Miksi ihmiset pakenevat kotiseuduiltaan? Miltä

pakomatka tuntuu?

Paossa-roolipelin tarkoituksena on herättää ja

vahvistaa tietoisuutta pakolaisuudesta sekä

pakolaisuuden syy-seuraussuhteista. Käytännön

pelikokemus antaa pienen kokemuksen siitä, mitä

pakolaiset voivat matkallaan kokea. Pelissä tunteille

ja keskustelulle jätetään paljon tilaa.

Peliä voidaan pelata erikokoisten (n. 10–40

henkilöä) ryhmien kanssa, niin ulkona kuin sisällä.

Yksi peli kestää noin viisi tuntia, mutta siitä voidaan

soveltaa lyhyempiäkin osioita. Peliä ei suositella alle

15-vuotiaille.

Peli toteutetaan yhteistyössä Suomen Pakolaisavun

kanssa.

TALOUS

Raha – sen puute ja hallinta

Kaipaatteko apua talouden perusteiden (kirjanpito,

budjetointi, tilinpäätös), varainhankinnan

(avustukset, muu rahoitus), vakuutusten tai muun

talousseurannan alueelta? Tarjoamme tarpeisiin

räätälöidyn illan, jonka jälkeen raha-asiat sujuvat

kuin tanssi.

Kesto: 2-3 h. Osallistujia: väh. 5, enintään 12.

Tilattava vähintään 2kk ennen tarvetta.

TAPAHTUMAN

JÄRJESTÄMINEN

Ohjelmatapahtumien järjestäminen

Tarvitsetteko apua jonkun ohjelmatapahtuman

järjestämiseen? Kun järjestätte esimerkiksi tarpojille

majakkaa tai KITT:iä (koko ikäkauden

tarpojatapaaminen), sudenpennuille seikkailupäivää,

seikkailijoille sepeliä eli seikkailijapeliä, sudenpentu-

seikkailijakisoja tai vaikka samoajillenne Explorer

Touria, tästä rupeamasta saatte intoa ja ideoita

toteutukseen.

Kesto: 2-6 h sisällön mukaan. Osallistujia: väh. 5,

enintään 15. Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Turvallisuus lippukunnassa

Koulutustapahtuman aikana tutustutaan

voimassaoleviin SP:n turvallisuusohjeisiin,

pelastussuunnitelman tekoon ja riskien

ennaltaehkäisyyn. Tämän käytyään osallistuja tietää,

miten toimitaan pienissä tapaturmatilanteissa, mitä

tarkoitetaan henkisellä turvallisuudella ja mikä on

johtajan vastuu päihdeasioissa. (vrt. Turvallisesti

partiossa ja Turvallinen toiminta -moduulit)

Kesto: n. 3 h. Osallistujia: väh. 6, ylärajaa ei ole.

Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Tilattavat palvelut 2013

10

URAPUTKI

Piirinjohdon suositus

Partiossa riittää haasteita! Jos olet lähettämässä

hakemusta esimerkiksi keskusjärjestöpestiin, voit

pyytää hakemuksesi liitteeksi piirinjohdon

suosituksen. Ole rohkeasti yhteydessä, niin

keskustellaan asiasta lisää!

Kesto: 1 A4 Osallistujia: yksi sekä piiristä 1-2

piirinjohtajaa. Suositus tulee pyytää vähintään 1 kk

ennen tarvetta, sillä valmisteluun sisältyy jonkin

verran keskustelua ja sähköpostin vaihtoa

suosittelijan kanssa.

Uraneuvonta

Kiinnostavatko uudet mahdollisuudet

partiokentässä? Kaipaatko tietoa piirin ja järjestön

luottispesteistä? Mietitään yhdessä, millainen pesti

sopii kiinnostuksen kohteisiisi ja antaisi sopivasti

kipinää partiopolullesi. Mikäli olet aikeissa hakeutua

keskusjärjestöpesteihin, vaatimuksena on yleensä

vahva partiotausta piiristä. Katsotaan yhdessä,

millaisesta piirikokemuksesta sinulle voisi olla

hyötyä.

Kesto: tarpeen mukaan. Osallistujia: sinä ja yksi hlö

piiristä. Tapaaminen tai muu keskustelu voidaan

järjestään vähintään kahden viikon sisällä

yhteydenotosta.

Keskustelukumppani valikoituu piirinjohdosta

kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Voit myös ottaa

yhteyttä suoraan eri toiminnanaloista vastaaviin

hallituksen jäseniin, mikäli tiedät itsellesi sopivan

toiminnanalan. Muistathan tutustua myös piirin ja

keskusjärjestön rekrytointisivuihin verkossa.

VIESTINTÄ

JOTI / JOTA -> Mitä ne ovat, miten

pääsee mukaan?

Rupeamassa esitellään vuosittaiset JOTI- ja JOTA-

tapahtumat sekä pohditaan, millä keinoin lippukunta

voisi parhaiten osallistua niihin itselleen sopivalla

tavalla.

Kesto: 2 h. Osallistujia: väh. 4, enintään 10. Tilattava

vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Juttuja paikallislehtiin / medioihin

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

miksi ja miten lippukunta näkyy ulospäin? Millainen

on hyvä tiedote, kenelle se lähetetään ja milloin?

Juttujen kirjoittaminen (juttutyypit, näkökulmat,

kielenhuolto, jutun rakenne). Koulutus voidaan

myös räätälöidä täysin lippukunnan toiveiden

mukaan.

Kesto: 2-4 h. Osallistujia: väh. 4, enintään 10.

Tilattava vähintään 1 kk ennen tarvetta.

Lippukuntalehden tekeminen

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

lippukuntalehden merkitys ja käyttö, lehden talous,

tuotanto ja jakelu, taittamisen perusteet sekä kuvien

ottaminen, käsittely ja käyttö. Koulutus voidaan

myös räätälöidä täysin lippukunnan toiveiden

mukaan.

Kesto: 2-4 h. Osallistujia: väh. 4, enintään 10.

Tilattava vähintään 1 kk ennen tarvetta.

Kotisivu-workshop

Onko lippukuntanne kotisivut päivitetty viimeksi

vuonna 2004? Eikö nettisivut ole ollenkaan reilassa,

tai täysin vanhanaikaiset?

Kotisivu-workshopissa pistetään nettisivut upeaan

kuntoon, sillä jokainen pääsee itse varaamaan

lippukuntansa kotisivuille oman web-hotellin ja

domain-nimen, asentamaan

sisällönhallintaohjelmiston ja oppii helpon tavan

hallita verkkosivuja. Optiona on tarjolla myös

jäsenistön sähköpostilistojen käyttöönoton ja

hallinnan opastus.

Koulutuksen sisällönhallintaohjelmana käytetään

Wordpress.org-alustaa.

Koulutus voidaan pitää yhtaikaa 1-5 lippukunnalle,

ja on suunnattu erityisesti lippukunnalle, joka tahtoo

aivan uudet sivut uudessa osoitteessa. Workshop

järjestetään osallistujista riippuen kolmena arki-

iltana. Koulutus kustantaa vain webhotel-palvelun

verran (n. 45 euroa, vuosittainen veloitus

palveluntarjoajan ehtojen mukaan). Tilattava

vähintään 2 kk ennen tarvetta.

Tilattavat palvelut 2013

11

Kriisiviestintä

Rupeaman tavoitteena on, että siihen osallistunut

osaa tunnistaa kriisin partiossa ja tietää oikean tavan

viestiä kriisin sattuessa. Uudenmaan Partiopiirin

kriisiviestintäohjeistus tulee rupeamassa tutuksi.

Kesto: 2 h. Osallistujia: väh. 4, enintään 10. Tilattava

vähintään 1 kk ennen tarvetta.

Sisäinen viestintä

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

viestintä ja sen merkitys osana lippukunnan

toimintaa, lippukunnan erilaiset viestintäkanavat

sekä viestintä koteihin. Koulutus voidaan myös

räätälöidä täysin lippukunnan toiveiden mukaan.

Kesto: 2-4 h. Osallistujia: väh. 4, enintään 10.

Tilattava vähintään 1 kk ennen tarvetta.

Toimittaja lippukunnan

tapahtumaan

Paikallislehdet julkaisevat ilolla erilaisia juttuja

paikallisista tapahtumista, mutta harvoihin

tapahtumiin liikenee lehden omaa toimittajaa

paikalle. Lippukunta voi hienosti tehdä itse uutisen

lehteen, mutta mitä jos ei ole aikaa, ei ole osaamista

tai homma ei muuten vain onnistu? Tilaa kokenut

piirilehden toimittaja tai muu vapaa juttukonkari

tekemään juttu päheästä tapahtumastanne!

Tilattava vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa.

Verkkoviestintä

Koulutuksessa saa vastauksia mm. seuraaviin

kysymyksiin: Millaisin keinoin Internet, sosiaaliset

mediat ynnä muut verkon salat taipuvat

lippukunnan sanoman väliaineeksi? Miten

lippukunta tavoittaa kohderyhmänsä 2010-luvulla?

Missä saan kätevästi tehtyä verkkosivut

lippukunnalleni? Mitkä ovat verkon välineiden

vahvuudet ja heikkoudet? Koulutus voidaan myös

räätälöidä täysin lippukunnan toiveiden mukaan.

Kesto: 2-4 h. Osallistujia: väh. 3, enintään 10.

Tilattava vähintään 2 kk ennen tarvetta.

YHTEYDENPITO

SIDOSRYHMIIN

Suhteet kaupunkeihin / kuntiin /

seurakuntiin

Tuntuvatko kaupunkien, kuntien ja seurakuntien

kihot etäisiltä? Miten yhteistyötä voisi lisätä? Näitä ja

muita asioita voidaan miettiä myös yhdessä.

Tarvittaessa saatte vinkkejä myös

avustushakemusten tekemiseen.

Kesto: n. 2h. Osallistujia: väh. 2, enintään 5.

Tilattava vähintään 1 kk ennen tarvetta. Akuuteissa

tilanteissa palvelu järjestetään nopeammin.

Taustayhteisöt, yhteistyö muiden

yhdistysten kanssa

Millaista yhteistyötä muiden paikkakunnan

yhdistysten kanssa voisi tehdä? Entä mitä iloa

lippukunnalle on taustayhteisöstä. Käydään läpi eri

mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja ideoidaan

yhdessä lisää!

Kesto: n. 2h. Osallistujia: väh. 2, enintään 5.

Tilattava vähintään 1 kk ennen tarvetta. Akuuteissa

tilanteissa palvelu järjestetään nopeammin.

Tilattavat palvelut 2013

12