განათლება - Living Democracy სამუშაო ფურცელი 1:...

Click here to load reader

 • date post

  24-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of განათლება - Living Democracy სამუშაო ფურცელი 1:...

 • 1

 • 2

 • 3

  განათლება დემოკრატიისათვის

  სწავლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ - ძირითადი

  საცნობარო მასალა მასწავლებლებისათვის

  რედაქტორები: როლფ გოლობი, პიტერ კრაფი, ვილტრუდ ვეიდინგერი

  ავტორები: როლფ გოლობი, პიტერ კრაფი, ოლაფ ოლაფსდოტირი, ვილტრუდ ვეიდინგერი

  წიგნი I

  სწავლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ, წიგნები, I

  –VI

  დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში სწავლების პროცესის თანამიმდევრობა, ცნებები,

  მეთოდები და მოდელები

 • 4

  წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილ მოსაზრებებზე პასუხისმგებელნი არიან ნაშრომის

  ავტორები და მათი მოსაზრებები შესაძლებელია არ ასახავდეს ევროპის საბჭოს ოფიციალურ

  პოზიციას.

  ყველა უფლება დაცულია. დაუშვებელია წინამდებარე გამოცემაში შესული მასალის თარგმნა,

  გამრავლება ან გავრცელება ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით, ელექტრონული (CD-Rom,

  ინტერნეტი და ა.შ.), მექანიკური, მათ შორის, ფოტოგრაფიული, ჩანაწერით თუ ინფორმაციის

  შენახვისა და გავრცელების სხვა ნებისმიერი საშუალებით, კომუნიკაციის დირექტორატის

  საჯარო ინფორმაციისა და გამოცემების განყოფილების (F-67075 Strasbourg Cedex ან

  [email protected]) წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

  მოცემული ნაშრომის მომზადებას, დიზაინსა და რედაქტირებას ხელმძღვანელობდა ციურიხის

  უნივერსიტეტის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის (Pädagogische

  Hochschule Zürich) განათლების საერთაშორისო პროექტი (www.phzh.ch/ipe).

  გამოცემის თანადამფინანსებელია შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო

  (SDC).

  მთარგმნელი: მაია გვიტიძე

  ქართული გამოცემის რედაქტორი: ნათია ნაცვლიშვილი

  ილუსტრაციები: პეტი ვისკემანი

  ყდის დიზაინი: პეტი ვისკემანი

  ევროპის საბჭოს გამომცემლობა

  http://book.coe.int

  © Council of Europe, 2010 წლის დეკემბერი

  mailto:[email protected] http://book.coe.int/

 • 5

  გამოცემაზე მუშაობდნენ:

  ემირა ძოვიჩი – ბოსნია და ჰერცოგოვინა

  ლაურა ლოდენ-ბუხელი - შვეიცარია

  ბეატრის ბურგლერ-ჰოქული - შვეიცარია

  სარა კეატინგ-ქეთვინდი – ევროპის საბჭო

  საბრინა მარუნჩედუ კრაუსე – შვეიცარია

  სვეტლანა პოზნიაკი - უკრაინა

  არბერ სალიჰუ -კოსოვო1

  ფელისა თიბითსი - ამერიკის შეერთებული შტატები

  1 წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოყვანილი, კოსოვოსთან დაკავშირებული ფაქტები და მაგალითები

  ეხება ეს კოსოვოს ტერიტორიას, ინსტიტუციებს თუ მის მოსახლეობას, გაგებულ უნდა იქნას

  გაერთიანებული ერების უშიშროების საბჭოს 1244-ე რეზოლუციის შესაბამის კონტექსტში, კოსოვოს

  სტატუსის შელახვის გარეშე.

 • 6

  სარჩევი

  შესავალი..........................................................................................................................................

  1. სახელმძღვანელოს მიზანი...............................................................................................

  2. სწავლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ -

  მოკლე მიმოხილვა..............................................................................................................

  ნაწილი 1 - ცნებები: დემოკრატია და ადამიანის უფლებები

  თავი1 -რას აღნიშნავს ცნებები...................................................................................................

  1. პოლიტიკა, დემოკრატია და დემოკრატიული მმართველობა სკოლებში...............

  2. ბავშვის უფლებები და უფლება განათლებაზე.............................................................

  თავი2- მოქალაქეობის დინამიკური ცნების განმარტება.....................................................

  1. მოქალაქეობის ტრადიციული მოდელი და მასთან დაკავშირებული

  პრობლემური საკითხები..............................................................................................

  2. პოლიტიკური კულტურა..................................................................................................

  თავი 3 - განათლება დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათათვის...................

  1. სწავლება დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ -

  მისი სამი განზომილება.....................................................................................................

  2. ადამიანის უფლებათა სწავლება და მისი კავშირი დემოკრატიული

  მოქალაქეობის შესახებ განათლებასთან.........................................................................

  3. დემოკრატიული მოქალაქეობისა დ აადამიანის უფლებათა შესახებ სწავლების

  კომპეტენციები....................................................................................................................