fermacell montazni zidovi

Click here to load reader

 • date post

  09-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  271
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of fermacell montazni zidovi

 • FERMACELL montani zidovi

  Planiranjei obrada

 • 2

  Uvod, FERMACELL na jednom mjestu ............. 31. FERMACELL Gipsvlaknaste ploe ....41.1 Znaajke ploa, karakteristini podaci ...41.2 Kontrola kakvoe, graevinska biologija ............................ 51.3 Ispitna uvjerenja i certifikati,

  strune potvrde ......................................51.4 Program isporuke i dodatna oprema .....6

  2. Skladitenje ploa i transport, Alati i obrada ..................................... 12

  2.1 Skladitenje ploa i transport ..............122.2 Alati .................................................... 122.3 Rezanje ploa ....................................132.4 Vijci, klamice ............. ..........................142.5 Ljepilo za spojeve ...............................162.6 Masa za gletanje spojeva ...................192.7 Suhomontani rub TB .........................212.8 Vodoravni spojevi ............................... 23

  3. Nenosivi unutarnji pregradni zidovi prema normi DIN 4103 ........... 24

  3.1 Pojmovi ..................................................243.2 Podruja ugraivanja ..........................243.3 Zahtjevi ...............................................243.4 Zavrni certifikat .................................. 243.5 Dimenzioniranje ..................................253.6 Maksimalne visine zidova ................... 25

  4. Gradilite, tijek odvijanja montae ...274.1 Opi uvjeti obrade ...............................27

  4.2 Mjerenje i obiljeavanje ...................... 274.3 Uvrenje prikljunih profila ...............284.4 Montaa CW-nosivih profila.. .............. 294.5 Ugradnja drvenih nosaa.................... 304.6 Ugradnja elektrine instalacije .............304.7 Ugradnja sanitarnih instalacija ............ 31

  4.8 Mjere zvune zatite kod provodnica vodova kroz montane zidove ............31

  4.9 Ugraivanje izolacijskog materijala ............................................324.10 Oblaganje konstrukcije ....................... 32

  5. Obrada povrina ............................... 345.1 Priprema podloge ............................... 345.2 Uvjeti na gradilitu .............................. 345.3 Premazi .............................................. 345.4 Tapete.................................................345.5 Tanka buka ........................................345.6 Zidne ploice/Keramike ploice .........345.7 Brtvljenje ............................................ 355.8 Poravnavanje povrina........................365.9 Kvaliteta povrine ............................... 38

  6. Potvrda/Ispitivanja i FERMACELL posebnih konstrukcija ......................42

  6.1 Konstrukcijska ispitivanja i norme .......426.2 Pregradni zidovi u kino dvoranama ....426.3 Zatitni zidovi od zraenja ..................446.4 Daljnje posebne konstrukcije ............. 456.5 Obloge elinih nosaa i elinih

  stupova s FERMACELL gipsvlaknastim ploama ..................... 46

  6.6 Obloga drvenih greda i drvenih potpornji s FERMACELL gipsvlaknastim ploama ...................... 47

  6.7 Obloge elinih stupova sFERMACELL Powerpanel HD ........... 47

  7. FERMACELL zidne konstrukcijesa elinom podkonstrukcijom ........48

  7.1 Jednostruka konstrukcija, jednoslojno obloena ...........................48

  7.2 Jednostruka konstrukcija, 2 ili 3 slojna obloga ...................................... 48

  7.3 Dvostruka konstrukcija, jednoslojno obloena...........................49

  7.4 Dvostruka konstrukcija, obloena u vie slojeva .......................50

  7.5 Montani zidovi sa konstrukcijom za zvunu izolaciju ...................................50

  7.6 Instalacijski zidovi................................507.7 Zidne obloge ....................................... 517.8 Zidne obloge .......................................517.9 Obloge ahta ...................................... 527.10 Poarni zidovi ......................................527.11 Oblikovanje s FERMACELL ................53

  8. FERMACELL zidne konstrukcijes drvenom konstrukcijom .................54

  8.1 Jednostruki zidovi, jednoslojno obloeni .............................................. 54

  8.2 Jednostruki zidovi, obloeni u vieslojeva .................................................54

  8.3 Jednostruki stojei zidovis poprenimletvama, obloeni u vie slojeva .........54

  8.4 Dvostruki stojei zid, obloen u vie slojeva ..........................................54

  8.5 Jednostruki stojei zid sa elinom/drvenom konstrukcijom........................55

  9. Spojevi, dilatacije ..............................569.1 Odvojeni zidni i stropni spojevi ........... 569.2 Klizni stropni spojevi ...........................589.3 Prikljuci kliznog zida i fasade ............59 9.4 Reducirani spojevi (sueni zidni

  i fasadni spojevi) .................................609.5 Podni spojevi, sokl ..............................619.6 Kutni i T-spojevi ..................................639.7 Dilatacije .............................................64

  10. Vrata, staklena polja ........................ 6610.1 Ugraivanje vrata, otvori u zidu ..........6610.2 Shema ugraivanja okvira ..................6710.3 Shema ugraivanja staklenih polja .....6910.4 Shema oblaganja, otvori vrata

  i staklenih polja ...................................70

  11. Sputeni stropovi i stropne obloge s FERMACELL GF ploama .............. 72

  11.1 Osni razmaci konstrukcije ....................7211.2 Sputeni stropovi s FERMACELL

  ploama ..............................................7211.3 Razmaci ovjesa, presjeci profila i letvica

  od stropnih obloga i ovjeenihstropnih ploa ..................................... 73

  11.4 Sredstva za uvrivanje i njihov razmak ................................... 74

  11.5 Odvojeni stropni spojevi ..................... 7511.6 Zidni vidljivi spoj ................................. 7611.7 Diltacije .............................................. 76

  12. Uvrenje tereta na FERMACELL montanim zidovima i stropnimoblogama ............................................77

  12.1 Laka pojedinana optereenja ovjeena na zidu ................................ 77

  12.2 Laka i srednje teka konzolna optereenja .........................................78

  12.3 Uvrenje tereta na stropneobloge .................................................79

  12.4 Ugraivanje sanitarnihnosivih stalaka ................................... 80

  13. Protupoarna zatita s FERMACELL ....82

  13.1 Ciljevi zatite .......................................8213.2 Klase graevnih materijala.................. 8213.3 Graevinski dio i konstrukcije............. 8313.4 Klasa vatrootpornosti ......................... 8313.5 Klasifikacija sastavnica....................... 8413.6 Klasifikacija protupoarne

  zatite stropova................................... 85 13.7 Spojevi lakih pregradnih zidova

  na sputenom stropom .......................86

  14. Info .................................................... 87

  Sadraj

 • 3

  FERMACELL na jednom mjestu

  Uvod

  Ove upute za pregradne ne nosive FERMACELL montane zidove predviene se za montere, i vrijedi zajedno s odgovarajuim graevno-tehnikim informacijama i drugom FERMACELL dokumentacijom. U svezi toga valja obratiti pozornost na dopunske ispitne certifikate o FERMACELL konstrukcijama. Ako se na pregradne zidove postavljaju posebni graevno fizikalni zahtjevi (zatita od buke, protupoarna zatita i statika), valja paziti na ispunjavanje i pridravanje specifikacija i napomena u pojedinim ispitnim certifikatima.

  Ove upute za montau, sadre tehnike i iskustvene primjere iz prakse i odgovaraju najnovijem stanju FERMACELL tehnologije. Djelatnici trebaju postupati u naelu prema najnovijim uputama. Kod povratnih upita ili u sluajevima nedoumica, na raspolaganju vam stoje savjetnici odjela tehnike primjene.

  Jednako vrijedi za upute kod obrade i izvedbe radova oko drvene gradnje i/ili pregradnih stijenki posebnih konstrukcija i specifinih detalja, koji u ovom poglavlju nisu obraeni.

  Detalji i crtei su djelomino shematski prikazani, a tiu se pojedinih dimenzija i tekstova.

  Pojedine sekcije u ovom poglavlju FERMACELL obrade u naelu ne vrijede openito u istom opsegu za sve FERMACELL zidne graevne dijelove, kao npr. ne nosive ili nosive zidove, obloge i vatrozatitu. Tako u pravilu u obzir ne dolaze stalci za vrata i staklena polja ili sanitarni stalci kod vatrozidova.

  Za dobru klimu u prostoru

  Statiki provedivo

  FERMACELL se sastoji od gipsanih i papirnatih vlakana, bez dodatnih vezivnih sredstava. Bioloki-graevno prihvatljivo.

  Ekstremnostabilno

  Lako za obradu

  Potpuno ojaano vlaknima: Jednolika struktura ploa ini FERMACELL postojanim i otpornim na mehanika optereenja.

  Za dimenzioniranje drvenih graevnih dijelovaprema normi DIN 1052 tj. EN 1995-1-1.

  FERMACELL vlaknaste gipsane ploe moete rezati, lomiti, piliti, blanjati, buiti, glodati, brusiti.

  FERMACELL moeteuvrstiti na konstruk-cije s vijcima ili klamicama.

  Izvanredno opteretivo

  Jednostavno postavljanje

  Protupoarna ploa

  Ekonomine ljepive razdjelnice

  Prikladno za vlani prostor, regulira vlagu

  Besprijekorno fugiranje

  Za profesionalceZvuna izolacija

  FERMACELLLjepilo za spojve lijepi i istodobno zatvara spojve. I kod poprenih spojeva mogue je postii vrstou cijelih ploa bez podlaganja.

  Sa FERMACELL masom za gletanje spojeva. Bez specijalnih alata.

  FERMACELL suho montani rub TB: 2/3 glet mase se zatvara u jednom radnom postupku sa ispunjavanjem spoja TB.

  Certifikati raznih instituta potvruju izuzetne priguujue znaajke.

  Izuzetno prikladno za kuanske prostorije s pr