Instrukcja Canon EOS 60D Pl

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Canon EOS 60D

Transcript of Instrukcja Canon EOS 60D Pl

 • INS

  TR

  UK

  CJA

  OB

  SU

  GI

  Niniejsza instrukcja obsugi jest aktualna na sierpie 2010 r. Aby uzyska informacje dotyczce zgodnoci aparatu z akcesoriami i obiektywami wyprodukowanymi po tej dacie, naley skontaktowa si z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon.

  CEL-SQ1LA2G0 CANON INC. 2010 WYDRUKOWANO W UE

  CANON INC.30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

  Europe, Africa & Middle East

  CANON EUROPA N.V.PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

  WEB SELF-SERVICE: www.canon-europe.com

  +48 22 583 4307 (opata wedug taryfy operatora wiadczcego usug)

  INSTRUKCJAOBSUGI

  POLSKI

 • 2Aparat EOS 60D jest lustrzank cyfrow o bogatych moliwociach fotografowania, wyposaon w matryc CMOS o wysokiej rozdzielczoci efektywnej okoo 18 megapikseli; procesor DIGIC 4; 9 dokadnych i szybkich punktw AF; funkcj fotografowania seryjnego z prdkoci ok. 5,3 klatki na sekund; funkcj fotografowania Live View oraz funkcj nagrywania filmw w formacie Full HD (Full High-Definition).Aparat pozwala na byskawiczne wykonywanie zdj w dowolnych warunkach, natomiast rozbudowany zestaw funkcji uatwia zaawansowane fotografowanie.

  Aby zapozna si z aparatem, wykonaj kilka zdj testowychAparat cyfrowy pozwala natychmiast obejrze wykonane zdjcie. Podczas czytania niniejszej instrukcji wykonaj kilka zdj testowych i sprawd, czy zostay prawidowo zarejestrowane. Pozwoli to lepiej zrozumie funkcjonowanie aparatu.Aby zapobiec rejestracji nieudanych zdj i innym wypadkom, najpierw zapoznaj si z czci rodki ostronoci (str. 305, 306) oraz Zalecenia dotyczce postpowania z aparatem (str. 12, 13).

  Testowanie aparatu przed rozpoczciem pracy oraz kwestie odpowiedzialnoci prawnejPo wykonaniu zdj wywietl je i sprawd, czy obrazy zostay prawidowo zarejestrowane. W przypadku awarii aparatu lub karty pamici i braku moliwoci zarejestrowania obrazw lub ich przesania do komputera firma Canon nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek spowodowane tym straty lub niedogodnoci.

  Prawa autorskiePrawa autorskie w danym kraju mog ogranicza wykorzystanie zarejestrowanych obrazw osb i niektrych obiektw wycznie do celw prywatnych. Naley pamita, e w przypadku niektrych wystpw publicznych, wystaw itp. moe obowizywa zakaz fotografowania, nawet w celach prywatnych.

  Wprowadzenie

  Ten aparat jest zgodny z kartami pamici SD, SDHC i SDXC. W niniejszej instrukcji wszystkie te karty s wsplnie okrelane jako karta.* Aparat nie jest dostarczany z kart do zapisywania obrazw.

  Naley zakupi j osobno.

 • 3Przed rozpoczciem uytkowania aparatu naley sprawdzi, czy wraz z aparatem zostay dostarczone ponisze elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek z nich naley skontaktowa si ze sprzedawc.

  * W zestawie znajduje si adowarka LC-E6 lub LC-E6E (adowarka LC-E6E jest dostarczana z przewodem zasilajcym).

  W przypadku zakupu zestawu z obiektywem naley sprawdzi, czy obiektyw zosta doczony.

  Do niektrych zestaww z obiektywem moe by take doczana instrukcja obsugi obiektywu.

  Naley zachowa ostrono, aby nie zagubi adnego z powyszych elementw.

  Lista elementw zestawu

  Akumulator LP-E6

  (z pokryw ochronn)

  adowarka LC-E6/LC-E6E*

  Kabel interfejsu Stereofoniczny kabel audio-wideoAVC-DC400ST

  EOS DIGITAL Solution Disk

  (Oprogramowanie)

  EOS DIGITAL Software

  InstructionManuals Disk

  (1) Instrukcja obsugi aparatu (ten dokument)

  (2) Przewodnik kieszonkowy

  Aparat(z muszl oczn

  i deklem na korpus)

  Szeroki pasekEW-EOS60D

  (1) (2)

  EOS DIGITAL Software Instruction Manuals DiskInstrukcje obsugi oprogramowania s zamieszczone w postaci plikw PDF na dysku CD-ROM. Instrukcje korzystania z dysku Software Instruction Manuals Disk mona znale na stronie 313.

 • 4Ikony w niniejszej instrukcji : Oznacza pokrto gwne. : Oznacza pokrto szybkiej kontroli : Oznacza multi-sterownik i kierunek naciskania. : Oznacza przycisk zatwierdzania ustawie.0, 9, 7, 8 : Informuj, e dana funkcja pozostaje aktywna

  odpowiednio przez 4, 6, 10 lub 16 s od momentu zwolnienia przycisku.

  * Wymienione w niniejszej instrukcji ikony i oznaczenia przyciskw, pokrte oraz ustawie aparatu odpowiadaj ikonom i oznaczeniom na aparacie, a take na monitorze LCD.

  3 : Sygnalizuje funkcj, ktr mona zmodyfikowa przez nacinicie przycisku i zmian ustawienia.

  M : Jeli znajduje si w prawym grnym rogu strony, jest to informacja, i funkcja jest dostpna tylko w trybach strefy twrczej (str. 20).

  (str. **) : Numery stron, na ktrych mona znale wicej informacji.: Wskazwka lub porada pozwalajca na uzyskanie lepszych

  wynikw fotografowania.: Porada dotyczca rozwizywania problemw.: Ostrzeenie przed problemami dotyczcymi fotografowania.: Informacje dodatkowe.

  Podstawowe zaoenia Wszystkie czynnoci opisane w niniejszej instrukcji zakadaj, e

  przecznik zasilania jest ju ustawiony w pozycji (str. 28). Przyjto rwnie zaoenie, e dla wszystkich ustawie menu

  i funkcji indywidualnych wybrano wartoci domylne. W celach prezentacyjnych instrukcje przedstawiaj aparat z

  doczonym obiektywem EF-S 18135 mm f/3,5-5,6 IS.

  Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji

 • 5Rozdziay 1 i 2 zawieraj opisy podstawowych funkcji aparatu oraz procedur fotografowania i s przeznaczone dla pocztkujcych uytkownikw lustrzanki cyfrowej.

  Rozdziay

  Wprowadzenie 2

  Czynnoci wstpne 23

  Podstawowe czynnoci fotografowania 53

  Ustawianie autofokusa i trybu wyzwalania migawki 75

  Ustawienia obrazu 83

  Zaawansowana obsuga 111

  Fotografowanie z lamp byskow 129

  Fotografowanie z uyciem monitora LCD (fotografowanie Live View) 151

  Filmowanie 171

  Odtwarzanie obrazw 189

  Dodatkowa obrbka obrazw 219

  Czyszczenie matrycy 229

  Drukowanie obrazw 235

  Dostosowywanie aparatu 249

  Informacje pomocnicze 265

  Strony kocowe: Wprowadzenie do oprogramowania oraz indeks instrukcji obsugi 309

  1234567891011121314

 • 61

  2

  Wprowadzenie 2Lista elementw zestawu .................................................................................. 3Konwencje stosowane w niniejszej instrukcji .................................................... 4Rozdziay........................................................................................................... 5Spis funkcji ...................................................................................................... 10Zalecenia dotyczce postpowania z aparatem.............................................. 12Szybkie wprowadzenie.................................................................................... 14Nazewnictwo ................................................................................................... 16

  Czynnoci wstpne 23adowanie akumulatora .................................................................................. 24Wkadanie i wyjmowanie akumulatora............................................................. 26Korzystanie z monitora LCD............................................................................ 27Wczanie zasilania ......................................................................................... 28Ustawianie daty i godziny................................................................................ 30Wybr jzyka interfejsu ................................................................................... 31Wkadanie i wyjmowanie karty SD................................................................... 32Montowanie i odczanie obiektywu ................................................................ 34Korzystanie z osony przeciwsonecznej obiektywu ........................................ 37Informacje dotyczce funkcji Image Stabilizer (Stabilizator obrazu) obiektywu ..... 38Czynnoci podstawowe................................................................................... 39Q Korzystanie z ekranu szybkich nastaw ...................................................... 443 Obsuga menu ....................................................................................... 46Przed rozpoczciem korzystania z aparatu..................................................... 48

  Formatowanie karty...................................................................................... 48Ustawianie czasu automatycznego wyczania zasilania/Automatyczne wyczanie.........50Ustawianie czasu kontrolnego wywietlania obrazu .................................... 50Przywracanie domylnych ustawie aparatu ............................................... 51

  Podstawowe czynnoci fotografowania 531 Fotografowanie z pen automatyk ......................................................... 541 Techniki w trybie penej automatyki .......................................................... 567 Wyczanie lampy byskowej..................................................................... 58C Fotografowanie w trybie Twrcze auto ..................................................... 592 Fotografowanie portretw........................................................................... 623 Fotografowanie krajobrazw ..................................................................... 634 Fotografowanie z maych odlegoci........................................................... 645 Fotografowanie poruszajcych si obiektw............................................. 656 Fotografowanie portretw nocnych ............................................................ 66Q Ekran szybkich nastaw .............................................................................. 67Fotografowanie z atmosfer ............................................................................ 68

  Spis treci

 • 7Spis treci

  3

  5

  4

  Fotografowanie wedug owietlenia/ujcia..............................