FEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anco van Marle

Click here to load reader

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  409
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of FEX | Zorg | 131009 | Samenhang zorg en welzijn | Presentatie | Anco van Marle

 • 1. Gentegreerde Farmaceutische ZorgSamenhang tussen voorschrijver, patient en apotheker

2. VERTROUWELIJK 3. VERTROUWELIJK 4. VERTROUWELIJKDe visie van de overheid3 5. VERTROUWELIJK1. Keten-DBCs / Integrale bekostiging Bekostiging op basis van een welomschreven prestatie ls van de zorgaanbieder die deze prestatie levertwiewaar wtwnneer 6. VERTROUWELIJKHaken en ogen aan keten-DBCs 2010 Verzekeraar Zorggroep / ketenzorgaanbiederHuisarts DitistSpecialistApotheek?? Ketenzorg diabetesFysiotherapeut 7. VERTROUWELIJKRegioregie/populatiebekostiging/proeftuinen6 8. VERTROUWELIJKDe waardeketen Farmaceutische Zorg Sociaal-culturele ontwikkelingenWet- en regelgeving Politiek Informatiestromen VoorschrijverEuropese marktProducentGroothandelApotheekZorg consumentZorgverzekeraarTechnologieEconomische ontwikkelingen 9. VERTROUWELIJKOnderzoek laat de toegevoegde waarde van inhoudelijke kwaliteitsverbetering in apotheken zien Onderzoek: HARM Onjuist medicatiegebruik leidt tot onnodige ziekenhuisopnamesAanbevelingen: HARM Verhoog begeleiding en sturing in de farmacotherapie2,4% van alle ziekenhuisopnames zijn medicatie-gerelateerdBetere naleving van de nieuwe richtlijnen in de farmacie16.000 onnodige ziekenhuisopnames per jaar in NederlandGeef meer steun aan voorschrijver bij complexe vraagstukkenOnnodige kosten: 85 mlnFocus op hoogrisico patintenbron: HARM 20118 10. VERTROUWELIJKKerntaken apotheek belangrijk binnen ketenzorg, focus op extra toegevoegde waarde Huisartsen-enqute: Hoe belangrijk is de rol van de apotheker bij ketenzorg? Helemaal nietNiet ergRedelijkHeel2% 23%Uitgiftebegeleiding en instructie medicijnen Medicatiebewaking 6% Verzorgen herhaalrecepten20%28%47%35%41%11%29%Begeleiding FTO 7%32%Medebeoordelen klinische data44%25%9%Begeleiding en bewaking therapietrouw38%30%27%Feedback over kosten geneesmiddelen Medicatie reviews bij polyfarmacie37%36%20%32% 29% 39%42%3%15% 16% 33% 22% 16%6%9 *Basis:alle respondenten 11. VERTROUWELIJKGFZ is een integrale propositie: doelmatig, efficint en minder medicatiefouten Advisor: verlaagt medicijnkosten Korte termijn besparingen; direct interessant voor verzekeraarHelpt voorschrijvers kosteneffectief voorschrijven Formularium management met centrale supportLangere termijn besparingen 2e lijn; nu interessant voor apothekerDrie elementen die elkaar versterkenCoach: verhoogt effectiviteit Helpt patinten compliance te verbeteren Interventiemethodiek: van goedkoop naar duurKorte & lange termijn gezondheidswinst; inhoudelijk interessant voor huisarts & apothekerReview: voorkomt onjuist gebruik Helpt apothekers therapie te verbeteren Cordinatie door centraal team apothekersbron: GFZ-team10 12. VERTROUWELIJKBij meerdere reviews zijn duidelijke verlagingen in zorgkosten te zien na succesvolle interventies VB 1: verlaging triptaankosten1 [ per patint per jaar]VB 2: verlaging thrombocytenaggregatie remmers kosten2 [ per patint per jaar] Voor interventie Na interventie172181-45%-60%95 71Uitleg: Patinten die meer dan 2x per maand migrainemiddelen gebruiken krijgen een voorstel voor het toevoegen van profylaxe3 Door profylaxe minder triptaangebruikUitleg: Patinten die zowel ASA als clopidogrel langer dan een jaar gebruiken krijgen een voorstel tot staken van de clopidogrel-therapie3 Bij staken clopidogrel minder kosten1. Berekend adhv 16 patinten bij wie de interventie succesvol is afgesloten; AIKIDO data, 7 maanden voor en 3 maanden na interventie 2. Berekend adhv 11 patinten bij wie de interventie succesvol is afgesloten; AIKIDO data, 7 maanden voor en 3 maanden na interventie 3. Inhoudelijke onderbouwing door wetenschappelijk team GFZ11 13. VERTROUWELIJKSinds start zijn deelnemende huisartsen doelmatiger gaan voorschrijven bij nieuwe eerste uitgiftes Aandeel doelmatige medicijnen bij eerste uitgiftes [% van totaal verpakkingen per medicijncluster]Voor start pilot Na start pilot90%86%79% 55%98% +8%+31%+48% 31%ARBsStatinesBisfosfonaten1. Defensief berekend obv. # starters per ATC5 p/j (GIP databank), extra starters op goedkoop (deze slide), en winst p/j bij starten op goedkoop 2. Bron: AIKIDO; Data over 2 maanden voor en 2 maanden na start van de GFZ pilot, op basis van aantal geleverde verpakkingen 3. Alleen data gebruikt van deelnemende huisartsen12 14. VERTROUWELIJKVB Review: toevoegen van maagbescherming NSAID / ASA gebruikers obv HARM WRESTLING Patientgroep160-69 jaar met NSAIDVermindering kans op complicatie 1,9%-1,5%Kosten per complicatie3.825# geslaagde interventies per apotheek42e- lijn besparing per apotheek 237Medicijn en RRV kosten per apotheek -1000,4%270-79 jaar met NSAID3> 80 jaar met NSAID4> 80 jaar met ASA2,9% 0,4% 4,8% 0,4% 2,4% 0,4%-2,5%-4,4%-2%4.1594.6594.65977311.032534-175-1253.216-850Uitkomst business case toevoegen van maagbescherming =Obv. HARM WRESTLING: Een voorstel v/d Expertgroep Medicatieveiligheid m.b.t. concrete interventies die extramurale medicatieveiligheid op korte termijn kunnen verbeteren+J Rheumatol 2000: 27: 9-14 (cijfers op basis van omeprazol 20 mg)5.215-1.250Wordt bij besparing in mindering gebracht! 13 15. VERTROUWELIJKOp basis van recent NHS onderzoek: verschil in kosten tussen trouw / ontrouw Meerkosten medicatie zijn hierin ook meegerekend!1Decrease in expected annual cost per patientXGFZ: aantal therapietrouw = gemaakte patintenGezondheidswinst per groep per apotheek per jaarDiabetici Alleen type 2 diabetes patinten voor deze berekening gebruikt311283.968Hypertensie 23Alleen directe complicaties gebruikt (bijv. hartaanval door hoge bloeddruk)Statinegebruikers Zowel primaire als secundaire preventie meegenomen237182266.162427.644Totaal voor deze groepen, per jaar per Mediq apotheek =Obv. Evaluation of the Scale, Causes and Costs of Waste Medicines, een onderzoek uit november 2010 in opdracht van de NHS, gebruikmakend van de data set van de NHS (per groep minimaal 800.000 patinten)17.774Bron: Mediq 201114 16. VERTROUWELIJKDichtbij en relevant Bij 272 apotheken is het programma gestart Van 2,7 miljoen mensen is de medicatie gecontroleerd Bij 128.000 patinten is de medicatie succesvol aangepast Bij 58.500 patinten is de medicatie zo aangepast dat de kans op ziekenhuisopname is afgenomen15 17. VERTROUWELIJKMediq Zorgplan Farmacie goedkoop waar het kan, duur waar het moetEfficinte logistiek1. Herhaalgemak Efficint aanvragen en aanschrijven 2. Central Filling (MCFA) Efficint klaarmaken (dispenseren) 3. Herinrichten distributienetwerk Efficinte distributie; sluiten kleine apotheken, introduceren uitgifteautomaten, uitdeelposten, internetapotheekDoelmatige zorg (GFZ)1. Advisor Voorschrijven op basis van professionele standaarden 2. Coach Controle afhaalfrequentie en interventieadvies op maat 3. Review Spoort ongewenste combinaties en ontbrekende/ overbodige comedicatie op16 18. VERTROUWELIJKGekoppeld aan een efficinte organisatie 19. VERTROUWELIJKVerbetering kwaliteit en efficiency Centraal bereiden en Central Filling Bereidingen door GMP Bereidingsapotheek Groot deel herhaalmedicatie gecentraliseerd Positieve reacties van apotheekteams Meer tijd voor zorg richting patient18 20. VERTROUWELIJKVerbetering gemak en efficiency: MedipinVoordelen MediPinMediPin ASP Skarsterln Uw geneesmiddelen ophalen wanneer het u uitkomt, dus ook in het weekend en de avonduren Geen wachttijden Gebruiksvriendelijk Veilig met persoonlijke pincode Bericht via sms mogelijk dat uw medicijnen klaar liggen19 21. Dank voor uw aandacht