Identifi© Danj© ki nan job yo

download Identifi© Danj© ki nan job yo

If you can't read please download the document

 • date post

  25-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Identifié Danjé ki nan job yo. Safe and Secure Safety Training Series. Matériel sa a té pwodui anba yon numéro sibvansyon SH-20835-10-60-F-37 dé sékirité okipasyonel é administration santé, dépatman travay Etat-Uni . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Identifi© Danj© ki nan job yo

Identifie danje ki nan job yo JOB HAZARDS

Safe and SecureSafety Training Series

Identifi Danj ki nan job yo

Click to edit Master subtitle style11 Matriel sa a t pwodui anba yon numro sibvansyon SH-20835-10-60-F-37 d skirit okipasyonel administration sant, dpatman travay Etat-Uni.Li pa nssman rflkt opinyion oswa rglman dpatman travay Etat-Uni, ni li pa mansyon non koms, pwodui komsial oswa oganizasyon, simplman endosman Gouvnman Etat-Uni.

22DanjKi sa yo y koman nou ka prveni yo33Objktif modil-laEmploy ak travay yo pral apran'n travay ansan-m pou kapab amlyor kondysion nan plas yo travay-la: Identifi Danj ki nan travay la.

Rvis tout mwayen enfomasyon sou Danj ki nan travay la.

Konprann tout mtod ki pmet ou kontrol Danj nan travay la.44

Danj-Ki sa yo yWhat are They?Pwotksyon ak skirit Danj-yo nan plas travay la gen ladann tout bagay ki lakoz strss ak gwo risk fizik, mental, mosyonel pou travay-a.

55Objktif yo kompayi an sant ki gen yon pwogram d skirit s pou kry yon plas travay san danj pi fason ki pi fikas pou f sa s:Elimin ou rdwi Danj ki lakoz aksidan ou byen bls.Danj-Ki sa yo y?

66L wap chach Danj nan yon plas travay, kot ki pi impotan pou vrifi s:EkipmanEnvironmanMatrielFacilitprocessesDanj ki sa yo y?

77Nan lspri pou vit aksidan, li trs empotan pou itiliz aproch systmatik pou analis Danj yo: Identifi Evali KontrolDanj ki sa yo y?

88Check konpryansion-ouL pou aktivit an gwoup

10-15 MINUTES99Danj ki sa yo y?Rt enfom d -ou prpar-w ak d-ou konnen plis ak identifi Danj-yo.

1010Danj ki sa yo y?Pou asir k travay yo rt byen enfom yo dw prmyman konnen ki bo pou yo al chch enfomasyon k yo bzwen yo.

1111Danj ki sa yo y?Konnen ki sa Danj yo y ak ki bo nou ka jwenn plis enfomasyon empotan anpil.

Min sonj, identifi ak evali s selman yon pati nan kwasyon-an. Kouny-a fo nou konnen koman pou nou kontrol yo. 1212Danj-Koman nou ka kontrol-yoKlasman kontrol Danj yo s yon process modl ki fikas skirit pou pmt plas travay la skirit ak d travay nan yon plas ki pa gen aksidan.Pi fikasMoins fikas1313Danj-koman -w ka prvni yo

MOSTEFFECTIVELEASTEFFECTIVE1414Danj-koman nou ka prvni yoEliminasyon

My fason pou kontrol yon Danj s Elimin li ou byen Rtir-li.MOSTEFFECTIVELEASTEFFECTIVE

1515Danje- Koman nou ka preveni yo?Ranplasman

Dzim fason s remplas bagay Danj yo pa yon lot ki mwen risk ou ki san risk.MOSTEFFECTIVELEASTEFFECTIVE

1616Danj-koman mwen ka prveni yo?Engineering Controls Si Danj yo pa ka Elimin ou byen renplas, pwochen bon aproch la s itilis engineering control pou mt Danj ya lwen travay-yo.MOSTEFFECTIVELEASTEFFECTIVE

1717Danj Koman pou -m prvni yo?Kontrol administrativ (Training ak travo pratik)

Si Engineering control pa ekzist, kontrol administratif dw vin prochen tap la. Li prodwi changman nan lwa ak rglman yo.MOSTEFFECTIVELEASTEFFECTIVE

1818Danj Koman pou-m prvni yo?Itilization personal protective equipment-an s yon mwayen pou kontrol Danj pa mwayen k travay-a itiliz dirktman aparey sa yo nan ko li.MOSTEFFECTIVELEASTEFFECTIVE

1919Danj Koman pou -m prvni yo?Idantifi, Evali ak kontrol Nan slide sa yo ki pral pas la , li scne yo. Identifi Danj-a, Evali empotans Danj-a ak di ki kontrol mtod k ou pral itiliz pou rsoud pwoblm la.2020Danj Koman mwen ka prvni yo?SCENARIO #1

Yon moun pran yon bagay pou kanp ki ajistable li mt li sou yon lot ki ajistable tou pou li ka pran yon bagay ki nan yon lot stasyon anl.2121Danj koman vit yo?SCENARIO #2

A worker uses a knife to repeatedly stab the meat (product) with the blade and drags it towards them or lifts it and brings it towards them to trim. 2222Danj koman-M ka vit-yo?SCENARIO #3

The same worker refuses to take the time to stop and steel their knives resulting in a dull knife that requires more force and slowing down the line.2323Check konpryansion-ouL pou travay an gwoup!

10-15 MINUTES24244/17/2012Yon job Danj s:

Tout kalit travay ki koz gwo Danj.Tout bagay ki ka touy-ou.Nimpot bagay nan plas travay la ki lakoz ou gen strs ou byen lakoz yon moun bls nan kol, ak nan lspri-l.Tout rpons anl-yo.Anyen nan sa ki anl yo.2525Participants could answer with a show of hands or if you have access to an audience response system you can use it.

4/17/2012Ki sa nan zone sa-a k mwen pap konsidr tankou yon Danj nan travay-la?

EquipmentEnvironmentMaterialsFacilitiesProcessesS pa youn nan yo2626Participants could answer with a show of hands or if you have access to an audience response system you can use it.

Check konpryansion-wKi 3 tap pou kondwi pou analys danj?1232727Who can remember the three steps to hazard analysis we just talked about? Identify, Evaluate and ControlCheck konpryansion-wRampli spas vid la

Si wap limin ak rdwi danj, ou di wap f _______________ Danj.2828controllingCheck konpryansion-wRpons kout

Ki klasifikasyon kontrol Danj yo?

Plas nan lod empotans plis a moins.2929Activity Options: Create a mnemonic or conduct a word scramble.

EliminationSubstitutionEngineering ControlsAdministrative ControlsPPE

Pou laji konsans check rsous sa -yo;Poultry Processing Industry eTool (http://www.osha.gov/SLTC/etools/poultry/)

North Carolina Department of Labor Occupational Safety and Health Division, A Guide to Safe Work Practices in the Poultry Processing Industry

http://www.oshainfo.gatech.edu/ergo-training/trainer.html

3030Susan Harwood Safety Training Grant Program TeamIvy Bonk, Program CoordinatorDebra Stewart, Corporate Risk Mgmt. SpecialistJennifer Shahan, State DirectorTelamon Corporation

Elizabeth Eades-Guerrero,Regional EHS Manager, Tyson Foods

Sam Fulginiti, Safety ManagerAmick Farms, Maryland

Stephen Ridgell, Program Specialist, MOSH

3131